OCR Interpretation


The evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, March 22, 1919, Section Three, Image 19

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1919-03-22/ed-1/seq-19/

What is OCR?


Thumbnail for Page Five

Saturday. March 22. 1919.
THE EVENING HERALD
Pat? Five
THE EVENING STORY
JOSI 1APHAT THE VALIANT
' (t'opvrlght, It. I.y W. WarnarJ
Thw
f-tlvp niffnilMTn vt tin JlHNltti
iftl (r ("
"M-r hie"
"A iimatrr:
gulJ funny Unit a.
Ihfir riiininuu. Mt, M.-a V '( Vim air. a rooataT' Kl;.a uiv.-t ad
larriHttM I m in livtMi m itiilona tuni 'riutial ' ton run Mkr him im
roll., h-.m. ot.l rlnlhtfiR run ,t hnn. lira till I mJ to hrltif;
t'MltlMll. Itlinlllirt. llialini. iMMlkl Hl.it tail "
eM l-n In'Mim rin ill. rl notir.j lN MulHna iittlnt tvliru'g irm.
(If l iimn littlt n wum li. i.-lnin fi ; II n n iitl ontttl.utuiit. :..
a, ht. ir.l Hmt iltawtntc lltr i Mill H,. ttifl r rr gi it-fttl III thtt lira
tu kiti tti-n nlrtil tikrn a, no. I iwrt nf. an I in aura hi II
lli rubiKM.' tin fiiAif il rlh it good ik Ml th r tiutnm a
l'ann tMiinlit Knrnah tn t ti.r.n
IN IwmiI i uii niM M loik. mihHtf I' "I nfirr Wlgg hmti im tha x
f lllMr lltlUlt ltlN KM-l I lk tlMM Wl.ttnn btllMt Ittltl fllllM-Wit I'lllK'll. '
Mi U hit mtiat ht. IiaiikM ont I ' a ) " . know." .
Ot tin-in mat Im !, h' ivm- Mb I" I list a hi ' Mv tttiMhulttl Will lirt-,
lion krplng uml Writr with I
Uwiif hti "
"IT toil fiiil u art tit f (nth n, " Mi-a
Km tha. MOl. t itn-lith" l.hfi ihlilili
Hpk fnt 111 lit h' Mil , fell
MiH't .iiiiiM.il id 1 h lit hi-t w nmn.
"hut t;iiil I.'i,i(it ill I'l 'u vrl
An. IniNM l, ' miii-I Mi
Ijttnlt - Hl till Mil lll.llt M H'gla
Ihinit "
'Now lntr. li.ar Mm I'w.i:.:
flfi itl"l. I.liirt iu i ilk 1h tri ft
Ua Mhr tiH-'i l nut ti In I.. in- tint
Whr I- ii m- !" r oi-l I'll t i nhfr'tl
il w h.il . until t. lhi i hi'-
"I'll it n Hhr Will," iNihl it tr.i
Vnn i I lijti Ihhlilf niimmI mi ih iI'mii
Why, Hlir mui it nimiiII, I mi wnti.i'l,
nli "urn in uinl .it (mv
rti Ht'- wiim iii'.ii rrt mil Li tiv
l I rnmil . I In 11111 1 inn- f 1 1 hit I Hi
lutlntiif .m M'lrtvli il to v.i .ii a IfitiK
mm (-I
'Tin lit.iwi tii-.i.r I i. ir if.
It 6
i
i
i tas Mf't
dt iiim lifni Ihf liiPt or It lln -
tf'ftfiit HtVMiB ull liulilmi thul li-it
Kill ut i ntHr -t if't our
i.ir Tliiil wuuliln t lint - tiiii1 h
Aiiltw i lit i than Jovliiiphiit Ii !('
JimluniliMt-- iiimJ )'ihi ltnti
' W h v li')iM iltut ''"
"I ilii'i I know," ikIii- Mii f wtiir
"The nnmi jiii tiinif tn im- Il w.m
In (Mir HutclHt im I' mil liain hint H.it
luilh Jimtiuphm. n tali.nit--' 'h.
in mtk' '
Tli r"'inr i iw.'1 iivnin. i
Ttiri'' .hv htti-i thr tummHirf twit,'
il-lt Uli-t larl tixik ilnr It hn
hi l in th lnn hill, him Mr. Iuiinn,
the pritti ten I tf lht m IhmiI, ttiwil' :
nh-ii h l Until MK ttllit tin- ft 'lt
i.f iht hi In hii t ;r
lf ". Hllil f.d t Ht ll'l NllMH'I'tlM
MH'Uilv In ,u im Im- iihi( i,f ttic.r
tlli-lK (III I HI thi ll IMIIftIN
Mi lulu- ni''i'i mntl.i-. ii. i
fit f r U't'Kttl It. lt Hot f i .ti i tt, i
Ml I III I In HI With ii tn 'III II hi I 1 1 liy '
im Tin iiilli'i) ultitilli.ii tn Inn
( ii in I u riH ! ixin ruiln'i t A ntHi it
iniii. r;- nl.ii'K 4--nif i li m mi
lit-l ..(t il ,n i. ft. i uti.l tl nlt Win
Mil IIMlMl'f I I.. I 1. 1 Im- Hi -ttlfll WlIN ill
I xnnt lliiim tun i.ff th trl r Ini
in II i nt.t nf ii r I i tit In It
ImhImoi tihlili r r-iir t n n.itiiiii in
(lint i. in Hut .rtHl rni-I
imi.Ih.K i W t.i.1 Thru it m n It I
'lM iM.tMfrn Ml llt-li Hi - I hi. ,
I nt in.ilMtrr him) m l.,itfut Thi ,
I. ..I I. ii. k Mini li.ith titl Mr Mvli h n
with Mil' nl In ( hT i-'iuh
if i: w iuii uMitt Im I i . : 1 1 c..t tit,
( r
.1. s,.i.. it Will l.i( t li-nii nilH'iMl
Hit- .i r mi i ' ri. Miii.i(f bMl'. II.''
hri.-.f. t . n l;t tl I i.i
W v M.h I.. .).. ,i
III I I.H .11 I.I .1 ' ' ,tHl. .
th old'! uM mill! In th town tvl
Hit iHHKrnt Mtnl Ihc h woiiimii
whiilii fiMUio.lv hui no tn ittl trl-
ta'o iriii'tHP iikmhinI V hul a okf to I Iter fmtm;.
flu on Oir mil nuiMini IniMv tint- ; t ti II toil. K " Hmtnr mM.
Itil h' r irM inl urnl ihoy Iwiriin io - ,rir ,P rir imiBiMi,. h,um
Ihiv tl-k.l with niiKhf ii n. I mum At I (M,n.phnt MlM H. no ha.
U uti-n. thr ronlvi -Hotter a. iht. ,( nmm , ,,nMMtw ftim in th fimt plur.
of Mt.orn. rhwltm huim ih.I h- ' nn wur Mtnaj liini for hr Thmik.
trium Im-k.iii lu full ff MtntftBiiiKiy. iitii ii.nMi I k ah wuultJn I
Il m Hit- RtrftlfRt run in Mm urtl j ha mtr !,. nhc ot him I mi. k nr.-1
lr. Iiiuirua IihiI to hut. Imii b.M i.v i wn onlr v. I on.
th hum lu roiittl In nnil rovWIt (ftli(, tlr tn krl Hetn. Inmi t om
thu tulr tinl nil Ihc It Mi Umm ,l9m , aiiro of hoi Thank.
it In ihnnrt nw anil lh HmI t'rota
la b.tlar off br ! Mini ou
I " lit iHtUWil.
Khiimi liliiNhril. "I'V lli wiiv." mhm
Mlil. - Kllim him ak-'l nir la at
1 TluiiikTivhi (Unntr with hr "
- Hht haa MMktxl m. too.1' nui'1 thr
ilit im ' lNtn'1 an'0" ihM tmni(
unv ninti hmakinv pin on ua, rh.
r mtnv "."
I ili. Hmt." gai(t Fanny, all
whit tin.
Th iImi tor ilrw narr. to )nu
know. I'mi '' hr aw Ml. "w initfht lu
1 it-iii a MiHrt-h on Itrr. an :-! uiHt
liifl I(oik ihrti, hailn t wp .' '
::,v.,,.in(;,i;:,.::,;:h- 'zsz:,:;;: . Lightweight Contender.
Ihv arcfnaxl lo to ' on frirttil.
armiii hid Mint rta Ittliikl! with
fiitut iiii'iii uf lh miaihifi lit It ml t
HVlMM
rn a ttrik lht ritnlral wna;fit o
aniMrtlv In iM-ivfim ttiia otihar.l al
K mlllrr notaii for hi Vrnnm In
fiiiNiiiiul iiiHtlra. waa in a bunt try
ing lilr h' tc ',1 mt'i-. ihc -trfalii
wiin h iltut.i hii
- i n iriit w.a
Wiia 1akn tia
1 ni , ti if
r ! I Hi f nil.
rtiint ns, i n
Mia rlni t
lh K(nt Ih a .ha
TMIIlt Wit tlfMHPt
(In wif-. rlulnir ih iUirer h
wm in, run ft.tntnnltt nWrnt ih 'ii
i.f th tri-Miu, rrylna; f..r ii i in a
I'llifiil t r thrn tn hT h r
- - Hitinrinriit ttK w-t" au.liltnlt hrmirltt
I Ml I., nun thr who), thin mrr In to n alaml-tlll hy her huxhaiij tfl.lnu
ilm .ii lt lull t-ithi r I tin I it atiarnl ,,U
IHM I'llll l'i 1 1 llllM'llll lit
,j mi mi mr in Mi im arir nil mi-i
rs 1
t t !!
I 1 " ' 'i I W aiilril
Willi-
! Jl miWnrt
I U,Pa-a. JL nvori.H.
Mr INiaiil l Mml a Man-fli in M-T."
tli an hum i ir nn mili- in Fri'luV
itiMtnt' R th' lti'ni-r iiiinr out with
tl,.. .inrmtiM run nt iin'li't an iniMinil
In n Mlnr
M. ,l oMiliit I ii.lt ' Miaa Klllft
I ! Win. J..-hanhMl "
It wi.a n mIiiiim i lllt llninana
tt.ta 'it! itlMiMhrl nm thftt Hiiitry
Hhi h.Ml mm h i t lei t I :i'it ttMiihl
ImmFiI i.i n i mid. ill .n inn.trv m n
t-.r- Nmi nii iM til. I iiiitlhiiiT
ni'Mint r l f i Unit -hr ilnl mm ttniit
In ttft ihi ' i ik' mm Mm W rll
Hhr ni t Ik r t. a i miiiim Hi mnl
l )i u i'i'.'i Mini In wm I'ii tinn Intra
.ii,. I Mr. Multiiia ' lli.W ilKl It hiii-
If I in ilront MmIIv don't fmai-t
thm flutii m irniii Ui i''iiiM a aack"
T'
- Iv
Ilk 1
I"
1 1
I't
N'lt IMi
l
IM I- '
I ii'tiilt 'iim-I to Hutii
ltinf ttuM .
Mill i ' lit' Villi
Mi fc'l ' '
.-.If I 't il,
I'll . .1 im I - .
b. I.., V.m,
I .l - I I I M I I
XI-
hi
.illm
I 'i. in
hi. Ill Mil. I ill Hi. I.K
h I ia Im lim in ft)
Tl' MTI Tf I Mt.MII
Im I i ii
I- kt-l ii
.IK-I HNll I II.
I,.- ..I thl- I l.
KM I I -I III! NIM II l
o-l .)! .1 1
I In
i. 'm
I in y.i.t. t
U J.IMh.'i'l! .1
tx hjt lli.t
.i It. .1.1
H I III! j..kl
Ml thl III I I
... iMM I' lllt.ll
III
II
:tt-. to Im n ar.
i.. ol .! ..II tt i
txiii- .Mtif f i hii
Iit-I- II .1 in ki i
I ... i rip ii i
I ! I'
111.1 hi tt lit- (hi
Rl'l'-ll "! III.IHl
T l Hum ) i-tt il
J.lM t.lWM IM.IM 1 1
III Ii ItM t I'f I IM M'
I ill IMI II ' I III- I- It
tt.M ' t '
W.ll If
I l.tlllli'.l It.
W tt nil
Mini
II
r.itinv i
i i-i
i tn. n. . -ii
hiMiltht I
aril' '
Imi
th
tin
I ' ..t imm'I
llM(t MMtl lJI i
lt' h4l !! nuh' lo inn - ihiitM- in. . i
l"" I " .limit Mill II
t. .1 iii t In n in- imtti-ctl
I nim Miii
"Tttr k.iiMoi-M fortune nnt'ortuln
oh nn Th rr a m 'rtMlnry nii.iiit Iiim
fultin- th4t ilrhrht inf, mm i.i fun-
. r"inan K"a of!
I'hni. Hi' wmt on
Ail 'lilt hiifl
(firl Ml. I mitt tlay
- lo Mr iiiiMlr'Mi'
. i ' --T " mi I hmi. thr
1 kl iiftrtiMNin off tliror
...i, t nrt
tlj JM- t-y " i'llil.l. Ill HIM
" i ''u l kn-w.I
Mury. Why iln uu i
nit tn ! off "
' I w.uil in Mtti'inl Hill H'-r.itftfM'M j
x finiir.tl in. i .im Mill w m tti) fi.iii.r'l
;l " Wli.il HMM'ii'.f Im tliiM ilt-n.MMil- I
1,1 ) .lir n.iHlif U W (til In ai tn it I
- fiimiiil Ihn't wi'i'k r..iM nnw Wht.
iu ilon I i tn kimw hr m ihk to ilir. j
ThiT Mint. (llli.ff ..' nf U" I. Ill fi'll-
Iril tlir .lull i if nut own iluth
am lint 1 kimw
tf.'liia; tn Mr
'IT iwti VUO THAT yx-ZS'SHV I
tfW TkMOita, ' "-J
f"V- i1,rMl-loow.lOWl f ivjr
( i O MHm MJKH. BOXl 'vN
V S r-xT MwnTtr. Ij
tV--. ' euj-iumiMwi'.v wuojiui.
II I l Mio m own vnm i tMott. L I
If L V llnyunlTMl -TrtfiBl
I Mm frt.it ..viTNTirir.-Ht A
arrnunt to I
Nf Milt lO-
I
By Ripley.
WHAT imi -
MKMOMtf.lO.
(irvillr Wriifh) aiii at ait alrmrn ! "hl you ahow thut
ilitmrr in ln ion. Arilui
ii-r-a to ma ' Ouy
arniiMtii v. Hi r a 1 V rr " Vra. air "
hrn ou
imi a. Th
wi.rlil i nit my
it'H'ut w.ir ai
Imm 1 1 if a.n'1 t hn
lit W-M lIlMI 'lt ! M(
w 'liti kiiiK Ii i ! if
I'M th llt'llll w Mil
m h.itiiinri ,
'It a m lili i "i
of! .
'In. I yvit tll
lilin It hud lioon on
thr nit la
ugh and
In
likr
uill '
"Vra. air "
"What dht
fcltXT W Hft-foT WlLUVH
.0 LjONU. $k UOHTwbftl
Ynuna; Jnvrlita waa hum on tawvo
ami th it ut I n ftmily and ralMtiuna,
aMihri4 to lo hint ton nor, could r-
fnaa him nothing.
ha tnada hny
whlla tha mum
long phonr
III! y uu
might Uf
tmlianantlt
A n a at ronoin rr rHii ta
liuaiiiraa la lMkiitg iii.
i ' Ma a.tlil It lonkrd aa If uU Wrra
tr ing to rub It in "
. HMd Hilpt Try TTant Ad.
rum ii nig hava nmr rar
I for lha aftarnouM,
uinl " ha Mtil.
"! 'All light, for
Imiv, you ran taika
I II-
"And I ay. anrtr aaid tha youth,
"ran you lt nta hnv th prtr-a ( a
ooupla of rirtaa ar aw"
I h.
t..t. .
II. k.'!
h,
r.i
M.
li.iil
tn)
W h.
n i
i ti I I
ti . t ti.-i
l:- i i
I l-Mlttllt l '!. "till III lllMMf
i miimi mnl I ' Ii-1 ii I iin-.in i i at-
t t ... 1. . W i ll ' Ml;.
.( w i. Ii.nk- I itti. Im-ihk mm -Iii- ti ia
t il t t i c'.im.I il i. . in- Uiiin
I In I i I tn i; I n.l nt .li.-h.iplnlt II'-
I' IM I IK hi ht il tAIIKlMW llli'l
In- m vtnki- in it .il 4 ' li k rtrit .
tn..! it-nv Im It .. a I'l'lm "
.li.-.ti...h.ii m.ii i.,i.k In i:ilM al.i
i i. -it- im . -I it 1 1 tint ln-n th 1
I - Il W I- M'f-I I It t.M
t I lh.il h- I... ' im tl. .1 tnoir Hi- I
a aa J
t ii..'
i.f t-.
i.i i h
ill '.
l'.llll-
! Im
i
n.i.
,,Mki il Mil til. I It t
Ml. II i Hi; I
I ii m ' t 'i li i Imm r intit
Im h i l i,. -tit li;l In r a
The McConnel
DISPERSION
I.ntire lirrcl of richly Innl lleHii Mi.st hiof-Anxirty
4th Hrrrfcinln at aurtictn. I'hr property of John
McConnel. This sale is to he held
At Cambridge, Neb., Tues., April I
I C UK Ml li-l.-.l. Ill I l. Ml I KM M.K.V .. tl,. nl, ,-,.1 v nl t li.-.-
V W Mil''. Tlli IS illl IIHM-, flflll tt till' I'' ',"11 tllilt If. I I'-l fl.tt'l IS "l
i"l'i,l.,r limn tl iir w iih i. in, ,s. In. I 1. 1 . (tTi.tr tl iiHii'li liis ii'iifs Tin'
I'.lt rT"f. In,, tr li tin' It' ill, .Mlsllll.'ts Is I lit lilst.-. .mil in til. SDIHI' X 1 1
imi Mr Mi i niiiH'l will i,s,irsi' , In nl tvlinsi' i,.rst, i. ,i'ii i .."I .'.I I,, thr lust
I'l ( "I this ti ll., .
'I In' mi,,, In, I.i . .'.Is ih,' l. .i i.' ln. l II. . I. .1.1 isil..ilnv in ii vi,i,,. .nm i.
I's l.llll, is ,,' il,,t. ',,,,,. I ti.lt ,,H' III,' I'l-i'i'il 1,11. i til'' V .. III." ,t til,' 11,'IMI
.Mis, hi. Is. I'l' fill. ' ,i itt,.i, this sill,' Wh.'l .IIH III' tl,,' lil'st l'l T''. Illjl, s I.f
tl,,s iii.inlv ,,. i . s.,1,1 BEAU MISCHIEF BLOOD THROUOH HIS OR I. AT
EST SONS
Till'. ("HI .l.l,l:llt,-'s ,. i,',ll Mis. hi, I IMi Ii I.., I!' IMI M is, hi, I ; 7 U III, III
K'll, l. II'. HI M Is. Il ll'f I'l ,is.,t'l 1. ! IhiMTs Will fi-i ), I . I y . til.' ii.ssllnlillis lll.lt
Uu si Hint; i.f tin-si' i ii il. Iti iI -ii,., imi, us nil. ,nl lli-Mili- in,- ihniuhi. is ,,t l"iinii.i
l!l I I ". l I II ' Il I' I'llll llsti'.l, ,1 sun lit Hi. nil", v,.,s.i ,l,ni, ,s .y llillll III MIIIIIH I
'I h. -i- ,ii,- Uu- Uni, I i.l I'.',,,, 1,1 Ii,. iiii, 1 ..!' ,1. 1 1. hi I miss lii'int" ini'sriit
Iii ilil Itl.lllrliill'il list li I'.i-iiii llljiiii'h, it'll. It'llll MlM-hlft s ci-li'l't-i, It'll s,i, is 11
lli'.ll 'I.I-- l ..v Olhi'l- V I I'lllls ,,,V ..r I 1 1 1 ... - Iv It-, II, II.. I,- ,l II, I I
mII In I'.. .111 .Mi-.'hi.'l' liltl, 'I., 1 hull. Hi-,. , 1 1. .111, 1,.. K , 11 1 11 im 1 11, ,il ntlii-ts in-.,
j r.i 1 , . J . . 1 1 s ,,f Iti'iii, M isi'litff.
Tin h-,;", ,,,' 1,1 s. lls I.. 1- Iht' In.'ll ,t. II. ,r A '.'I '.l I i'l, '' In I'll' III'' st'i'il
lli.ll I - i"iliF,,,' lh.,11 .Ml-. I, lit hl.1,,,1 Hi h,' l"j' 1 I '-" s. AllM'-'.l I'll I'l, 1, I'llll l"l,
John McConnel, Hoi brook, Neb.
y
y
x
y
y
y
y
y
t
V
t
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
?
y
y
y
y
t
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
V
t
y
X
y
y
y
y
x
...
The TesMour Ability to Act Wow!
ARE YOU one of the people who will make fortune in Oil in New Mexico?
Fabulous fortunes have been made by investors WHO GOT IN AT THE
START of the Oil Boom in various fields in Texas and Oklahoma. Enormous
dividends have been paid by producing companies and the value of the stocks of practic
ally all the companies that did the pioneer development in Oklahoma, Texas and Wyo
ming have risen to figures almost beyond belief.
Geologists who have examined the formations in New Mexico predict that Oil and
Gas will be djscovered in vast quantities.
Montezuma Petroleum Co.
(No Stockholders' Liability)
Is offering a limited block of Fifty Thousand Shares of its capital stock at 50 cents per
share. 1 he stock is all Common, full paid and non-assessable. Par value One Dollar.
Beginning Tuesday, March 24, 1919, the price of this stock will be advanced one cent
a day for the next fifty days.
Only one-third of our available capital will be spent in drilling. The remaining
two-thirds is to be devoted to the more staple branch of the oil business.
This plan combines the speculative element usually attributed to oil investments,
and at the same time reduces the element of risk to a minimum.
This Is YOUR Opportunity
KOBT D. M0USEL, Sale Malinger.
REPPERT 11 nd SNELL, Auctioneer..
y
y
?
?
V
:
If m.ii wmil In invi'st in Mil. Tin' .Miimii.'1'iiii'iit nf tin- ( ,111,.
I'Hiiy m fiillnMiiiK til'' .iiii'l. 'st ill,-', i v of iii'iili-rn Iiiimiii-m iii
iimi, , til! nl nl'-iiiiiii- i'iiiiliil. An 1, lunula, iii- nf i-hihhI iih-hiis
iri'iul'-r ', iinty- (.'ii-nlir unlet. In I In- null. 11I1111I tiK-lln,li.
'I'- 1
Tin-linn-lu iiiiiki' iimiii'.' in m 1 iv iniliislry is ul I'n- itu-rp-I
nil ul tin' i..i-i'n i-.
Tin- nil fi-vrr Ini" t-.-w.-lu-.l .lliiiiin-riiii' TIiiiiishm,K of ilnl
liit's lll'i' K'HUK ""' "I '"Ii' i .i r. ..i nr fur Mil llrvrlnp.
Iii.-, it ill ullirr stntrs.
W'r lii'lll-Mi ill lii'l-iill tllis llillll,'.' lit lll'llll' ill ll,'.l'llllil,
X. .M.-Mi-n.
Tin- ( 'iniiiiii,y 1 fmiils ,11 l-Ii. null, il i-iitin-ly tlinnii-li
I'k iiI lliinks. Vi.ur iiiiiiii-v slmr-s in hII ilrvi'lnpini-iit nn wrll
uk tl Ilu-r I'Iiiiii Iii'h nf tin- r'iliiiiiliy Iuisiiiiim., whi'tliiT w
j;,'t ." ,.r "ill I'm.lilrliitf i'l In.
Tins is h I. h mI ( ni,iuniy. Xi 1, nf nmii i,r (tnuii (if nwii
linlil iiiii'-hiill' tin' htiH k us in imuiilly I lit' rttM- in li'Wiiiut-nt
iiniiiMiiii'i.
AM stin k I'wiH il l.v ilii Ilirm-tiirn will Im il. olti'il liy an
w nm- Hirri-i-iiii-nt with tlif Aiin'rii-mi Trust anil Hnviiiim
Itmik. 'l ilin mi ni, an mliliM NHfiKiiiinl fur ynnr iliVMtnit-nt.
Ii. -ii, I'liihi r tin' si, k nihil, ,.( 11XK I KXT A DAV I
U'liiiiinn .Mnn h 4tli. If ynu w mil a ft' nlutr.H. I.uy nnw.
X 1 siihs, i'iiii.,n i,,'iTiti'i fur Irss 1 Iihii 'ill (H'ltly iHilliirn 1.
X,i iinti-H nr l.ilx'ity Ihuiils aci'i'i'tcvl. If ynu i-itiiinit affnril
tn I sk tin lint lll.i st.
The following local men compose the Directorate of the
company:
.1 II It' .ML ,'..
r. ., ..-ttii-f. v 1
1 ;. c. ... I.,,-.
II. .M. II,,..', is
fi'sini'lit
i- I'li-s,,!, 1,1
Si-i i-i tiirv An,,
W. K. Win
V, W. Iliiwi't-s, Tri-iKiin-r
I-'. .1. Il.is. l
K. W. Mill.r
'. I., lll'i llillsiill
WE DO NOT EMPLOY AGENTS
Office:
112 S. Second
Phone 23
Offlc open eveningi until
9 30 during next two
week.
f
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
?
'4
y
1
I
y
y
y
y
y
y
y
t
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
t
y
y
y
y
5:
O O '
ij. aj. Ja Ja aj .J Ja aja aja aja aja aja.ja aja aj aja aja aj. aja aja aja aja aja aja aja aja aj. aja aja aja aja aja aj aja Ja aja.

xml | txt