OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, July 28, 1916, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1916-07-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

PROGRESS RK PORTS ON TilK VARSITY'S PREPARATIONS TO CARK l:OR MAV STUM-NTS READ LIKE A P.OOM TOWN REAL ESTATE COLUMN
gtteitttt
At Ci Nfi About now would
"""bo a mighty fino
time to put next year's chautau
qua on a lound business basis.
everyone wonders
why lie (iul not swat the flics when
there were fewer of them.
n iiiuiM: iti.i.a.
itiii. an, .. m.
Albuquerque, Now Mexico, Friday, July 28, I 9 10.
I III. I t IMMi III It M II
I I l.. Nil. 1 Nil, ml
mm
SCATTERING RAINS
EASTERWSECTIONS
BUI MOST SWELTER
Workmen in Rolling Mills in East
Chicago Refuse to Work Be
cause of Terrible Temperatures
Encountered.
WEATHER BUREAU SAYS
I NO RELIEF IS IN SIGHT
Chilling Area of High Pressure
Sweeping Down from Hudson
Bay Brings Lower Temperature
to New England. '
Hy Km nil. !.ralit l.mui.4 W ir
i hi iim .' So iflu f fniiii
i mrwui' hr.it hii h Inn t:riijipl
in. i In tlif III il l' i-nllllllv Mai
hi I'l out h WfJlllfl I'lin III nf!. tali
lnil. v I'liliilK" SI I. mils ami M:l
Wankf v il li tftnl'i Tal ill" .11 '.
win Hi,. hottf-i . in.'s hi (In- . ..unity
III . I, Mi. Httli'lllHi ' .1. 'l . Wiiil
u it tniT;ii in ' ( :n. wa- tin- i M,,f-i.
'I II.- Il III)' I lull. I. Ifl" .il IflM-l
li-ai li il thrif i.'i;r.-i - mull r t h it
at I In1 sa limn vi .HT'lin Tin' l,i;.o
waifi- liii l.i" mm' !i lii'iiti 'l ilr.l
Llifa.- fnuii I hi' ia-t lili'l Iml'tlH ii-t
Iiiim- tint thi-ir ns'iai i ....ill.'-
Twi-ni IUp iliuth- In. in Hii- In r.
win i:iurti-ii l-ii-strat inn ai" if
ilia-nit: tamlly.
V iliiiii'n in I hi' I"l'iii4 niill of
(In iti puiiii. li nn Mi : I i ..in i li n : .
ill 1. 1 -I I li :r.i K i, nil. I till- I lit"! sl.lt"
lii'M A- Mi'i'l i iiii.iii in Smith I 'In
tuit. titllsfil 1. 1 wnlk I'M .l 'i.llllt I'f
llll llttf list hfat till-- llinltlilli; Tl'f
riltnii ml!!-. tiiinHTaiiiri' a !''' .la'.
in;.' laiti:. ! finiii I In to I'. ili'uri'i'v
MluWI li- IllllSd 1(1 I II I III
IVII VII.H I. ll UN Mil s
tmiM'.'.."...'''.'.!.!..'.'!! r.i'' i'l,.'
. .,iinti . inst "i ih.' .Mi-Mssii ,,i. i ii.n.KM
IlLHITflilnilKht M.llir llllll I., s,.,,. a- !
tin Sin l.liillali'l V.itU, tin' i i h .1
valliv ait. I II,.' suiilli a.l a t I, , !' n. k
ana t.f ItlKh ss.i,. it i.iii ll.i.l,...,,
a,, mint thf Illllrill iIma ll it it III
inn thi-i ii Ni I'.mkI.ii iI n it th.
Ki'iitltir hur.'Mu mis i!, In at n
i.MT lit.' inii-riiii sh,,s ,,.t s mis ...
it i,iia ' iliR
iixiMtiiNi: or mil i.
IN N. MlliK l lllll'KI N
Il'lll. .I'l'V .- ,ll. i-
than I'm i'i-k "t iitiii'l m.,iu''.
Miilt it-all - hniniilii, th.iti at ant
I mil" sit,, r !';. ii'liif ..iiti i. n. i. t.i
hhi'Iii pttiK Now Yi'ii 'is Th. : 'in'.
inilHilv itrtttiil I'liili'.l with a ill" if
it ," ,it .-flit 111 hllll,ilt Itll'l a '.li'i.r
At I'l i. in. thi l ' ii, ,i i .i i ii 1 1' u.i. it
.iit'l th.- hi. inn, In ;
IM Ml II s 'II.MI'I II V I I III
III U.I; HI I I s Mill I I It ' 1
Itlluilta, ih., .In)) v At t li tin-
t h. 1 1 1 1. ail .'I in i i-kisii i.ii ri : iitm.." .ii
iilM.lha. vliii' i'n,-s t,,,ii ,,'tt ni Ihi
stall' , ill 1 1 ..in Hit.'.' t., fu.- ill-Mil'!'
illK'll.'t I
M INN I I IN I INI Is In II M. I
I Nl s l. Mil. Mi l It I II lit:
I 'i s M i s. la . .lull : 'I'll.- hi
tins., h.at vliirli ..-ii-t .la , .li.'aih.i
ihi.Mih Imwii (..nl ni'i.'.l l,,,a nil
Ml. . ill iim I i, n In I
mii.w m hit: ii t tmiii
in i n i 1 1 in M 1 1 in i
All I Wall I, If. JK 'I'd.. (;,,, . t,.
mi in i h, i in, in, , t, i 1 1 iiM'i. i . ii ': 111
'li.i K tmlay.
n hii:. ii i... in fixtr
I I Nl I'l It TI 111 III' Kill HI 4. Ill Is
I 'a it', illc. III .Inn .' -lotla,
thf nt1lri.il wi-ii'lti-
I . I t " I M tl'Mipl ral 'll'i.
Uli'li. thf lnftl'l III llf
At
. m
' I., I fr.istrr
,,f l'H ,...
MM is
Colorado Labor Hoard
Investigates Case of
Discharge of Unionist
ltt homing ,.rld I ii-, Win
I'f II. it, .lull '.' - Th" .tat" i.ll
li'iiil of lahur M'lav lliltl lllltlnr t'lin
,.nl, rat ion a pii'ii'si iija'tisi Ihr tlis
ihilHi nf all fii.h,lf In ltf Alkan
s.i illfy -1 1 1 1 -1 1 r nf tin. , tin i ,,aii
Hun, null iln, llflttlliij "Mll.ti 111' at
I.f. Ill' lllf. hi't'llll.f nf Mil' llll.l'!"sh,, .11
a ' ih,.riinii,n m vi' latiini nf 'hi- -tat"
law Thu ii'iti'st nl, , hv ,,.h'i
M I ,' n n , i ll, t f sitli'ln nt ihf K'at"
IimIit ii mil nf lahnr ai il Mal i. ni I "f k
of lllf ntfrn l-Vil.'l at "li nt M ii
fi Thf luhnr hiit'fati antioiimi'il .t
vif'll'l :tl fut.u.llp
fase Against Denver
Couple Etlnds With a
Disagreement of Jury
f?p ?lM7lrt l.iaii-rf Wirl
M'IP -r Juh J Ttir lilt .li
, ..f 1r find M - hiiil - . i-
. utirt rhMilli'rl w:'U ill 11 tiii.unv
iunjf 4ttU i n n ! n Mifir n
I M i ti ll tt tli)'wi'f,ini'iit trliH .lll tt 'l
thii'tv-mx )iot"
110 NOT TO CO
INTO NEGOTIATIONS
OVER RECENT CLASH
II
Local Authorities Said to Have
Settled Issues Arising from In
cident ; Cabinet Takes Up Situa
tion Once More.
FIVE HUNDRED VILLISTAS
REPORTED AS CAPTURED
General Funston Urges Immediate
Repair of Roud Used by Supply
Columns Going to Pershing's
Headquarters.
Hf Mi-nirR Hi'ra.ii l.e.fti"! Win-J
Mix in ' i ' . J i, hi Uiliil
Tr Tin- .li 'ii 1 1 Hu nt ni I.timkii if
lai hiiik iiMinniiH'i'il Imlnt thai i In- Mi -
i'Mii H'lW'i-iuiu'iii has hi." ti.i inl' ii
in. il i'f inat.iiii: t r i -i Mi.ii I'.iw In id.'
I'niU'il .Mali- In ri'M imI in tin r" nl
i la i h 'f A nut hi ii ti'i'n- ..i'l i 'a t r.i
a s.,hn T- i'IH' .li' nl it W.I.- sal i.
ha'l '.fill -..'Ml',1 I'V .'.tt nut li'.l H n't.
(f tllv tw u tit l . w a th. l.'Hili'l.
lit I III NMll II III I I s
MTI III II IN . l VI I -
Mi-til .. in.. Jul .a l-iri-.li .
T"V Km hilli.lliil ilhst.ls In..'
In i M i .it'ittri .l ill ..imIi i.1- '
Ml I'laiik .i 'I.iik t.i i'i..ris n
ri'IM-'t hi'l" h tin ii i i nun lit AI',
V I't'i- U 1 v I'll 11 tillli':-!
tUllai li. ill. Il is l.r.'li K .11, il 111
all I'llUaKilMi'llt at ,.ii l.m- l'l'l,.
ii, i, tiling I" .I'lii'i', niiuiil tut
t,,ila
I I l I 111,1s ItS.I Nl ic
til' 1111X11 IN'I'il Ml Ml
ait AiitmiiK Ii x . Jnl .i i. i-ti-
urat I utisiuM hat. 1 1 11. -it. it 1.1 il,,- war
ii'l'n 1 1 Hi, 'ill hit. If, "lliltl, li'lllji't, tltll'
r. iiaiiiiiu .;.iiai r.isi,,i.K
I ti"t" "iiinii'iis t., , .,..i,,a nr.-
I' ' H" .lllli' KtK'MII t ",1.1V
' M T HIM I -s s III Mill:
Il llnl'MI Nl- IN IKlUM I
U a-hlliKl.ili ,., .'- Mi'M'.i Ml-
ili" iiM 'l I v th. . mih i .i. ih"
" ' " ' tmii- hi '"H'tiil mi-.i.s It
iii'itii.i'i 'I Mf An-. I. .ml.. iM.ht I..-
si, int, i.. ii. . I ., thi- .-tat-- ,i...,i t mm til
, l.ll.'l , I., ,., ,. , ... ,,, mi ,1 .
. - '"'' " "' '
! ''" I'hm i I'l". tit i.u: a .M.nl
Formal Notification
of Proli i l i t io n ist
Candidates August H
Mv K'.iiiiii: llrKl'l l.,'.,..l Win.)
i ' 1 1 1 . , n ' , .Iul. .'v I':.,,, ft IIH'
M.ltlh. l,. ,'..',, I. A Ifllst
win. Ii .1 lt.i.K II, i, H It, I,.,
'I I .a it'll i r Ii an- in iii.i.tt. awatn
j.hat lh, hi ii- li. it.iitati ,i l, i ,ri's..
'hill ami v.,,. j. its,. i ni ,,-s 1 1 1 I v .
I l" llli- rt-iihihlt hii t.atls Hii tnil.lv
lilt, .ilin i'. 1,' II,,- l h ttati.iiial
i,,tlll,:lti'i' -I'll, ,,a'v will
it.iki' in ,,it th,- tan it ,,t Mi. "' ",r "' nil'-1'' :ii:i iiil'i i im
jll.inliM In, in.' .It III. I: in ai..', lis at I'l'"!'"!'1!"' i l-Kllil.il in ilin"! 'I'"H
'.iih.ik hi in. nt. i ,,, i'..i.i li , !! hfiv as a lril.il Molat i-mi "I H.-
1 ! . it.... ...ii i.
s,,f, h t" Mr 1 1 . 1 1 1 m il i.iii.i. . Mi
nis1
in. Iil.v Mr l.ati'lt .Hi
T
ii.
1 If
;
GIVEN CUSTODY OE
E CLAIMED
Canadian Working Girl Receives
- ,, , t ,, .
i uiKiuti vi Biuy irvnu in
Judge Land is' Court, Mrs. Mat
ters Not Protesting.
l KvI.M.t IlimliJ I.......I t,r.
' 111' i,tn. J'liv 'i li.ii., It. in i l' 'I' Sl '. f'l ' I'ln tii, ni.li "1
if.ii .!! . Iiil'i th-'iit I ,'f HhfMi.nnil if 'l.i'kf, 'nr ih.n . ii
lui m hi-in i l.i iinil h : .... w "ini ii. w is
aw.itilfil In Ih" I', tin. an w "l k in.'
Kit ' M " 1 - It ' II i a II I. , lll.Uc I . i tl.
I . - .ti th.- I itii-la I .1 ,si i ,. t ..ni: I ...
la..
l ' It .1 1 Uf i.f In. i, j t - ,n
hfir anil fit li,v awiin-l Ml- iin.i
I inllii. l.i'iUi i vi I Mai" l -.
.Iimni.ssiij im ihf st.i'f ,,,,,i' 'i. .lav
i'li'ii-t' uiiw ..nt nl tin- ii. ,1 '., in
nf Ms. M.il:,. am I Mil..,ti" :-an
I 1. 1 1 1 1 1 1 I 1 1 Ktl tn lllf tmii h"l ll'iml
i.f "Lain. Iit tif' hIiiiim ih" f run r
, mill, 'fit a- all Iff ',, Ih" .-'I'f n(
Ilf I- la If II II- I'.l Mil AM- I ' hi ill . -. .,1
11 il s a l. in nl llff t)ii. a ' ' -I I
l.fiti' it'll I - flit I" t h ll
flail I lis' I ,. ' .1 ..U. w, , .
tl'l
. . .1-
ha-
halil f. , I'll f ill .i s.f, n. .,iti "I
Malsalit II, .11 '" t.nt., ri Jiri- - "il
..I : I.. li hi ' hi "i. -h ,i w l . I ,.' ii .m
I nt I'll-
Ml- Matlfts ntl,,rtifs ii n t' rlij 111 il
tit lllfl wnlll'l tlnlkf II, I llfffllKI-
WAR IN fcUODE .
GERMAN CONSPiflAClS ih TMt U S.
DEVOLUTION IN MEXICO.
BANDIT RAIDS On "me bonotfl.
MONEY IN Hii POCK.ET.
I WWN.w- m " w -s.w WAimiAllAMWAIWVWVWWWWWI
I ...
InirniiTr nnimnmrn ., . t h.
v i i iisnisHinii ii
i lAluu I l bUmiY!fnuLn
;; OF SHIP WHICH TRIED
Til 1-1 AM J !nmfln!Nr !
I U llnlH UUDHillllillL
Act of Germans la Expected In
Evoke Sharp Retaliatory Prac-!
ticcs by the British as Brutal ;
Violation of Law. !
lly Hvi'iiinir II. r! I I . .! V I
ll.l I , II .1 1 i I : ; , , . i , . ,. -
I'l.' I i '..it. t'lt i hill.. I' i .1 1 1
I '. I at I .art. t II 11 Ulna -I.
,.! ih
I 't IIHsi-ls. wl.i. h I . ! i .
Iii l li'l'lna li . I, -1 1 . . . i s la ,
llll.
lnUi ll tut" i-'-l iii. . I. i
!
h 'il,",liti .ill. i l
.1
. t"i
!
'''I'
ii llil,itl li.i a I i . -u M In 1 1 i ii 1
'"Iiiitli k liH'ii. . a- .,is. , ,i.t
,'ri"1 1 i''- "I I"-
"' "''"I"'"' I'l'''"!.'1! '
I"''!" ll"iii itnir
'III III Mil Ull.l. I III. HI I
III 'I'M I Tlll: H4As-l 111 f
V.i.Kliilliili.l. .1 ll - i 'Lillians s
ii't ,'i ait, ii. iiii-s ii.
!ll.s, I" , tin- Hnt.'h 1U 'at', -h. . Hills-
li i nut mil
Il'.sllll III
ll'OMI'l ri'lllll !'i IMi'iisiil, H 1,1 titl'.'llj' -",iw, .,
Iliiliini. Th,' ri ml, M,l Him if a lion- j niiniiiu r. .ill, try
tilt- until nil' a.'i In. I III.' Ml t - - mii.imhi; f.r
Ih II m.o. ill i lti'. t ait all. i. k n ml ; ' oiiiih Ih'' llH'iil
riiiiin I'lAtiii in inaKiMi: ;i i uititti r 'il'1! ilit-iiut.
ttai-k lij am iii, nu I,, lata siihii t. , I A iu li"i'
liuiiHi'lf ,ml to iniiiMiiiii a-i a in i -I II "in Salt, Ih. t" 1
ourr of win- in I'M'iii ., itipr.ii
U.'!'i is.ii i.v thf iillii - ii is if. i i f I
in IK III hf follow.', I Li a i haiim- .11 1 In
lifl'tlian saMitiui ilif 1 lt, -v iv hn It I1.11
la "II Kllll'l 1. Im 1 In thf I n-tfil .-t il. s
r-
niff thf Ii 1 isiii.iin
that
'1 -
lllltit sh,.s will. I tint I',' ,,i
1,, ,1
.,i
....
sft-
it ll'illl Wat tnllK .' Ml .. . i- ...
fnilfll nl t'li.'-s.'ltu.l .s ami I i ,
l.'i.in . lit :"lt IlllllllHT ti n ,n tli
iilnj Ha-iii ,frti'" , nlf ri iiii
1 form .. im .
If .
Ill, 1 1 ha li' in" n
-i in 1 1 1 .- .-h ill
ho ll'Klt,IMJtfl tislsl
hi- in.a'f.l a- ,,n ,,f th
I .! HI "f III. .illlifl , ,.
lot an Kn.-tii im i ih, -t ,. ,,. i,-, .
' ltii-N nit thf -ni. ti-, i -a,
I ' III a -i MM- tin- i r.-w - ,,! ii., I, li.i 1 1 ' -
j Mll'tt t.M tlf'l l' Sli'lll 's l' th. ...,,.-!
iflflil hili'iiss In th,. lat'.'i . .uiiii.il
j f"f. ftl I nt III M.:. . ,, II, I
i i hf ina ,!' ' i i i.l ilifiii-il' i - i , a i :i
til" all'li k .t l"l .-!. th' a 1 ' I. t. -'
j lll'TI I'f a I Thf ' I"' '.' .- it tlf I ha ', :
tnf M In fn lllf in li i.i,,- . ti, a ' -
.iiiIh ami ei joy .ill :h" n -
till- lllf lllhi-rs- ,,f ai in, ,1 ,,,,s I'.n;
uilit m. .t 1 1 k, ki-,1 tin , in i-i i "' i mi-
Ml. I ll"t lilt II s M. , I hi . I I In I
i '
Ull' UmI.Ii- In I.f II.,, a I ,.. I. i
1'isl ii- it" nr. , it,, r.l
', . I I.
inmlii.t h..st, hi. is ,i, l.i
Hllr. ills hftf l"ll '
I iii'fil Siaifn lias lai . i
llllll till" Mliisll'l ..I an i
I ' I I., i -I" :- a III' I , 1 I
.1 "'II.'"
,1 t !., i t I.f
'In II,
. I I, . ' I -'!
' I I'll
II. H llai. II "III I he nn ll It .1 .
fcn lima i in, n ..t',.. 1 1 ' i -
I .k lit tn l.ri'-tltMl Ilia' '" a'1
' Im
I.f .1 mi, ki l I '.,11-f nl.. '.' . I
C'li'll hi lias I Ilf I .KM- t ''
: i 'I i .ii.i ll I hat .i i i.i.l- ' , ii.i - :
nuns ' 'It .nil i il. I. li I h.in.s.
lii'llilnli .lull
"r.C WHAT WII.SOV HAS DONC" '
:
'1
I ti i ..; ' I..
N.i. .... ,
; 1 1... i ,i i ,i i.'i. .it
I i, i. i . i - . '
f a . i . i
It'. t. .
. tn ' i '
i ,i ' 1 1 'I
a I
II.
I , n n
lEXiCO PREPARING
ILDING OP
i
ALL HER RAILWAYS
i Einhl Corps of En-ineers in Fiyld
' j Doing Preliminary Work on Re
I pairs and Extensions of Com-
munioution Systems.
Ill, I
II.
l.i,rt W ttrl
.-. I-..I !
I" tli.M f Mf
ill' I klfll.s ..HI l i
. h. ll.f X
alilli'iiln ' tin '.
i" If "I .'..inn .
.1 'if, UK ant ... . l
nil I. Ilf II. Hii I."
to I ',i . (a , .11
llll Hi" In',.' r i.
. i hi, I u i, it I ' ll
li.i- f MKiltf "1 a i "
Ih 1' Mill" I tltll.' I
.'.in in thf M i-
!
l. x in i'l. I
j'f 11 1 ' '
U s' t
u, Mills'
i . ill
: 111, lit . a
l.i in
lull!. I. .
i in it mil i-i i
n.l ?ii.'. nfi an
In M.ii.i In
I . .
l"'l 1 '"' '"Ilf'
1 .1
1,, ' s hllilt sonthf.t-t
' fdll llli 11 v, ill
la). .I'll UUI'li'ill'ul i il'H'll, Is. Ali'.'ll
r.'iit t.'. ii tii.i, s ,:
j "iii'l''t"il
1 T' It liull.i.n 'h
tnrtl. il "M l (.,.
lino luiif hfiii
kohl Iiil'i !' '"ii
i t titin tit i " 'If
r a ):l I I ,
V.ii itili l" I
1,1 .' I I..
at ,11
' li
, W.I - .1.11' . ' '
' v. t h l If T h
j I ' llll, is l l.lt '
I I ' I 1 1 . I ikitil!
..''l .- ,li .1 ' in
'i t.tf U ntil ''I'i
I',', III l"l 1 111. t I
I I ll'l'l .I'llll l.-t I
I'll I l.lll'l ft I.l I
I
j 1 hf l-t 11 in ii l.i"
Tin- '! h I-
Il I M il 'I
- -
L, .. 1 ( ,,,,ncil of
l
Women Voters llnds
Work ad of l ime
I II, .fl L.i I,
I h, vim. .
l ;. " . i 1 1 1 1 t . ' i - '
i..'tn'.i Wiri l
J i. .1" W . h
.1. . .las . ill if
" .1 ' "inn !
I-I Hf il '
t
I , n
i - 1 1
' 1 I,
j s
V..t'
t
'ft At
ii.
. i
1 !..- a- ,
I t"l- ' I" H
'.'!.' ' ' .1 i.
1 1 " ,si' till II ,,-t I I I
, 'Ma I, n !. ,ti w -
I' I. Il I If ,,.,ili - !
'i I .! -I.l' '
' Ihi S .-.in i:
"I 'ill 1 , .1 s ll ,
- .1 w M
!.lltlf
l ir.iu
TODAY IN CONGRESS
SI v 111..
. I
I'. -
ll'il -I.'.
mi' nl i
" . I '.
DENIES REPORT THE
BREMEN IS CAUGHT
BY BRITISH ELEET
MiiiiHter of Marine of New Found
land Exploileu Report Slater
Ship of the Deutachland Is dtp
tuied iiy Ennlii'h
l'
..,1 V,,M
I I li
i tn. in
II 1 1
. I I
I ,.
., .1.
Ih ,
HI I l-t III M III Ml
Ml I i i;im '-isii i: siiir
l:.i:t ,,i , II. . T ii t in i 'i
linn Int.; - ill. li. t tin If 'i' -1 Ii at"!
Will II" I -.III I "1 h I" ' I " ' ' '':!
I li t.,1 iii.i . .ii h ,- l.itti I i'f v , ,1 f I '".
In i i ,'. i -hi' tin- ru in' ' 1 I" h. t
t.i - h t , "i , I nu ,. i if .-ii i '
,' fi t "1 , . ' "tt .1 ". I " i "II- .1
, l 1 1 l ,-i la n!"
Mlt . l iK'h "iI'MI Ml Nl
I Mil . N'H I II It lll.lltl
'.m i ..I i. S.i .ii.iv .' ' itu ml ii
ii i.i I ! lllf l.til.-h - Iiil'i sv lit V.-h'
, lint. ,11 III. ii a Itli'isli iliilsfl hail M
,.il l'!il"il',ilf lias wan l-i : I fl it'
i if IH l' ii. I, ;n ..III. lal hflf f-l.l
.li hut ft mi. .thfl mini f" .1
'ial'M", Ilia' ttifif wa n-, iJikihisi. !.
..il tlif J. ai I nl ati' "f thf Mlf'l "ll I'M'
h H I hi hll I siall.i win. ifl,rt."l
hilt 'hfy "aw il shil. '"'' h mitlialh l
laiKllt'll I t'Ulsft tn , ), IIMi lllf tr
-till II'-
'i, il ', ., I j. ..i t I hf "Hi ,!'!
i -i
. .I..
I . I
tn I ., I ,, in ht,.
, i 1... i
s.lUllllf.l
. . f I tn- I. mill'
i I iiihi-i-
i'i i i ihn 'Ini
a.,, ..it thf hl.
ii ill - II" W 111 .'
w Ihn ' h" I . I" "
. I I. is, 1 ill' !.! .'
- , a I .1 tin
;. m l t hf al.
.1 , . . ..'-i'l'
jUinrsiial Iainstorm
I I Mays lavoc in the
i Morales Guard Camp
Wir.
In a
I'liHI'l
tn i ' '
.ll il
"I " I '
vi 1
,., .
ifi'in. .
t'.r f. vi :
I. i, "it-. :
' '" : ,1 i 'I il
r. tl, f t a ti. i tl . ti ,
1 -t 'n i 'i
INCLUDE IRE IRAN
LARGE MILITARY, IS
SAIO BY PRESIDENT
Formal Statement IshihhI ;it White
House With Letter to Chairman
cf National Rcscarrh Cmuuil
Today.
CO ORDINATION OF ALL
RESOURCES EMPHASIZED
Highc.t Gratification Expressed
to Head of New Investigative
Body for Work It Has Done foi
the Nation.
ll) i..iui.- llrl l I . .1 Wit,-
N shilil"ii Jul' In it.trtitis
I'llt.h' t -,,t , , I l , i It ii I i .. it
V II-.11 I- "" I" .In 1 .'I.- i ' ' i,' !
. i lltlltll.l I I . (..a t .1 t 1 , ii " N I
t "t:i I I ; ,-sm.i i.h i '".in ii. ' h Hi,
1 1 , ,i i-.iii-i a -I it t. .li.-. ,,i
it r I hi t . . III., li.i lh.it .. !..,.. hi. -
,,. . . i,. a . , .us, ,i nu t . ' - : i,,
. . i .1 1 1... ii,., u.i i
.,i,i H
I , i , ! nt tin -it '. , i. ,i
. I - . t 1 til. a silt ' I ii
. ' 1 I 11 il I- .11 . -f pi .-.I ,, t 1
. , i , .... ..'I'l ili.lli .lt
'I-' I" II' l.ill.'K
! I'l -I'L nl ll.l. , ,, I,
- I - I .'.I, 'I si Ull'tl t I . . il., l
I 'I '' II, t . lal. .1
I. . ' t I ist. in v, h I. Il . . . "
l.i -.llll! .if III I u.i, , . ... I
Ini-s- ,..i- I...I ..,.,.'
.11 I ' ' I I 1 I I' II ' N I ' I ' !,' .1
, , I I H, III.. .'ill'..
l'...! ' l ' ' t ' III" (., I I l ' .
t ' 1 l ' I ,. - II ,. .
hii
.in,
I r-.ii
,, f, if
I u.i
i' ' :
I . -'It i i.f
t.'ll, -I I . 1,1 1 t
t '-.
Ill' II M I I
' , ' ' t ti
t"
.! ti'
, t .1. .
. I.l!
I a r
, t , ,.i
... I ii, I 1 '
.:",,',!
. ,1
I'''' ' .,.ii,
S . .,- ,1 1 . .!. I
l"l HI 'I" I.l
l,.t -.. 'I ' .-. ' I
' n ., I..,, ,. ,, . ,, , ,
I ' IS ll I ' 1 1 t I , , l' . , I t
H.f ..,W .11,; I ' 1 . ;
I I V . I 1 1 I . I ., I ;
' I v
M . I ' II . I,
I IA :t 1,1 t . I,il
I 1' I .it ...t. I . . .
I I I" I ll.l I ' t " .1 I ft t I, i
l it ' ' ' il In 1 1 will' I : i,
it. v I ...'ii -I ni,, h i I hf V
"i . "I s. inn . - Th.
i n ! f "i ll. .i i.. I Mi.
I I .
I L- I I , I
I II" .i.
. , , ; ri
I, a i, . .1 ,
"iMll A ,,.
'..' I VI i I
I'l. I i .
t iii rka I'h- ...i.'i.-s. i.,vitt.l M.- ,
''. 'I ' hnif tit ,.f 1 1 ', j. . i , t ,
,'i I .ill iMih'i l t' t ill .f in.- 11 a ,
I H"l lkf till- ,Mll t,, -a v tha.
hi' il,'..ii in. Ills i,l ll,,. , i,ii , i.
tt. ifa.li I.. . ,.,,M'ralf in i-i i-i v w i,
hi' mi. in- ri"iiiri'i ami that Ininl-
" th, 'li'i'al I MifMt Mm-I I In Mli'll la -1
"ti riil art imw nt in y ri"ui-s! u.
iiifl-. i in:.. i!", I in ti . t I t mit tin- ',f-i
iiifih,,,ls ni i o.i,,fi it i,n - tf,ifi.iit.
'' ' - " k'"v f rtllllf Ml I, till. i ih W.ll I..'
i ; . I " m t ' 1 'I MifiMin-ls ,,f ,),,. ri'-. .it'll
" i-i i a 'hf , nilin II ,i ..,rfs
i'1'f'. i ml -in. ii..1 . . ., i -11
. .. .I.l;. iiv IVILsn ,
CAPTAIN OF NAVAL
COLLIER TESTIFIES
Corroboration of Original Report
That English Warship Entered
Chi-a.ipiiiki; Bay Given by Com
minder Shane.
(ll.-
II. ' I I -..4 IV , ;
TL-
' 1 -' i ii i ...
. - . it,, .i
' I 1 . - I v. .' h I
I " '-la ii ..
h. I ., '. I .-' ,',
I I
V.larv s
V ".'tl. .1
.' I ,
i in'
ti M
T
T
Success on Part of British Expect
cd to Cltnch Their Hold on Posi
tious Already Captured by Of
fensive. VERDUN BATTLE BTILL
IS RAGING VIOLENTLY
Serbs Break Long Quiet of th
Balkan Theater With AtUck on
Positions Held by the Bulgarian
Forces.
llh K'uftin Hflil l.i4 Wif.
.Mi ,,r ii..iili- wuoil ili-f'n.l',1 It
'If "ini .a III ,i iiili- ii bu tutu and hoht
h.,'1,1' mi iii.rinnt hv W i lirniKiii,
In- hiiii ,'H.tiii'i', h thu Hrltlnh.
III -. '.ii.i'..nb t t''"t rrtlv in
i i i'm''. liriti-h i'rT,irt in rlim-ri
", t ImI "ti Iimk'ii'miI nn. I mltitiiiit
.1 'ii.: ihi riin l I.. lhitUiiii
Tln h it' ll- it it.iih Mill r.i:n4
,th v inli'Mi iv r-iriH n-i'iirii ihn
hi-, kitu "f ii liiriimn rtlof In
i n k tin. Thiniiioiit rnnrk
Th.' , 1'nrttm nf lii-rniiin tr'Tirhfl
it iili.'tmi. in thf I'll iiiiitiffnn ly
a K'ii.si im i iMf 'i riMit tAriv, in an.
infill,-. , hi ih Ihir. siMifmifnl.
Thf K issiiiti a,!. .in,-. iltroi lnl nt
i;r,M in itoi'iliH i'nt,. n liiilH'i. in
"hi i UN .dk mii i fssfitilv. retrt,icr'i'l
aiininitii fH. ami mi 'on, ni t h- lluiuill
i ll tin f hi Am i V nut .
'" ''' . im th" Kalk.ui front. lh. only e
'" 1 ' it. i in hi. h . oiiiiariiiif iiuictuil
'I'i'i" I i,.i -,i ii a , Ifil. tin- Sfrinaim nr r
'' " ' ' 1 I ,,,,, t,.,i I,, i,i. i, ii thf nfTi'imiM'. Thy
" " til. i, it' irk,', I .lli".,l.ilnllll ptiKltton
I,,... i, th., II ilg.u .mil ai'. iirilmS tn
" .i mI In .",i,l' Il li.i' ' of "tUtli-'l
"'' I i,f.fht mh rtihf K'Hith of lh ilrli
' ti. tii.it liiriin riiorin iniiHiilf rnbdi
' ' ' '' I ... , i .a- t ii.- iiti.ii'knu ("i. i
riiiiiMi -iniMiii nitiK hit
liHtNUKNIII lit. KI.IMKNT
I ... n I in .luiv iii - ' I' hi Th
111 ,t ". ti ' .Itfttlfltt t'l'la V Rill i
If siVITf IlKhllllK Wl llMM
,ii. ...... ill,, Kf'li III umlKithtir t Itvln
f' "n -lo ir rMiiiniiiii in.-nt inntt iti
I., . !. v ..I. a .l "t 'tut tin'-" ufl-
. I I.H in'-11
i'l,. '.' I" 1" wnnil Mow I" III nlr
!.,,:, in , I '.' ii , .Hull 11 t'l.'llllvr !
, I,, . I,, ill hi Htf ll llff with Ilf Hi '
., i,. . t,r iii y .
"Yf m "I" f ir'hfi- IT'ii!n"ii In
I...,:,,. ,i ' ili.i. ami ll'ar I'f.if .
I , M,. It.t.r art a ii' inpt'iifl
:,.tt.. ,:ln wnutnlfil ;i iii.i ii
lal ni.li 'h" fni-inv nuii'i i-ih
:i.':i" aa li -I ""I '"'w i"ilt ill'-: ilti'l
l..... n... Mf.iVV Hfl,lii'IV nni'is
. .,, ..us m fini-i of Hi" hiiii:' ir-'.i
Nf i, "ii f iTmllf imiiII l"'i
I im, ni M. i mat. i ! K'f'lf.l ti fi'M i
ni; nnr fmnt irfln'hru t two Ifi n'l
i i.i.l iM.ltli'illa'fiv WIT" lllMli mi' '
I , , ., r a'Hi.'k iPHViim :i f-
.. ,, ii,,im in our Ininili
' V .fthf.ist nf Ho III ll" Htl'l at
, iil i.tin-r imiiiin our nr'.iHii n.-'i' l
' 'h- . in ini from Inif hii-I ruiniiiiiii 1 '
nt, 1 1 "inTlf 1
: I'tMl IWMTIMI TOltrK.IMI IMIM
i It-: SI NK T M'lr-II.ANII
'! Itiilin. I 'ily '1 IV'. w.K'U-x '"
. Sm nl' -Inn llMl Mi'i1- iifi
in.tpr.il .ifriimn uhnmrlnni nJ font'
i If r 1 1 1 -Ii iia'rnl liol uff th nnl "f
M. nimnl two of lh Hritmh irt-H-H
wfi unk f ordln t.i a rp'-rt i'
' . i-vn il tv ihn IHiKh n'mil"'i'
; IMmlfUhl n an.l tlrphe'i l- 'h-'
jiit rti :iH iif n aS'nry.
I.l IIM N I IKK HKI KS I I"
slltiNI. IH1ITI-H ss MIIS
1:,. , . j , 1 1 v . iVt.1 Lon.lnn :.
i S'lM.t.i.- Itriimh tufkii no'ti-
M,.. '.,"11,1.111 ."ii..'ni in K"ri"fi
I , ini- Sninnm ifiiinn imk
.,.v,n M-..t.,i'.' iindur th.- Hfriii'i"
t,,,, ,i . Mif "'li' uil mii'nifnt uvi"l
if. a' ii-itmm urniy h'l'inr'f -
-I llll- Hl-11 Kl I ON I i t'lllT
Ol IIM KN Wll TMKMI It
I , r
I
ill l'i m i !' I -Im-.
i- I fS'Jti iin nfff nn
i it," litiMij ii" in M .icp'l"!! 1 1 .
,,, tn ll.ltll- I.H. Ht' ll I"
, ,1 i,i - ri'.in s.il ink. Th" s' '
, , )., ., .. i- i rue I ii i'fii ' f
, ,., ... -1, .'. 'h nt Hit - tirf Mil
j,,., ., .1 ir" tin'ni'nin "' r
I- ,.
i- at ii li-l t titf an .
nf Ml-' H. 4.111.
lit -s NNOl Nti:
iiNIINt VI li IN HI' I.MN--
r
, Jul .' i 1.' mi""
, ''. .--. tl "-""t"- '"" i
,. fi.il . 14 "-' 'h
,. I. in
l l . all'
,t, h. n-k.i ii "I '"' ' w '
, , ,, i t i.- .; l llnl'l iti.tk l
h-ii. V..:h'.-'."i 'hf ''"
I ' I I 1 ' ' I I
' :
i
ititt'i'im ' n ' "i"i
, . a - it' il in i '
. . ,, .... ft. in f
I.l IIM W s IIM MUNI sINKS
I I..III I Nl.l lH I l-HI HMKN
I 1 Ml 1, .1 -' I I'' I' 1 ' "A
, , , ,'; ,., . n !. ir ii' h.f. i i -'I- i ii Bri
I ..h .a m ri i tish.nti boaU.
' !. 4 lu "f 'h '"' ' Th

xml | txt