OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, August 02, 1916, Image 4

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1916-08-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for Four

Four
TKe Evening Herald, Albuquerque, N. M., WVdnrsJny, August 2, 1916.
The Evening Herald
t rublinhrd ny
Tire rmiNo iiKint-n, ic.
OKOI-OB 8. VAJ,1JANT. Matiaiiir
It B. irKNINU 1- ilitur
I'uOluint-tl every attrrnunn '
rpt 8utiJy al 1 J 4 North Pvrolitl
Htrcet. Albuquerque, N. M.
KrilPrd erurul-' Inm nin'ii-r
nt tha pomnnV ut Allni.iier.iie.
N. M , under the an of Murc't :i.
n:.
t m month hy mini or rnmer. . '"
cin twk by carrier I'"'
n year by mail or earner
In oalvafir I" On
Telephones
HiHones! Oftlrix, . . ,
Kditurml Kuonn .
. .in
, . . 167
rij-riiirirfc'Viiiii 1
Till. HM'I III l W III H I .
Ol'l't HITI' N " the rnmlnliili
for Mate olli' iH ulin Hi" He
lm!. In an imi. lime t,i'arn "
Inne ililerinine.l on in t.ikiin; f ' '
i. Ml LeitlK M.lfll ! 111 I'll r. I .. .Ill- Wlt'l
a ilef inileliesH hen Inline iinKm.wll u
a .t --i ..ii i-ni mil t rioil si fii illx
..ii. I l name Hi" null slnieil lo '
i...i.nn:ilil for enute, f.ii KoMiior
it . i I fa other hivh .oMtinlr iil- la in.!
n.eiily nuMiuleil L men ami h i.eu-
.a.i. whose loialiy to the If
kiii .urty -iinui-l he i ill, 'oneil
In foitner ii m !: it.' ri iwii the It"
hiihli'im Tun i ami it little list
herpeioHl .inilnl.it' haw heen a'
ta.ik.il I.) lie"ilii. nil". I 1 1 I lien have
alwaii hren ithel . ll.ell i.ntHl.lf tile
I lii'i 1.1 the rulniK 1 1 W I'H I nil" Inn"
1,111 he, ll i olitiei toil iltltillx Willi 'tl''
"in Kutii.itt ion " III the . rem nl 'i
i oiiieiitioti t ama.i:n the outi I V i'
ri'iiiitiK lot only (! tn men .ilwaN"
I.I--H .1 a" le'aH, l.nt lion metl all. I
new -uirl hone .i'nl t . slaml
hlU hiil' Itliil to 't.lml lot" mil S-lnl"
the llliu -nt forwtl'l lit- I. nil ihrl-ill-llatitl
thtollHtl tela alt il lltli"'
htnall'iw lite ot hero. tlo.i. ! ili.nhilie
IllMile Hii'tll'llie.
The tl.me llll lime lt.n..ls In Ion f
he. 'Ohio ton ptrotiu I'll II for l'i Is -111.
I.e. I I C . 1 1 1 1 1 nil- The l:., Inn Uali-i
in that knot of l l;eull.l. an new
lllln't. Mete ) what .1 has In -a
e l. out the putty eiiti I tn miii i t a'1" 1
lo he .uileil on in Santa he
' KepUlilli III! hollln.ll i.inM'IHIt-
tiMi at t Ii ii, ilate in titlitiiu on a
I ml. mi n.mlnlv wan inn in
the net i oiixlv iliNiieil a tlieury
lellelllliiill ot the I. .ill owl-well-known,
pollti'itl'iy tlavetl "mt
immeiib I'titton. I'lir-un. Un
"iliero'IIuVlliell lilllKhni, Itlllt
hell. t atnili. Kotnero ilmill.
a'lon, Koinero. Itui'Mim- unit
me in 'l otiUeil to .IkK onecell ll
ny mix i ham e there niiiiht he
tiniiieone else Iiviiik in ,-w Mer
lin ( ai.lhle o lilllllU ot'h e 'Mill
titi ietii y anl ihi: ml y.
' W e ule makmi: no fiKKnnlt
IMon thette men the i.re kohU
t lonih mi n .i'tha.. et h ail 11
..ut of them ar,'--lnit Ihe sweet
est lioiiiiiet KroUH Malt when
left lotiri ,'tioiiih u n hi the mrlo
futile We hellele. llnleeil. thai
.New Mi lan ih u tloiiriMtrnu K.tr
ilen ot I'tilltieiil heuiity Whv not
hut u eiuNier or two of other ne
rietie utnler the noun of the 1
inililKanH of the Hliite al ii wr if
their ierfiiine Ih not ioaMi!tt "''
There in .rnlalih Mile om'ort lor
inh loyal leiiitilitaiiH .ih the Itamte
and oilier now oieiil in le.nli in
ihe tu' t that out of a'l the "mheir
n Sew MeXli li ianilie of Kline. i. 'lie
with efth n iiry un.l ilmiiin " n.jt otii
lii- a fchnHt of ii hh.nw of limliiiH a
O'a e on ihe l(eniii'i an it. lie tielel
The K iiiNaH t'liy Jumna1 i itei n l
imlollH u .il hoi Itlew tn .-o e that men
ne n i.ia ini! -Ii'ilir. Th.' ii ii :i t mi i"t
i.1i'iitl linn tiewi ilt e..l iK.'tl, il
Till.
A I'l'lll Till l.'!'!t-".lll hllil.e ili'.
oe. hi an ; in na il .ate ehorii.'.e of tooi:
in Mm .it. in t h - i ..mil i in at
"in! i-Iii.i I Ami ai in -i nt f 1
III'' tin a.il.ilie Itliill nil" Wi'lk!
i"i . i . v mi; i t I'll 'iri i to i.i ii,
In ." Il "I . . I llo'.nu 1 1 1 1 1 u I s Win!.
I i I iiii' .1 Hi. hi ln.nl i ml'loM
Ht II"' I" ll' ltt.i'i w ll it,.,.,!, a It. .lit
-' I'J'i -il ' 'i i "I n h' llin III
Tin I;' I-.,-,, " 1, , - .ii , i Ho i.
io n i w i i t hoit i. iii. i in i to
' t ' I i. ,1 iii. I he month ol
.! 1. 1 Tin T'li.i - i. i - ii. i iiiiln .iti
ll'l' 'lll'l ill.S illll ( I St '11 s'.lll l. ll
I ' is I lie i ; 1 1 ii,. . ,1 s. . t t . . VI
IIMI II I I M. l
r-i, hi: i:,
I :.;-s:
..fiii t it.' t
i' t. .iitt,vh
'.'.in. w h Ii i ii-
0 i -1 hi i . : ihe n i me
11" l.i 1 1 . 1 ' t . i , - i t -
1 linn ..! V M. -
.t . .1 1 l i ! . ..! I. II
n H' Di . . J ;i '.iti ti fi "n .1
' J irif.lif.-r h h . ; u-n ih i
ili'ftt i - 1 . I i t .1 I i if v ! , I li
'II. I IK il SI .ft ll,' . U l U ii . --Jl(
r. "T t tl K' 1ft 1 ' M f I i M. ' M
! Nrw M'i' u ' iii,m r-r iht-it-.if'n
'i i r-riiit'tl ui iini h r i -
' Ii'II," mvh Mr I; Khur. ' u i
tiitH iiihI l v ri ili'i iii I Mittfu-tJet
fhirifc; i.f fhtt )tit-t. i It Iihm 'i i'
in in in- ii'lt'iillfij Hni! - n v i f l hi
iillli-'i3ii llttVf fiot 4t tj i ln;l
uwiiih of ihe f' t li it j t it it, iiii
the .ini' .tail woe unto the holtt i' iiiii
ho mnote it "
Ami iKmti lie wrli" I' te
K!ll!.e to' 111,11 lolll.il , 111 t l,i,lfi
hi 111 h .o. nly haw Ik en .in li or le"'
f a f.iri. 1 1 1 :i 1 1 . ui, 1 1 f . i I ...iil ha"
iiii ot a. i-lily ie.riei if l'...r ioo--11..M.
ii.ii rmhii tn .1-1 ih. it imlii.t'
Minn ila mi, a lile trnK- hie heen
I'hlWil ill olill'l tn Kin .in II ,1 y imt -llfl
I i, nil mum i inii i ii nl ii ly well
i .r-1 in i e. t.i ap.fi., i ;i i i.ih Ii a .i.i-
nieni ot fa. ii Ii w i- I mi in i .unity
Hat i li t r i ) il l i'il two I ii Mineral i'
ii emheii, tn th" l.H stale . I', iilal at e
"lily tn haw I In two Inwinllv eh"t-
il mellilnlH llilowii mil ot the hnllne
of reiri'Heniai iIik. oyer w'leh 'ernii
linn Itoniern I'li'Kiiliil in onler that
Hie Hi iu:,ln aim inn: lit hue u two
ihinli iiialoi iiy tin ri in
last Imn the I'linloii ( it.en in ui -i
I Ii h "Sii'iimlinn Komern for lln
elnol " with Hlli'h n Ktatellii nl an Hint
-ntiieil "A. J Umhtu ' is ihllii "I! t"
tiunrn nut. Mm he it ilm hi t try tn
leco-ii ll, them. M any late Mr
Itnlhter h.lH lirriyii! a' .-iiin. vallinl'le
' nlll'llli'ioti! whhh ire Mnt'll I'enllllW
IMK lilt I t I lill H.
II 1(1 M I .
DOWV in Hi.i.l i hi- ;iti.mnt
Ami i'-iii ur.i I m ' '
i.ti1ii it-n il ! i 1 1' ii i( nl ii i
'i.ih t ;ill il n n-,i , ni.li.r. 1 1 - ..ii l.r.l-
. I ;i n n'llr. i.t i it- In tl ih U." !- -I.i-iifiin
m onii'ti'i tj.il t.. . tttiuiliil
! i-.I -Mtii! .i?:ii- .m'I- ul
t In' nut iii.
ii ule tntF-i It"- ui'i'i" t (Miviimri
nf Untlil ,4'Utltr-hip ih ll, li"!!' "
llll li'ir KlMM'tilM :i1tl I M f I t H
fttl .ilittiiM rvi t v ( .mm. til' 1 U 1 1 1 1 i it
Tic Ht is I'll' 'hi' , t 'ii'i I 1 1 1 1 1 1 1 - I lift I
ill Milliv iclilml til'., i.ils t;tr i-r
I v if tn i i i r, i n-1 I m. n tn ii
rift ft .nl i In -- . n h w h i ufti'".i I
-iiitji-ttM iMuie ii l ti ttlv i un
ii i t f 1 1 with th1 iiiilufi Tin l- J
Inn i p' ii 1 1 1 1 ' i t r fc ii- i. i-1' Ihr
U-ittim of 4t:i' i- ..ml . ,.i Him tn x
I l.i i nf 11 if mi;, .it" I ""i . il I If HI "V
r ail tHii ii anil l-" h i ni, i hf ii h:i!m
'iW'tftl iOi t.,ilM"- tt .l tin it h iN
j'-itftill'i in u : I h-f1' i-v i hMi'!
l hf
W h.it woniii i ..,t V.i.tiiiiitl
I,!' I"! k iis.-in ..itmii in i nun t hml
f il I'li'K'itm IH ll :i" ! tlN Hllf, l
lllMllonfil h i hf t !l . I '.!! Ill Hi llHlT
VlftllMl lllffl.tIK Kf.l.l ll
ln.i.(iMf i.nt.n if ihf ililTt'ii
Ki.iyiii:iii I.t t 'i-ils t .insi's , i hfir li'
v tn I ;t I ii ' n .'tnl iiM-.ui' i.f iiiiM n iti
i In-in M ") ' ul iti iiuiMM nil t Ih
MilnMirf tliimf t h- n it i ma Im hi tlr.ixil.
I'l "U n ti i ii-a if y nl iVuxihiiu cut
tlr with tf (iraitt i? tn nil iiiinhrn in
(lnsiit. ilfi-ittil fritrn ji. Uurl.l nt.-
' Ml' , I ttif'li ItlH .Hill iitllllMIIIU
'i nullify. Sii(i n mi!iM"nM ot ih-fii-u
intim w iriil as .ju-itity ,i.i1
iti:itii it . . i it m l nt i it in and i i 1 1 it mil,
f M il. hii K iiinl tlfiiiiitiil . i.:'f if tin
tut.M.mt'i ami t lit i jiiM'i uhrilii i
I f j ni.trif til " i tfitipwi.ii iMtt-i't ,uii
itiihri i t fi ilM.tl. isi.iir and iu'IUm I
i-.-i'liii n Mic ilt t h.-ini ht nt tt'
I u If imliiMtt aru ttif impt m mm nt
it it t oil'ii r v
ThimiiiKh nv rmnniill pr.i- ? i a I
. i-lirM" nil jH MlhJt't-tN If liH' l t-
afli- ami iHihonlmati1 imluht i u
I'"r iii.it mil tf a tr(M of ifrttuirsi .
t ,n t t inhiKi a instt ('it , triil ti
.ir i -k tf. I ht att.i'h il I .i 'I
fMtahl.hiiif nti 'Xihilitm ht- ihhih i
(Ih iiinlat iiitlti;tf tf.H.
" -t nit l il ir i' i.i I t iii nsii l mi; .it at t if
tin! pri-tl ii tN . laiKf tnnl yfiiill turn-laiui-b.
t'-"i"rlalmn Nfi --it v ..
Ifii tn (.tmlat.lM an ifiiin: i- ihf tf
,' t'f tii' tit - "f thf niifii n,f i . .
u t-tito ih.K m i-l hf t . i k n .iiii 'uiihid
ffatn.ii in thf Imatii.n nf f-t.i tihsh -imimiIm
f..i thf m.iiinfii' t in- nf .iliti
i 1 1 1 1 1 1 f t'i f hi i .i f ! It- .t mi . i ii j'ilt" .1 -in.
II n:it'ii.tl . 1 1 it : I.f i'if.l-
ttt'ii "f pi. in'- f-hii'i'iiii' j !'-. tl'M l.y
Hill l.lftl.-.lll t.tH.h-
' t . (i . r ii.i'. 1 1 ..i i. ti,- !..:
111! II. l If Mtih, ,!.,.(! ,( I.V
( r '"I 'I. t - Mi .ill ..f i I . k M I ! II L.' I lit
.inli.' lii i . i.wti, i m.i , thfii .ff-
. I . t 'fi . ii it.- 1 1 l.i nt -. il i i i n 1 1 a
Ml 1 .11 in i . lint I' I I.f .1 -'I t t't ll. lU
li!.' I'm .t t '..ri .r thf v .i I i " !
I I "I l i t - i .1 1. . ; t ' ii). j.. -I..--
i 1 "-t.i ll' - ' n .i i lie t.lTi'l'
-.i litt s' 1 ' ! ii tti.'.ti . r !
I; ;.. ;.it
1 ' ' i . 1 1 ' i ; 1 1 , 1 1 ' ' : .i , i-i " -I ' -n
- I i w 1 1 1 . i 1.. -- ' 'I li f 'II
t 'i.i, . i v ' t i I .1 1 1 1 . .1 i i - it t 1 1 .
. i . 1 1 ' i I ' , 1 ; t l 1 1 1 1 ' . ii'l . u 1 1 . 1 1 1
nil" I ! i . i . i i n :i .t n i 1. 1 i t
VI' ' t I llittll tl ! I ' ' ' I ' ' I I I '1
I Ll l .1) ! ....t ' . , ....'- 't ,1
-'"li l.ll t iii ' 'I 'I'- .1 I'"
.' tfl 1 1 1 , i ' i 1 1 t hi- .1 if i ii ' ti t i nl
t H . . .. i . 1 1 I pi '.r- .i i ;u m
'i" i t,,,, ,( ii 1 1 iii'- 'i. i-
..ii'l - ' - i, ; ' : I I I. - I.' , lit- l
I I " ii, I' . f i ,i c ; i t 1 1-1 " i
I ill! I 'It'll . ., i 'It- , f .If :. .ill 1
.u .ft "ii i. , . tn.,. fm , tti '
'AI.. -hi : , -t n.i hoil- i.i t a - iv
! '1 .1 '-I 'I .(.si a t r v ii f 'I III' I
h"i . i i t ri k v . .tit-ii. ui i t
p.u- if'i t v ! h- to ir.i tc'. tin
t 1 1 . i' i 1 1 a if t.i ih .1 muhv nt (ill I '.I
.f.i,-tl. ' t I " . 1 1 llMHI lh'M .IIIIMI.ll-
1' -.iM.Wllfl'Mf 1-1 M,,t. ( htlH ..I.I
t.-'iifci iii,.) tiii. Oct laim. I'r.i'tita'
ml .noli,. .) Hi.tii- i.f i 1 1 1 1 f i t ni.
-l.ihsi- a)1 "if HtiimalH (' It'.!
.1 t.i-i-. itv 'f Milvinii il pin
Hi smu t.tfcalif.O hfClil til ft 1 thf
1 1 1 i 'i hi t inn i i.ic..oi n' u I I thf : " .
tiifin.nl f ifit'i r-tN I.i ifithitiiiti I'tic
ol nt s-Jinft!try !).-1 t t "ii i f .nnin..U
hi alt I hf Mat i I'r if" to i.t i
Whii I'lttmlni f fi rt ft " ff ti. IHI
I t.n. '.t. i ,hnt: iu it .11 i.r tlrt.,..
ll ma ni f ft if.l ii.. ut i li 'if.' I.t I t
I'lffillllK pill Jimm-k tit lit t i. Km l ti i
i " I 'l -"I t iilfl f,. til. i n-
l.itii-i i "Uiit hi,a-t- t.f a man wh
in itnfil ni id a hiiiii-.tf.nl mi. hi
ihi- puiiti, l.i rul . ha of I, i hi. fiuf
th. ii . i iiiaii ui(4 iffnit hf M hii-i'
ill'li.isl I Hit t oh4 t l k it
I'l-ni ha- I'Malihshi il a i . n un-1 i.i .
inusf.iii, In Wh , mi i ,,f thf mm', i
im nv thtiM fa i rf Mitnflf nl ninl
I'n, I- il iiuii -f iiiflhitils
Mr ill i.i in l;u nihil ih Hi arst
Inhmi out ft atly (.ntitt l .ittnfhlfl
at I it. itm hi uif.i- ih-ial Iiih .i.-n mil
with riKii. t,, Mittii-i. Kviilfiiiiv Mt
Mfitft l.at al'. if h, tn-, im,',. ..f t-ttui,;
fi.i,- l'. Mint hi- mih- a r.'fftr-l
ti hih lit K tf in-ulilf .
Times Have
Changed
1 1 'I II tor i 'itixen. I
It Will soon ,i. tin,,. ,.r ,i inty
iolit nil I'l.im nt. on.s. The .oi is
remly t'l.ilmi!.
I'llllllt the until In .nil .hi. nt, ,,
to ihe fni t Hint oiiililioii- m run. n
I'nimly .ir.' niy il nT.-i em iluti they
were four i.;tis :ii:n.
Iteholil, ti l I III. I III il.ly . I r , . I
tori.il iiieth.nlM nil. a Hun,. ,,f ,,..
iis. lI'hoiiMli It inns, ,e :iilm,tli,t
tlnit mil, ii. i,r ,1,,. ,i,ic ;, ,iii. iiiii
et i.eeri m.'i'li. nwiiie of that Mil
Itlit f.li t it Is all the 'lame .Mill oe
i. iiiii ihe ioln. nuns ho :.iiore ,t
Iiiii ilm th.' i.in (inn mi,. I n "ti
emllity Ii.ih lieen i.iii.v hllinK no
Hh un hum si unit ii.i. M i-. n, , .is,
of si'tilets. The inaioiii. of ih.-i-
ieoile ha'.e eome f'otn l.iits;y. iikla- ,
hnimi iiml Tiis Tiny h ue heen .1 '
ristiiiii,.i (il honest elertlolis ui,, j
they hiivp rrmn st.ttei thai hi.n '
lietter la 1 limn tile lew stair i.' I ""
New .Memen has vet heen a''le t" en- 1 I .on Vi"..ii 1
art. Tin i air ,..1. 1. i tril m .-.-.,, I-. ., ...,. y,.,
New AI' .. o ih 1 l..n ,1 1. 1, ,n r.sln. Tin- il.. 111.
Illli They I'H e our M1M'I or I liltl.lte ii f llo
anil other n.it. ifil nil'.iititiiu," an I 1 m Ii ..,i . ...
they in,. ,ri I in tleil I.i . ,. k t.i ., I . ,.
es:.,l.(-h n 1 ti uii't'i hmios hit. .m ,1 ... .,
sjnli. i.f ,J ii rent tnoni li ii, m: aii't .11 ,
I'l.llll n HI" 1 ss.ll lis hotl " I , .lit - Ii.i -! lull' 11, l
ami low i 11 es foi the I'lnili s ,r ,. , !,,;,.- 11
the I.11-111 anil in snte o! any .111. 1 n! I i.- M i. 1 ..
other ill .t I'll- ks-. Til sr llrw sitll'tsi ii,ii,( ,, i,,
hale limit m i.:ly-ll e ,,. ly s. h.'i'i j f. 1 i, f. .1 m 1 1
hon-eii in 1'niin rount i.-rhiii I ho i , h ,,n i..s. :,,,.
las, t.nir yeur. Tliey hae a.iiiihi1 'tertm. 1 1 , 1 1. 1
'he I'l.iymn mer'-liHiits with oiiln 1 -a; ,on i'! me 1
fur imiili meiiiM ami tor n'.l nassi s t The -.!,. ot 1
meii hnmliM'. Tin v me I.iiuely re- ' ,( I ,1 1, vitally
sii,nsih)e lor Ihe fart thai rinyton :s "Sail itir si ,
toilay fine of ihe llM'fil an, I hen hlls- j tili rli . ti ,1 itj
ineni towns of i's sie in the 1 ti it t-.l
Statei.
Theso neiy-' i nn' at Uniiniii iv in- I
trne1 111 the we it 11 re nf In. on.
eniniiv attij of th st.iie of Ni . x-
in. Thev w. .1...... ni
1 nmiieient men noin miteil to ti I
'unity atiil of ih stale of N- Mi x- I
eierv nttlre. ii-Lrnrillesw of 1 In pnl'tiral
Mir'v tn ihi. h 'hiy i.et.ine ,n. I it
hut !ai In nn h ii -t iloA n-isi lii. 1'
III., elertlnfi if .Vor:nl'ir shit I ''i'
ri.mliiitr.l alisolnt.il i.ien the
minnl e.
It ! il rrdie't.lhle t.l 'ha' trim' I
1 !ei''Ti'!ii .n Itns ir.v hi'.. In in
more or I. ss of a far r n. a:r.' .,.il -
fi. .1 io'm- ha. 1 liini I't.i.'iii v ih-
. ,-iieil of their ' onsiiit.on.il rmlit m
rant the.r httllotn. lli.il:; ila 111 1 a 'il-
trtrk.s lime heen 'l:ietl in onhi
1:11111 nil :i,yiilitaKe ...nl. ' linn lie
Mtiiteil. without nui.'h ilani'i of -tie-
ressflll rout ruilli'tloll Hilt I'il Ml ler.
I mm, In rnion rotinty haw not hei-n
hoii.'Btlv 11 ml fairly 011.I111I. .1 ntnl
that thev lliive m it eM'H-i'l Hi'' real
will "f tit mamritv Thin- i m.ih-
lilt tn lie K.lllieil in ihnT IMS I bene -
sertioiiH for there air Iniinlri-U of
ieoile III the tloilniy nn ran rue m-
stanceii "f rriiinl i -r.t 1 1 at e.l ,11 tli' H'
own tirennrt"
The iiolitii iil Iraili-r- a 'I ihe ih-h -
lllle to Hie ' olnllllt ii.illlty r..n en.
llntis milHl I'l'tnetn ilel llir-r Miliiis ol
tliey will unite 1I-.1HI ' 'lie I fill"
Jlilllles iltnl In 'Me 1 I'll' I- .11 Ihe
fieri nil III Sol emi.i I
All eill'lie-t rll"t' Itli. I he In lie "
wet the rim.' 1.. ml if.. ' 1. . mil
anil ttien . . 1 . .et.-l , 1 "' 1 tn
t In o .li v .l.o , ' I 111 , ii , .1 I'il- 1 1
.Inly 10 In ml . : 1 tl. 11 t.i the 1 ti l
thai Ih.' 1 1. I . 11 In- "H 11 'l' 1 n't'
ma 1.1 10' , I , 1 . I -iti.li . li 1 hi
l-.lU.it r r '
oil! 111 -,,ral
mil', i'l - ' I.
w it ' .in h
h mil- . i' li
-.111 11,. .Ii 1 I. '
In .1 ..Hi
J' - I" '
-hi
''.! t 11 tins
t i.i, lo,
I - ll ,1 ' i ll In. 11
'. ' '"I- :'
I' Hi I I ri 1 ', I ''
.I , 1 , i. I" o.'e
.'!'. I' ... 'I I' t-
! . it i ' law
nit v. .
'. , -I 1..' 'I -'"
' -a .'.
, 1.'
Know.
,,l"l :i . .
In it I. .1'
....it.l;.: '
im ,
.K 'h "
W t Im ' !'
. 1 .
I l, . I'I I 1 1 ' lo'
I , , I, ,-i -l.t'enl'
i-.i,'-. ol '
.1 i'i -i n -.i i I ' 1
. - n ,1 1. ' m. I
' ;. 1 (,. i'" "
I ..-1 1 " v
- M'l 1 I 1 "I ' '
. Ir
.1 un
h I
vi 1 ii 1 : . s. r 1 it ji 1 .1 ' 1 1 : - : I, ' i .it " '
'III ,,. I I" , '1 '''' "' I
..It . I- 'I if ' ' "IKll.e" 'I-' ' '
I. ... 11. I . .. 11. 1 nn, 1 1 il 'ay - in h' I
M,h. ' I M'l . of 1 1 a-"i I ' '
,, ' ,,,,yl,.". le . x.nl t It.l ...!i. ' - j
,1 .In h it'it ,1 till the. "" i h" : 1 ,
k.'. i o'.i ! I ' - t i,e I'l'l if: HI"'
it. 1.. h' h 11 h nn! .1. - " ' ' ll " " ' '
. la 1 us j.. ..,'.. Ml - K m i "
t ', ., I, an.t- ! I "mi " ' ' "
rli I "11 next S . 1 1 HI III I 11 ' tl I. . I. I
i is; a- 1 Iran 1- the. . tf In n
ti' en il 1 hr ua n
l.rt lis ill m. il:. I .1 s.,n ne iti t' "i'1
Inst... ..i ,11 A .1 lil'illTI I:
IWnl Ml M I AT
I lii'i aiilii.nll' e iih-i-M a r.n..i
.lair l-r lie noil inn on ' I"-" ''
Mint' . tnr the Sero ml lr.il. .1 II'--tint
of the Male of N MtXlro -nl..
r, t to the a. lion of 'he I !ei 1 1 1 ! . . H
1 1 1 s 1 1 ,. t i'i.iiw iii.nn The . n 1 . . ; 1 i t
the ih i, van in tilt ("intn nn -11-1,1
rlf'iil. loin Mi d
KLUX HA' A.
hQ
, IH
i!f
W-
Culili Hi: 1 hi. i
n t he s i ml i;i .11
I . - , . .
Juoge UranviUc A.
Replies to
,., ,
'I'"' H't..
' .m -l
'" " "'I
' I h.i ' ,1 .
ll.n-i '.'. ;,i i '.:
ik. im . ,1 . .
.uu h. I I : I 1: . ! '
, i')t. , ,.. M ,, , , , ,
,,,,, , ,
uj ... , ,., .
,.,, ii ,.r .. .. , I .1 1
, M, j. -. (l
n,,. i,,,,,!,,. ,f h, . 1:1. ...1 1
v.;,,, i,,,. M 1..,., u
(v ,,, . (,.,., ,,, . , ,,. 1
,,,, , 1 ,. , . . , ... , ,i;
(,., ,,. ( 1,,. ,. ,,,
,,f ,., ,,, ,, ,, !.,
.",, -it. I,.
,,,,, .,
, ,, 1, 1,1
v., lU
i F, :i , ,
ln i,,. ',...
', h,i 1
luti 11 H
' 1 1 . 1 1 1 I, .1
: "I ' 1 '
i ri i'i : '
I -
ll'
I I he t .
1 1
j I" t I
1 .
t i
j -I-' '"
j M o ll I
,.- .
,,' ,
j, J, . ,
I 1
! ,, , .
'-':.'
; ..
-I.''" ' I
rl
I.! I. I
'ft'' I
-I 'I ..'
ll, ,.. .1 i'i."'
,s,l'i. "I '1'
e-t ' hex ai 1 "i
I 11 I ' '
, -,'l lllllt -s I !' I
1' '.. the " '
. ... ir. i:u il'."' 'ii
ii .- f. l"' "et Mil .1.
V , Mixi. . Tin I'I
r. , '
. 1
H.
I w "
; . I
I '' '
" M I. -.''le I."
'II, ;..:, II, M ll ll .
,l,.l Mo
Ih- .1
fll.'.li. in I 'I K II iK'i im"
t v the . .I'i 'I
II.I I.I ll-ll 'J.
n fA
TUlAiO
lS
T m
''' I "' l .i . 11 'I l'i.;i..;, r. 1 .. ' ii-H .si il l.i.l.-ll" .1
'' 1 ' ll I . - l"s ! , .1 Ii.!- it .an I '.1 1 . . I t
ii't".' ! ,i, ... (.iti ,11, .1,1 .. oi . . ,11. :i li" mi' 11. 1
" 1 " " w I '. .11 .i. ' : ii,. .s .. .t h 1.11- iii 1 ! :
'I ll in I . . I.' '. I I Hi 11 1 1 1 1. 11. 1 II.
' ' ''. ' I ' " I. I in I' . .'I I'll' ' '1, .' "I.
' i" I ' "I "t v. .Ill, I 1 I , 1 t i,. ,. 1 h, - ill ' I 'I '. I ' 'I'
ll ' n 1 1 1 1 , 1 '"!-. .1.1 I . 1 i' I .. .1 ..1 l; . 1
ii 1 " " 't - .1 ' W .i 11. . ii J no 11 . It ,v ' - hat .1 I '. I 1 tin In! t I !
!' - I '1 ' ' 1 1 1 I I;,. . . .1 , I ,. ho hl.it"! I I . h, . :
' ' : - .1 I - ! 1 i. I 1, 1. I ' 1 1.1 t ' 1 1 ' i'.i - !.. .1. . I. ' .
1. .1 a:
"I 1, s
.1 -I.I
II"
II ll 'I I 'I
'I
1'' '" "tl ''
l' W.I.,1 ,.l IS
..' '. ..)..' ; tliv I
'.,. I . ,, h. .. -lo-s ',,, .. .
' - "il 1 1 1 1 1 ' 1 l In 1 1 .1 1111
I'll. I.. .'. 1 nl 1 . .is .'.,' ,.,
' " ' 1 ir 1.' li 1 1,1 1 t.,; he 1 iii'i ,1 of
1 'tt; " i n i' ii" -' .nl' .1. II. u 1 .. 1
. , .
Hicnardson
Arguments of Mr. Ely
',. 1 ,. v.. 1 . v, , .1, ,, 1 ,, r
V 1, ! I .-I .,'..., 1 lli. r- ,..
'..l.ll- . I If.. ... II., I, .
.:!' ! . . 'ii. .1 .im ! I i.
i. :..' 1'. . V. ,. v.. o i. I:.,.
. 1 ,1 1 in lo ' i iiLii, 1 . 1 ' 1 -
'It' I II' III, t ' l iH ot I ! I 111 li I 1
1
iti-.. i.t ..i.i 1 ' . Tn. 1 1,0'. . :, 1, 1
ii, mi -1 t 1 lis, - u, t' 'il with li-' ,
;. - -1 1. " ..ji 111 r , I .111 .11 " l I o .Ir. I
. .,1 In, ,! I of t In ,r. i 11. 1, 1
.1 ' ' I.i' ti, !,. ,!,.. i.t of
' . l- .- ' ' '1 I I. the .Int.
1 . : mi .. u i 1 ' . 1 -1 1 1 . ; . en' . : ' i 1
i.. .. . I ! , 1 1 i,ior ' lo si ' lit. 1 ..ok .
1, M . xi. o 1 I j 1 1 in.- i'"' I,,.
- . .' HI 11... 1 i . ' ! hill ' 1. ' 1
I 1 . I :.ice, I l-el r i. ir' 11 '- ll" !
'. I h. .1 1 it' ll .' -I 'hi '
. '. , ' .' . , I I ''I'i. " I
' I. ! ' I "I'll! I'' "I '' ll I ll ,
I 1 '1 I. . I ,.: li ' VI' '"Ir is .
" '. '. ' i' . i it ' ' " 1 1 '
I ' M- I . ' it" ' t ' " I 'h i 1 "n ,
1 ',..'" 1 I ' ' h it- !
, ,1 , , ., 1 . . .1 .. 1.1 t!ii .'. ,
. t it..'', , 1. , i. .1 1 ! ti
1 " ' " ' J
. 1 . -t ,.in. .1 ,
I .1 , ' . , ' I lo 1 1 ". - I l , ' ' , ... j
',' ' I
II I
. Mi'
1 1, .1 - hi ' -
. M l. 1 " a'
I .. I- '"'-
, .. Th, ':.-
.., I; '1 Ml t. l
t ' 1- ' -
' - ll 'o .
,.l l!' I iii
.,,,'.. i; 1. -nl
.. I .. ,, .. , .. :
'1..11 I. ,' a
I 1 h I- - .'"I'i'
I ',! 'hit.
W'h
, lo '
1 1. 01 ' ti
(,i. 11 1 1 1 '
, -' mi 1 IS 'i
. 1,,. ii,'i . a of 11 I- "t'tr
1, nnih t ''. 1 M'"t M' l '"-
th.
,1 I I 1 tin i". '11:11 a"" ' ' "'
.. ,1 Th- I" "i.le "f N- 'A M. x
., ,,, I tut tti,, i m .1 'h tl 'hrv
I, 1 , h 1. 1 ti -'ton, I. mil a. nl a r''.il'
1. ,, ,, ,(. Whee! of ll"' ' ll-" ' ' ' ""
1 , llir tsi f.an i. 'iri I'nl t' r the
i mt I. mi jvi'i" of the late It "' !
. . .
ftW J.i'trirfWI
Sutiu:um.
,j : s-
r
MAIDS' DANCE
ONBMfllLfTO
GAIfiri? iilUTil
I
I s lll.'i -tlofl
I.t. II 111 J. I .11 I to. .11 . I
ll.. - 1 l.il . : ll ,! Hi i I ' li- -1 III i' I'.i
llir "f ' he I Vol 1 11' ill" 1 ll il'
1 'il.i- il 11'hiTs ',...I'-. ll '
j ,, M , ,v ,,,,.1 .Mil;.,. 1 ,l...k Ml "'
in t" ; '-.I I' tn-i'ir t 1 in- ii" .1 -
I r . f . ! t .! He ? - - - 1
1 1..,, :... a,'M h un m . .1. : 1,
' in., .in 1 1 ; 1 1 1, s .1.1 I i 1 .:. 1 -
Kii, .i t. . ' yn '.I u h .' In- I. .ol '!
I . w ti : M I
, ;.. : ...h-.'t I. ii
ni '.".I t.n.l r 1
. t I.' h '' " !. '
llltll i. m i.
i"-'
'i..
. I .
.1
1 ..1
, ., .
' I.
,1 ,. ' 1 '
IV
i. ' 'f 1. 1 1 1 "i , -f Si . Mm u
a In in - ..! ; , ti -t t .1' . ,' U I,-., w .,
Tlo .. ..le nl t I; . '..
'in l 1. h t 'i 1 tn.' i .. ,, .
1 n l
aii 1 1' Mi I'!, .1,'.. I 1
Our New
Banking
House
N. V, I ipi.ll v Im . il Iiii. t -1 . 1 1 1 1 1 1 I inti, eiinl.li' iisj In i-x I ,'i
ll hl.llitl.il .'III. Ill lulls tn li,,' )X SH'.i I llihVillli'lll'i' nl' mir
rilsiitiii. I-.. TI,.- Nt.-iiiiniis ,,, I,, ,; ,. ma I' w I'l-i- t'l'inli-i-i'it
III I'issiil Iiy ill) IMl'I'tllM' ill lllllillti'l' i,' ,li,nsilti s il 111 I vol
ume t,' lillsllh ss tli.lt i ii , II hoist jri'Hl !' nijr.
In im r. iisinn tin. i.ii'ilitn s ol' 1. in- li,inliiiiir liinisii mi iin
in i'i !i l. i iiiij iiiiri- lilt ll Miltstii11tt.il Inii ruiiiil t-s ui UkitiM
ol I in.iii'ial .i.ii- ,:u. ii'siiiii'it', ul, 11-I1 111 linn , -1 , i 1 1 . - us In
1 Ati'l.il il i-i.ti st ., nl I i'iiiinilii.' s"l it" In llinsr I , . , intttisl
tlirlf lni-iiirss Iii 1, in- li.nnU.
THIS BANK COMMENCED
Consider This Record of Growth!
TOTAL RESOURCES
'm. io. r.in.i. .trti:.". ii'.i.ii
.v.i. in. i:u.; -.':'."';" i
Nov III. I'Hitl Sl.cVi.iUl 0,1
Nov in. mil M.yti'.i.hjr. r,4
N i . ill. Illl l tfl. 7:i.-!.
1'M. t-VM...:;7.'7
June 30, 1916 $2,214,018 18
Stale National Bank
Albuquerque, N. A.
Col hit NcmiihI Htrii l. um (ViiIihI Avi-ihim
( Milt d Ktiiti h Ih fumitory tinnta t h'ailiruy Ih pntitory
Mm
ticAon times r, S-y
K DO HOT 100
mtm Km
.11 ih.- 0 tu.. .ma t .ii'l hit mot e I'leo.
I' 1 1 . 1 .; .ti. '.. ..ii . l-i .i'il ,1 s
i.. I 1'ie.r 1 t.' iii-- - .111,1 h, tilth to
anilalH nil the
ll-ll.
Tip
1 ft' nf I ill'-1 tshmii n
.. , o ii.i' ... 1, ..ii. n hi 1. of of his
l.i. 1, I; oh St I M n.s Ti il Slmn
ami t 1. 1 .1 k I, I 1 1 -. I r 1 - m ui Ii I I a 1 -
,. ,. ' In ' H ' In ' il i'n es . 11 1 lie
-. r 1 ' I .'..: "tn ! '.ilrm lie! It'll H
to 1 mi .. M .1 I I it ' . 1 'nt' 11 II
U nlnl. ' ' '.I . .ili..,- ih'i I I
' 'le f TI , 1 . . . - .1 1 1 . 'I, lit there H
1 ' 1 ' ; -1 1 ii" h . : .1 ,1 :he ot .1
li 1 IV .. Ii-s-!, !l:,l llllli.-ei mine Ihe
" ..r'. I I .. .1. hi 1 11 . . , 1 11, A .le
:i"-t. .rt" ti.; ' -ii 1 41 ilanriiti: on Hie
-1 i.ih,'.' -i 1. it. f.'.-i is lir 1 ui ii ,11 unit
"iil.i- -"i ' '11 sin 1 ,1 .,, ,11,1 a ,
..Iv "
.! ii Im Ir 1 , in. 'he siii.ifesi
: 1., , , ' 1 1 . - t.""t . . . T e .i Menu
, ... . t. . W- t h Til, not Not httiir
'I,' 1 . 1 . ! lii,, ,-i-:i. . 11 l. in
I 1 . 1 -; 1 f w h. ' - i ' i.'t the 1 ! e
J . a . i truly
i'il: W VM.I I lilt II !li-ai.
THE ONLY WAY???
ASK FOR and CET
HOBLICK'G
THE ORIGINAL
MALTED Ml Lit
, Cbaap atai.ue cost YOU laaw prtcc
BUSINESS APRIL 18, 1904
if
0
( Ik
" K

xml | txt