OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1914-1922, February 04, 1919, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1919-02-04/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for Page Two

wo
THE F.VENING I 1FRAL.D
Tuesday. February 4, 1910.
-,:'iT;-f.r:y
'; '.' 'i 1?
O r: ;;i or i. if
life honcstia
- . . ,, V, J ,
expression or
ii)no nave
i t.ono nave j'
t, cfoar ,VvVv
f tpro!fsstor?l;A
tf c'l;?r$ of thfir j
experience---3
0 Wor$i3rolirxr&
f 1 1,11 '-iwrnjuf .U.nl &
i( Ivr,,.1...? 7S Iri
1 v -. ' ,.f t
Night Rctd Race to
Be Stayed Here by
Y. MJC. A. Classes
f nf.W" rnmora, ha hwn lntr
ttui -! tr 1h tint hi nmMiu dun a
at, i?.. V M i A mm m iriinimr v
(Valors ia the mils and two mil fund
ra-a. whh will ! iiinounr4 Hi
Otf ner i.tw
j vrhli h ttroiffl t hr mnat popntnr i I
WHI f beneficial. Th mr. wna nmdr
a round nr Moi k , l.mh tituht r.i.n
hio'k wttl it.- Il t 1 if dM;-in
ftr-1l-'-fl UMfl thv -!'' '! ISJ iit
ItoVR ill parttrlfMte In thr ftille
r nt1 ynunp niti t the w nni
rnlMit wht h mil l no
V'liml Krif nn1 ftntwh 'mihi
o' thr V V . A. iMiiMmsr Th mm
Wttl It he 14 t nirht hwt-mwut of 1h
hwtvv trnrfir- in the Amy time Ar.
raHinr to Vt. Oiwn, thn In.
ti tutor nt the ." th muhl rnt-e
ill rol he m, hmrA on tha mn nd
ttio- . pfii -itMif twi-ituft moat of
Ihtn wmk in the rtnv lim.
I'm! f vtfiull iii-ni vnlit tll
h nvirll tli riiniti in mnrti ni
'Retnil Clerks Union
Getting Member Ft
hv ill J. '. Ivnny riiiiiMtnv hum-, mi
mlinr of il( n-iki j,m n il i.
rn". itpphrntiituH in m-r tli I' t'nl ,
'Vik' uiutn f A Ui(tM-i. Thi-
romfortiitirii of irt- ititiott m-t t h i
th rlftka unt adit ram thm on h
artmtiilhin na of nitttma trir'Mh-
out 4-onrtlrv. Th rloik it h
Hmnt ffr J t4 ajrl otr t h !'
f mm 17 h ihf vrnvm or M'tftri '
hourn, na th? nr wntortR tht at
iMd'l rlrka in th CM It ta nn-1' r
ti'iorl i h.jt th pi op) trior a it ihf ;
I'f-mtv rnmiMni atm nr n4il ntMvl
to uinona prtir 1 rtititiirif,.
STOP PI! RUB
iniunt rc'ief from nerrt tor
tar ftnd BUM17 with old
"St. tcotw Llnlmtnt"
Civil Service to
Hold Examinations
At an Early Date
Thm nlld Plat rlvll arvlrp rm
rrlaainn nntoun.v ntn i,tni.:tliw '
fcxuttiiiintiime a f.lht i
!.lat St. 2 Kit(nitmtlna it thr :
nonaaamhlnl t: for rli.h apll'a-l
t)'ina niual ! Ill it ty thr litla a(HH-- ;
f irrt
March I, I ova tor ma hlnlat tmulf I
$
Marrh II, mrhantral nginrwr
lltiN and rinaii. tl noil. i
j I.lat No. 3 JiutnilnHna In hrhl
I ptiiiriii4ra r fUHwmhlftl for ho t
aai i irwta: I
j Mari-h 1? tnnt aiiMrntrnilnt
M .rn 1. April f and M.ty T, a---
aul ftniaVt. l .") I" II
Krl.iuary I . txr nl ft ,. i Ifrk
(tnw'f un-l f'!tirtl, fl.ltt'i ti. Ii
A ttll rlrk am! -Mri :-r intu!' and
fmnll, It to $1
In(iirtnilln and al" niton tlank
muf t i(ttn(J 'noii f II. luj-M h.
0
Oinly
.'ffi -X. : J f
Four
Days
Aever before such a record breaking complete ClearanceSaleYOUROPPOR
TUN1TY NOW. This Sale is the talk ot Albuquerque and is proving the most
sensational bargains ever offered to the public. Despite the steady How of custo
mers who have been taking advantage ol
our bonaSdc 25 per cent reduction on out
entire stock we still have an enormous
stock for selection. The QUALITY is all that
could be desired. Investigation is bound to
convince you that no such sale has ever been
held before and that this is a real opportun
ity to save money on home furnishings.
More
T. S. Mills Furniture Co.
r oi
V' 1
0
223 SOUTH SIX'OND ST.
aK,
On any piect of Furniture in our Store,
Itv thi m H.tiiMf. an'n-traMn I'nl
tnritt l t1 if t t'i- a"re. Inflamed
twry oa ff)- buthlitif. Kran
r 4'allf.
Cu FfgAt and
Boxing at Big
Cattle Meeting
R JL EMPLOYES IH
ihiti th. y
tttf p.'UlII
ill .1 rir. ttf
j hr all
II off.r I r.. .(l
h i'oiMlltti'
, tllf I ll it'll
Poultry Show Will
Start in the City
On Friday Morning Sprinkling District
Will Be Established
i'H Ti.STiia. Ninth
.i '1 'IVlilh frimi
n i-.Vi'.M
i.ii .1 f- '
nti .tl if
if it it
i.'h I.-
riitr .
Tl,..
M. .IK'I
liia :h-r ' !iu b dosxi I brn or dia
ulr tl akm
Nn t a'trfff' It o na411a. ilM
A vtnatl iriMl ttl frnm any llrug
I
te aesaaea aaaaa
Kt I'.tao, Tt t , r. i, 4 - Cnvr.ic'
l"ma. a liull fiKl.t in Jioni, un.t 1 ti
BtfM k hi-w. wll Im- lhr(.f f till- ft-.it..
! r, of hi I'll lth;i mile Hoi It ht I n
im ainn'it HafMii itiiin hfi l.n h 4
Tttia wiia iliH on tit u'
mtifsr f lli t-nti-rliitniix tit onnitt-t
nt a tiifitinir litat night in 1 1 . fa
aiM hiiti n'a uti r ifft. na lu re All)
li trnis stl inataMt rs. .hia. un.liMl rctiurmrn in Tr sumitii w ifl wil In.
til h olu.ttmss. huntM siln I J 7,ha ansrata aaallv I v"',, ,,",,r l",a '""""
unnoiini fi.
funs tlrrnltlp lntt i-t U l-i(,st lm.
! ill iIkI aiooitff poiilttv i il-r m tin
Poiintv tnroit.t i i annot, ((
hftnntali I n t oy I .
lirlln iUiisiIhvi Kelt 1 Toln 1 M '
vtof ami srrntly rli lh "',",l Kflitslf, lh rvtirmtf Hp.ini-h an.lM
nr-vs nnn in ji at "i" . Mi1.tr )M IWItn and iln if III dtp- i .
Wilt Na aWsduilr lr frmi pain mn . i..maltc r..ria hr. W ft ti.-l.tv f.n ,
uffrlii H,.aln Hp .! rMMlrd arty hiat
No diffarn hahr ynar fMiln nitoeT by hi tfovrrnii.vnt.
Hvnilni a In ma isre, nassni r any
iHtri of th
I nun OLlilUni! I "zrz,z;rv::;
TrrrrrrrrrTTtTTTTTSTT
fell:
Information Kachs Local Rail
road Offices That Director 0n
eral Suyi Meu Can Return to
Their Former Job).
1
It .
8:
tf,'-..:
New Feature
Stetson Hats
For fAe SprVig Season
1919 are now on Display
YOU WILL LIKE
THEM
It's a Pleasure to Show
Them
$7.00 and $8.00
Mail Orders Delivered
Free
E. L. Washburn
Company
1 19 W. Gold-122 S. Second
1M M
jiitn.
tr'lu
t l
Ur;nt
) TIhtp w.ll rtlat tw n li.iM'itr i"r Ihf
Ht-lfsjuti'a itml t ! uau.tl i-n It iriiMH s
, Imll. ltM itutiHitM i t I '"t'i utrl.. j A niiiiilt- r u Iim .tl H.intn Fi rm
t iiii-ii ft "lit AnatMitt, N' w Miihu uml i-Iuvim ttt v m'(id nff mtinn I
i W si 'tVtiia ri- iH-intt tsu ii-. , lit.in - IiiukIoii .! r in tin I'K lh'
1 - - - - .1 Mu .f pKttuicra stn-l ml.'i vh til
'nii f hilnia lt linitl. i s-.riniu..i th i.tui 1
Part. Ksh 4 Ths siuiiriii( r.nin- ln nn r . t l tn th
ill nt ila iifetina- t...t..k .,nr..r.1 tiIMl',il Willi. .i.. tl . lnfi-t
iius-f intra in lh- .iits-iii-itt of I 'rein irr i r-ia n'l Uf-ur urm'inl.
entr It-a i un -t niiist lire-s-k I. rt u-.i nl ( r-i ..i. in 1 ! stmnst ihr iiuro
ItlteirrNla In th pfti'S P'ltl fliriil . Ili 'l'llT tf.f (..-il...t Ii tlfl l on til
h-Mit.t l. rrr.tr-d n !, in. --ion 1 i ..ilf...l l..-f.i.. tiiiinst mv,.i- Mi
ni iiniin wh- hilt It Worn.! If Li AiliMi i nt uiKnii'iit . lloai
t ltt mit'if. al'hontfh a niri.l'r
iMi.l- hnvo itltiMiH I'tt-n rnls-iil f"r
, kliHllhn Th piii r fur -ho It.
aiiifcl ltila la lw"il fis i-rnU. IHH'
pi'itsf for tna II mat fliiy
ftv nla.
Ttis i iiinntltti'S' In i hurn l 1i h
Itist f-.r n tiM-ai In hi' ii i hld tin
nii aixl m ttrf ,f v r-s I ,.tm!'
I itl-li- In th" fffii-r of lli Imi.Im."- (
linn of tllf i ll. , Ihsvv HI P! '
,h . hit- tli.it i--Mni' to.ln Tim ti
li. ii.ru nf ttif tiiiiiil r ol oiuimris
lll nt ttihihl Mid II la .xjo.l'.l
p-lltl-ll in l.t .'!( if'
prtit .iKtii'i '.ii ft-
of .i (tlihlntK dl-H t
I. dl'MK ' N.-' 1 If l
f t f tute i lit nf
i' nrrs to aisin
Thf liilh'w .nit -in'' i
in.....t I ti,-i t t I-1 in
in Kimii.1 mli 1 . m i nm i . I in
Mitth to Koin I-mli. t opi-, r ti
U ntil to T-nh. hnt from (:(. i
ti. T.f th I ("in -i f ioiii Th It i Ii
Kiniti' i nlh. f.is.li'li fioni 1 1 I
st.tl.1. -!ti.
iniilM i
h h
. i tl I.noia
; I lHt I "11 T I ' Ml
1 1 1 1, rid laoii. Ill 1
I . nit i ' i toot m .
I ..i i f It. U, t
TOO LATC TO CLASSlfY
m i "tt j..-r or
.M-. il rM
II I. NT Itoonia
I lit l idl-tt) 4
Ml .ltf.:Ol
t
ii nd ali-vpirit
ll Hill IH H
iMh it,i n Stint .
I Mf.- W
tllMStt.
Ill til III.
i-l.it'i lit fur a )l-
I-
-Tht.
.1"
itf r i
1
Mortuary
Jidm T I imnN.
Thm txol of . ..i.ii T ' m i
.Hr Old W'!i Itf - ...ppe-d I i Ii - for
'irr tnnot in J..m to Mo i.u..rin
i-v i T l'fti. h. l .' l.i.i; -t" ..i-
tftd.iv aft i -)'' 1 1 nt It - i n : .mill
Wsliir !! H- lint i-t In l-lu-tti'i',u-
f r t n vmm 1 1 in ur
vtf.l l XI i- nod ir 1. wi ii.
tun iLtiitthN-r. itut fotfi tn -mi l
H. W I'lttw. j iioi lor uon iti ..w
..lif.i u '
i.i- t i" i
t IK h I
hi
. It' II III Ii
LOOK AT A CHILD'S
TON
mull i
i ! in-
i.lititi y
.ii.l
EAT ONE TABLET! END
.U .tli .111
I' h
mot n niili1' '
ii ifi 1 1.- i
hi w II I.
,t i
k'M-
(Hitf i f i II'
i in . ' lo pr
I tin 1. 1 wlit n ii. i
4-in!
V t IK lit-
Mtl-l-'t. ,1
Itt fill). I-.
i .! mil
Ml tt.-lt-il1llWlll
- h l itl
.. f ir
.pi. v.
. r.-ior-
. who d"
utnii-r
. C-.r I Lll
lilt til f"1
f N.lllt.MV
. Fapc'i Dift popiin at once ntopi
acidity gnt, dyiptp.iu,
indigestion.
1 rn.liii. -ii -I t I ' (.hi .in nf I' i ll
In I' h . i'.f i; .m. u' Hi ..nd P....MU.
U In ti out " ' on i, i ti i- .i I ti) 'i l , Im i
lr ;ii...ltt I' ll" f No .i.i .nu '
Til. IliOl.i. tit '"I ..I II I ' ' '"I "
tn of I".im a iM.ip- i -tn in ,- li
I
A
i sr.-atloii
op
Vnur tlitMif.'rri'iJ nIoiu .i Ii w.il
' fiof nt nii' i-
I l'hif 1-jm .lit It : t iitl'iM l ilil. '
liir i.ipi'pm n't ll Mini
."-! til I ! tit diusi Mloi.it
Hi:
.t
Mi
.
4
1
ra-
;;m
,rtiHmnw
All Grades of
SUGARITE
and
Gallup Coals
For Sale By
AZTEC
FUEL CO.
Phone 251
1102 North Tirst
I "poll f;iill"it'lH whiff tin- .11111 r-unit-i
iiiwn on ihn iniinri'l li-ivi ini-n
IllOlf "." Ifll Ml in till' plOV INH.IIH i.r
I-.. i :i i.-li I ' h-t.- .f hiii'Ii .iur
niii . -n -li .ll hi- '-i M d "
A ri'inrtmiK M. i-I.i r. It t hdt n )""
-Imoii ttli .1 r.i 1 1 1 ion. ). nt. v to in-
tiT tin- .iim v i . i n ini.l who w.Uitr
I im Id ( n.i.S -hniild niniii In n
i-ii 1 1 1. r ti i f inu-ti i . d "ill. Hii-t
In' i hit"'- i li-i t hi- H llid ID"
p.n u.iit . t r hno
W to ti I 'iln-iid m i .i i.pplv
llu. 1... .tl ..(ii. . .f tht- f.nilo no nl
il. lit. r .li.iitl. ii Hii.itii.l Im- i.iliid
lO UltM ..IHMMlll. -1 s nt.
G. P. A. Rabbit Dinner
Will Be February 11
Tin- i.nii'iiil ritl lH dinn ' "'id no'i t
uiu nl !' ltiii.iit'iM 'i.iiiit' I'-ol.i
.. ,,h .hi ti Mill hi- ! hi ..I iln
tX i.o.ltn. ii t. h ill I i 1. 1 mil It, 1 1 ii I
. in n ml. -tfftiiiK P ou t it in h.i-.
ur i l .iim ml oil tii."ll"l i:.i.- i
linn- ix iHfilm-h tittwnifd All in-in
1..-IM Ol llo- .. h.lH'll IHK I
niti:i. ..ml in miiiH hn iln ii kti. i
no li 'it . t. ! d in thi- iriiiin prot. i
ii t i, mix - in. nl It im h"pi d 1 ha I ni .ti v
ti. h wi'l Im . iiw.nl uml mil join '"'
lilt. . I
. i IM
nil.-
.il ft rfiiia i'ii. h itl
.i' M itmiii's lo"k ami .
ti nt "t I lii i rv .Inhliaoii'H.
Il l I i
iK'i
III!
ii. .1 ill lh do.. I o
h I.'IV our In k.'ta fit' In
ui i ii hnr mi t h- mini
h ahoiihl nit.ini'i tt
Thf Hfin ml pilhh I
pi oKp'. v im lot a l" i tt i
Ii tK tti.'ii sio' I.i . 1. 1
ml of town apni IfiiH t
II. tilt . Mi
I on -I H.-i t.
. f I .. .
mi Id i u. i
I. IT ol pi
III I il illli'l . '
llivit.'t Thf
Mini li'M. ( n
Willi lli.ll
pi I'finl
Plant for County
Farm Bureau Will
Ce Made Saturday
1 A I )l in. ftitit: til lit lli l'l ' thi'
I . I.iiiiiIm r "f rmniMi-m1 HntHtdav i.M.m
t.ooil ut 'i .. . Im k. pi-"I" tm 1 1' i'
I Mll I'll" 1 1 III. lit OT II I'llH II I V fUl III I'M
I li-iMi Mill ,f t i ntiihiti'd.
' .1. W Kit... .. i ..pi i-M iiliitK,- nf th.
' vii ntuot t i. i. t.r tin- Ki..' it. w
m d t I. II... ki ,.(111, f X' h
' d pin Urn ni "i ..r-i ultnii', will itf'i ml
I'm loi ' 1 1 UK ji' i .,j.min III I If oi u.i 11 If...
lion iil.u.h Ail itflcino. inii'tiI'd in
I). I- . Tl.l.l.-hl,,, ,.l ol lt!l' I'llll-'MI I.I'
1 I'l IC' 1 to It It cld t'le pit 1) m I" V HI' ' I
1 in if.
Take no chanrei! Mov potion.
from liver and bowels
at once.
I. m .MV.W-KMHf S'-WH- H HI1I. R'' Y 00. J&am'UWl-ariMI WLI
A Bed Room
Suite
H.U.HUH IIMMWIIiWI JMI
I
ii r. w ! .ni- M "it- . i th. . n w.i-t.
moil Ll.t I, ltin-h',1 f I t.llU
, ,,t ..nl . I II . I. .-! .tn. I .il h.i"
t w !. p..i I ill i hud tit tin i tnl li-'ii
tmpU w.H not I .1" Ho- I. n.f fion
,il,l lO I I I'U III. II Ix.Wt lN. .Illd tll"V
t . . ..r... ii l.li p . Ki 1 Iim i I', t illlT
(.ih I -n.ui.i. Ii dp-"idi H'il.
Wh. n it. i. fin f h. n
if loiiKUf I- I. "I If'W- Hum !
H.'I.iiim fruit h,t 1 1 1 ' 'Ii i nl i i'ii I"
It .lltd II I. tit 'lot I .lilts- Ifiptli " -I'f-r.-i-ffM'.-
wh-it nil- !- I'll h "in if
T II II ii" . . tld ..I .. -OH' thn .lit. ih.il
I tint ... Moo. I. .ii III' h "l hit nth. i
im iiil'i-r, ii f nil' lit" Ii- i l in-im'
should iilW i lo t'l ' f.iit lit ti... Ill
'. II C'tll .Ml. . I . U f M I
. In hi I . 11 ot .III iK' SI I oW II Hp
ill t pnntt-.l ' it - I 'I.-
Ii. w .ir of . oi. on rli-.l f K -v i up-
-k oitr t is i l"i i or
i " tl: Nw .1,. ' I fc - " th- n
. .i ; . t.ilU nd -i Hi ' ' i n .i.lt- l.
Ihi- ' i tllf"! in i I- o- S- i .ii ... .nii
U.' m il-.- ii" - "' "" H d I i. t.
With i "iiH-'iipl i n ..lint I k lllp
You Wih dt Pi far? Ol .
Tlie Lowcti Price EvJr Aakod for 7 hif
Piccet of Thri C'nri'cter.
Rrgulur Price ui J clnunry In, $32;l 00
And It Going Down rl tr.a Kile ' f
$.100 Huy U nil Sola
TODAV S i'RICn :S Wl?.0O
On displry in Our M.ii-i Wn (low.
The Largest Line of Dining Chairs
"Built to Last"
la qimrtfred ok, fumed or go'ilon tin mil.
In MulirK"i.y or WMnui.
Pin in or in Period
Upl.olnlered with black cr brown leather or t.ipeiury
Your inpcctio.i it cordidly inviud.
STRONG "BROTKERS
Pioneer Home Furrmiion S'ronj Elock
I
7a
M
MANY COLD
DAYS AHEAD
Why nut prepari for thpm liy petting aoir.e w:inn Winter Wear
nblea at our 1 Vbruary Clearance Sale. I 'rici-s a.-i lower than nny
time t! us season.
Women's and XJinseb' Smart Qwd Sriia, Co.. la ni tl Drewa
F.xi lur.ive in Btyle. Dependable in quality.
Greatest in values makes it desirable to l.uy at Kisllcr, Cnlliler'a,
where ntyle without extravagance always rri2.i;s aipttme.
TH l'.WI.H'Jfr..lXI.W8TFP 1

xml | txt