OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, September 19, 1917, Image 5

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1917-09-19/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for Five

The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Wednesday, September 19, 1917.
Five
Hltppp IIpppIiiIn, .TnO; nmrkPt
flpaily. Ijunln. Ili.j04 M 0(1; writ.
I HI. Tin H 11.4(1.
IiIiki I'l-mliii.
ChlfnRo, Srpt. 1. llulter l'n
iliiiiiKd i:m Hvrli. I2,2i rp. Klrxtf,
37 U ! r; nrilinary flrntN. SSm 'at; nl
limt k. niKPN InrluililP, Sa p 3 7r.
I'liiNtnPN Iteeplptp. 40 ir: 1111-
I'llilllKPll. I
roiilliy Alive. IIikIht. KowIn. 12c;
H7Tn AlllilO)
The Markets
WfP
Willi siiwl.
Nets- Viii It, Xept. if - Tin- (loniiiiiint
Influeme in tin.' stink market toilay
iiH tin' Iml liit 1 1 on of easier runill
tmus In money wlilrh eiicnurnstetl
iiiuii' iifnil Iiiimk by 'peeulntr.
Mm h hn henril iih In tha pruhshllKy
f mi riiily uniiiillllieiiif lit nt Wash
limliin rcKiirdliiK steel itntl roiirr
prli-e.i. Weakness In (i-nrml motor
iiml I ii niiilln n I'lii'lflr mnn followed
ly ii HtroiiK rully In these share. Iy
iniililiiy I lie Important storks were up
I I" I point f i inn yesterday's clime.
I ' -nil h wi ro Irreculiir. Liberty bonds
mid hi tsusi 1 1. lion.
A rlcnn Siig.ir lle.'tnliia- Ill
An.ii finilii 'upper 71
Atihlsoti 7
t'hiiio i 'upper i
ii.,.in,ii ,,, i, 44i(
I tiK -irs, 1 ! 1'i.pper 61-,
Northern I'licifie 101
KlMllllllK M 1
KuiiiIiitii Pnrlllr HIV
Smithem Ciiilway 27 N
I'llloH I'll' Ifil' I nit l,
I'liileO .-Unte, Steel lift
liliumi Ihuiril if Truth1.
'llli ill.'". Hept 1 1I N'litwithMtlllldillK
Unit front, lili h liii.l Iioi-ii looked fur.
tmlfil In appear, rnrii today riilllril
Ik. in ilepreKsinn. MlKi:lvin-: that the
flout llHIIKIT WIIK Mill incut Mellll-
i 'I li liavr tun Mi mil- a hulil til he
ri-:illl illsllUKieil. iih Dip bulk of the
i-'-op in K.ni,i iiml M i .1.11111 1 will nut
t'f K ifv null Si pti'inlipt- :to. ,il
v.i in i lii.ui vi r. wpi-p not well ninin
t iiin il i'i. iih k pi n i h. wliirh r.ini-'i il
ti in,; iiiii -riiiii Hi In (liii'i'-foin tint rent
Ii.h- i .1 II iv iii ii. is ;;. for l...
. .ii l.i-i iiml II I -, in l I ", II. s for May.
w.'i' i'nUiveil l.v a Hliarp nptiii-ii lo
1 ' rMi'ii l.i h fiinnh iiml iIk-ii
tie-h .ii:
."ii'ii'iiurir.lv i.ffn i.ii priifpci I -xe't
l.ulit iii.ituiiiH in Ninth Itnkot.i mil
lh. I:-,I i:iwr .iMi- I'm-i--. ue.iken
il. inn tin 'f, , i : ,iii..i I., i.i.i. Tin.
I ' I" ., UMM'tlllll ' to '. i'1-llt IWl j
Inclur i: II l'i ti. II I'.i'. I iii'i'tii In i
mi. I )1 I . . to II. Hi M.l
l'i. I. t.ink till' n.lliie p.llll IIM III tl !
i iii.il-. Iii.fp 1 1 I ' ' 1 liuhl. mi. I
-I.1.II-' win- .;i .ilv Nt.lli.pi ill-il.
l.-;lt I.T.ipl-. Ill I'limaito .-lli.Wr,l
n ni-ti-ii.il I'tiliit fiii'i'iit In i on i itiir
hi. p i. iii .! mm .i polix mi, Huluth,
tl..i:i-li ?-.; I .piallpil in .limu- tlip
t..t .H ,.i. t hp ! 1. 1 r. -punilnif tinn lust,
i-.i i
l;p.lllf.lt:i.n. :,. illicit Ii- III' flit-'
ti:Mi'il ti i 1 1 1 N I'linlitiiii-.l In- niurli
' s -ti .1 wli it Hip f I ailiiiiiiiMruti-t
ff i' In ti Ill f:ii.
Illl-li.l . i. it, li, m ,. i,Kn t.-lilc!
t M lli't lu ll pt i.VIMull
n I . $ I I M.i . III,",.
iiit- l ! . :. s i.i . m iv. i ,,
'Ik t.. ll!M' Snn.. 1 4:1. Nil.
1 it. 1 "1 s', j.m . 1 jj.s:..
lii'i -1 " 1 . ji ; j.m.. : : 4 ;.
i hlraiio I.Ivi'iih-W.
I 'll.. .!. 1 pt I 1 Mots - It -itx
II t , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 v l.'.'ii'il. -truiiL'. flVP
t' I nl ,il,ii. Mi'l ila M nvi'i-
!.: Imllt I I : fin 'ii 1 s ii.-.; Iitht IIT.IO
' 1 ': Iipuv 1 1 T H i ii I s T . . i;N
in : -.I 1 ; .
'.Ittlp llP.l iplH JL'. "nil. Mi-.olv. Nip
iin I'ii f inttli i;.;,nii i;,s:,; w.tiin
ttipiM ii I'i.TTi. Htiii ki-iti 11111I fppil.
i ri In "C'.i II :".; pows iiml liPiforN
"! I ;'.. nil vex. 1 1 ; .".mi IB 2".
ii -pp l(pi i-ipn K.tinii firm, wrtli-
1- t J '""ii 1 .' ' : ImnliH 1 13 no 'i 1 ISO
iH-im-r l.liiirk.
I'piiMI. Colo.. Sipl. IS 4 'at III fir.
i i'ipt. I'l.in. innrki t strm. Ilr.-f
'till-. s mi i l.;.",; lowHiinii hpifprv.
Si; ihi 4( k. (ii. t-topkris ami H piIits.
$ii. In 7'., i-.ili. I'I.iiii'ii I I 1111.
Hi. i.-.- I; ipin. f.nn piiikrt hiiimir
in i. iiim IiIkIht. Top. lis mi: Imlk.
1 1 v mm 1, 1 s i! 11.
Don't Say: "Dandruff Can't
Be Stopped."
Are rou one of the huailirrft wke
have tried many dilTeieiil lean-N and now
ay "Ilindruff rta'l ls lopped"?
If o, rrnietnotr, I'ompriaa HAIR
MmKi it not 0117 a lenir, 11 11 freaf
mniL lliit liealmeul It rrrliilU d- tilled
in le.ifle, "Hie llmr and ll tUaie "
enrlused in pint parkier.
Pompeian
HAIR
Massage
ia .1 ilrjr anitwr liquid (not a
I'trani). Nnl oily. Nnl ti, k ety
plralilil In use. 2V Sue and tl
bultli-t, ill till' i.tnti'il.
iiniii ni-ii.iti 10 ii5r rmnpeian
II Mil Me.ifi'. Il I. m.,.lr ly lh A
ni l and rrhable nuki-ts of ''tlUv ,
I'liniprlilll M ss l ,1. ( ,rim (n, jf;
I'unil'Ull Ml.lll (.iraiu
Nprlnps, 11
Khiihin Illy l.lrtiM'k.
Knnwi" City. Hppt. I . Ho(rN I'.p
pplptN H.iliiu. htKhiT Mil Ik 1 1 7. kit ft
l.n; lipnvjr l.0(lft It. 75; putkrrN
nml lilitihpm, II 7. mm IX. 70; IlKht
IK.TiOW K.ftO; plN IIR UiHfl 17.:.
Cattlp ItPii'lptN 14. noil; Ntnuily.
I'rlnio fi-l NteprN IIS 0iM( 17.00; iIipimi
rl lippf ntpprx, l 1 . n 0 4( 15. SO; WPHtPrn
HtPprN in. H04i 1 J.TiO; pown ru ,
lu.2j; IipIkitn 17.001 11.1)0; Ntoikpr
mnl fordiTN IT.on! l.voo.
Hlippp llprplptn 10,1100; hlirlipr.
I.ntuim I I7.r.0( IX. 50; yprllnH 12.oo
tl 14.011; WPtllPTN I.Ooir ll.ou; w
110 1101 I J. 00.
KniiNMN If y I'mmIiicp.
Known City. Mo., Hrpl. 19. Iluttpr,
pitrn 11 ml poultry miirkit unclnuiKPil
l.rd mul HN'llpr.
Now York. Hppl. 1. lil l'n-
NPtllPd. Spot ,::, nnkpil. Sppltrr NtPntlv.
Spot Knni 81. loniN di'llvrry Min i
Al Irfindon I. mil Mint. (.10, IOn; fn-
Iiii ph. '.". I 'In j Mpi'ltcr, Nil 144; fn-
tiitp .Vl.
N'pw Vot k, S pl. I . Miti iiii'IIp p
pir. S4i"i ppr ipttt, Mprlinif SO day
IiIIIh. 4.7.' ppr ipnl poniniPr'lal 60 dny
IiiIIm on luinkK. 4.71 1 per ri'iit; com
itiPIPlal OH day MIN 4 "IS prr rpnt;
ilomnnd. 4 T.'i'j ppr cent; hiIiIpn. 4 76
ppr ri'iit.
liar rnlvpr ll.nr, t-.
MpxIpii 11 itollnr.H- 'n .
''mi 1'riinn'iit ,lnitiil- '-"irni.
Cnllro'il liMuls Irri-Kuliir
Tiiitp loan"- ;h.pi. tin iI'inh. In
il.iv., .'. ti 'j prr ii'iu, nix iimiittp., T. 'i
ppr . rut.
'.ill ii,iiii. - K.impf. Ilmli. 4 lT
rl-nt. low. tj .it prut. rilllliK l'atf.
I !.! ppti! llii'll.K I. III. 1' -. Iirr 1 put;
If. i'. I .it ': p. f i phi. Inst loan, tl ppr
.Pitt
r ork Mrlnl.
. V..rk.pt in 1 'upper Kirni.
I '.n't ! i.l tir -pi.t liiittiltlfil. layt illlirter
- :; "" '.1 T nn.
Imp rnm-ttle.l .Vim , In 1 i.m rtli-
11'. Ci 'i r. 1 . V niiiniipr twi'.
Js -,; r,n
Tin .;.ii. S...t $i;;'..i". Ai I,nni..n
-,.,t i-i.ppi 1 i I j 11 (iitiin 1 1 in. ins;
ip. ti .'h ti,-. f l 'i 7 ; spnt int. I : l;l. l.;
f l III -!-. l.'ll.
An VSi:iu!.i ...nsp 1: l: I 1 I
Vi'M Ol'k 4 olloll
Nl X '.ll. S.-pl l'i I'ntli-ll f'l-
li.n-. f-MiM.I f i-i-,. ii.-toi.pi. IJI I";
1 1. la-nil,, r. Ui.i'i. Junuuv, tJl.ls
M.im-Ii. I. l ;.. Ma. , -:i 47
S..,t M.-:i,i ; iioddilnit.
Griiit County Has
3 Murder Cases on
The Court Docket
ftpiiftl (orr,iun'linrii to Th tti-rtnt
Sihii Ciiv. N. M . Si'pt 1 :. Tin
iinii'iit-r i.i.i-i h.ip I11-111 s 1 tliiun I..I
trial -it Hip piput ti rtn of tin- ilistm-t
rnuit. Tlip first of thpsp piisps will
lip tripil Ihis upi'k. Htartinu Tlinrsil u
I'Pillll tlltlt of tltP Stat" VS. (iniUr
W. -aPinpr. iniln-lPil f..r Hip killinu
of I 111 iik HrowiiPlI, Lordsliiiriih t li.uif
fetir. nvr Separ. 111 Jul. pxt will
follow lh i'iihp of thr Stale s. Jose
Kranc f Hie Kiiliiiion.l pricnnl, a
one iirmi'il .MpxIimii. Inilioteil for kili
inu i.iiollipr Mi-xiiiiii pi a Unlit nl .1
iIhiipp, IhiM rasp lipiiiK sp for Tiit-nil.ii
Si-ptpinlipr unit Hip tlnnl iituiile.-eii-f
will lie t ll.it of tliti Slate in. llM"!
U.iiiimIIp. a Hpecnl officer ot llurli-v.
! aiaftuinnii (rnbMac) iff tha araly
wake up the rnota of tha half Is turn life.
11in maaaaging alao paa tka aaraa
of the aralp In the wonderfully alimulaliaf
liqiuda ia Pninpeian HAIR Maaaaga.
Oat'drufT (se. Your hair will raaaa
and ta healthy, vigorous aod attridira.
" ttt'
- y'v
Sold and
Recom
mended by
Druggists
and
Barbers .
i Valencia County to Ship Out
I 250,000 Founds of Corn; San
Miguel Comes to Front as tha
Champion Pinto Bean Grower.
tfprfl rnrripnni1n"i 1 Th nWalil
Sinn 11 Vv. N M . sept in . tup ii. 1
mountain iliMt l. t of Vnlenrln fount
will c h I ! a limit one million pouinl.-
of ll l-ll hIiiopk this f ill, .iri-ni ilnw
to I ho report oi 'utility Auent J ti.
Hamilton to lh Kinte food nilmmin
trotloii offipe here, A iiimrler of 11
million pou nils of corn will bo ex
ported from the county unli-s, a 11 pni-ly
froNt coin down the crop. Vnleneiu
win proiltirp 00.000 poiimls of I'inlo
lipona. The (wt imp huvpr will lf
So.noo pounds nhurt of Hie enum.'N
neeiln.
Sun Mik ml eotinty In one of the
Itnnner hean rounties. t'otinty Aitei't
lunxnli-s reports -m expppted Imnnt
of 3,000,(100 poun.ls. .'. ppr cent of
whlrh villi lie New Mexico I'.nlo
Iiphiin. Snn .MIkuoI will havi enoiint
corn, wheat, 011 Is and lieunN to feed
hemelf, with more potutoes than evpr
lieforp In the lilstorv of the citiiu.
Mori' county will have more thin
enotiKh I'lntu lientm fur locul ruin
nn 111 1 t Inn. and a limit l;'o.ono Imsluls
of corn. Ilernalillti ill pioilin-p 4io
Oi' 'I poumlN of rorn. 700.000 ponmli
of lie ins and Ml, 0011 puuiuls u ouhi,
lieaim and oiiIh IipIiik pirtlrnl irly
Nhorl. citaips eoutity will pximrl
4 on, 1 poiimlH of Leans and 10,'JO'i
biisliels of mrn.
Colf.ix. with only on. 000 liuslnls of
rorn. will have In ship In l."0 earN
of Unit staple. She "III itmw S7.fl"D
l.ushi'ls of Irish potatoes and export
2$ per rent; anil exppi-ls to rnlsp
r-irliif.ils of In ans. Curry potintv ill
show nearly I, mm, nun pound, of I'iri 1
lieatis.
lfesvy. Impure. Iil.v.,1 miiki'N a
muddy, piinpiy iomple.on, head-
ailips, iiniiH'-a. .ttdisPKtiun, Thin
htood ma ken uu weak, pale and
Nickly. For purn Mood, sounil indi
KPNtlnti, un lJilidi'tU s ll'.iind llitteti.
fl.'J'i tit all fii'i.-N. ,
h.iri;.-il itli -hiMitmir to il.ath n
Mi xii .in lio, 1. i,p :pi t. have 11.
-iBteil hi i-i. .t. tin. i-p In .iik sit for"
Wr.ll.rs.ll, , Sp.li-iil,.'i- :'ii.
A im.'ii.ti f. r a . ..nt inn. 1 n.-i' tnmlp
in tin i. l.-n-i- in th. . .i.p of Hip .Cfi-.e
... I HI. I.- 1 'Ii ii i - l:.u- 1 ti.im ai. I
Leon .1.1. il...ii. ell. ii-,, I w,th 11, mil. l
s : i . i't il..- killine "l .1 ''
.'. . -111.1 '.'' tl i'Ii hi -1
mil ' - ' 1 1 i.'i, .1 ,.(.i.. 1 . .. .r i.- -.
. 1: ' - ! Hi'- - I it'll I In-,
wi -11,1.1 I-,.- i in :i
!' I 1 ' " tl.-'l 1 ' "III lit M .11
Peruna eafl
toe hurden of the
housekeeper by keep
ing away the danoor
of illneaa resulting
from colda, coujtha,
aod indifieatioo dua
to catarrhal condi
tion. It speedily re.
lievea and overcome
theie.
Its Ionia properties build up
the strength of I he phyaically
weak and run down, and its use
la (Mvakwvnu. ftnaclaJly altar grip,
UtsmsrkaMr ts-nrdnal.
Ivttr" IT ON HAND
a kantf fnr lottamuMavea treat ankal
Ironhlet do am call lor lla eafulw .
minlstratloa. A dose ar two la CUBA
oluia prvveoM a kio( iIIom.
uould or laolei torn.
mansiiD ihiiri are a
iuiiivi lur nam uh,
mi arutsiit
THE Pf PUNA COMPANY
C.luikua, Ohisi
Bread,
Cake,
Pies
And other bakery
koodi bought from
Pappe'
Bakery
Oive complete iat
Isfaitioa, berune
they aio pure,
wbolerouie sud
economicsl.
222 S. Sorond
Phone C23
iiirc ""iinii'H'ff(rii'
mm
9 IPHRl
mm
a Hi
tr-m
1
M 1 " (IfPaaaaaiaiBaaaaaaaaaMu.
WANTED Male Help
VVAXTr:i Milker: alo Inliorer. Ap.
ply Hetemek'a Itnlry, 1102 North
l'ourlh Mtreet.
A little WANT AD now ana then
la read b every elaae of meu and
womea toa Try on.
WANTED Female Help
WANTKli Woman to work by the
dny, SJI North Walter Htteet. I'll.
IITJ.
VA.TKI (iirl for arenernl liousn-
nurk. MuriungH. Apply 1102 Eaot
HiUar.
WAS'TEt Kxpertanred Bpanu.h
apraklna; rale ladle. No others
need to apply. J. C. I'enney Co.
WANTKD lllrl for housework and
cooklna;: ood wage to rlirht party.
In gulre (0( W. Copper.
WAXTKI) Experienced eales ladles.
J. C. I'enney Co
WANTED Housekeeper or compan
ion from 11a. m. until eve.ilna; by
couple. No children. Very little work
10 ue aone. i-uu llli r.ust trenirai.
WANTED Combination cnnhler anil
stenographer. J. C. I'enney Co.
CIV1I, SUrtVICB EXAMINATION'fl
In Albuquerque anon. Women dealr
Ihk celrk-ltlpii. poelofflee, irovern
ment ucpurlmentii. stenotrrniiher.
write for free particulars to J. C.
Ionard. (former government exam
iner 1 :Ti Kennia IUiIe.. Waehinaton.
Ilinanl I'rttv for IK'i'f.
Sioux City. I.l.. epl. !. Whnl Is
Mini to lie a record prit-e I'r beef iold
ul iiiictinn IM Hi) In lit. Ml win
imnl for ti herd of pri winning Hti-i-r 1
at tin' liileliMiiti. I.ipvpturk Enlr hern
today.
mhh i: to ctivritUToits:
."i.ili.l bnls V.III be leee.ieit up to
1.11 the I Vlh il.iv of iil..l..-i 1 1' IT
i . tin-1 iiuiiiy i-u ru of iti-i n. iiii;. .
f I tin .Hi'iJ 111. of lit I. lb. .1. l.i.iti'l'-l.ii.-
.nnl pluot lli-v;l-heu- I'or tin- lon
.ll Mi tinn if ,1 liikp t" In- limit nil I lie
. 1- 1. ink of tlip Km til. mile nt (tun
-i- - 'Ii- .nu.iie-..ie, N M
All IhiIh muil be in iiipjtni-il l, ,1
f.e.l ,-l'ei-k 111 die 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 of t. 1
i '111 per 1 .-i,t of tin- ntii.'iint of tin I'l l
I., inullll.'pe icooil intll oil the i:l't
t III!' ''1. 1. 1. I'.
I J : n nml r p fn.it:.,.; f,,t It''
l-ri,.o.p, work nin- be m-i-ii nt ihi- -f-!;.
i- ..1 ihi- 11. hum i-ipi'Ii. A 1 1 -.1 1 1 it-n 1 1 1 '
N M
'I lip 1'i.itf.l of Cfiiiiti- pi'iiimis'.:..ii.-i-s
t in- Hi.' riifht in ri'ieet ui.y r i l
I'ltU
NK.-'T'ili .M' INT' 'V I'oiiMti i !. ll-i
l.l-'i;i:ii lilM'NSKKI.Ii Chuirii.ii. 1
01 1 11 1 CoiiittilnMioiii-ri.
.notice nut pi iii k m ion.
DLPAKTMI NT ' Till; INTI KIoll.
I', e'. IjiiuI oifi.'e at S.itit.i l''e, .Nin
Mexiio. AilKUNt L'T. Inli.
Not li e In hereby iinru tliat Ite
dolfn Tai-hias. of Calieon. N. Mi x .
who. i i-tober 1 o i li, ii a, made
H. i:. No. t'l'.ii(i. f.ir N. W. . sec
tion tiivtiiiiliip 7 N.. run up t W..
N. il. 1'. meridian, has filed not no
of Intention t make fte year proof,
to e-.iui.iish claim to the land above
dp, rllieil, betore Merrill M rtitilth,
V. S. Cum , at Ciilip,,,11, N. M?x.. fin
tl'e I'.tli day of i.iaiober. 1917.
Claimant names as witneHi.es:
Alfredo Tacli.aa, of Cabedon, N. M.
II. P. llovev, cf I'abezun. jj. Mex
Telcsfur Martu.ex. of Ctbexon, N
Mix.
Kol.crlu Martltiex, .f Cabeiton, N.
Mex.
I IIANC1HCO D 1. 1.(1 A D ,
K'ginter.
MlTK i: XH Pt llLIt ATIDM
Dcpartnu-iit of tin- Interior.
Nntit-e ia hereby giv. n that lion, up
ti irriii, of Jemes P. i., New Mex'c.j.
alio, on March 25, 1914, inadn hump
stead apphcatinn, No. UJU76H, for
the Nli'.. section 13. towiiNhip K.N.
rango IE meridian, lias filed notice "f
intention to make liomentead entry
three yenrs proof, to establish claim
to tha land above described, before
I'riclll.in.i ortls, pronate clerk, at
llprlialill j. New Mexico, on t tober i.
1917.
Claimant names aa wltiivMca:
K. A. rrujillo, of Jemes. p. o , New
Mexico: Hriiullo (iarclu, of Jemes, P.
II., New Mexico; Perfectn l'ereu. nf
Jetnei, P. o, New Mexico; Felix tiar
la. of Ji-inea. P. O, New Mexico.
I ltANCISCO DEI 1 AIo.
liegiHter.
Hi-st I nb . 8-82: Lest Pub., K-.'i.
PI
WHERE
V : I I, 1 H 41 5 T fiifisivn IUM If
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
To "Read the Ad for Profit" Meant
FOR SALE
llllADV IKTKL foil BALK at !"".
Mrs. K. J. Mitchell, prnprletur. UlVs
do nth f'im.
FOK 8.XI.K - Uul liliycle; also
single liUKgy; lotii In fc-uod condi
tion, t'iiuna ltjyW, 7ul W. New
York.
KOIt MA MO New end aecond-lian.l
furniture store for aale 01 trado;
room 1 iik house In (onnnction. A bar
K.1111 for the man liu ma handle it.
Kor particulars write r. u. liox ti i.
t'larenden, Texaa.
Koit 8ALK .xecond hand lieitum
holler In A 1 Condition, made bv
Ideal Mftr Co. A liariruiti. Mealln?
ciipaclly Kno iiuure feet. I'.iiilre
Ptrumitilt Sit North Hlxth J'h. lit.
TVii:vuiTh;n balk.
Cndarwood No. I'.S.OQ
Kemlngton No. 10 10.
Oliver No. I 11.00
U 8. Smith No. I II 00
Smith Premier No. 10 H OO
All are la atriotly first claaa order.
Ribbons for any machine SO eanta
each. AI.BHWl EitqiB TTPK
WHITER EXCHANGE, lit South 4th
street. Phone 111.
WANTED Miscellaneous
1 WA.VTKIV-To Hike private leasnns In
I Hiinniah. 1 () llox 3:2
WANTED Muve 1175 for rrd car.
Call at iVl Houth Hroadway.
WANTED You to try Devoe lead and
alno padnt, Valspar, kalaomlae, Erie
earban roof paint. Toco eal root ce
ment, etnps leaka. lasts five yeare.
THOd. F. KELEHEH, 401 West Caa
traJ. Phone 410.
WANTED False teeth. Will pay hlah
as ilVOO for full sets. Mall. Cash for
old silverware. Rntlafaetlon or (nods
returned. WESTERN METAL CO..
lUoomlnstoti. III.
WANTED Careful kodak flnlshlne;
by master photoraphe-a; twice
dally aervlre. Remember, aatlsfacdon
Ruurnnteed. Rend your Onlshint to a
,-eiluliie entablliihed firm, llanna at
l'annit, Master hPotoirraphers.
SITUATIONS WANTELi
WHITE I.AdV wunts work ly dy 01
hour. I'hnue lVtuW.
WANTED - Diiilv work l )oini;
iMiiuiin. lillli North lirl street -
WANTED- Dri'ni- iiinking plain nr
liitip M'.i West 1'etnrul. Plume
1 1 -.2.
STENO'MIAPIIEII viitlt 4 years ex-
in i ii'in-e. wants poaitloii. (.'all
l.V.S.I.
NO'l lti: To tiM'K l Tolls:
.-i,i.i I'iil'. will lip -.'i..pi up to!
Ilniill tlip l.'-ll il l of Oi-lolipr. liilT.'
, II,.' 1 '. rli.rll ..f I l ll'l.. t
i.iinitv. N. l , fur Hip miiwiiK inin
iii.i.. in -i-- iietiiil of i ceriiiiu ii n i n -I"
I i f totnm 1m,i, lli. mnl .,r the i'i--
Im-rv of tbe -nine ft.M li.:l l-p ill-p.-te-l
ny tin- ..niiiti ileiK. iiiider the law.
1'laiih nml yn pifii-n , inn - it tit li
Ki-PIl ill til.- ofl'n-e ot tile l'illlil- lll'lk.
A. ini.iii-ii in .N. M
All t.nli 1 1 1 II -1 III- ii i.iiii . I-i.-;l lly ;l
ll-rtlfli-il l-lui'k ot Ho- ,iti .in.l iii-iil-
l.iMiiilp Iii tlip 1 1. nut-, .f I. pi -nnlillo,
N. M., nn n i;iiiiriiiitpi- "f ki-oii l.iitli
on Hip j.ii rt of tin. I. niiler nml "il-l
i-Iii i-k to I.pi-oiiip tin- property of Mini
I'l.llllll- ill I III' rpll of I lip HIU-CPNI-fill
imliU-r liillini: t. pnti-r into a contra' t
silhiu In ihiH ,.n.-r the Ipttiiig of the
bid
Th-' b",iril .'C l-.ninl enliiloWHlntlPr-H
n.iirie the riglii ;o rejeit any or -ill
lildx.
NKSTOII MuNToVA. County Clink
ALFEED liltl'NSI'EI.D. liiiu inn n
Hoard County CommtiiHioners.
KALE OF IVHIW TIMIIIIll l
AltlMIN .
SEALED III DS Ft) I Tllrj plll
cliase of timber from the White
Mountain Apacho Indian Reservation
In East -Cen ( ru! Arltouu will be re-i-i
lvp I nt Wasliiugtun, D. C. until
12 u'ploi'k noon eastern nun, Wednes
day. October It. 1D17. The aale em
braces approximately four -hundred-million
feet ot timber, ahuj. ninety
five per cent western yellow pin. .'o
bid of less than three dollars per
thoUNuud hoard measure for .11 tim
ber cut prior lo October I. 12 1, will
lie coiwiilereil. Prices subsequent to
that date will be fixvd by the Com.
miHsioiiur of Indian Affaire in ac
cordance with operating and market
conditions. The lppartmeiit of Agri
culture has advertised a tract ad
jacent to the Indian Reservation con
taining approximately two hundred
and thirty five million feet of yellow
pine. This timber can be luggsd In
connection with the Indian timber.
Full Information regarding It may be
nlitnlneil from the District Forester,
AllnnnierfiiiH, New Mexico. Full In
formation regarding th" Indian tim
ber anil the terms of sale will be fur
nished upon application. Wsshlngton.
I). C . August ;7. ISI7. CATo KELI.H.
CoiiiinlsHiuner of Indian Affairs.
TO BUY
to Answer Those That Appeal to You.
r0R RENT-Room I TQ jtEUT 8 room brick bouse.
LA ltd E, con!, modsrn mi, Phone 1: S-Mom brlrk bonae, 110: 6-
MJ0-J. til West Stover. ' trmxom, $15: -roon. frame.
113.10; 3 room frame. 111); 3-roem
l'n It UK. N'T Kurn'shsd room, close frasia, 8.
In ill I East Hold. Phnne I7T0. j jj PEAK
I I'-Ti -l iATE i)FFI'r8 X: KENT lhone 398 611 W. Centtat
Apply MKI.INI HCILDIaM llootn 1 :.. m m wmm h mm am
I'Hl; KENT lre. Ii'rnlalieil. pleas- 1 , "-M
Phon'e fM,'Uv,,,m' SorXh ith AUTOMOBILE ACCESSORIES
1 . DODRILL T1RP CO. Tires, vulcsn-
Full KENT Nicely f;imlshed front ulna and aecewiorloa. Opn nlarbu
room, 121 Houih Walter street. No ttl(j Hundyf. Tire servlcs anywhere.
sli k. Phone M0W. Phone 4IS. 121 North Fourth St.
Foil KENT -"Wiim fronl roup:. Cen- . . "
I trally located Ik. U0. Nn slrk need ProfeSSlOIial CafuS
n pply. ?jJI'j West Mar'inette. mwsmvmvmvsvwvsav
Foil KENT A furtil-lied room, clo,o THE MUEPHY SANATORIUM
In. connectin bath, private en- Tuberculosis of the Throat and Lunsa.
trance. Phone 1IZI mornltifs. City Office. I1IH West Central Ave,
Office Hours': S to 11 a. m.: I to I
POM REN'TFrnnt room for lis;ht p. m. Sanatorium I'hona 411.
housekeeping. In new bullilinsr and W. T. Murpbry. M. U.
up to date, 404 N. Perond. Phone tst. ( JS. TULL AND BAKES
Foil KENT Large oomfortable I'roni Specsallata Rye. FXir Nose, Throsjas
I room with aleeplna porch, newly Stats) Na'looal Itaak lilds.
furnlshsd. Will serve lireitkfa.it. Itaotss H,
Phone UTtW. " r smits. '
M.lt KE.NT-Irare. emtiy front ER. CEOROB K. ANOLB
room openlnf on front porch and T. T,, !
Into hath room, "team heated. Lava- W. T. AH.M1JU iHJfU.
tory with hot and cold water In bed- ,R( AKOAIU7T CAJlTWRIttllT
room. 32J North Sixth street. No sick PnKtKw lotted lo IMsrwaaa .of Viwm
need apply asm and Children.
TYPEWRITERS Office and llawlrfeatoe, IISS K. Onsurat
ALL KINDS, both new aod aecond .-,., WVI.V
hand, bought, aold. rented and re- "tJ1jY
paired. Albuquerque Typewriter Ex- . ' . 'T'lTTL.
chance. Phoae 114. lit So. 4th St SrHil AdJ"tixiota
, 116 4 Weas Jl(t A to.
TVPEWrtlTER Fort BALE It Is Alboqnerquei, N. M.l
the It. C. Smith typewriter, coating -
1105. Has only been used for a few DENTISTS
months and will sell It for 1 31. Ph. i-n-suj- - - - '"" " - 1 11
U-irt DR. I. RIIAFT
" . Deotal SwrtAry.
, FOR RENT-ApArtmenti RewM 1 "i i:.B,a m
t'P-TO-DATK apartmenta at THE (Appolntmenta Biada be- Mall).
WAPHINUTON. loot Weat Central. r "
Phone t022. J. V. KAK1N. Prop. Offlce Ronr-a U 11; 1:M t I SO
Foil KENT on car line. 4 room, L. W. BRYANT
furnished modern apurtment, wa DENTIST
ler paid. 11.1 up. (Inrnge. I'h. 137. Suite f, Law Library Bulldinf
Offlee T'hone 1SII
. , . -FOR-SALETHou'e; , , ATTORNEYS
Foil SALE CHEAP Mix room house, 1-n-n-n-r-njn-" ' 1 - mm'
bath: BiirA-e; fine garden, fruit and JOHJI P. SPOtM
i hli.nle trees; einy terms. Phone 107. laxeryaa.
FOR SALE Automobiles
Foil SALE One 1917 used Dodge,
practically new. The price right.
Pnllte sales &. Service Co.. 521 West
Central.
poll SALE tverutnd llmidster: Wll-ly's-Kiilght
S-iasenger: Willy's
Kncht 7-pa-spiiger: o.-iatid 5-pns-Kenger;
S. udebuker Six. Here Is a
i-honce to get nn almost ne- car nt
1 xeconil-bHtnl cut price. I'ash or
terms. Thi CiaiKr MtMor Co., 102
We.-'t Central avenue. Phot-.t, 4 4 7.
FOR RENT Housci
Foil KENT--! rontne and L.i:)i sun
porch and porches. All mof ro. On
car line. 1 1 .' Eunt Central.
MAKE YOUR
SANDWICHES
willi our ln'i'Htl nt'xt time. You'll
fiinl !t ciiIh Piisily into ttan, rven
ilii'ou witliopt I't'iiiuMinjf nr lin-nk-inir.
ISfsidi-s, our lirouil'ii Havor
tiiln tootlisfiMiciit'Ng to the HHtitl
vv i4.li. Mix kiiiiilw ii'lion iiiikIo witli
our bread hikI tliosi' inadu with
ordinary baking ami you'll hcp
yoiii quests pick out our bread
uiHtlc KHiitlwiclii'H rvcry tiino.
PIONEER BAKERY
8. N. BALLINO, Prop.
207 8. l'int Street.
CURTISS, MONTAGUE & CO.
STOCK BROKERS
COHRESPONDENTS LOO AM BRTAW
Direct private wires to all ezchanfu. We buy and sell local bank atockt,
copper t'ocka and aecnrltlfa of all description bavins a auukat Taine.
New Tork stocks, cotton and tnau bandied on tnargln or for cub.
I Hahn Coal Company
ICerrillos Lamp, Oa'.lnp Lump, Gallup Zgt, Anthracite, all sUes,
Kindlino; and Mill Wood, Brick and Platterinf Lime, Santa Fe
Brick. For the beit ia fuel of all kinds :i t. PB0KX81
C0&2TZLL B0A&O ,
EHXlWHf t WIIJLIAMS PAINT ALABASTOffa
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phone 4W iS3 Botlh First Street
honrr a nooer
Attorney at Iw.
Salt 8, U library Halldlat.
E. E. R0YER, M. D.
IIOMF.OPATIIN7 PIITRICIAX
Oflltxi, WTiillng lllwc. Ilmw SS8.
DRESSMAKING
MRS ALICE PARRISH DreaarrMkln
and ladles' tailoring. Room II, Grand
Central Hotel. Phone III.
LADIES TAILORING and fashionable
dressmaking. Mrs. M. W. Wag
goner. Phone 144 3.'.
Chicago Mill A Lumber Co.
General Planing Mill
3rd St Marquette Phone 8
SANTA TZ TIME TABLE
Weatbuaiul .
No. Dally A. Lif.
1 The Scout TilOp :0p
I California Llmitoo.UiVva ll:la
1 Fario East :ia 10:11a
. The Nwajo ll:lop lt:lla
Noil iii Imn ml
101 El Paso Expreae. .. 10:10
111 El Paso Expreas. .. 11:014
Keathoantl Dally.
1 The Hcout T:lia l:0a
I The Na.alo 1 : 1 np t:40p
4 California Limited. I:40p 7:00p
I Banta Fe Elfhl... 1:Up 7:I0
Prima HoutJi
111 For K. C. a Chiefs; T:00a
111 For K. C. Chlcafo I II
Standard sleeper for Clovle aa
Roewell leavea ea No. 101. eonaeela
at Belea with train No. II. leaving
Belea at 11 -II p. m.
No. T earrlea ana ooach oalyj
aleepere.
Nu. Ill will hae Standard eteeper
from Roewell from trala No. 11 at
Belea
P. J. JOHNSON, AGENT
ml
in sax i mats in urn 1 1

xml | txt