OCR Interpretation


The evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1914-1922, May 13, 1922, Image 5

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070582/1922-05-13/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for FIVE

THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY. MAY 13, 1922
Clarified
Advertising Rate Card
urntCTivr rr.MHi'AHY it. 1M1.
Hlr ant aor.i Ml laa.rtl.m
Butidlat rlaaaifml. 10 mu orort
Mr Milk.
CUaaill.d Ihijilar. Mold an la.k
Mfil topartinn. In aanta an laak Mk
aeoopMll.a tnaartlpn , 16 76 an Inck bar
onik. L'opr mag parnitlot dpltv.
Mloaaa and profoaplnnal carta, ft 7k
lack par atantk Half lark. Ilio
f'laaail.at It. for Tka traolat BaraM
aat ba In tka Tfrrald -ffl-r b.f.-ra 8 p a
al Mktlaoliao tap doalr.d CUaaill.d
oda fur Tka Hondar 11. raid ro-.lad
al 1 na ml Nam
Ho ad rpo tar an indaflnila parl.A .an
M tiaaoallon.4 lal i Ibaa ll a'akak
aaaa
WapUr Happl'lad
to. af pakllraMM
raa n.r
H.rpld will ka raaoMPlkla far aarr
ya rpaarrpot L..?tt.o
NOTiOE
aTMTH Wa'antai: aH akCaa . 4a
4ll. , ...IM I . !(.. IlkT
l'I.F.(MNi, I'ti'HI ...I i l.t, I rlaii
a. rloamn. al 4 Or an huur
irl fa' I.
rMaitil 1 '..hi
ffmril PI. II.B
goaja-ork rail
VIlAIHI
tkalr h...... CP
Wiiu Ipo a Mi i
lap ....:. I, .1
my priapa rpmn.
r Hot la fa
OtRrHl
raaOrtt phnahlnp bagl
viitlti game. 01
II -J
lkea. to fir-' I
Itarbar Pbup " R.
SflA "3i,tc 'f BHC C' PAYNE
'SRwwWUIW'iiJ! II ?fy;7i(. W 4wKM V W .awrr cJ ' ' AJ,I HB
I AUCTIONFRR I I ,N.rr.ii:.- ..,.,...,.t.-mtv I
I Tt I ttt-.U: I A . Pill- III I.I k,.,lMl lil I r la .t..f . t ... Ill 'in I
XXL : .EaM5 UNIVERSITY !
1 1
ANNUAL MEETING
OF K. Of C. IILL
nnr u mum
Ill I II I 1 111111
pro- rigM I tot WMi.iar. lis w
biWnr aMp R li. MiN ball, prwpritlor
Pbor 49 w
VApvTKH -it.w twwn
flawar Bad !r I''1
IrNi H1b Tadd
fc'flR SAI.K
ynotjtj m' rforn, tullahlr f r t
ri.nifr lit, IflfhUivJ . (Iun ka,
n rntna frwi . ..-.( afUl
nicniaaM. riaaa in
- 7 'in ilwM ' ' ' ' ' '
t Jmt . fin Ltattaa n Hick
tMri niI'pW ban
mraff aaJ t.ih-r m
lll-i Ml . . irvmi If
A. l r.KISCllRIt, Hnillor
' rira
Intiraii-t Aiiiomoblln la
.i an ncnr ima r intaraaaa
1 1 1 Roiuh J-'oiirth H.
lutMiaK M4ini
mmm air.
m r- ntvaia n
OH ...AT
lit Phf-trlali
Vitanailhf Paitrlan S-r.i n4
al W Wt ranlra)
WANTKI)
pr.tparty I
nth it.
If you h.tv.
ront. Itat ii
.1 A M UK M liiHNKt.N
l.anraftr Baal K. law Imm
inn Karnn.l ri , 140
II y KI l.'I.HH IMi
rkTKl. in li
pwvrifi. AitraQNA.
FOR BALE Rca! Sftkttj
Iron CfOP-' l an Ka.l' HMra
I a aat Mpjkiand I'ark tsno . arttfc tko
Ham
I'HtlNK lit
it HKH MrTM UN Till:
UNIVERSITY
HEIGHTS
Dmrn ami vIO.OU p-r
nmii tit
inxc.iotl in m nf i imi' nta frill
muh- wmi Hti IS'KriTKT
Nli HAVINUH AVnl'NT
that will Ih hnrfl tn bri Auk
vtnir ficnttK wbi :m hmwtM iit
lAitf thfy rttn tall ym whv hi
many r. huiMInK I hair htmf
u lhr' nm Ami nk ua f
nhc.w vi.ii ihf luf WK LI V K
PHKR1
WM. J. LEVERETT
i:k m t.
Tim
it nn. I fl.1,1
I il' Hi I'honp r,74.
M Mil. I.it S X Witt 'I i ItPmlli
ji.t w fluid Luara liiaitritnrt'
WA VTKlt
Wr .nv aT'Hi.1 irlpa for f.ro
anna, aurh an rlfpaa. aliof-jrunk.
plai.ila Mm b In Al -until -
lion.
It! HTII KIKHT HT
NKU HOMBfl
Faa r racma a l Im l h oak Man a
fta flr..h I'lilvafaifr II- ,1.1.
ita - i Iinanini , bMI, Mar f,"
faa i u ra Pa rtaaa i h W mmt "
Iral f k , ' 'lit . frl-aOV.
.!. A IIAMMOSP
H4 P.aat Htlvar ptmi 1 M
roXY HOME
"tn hiiliK tlcW l t'plltAJ
iH.r Ii In. Hi i-'.rwi l(H Only
f- -t iff on
i: f-.l ITW Hanlfir
TrAan lanranit
row i.kvt
l rnt.mt t. ,t , h n. puvra, L.rfiiai-..
la rtMPm lt4j ,ain nnfarnmlifil
n n ratMn MftaVm with rirvr.aea.
( . rtiiim r.itn.hd ffl'. All . Iia
la
M3AL CfKTATP: KXOBANOR
lot Vat ' .pi.r
MUNKV MAKKK
Henry Mathews'
Trantfrr ('ctnitiiiiy
riMIK IIAOOAUKMAN
t law mum iWrvtct
I'Iioim tt
INVESTORS
ill faar fcanari 1 and 4 rnooi al
arb A IPatl atponvn.ty
raarll al M$ profit .
t'lTY 111: AI.TT 00
It W Uotd Fkoaa ttT
LIBERAL comImiom ptlVd my- " -'-g ,tiu"lZ"4.Zr,''riJ" !
ba wall trqunint-d in eity. Malt LJUi "'"" Pk " lfc- . 'a kdCkk. w, t
fiva natnet of two ratnonaililr i 1 'u, '' " H-too. Ptn.
partiat ut raffraitt-a. Apply in fOK SALE -AuVomobilat
own handwriting. Box R. D. auVI U6BTWua4 p.m aid.7c
-rr Harald. 1 u:?.:"ao,:"r., T A"
WiBC I Ptwaaaaf . Ckataara. Mai tr1. avar j
lAJWl 'm.4-l 'i,,rUnf lli i. four anti iii
i .f -. - j-. a ta titling .atr 1 illy hnihl atarr tin. la) lliariand .
.lOHKPII I'OI.LIKK
-" fold Aat. Pfepia 744
FOR SALE-Automobrlaa
i, (If i ,i'lcKr 1n00
allatti iatat tit ailain I. i i
f-allrnal t.n In Patanrla
lillabla atl rarrllaal ami PV
a tali am) fa' r . a Uttl1
ItJM
mtur.K i) Ti k.i;i; D
I 1 I Hoinh r.mrth
Till' HM.iUdVM'
ri.WTHH' MloR ffH-r
21 1 Rafft ' n rl
aaifJ arift- m mm'i a. )aa Sf- n4
latitat.' aalaa 7j4 aa t Rabbtwr
la lie aati i Kvmi aJKu will
I,
l -.f 7tl W
far Hal
MnlUll
m I'M vi r.KN rtupttii.
Hi' lt (irt lniraiin
BiI EtUta BSj part of
In offlra f .r I'aWarti'r
All Hatchu Iota ra Ki
M rt,i, .i.d To par
raa oa of iaw
'.:! lhon MO SM
FOR SALE
CHEAP
KuT u ftw tiayp only, (iroen
slab Wtmti. tarn loai 4$
Uvfjrai. faf Hii akraa milt.
McKinley Land &
Lumber Co.
All
N-v M.xi
Daa
1'ioa.r rail tini I a
UIKT- .' mnnik, old Ait.dalr MtPT .
fo.ot. rourt. lo lot v.rtl. KKktk
WANTED -Male Help
witiilf K anil
J1 Waal rapptat.
MI ST HAi'i:iH K
If
' T paaa-ncar HlalalMktr la c - l Marban
: I iBJ eandltlan. fla 4 ItVM, aaw bat
tnry upaulatrry ka aaw. ( aa ba awaa 1
1 at tba
I IUUJ1I.ANU TUCK A ItCrilltKH 1
Wt'HKH
ML MM AM fr rjfjtf MH lg?;.' .r, S
ramuaia-n prafi-r man with lafl ar A I'm PI,, ur HKAl. KM
(uainllirt
aaara pf.'
car llaralil
Hi- lt i- in-nr
IMi-ralf A.
.ii.'- r I" N'rarlt nrw M U- l i
ktdraaa AM aaH ra irnliarl. 'a evarrtlilae
nriM rtatl"f ana a itaahti ut rtira
tptiU. i-r i Mali) in and aaw tfcrm
lilmn. 114 Mr flvui.tiialf n.
' ft I'o Auto IKpt
WAHTBU--Female Help
wTIVflh SiwSt t att-rltraa
or da
W rn Auto
IValara
J K r
) Ji MUaMl
HA VI. apanH nf 60 fat eaat an laatad
1 part, ftiaaaaaaar If
.. Ml'll 'Irani . .
vTa V i
Woman
arlatl. . Cin.wt.Ui,
K at I latrratatf Via. Ir.rh. f'balm
afa, !'.-- rial'k. Don hi l-l rd Ta; tn
(IUd and otaara aaglaas far ata
llaaary tmrk aad trartar aa
HoOl .
vhMliiy 'r
A mrt la I hat la fht-wn
lime I. I" iA latm
Huick ri7 -trO'i-l alto
Citiiillui- V 7 laman. ...$tLu
'Mf.iin.1,11, f9 fsoe
Uwaiit"lMi' s 7 Minv I'.i-i
Unity 1 1 4 rlii nl rtwlnt r tJ'-fl
. TA K'ir.1 ttm ton truraca
tm Iti'ii HfN'ptt tvrtwtin
' ti. t fi urn -in in 91 -.'.-.'i
Ni v- ami i.mtiI :irta ami
l iflll la. 1t tan . Ipwl IikIi'
Ur04. I l) lit'" .llt.riU tt I t
htiitrrira Jurb,- jiumpn. Iikkii'
i urrli-r-'
Nt w H'tm-y t'uml rudlAtur- $17
.Now I 'lT-l w hi t O. M in
II il l.. Motor Co.
. 131 Wrni ontr.il
" LOTS WANTED I
v. ajkM i, hi it par' Uit a
ioratrw rnNani i lata la fwaato -
ar tliahlaad Aildiitaa aaaa aaajaf i
inf.. Irta on tr rlaar t.i IVnlm
M'.at ha ajlffrt tiorn Dwati
Mian Addn-t H t. T .
Harald .
KUli KKNT
Hi rmm ttnih r"rn uml larfX"
htpMmoat o. on irr minii
m li'Oar.
J II PKA K RBAfJTOwL
laoaaa Hntal lnrarartra
I'h .n 714 W Catrl
ALL MKTAL i.AWN
FKM'K
Miiil i in artlin Wir Attar h
fonr- and Kali- w- Mori will n
atitV "amplr at off in
V- .', M . (. st-'l Co.. ho
llttH f1ri4idro fhrmt IWf-1
GROCERY STORKS
WORTH MORE
i llii fiva ritoin ln-irk limnta
in niH- araiioii nf Fmirth
N ant, pr:mtl m ."'( If
.mi havf anniK) ami ran
tay rant, ymi rim ..tn thta
place.
The Metcalf Agency
REALTORS
II Sniilli Si'iiintl Si
Phonr 144
FOR
tlilt Kt.a I - K'ia lt tail
lull HI NT -Ii.. inntara rata
f uth kValaat
nut rkxt r..r
lag rloaa In. fall I4vt
Ml K I I.KAN VaplH and
.. iia. l.'l s o
"Ppar
t HI
Roberts-Turner Co.
Ill K.i r'imrtll Hi
Oll prnpartr bualnra. i.H.rtanil la
if all fc.n4. and algrk .,...fi
H4rvti- tatt latlkfi. a aartar
dpal t. l.-dh tiufrr and aallar
!K I S
IttHP ar... rli-r
I IW lrlrr3t
Mtraaa a f'ii
" t'liiifi KtiKk. n.
Put Qttlatj Actltaa
RdRERTM Tl RN1M (,'0.
lit in litl'ltTII NTI:l.KT
ik Third
oaa. li.
raa.
' - FOR RENT AparuncnU
i.aaa
-4
Parti
.n la afar Want M M'Llt,
tt A.m. a oikr .tiitranMI uaal :. rtir
1 1 "'JlTa. kA.k.a. ai a tM ri.it li i r. . r..j a..i.a
KMSMI NT
KlnatKna
71 Pop
ajaj
STTUATI0NB
POR ALP.-
hap, US K faa Mb
Rnlrk loarlaa" ear
Haw a.naTDilInn
Poa h AI.E
trar Kap iaaet Mnftfaaaaarf
l fraa Wr ir raluiabia
Waah
WANTED
i. l.ablr imrk bodr aaeaUaat Machan
I ruadMiui I'kna 111" or rail I ! 4
roll K.M aP..in.ke.l ,
raiiox rti. .irk A.pl
POM KK.NT Parro.fcad
I btiard If dairad 4 ',
1ITH PoH'M
in prOst kaaa
aat prafarrrd
Adalrja h I. r
pT-A. twLriaPIN-.
In Im.. lavfla i
id aaara a
narslag Twa faars
SWiV'S-r
1-aarantatNl
qnaraa. tt M
i iBata i mm im
riaaa. flr d tlrwa i- i'..t iatianral
or an mm ml n A t.arcaii
a o
hatii 1 1 a I rt part an r a
poMTI'lN W tM P.I
1H
it. .( l anaiao
larlU talorada
a l r..Nth Wiliw
Aa h. i"''
a
Haa
... ...i-i i..v i. . ; k ii . apkfcaaoi I
rltvah b aan lib fawllp aaeral
,aar ajnr4.l abcrt4-B Aadreat A
.... Ilaraifl.
:-,MicN WASTt Ii t. arr-'aataat: all
ipr .al ma bi man with aataral
..ara aiitarlanra harr arroout hrllh
of raaaaliar of taanly Addrvaa A 00 cara
Mi i -i ill .
PaXPIlMlPNt PO ' l RHMAS waala Pt
nn iii ii r ira ellna . alaa ltl -"
, ,i , aaMtlUn Haitar ran farnUl
;;,,;,,,, , ,.,rn, Cara Ma t
L'ul tMPMH VN MN ttinU ami
u i ah,t,ir.n 1.. anuort. P.ti n
tT.2 I alara n rlarhal work Will taWr
taai-k
A W
MTAP
aar
llak
aeaaoitahla taUrp
rara llaraaa tgmK iri-r-Paaolni
bf ( alki rliaif
1 mtatiaiK . lai an Itaf alr
WlMleg b drt.a irwr ar taar
tall pkoaa UMSI ar Hat T
I 'SO Ul baaibart wlib laa'h
.lOtJwa ctttkr A ajtada
. il. I' lHiabit and LMtb
iberl-for faar taa aad ana
t al.ii Ma .radrjal" t-ara r.n
. !.. apaakiat aap
Hpartal.
.lit?
SJ
apa'i
WANTED Atjenti
Woadarfal
WTN NI VI. 'Ml n
t.A. 4aa A HiiMt VI
kawiai wbaraaar tnir.warrd Mi. ad
i. waably Talbwt Ktaatrlr t.a
W Harria. o Uk ar
no par.HHM
&l no aaaaltaa d-r
awa i.kaaa 4 A
HWHRffT ':; ''T''d'r.
akolna "Jr" "
.l31S .nik
,kaal priaa.
laiiiiia i laH H'.-- -
IKIMKV IM Hit K TTU- J' rPJ"
.... MM r r-palra Moat aortal"
i.ooo m)tT wtamio
asw wat fiAa DTa.
HATTtP.M
n wKf ootr. AVESor
. aid arbJ lam an
,i ai.t.l.raoomi Oaallu aad
414 II Ltatoa poo oonu -
pIpmo4 aat P'raaod fop 11.14
la apt raaaOtt fraat
St.
t 'ABM u.ucki. aold aad vtradaw.
Unai if daairad Hclnteaft 1IU v..
mi W toaatar Pboaa Ml
Baa tt at
WII1TP. o AH AO I.
o:i ur, t - miko
rtHDs POK RRk'T Mala, l.t pr aula I
l "" par kaur aaiaiaian trial
rata wab dart. Aak far 'ham til .
Tklrd Urnaial ara- aork Pkaaa atd .
MlMP ' HAH UN
FOR SAL
i.AAJ'HOM.k IN
"raarii
ot rocfi
JTklra
dra
yaattarpta
4 a-..-.
.fjriai.
ii-w 1 1 pi
had rt. m
( b Harm d
4 fit paiaanra
! laTtii all tonrinf rar la Tina aaw mn
atitltta ; aaly ran a faa Ikoaaaad blltaa
pat kaaa driraa natalda ritr la iwe
vaar ba baa a la atnracn ataaa mat
ibii! aad la u tn 4ala - . war
mbker r iktaalr mil tn aallna
0P i '"O alll aaeriflaa fir 451 (. a
OwtiaT, 301 H'.rih Tkird Hlrari p .
fatjoa .
r-N.K r.".i, 2 im a.lo bai -"in tana?r tki
moan 1. 11
HMA ft ARfl Al NH
IM WWW arh
1 Haaan Taariat tlftfl
1 Ntvdai.akar Tanrlag . tlo
1 Otarlaad T;arlac "a" . . too
1 llaatiaad Taarlat .$10
Maiwall Tawriaf tlOO
1 Dart TaariBC wMt
I Vlaa Traafe S Taa Mrl
I Willi Kalpkt - a" 4 TaaHag aM
1 Cadlllar Taartai. a Largam
aut'THwritT motom no.
til Hnrtfe pMurik
Pkaaa TIO
It A HO A I N
Ik rilKti cahh
Hupiunbila, aaaaal "X
Ksaat Naalan lalf ntndal
ka Toarlag. lata
Orarlai d i- ' Modal
Al UKHH4I (IN
i.i Waal
tl (Mia
.T60
itttl
for Prd Piaa I
aiiiit baaiaasa Ma
nalt
I'oh Al i llab . ...llap-ibU t..U 9 i ak
l'H"af ilpw at call IW Vtwi yaawral J aa-pi
ki .It HIT. Wh4pia. Taw an.ia kd.aaa aad1
parkma caaaa moatlv ura Haba I nuraing Kirajlan
atara &t X. itk Pitat Ho ait raa All r.om h
lPIwTlTFii'ltr. All iwakaa), fYl aadt -n, rannirtg i
up tiOO par miatk Albaaarana 1 ' Hapartniaad-
Trpawtiiar ttrbaaga isi Man pwarta
Srth Waft
PoH HP.kT -aaaatifa'l
n a wadfjni AaEaa. i-. i
Mr. Prat. HaalM
POH H 1. 7 I .
awrrh a rap laeladr-l
ai'.rr paid W" tn pr im.
FWbt at
or rinfrSTv: M
Parnbad ar anfuraith. .1
mm kl aad r..(d walat
ilftbitt aaw man:' an-" '
""BOOMS WITH BUpVSB
TAHI.k HOA- Pm.l- ia papvod
kappa . loklw 111 N..n Taplh
HI Ml Id a VtlTII HIIAKli . .
kbrk Iron, ror hnr -kl.
tt
al
..I.
"a tat tl
I IrTtilio
fJktrO apt
oaa allt
Polk aad
' ippartl
ap aar-taa
at. alk u, ISI',
Ittla .ii: aa .all
' roa irtfi
iiartaaano ;
R la ma.
aaw fur I 1
A Ibut4.ua rait-
tw- J
riaa apa'tiaania
J A nanaattad.
rooaa far
ad baaaaa
'ti'd apart
ligbt aad ,
Hit.adn j
aaaa . vail I
L ef towa .
Haiaa A j
and r.R
at wa
; a - rr. it
IKMKZ SI'KIMJH
oainoa fwrmakod for p..
" '"" tor i..d(io .
Pat. i. H fawfrT tl.
ANDERSON
ADDITION
Wi hart ii ft'u ilfHirnltlt' Intx
It-fl in t'tifli nf llir Andt'raon
Atlilil iiiiin liny yuiirn tiiditt
an. I b. tuif nf thf Hitint'
Bu lib r-
A K' tt N'iff lli. nu n Ki.r Rt-nl
FRANKLIN Ac CO.
RKAI.TOHN
44 V Ooid MM I'biMi !
I..I.4I will
iln I?. .it
km t tarn of
..K(" will
i. ; i hurt I.
i :i a ni l ,i ,t i I nt m i
.'ii aliniia nlsHi )WlW will
!... m fhi t.tkr' hail POrt
ill KnlHtila Of Coln.abun and
iHittua. Tin- .I'-cUiHI Of o
Ii I.i l.t h. I.I .4ttp.trry Bfla
Tti' irrtini tor that Iw
a .matip.-.i l ( N. Hart
tiau-(itiantt i ifii-lud-" twi full
it Mai I'M I riiinilvrra. irhnr
iMuoli Italllnp . I'tann actio.
Krm Wi-h. rapritorM- nolo, M
I'allndin.' vlnlln aolo. Mlaa B
I .yark aii-oniiiiinii7iia l
M I'nllMdlno arid Mlaa)
v. . K '
i In- follow. na; PC.
lanvlta of Hantu Ki who will
of i '.)!u inhiM" , Vlnoi'hl Jh
illup
idlrn'
will raaspoaHl
anil Joai' l
who la tha Kail
I lha KoiolPi
tn i. will aiiMl
Ita-Mia' of thf I
who
-if t f i
W A At un-' Joa. WtfA
Ui n nuh t J Altml HtaTw
hnit. Hr It J. Iviruiii: lat
n - r i inn hihi be
kliri.hj
lli- yo'inu iM'ii' riMiii.-n in
'tl. '.lid. ll.-, fiT. .1- f..H..A
lAp ih . opt .
tlnni buvfi fr
nv tmill tha,
Ha'tl
r: oi a
IW
JnHV rA N AT'ili
Haipa tl7A0 i.
lnrludas arivai
por . a aoaaM i '
Madiral aEr Eitd
Kirajlant aiaal
FOR RENT H iiM
Pfll Tll!"(Vwi awa H.ffataa praaT A1fti
oaa iv a bar aad ailrprtar. aaa taller' ! kair a
aawtar aaaaklna w. mmplatr bai mkI.i ! - vJ
Pbutaa w rati Mai . m lriptik Htcl
i i rlli ikWal
PUH0I AafD FLA Tam WAW0-t'ra--r La. Inaja
ufo r run nt. i
M Bit I Bi
tticuiara.
A MOB AWlTFl. A ffa
PfatHALK OB
THAIvifc Oaa firtt 'laaa
taaaa aaa rf g w r..uad . raaau tar aam
Tkia marrr g rvaad mada laa flaoaa
arwaad AliMiaar4a fur tart yaara at a
nig pawftt Par latorwaaiiaa rait aa ar
Hi ) K NarlaaU HWaataiaair S M
POR HA I. P. Pta-pOoaal barwalaa la
aaad inaa 144 aad PHIVi Alaa
aaarel aiM.ihgbu allabllr aaad Prtraa
tar ii.wiiBBt.ia Malataak Aata Oa
(Wftar A aa
HALE
TBit woK ia araicri.T
ULABANTIlli
rOE BALE fi aad i Haa
m ma ww
III III II I ItABUAI.SH
in i -t.i caaa
........ Balak It IP Mo4a4
a.-ropa. H.rna. Itlt naaM
mad.lar Ipuaraalroal)
I.I.IP..I I
ar-...
an koforo
aaw MKXttti Mimia mm-
raaw 744 AIT Wapl (V.lrtl
rrtj itv1
taftiNB 1-HnN
BALE Fnrnitur
HALK aiH.II .. fria.iai... la Im.
MI80ELLAHE0US
.TTa.T.-.i- , twn mi A taa InatBt
I ' E bank) .lnl I bat III pl- aaa
Laad-nf aariallaa Pr..Mt.l tblrmani
Plan I I Paau. I .at
W A Wi HO ('-rp.l kawaV BWwSkt'W
-'alar p h 1 1 i a . h a twlra .tail a-r
ptiBfact." raraa
making la rat.aM
a Ita... .a
ntt'PP
b.lh
1717 J
Bn
i.. AiaipKi
'J pat mar
noo llrra kTtpapt
' '(Jan ' " "
wr. itti .im. ji.BK.
kooao balldlnp raataaal.l.
TOOK
nift BP. NT ht-gin-i
in nil 'nf i.i
aad dwaitai parak
awraiaga h I
i a. -a i
POK KKNT Poa
rlaaad taar ,
raralahad Habalfn.-r
klaaka fraui iut.f f i
h.aalr. 7.t Waal
POM BUNT Nt.ro
far ktAabatpla
f .-n. bllebauatl i
baa id anid raa
in.,
IB rllr iluar a r
Wooilfoll f at.. '
fprtta. all rooiaa. .1,
fr.nl i...rfh p. an. a.
a fHmitara N a I.i
t:.nt.pi I a ...
nr. .a. - i
til
Uil.it.
FOE REM i
WiBTrtVr .
tg lad la
'Mtgrd -Mh
Walta
"fawri.bJ
l aU'i. k.4.
atb Rank
aaa itfc
aU , t. o
tight aad
'or .t.a..
& naaaa.
mm
mm
Phi
jatww
tarn
bangMtww
af Hriag
I .rraaa
.in kaat
R.na App
gtviasnaBBBi
and ".Id WPUr
pm paid 41 It aotitk
irai.k.A aaodMtrp atatt
aplJMI pair.k plao p for
.... I"! - North PVritnd
d ana appall
opl.la tor
'anil Ilk
'IV.TY.I IVK ,T. aol.l,
IV
twtiNH AnnmoK
arVt" 'JtStf - "
Wn T i iKLAY
1 '"a. 4 Ian io t 41
roak IS ..i. par .n(p
."all IA J l.KYKUKTT
Tirnrr Tk.rd add IiM ur t
Hi'. ... AoMIUoa
DKkiUUVIAKlMU
POULTRY AND EOOS
K H4LE -Baff OrptngTun apEp for
rpta til
Pod tUbaa
I.1NI.M A AT !HTMKNT
It mil TO THIHO
k n-ltfbi-.rbf.Mi
Bltk rannlag
tOH HPN7 Pa r.n.ar, baaHtifally fur
nlabtad akparianani I'l.ona and waiar
paM Mi. tr. 114 V Mb fttgb at. fall
aflar 1pm or pb-n ! J far ap
aalataaanl
FOR KENT
Rill rant rBr taat altbaut lal fur ft
Maalk Haa) Katala Karhaa 4 WW W
"OFFICE R(X)MS
Bpariuiit ami wrll lighttH).
Hrat. hut autl i'old watrr. aatl
jamlur prvprr inrlinlrd
.1 KOKBKH Ic CO
Anti. Ib-prtrtnifiit
FARM
HfcfAt I PARM WAHtrO If ym urt
la prieaw faraa fr
itk full
Wkita l.rghlrt
Ith) Oaam'a
r.porirrr. .1th Inr.Mtora Toll Paal
'I rank 1 II Bat 1-7 lti.no HHP..
WiiTTf r.l'BlOU MIIn foU' rtATt n.
i.i I' for tl UO 1'kona 1431 W.
lt.:.,.T..i
KiikTitAl.1 alkoph-.d pat la. NM
k.irkiop rap. fraaa ft.a laror. Ik
aaa .i ii Aoa. m I a 2 lit W Ai
i ii a,. Hark
aituiii ih.aii Klin ron ra
f.r tl i0 naiiirmt
rAHiiiuNAiiur nKr.-.M
4ra.. oo4 aiilu ftr.
Itoi S iij Eaat r.ntral
m IW Lrrt
IV iU J U LV
Mill L Lun I LU
El laak. uk.,r,l
winner' In tvotR 1
P.XPP.RT HP.AMHTRKHB
Plain aaalttg andaraaar ctnghan. ,
drraar. nit, .birt. a oigltr Cat) t A-W I
DR. S. C. CLARKE,
Kan Bar. Naaa aad Thraai fltaaaa- P.nad
Harn-K lOdg Pknna
orfira fdaara f aa nam aaw t la 4 p am
Iln won Ihr
Th r. wa
MMM W It JOUtATf
!- a ii aad daattniag
TI7 WPHT HH.VRR
PHOSK ttaT-J
li lr h Oir
I'laa I4J W
ur ni r - - tti&T ' pTiIT UfaWMa
f-irra Ik far Ifta Pkaaa 141 W
rtaJTtad
HU8INE4S CARDS
CHICAGO MILL
LUMBER COMPANY
I1RNRKAL PI ININO MILL
Third and Marquette
Phone 6
I -ad 1 a lkir4Ml gajtla nuidt U '
m -at a from R.iMrntaw4l Bll-wwdR I
brit at rigrht irlraa
J. P. Morelli c Bro.
Ladit-a' Tailora
714 W Ttfaraa ovo Plpoat tt !
Supper Table
Gossip
lhu4jiM-riMt
Innar ..f ...
miet-t hold a
lltsh -4 I. , m.I ail
imptonv t 11 13 pint
Hlatli kM-hool
I hi
People You
Know
Ha 1I1 tor Bapalrlag
M r. PtbtrR. for
fr thi
1 1 n. ! ... - Satin.. pa
THY
Pappe'a Bakery Lunch
iSanilxt 11 lir-t ..f Al! Km I.
II t and Cult) ilrink
U-M V.-l nt ti t Aktiim-
HUBDfEBS OPPOKTTJBTTTEB
illtlV.J 14. .1.. .,, .... a, K.u,
1 n
hl
William Pat to tn LatT
4a' f." I...HH Ikro.-h a
will J'.in hla motttrr an
Ha atll Iw- .war unlll ntpt-
cajj aaaaatt Bart u
K-.1 a
.1 ..f taf
a. 'i a i
pnt,4 I
DEATHS
LIVE
H tftHlTn Ni
aVI Jaraar rawa.
nt.,
rut KtKT laa fur.
ovo). Plptrhu
".rr-i... .a ..
'Rrrrtn mT
atabat .kpartaaaai
i H'.lll 1 t a, a
lhT Faoar I4$t R
EM ar wiiEBiB
i wrtM
..ia i.
..nma.4 B
-I
....
,. I
Ha
. ...,.. 1.
MOWEY TO LOAM
imui.z citr 1
nop. aatoappkUaa fiat rpora iK
aaa . it 7 tMik rirat Baatat t. Ita
at:
!OS!V TO LO W
in apatrh. illamnnda. tmta and
B MA Hi 'I 'S, fit a HWT
CMIMOYKD HOOKk kPPKM
addliiaa' il nf btn
at Addrraa A (ft tare
dntnajp Bra a
aaWaNtl pi
y-. MaV
To pay
Mr tar
lor-.
tl
' !ULL iA
...hIx: .1
I
taa pjoli.-a Tlio plrl
tvao Mlt ikh 1.. hati tarn oarwiual
r..Mi..aip)aPk 14. .. aatfl
.'ui.- raanin a. aaa.
"1 lftaraat- 41 Wa P. kV
wrap- tl WI IIP PJ. a IM
.al Baaaiy '
i-....,

xml | txt