OCR Interpretation


The evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1914-1922, March 22, 1919, Section Four, Image 27

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1919-03-22/ed-1/seq-27/

What is OCR?


Thumbnail for Page Seven

Saturday. March 22. 1919.
THE EVENING HERALu
Pap Seven
JVn
II
1
I
J I V, mr .!... I I 1 1,1 tfS
1 1 Mil I .nt. ttlit.li l. ..i i.ill I
CO I
New Mexico
Cattle and
Horse
Growers
Association
CD
t:d
ro
CD
CZ3
CD
CZ)
CD
K9
CD
sa
CD
tr Will Im ili-ttalifdil
I lflitMtllti ti
fiNim it, Ntr OliKmn
Imi 4 nm't.itttthm ai..
lf. Wltll a
fur niiM Ii
I ( H.t.t,M.hlr C mi.
tWitMlltttt (Nlr Ml
rtl-U tM I'M. I It ,. ri
iMMnin r ni (I I ir
liti M iifiiHt iiiMiiit
I .It-lM.I
iWif. l NIIM Tttft
I.Mtlllc, llomlNNlP
fclll t MUtHHII) Of
fa tuftem Mt.l Htiiii.
tiuv -4 him. lltlltl ,!
IHM Ml.
1
K IM
f. I .i l AVS 1 IUI M IP v' I I
Delegates and
Visitors
Welcome to
Albuquerque
r j - "
;s .-7
tfa SI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i 'i 1 1 ii iii 'in 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 rn i' 1 1 ii i iii nun i ii 1 1 in i hi MrjQf
Th mtanl rlm nn
HiKmitMIr rrrrm It
wwniiail. IMk IIm
M.I iMilirt. Hw M.
. aimnM ,mr w.
Ifc ni'.l HH rll.
r r"'tt Itxf rfub.
'at wnw mm
ulillo arr ,htr Ml
Hukr mrl .1. Il.rrt i
IXI
H.w.l.lr IIMM
I HntaM ,
Mpr III MM M
I K.IITH
MM 4 Tmirln
'"' liliM.M
naln-r IMlMtM
411 ft' . . .
Inn. Hl.li.
ca
x .It' "
CD
ea
CD
CD
27
CD
ca
C7J
' . f
New Mexico
Oldsmobile Company
1
Phone 150
R. T. PI IIIJJPS
Alhutjufrque
-Distributors
706-703 We.t Central
c. a. nisnop
Santa Fc, N. M.
L-r.ujmmbi:jitUUriiMliu!
mTiSr' "'.'..an ' .SsVVa
CZ1
ca
ii.r'::::,'!!H",!,H:Sn
;illllluiilu!tiiiliiiiiiuiiui!jfa
l77 evening herald
f
KCP DEPARTMENT
Til hill...!!
t, i. . ,r. .
I 'IK' 'H
Ultll l-M'ttl l-lfti Wt ri t.tlir. I ' ' '
W nii (t. ,h -ut;- .i line -l ''lu n ...tti.. tii x.iii.ih 'linn iir .
rttUi II Ol l tl'.llt.'tilM Ihi- t.' t il J. I 'in -i !).. ' ' ' ti'"n
III' iH.l.iM .If UI'l-l t.M- I" I'l" ( . I mi! .v l,. lit
Ui ..i .ii!. licit k- I
i I I. I p .
'I'll llll l.h, .,ul
u -l line. ..,ii. ,
. ' 1'itiir t i i Uu-
'l,.ir'iuu'ii .i. itc
"I". 'Hi .1 . 1. 1.
...i. in . Ii.:i
! Ill,- t M'
II . .. Ii
.hi rt lh iii limn
l.tl l, ,
l III
1 .v
II
BOWERS
MONUMENT CO.
I
Designcri and Builders of Dignified,
Enduring Monument
Largest Establishment in tlie Southwest.
215 Eut Crntrul Aveiiiio Alburjnm que, N. M.
' 1 1 '' 1 I " ""
i' iii'iin ii r. .'Iii i iiiilmu w-tli .ii
. -1 . i i "tnl ii ii ", h 1 f mil i i'iv
till I '"mm tu ni Thin iinr it mi'i
Ml tlf ,t, lit! .1. , ,ltM i,.,.
... hi l il.-xv I lit I' ' M ; 1 I I 'I lllr
M'iH In -I t I Aln,
ll .1. .III. I IM..,I Xlllllll .lllllllllll Hi
- II w i II Ic Mit i m ii nt. lit. 1 1 ii- v l .i nit;
V, ,' ,1 .,1,1,. ,M l,( k ..-I IK
I II I.I IIDit III. I, I., ..!i , i. .,j
i he it "
I -4.il Millllliv
I -II ;l'tl I I I MM Ult Im ( l.-Kit l
''"I" l I'iiII Hum iiiii; tin ri"! rut Dm in
t'ft'il i.i T.uml iii.. iiiiiii.l m.lr iliiwn uv.r n
tun ui' - i li.ic Inc. Hi. ni r iful M-ivr,
l.iiinii,: u Ji'i
i . . i. M .) ni Muffiti,
h.IkI.ii ;unt Mil im.. r ti t mic-h.nr ( iM fiilt. fliuir, nni
''' ' '' " 11 1 'It t. I.i.i. l l l, I 'I turn, ti.lll t l
I. W.I IM .nut (..iktliii i.i.W.Iim. one i liifl lllilti, wo
wfc'f.. -..ii; i -1 1 iiui tuiii
lit I'm- W.IW-,
M i, hi .1. (lie
''r iii i ihi ii l.ui in tlii itn-it ti..it
liNti hi .ii .mill wnt in. l.itkintf
nii 1 'nil III tl'ft Hi 11 ItCiilfii
v hiti p ti ii i li.ik- mi Iwi-Im: Kic.mt
U'-tn .IIM
Thm n-i-ipc wi'l nnnwir tin Hh'ilc
Mlicit, t .in mill r-i iniitfiiiH, iimiik
IICll .illll
1 1 ho am pniMii tlcnm iiiiily cliiihK.
iiiC tlm (lnur.
) 'lUfrt lliiiu. i)irt rnuH. oiif nml
tonr-h.ili .intH milk, tvtn u.iili '. m
iIhIn llf'n, lolll- tc,ii.HMilillllH linking
(iiitcf. tillc 1c.ihiimMiIM) Mill
A.l-I Iiui Imkilm mmiIc uint Witt In
-Ihf rioiir fiitil mil it; nth in tiioimikth
IV the 'nm ii Hiiitnif Ii( uMh; i..
milk In the 'ilkn. hint thiN inlo
iho llimr, f... in the wfll-lMti'in
W Illll N ltll IuiUc
To Begin Decorating RcgenU for Military
Central Avenue Today Institute Are Named
Kor inv In tiinr.a f tti Uln, fr
Kktn in he. i'hni, pnnili-4, i-tt-., trjr
I 'nun niniMiciit. tfiic at all drug
tor ft.
Th work' of flrromtinc ntn
avoiiun from lh Alvnrltf hotel to
Hvchth trwt In honor nf iMtln
to. km n who will ntlrml the hiiihmI
ioiitiition of Dim New McUu CuIlM
Hm Hnn flrowi-ro AMOftnilon W'H
hcitin InniHhl. Tl Itrull Mi-rrhnnU
' Uhwh ImiIihi lini i liumv nf ihn iln n.
! luiiii urt'l haf Mnnrtit I-MhimmI Al
i tint-'ht ul Huntu ft) in niimniM Ihn
hit us inr nf rhiKH. Thf tl-iriiMiii
HantA F. N. it . Umrrh I: Oav
friiur ltrrHiolo hn mpuintPl I.M
i.mi r. a i ni Mo, l mm VcwHii 0itxwr
. nv. rr'H uf ll Nfw Mrmco Mill
Imiv Inatttl at ItiMwvll. dihr a
I immii tin. it mnile- (oilow ; U. ,M Hn-
rv ot A luiiuiKurtlo, Un Wtirt of 'r-
cim. mHn lra uf ilia at at mounted
I ciH. A. I. Anaa was app4itnlJ
ennv riMktl liiaLMiciiir itr ! I lat a.
tit I he I'rtMtftl l tu titer, vrttvrn IIm on- i rniMlv. Kmh nm Itntnaro of I MB Vo-
j vciillnn i to he ih, nr ImIhv ar
luitKa fot ly lh Imul mart haul.
, kia n MpiMiinicil capo lint tnauvctot'
I uf the thml JihIm IiU liatii.
! H.I
tn m Im- f
"'- ti t iiu i-miIiiht iHHiii uit'i iiiii ;
II IIM I 11. C n .1IH.f ,HIMI lit Hf !l'i illll,
so.iki 'I ii -iti.lilltt III illti i tloilH ilf yu. n
lni. Intl. ,lni. Mini in..). I. ni Ki'k
h.-li m l hk,i.,. Iln.in n . . in
ti Mi.l I lH.t ki c.,TiH tin . I.I IIUI
I'll!
C0MT1PATI0N
fad Sctir Slooncb Cum4 Hit
LaJy Much Suffeiiag. EUck- ,
Draught RelieTlJ. j
i
lnr ivlll, Kr. Mr Pwrl Pi !
rirk, ut Iht. plicn, trrltm: "I u '
"ry i oii,!l: nl(. I bid Ibur toaivh
n.l o unrotntartalil. I wist to j
iu ilni'n.r. !! gar n tomt pllli. '
Tt'.rf wenkrni d m and aranad ta !
tint up my dlrwi'lon. Thrj would 1
:! n.a and afu-rwarda It aamiad
I waa mora ronMlpatad thaa bafura. I
I kiard of I'.lark Drauaht and d '
H.l. Ho trr It I found It Junt what I
olf I. It waa an aauy Iniattva. and '
111 ii"' iiik .1. .1 not bud to awcllow. V dlnailbn aooa I
.l.-i' llaki- in ii .iul.lt n. ni hi In-
,. t.ii, n.jr tuwfl. toon ntnul normal,'
ii ou mora tHi'li.I. and I would uka a '
' i o-a bow and tbia, and waa la good
' ...MM
1 cannot aar tna much for Black.
t rtlMt I'M.
Ta t in. hiiiii . i i
nun 1. j'lum i ! I.I.K- i.
ioon: ul i mil , itii.c. mhc h.ui Ii
cim I ul h it. cm Im If i ' 1 1 1 1 1 ul MiiMr
i ci.i-N iitc- iucl i ne-l .ilt ciii'l '
"i. IM.
In r.ii iulH, I 'll in . in, ill . i
lll.lll -i hi.M ; .1, .lit A . !
Ii .t:J.li .1 mi c mi f... t. ,
I
..1,;
1 1
I '! ft, Then, utiniil-t l'e uln- t-i ."r
it. I i"i -iii. it. r i iipltilK m iiitic Tu
Hi. c.i i i Ml .i.'l 04 M'-. a.ill. p..
rru-M Hall l. ,,lr, nml ttni;, M .1
lni:i tin i .iimI iiui- ii, In a in,. . i
i.i n- t),. inn on, il.Mii.ine tin l
In t HtlMh I he l.n. 1 1. at i.'ilil 1!ic ti,;
" ' ' 'lie i IU l. II-1 ..Mi- ta . ,n..
Ol llllf MiiitiH t.il he Hi J.l
ol tH(l I'.'N.
We hav Riven you thre mtonn why our iho repair shop detervee your patron
age here ii the fourth :
MODERN EQUIPMENT
Tlicr.' i iinlliini; llnil makiHt f..r i-ffii ii'iiiy ti nnii-h iiumIitii ciiiimi-nt. W
rviilinl 1 li.it ln-n Hini ii.. in-, mir kIh,i, anil insh.lUI t tic mm.! iii.mIi I'ii rtinip.
mi ni Unit I'oultl hi. IlmicIiI. i'h.'i-i'liy, up urr i-iihIiIimI In (rn-iitly rriltii'i- our nvrrhi-Kil
'ii'HKi.Y llirullli lii inif hI.Ii' .i IihiiiIIi' h liii'tr.'l' vili nf IniMiirsn Mini wi in-
siiii. j :u r.'HMiiiul.li. pt'i....u f,.r liiirh Krntli work. Nuiic.' tin ih-hI way jour kIiim. iiri
i . -1 .it . I llir ih.xI limr vim nil hh a pair, lluil in tint lu nur hhmI.tii t-.j i i . tix-ii t ami
n'rf sIhm- r. pair ii.ni.
( h.. i-i... i
.ii...... I' V n f.r I.I .' Hill III , k ... ... ..
. ,imv, it, piiuit ,,., vrauam tor ii la ma unaat laxaura
. i . j 1 1 i.i .H-ii .ut iwh ii.Ii..niiiiimiiiIm ana enn ulp." 1
..I 'iiiianiM t.r ...n.i. i.. .!.. ui. Thnlfnrila lilac knrannht baa for
' ' '"' "' ' '' ' a)- r- 'i bra loutid ct rre.it Talua
'" ' ' w- '" -i In i;. i,.mi ot .Uiumrh, l.ver and
.n i.i .... k i..uii mi ii, . i,, . .. ""I "f'i.i"f.. H I"' "0 i-ia ..ala
l;.iK u hut umii 1.1. J eivo citlicr i, m.MUJ ul Pul h Bavx ad 1
.um ui- tola. HOIU '.
JU8T PHONE A boy will call for and dalivtr your (boat without axtra, cbjrg.
J-f WAnr ninu at t7r
Phone 187. Corner First end Copper

xml | txt