OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, July 06, 1917, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1917-07-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

WW
BAWK CLEARI2TG3 TODAY
Th rtarln' of tha Alhu-iiiM"a
bunk i today warn:
$78,457.21
TI(lltl!K-rni.KN.
Vol. it. No, t.
Albuquerque, New Mexico, Friday, July 6, 1917.
thr fcvrio nriui.n
VOI . XO. III.
TEN PAGES TODAY"
THE WEATHER
i Tfinight unit HitMiriltiy fiiir: nl
IIMU'h ('tilt MB A 111 t''HlfM'tltUrV
ARRIVAL OF TROOPS
AT GLOBE EXPECTED
TO HAVE A QUIETING
EFFECT OK PEOPLE
Four Troops of Cavalry Mid a Ma
chine Gun Company Reach Cop
per Mining Difltrict, Where
7,000 Miners Are on Strike.
SOLDIERS ARE LOUDLY
CHEERED BY PEOPLE
Strikers Disperse to Their Homes
Promptly and Show No Evi
dence of Hostility; Charter of
Bisbce Union Revoked.
It, Aiiraltl I'ri-M
;... ( i t i; -Tin' n.rm j I
i,u" l.it infill c.l r n - UllMi' f l inl
(I S 1 ii I rm.iili unit ii Htm hint .-'ill
U.IS i-Xl'l'l "! I" hil.e .1 unlet llll:
i ii. t in i in- i M i ' i i ht tii-
! 11 '. U IT.' Il ll IM I II 11 .1 tllle I'f
i. i I hiih l.n-i..n -..n, . 7 ii'i'i iiti'l
ii. t. i - 1 1- . ii ' I. .1 ... l mi 'l iKe
S'l.l.ll I 111 llll l l.l ' . ' lip"!! lllllf .l!
i . i: itif i i Hqv iif-ii.ii.-ii '1 iii
. i.i ! ..ii. .ii I hi. i ilil 1 1.. iii .i.i. n ni ii. u
.in. I I.. lln -.in.illi-r j.i i..t t ..-i in nil
i'.iiii.i 1 1 .! , .h-t r . : ul t - .iii., i- 1 1. 1 -.
i. i , . .ii . .1 j i ... -1
'I lit- miiM :!.. lU'lf cilen ll i lli'i't 'UK
r. .i.i...ii i' !'iis iinl Hun- ".ii
I .1" lie 1. 1 '.o-l i II . nil I In- I' ll I
..lid, i . K - Ii" .li-i'i ii-'l iii m-ir
ii. iiiii-s in.i'i i i v .u tin. vmii' .Him ni
i in- i ..iiiiii.i ii'lnn "Hi' i r
i - t'n-i !(( iii.i: i ni i ii i in ,, ih!
In'. I ii 1 1 i" ii .1 1 t " 1 1 1 1 1 "I l,lii -M l I
,n,l ymliir ! k I Him wii" pre
.l.l.it . I ! ll 1 1 : till' M li'l "I 'III'
i:.i Mui" W'.rKii-' I'ni.'ii Imin
' t,,n. i i A"il in 'h" -ln.il. "I" ni'!''
n Mi v.li. ,li 1 1 1 . - -v Ii.mI efte. nil .i
l,t' ''i' V"U'il , IIM "ll' Illi'U .IUI
iilit i..lni .ii- i li",.. "f einill.i
,,, , tit. , ...,, '. , . 'In- ' ".-- 11.11
.t'-'r't ',1 i'int-11 M"i'i.'-. nt iii
III,, ll, ...ii.ll I n .1-II .1- "Kill ' lll'll
.'." , - II I i' .1 'I'.. , I i -i-ii' "f Irili-I ii I
:i,,,.iv hi Mil il .-iin' V.i v.ri--"iiiii
v. ,., ), 1 1 ,1 11 "in I In- llnt'l-l l .i I W "I I.
, , - ... . in : I ..,l. ! -
nr. h Hi'' l"i
' ,.i. il I'm.
. ., - II l ...
"I Ul.' MM
.' II. '
I , , "I, I'lll 111
,. kept 'I' I
,! i . !:n t uf I ll-
I '
,.f M i,.-. M.
. h n I ."III- i. II l
.l! In .l,. u "l K. l -
nil"'' hi in, ill l
i III' 'In' n' 'Ll' "I
.11 h:il..l
1 1
ii'.n
"I
.'I Hi
I. I.
.i.i-1
II..III till
t:i. I lii'.r
II M..I.T
m.. t .-'.in
ii l..ir'1't
.i Ii- i '.i
I, I! il.il ll I
,: it .
.i ttil-'lr l
I,.. H-li.
I I " I'll '1
i ,l ti- :,:
I I '
Ull,l'il Hi
, l",,t' lll.lt
"k.'.l. I'T II
Hi,
iiii.-ni
I iiKMI II l.ll I lM tit III VI
Wil l. l"l Ml HI Ol(
I'l.. . i ti t. t . lull l-"inii r
ii,..r II nit .i.-llli. .,11 'i-i,ll.-it "I
, . ,, J. .Iin M. III till. I ' i ' II "
. ;i.,i,. . i ll ll. M' 11,1- Miiit lllllU Ii'."
.ih, I,.- .. .1,1 .l. ll'i . I. ni. I lI'-ttM-ill
rv mui i ii i-ii' i -in ' .nrt-i Ii.i' i'
I . . I, iii. 1. 1,, .il i ili.'u A I I'll in I !"
,,,l . I. .i.i! 'i ,i . '"I i ll.'l'i' In
,,,, if, , Mr 111111 .ii'Sllil! Hi 'In
i,i.,..l ,,t, III' .1 I ' . I ii.li..i "I I'r. -:-,!,
l.l Wil-.n II" i-il.il In i. "il !!
.!.. , , .. .r. ':!'., i It'n" l'i" II ..ll Iin'
l-i. 'inn-, ilul ii.,, ml lili liin.ll
'In 11,111 I ll.ll ! Il'l I 'ml in' 1
..nl. I liil H. I . 1 1 1 : Ii-' I'l'iT in
, ,. , t .liii .1 M t ll i iinl" "f 'II'-.
'I'll. ,.HItll .l '..".- .It Ijl.il.l ll.lt
i;.,,i i,.. n - i ,.r in iiK.nu ii'ii'in i
: ,, ,. II ,.! i,.! All! fl'ill'
i, I. .i,i tins in. u niiii: hi., i.'il 'li.ii
1. . . II I ll . Ill -1, . . 1. llll ' ll III I. .1.1. I -i,
.1, i-ii. ui-li ,i : i"li .it. -I in Ii "I l.l w
j -11.--- ll.i! hill ill.tl III 111' 'lu
ll , tn I I ii.,. .,i .- II"" uii'l' i" iii
i . - 1 1 i- 1. 1 1 -nut. ,1 In l , "ill ' Ii
i Iii !'' "" '" Hi'-
t l,c ir,.., .,- Ii i. Ill
, ., - n . i . iiti.il.'.- ' I" ii III '
.i , ...ii , t I,, -i r. i M. i it I'' n.l' ''
l . . ' n t i ii -i
ill ll lii'MIMON MINI
MIT I HUM I I nolHMi
l ull .. Al l' .1 Ul i. lln, Ii"
..H,. Il'.'ll III. -Ili-I-.H s ..III. . il
t; ,,'nv win ri li i.itii'ii- i, ill" i .'i'-
i mill. - Inn i I" " ii ' "'il "Ii -IH' '
-i,i, il, In I.i ii -ttll.i' "I tnilii'l- -.ii'l
Hi, . ti .,-, ,iu,l i, ul- l", l.ii Tl..'..-
"I ...i.llll II.I.' ill l i.ll'l.l! Ill" .-l.l'l'
,, ,, I ili.i i li.nl ii in. .1 "I '"I in '
.1 ,n , t.n I lit' l i-'l' '
'Iin.' .-ntl'li'i ' .'Ii'l ttlikii lit i', i liil
, ,.nt it,,, ,1 i .. ,," l . ' .' Iii.' ,iiiiiik ii"
,.' ill, I i"i nut iiitni. .mil -niknm
i a m In, .ir. I". 'I i" ii'tf 1 1" I'l.i".-
I,, i nut', il -.iillii .i in I I I" imi-h I"
III 111.' II IllllllllllU 'In .iiiiii- l.l.l
,., i..i. i c tit" .ii ii.-. ii w i- .".ml
n,,,,i, I .il, ii ill II. '".I. II K 'I IHI
iiiilnii ii fin ilul" mui iin. in. in-ill.
I,- iIih ill in. iin ii' 1 1 1 1 ii "I "hi'
i.i ".. n i
HiiMIM MIM Its ltll
i -n it iik. iii it w i s
I'uiii' Muni .lull ii A ' i.iiiiiii'1ii
, . ,i , -I III inu till" .-ll Ml. li Will kiTu'
ri,t.,tt it Iin It ili i in i i.l ii -'i iki mi
iin- itniiiiiK i..niimiii rm liit-'h.-r nn
nt. I i liiinu' il itiitkitii . "inliii..:i
.nut in,, . ..if. I i-ltri- i ...111 null I ii -lit
n ii i ii 'tin ! I.iilim I'iihiii ii..i t-fiitu -ItivK.
nll'i "ul,. Iii knnw Hit, all ll uilti
nf inetiil worker-, inwiinl the Amen
run reilernl 'on nl Lulior W. II. Itotl
rer., fulenil tneilintor. Win. n titeiither
of ih ronfereiire.
Tlii Mi'liil Mint. Worker onion,
iiri'iil iliiiK In I hi- iii I Ii Inn mtiipuiiiei,
. I'litilriilU'it Ii . til I ftilnHi rlitl Work
er, nf the Wiirlil. Tim iinn.n'it pre...
I'llllltllll'l'H in ii hikiii'iI Hiutenieiit hii"
ii ul llinl it MI in 'I ii Itll mli- with unv
irili rmitlnniil IhhIv nf In liorlntc ini-n
unlll thti tttrike him heeii -Aim. ll wuh
mii i.i thut iinli'iMi thi inetiil tnini'ri
iiKteit to illinium with I hi- Aiinri'im
ild ;i I ion uf Ntlmr. ull n'lpl'i'it will
tie it ih.lmwn hv ii n 1 1 in Inlmr mui Hint
n:t effort will In ituiiUi In nritiitilre
immhiT iiiilnii nf liilnrii in i iiipuihi'
iii'li thiy Ani'Tirnn l'iili'rt inn
Mil M ItIN I I l .ltlC
I I'. Is Mt t U s VII
iftif-. July ti. titiliifti ijil A'hi k .
I'm nf Hii' Wiii lit 'it Jii'.nii' Ail,
iiri tiikiiii ii i,ti' nil ii i-irlk.- fniliiv in
llir I nlti'il miIi' unit "tlu r i niii i
iniiii i'. ni i-Kfilinii in n ii-li-iruni ri'i'i-r -i.fl
li I'li'-lili'llt I'llllll' II .li.urr "f
tin' I hut tun iiinnl I ' rn.it i nf Mtni
A I ill mui Simlii'i nikii M'
Mniir -ili1 hi' liinl uil i l". l Inn i,i'i
l,i i , 1 1 1 in ni nt ii m k
Mi-iiitii ri nf i Ii I nt.-i mil tnnii I t'niini
nf Mm'. Mill nnil Stii-lti-i ivniki'f-.
iiiiliiiiii'it nit mi ri'iinr in tAiiui'.' ii ii'
v i'il .iV'i I'lljim imk m i-tt iki- Mr
.Vlnii'i- iiM-irti', thut H.rikt win n
I ul' l fut tin. Ilii'll tllnl lll hii tirul
initrm tiij thi- ini'ii t, iKimri tin- I W
V .i..."H.,l tn mill.!'. I'lii- lnlirii:i
tlxtllll I'lllllll tllli I'.'lll llll'llllll't 14 lllfl.
Mi M"i i r m ul
T ii'rii n.- I" lii'iiil'iiiiiili-i-i lii i
lli'lll III I llttiniM'l-il lll.lt thf Hltll.l-
tll'lt U ll ii-ii-. luii ,,ii..i ' iitul liii
pi.MMlilln ,i. Kl:ii. Mill In III, hill Mi
I I--I-H I 1 1 1 i -. 1111,1 Id Im'IhiiI till' I'll- -
lli'l
Al Hull'. Ml M,."i -.ii.i. i. I'ti
i'l,l;lt VI "' III.' I. I il mi 1 1 ,1.1 I I l.liin-
,.r .,: ii. iii..- - mi .-.i ,n
Ml III..- I ll. I . Ii.'.l 111 !.l t.l III.
dli.l i.. i.!. . t. II I' -tin "tlikltil llllll.-l -
lll II.-I--I tll-i. l"HI III. I .it"-. III! I I, Mil I
I 1,1.11 "f M ii i l ii! i. n.l .-.!l. t .1 . -
, I,(,.,. I),,. Xini ii nil i'.. I .ll l"tl
. r I n'."i u 'I. I " ii I. I . ll, in tin :l
Si I II.'
I I . Ull ,1 III' Ml i, ..I , I 'i ,.!i
i Ii ., t I'ib if. Ml .11. i . t -iihl ,. ln
l.il...u i "I'l'i'l -tlil.i. lit- -...il In
tA"ll'l ll"l In -'ll .l l-l-.l lT .1 .il!lcmitll
i' .!,. .;...., iiiilttn .1 I'll il.i'-.
I 1 1 . 'i i iii I w --i iiiki;
l III III M.XKIM. I Mi
I.'"t i ..it .1 i' ii Tin' I. n n:ili ;
,, Hi. i-ii. I ..f II,. ili II l . i...'- -t il l
l.l I' ti.i iin''- If. 'In tin M. . I, in. i
1. .Hi I i .,lt:.n.i t-- . ii'i'liil I" .till"
t. .nil-lit ii lii'ti I 'i i- til .'I I K .1 M.Suily
..r In i'l." 1 1 ii in iin n ii. , ih Ii.i.. I1...111
W .. ! II i.'",i I . -, . I Hi ." 'I.i I. ill
I II l.'ll . it I:. I I lit . f ii.i I I.. I.. I I III. li
I . .l . 1,1 ,1 , . s ., --. t . 1 1 1 .1 1 ll I ll
v.iim i . 1 1 1 it it 1 1.. ii,.- .-:, i ii i.i ni. i
'i " I i , i ih it 1 1 .', i i v ,.,iiii.ii ,t . ,.,..t
.iii' i, ii , I i . . tin . . 1 1 .. i . . ' . ii. "i
, . I ,., 1 1,. i ii i ii. i ,i. n, i i,.. ,i
l,,i
in t
,1 I
llllM-v
Ml ll..'
1l.li. ,
Tli.
...i I'll.
.,: ,,i.
i. ..I..
.I..
.I.i '
ii.
.1 In liii II , ,11. t -
-iii. i i . i ., t i,.i
,n- t..,t , i I,
,11 li:.n.l
ll. i k - -n'.
I Vt.UX . MINI Is N Wll ll
i I. iii ii i. i iim ii I Mm:
W :i-hiiii;l"li Jill ". I '"l lin t i i'i
iii...i-ii w r ii. iiii ..I iii.'.iii, i'. ii.ii
ll.i-. iti.i.il li-.l l. ill. .t.-..,t" ni.-nt "f
i.i in. i .i ! "il" l.l Ii.tl ii I
..iln-1 '"ii, ill., ...l - .ill. . I. ii II,. In 1,1
Hi. iiil 'inf I., -. til" In -n ik. "f '
. , 'i ,,i ki-i - ,i It i. -iin
miiim its ivnMinvn:
WllMI I l MHtX Witlikl ltS
Ii -In i. Aiu .1 nl ll S! tit-1 1 1 K
ilii'lli !,!! i "f tin Mi l.il .Mini' W til k i in
1 it ii ii ti'ilii ,..-i.,l .In in-, i "i ti. .ir
In, I i.i ii till I ll! il.lll Jtlll'l fl'lll'll in I'M'
il'tllilK -l-li'l.ll Mnlllt'li Will Kl'l . II, .tt
1 1 nirt:i!4 f"'' ""ill. ill" i'i"i'ini"i
i-ltl.l I'.'l.. " Hill M l. ii.UKh!
I ' ; l. 1 1 llrli . "!.il .1 ll .irnUlt'l
llll' ,l,inr lliltlf- t.'llil 1 "I I". .1 ,I1K
nir.'lini: "' -llk.-rt lilt-' lllfln llllinll
ujt. ii .1 .It ..-. .1 In an I V V tll-nl
.lisntil.r h.n !''.
t ,1 ! l.l I "titl 1 tt 1
11,111 HhI.i II
11 iii..rt
1 1. ri-ii. .-
,1 1.1
ii h
In
I. M.I.I I'- MI Iill MINI x
1:1 I'm; 1 i i 1111 1: urn v
1 iii . 1 11 1. . M lull li Ml llillii- "I
III, ti;ill.ii V ii..- ...111 1 .,11' ... tup. nil
u.-t. i.ll. I. ..I. n, liii i.it-l ,if III" lniiil
'iiittu ll,..' lt.,1 k lif' MKlll A
-1 1 i k t 11 .1 . .1 I'll 1 K.i . 11 -I lilt pt " 1. 'I' 1
l I.i' in. 1111, 1: '" llit. I nili,! M il-'
W-.l-ti.tt , 1 ii,i'lii it 11 III- li j-lii 1 in
it,, n
, 11 .111 .
Tit.. 1. nip itii i-'.lil . n n. ,1 '".l.ii 1"
1 liini -lit. ,,l -ttili-'iu nun. if lii'ti'
Ii.-iii.- ..ti ti' .1 !. iin ...inpini llll.itl
. -itiii.it I" ki'i in 11 in itn- p,.iii'r
ii.. 1-1 nit 1 1.1 iinl 1 HlU'i-i'tt ..f
1 li pin -11 nl I III"! lit 1 -. I I'l n-
-tinii mu i' 1 , , 1.1 1 1. 111 - .11x1 iii-i k It, ill
n,..i - hi, 1, ,11 iiiiii.i- l:,fn-.,l I.. 11 "t:
111.. id,- nun. n I. .it l.tiii .111' ,,'in, i,
lil 1 li,, . i'liiini 111
ALLIES TO BLAME FOR
PROLONGING THE WAR,
SAYS REICHSTAG HEAD
ijr nifil I'rn4
l!f rim. th.iv ti
Thf 1 t'ich-1 i,; w 1 s
w 11 li ,1 l It' ' t il
mil thai thf u.ii
.1 ml a-k t il w hut .1
tt iiHSftv atiil
i.i hif i il.i in i
Ipf l.fll f -tl 111. I'l
i In- pi fi ntf nt w In
i tti)t;uut-. t 1
Vhi.i k I tm a in. f pi 1
ilt1'in Mnllltl i't
.laifij itn Wui'ltl if tjfi I n i n ' m tin in I' h
h'n :a!iH'i'. in thf iii.iinaoiiiitii pt.i t'
1 1 1 ii'i til t ! 1 1 1 1 a r i it ta in tint In. : I -lift
tn Illiil li pf oi- U Imii w.-tlhl pf--t
M t till' I r Mill tilt- lilt i 'sis -if
ill tiatinin. "
Tin n n Ii l it' r-Milf nt tti- I, nt .1
that tht- tt ir iiiiix nl i it in iin t'lif
llllf-. IHfallt 1 1 i : -1 1 1 p t 1 1 i M Hl.l th'J-llif-
mli (' I '.f Itn. i li i ir.il hf i .illii'. hut
t da i u k a i in-1 t h i f i t-il t hf n n.i : nn-
iin h tlui tn i with ill hr
( pnvvf r nml ih fi in! if i matt-' lui.itf.
r"-t tt hat It tnav
U.S.TROOPS WILL NOT
AFFECT THE RESULT
0 WESTERN FRONT,
Field Mnrghal Says so, Therefore
It Is True; Submarine to Force
a Decision Before We Become a
Decisive Factor.
OUR ARMY IS MEDIOCRE,
SAYS A TEUTON CRITIC
Capt. von Salzmann Devotes Two
Columns in a Berlin Paper to
the Military Influence of Amer
ica on European War.
fir 4 ftwr i at -l lf
'.(i Ii III, K-mIi . .1 ti I ti t 'n i it: i tli Yuri
iiim. tim, inilitiirv -i it j if tin VnK-
l 111' Cl'illllt nl ttftllM. tiiii-v h Irtn
'iilniu.) tirtt ) to tli- tMilit.tr influ-
r i.i Atiifiii'i mi thi- mi whirh
h.i s i ii Ir .tit i nit-tit. a tut t h 1 1
thr rf' ti inii-t nut h uiitifrt-M I
IIIM tfl)
' ii : .i m Viii itiiii ii it .i imi I hi
-'iiiIith th:il in t -'i)ii t ifw.iht U
Mi ft i .i n ..t. H Mi)) ii. ,t ;i ! t:i . ti Ml'
hi M-t 1 1 iU . ii ii i.i " t i Ii it.H tirinih
thf I i in 1 1 in! it-i ii i:i ii t mil's ni
I ii-i t 'i l-n iii ! ii h I hi. t iiii'f ill
llti.( .Hill iUi lvM -sj- .if il-t-i i.H.iiil,
'tit I Iim t A tint 1- .1 h In 1 1 It r ( ntit D I'M -h
n 1 1 Ui ' it t li Itii in - will ! 1 1 id t -
M tMii Itl TUi III I'I'tw 't llil 1 1 Iff 'It II 1 1 MM 1
i i'i 1 1 .i t mii if i.fitt hi r Amt'tici
tiiiitihi f In itf4. .iri- '.iitii-il iii"M
thf f ntf iiti m if-pf i I 'f tin ii, ii
iilh'i iiv.il f . rt i til.it t iiM.itnr-
I'lhtitiM with IWti-h ami l-'iftih
t r'i" M 'a i li "li S.i ! ma mi i X t -
lit- Attuiiiaii w.tl if- . t r t i i,ip-t
ni'it s
't' ft t llflt" tl:- A 1 1 . t I t .ill- Will tn!
iffi t t thf f-.ilt nil thf wt -li iii fi -ii'
lf tttitf-s h iiM lllM"ll tici-nis,. t'lf' l
li.iha! Mill Hinili-iilnit u siiH thf ' H1'
III it IIU '.v HI ft. 1 I .1 it f iSf'ti I" f"l
Mh" '.ftiinif it ( i-ii' t.-ittii
Henry P. Fletcher Arrives to Con
fer With Secretary Lansing ;
State Department Officials Sil
ent as to Natur of Mission.
lijf Asm.' mti il t'Pi't
;ihltu;Tntl, ,iil U litl"llh itn-
fM'I'.ltlif Itt. lll'll . till' tlts.,
nf llt'iil . I' I'lf'i lii-l . ;itn'i.i'--iith.
M tn .iri;iiit-' f u 1 li lflH "
lnil;ii With .Hiitfl;il I..HlMl:tf t.ii
I'nnrtl 'hf 11:1111 whi-h 1- i-.ii 1 inn 'h''
t"ifiiih t I IiihIii -.ni llnlnii X II
fur .1 U.lff Wfi'K- '.I'iitntn St. I'
'lr p.. MM if 11 1 . p 1.1 1- In f ii 'lf H-t .1
i-U li-'t'.i n-'f tn thi- n.ituii- nl 'hf in'1"
M.n --I Ti.ii.isii.h.r l-'l.t. h t Hi' 1 -
1 lit - t i.( I iil l l--M.il. t" till if tit W 11 - Ii -
inuti.n ttin-f wttU- ;m.i tiul :-'t .1
-iin ill :i -s n t Intrii il
1 sMit' i.ffii 1.1 1 s it W 1 - .i--i'ti,'-tl
ihf iiti'1 L-s.nh.- w.-i..t fi!;iiti t-t
the 1 t t-f ;i r th.- t - x 1 1 1 1 i.i rthiih
1 J ir t 'iti 1 1 'H i' ifn" h.if lift" iitf-ii-t
nn in ,Mi'n i I ;('! t- t h.it MiAii-i
iniili ftitii tin- w.il .! : i i .ill l lh
in ; Mi pi ii f- n"t t Xii 1 it i-ii y
liidht nil'ii'iiih hiif t ttl'ii itlt- Thfv
,,i. t, ! 11 1 t 1 1 1 . 1-1 t .'i I th.it Mti.
W ll' lif i-lHf -I' 11' f .It hi I - ' i I I 1 '
i'Ttiui 11 '
MISS RANKIN CLAIMS
WOMEN IN EMPLOY OF
U S ARE OVERWORKED
Hr A-.'" i-tl. 1 I'm..
.,-li.nn'iiii .Inlv ii A" ,1 rinli
t.f I!.. ,i.tt.-i ,.f Ki.pri -I'tiini n .
.i ;l n it'", I.- K.iiimii nf M.111I111111 S. r
ri'inri Mr. Vilim t'.il... 11 i,,,iii; 1 ,1 u
. Mtiiin 11 iii- t. .11 f-i iu.i ti I'.llini il i-inn-,lt!-.,IV
i . 1 1 1 11 , i 1 ..f III ,11, .it .11 Hp
I, in, ..ri i.f pi mi t, ir .11,1 ! n b 1:1 1 mi,'
I . r .- t l;.i.,li ..I ih" tiiiri'iu .1,11-
ll'tnl- Iitn.n- .1111,'ltj lln ll"lktTll
,,t'i' ,,',.l 'lull III' I ill" I'.l'il Ii'l ..Il'l-
Inn., nnil ih. 1' 'It" .'Mr 1 .toil, it ii'i'-.--.ill
',. '-ntf "ill !lliill liniiil
u ii'l .iili.f i-i'tn ii"ik iii'i."-!,! "ti Hii
!,! ft ,, l III II .1 1 ,-"11,1 .Mlill-
BELGIAN WAR MISSION
DUE TO REACH BUTTE,
MONT., AT 5 P. M TODAY
ly Aift'irjftiril I'tMl
Idll.iij.-.--, Mont., .I'll, r, - Tin lh.-t-man
a .i i in i--KiMi a f i v n tj.i v i r il tn u
i h t 'i'l: 1 1 thi v i a 1 m hf it i.n 1 1n if spi 1 lal
I la in w i'l 1 1 'iii tti. Mf M "HI at 't
p in ii'iimli!. Tin v-lf i- "t Utf
n.it i ', Mi.- ti-in 'il ,t 'i t ;i.rt - atitim
thf put Iii. Iifi n inn.' In-aliv. Kvpiv-WtifM-
It.-luiali H:nh h-iVf hi f I pli'lll-
i in- tit H i.-tpl
. I whilt
tm-1 t In
ilfl uatinn-i nf
It ilii ai Ntup-
ilti.n ha
ping pmhl -
American Steamer
Is Torpedoed And
Sank By Submarine
!y Am mini I'rt'"
W.sMiTO. .i ii--TI,.'
A nii'i'ii'Hii sii'unish ;i Uflfiiiis nl'
tin' ( ir'n-til inl Nit vijf ul i, ni rum
III M , ll 11 M lll'I'll ll,l'ii,.,.',i Hi,, I
Mink liv it Milmiiiriiii'.
I-" till llf I III" i-l l'lV 'I'l' lil l.M lll'll,
lull iill liii'inlii'l't nf t!iii nitni'il
ritivnl ifiinnl Mi'i,' mi iiil
Tin1 sliiiti li'piirliiii'iit iiiiiiiniiii'i'
li 1 1 1 1 ' uf tin- sink i ti j l.iilnv Mil It
lli'lll till' llill'f llll. I 'III' I .Hit' III' till'
.itt.'ii'k.
ATTEMPT TO SET UP
CIA IS A FAILURE
50,000 Soldiers of the Republican
Forces Are Converging on Pek
ing; Chang Hsun's Troops Ex
pected to Desert Him.
Ht Afint-ialt-.il I'ma
Tumi Tm J 1 1 1 v S. Pifti th.iin.nr.il
..l.lni. , , i tin- i it tt 1.) n:i tt f..r.. iin
i ..iiwicini! .n I'.'l-. ma ii nl Hi.. titt.n,.i
I.. n -t,.i.. ih.. M nt, hn ilin.itv mi-
I"m - I it thf p.. n t .,f f.iiiitin i
in i.i i,fi,t "i" mi ti i'l.i. iim W,,, tc.:
tl n.iiil. , , "fun. mil. t tn , iii,.f ,,r th..
I'lllllll'. 'ii'tllll.in. i- i'ii H'.l I,,
Intin 'i. nil It,. in, s I, .m... t Ti. it T-in
nn.l r.Uinu
Til. in ''lll-.llll t"l.. it.l.ii f..M., .
iii'iin.ii itn K, r;.,.r..l i'Ii. .in; Mmimi .
tr,..,is. it. mi ih.-. I th.nn rimri' fm m !-U-.-iifini-iii
if :,n ii,,,i, ,,,u ,.r
m tn - Tin tint tlti'i 11 mint. in I. nliT.
I., in. 1 xfnit fialiitiiif Tln-i l'i-lli'i.
''Iniiiif H-nit will l(. ,..-ct t... i.v in,
i'""!. nl,.- n tin. -1 1 . 11 u t It i,f Hi. n
piil, I. tin n.1.1 ,. i.!.ii.,, i j,, in.
ii'..i..t 1i.1t p. .it ..r I'liiini. ii-iir.- i it -
.'il '.I.ll llll. I iliKl'ltl-.l Mill -'f.
'"i pi . . ii - 'itn up..,i iii.u Tn. 111
in .1 1.
1 1:1 11 ll'
I ..l.. ,.-.
li I 1 . 1 .1
n.l,
in iim: (,iv t,
I 'l'lils II VV I l !
I ' l li I' ill hi ink 1..K.I 11
.11 i.iini: h'liim nl, ,.iii ill, in
II" 11 t "f I'.l.lli,; h.
n Hn t PS "f I 1. lll l 11 1 I In, 1,1;
-. .-I.l" -I ll I ..I 1 In- 111. .11111 1 ,i 1 . i.i
il,. ..i
'I'll.
.1, 11 1
I .... 11,1..
TI.. I,,
A 11 "i 1
...n
n.it 'li
I,,. :.
II- 1, 'i
i.- .,r 11 . 1. pui.ii. .lu
ii n.it nni in I In- r.i pit:. I ,N In -
iit 1. .11- Tl't I'M ll I " I llll .1 II ll li
1 liiln -.. i.',.itii,' t,, T,,.ii T-in
"I- HI ' full "f Inl. ,l',," -
III .. I"l .1 , pll II.--I i.i',-is il I 1
" 1, 1'. ' i n- I r, nn Tt. ti T-1 11
1 .1 1 1 -1 .1 1 inn 1 In ,l. 1 1 1. 1 ni
:'i ni- .1 I .1 nu I imii. u lt.r.-
I I li. 1 1 ..., ,, , ...,. till 'Ii.ii, u
' I I" .i t 11 n it'll .111 1 Uli.it .1
' '. I In, '-.u,. I 1 pi I '. ,1 1, it in-
FALSE VIEWS
Government In CriticiKed in the
Reichntag; for Arousing Unre
liale Hopes; Grain Has Suf
fered from the Drouth.
Hv At,, .'.ni,. t !!,
t '..n llh iwi pi ,J
K- t rtifti nt .u
il tin- . r pi
'''! If .1 nil h
rhf i;
t itui n
flf.M
1 1 Wl'l'f
ft Ui
.' i in in 1 t t a 1 1
-hur j.. i r i : if ! t
1 i s in thi- 1 1 H- tt -tin
tminiiitff Th'-
ilflit nt ti niK Hi"
..I t lif i: '..i t
M '. S ,i i i'
' ht
f i ' t
t ' i 'i -. ii a -1 1 : i . , i
ll. i v i:, , ...
iti in:i n (',, r in, t
th.it 4i-tif
Ull .ltj III , .l...
.tt-m, h".t t.
Ill hl'.l '. V il ,4
ifn -1 ,n ih ,iv
t ti t to- i ; .
It'll th.tt (tit- :i
n. i.t i tur t,.
1 Mn.i).
or t h .ti .f ,.r i ),.
I'llK'tl ,lf-" -a nl
1 " ti l'' nitlf I tl
( iti'.iiiulit Id- IV-
i llf t t "il -tft w
' ti if 1 1 ii Mia it v .f'f -.-Ms
II.. ..:. I -h;.t
M'n if hi 1 1
put aft if ii 'ii.i ;i
ARGENTINE WANTS AN
INDEMNITY DEMANDED
INDEMNITY GRANTED
lit Att. ilrrt l ira
I ."inl. -ti .Inlv .
l-.i !' tl " Ml HU-'I ,
(III. UM MtHH tf"
ll .111. Ii'.l III) HIT
Hi. It IMIHI (Inl,. I ,
- li il.nu t.. .Ir
A.i t' l hi- Tun
t'l nni. nt Ii;im ih -1
1 ii lining .in I
mm ii f 1 1- i h i i
I ''Ill
I i In A i ;it 1 1 1 n" h i 1 1 i -
'H i ;t"l T-'l.. I .1 ri:ir:tlit'f ll.: t
tin M iti nt im flu; vi!l n.. n-iiri' i it
nit ii.iuii',
hliiiiiinn-inn u iih -I
M Hi.'litnli. Ii'-S . i. WlMl
i vt-r.-l . iiu.;ittti uf ii'iiii.ii.ii i n ir.l..
lilt n IrillnMllir -lt-i,' Id,-- r f,
;r. .n't lii.t'n tl't.-r ;i luuhl i-l ll"t
il -i t I t'fl in t i i k c -4 in .ril ti i i'l -rutin.:
tin- il i-1 ii i i'u iirri inui' Mrn '
I'ill't. 11 tt' llllf lie. I .ill. Mtta'l.il lll l sill
I i-l injuii'il.
E ADOPTION OE
BONE W CLAUSE
IN THE F000 BILL
North Dakota Man Declares Thut
President Wilson's Position Is
a Mistaken One; Wants Booze
Knocked Out by Law.
PROHIBITION IS GREAT
NEED OF COUNTRY NOW
Should Conserve Our Supply of
Products, Also Human Energy
and Efficiency; Give the Final
Blow to the Industry.
Hf AlMnriftU-J 'rt-
N ishniMt tin, .Inly A - Pitl)n,iiR a
i'iriif;iiifiitnt liinirlf nur i-trcr-Pttf nrt
i.f 11iiHiiH iM'tthihUinii irt'HtintH, the
Konat' iitin vwttMl .":. tt in mjftnin
t rulitifcr y Vlf Vi Uvn Miirnhfill
hiil tiff 'ir' tho loro 11 ml HnhlnfMiti
:im inliMf hf Hti'itih1 hi otil nn. thf
xrtiiilf nhtMihl trn liOHf of a "hon'
iniif tiititif nt hy Scnut-ur Curtlii v.f
KiitifitM. xirttmllv iilfritit.il uitli th
iitiin;il hniiHf pniMninn. fnuttrH
ii'tif !r pruhihlt inn HniiKht unci rt'
n ' i 1 ion Vn-f PfMhtent .Mar?htiH
fi--ut ihi i thut tht-rt wuiilil ht nittr-
tittili f r it utf iipnil thf hntlM" hunp
il r rt .until.
Stniitt-r Uruntm tf North lmknta
ut k'ftl nn t kiii 11 1 "hunt ilry" lv l'Ut inn
ri.mtMi.l 1 hin l'i fMiiliit WilMon'n
tt'txitinfi i hm a tniHtukf n oini. On a
(mint nf nrlttr iiif4fil lf Sftuttnr Itnti.
itiMiti tin i'h:i'r luifii 1 1i rt 1 thf iUnr
itiiftnliiif nt Hlihli wtniUI pliu-f umn
'lit- iii4hchi r-iitin-s-ihtlit y inr !
1 r in 1 11 in n w hf t In 1 tin- niii mi f lift lift
if Iin r .nni ynif hnuht hi r'-'t rlclt-it
unit lip til for 1 'HiHjilf mt inn Mini
uintt-r thf (frint nf t'.' iiurffinrnl r
il l VfMte rtlii v . tlt-iiatf mi tht
.itii tulntf nt wax iitnitfil ! (tvf nilti-
itf fur f.n ll KftKitnr
S' ini-r II.ihil.Mi.h Hliu nnCrt'il I h
ili-l .1 il in 1 11 it r I'l'tll i'nniit(.
niii-t- Hlihli n nt t (ttr ttn htniot ' httiH
'li ' pi n iMin itntl th ir" mm'tnl-
nit i t li.ir.ti-Lfi t.fi 11 -4 11 -wntif, rfii--ofiNhif,
iilnf fair s.ltHtnttl nf thf pru
Ii ; f'lt mil miit 1 n ry a nil t U'cnrd
1 i-f ii h I'f frf; t nt WiiKin't lrtlr.
All .( ll 1 fin 1 1111 l, t l H li:i t ii' 'Mill -
iiuiii t'f t' vv.i, pi iih iiititiir iniMrt f
-t 'st,;h liituiirs iluriiiK Hif w:ir anil
.ii h' nf lhf niA i.t hniiil f-r
'i.- 1 1 ii;i- .111 nis,f ,1 s ;nlt)it v l hv ! hf
-t Maf hv .1 ntf nf ." I In li
S'ti itt.r '11 mtn ' us' .ittit'tnltiif nt tnt-l-.uv
Xtt .1 N i.ti.;i. t(f.ycrii-4 fihull in
in IfHtii ln!,i thf l'hitM St : t t ilur
t'f th. 1-1.nK r .iinl nn fiitrt nf
In- l;stiilfi si;rit mm in hntitl in th"
I ii i' il St.it H shun ht v nhli ;iMi ilur
itii: ili viiiit w ir tn hi- uf) im n hf-
t .1 Lit'
It W.I. i-' iiii.il. il thut th.it. nrc
I HI '.'il. mill. null H-llli'lIM lif il.Nlilll'tl
-infii" im.i in lii.in It'll ii iiri-tii.u-it-. .-tti.l
., ,li ll.il l,.n t, III. n h . I ll . lit H :l I fur
I'i'i I'l il Hi illl ...-i-i i . 1 1 1 1 1 i-.i.twi- ii, li.th
iii i.-i. nn. i.' iiii. iii'il ni nr.'n.iil
i. 1. 1 mil.
T.i Kiiitulit.n ..in tin' t.it Im m mix I -.ii.
-n.iil ilti- mi. .tti ut i i-rn itril. with,
"it a ni. i.i i. il.. mini, nil ISt'iialm
i'iiii. . i in .ml in nl ultirli tiii'-t'l iil-i..iiui-.l
mui n r 1 ! H'.l iht liiniHf Itxt
It. I ' I." Ill llll" 'l I'll 1 1,11 11,11. Tllllt
' ' ' " 11
..,Mi,.,:i l..r l.irili.i ii iiifiiiliiiint.
inlitr li iil'i'i i.i nl nf tht- 'inr"
i ni'ii, Inn hi . 'In- I;,, I, itin.ii -iili-n n nl.,
,r i, Hn m 1 1 i.i hi i-r.nl'iii'.-- Li -."i i 'i I I tinnit (,f :i .1 itn i.iit -t in it t i.f thi- -fiitl-(..Inlt'.l
- Innnt .. f l.iy.ilti t.iivul'll tin kitt ll'l.l
Tin, ii.i
i.iii tin- i ue iriHlilint'it
nllim .mil 'ill. .1.1 l-t'llll. - ,,f ,hi.
t in ri il in n ; . f
lint I't'dni' ilil ttn
;'li'-r l.v ihf -li
V ll III Mil Ii.l1 i a .
I'.ini.ii I'niii. wire
i.mIm .f -.iri-nuili.
"I II t I lorrex. llllil
. I'l. i I .,11 III. Iltllll
r-tiilt.
St'n.ltnr 4 " tl f li r 1 1 j 1 1 -t -iinl - iM'llt-M'il
I lif ll'i'ii,. Inl! U.i. U',l K Iii'iiiUm 11
CfiH.i int'it no pt u ssinn in lit. tnt t In
in. .iii t.itmn .r ii'iUi'i, mi hi nftt-ri'il
.i.i ahit-iiiltnrin tn Mi 1 1 cllf t. Arimn
n n w.tH j.i ...n-.-i'. Si n.i tn Sh;if-
( "t h nr i .nl.- tl.-. I.t r , ,.. w .ih nji.
n. .-.i-il '.. thf .i-liii in .f-l t .t : itni ntiii'tlil
lilt 111 .Mill f I nl" 1 tli ill f ll . V Jll lt 'M
t lull
" ' !--. 1 1 i ;i 1 ; i . i ,.f . nn, ni t Tfi- umt'tnl -
lit lit V tl H I ii! I I tl (il ft I i- St tl.l ! nl'
lit.i.iti Mini Mti'Kf iti i.inr nt ih pm
lt i if. i it'll i ' ii-n llf mm n iht liil mn
Mi l- l i t niit llftttf.l Hi niili'r tn mn
I . . , ,- tppl i'f fnuil pi 'Ut lif I h'lt
wii 1 1' ' u ti i ri i ti "iff 1 1 h ii Hin n
i in-1 u .ii'l Mif if in " 1 ii nrtli r tu
hut : thi' niilii.: r ii I M i nt
w ai ; i ' . t i
wlii-n Uii
Winn In- Hit- lUtTfiiSf nf
il r 'i ntv i 'it -ni 1 1 en tin in KiiKhiml
Wild ' HI '.iillili til nf I H hipinl
1 1 ilii-- l. id.. K" IT niiii'in . Knutt r
Itttil .lillfl .1 tfil'tl In l.ttlldnll pIlhM
ttiNpllli lit s jiiltn lilif iik nil llll t MM III
Mlf .i liii w till' nt hf f I .
"i.i'iM'j I-. ti"..iiif.i - iiiin.iiiv," iii-
!;irfil Si-it. if. 'i It.ii iii I i mn nn
-i .i iulp..iii M"il . i.'i-t r it mri hum in
f i ;i'tn it I ni i.f n - d :p ni i-.iii 'ttH
in (In1 M-ji Hn unp'ul i nni" s In n
it ;' ilic lin.i' I it. I Inlnu t Id it Itt
.iuMr. Xw . '.mprninl-.' du Ui r f.il
i f i t. i, li.it t i ni.h Hint w h led
.pit :irn .int .in. I Kt:i4n ;n t'tn nt
pt acw :inl U ri'intiT in Inm uf uur',1 I
WH mtiiinrt thf hointf nmf ntinn nt J
Itfv'.iun it 1 itntpr en rnif footl, n,1,
mor Imi'ttrtnnt, uiir cltiXf nthli.
11 SUFFS SENTENCED
TO SERVE THREE DAYS
IN WASHINGTON JAIL
By Aann-'jai-! Vrtm
V inliiiiirlnn. July t Klrvnii tif thi-
ihirti'ii -.iifrrittKMii Rrri'-.toij nt thfi
Kmirtli nf Julv ili'tnunHlrRlInn In frmit
i.f tht Vlnl lliiiiKf Hrp Irlfil tiiday
ninl m.-ii thi. i.l.rnnlli r of I.''.
fin nr tlir- iIii.vk In Jul!. Thpv thn
tn pvrvr thrt- dny-i.
Thf n. IP Juilir hn trlfil tbm
,ifff...-i tn titk1 tlii'lr 1t1.r1u.11al linntl-i
'.11 flnf nr thi-lr prnmiw In Htny w.iy
n out lht Vhitt M.iiim., hut thry r
fiiH'iil 11ml wre itihHti 10 Jn ll. The
miff 1 iik I ft it lire Ulii.lv- If (IrlniT
Muritiirfl F VVhlltimr. Vliln Mil
liiillanil. Mm. Il.'l.'im lllllwft'd. IrU
It I niilrrhfiul, Mm. Krunfm t. Own,
Kllnliftli Hi ui'Vf finit .Iny Yoiiiik. Mrt.
l.tHlllf. Hliflilo, l.iny Miirnn, nml Iior
IWltt
M111 Ilmi'l 1 1 11 11 It I nn. hn runtfniliil
li .Ii.i iim iiurv h linnni-r In thtt
il'.tnnrtttr.ittin, whh arunipil a piirniti
mui Mm Kiltv Murl.in. 1 nuffrHfUr.
in.l 1 h 1 r li-.. K Mnruiin, 11 nr flrpiirv
iiitni ili'rlt ihiirirfil with fiKlultiK, nlt.i
n ri- in l. trlf.l tnniorrnn .
The Final Details, However, of
the Method to be Employed in
Selecting Registrants Have Al
most Been Worked Out.
By Aftnnatrl PrrM
W -i"hinKt-mi J uly 6 Sorrr tury
li.ikfr iiixl I'mvnMt Mirhul (fiiPi-.it
i rnwili-r to'hiy wvw rniii(ilftlnf thf
final ilft;il!- nf thf tm"ht(I to hf 'tn
l'hf1 tn MlfftitiK rf itit-trnnts for thf
f'W iintmiiiil ;iiiiiy hut tht th'ttf of thf
ilmv-. mi: luiH nnt yet hrw-n I'lmiiiimi i'il
A ti:iiftf ni Munixjit inn of in Ty !
fill nml ilistrh't i nittinii lionrd
iHTfMirv hffiiif th ihuft nuu'hiinTV
tan ttfii tn npHtutf. Thf ilrHwIiiK"
will tt- in Wiif-hiiiicton anil tmliiittoti
timtit tti thi nsf nf tunnl)fr tntfiiil
nf nan if- in niiikmi; iff i inim.
A -4 thfif will Ih- f if nit1l"ii )iuiiik
thf iln.ttfil hftnrt I lie firm inrr-'inr lit
i.f ti-'. tniu iiifti tun itfUialU ho iittH4nt
i. If. I, in-rt-ssiinl iniirc Hum thut nuin
It r nf tin nn h will tie ih 4i ftf i i m Itif
!iil nf nil ion. ft Im tnlmttf that 'i.
1 1 in n a- ii iiiillmn t.r t it mil tun
m:ihiis inijrht tlrinvn ;inl from
t ht-iii iKf iiitlnni Will hf I'll. nlr. Thn
thf (iitt iirtny of .ni mii will
f.ttniftt othfi- itiutiH will nnt ht
Or.iun fmni thf t f tnii iinlt-r until it is
ilf. nh ,1 in r ii annihi-r Mn rf ntf nt
'SLACKERS' ARE GIVEN
A YEAR AND A DAY IN
HOUSE OF CORRECTION
Br Aair.riatrtl t'rfa
IVffpoit. I II.. Julv - Sfvon moif
'Vhn Kfr" whn ih-fitil thf ffih rul rK
l.miiitwn l-iw In 1 1 k fm 111.. In.tt
nitntti wr ntf m-Hil in nrvf m fiir
(Ilul ii (1:iV in thf 'h tt ii Uo lliiilfp nl
cm rv -tn. n hv Kfilfiai Jmluf Kfii'Kjiw
M liiiilna inilav Si in i hit Ff ntt-nff -
ViiTi- i:it n tti ftf t tfny. Al! Hl
-fif at h;irtl iho- am) tif Hiihfif
tU;ii't 'tn tloir rlfrtf
SAXON DIET BREAKS
WITH GOVERNMENT, IS
ADVICE FROM DRESDEN
Hr ..,-,.i--t l'r
1 i iilt.ii... n. Jnli A ilispiti'i
fr.nn T int.it. 'ti :;n tin. Saxon iln't.
I w it nn Tmili'V iiiirnt'il lln- unVftti-
,1'"' "r " """UK iipli' iiuil iiiili M thr
-",'r"'1"1" Itieini- l' mil- "
" Tl IK I'll rllt-n I W IIM llll- Ft I V 11 ft I unit.
'I'd! !'I"H im il firiM-f .giM'tno nf t I"'
f li.- 1 1 of I 'mi lit f I 11 if hum I Kt K-
Mfiii'M u fini'-r. t anttinri- thi ilti'l
.nn in it n i niiHt K uthmnl r'ttt in
tn inniiniic ft.s liilior- (lnrm i ii-i-!h
Tht itit t n-'Miiftl tnio tin nt-i.iai
.mt hnnrjit i'n tn Hi-ttic i In ftnnnriil
IM'iil'li'l). tl If Iti'lM ihiTHlnll' hf
i vriifit nut hilt j thin An mint Th
will in il..' tho i nil it t MM h Hi ll t t,,.
Iliitli'c In r'-tnillir tt'rk.
ALASKANS ARE GIVEN
2 MONTHS TO REGISTER
FOR SERVICE IN WAR
.1 nnu ii. Aliiski. Julv ft A I il ' 111
lie uitn fft-ni July tti S-lMrnidrr
t- ii'K'-ti'r fnr ttnr fii-'.'ir nnliT
tiir I t 1 1 r t "i it f f . unih'i thi- teini:-
f H prt -hf n ml pt no I.i ni.it inn hit It
puhii.' diri- tn.l.iv,
SPECIAL SESSION OF
COLORADO LEGISLATURE
TO CONVENE ON JULY 18
Rv AM'ieifttrd Vr
lu-iivi'l. n I i. , Jlllv 0 inVTtl'r
lulu. m i (iunti'r tniii.unitMl totli' hi
m is pt I-pur nu u t h 11 fin u r.f f ;ii i
MfrHl.in i.f thf t'ulnt'iiln l K'lHdit III ti
fniiv . in- on Jni .
Thr li'irlHini' w.ll hi a-kt ,I tt ir.i
ii 1 1 ri -r i xpfiiMf 4 nf nmdilixiiitf ih
ii.ilh.ti.il hivs riwiik I'ltti-n ami
iiiiin n i pa Mt )vm pnwrr l i-NUdlWli
nni m tp il mm Kti); nlhir finnl t'titl
H' i.t mn i-it ltit Inn nd tvpiuie
hi -iiMuri-n.
IS ARE
Artillery Fighting It Reported
Active in Both Zonei, but the
Teutons Have Been Unable to
Make Any Headway.
NOCTURNAL RAID ON
BRITISH POST FAILS
London It Reticent About What
Haig Is Doing, but There Are
Indication! That Some Import
ant Movement Ii Under Way.
Hf '.. utr-l rr.t
liming finliil a -.n-ttr.iui.ly in Ih'lr
rm'oiu t.ffiiri H Urlv thr Krnrh from
lll.'ir I'liiniiintiilliitC iunUlnn nn Ih
('heiiii-iliii-l)iiiii---t on Ih Alan
f runt, the Herman arc now Inrnlor
Ihflr Htiritlliiii tn h C'hnmptMin'.
Att t, kit rrr mn-tl d th crown
prliu r t troop laat nmht on Ih
Kn-nt'h lin ueut nf Mont Crnlllet
mitt touihiit of Tahtirc but Pari
ri'p.iriK ittfy w raaily repuUtatl.
Artillery IIkIiIihii lu ut'ttv m lha
rhaiiiiniKiie nml in the Verdun r"
KlollH
LiihIiii lit rftlirnl aw to what 1
piling n, nliing thn Hritlnh front Ira
Kianu liini' there hnv httcn imll-
-.-uttiiiia thut iwnie lmiortant mm.'
inent a In ,ri.Kreit. The only activ
ity r!.ii ifl wit a nocturnal raltl on
Hrlln-li iom ninr Hulleuourl. whlcli
wan re ihiIm!!
In Mui'i ili.niit iht're Im noma revival
uf a. tli H.l. Inn Ki einltiKly not on a
lurge iM-a:e. Kiiem)' triHii, irollly
Itiiluai-iaiiM, luiinrheil ni, HHMHiilt 0il
tho w.xt tl lioiJt'Ul. Houthwval t
l-ttk Imirnii. hut er ioiii.i-liii by
ii Hiltlnh rnuiiliT aiUt'k lo i vliiuiiilalt
the f.Mititiu' tln-y nliiuiiie.l
si lil'lilsi; WtM K nr
iri.iH m u i:M.irii
II. .nn. July . Tlii- Italian miul-i
it mn.fiie iiilnrK northivt'Ht of Kelt
,,n tht' I 'ti rt on WeilneMtluy nlaht and
uilvmiifil ill i.i r line. tht. war nftu
atinoiini't I mt tuinti. were capture, I
with prim iiern The hiii wera n'ain
tuinml iikihiinI vloiunl t-otinter uttMckn,
Mllll l l ltV AITIVITV
IN i: tTHt I. M IC IV
llerlin. July 8. (Viu limlon. I An
artillery li'ttilf t.f "li'-iit Mnlciire de.
lelniifij e.li'i-tliiy l.etwt-en horoW
;t ml lit n. j.ini In Kintl. rn li.illrlii. th
Hur ollice atinoitni'etl tuUuy. Th
ii.iii.li.inliiit nt tliinlnlttliei ilnrnnf tfl
ntKht hut ini i r.i-.'il In i.iieiixll.v ukhIi
hi Uitliri'iik f.ilai The nrtlllery af
mity wm ul.io very lively at inirrtala
further north on the eaittern front at
Zm mn, llrmly nml SniorKnn.
lUHII HlllKM IVt lll'KH
iii. I M k op i.i niti:
I'i'ir..tr;i.l July 8 The hrniv im
lire of inith the llutnlana nml thf
TeuiniiH in the rt-iilon of Zloi hoff, on
the t-ifietn iIhIIiIhii front In
crtaxeil yentettluy. th Hilwilun nr
It'H.ii i iiieiit uitnniini . il foil. i
FIRE AMONG MOVING
PICTURE FILMS DOES
CONSIDERABLE DAMAGE
Hr Amtin lttlil I'rcs
IL.tllfHilX. July -A Im- ll"le
.mt to.la, linn. iik nt'iiie ttiniina m inr.t
IiIiiim in the for aril .itrt of u mK'iiiii-
hi) in iim It The -.(earner .m nauty
niiii'lieil nml the Hit ire:nl to tint
tiifri-liitiiilife nn the v.hiirr.
The (iittflMTitiiiii wan emliiKiin"heil
ifter entiniiler.l Lie I una All ..ttl'illl
l.illll Inl ln'ell npeneil.
MEMBERS OF RUSSIAN
WAR MISSION TO U. S.
GUESTS OF NEW YORK
Ht n...,;tl-l l'i-..
New Vtnk. July tinrnt .1 ihimi
ni.tieff l"e new llil"ia'l aiiihu.l"i"
lo Ihe I nite.l Stitles. uiul ni ifin .iv
nioni'iera of lha Ituaaiun wur n.iiii'il--
lo n -veie the auel of New li'tl
to, III! After l le.einiill III me -
hull thi ntlit mi"" 'he em in, mi
ntieml 11 formal ilim'er imHUiii
UNSURVEYED PUBLIC
LANDS TO BE SETTLED,
IS INDICATION NOW
Hr a..i,ii. ! l'r..
V.-aihitmion. July I'onferea "
the firt f I lull iro Itlnm for annul.
Iiilmn of iiiniluillon ami irttioniil
fnn.l .lilfl, .illley Itttlay Kllt.ltlVI.ly
liereeil to ,r..vlile for Hetllem.'llt of
iiiiimnve. e.l iniiilii . . In western
-mitt... iilnn line, of fi iiitloi !'! 1
.1111. 11. Inn til Inn iirnl'iil'ly with new
rt'rtrii'ii.i'.e ..lemiintlinr tha fowm.
llli'lH'a Intel e-'IK.
Serfitora Kentlrlrk nf Vvomlriir.
Jlmfr.ilh of t'oloratlti ami Jonea t-t
New "ilinlin urae.l a. I. .. lon of lha
V'nll pin 11 The etinferea iroioM.il aet
tlniieiii uf other dlKputaa.

xml | txt