OCR Interpretation


Forest City press. (Forest City, Potter County, D.T. [S.D.]) 1883-19??, November 29, 1917, Image 3

Image and text provided by South Dakota State Historical Society – State Archives

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93057084/1917-11-29/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

frurfnuhiiy Vtiur:nn
$C3i\)o snrt r,
^UowUQti H'p.Ar'' (V/
r'~•
p.viriuh ivmtHo i'i'AMl
m«r t'o" o'li i-n»1
p'-VV'if'
fo
rvffi*:-^
O-rrnhnl rTr.i ,4»V m*
iw\ ,n
i? *t*il1irlOkiHlf .n I
.y ,v* [wnrrlv fr-'
ii j« V'4'•M'-A* t'Al
fjtrt rt lU»
ii* ',y ft*^
*n.\U V,*VA itM1
rr M^'J \U"* A
**t\ t. r^rtp'4
("'M .v\lyi» I I'.VI.} tlvy iM\"iV 'IV.'" i"1*"1
1
ftiaf iwrr
?.unni'^n **vvm 1*:r .W ihrwil ^c*ion.»
"i,r -"ir1" iO'i W^nv'-'rt''
inrt^'i'Wi v'MoVi
AHv^^-l-ivv
-1 '-.I' irnrt* .*V'A i*i* w'-^rt
I-,-»-^ mo' Tl^rt !-?y riuy^ 4
r-,• -,O»n
-jr r.l'H !ivf. i*. -.'rtA
Antj/a »«i- .f MAr'.'i
hiMr'1 ar-vivi't
*,rtA^
%11T s* ^".VrC'll r, r-
fi
•vVii^V. Pi*"']***1 M•''*^
tv.a r»»rri»« 'VaiiAf" fViv!
RArim, NJ ii'
fv*'*
{,*, fiv/. r»f
winiiog \i siiii'i 4i"iiy Op-v} 4nta^.»rl 5rtr.iii»s ?fflnv
riniiRaiirtR
Oiioniin
6a Of 8ETWE8I 4 5 ilB KCflBB
Tank* T-iriijQl'- .Wsvas af Sai'M W
as .17 p^arstinn far Thr r?,
V*
/.ivV.I
^,fln wrv«* rn» RrH.sr*Jr.
'ii'f*1 f-V
Thr
»rf-K-k«r.«. x*ys r',
f, --.iVi'-} I r-ATArvTmi-''?iHAT!. rrn»
i*' "'sr..-.A'ir,' ^-1 r.f
one? •,f P|,Tm:"!4r,f,y
1
l«t.•••'I •.'•••rVj
--•-«rf"5*
rVf*t.
T|.v. Rritisfi in it nri'l fs'ik:
a 1 he
frv«*t-1h t/f fl'.ffw-* ''"."-T fill" t*f*yAT«l.
Vrfif/r St O'twfiti t" ft,'A
Tt(» WWKI ssvttfTA Af (+prrriRn '1»
it ah A
Mi/. «t'(»*»Aft iiri«* Thf
RFI(IOT, FFI r* TI E-tl /?PTI»VIB, f.^RRCSN
7'AAf|. Im VScdTiwIe, the
Jrr.'A- fl as W"lsh ri(t«»* HtKl fli1WITt
villHUf*. ThFlr (rr/etatlArif »f» fAntlmi
pt.r.rtl tiiitiiHtftid frtitoftetz fihvr hepfi
'Tilt* wiihi? tlMthnii ftf the
»r,a fj' t« the tlnf^iiffie
a It
Ttif* HMtlflli &!9<I rhplr WAY
fhf"rch 'Jir(lll(*t
f,Ir-nt. (letl #1? JiHltiti Hvrif! Is In f'rtfi
fnnfifl nt tiif flttS'^klMR army.
Thf* to&fl* of tinVflnf'(»iirt, (Iralh
ffuifi atnl Aniifiiit ami N»tii mmil have
iiPMi ''aiilnt*c(l lv liip
A Iftrep riiinthfr tf tanks IIIMVPII fnf
wrmI In a'lvatlt'P of the Infantry, wliiBn
|i* a»ta»'k WP9 nfiPhP'1 nnrt lirt)h»«
III RNIIFJLI SIJM-PAPLVP ITMTA Af MPRRNAH
irlri' fli-fMisfs. wlii^li WM" of great
»1i*ii|h itn'l ?lrr*nc t(i
Tfip (itimb^r »if jit'lanntrs Iflken tlnia
far IiV HIP Mfitlsh Is (SIVPM st ahont
fi.'M'f Ifi.a Mpiilpi- llajmtpfi fllpil loflay at
Hrltl.«lt ti'jH(li|lfrttPia.
Tile tfl-lli^ii rff lvp pnver f^art of
the flelil nf last ypaf'a offpnalve nti
tliP BtiffliuP ati»1 tlip aPftInn nf Hip AF
i«f HaUlP fHmt sunlit »)f Arms. 'I'IIP
BtH'sh t'Plilpi- |fi ilils ttiHint ia nearly
n|t|i"sMp ('nmljrat. HIP fin|nirlnn( (W
•nan iiasp anil Mlltvay «*pn|pr, fmni
vlil»*li HIP hilllsli line MM flip finpniime
t'amlnal mart Waa nfintil nine MIIIPH
rtlsttiM. as It l(a1 slmitj fnl* RPVPIHI
mndllia fast the main totv* of
inish Juat iaunehetl Is a||ilirphtly
ullnetl at rantlnal, aion* tlila road,
tviiw la iihnwtt aa .flip tlintlpniiute
Una W«« PfltrtlillaliPil by the German
fcotnm«fi* a»iHH*( «rh»H the #at«
i)«a "airalfitW H'tttat" Bh the Snmme
fmnt #n« »tari*lert e«t: tt waa A mi«=
poRptttjr »inait|b ImfHWi
Tite Hritiati «n»t however,
«hti«*ea In the At-Hui »?attle (Mt nurin«
»hft IH l.h»» rfpii^h a^lve dn th»* Aiatte
frwtit that il'9 Um Wfti by i«PAna
it ''"'Rnnp.r'i 2»v\vf»an iift
.*',! 7lihir.ii -p.rnarR \v.»
i-y -.\i .. -•*..- ..... ....... 'i*1*
3 »WP^ "^lish Tn'rti" War fl!'nr Vi»rtiin '.iilaw
'l-auqh Lin* \)mA fir PapUar G«mar vviimarrtor inta
Hinifoniutrq Suiyw^Une. Frvlnvv'nrj Elaborate
By tfw XaHna'.iifjid ?v.»s«
P.":-. ,u| A !""•,* Pf.'HdoUHV'•'?'• Ml li\*»». AOV |Vi .- I'lliT
mv seining 0'* i*»»i r-t^' iin»» «m' 1.«•"»n.-o ht .vii p#»mi 0'.! ho J*Jr:wsli
H-. iiir
•"1
'fry
tn" Br .-.tsVi liH" wiMi i* dAri-nkrtri hv An- ''h" fcAn-i
oivl t:-.« l'*w-^
li-n*4 "*ri
HinAAW**r?
T?2\'.ti\
rh. ft"iti«!i 'ante* mkii-
ft1*
*atc!p
'V .'.vu'mntni.MV lf oi\ :Tv.»
WArCH£S
HAiG'.* ARMY PLOW
TEUTON LIMES
tfv' '«•»«, -s
/'j.. i-'
-ntr, '-v1 Amiv'i\'n
"w*i* in PVm.vt j',f*twonr AI
R»*'" .«b
.m' jJ'MM .\f
A -V*
OAwnvov^M* r^rTi »'•*'-ni r^«»
T/l*
^n- m«" lv,,- pr.^„ n.
^»t«v.vn i»4 Ch'»vP rrvf*** vaviv »r i*n «r.
-V.'AV vn4 iaya ,AV!i{ ,Vr. .lofi-oiVA
-m j:iv••''i' :v%-a'r.~. o**i'iTr.T ri*^
1
•.«
i",4* •"{*»P•).»«»
%.
incar*' ?•.?••-» vy»i».h
V.v
3
.-. V' |-.*A"V ri*»11s
f'.-.
ropfirM r*v^« I: T'rt'" FWtisli irw*.v«m»n1v tn Jr* »a rty
,^v r, A»rin
thA
V' jri\*o:«
4 1
^l^tAry j-
fhic
roTi'rKntv'«*t».|
"p$ic- tirlflsh' tfAAr*"* t'«T'rr»A1 th« fir.= gt'etnii Mt thi-e Af vrxr. pftr
titif- HW'tih'.'ttt H'." fV-f«Ti!=#'?
t»,v- (vhAiA fr-.nt St. 'f'-ntm
fittf ttu-
r-r,
m,v,r
,tf
r..A,nV.r.
i,h«w •}•..» {K.-»*«v r*. ,*ri*ii«»
!','-T'riS
-ith HhA Rr'.H-rt-. ir. forth.-.r -fi" 1/ M.n*« ?f*t* r,
,v,!V t.Yyflf ?tfrrM
rlriv^
hi fi "jf
TVi-» *ttxr-v ^-,vi
x,M).niriafi
ffc/. f.-.-^mATVit'AT
a if ^*-.rno,.v"/.At eUi'»-
rfrA rathr tion»
in n-tia ?#/•^f-Ar r«r.Avt,«f) lft«t ivy
th* RrifisVi war oidr-*. wnioh th». Ur
rrtar stt^ff »nriAiir.A*vi it fakori
tA •.'» hi At
thai- a in anv fuf'o ffrr# e,v r,v*r
.«n'h .*'k1" ext»"' Af frATit, -vas in
TVI^TA h«s t«en iitfl-" spw-i
iafi'*n AVPT th= Af a F:rUi.-=i'.
in f-'.rc« ati tf,.=
fsH in /irp« c.thor th^f
Af F'] nfV-Ts ivh'fs fh« rnA ir f'.rifisti f*!1
1 A
7fr,/. ftaA ^-*!*-n NrAV'-n tA W'+II "t *-v»nflr.ti, Kvn h»r? ttt"
(iirrnnrt
ia
v*rp! }c*stuTt
ynetfnTflf*y
thf TrM Kftny. vrpf rir. BrtiUAry
8TI\ tti" (rorrnfiri^ "cr»
IPW-T' "Ar-if'lf-folv hv ?!«fr*ri)»».-
A I
WoaV^AS').
ft h*.s ?ir»r.ftre-nt )\rj*r,
'i^rrtmn wiis Ur^ply ffntare'1
'.ft fh» rtsiinn frfmt. ^'h"~r« th» Aiil'
t»r .' m/i ra iri fc.r'« irif' c.'lcl Ia rrmh
IfnU- is riA.v in full 5,wif,g. Aflmltt'-'lly.
f"ifri!»rs 't h»/\
HID
It if it a
S ilrn-ti'-n h»« t*oeri ffiSf th^ax. tin/J
Inr^plv flrmvfi frArn th" flnssidn frfinl.
wIiptp Ih" f'Allfli.Ro '.f Iho f!'iosj$)n rriili
tprv rnn^'lilrip huO rri»'1o it iinn'-'"«SHrv
ftir Hw 'ffrrnoris ft, maintain rrmrfi mAo
Hi«n IrpftMi (rnrri.sAriS
ft is fAfislrtetprt p»iBBit(|p. hirytavr.
thai Ilif. HriHsh pprvlrc hf»fl
kriAwljOiTf, „i weakorilnp Af th* ttt,r
iroin frfinl in the west by th" with
drawal Af IiIeIiI/ Iralnp'1. "Xiierlnnf-'l
Ir-.Aiis tA fflvo liO' ltliAno to tti» push In
n'irfliorri Malv. nri *r'T*"r I unity thna he
lri£( sfffirrl^d If# r-ai/'fi tho fjprmans tin
a'/.'arp and lilt Ihrrri a frushlnp bl'#w
while tliolr ji(ra|p«l'. rcsnrve In fh»
fipltrlan tvsr area was d»t|nted.
Oft Ov#r Without Ount.
Tli« plDinpfits nf surprise, the report a
fevpsl. was a larjfp fa tor In Iho Initial
Hrltlsli piHfppq. as finlreiy to the al
•nosl Invariable ruin In (hla war, Ihere
Vias no Hdvarifn preppralinn hy fhe
llrltlsh arllllerv, Oi" troops kaIhk "over
tlio |i,p" «rnl falllne uiiori an enemy up
paronllv wIfI*'*111 ntiv pupe'latinn i|n*t
he who aliniil in fio altafked
..
CLOSE IN ON JBOUSALEM.
Ijundnii. Nov. 22.--The llrltlah rnn-en
In I'nlesllne liavp now ndvHii''pd five
mlips niHlhwont of .leriisniem. tlm tvnr
iifflcp atiintiini'PR
VI9ITS CAMP ON CREEL'S l»A®8.
Hot'KN.id. III., Nov Zl. Aprad JCROU
vi'ii IMIIimnil, Austrian rpservp tifflmf,
iirieptpil In t'liliagn hy federal aKPntii
siiinl a wppk in t'ainfi rirnnl here th*
fltat of tills moMlli. lie had pnee
al^hed HIP IJtirenii of 1'ulillo liifoitnn
tlo« in VashliigiMii and apent moat or
the week taking phuto*mph» «f the
vertip.
(aenMAN COFFCK MAN out.
New York, Nov. SI.-—An uneonttrmmt
refHirt »t the death In Uaden8aileit,
OeHtlAny, of Herman Hlelaketi, on* of
the WorliVa (treated tffee merrhanlflL
wna teoelVed »o«l«y
A! 'lie
pavs il iinlc I en I*
vvw-'Mi vMH#'
1
Ji I'I'I
pt' .vhlrli
vvhirji
IhH
ii I'.n-'s. .uiimi
•niHnijv:»l ii ilw v? m)»
^v.-.v -imt11 it 'Un vwi
.M 'I IS1:» i11 *%:0v it
iiM'l -v»**/»rv»r l. isf»rn i»
j«^s »mi
W*
ft is
i«t!'TiP«s
Af
s^iiyAri arid th« 'liffiouit ri»fur« Af
tif-nl»rlv fPTri-c'l re. giv* tittle hft.o.s fr.r
c-x/c'-ta tif'Ti Af rti'-y fhw
*'TH &r»:« ..pc»r. rh». Cun^'lian *•'.*,'
Th Hoke zolfem Character
And HohenzoPern Word
To th*? :»litor it h*» Lonrton. r|janci.
1
4
tnitniM-v
:'i",i'ini
iua.'^lia!:!':! !ii»r arm'
Russia
-,
ni-rnMii. whfr\ Mr lst»nV* answer t» hf»
11 ,'i.iiH- in* Hi*hf!is oiW»m sji:n«'»iiih\ TM*\'
O Y«:H"!HI ]W IT||(H':IN,' WI".L*I»N
Uss illv t»I n't) *:'t I {i ULU.HI*^4
'tHuv'lv }n»fn»r*s lw- i«riiions. Tiu*
It fiumrt '\jiit#Ts\-{ iiisiiuro k»S Prmii's
av
fi'^ops p{!,s«'il
f'»m \"JV .« t»H» 111 tw» .Illt.vf ViU.Sllc 11(1
*r !ii)ln/n »iii' \'»rr«'SiH«n(h'!W u.
iKKiuii ivhtwa i)i nn' »ni
i»m tl W(\v if j*: »n .•*rrmc\'*4,
»«j siKtrtK. tfjjiiut: Imi it»
ti» %f Z~' -«t ti#» -•nnie»rvir. '!u lilf Ui
iai in* .mi.' .\-'III*)I ini .vu" ii" ii jfVoiiN
•'••({ih• r»sf til fins-.- iiilic',1 eif :iillt '!1111•!Ii{11•:l ill .-uiiaUl'tt
lit ni 1HVJ 'KwiiiKf !ii» K' ii* r."ini*s v•!*••» li'.-r"*!' :i n*..
iiwinn u-nii'i l'o :w* -iK^iir.i :.n»*s. '-issni li* i*sj ,n '.r\. iiur
iiii' MV iit iit i'i'ii',i"- .h*i*?IUK»* ii* ituKsm ivmi's i• •,• ,n**n"»!' linn n* 1
n^'vni'H itjMrn'.s ro liK* S^inKsuin u.n.'s. vul .luiu hc:i
ihi 1111' iH !nyni »11i u' ,• iv.-ir jj»*:i»i*t» r.ut -Miiu'.irni.s r,» .'iinuy
tui! ^i\uui! S'i»n-•-• i:n iia )i*. )nsi tm \"ll •fn
a ill* 'n!iwi!:i 1'iii'y ni' •••aur •:iiiuu" ,'.nlii'.v:iij ,r. ia
U1' I1 I'd tVnin vitiiin by •••".•Aim iiin nut it":.n-u.'il iYnin vvii
\ut h',- i:ihii* 11• -sim*mi*:t j'cn.'.y r«i -JUcvmiili. Pl,-issi niitlt*
v.ir \n iii.f. Phv^r* *m.- ri'ri»"-v n,:'lK. 1i«* uuiui'iu v:ii*u it ^.-Mi'i* ,vn«
I'innt|)iin\ai.' ov.-r iii- •nn.i'i.imi. i-*^**iN«i:i innar.uui':! ii*" lilt's.
tA Ill* -Sliii' H' 'Ii' P-TMIl-il 'ilUV.MII ,ll!l IT Silt' UIIUKMH. Vll'll
i'rtv: Iini* XMKitt'li if. ,I 111 fill' ilUJ ill' Pv'llSSIM l: vjli* tTl'^V .»V ii»
wv.'!""'*]!!! .ippos^d .i -iiii'i» fn '"iMiyni:: t.*
.• 1: JI! -!t' ||V4a(y .»t: i: in I T'.M i'/nat'i*
ntii'--j •»i' x,ii fttu ill's i:
11Iwf'n in.m Sv:,
Dili*.* -m! Trt'-'i iuiH' !a.ii!t»d l)i l:iii",aiiii ,intl r!it»
iiii"'ii anil -jnnrii. H'ar* .nn» !ia.l *nai'il P
'Hi' diT.-'a i'ii flail !ml. T)it'
Zir.'ii'li. fii'inry ai-ai'a uiMiti'il' ii»v iiaiiiiai"lN in I'mi
aiaiii h'i'aiiii» r!u
ii"i
ni ion at' t-h« 1'lir"" jr-'ii-t p«rvi»r'-j anr! Mit'n*
ai'.i* Ihi \.M\5 Aasri'ia
iii* Daanl'ii'.- h»* 'm^niicii P.a M,
iii X'ii'nitMi iiiul iii
1
I a faivi'ast na' niii4i hut iiaii»j iM" l:av Prant't*.
h.'Kirati' fav aa msvanr. ^'h» ,i ^n,» rin» Ts-'arr .rf
shii.1t' of Fivil.»i'ii*i{ I
,!
Hi' Sjiil.1t' Of 1 iVn.'HfH .V IS I'lllii'l! ll'pOll t'a .V!7a*M T.ilt* .»Ti'l'llil!
iiat.' \vhit'h li vrt'.vcil iamss F'-jiif^. Wiifn hi*v aviinsri'iv ^i»nt ra
fh*» •Miipt'vav to d'l'M th» l.v»ty. arviVtM hi MY.":nia. -h,» RinH«i inH
har! jv.xv Uwt fh«» har.ri* of A-n«ti»rl'it.z rn«»y fnv«»d ro rh» iif
the Fs'.'Vit'.h ^hviity to ivrarn niv rh»ir own itonntry. P'nisKia toca
np AX o'-ro noRsih«»- Hh«» Tiv«ry of Bi'i'iia. coriciviii six *V.*I»{CH
pv».virt'i«l-y, I'ov.^ vov sri!»nvn o«fh- of Por.^fJamv h«iri, ty.»ti- R.i jwa
sh.» bar! F'ri-i •.«»*».. snil into nt»w
Air.VA .'A.tAt '1 jXf.mafiA rtA01.r.-1.»V!'.^ —liilltrrt* S»j^f.tAr..A-.
tAn fr* srVifer, mt if ri twA that. It rr.nv
ECZEMA IN WORKERS.
Ir.
Oerirtt'* Apfelbd'h glvfrs the ffiUM
»/f various forms ff oc-upst.l'iruiI
i'/t.mn in 'Mf,dk:l ie ind Hurgcry," as
follows
Painters f.Wr/.ine. Iurpontlrie, strong
alkali sfrfipa, iinilln'-^ hrorro?.
I'rln'.ara I:»*n/.ln", mostly fleanalnif
rollara and type arid from wnahlnK with
H'LII/AIITJ dflor work. ''allounen ori fin
|f»rn ot compositors and marhlno opor
atora may lot dm- to turpcritlrio and
rude oils,
'iMMlffxtlra l!eii/iii«
t'artrldKe Mnk'-rn Turpentine, rncr
cury, sulillmate.
Itattery Makera A'lda, turpentine,
chrotrio and other iiiiiiintn.
I'liotoengravcra r,i''liio/nat« nd'la,
alkalies, proKalli'1 'n id, rnctol, silver ni
trate.
I'7I( Iters—-Atdds, rluome, aapiiiillinii.
'I'annera—'liroin', lye, wuter, iinth
ra x.
Washwomen and Hrruhwortien—Hoap,
water, lilorates, *ti-.
t'ement Wonk«*rs Mechanical irrltu
tlon and weather.
('Inters -Copper sulullon, nclds, cyH
nidi' solulliiii.
IHiffeis and l'ollnliera—Mecliuiiiciil
irrallun, ruhher k'xhIh. aniline.
Mat'hiulata l.tihiicatliiK oils, mo-
I'lianliiil
Initatlon.
Jak«'ra—HIIK'H', water iin«l heat.
Mnrlmidera Water. Iteer.
Holderet's A elds.
I'Igarlnnlti'itt
From the Lakes to the Sea.
Fre.rr. t'r». Yscv 3un.
fH«t th" l%Al»i*.i MI'Mud .U»« li
vurc*-m
t"np a/1 .'isa Ailify *.f x' tly unlarjrir.a
CA fy* .• f,' -.-f fKi r,: ATI. thrt
panst in Arrter that ,*.*». shijipina: rri-i ,r
rV. th/i r,
T"ni»i*« h*« r.*m rrf.*i"v *Arn*fnir.se MmKt
ti M*i«ti"- i'i ?iv r, hni]"l«r^ at)''.
A-j»ner* of *hie,« or, t«« take* tA sret their
rr.iPi- f.* ti*.» 1 ?*•***^-. r-aA b*".
h-iiit !A At»i«Kiy at .V.-tt'o f'hi'ftsr/i, Wyjn
d.vtfp »n4 »*h»r "hit' hifll/JInsr tAirrf« 'rt
ti» Uk»n Jhtt the rAA«t exfrAvasrant. *x
po/ii^Ata i*-"rt k.1-.tt--l fAr ftfttir,sr
t+«*m tA t'.if-fratPr. T'I r.iiiM
A J.WI
or ',
pas* trie r',4rt*di'4rt lr^-k». pwt it ts,z*.tY--r atirniitat.ir^r srr«.sr,I our for-'isrr. trade arnl
aea!f »t some f/ike fmtarlo pr.rt and diatritntlir.v the biixinea!« of foreign shlp
trfke It triiimptifirit./ to sea. has he/ orne frfnft amMi* aeveral rrltie* which now h&ve
rx/rnrnAnpIa/.e im.'ng lakm s'niphiiiHe.rs [no ilirect ah ire in it.
Ar Interestir,sc fl' ld V.r spec ulfitIon /f th^s '-anal were completed to-lay It.
by Arui/ler tiAri Af the efferrt. that would tie of the very greatest ad vantage,
s, tr ie ship canal froiri the, lakes tA the Home -!sy it viil be undertaker, and put
»tea. fhroufth fTr.'lfe'] Htates terr1tr/ry, fhroutch.
Wei liilxieco,
('nblnelmilkers and KltilMht-ra Tur
ponllne. pyrldlti.
|'"|nii(ita Cloxvet s. eapeclully tuhe
roaea.
Hla null ter llmisn Wm'kera and nuteli
ers (l) Anthrax, (2) tuberouloalM of
the skin.
Wool Hortara and Worker*—Aniline,
anthrax, bichromate.
I'hyalclana, nuraaa, and haaltli offl
oera—Blolilorldv, phenol and formalin.
X-ray workara—Ultra violet raya.
Munition Workera—Trinitrotoluene,
dlnltrobanaol, and meirury.
Of tha ohamli-ala tiaed In Induatry
1
i*»
i'
Mlu'
••'puriia'. Wi.'n fan-'
.i",:i'iit'i*. r.ii«» \'II*.:hhi
i'r'aati ini'. iraly: riic
•"piUiiif ,v is .iiiMUit't'ii
'is'sia -*:iiiaiiwl :liKti i-ltir
ussia as1 -,V'.'.i'"
!II*
jr,.ii
Bnt from t!'.•«» t»tovr.a I'.twn^s of poiitf.y f.h«»vt» was ivrn ra .in- p«hin
oprnion of Prrjssia A vitah!. anari'.hy. Ajgritarimi so took poNm'HRion.
of !-.hi» mind* of mi»n 'j' ar Prrmvan sfo^ftvnm^nt wxa im.ihiir to
control if. F'r:x«ii» p«»alc.s of iv»r fi^i'i'i* co an *stahl'is-hnd
poaftt* ori a -loliii basis. l:iof ho--v is it. posgihlt* to !••*«»icon upon a st^iiii
ftnd lasl-inaf p»a».i% wit-o ,1 penv^r tliat irs^iC jnsr fn»H when it
hv-«ks it.-i •••ri£a?.-mr-r.T- ?.»«*ivfdrna? 'o rh» p-votnptings erf the m#wn»«it.
Today. ,Vf. !.» ftaron. what remains for Ptiiswa1 xhrt- has don^ nothing
for h»r oid ally shi» wili do nothing for ppac*. A power who** rrt»a.r.i^
fi\'p only eoriflil'iona. rannot h«» a ns^fnl 'mt^rrawrhary she sfnaranf^**
nothiriy whafi^w.''' 1' am Hir, iv
"wl FTurat.io FJrown.
(Mi\ Ft*.* .-vrt rh** oiiAt-irirt-n r.ii*» ori# '-»i i5V«n«h, and
*."•* r#apovi«ibI« f.-»r ''t"n tr» iislation. Ws aafi'»*» ".r.AC f.»w
IT.i*TI IT
-Hilt! PlMlHSlU
1 i-'Uifl.
81it^
rih^
Thu
i,i
aat't'ii an r.iit*.
:!:a.
'MW1UOMK
PV-IUKISI
,ii«i NOR.
a.-v auent.s .v.tii iw.
•JTS IFFR" LARR'ZR. Erarfe a.r.1
«pA« railroad rxt** tA a.nrt ?.*vm ehe west.
.vr^Ay ,-u.vs held h^r the S-MX-'WV.iKH* HX
i=-n4e-! p-m the -ar.ai -wo-iiij
"hA»i» ir.sr« »ffineritly empwyeii in
tnnnirar fh* N^-w Torlc barjfe ana.i into a.
trt.* sfcij c»n».l. T'lii-s h.iif a. -jAxen thriv
iiiicc Uk* rifles wi'r'iiri vrr— fr.r .*evi*n
»uvnth.* A the y*ar «««w port*, whence
frefatht. c-A- if] fe (li.*w»tAr.ed to s'.t parts of
the wiyr'.rt withryfft hraakir.* fcit'.k. Tor t'-t
Athef fi"* mor.tha In the year the fine
*hlt« n.'.w frr.-z^ri up at 'Icx'jks frs,m Duluth
tA ffa to r-Aii.i tie in service on the hiffh
jie-4*. r«-t irr.ir.sf to thu-lr frenh waters when
thf- ite went out. Economically It *wM
he an ftr.ferpriie of woT.dwide a.iHar.w.«e,
more j.rm Ik done the akin by benzine
than '.y nuy uW\i-x ascerit. Workers in
benzine and turperiUn» ahould keep
their hands oiled with lanolin and pe
trAleu/n or with equal partH of castor
oil and vaaeline.
Workers In chrome and bichrorrintj
I ftbould wat'-h all a.hraaioris on hands,
wear rubber glovea, "new Hkln," or
finder riota. There .should be morning
liiKpertlori of the work era' tianda. Work
ers with chrome /.'• tmt or r-home ulc^r
should uae calamine lotion.
Workers In munition factories, espe
cially those who handle T. N. T. dl
rnltro, benzol, and fulminate of mer
cury, must, keep their handH clean. They
should wear glovea.
When the e» zema IH due to keepirn?
the hands In water, rubber gloves
ahoiild be worn.
Workers who have bolls as the result
of keeping their hands and arms In oil
can {fiiard a -'ilnat the condition by add
ing eoal tur antiaeptics to the oils.
Workers In arsenic and substances
containing arsenic should wear gloves.
When the eczema Is due to mechani
cal irritation, as among plasterers, buf
fers, cement workers, relief may fol
low the use of gloves or. in some in
atances, greasing the hands, or in some
hy placing guards on the machinery
When the trouble Is dii' to acid fumes,
hooding tanks should lie used. When
It is duo to strong alkalis, ull fissures
and scratches on the skin must be giv
en cure.
Tobacco workers nre not liable to to
bacco eczema If they will repeatedly
dry their hands, using clean towels
only.
I'erwons subject to eczema due to
flowera should wear gloves when
Hi'outid the flowers which cause their
trouble.
Those persons who suffer from
eczema resulting from the use of cer
tain antiseptics must discontinue using
the Irritating chemlcnl, substituting
some other. For example. Instead of
bichloride, alcohol can be uaed.
s:
Ukninians. iefjsar'nij 'iniKijenii*
unne F'"im ^'irniiru:.
Gail -omn
W iHluan'an.
T'n?!r
imv.
m\P_J
SLiVS
GUI WAR
Wirjiuut. V.ur.iuif ifiv 4 **niatnm
ar Ki«y Snii ftjfiit—
3r'«iic in 3oiali«"-Ic.
rut. 'uwiav .^iv
:nilitar" if in. (imr'i
nut In* I'mpnrrti"* ^ritv.j^Kir
»r*» ii** i*f I xi lavf
3n.si u. UiVunuia
mnninh«i sucffwt ln»m
:n. r*m
»r
vi
ell
131»*'' i•*!ini':rmt"i :ii* nui*iifMiii'm
ii* In- '. -:i:ni* T'lr'-t* iuiii(r"(l intl
-•i: aniiisjniit "ii'.-uiu* ::vhhim u-'* nuiit
in vi* u*t'!i •••('.'lili'tl vim at* !*:viin".
To\r.
:«v
iiwir
i»ir
•mvn
mil
T'IIM •:iiumi.!in*(l aiiiiii I:I licunniir A
:-ti*!"i"in '.i"iiniin^ ii' :u* u*w umv unt
flu* xiMHilili* iiii'iunu n! :ii* 'ii«
-*n i*ni'*
r'll* 1VV1 (llinil II' W'lHCIHV :lutl 1H«*11
(iMHiii v*f( :i»* In* i*r»\'ii in :nn:irv vw
•nmninit'i*. Ma ,"ii* R(nu(i*ni*i*f. II* ^IOH
'tnv :t *"!iiir'*!l ii :n* llltlintr .*H
tKiflt* :n*f*:i t*ni*(i ,u*ri*Mi. A a:"!niu*»'l
tjviai imuiii ""in* ?*n*'ir7"ul iian n»«ii
•':i i)' .n*f*(t -iy ti'iiU'limi'iHH u' !in"i untt
ivi-ii-nod :i \ioMcipv
iii*'»*u*ti :n !ii* yni*«mt*n inii itii
ili«ra' -ti*uriinu:a: imn "lir'tiiiianur rh»
"DULIII*" iii*'*iiR *m*il ar'inifM -X
Utiajifi* ii" r-.va *i*n :*a:i •nmnni V»H. *iu:ii
'Mil.mini i.irliui* ia ^iii* -Oily •HIIHU
ciirml
:!iii|
anit tinw.TU?
:i1'
flit» urti'i*
i'C. —S\v"«liHll pr^HH
ni*i nr.i in -iin .tinmrltni in R.*anHi:i. i*1*
i,.i»r.'.»f{ --ulu -iiuit i"NI*i*:ii SI UI*IUJI«»H.
".vim an v:**iT,' 'if
1
'.ih.'iii.'Uh. wia tnnvinif
Mtairtur. Af.smitm* w!ii»i*'» S.IHIH l«"i»nn
•v*»r® r»nii»*rt»it t*t !iii'.'» 'ii»i*n U:U«i in
•int-H. '.'Ill* -tnirrt !i»t)iirrrni*n• inn a«- '*C~
«i*.uir inforrnadtm no- conf'rnv 'it* c*
jorva.
Fmo C.STTSR- TO K/XiLEN'OTNES*.
P»vjnn"*:tii. T'ii'Hiia,'. ,*0\"4mi3i»i* ill:
.Vitei* r.iii* iri'HHr. .*^r.i^r'ia7"
r'n.ailjniJP
PijrtahU^'.''.i*tl. i. Jormm* mi?nirj*^r it -.hi?
ilr.m.i, ta .fiii wir.li bmn:r in
r.iii» -•.(* n. a3iin:LT!*.hiat: pint. :i l«t
t»i* t-'.ijr.il in a.n i:-H!ii«:*ion. .tiiiir»^ni*'i r.o
«%pi»n«»r3.! rjj«» iCosHacU:
n'w
Xit^y 'ii»Hr *it)m*4* poutif.a onii5tiijnrt.
in Pwiiyraii, th» l«»r.T.rtr aamwrts shac
.i ii ti military an* 'rigaLni3i»tI
ir.. ijciy r.h.*- u*n.val od r.fc(»
?t»n.rtra. d*»ra.,lH ot wtloa« mo7»ia*nr.a
ar** aafri*-it .*
'"'oti^r.haz-.-.a. Snv. 2-.—The Berlin
enrreapondeui at the N*a.uj(iiil Tuleaile
ihar. the ~-*?rman ?ovarc.r^r.t !i.i.-»
1»:J..
r»i*i»tvi*ii Information by aji lniiir»i:r.
rout* that the Russian nukxiaaiwt *iyv
eramenr ha* derInr»d Russia out of th« .. ..
Wi *.
N«'«* Frcm
Military Mir.
The enrrea-poadec ascribes hla tn
forrnatior. to a com.pet.snc source, later
tn the dLsparr.h lndlcati-ns that tt wa.-i
received from, a railicary quarter.
where, he declares, the belief now
held that the pro^ecta tot a "peace of
ron-ciliation" ar« far better than before.
The whole dispatch gives the im
preaaion of having- been carefully pre- ,s'
f.a.r^d officially for the correspondent
and may be regarded as a feeler.
Reports from Stockholm, also mer
tinning the alleged determtnatlon of the
bolahevikl to declare the war ended a.4
far a! P.-iania in concerned, indicate
that the indirect channel through which 4
the reports were received aa a neutral
diplomatic one. although it is declared
that the- Swedish foreign office not
the source in rjuestlon. The bolshevik!.
In the alleged overtures, claims to have
established their power throughout
Russia and to be in a position to enforce
their will.
Dane Predicts Long War.
Nothing has been heard In usually
we!l Informed Danish quarters this
afternoon with regard to the report. A
Dane
who Is in a position to judge the
sentiment of both England and Ger- ,4
many, told the Associated Press today J:
that he expected a. long continuation of
the war. SB
Petrograd, Tuesday, Nov. 20.—The v.
foreign office has been taken by Leon
Trotzky, Subsecretary Neratoff, who *{ii
has had charge since the arrest of M. ,y
Terestchenko, formally surrendering
control and departing along with the
other employes.
Trotzky to Make P«ac«.
Military staff headquarters work is
reported to be at a standstill except the
business of army supply.
The Volna N'arodna, says that within
a few days Lenine and Trotzky will
announce the successful announcement
6t a workmen and peasants' govern
ment after which It Is hoped that for
eign governments will enter into offi
cial negotiations through the new for
eign minister. -.r.
Stockholm. Nov. 22.—The central
committee of the anti-bolsheviki so- :•.?
cialist coalition has passed a resolu
tion demanding liberty of the press,-..*
the dismissal of the red guard and the .*«
immediate cessation of fratricidal war. if
Maxim Gorky's paper and the Volna
Narodna also demand that the red W
guard be disarmed. 0
American Minister Morris learns from
a competent force that the food supply
in Petrograd is ominously short and )y»
that the bread ration is now tbrae
quarters of a Russian pound for two *ijr
days, in#
Nearly one-third of the members
the executive committee formed by tlMs.'r- 4
maximalists at the outbreak of tha rtnr-:
olution have resigned and it ia *e«
marked that the remainder have con
ferred contradictory lawmaking pow-.^-»
era on Nlccolai Lenine, who Is now.to^ M*
auing decrees altering the fundamental
laws.
**0
About 70,000 church bells in Germany
have been melted for munitions ot WM
J4|
Vlfc
-•ii
t-
-V

xml | txt