OCR Interpretation


The Daytona gazette=news. (Daytona, Fla.) 1901-1922, February 10, 1906, Image 2

Image and text provided by University of Florida

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93059208/1906-02-10/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

r h a if > > i
y
t tI tJ
I L gss
J <
a it
I
i1 THE DAYTONA D GAZETTENEWS GAZETTENEWSprRUHFJ G I
prRUHFJ tI F E1EF FVrRY E ERY ATTPIAY ATTPIAYT A ATI TTr II y yT TT
T E RTZObRALD EJitor EJitorr EJitorTHE
t M 1 h
0 <
ClIitIr C YIttGtt HX x 10 P 4 0
r L D
I ITHE
THE GAZETTENEWS GAZE T T ENEWS COMPANY COMPANYa j I II
I I W 1 Fr FrJ
j
LntErt1 a t Lr t i Po t v I cr si Dyta J U > t ti tSATLRUAI t ti i V V93 93 93I 93ti l Fkri t ttr 1 u as a Scoft Cl tf < i Cb I Statr StatrUL M tt = r
>
UL rt t SI 1 > 1 Frr t Vr I r l lI AJvKr AJvKrGOOD 10
i
I S SATLRUAI TLRO Yo fEBRLAJn J 100 t
11 I = i
q i i GOOD ROADS ROADSTHE ROADSTHE ADS
THE SLOGAN SLOGANM
r
Oa Oail
ti il M
Titusville itus t ia Star Advocates a Hard ad curface z uriJcetRoad ttricc t < i iRoad i
Road From tom Jacksonville Jack onille to Miami > y yBut tailli j jBut iB t
But B ut Few F ev Mh u i i ico g t i I k khalf J i
I i I
t
w WoO WoOr
r I co p Ii w < tt IL1 n t JJ Ivt x < it H t I j i it
frttx r t l U L > nsLx I v stn as 1Drn rsxe aL 7wita ° 1 1fL t
oj tur1m ita u itaya fL fLoj vatv iV iVmite r fj < t td
1 1 re nt rJ a mite t J n tLtt t 1 c cIIVc 1 I d t > Miit Miitrc lin lint
H IIVc i t1 titer = t t rtin r o LIGDf ur C s It t at tt tet ua uat a
t c half li T Ti c cSlltt ctL yr 6txot e ei7tt trnt L t L + L + r fL 1 rt ZIPQt t > JJ nra t tt tot 5Lr t
i Iri L Slltt t = Bid BidXi toe rc Gild d Triia T lt Y i a I ta 4t GEt < t j j1U rc LLtttiI4frun w taIa frl10 Its k Till t ti lLtt lLttI u uWt ee t
I
1 Wr Xi fcuriJ t v Jr r e t < xj 00 ii condition CII i lor exctjK ett es + i 2 I
ttaH rrr 1 L yr tr trt K ren rl tLe Of t1 Ltll iy d el l ate Wf flu itf e it t f U CZ 7 7 ai + rth b itiwt itiwttr t vur V u
f IY fIY l1J tr L tUt C t t to tit tLttav LvrcLl ttjte r vf v c s > ui UIt detY ty f fD tJttJ4L itO itO1iI i it
< QlIi 1iI ata d aLU tLUGtI t iv r fQfi tr Y lt ud d t arplt 1 1httty ri t + itL1Uiittt IoU ttei t V i t = at lti ltir L
r hUh t1GS 1oI y 11 Ia n alr1R + o < eG 11 < tto UIL D > i bvf r r lUio j tO tOO t taU taUT ljr ljrin t
1U f pe > erfi a T T Tj 110 r frtUJTi urea trip U it Ik Ikar U ibe < itd tt ttit lr + O 1 Fr l rtio11 rSA tfi AA L XtfiiiJU2 tokrJlLg XtfiiiJU2H U tLnG4A U Ull00
ll00 nG4A l + ar a Italic If si Jocll vur AI GLd d < 1 n to tnl 1L Jf t H 4 I1laotoJ Xjc zs > 4 t + > tfjtr U t Ol a v111d1LZ H lOUi lOUiT lL id ULtI r
I
Wo t t tVAC rr o ILoIl s4rtxLff of tI til Ul trip llh Ld It Lct T 1ii Yt f 7 7i I iJCO + Jb h + u + fcriti Perntl4L ilj A Ai 4uOi
VAC of If i 111 i ttG ct Alil d b ns i ut oC r t tr urtd rit a > r prtitlli JItiti i d ti tfcr Jc 1CtL i > itg iL iL1ioV I
1ioV c c lvut tl Ui i ithe 1Gvri Col r1 t t ci Tt tC S t + Li1 Ulo r1A1J i ia tt rrt r rthe
the n pkvf io THutJU T1t i lll iri aril Iwri Jrt c + Jxtr1 st j + J tLc r r adlife j ditIit t sl0 L1 < + r f fnOUld t tvulJ teUD1j1
nOUld ivlit Ht tli lN 1 Tv tv t > Vu our tvBIj Hl iljli ft JLL rJc DcV J JtKo Ii > i > U t = trg will b bi o otOLI1
tKo It 1 U little iltcr HtroIl1 rrriljt sfer IH f fct i laL L tL t 51 < I V it Mllrr JIJ r l li J Jrrf ICr i r rI
1 r rutat J fdo Gct ct rr Mlli 1 olj l at a ai HJ ILo x ir I t rGt i T rt re iir iir4t LrtL 4 CtIF CtIFaL
f i npr aL j i = u = V Lehr l 1 luau 1 1L i C t lr t 4t t i tLc tfcMEETING 1601 Itvt U Ut ttii
f
1 t rra t u eo vul 1 > o C t t Ai ti iv ii oL tW fL t
I j
01 f 1 I oo J I H M T
4 4 G GL Gk
L k MEETING OF OFCOUNTY OFI
r rI
I I I COUNTY BOARD BOARDI >
0 4 i ti t 0
r
I Held Its is Regular Monthly ont Meeting eetin at atLand De DeLand DeLand e =
Land Monday And n Tuesday TuesdayOnly TuesdayOnlyThree ue say Only OnlyThree n nThree
Three Members Present PresentJ
t
1 vluia ju hJar f f c tr r r h 7 cj = W
r + itr r II lr i Itui tr LtLY o l I Ie M 1 II 1 7 J J T TLcnd IGttiiv Pt TiHJ er1 = rJ i
Lcnd Monday I IOAdS rjd r orr Li4t tra ra raBut TuCtio T i 41
i j Nf = r
= Glfr = + rlSi U1fJ it C Jj Jjn
I9Un1Ca n f7i l + t I = I GLd f d 1 W 1t tLr tLhtl htl rJ i i
r But ur rr m nvii lrr > r WVIT tr k tLt o t j 1 p J 4 ttaj 4aLC Cr ali aI + ref r rtiJri > jK Jr tfril SLl SLlitCi tL tLChG1lu iI
ChG1lu ttalis IIa E BiLl i i h 4 L itCi L trt tr Mri Ir netria n t if + < J > f tjO tt ht H Ey > ro j j
btIas iL y GLd if iff Uo 1 rtttL luA 4 4aB1 rul it was D 1 ir fr rGI = r Vigrr wwrrd r1 fo t tna tf rrt u t rvdi l d dn a J 1
f I
r outt n HJ IiCSr or tti d Ciiitt Crt uv1 u to L J + la1 u > t ut ttr ttrfG v ta T the f rrt tj = rtv t of f J Jthh Jh1l1
that h1l1 ht ia v We n ns urtiii ur l tv tc r f rf3ilat rr > Kjt KjtCv Po I t L di = i i
Cv n s = fci r T J Murra Murratfvcrd lurr Disc Jr U itfv itfva ltt > li stce 1 utlltd f dtt1ii Jkt Jktr i iI
tfvcrd d tC r ttsiptrar ttrt ie pGar ar tLr1aL tLr1aLr < rn nz L LTljt L th4 a I 1J r rcjiit rc1 I GIr r to trtf tt C cJUrt juri rt H KoUis u uIvpUttVJLi Wo1 I
Tljt Ti fuifj r 2 O roaCS 1Js sD atj Id OH timh Es Eswe 2GLvrt 2GLvrttEr tr Utt 1 tL tt1 t t Gttste t d i 10 c f fl1 fl1i3ic U7 I It
we t rub ubr ci ciDistrwt n i3ic t carixLtl Grr lt r tt IIlk + Jrk to toliiat 610 i tv I IDkri
Distrwt Dkri t No v I xrosre xrosreDbrtt rt iLii tlii r rtjaa 1 A 4L24 otta ahFy < = li t1Q t1Qm
Dbrtt m Ht t Nu V 6Git It n rSRf lJ IAvh Jd ji jiSpr
Spr prth aU 11s = Ler t va ci rvttCteG lil t tlJ fir f 1tLt1C lG ttri47 flag LaiLtt4 rt aLj fir j i
fic ti u tLt1C tLtI tld ky cf f fu 1 lt t I
i m rtC t Yv J 5 itpilr3 t v uL 115tu43 ytW4 H + iut I IvpUttVJLi till ftliUnk 11 11z Ld thi d de 111 t j iUL3
e AfC Ln flak UIlI1 iii1 HiiX la ir rlt Lettr8tt Nfol
c ur = yut14 t1LiL sii 11 1 iitSdt 1 u utide 1 I Ioe
oe tide 1 YviLt v Cvat t Ik LkwtcrJLI
urfJ6Lg totn coLd coLdt1t c cA i
A Aline letitoA t1t vn e rttl tttrtved frcu itt Vrt i hr t 5t1JJi tr Jf f tvart fJ u rt House Housefvnr Hu l1 L154 irk iJffifo iJffifoHe v I f
b 19 He IIL iLd t r u t U rtai t to auct 4 rt r r1L H Hf
line 1L t of f the i Port Or Jr MC Ld Ml h <
Vtaa Arr 3rat t tread I iiCf d t LLf EI j11 u t4 tt tv tVVf < f tJrt Hu
F read r AS 5 iierttfie i 1ett ttdE e laid vut vL J be ctiar cLIItd s l lroi arftLit d Jt aLIL iG1 rJc tC L i iI iru
Le + t a I c t
i t < i roi i1 i < f filiar
ob UVALL le j Trt 1 LBt Qid d do J Ui
UirVL
ZQ4u
rr tL1iut rdtvr
I
ut + fr trot trotQ U I II Iettd
t I i XSadxli ettd H 7 i Q 1 iii LriAwed b t Iutt s tv r i J vf CVLn ft H 1VU tr fte tv r titl h ai d 1
1 tie H f 1 J fvnr Jrt f 1 Ltt t t4 f
i4t t tof tt oleJJtatrII lo
> U r If fla O Ocji ut4c tr + rct Ut j Jirt H +
I of 0 u t 7 v t 41 iL Tp 15 l S H Hand ri33 33 b U naL 4ili tt f f Cturt Ul to tr ft pL r t i I
and tat i t Ilu M fcii r w ti i e ecr tt rrl t tint t ttrlol cji r aic r
ftJ p tit t te e eU f ax i I
r it 4 tts cr tr tt t CS ad 1 t 1 tui U 5 r bit f IA t tO fc fcV be Wf 4 4tlen
Iln tlen 4 t t to to r Ezg R piJ d 1 Ft t t pee II nFOFJ V t tFOR tI tFOR
I
FOR HEX HE xori < Ij = n L 1anc en Mijl fi ltr r Pfair Pfairfee Vrtjt Lrf i irt rr
I nn rt t thr lfII fee f ft 1 kh1 Ial
l v i t o oAYtritu E j ilra tr I IJi J
ii W Ji < l AYtritu ti U nt n I t t ut attl nJ f d cJ1U cvi cvipiacr 10 riuiMr ilt r ryC f FBTi i 10 = + rtdl s s21rttitx 111 Ict Ict1nptlt >
I 1nptlt piacr aj4a nil il 1 r ale d rii r natr itnirvr nt tICC I Idl
l ICcr1h d1 to t i t Ia r < Jf j dl = r 1 ilC 1 I a aJ
j Jt 1 1 di I II J
I l C + nn d it J J L t 1 I d t < 1 t
I ct J i C < 1 i
1 1t 1u 1ut
t I i I t
M MR RS S POST POSTFILES POSTFILES
FILES J BOND BONDa BO BOt BOButl 1 1 1r
r a t aR aRd
2VOJ d J Bond E3 rrd Filed Filc for Appearance Appearancet9rc p 3rm c Be Before BeflJrr ¬
fore Circuit it Court of Appeal Appealome Apj PIeotbC3 Ia1 Ia1C3
C3 e C wme ome m 5 up in n oembcr oembcrlr jke jkeMr
Mr lr H p pbr
br z k 4h 4hvt
vt t f 1 1U
rja U M niay a n 0 c S = T Tc V Vp
p = = < c c irs t Ulri UlriI l t t ti6t =
i6t d 4ptt 4pttT
I t c g c a tntsva t oClL t th t 1 1t
t r r rf
f t l j > P t
16 tt I Ir
r = Afj Afjr
r 1 1r 1p 1d 1t
r
p
d
h I IIIIs
3 aat IIIs r rf i ir
r fitter f tter tterro = =
ro roI
M ± sj I JIC ptA 1 t11jL remg 4U IJ the le let V Vts
TZT t ts = t 1 0 3 Vo au u au be e scte Ct cee < i up L yo n r rvt re ri y yI >
e I r vt t Court C QW a App pp = ab abt b uzt U Ut =
t + r at i t w Oriciti vrLrzt vrLrzte r ri Ic3K N NTZT J = nb nbr
l r e < ot tLII they r rf <
f 1 tI s 1 1s
s tt2 r i > trt triai riPl1 it itrQvr t w i ii 1 1r ai aia
r a T r > rl i ra t ti t tr
I It
r i < Dir DirIi LJ
i rx t uift 5 lr 1 1I 1II
I
Ii rrL I t tto Dit 1r tn 1 art artT rt
4 t4t e i 1 rQvr aY 0 t tc1rr t tCsirLerr
CsirLerr < c1rr 1 = t tl rrr o r U4ti t t turJu <
urJu L Il H 1 H Hmta
mta > Z c T n 1 r T i u = itty ia as tfirLi tnt u uLIf tLQri
Li J t Tii L rtpt rI i J JA r + ialJl CJiltiva v trf t tvtr
vtr Vtnt7 l k ktl tt43 o r r4 r r u Tt < t H ref refh
= 0 I LbJt t j A o i h t P tr trTHE t tJlltIL tk
JlltIL i r ir 11l 11lh
h < r i 1 1A
A J Jt
t < 1 l lr
r i iTHE
n THE T I UE PRICE OF OFLIGHTS OFU F FLIGHTS
LIGHTS U S REDUCED REOLCEOEletrk
9 9hlctric
Electric Light Coinpanv turn mpn tnt Loners LIJ µ ers the theRate thekate theRate
Rate from i < Cents enb tj t 15 Cents CentsH lentjtait eob eobPer
Per I hunJ aUs aUsI
I L H
0 tr tra
t < oS 40 iar
1 1 tJ4Y Igrt 1 1Ui
jtait a c Ui tipv r Iav
0 1 rr rrt
= = u t + > r 1 t1 it VI p 1 x xa > t tI
a I as oio a = + ii I tfat tn lit I Lra > a rate ratrL r t I
0 L if t t t t ary l lt t tMr f fI
Mr I 0 da 1 rjk trrv t trr ii iitiV >
rr
r rc
c r ol k
taLY taLYr taLYRhtl
> r
Rhtl t 4etit tiV tj tk + Li LcrT LrLp L t f ft +
t < SiEtt Lp i i r tv tvt t r jt
t Ul > tLt t Lt t I ia Lwt t iJV J JW as i iF
> 0 r iJIo iJIor
a > r
t tF
F M t CALL CALLBCYS
BUYS t INTEREST I t r
I
hcndrkks HcnJri Sell Interest t in His Hi burl burls tS tSnCJ u ui i ine ¬
ne nCJ s I 1nC tie Firm I Inn uill ill be fhe 1 he Men MenJrick t1cnJrk tlCnBrickUicrantilc
Jrick BrickUicrantilc Jrk Vicrcantile Conipanv Conipanvtlt
= 1 1Htj
= 4 j t
tlt Htj Jl t J i a J jtr jj f
0 t f M 1 r s f J L M 1 1 1I
I f I
1 if i f h L t 1r vi t ir f
Mr ll 1 t 1 r t toO i k ft T tJ J 11 >
r < = = 1 f u ir AM if r T
t r > c t i J a I Ytlr ii fr
°
f
< > r f ttt t j H j
4
r J L n h t tin fcff Mr M IT t a an anb >
l
b V ai i4 li Jr 7Sr9 f t r IV f iL fit fitt t I If Ir
f r t p I at r ka
t i h j i t
1 i r rAnother i r J Ja
a j J j 0
j 1 1tJ
tJ
Another n1 t et Candidate Candidatertrs
J
rtrs
j
4 4r 4I
=
r r rr
I J JI Jf
I
r f j
1
p
i ii iii lflllllllllll lflllllllllllWORLDS
WORLDS STRAIGHTAWAY STRIGUT VA RECORDS i
i I iLc fvi fvil iIlnln
1 = dT 1 l i
u n
I t 1
1 Lt1 I M 1 I II IJIll
ai JIll
i 4 t tW tUU
10 10I
I loUo In Inin
tfe 1 t Ld I 7
l r ri ri ly lyQ u 5 > t r1g
SiJ
W 1
i t3 l Gr a 11 ii UU il J fL I 1 > J fi
II lAttKl Itttrfl O Oiast + 1 + 4
J
t
i I1L I I
W Uiirrsc rrC a
1
r MS4aa o 4 1 i 1 litie l L Lo I j IIC
iast
jJ 1 Q f 15 oi in intl > lmIaU Bw Gli111 90 O 1l Nepi Lu i lt L 101 t rt C j
err r rr =
eplr j
j r 1960 LaLw HUn jjj n f 1 j L
I 1324 13 Ltust 4t u u 9Teli Slzttevt d l I
i 11 + 2037 U3 Z4Vrrsr t w f > 3 la laI laJi
11 IJUa
at t Itrctdl tti t ± laL
I i IC r 1 t T L A
iJ 31 31525 54 25 25ol
t art Jr1Jr Jri 90 90Fi t Fiat FiatiO t r
tatJ l i ie ol rltLLf r kut r iO o Dt Ii IiiO lhttrid 4 ft ri < 11 > < u uIyti lip r tee teet teel
iVV 114O O w Gill ClJrvcf I mJLjt rILvL Iyti I a aMjii > 1 Ja R
r
n
a p 3 iO b Ne tt t ifto if Mjii u u ut iiL iiLiii Ji I
=
t t ttsitttiLt d tt = gu S4 l to 1 lY 432pwuncist 432pwuncistiti a puLtu puLtuA t 1 so lL < n
a i i A IVi IVii 2i > r uCtua of 11I
+ i ILiv ILivi L hililrt 0 a r t iiU rZli O A I1anGck lAU J 4 ± 1ra 1 oJ 1 1j fa i r ra
tw3 0 0 al iti itiM itiMv i i 11 r I Ji JiJai I r rJr
fl tLat tUo iii ii 1 Jai JaiL JaiJ J
i j J U 750 750J JV 0 D j Jr i
J oo ooj l I < 1 L 1
j 11I R
= 1 i 1 i 1 M t SCI tat
Mv M LI Ls J Jt Jt fll
= n nM
= J t7 t 2 M 5 1 U t I t
1 i 1 T
r c c1P
t tti
1P 1 l i i i i
ti Y1yt ° I + r i iiY Y WI ir i = r1111 ij yiI I l r
r > t ll y > 1 i lj
r j
S
u T Tc
c J
The inner Construction ConstructionOf
Of a Great Bucks Steel Range is something we particularly particularlylike
like to show sho you you No 0 range except the Bucks can stand tnesearch tne tnesearch thesearch
search light of thorough investigation It t is a question which whichpart whichpart vhicht vhichpart
t
part of o a Bucks the inside or outside is the best bestThis
l Il I IThis
4 This applies to Bucks Ranges Heaters and Cook Stoves StovesTHE StovesR
THE T GRUBERMOCRIS GRUBERMOCRISHARDWARE R of
HARDWARE COMPANY NC
V O 1 DERFlL DERFlLSTOE
STONE HERE HEREv
v i >
Contains lUIltJln Fate ul N Man of Srr UffuM rrlj jv a srfJunJ
11 a is = hound Eiti fi > Mr r Lu i u enia eniat eniaJrmc i iJoneBacon
Jrmc JoneBacon JoneBaconw Baon BaonI
I t J Jr
r w i i iM
L Er r
t j i iMr 1
Mr 1 J L B1 k f 0 0L
M r71 L r ftr r r f fa
a r r O tl tlf i i
f i ij
j
t f r no j r lotrjt
1 T 1I 1IcL
cL r I a it 011 YP < + ri 1 ttr ttrr rt rtU t
r 1 I r j I j t < i M U tilt It K n L j jJ I Ia
> a J t j t t i r ujj ujjIu UJI < > >
< < Iu I i i o 4 T Tr T1 INSH i iv
v r rtbL
>
<
1 J t r taJ taJI Ii Iis
I d I i w
1 i i or g gIi
Ii 1 d L
1 f hl b t H
1 r 101 ligh ti r
1 I frIl d t rir rirfJJ
s fJJ tbL iti u r < ii > + Il Iltrr ut ut1aJ litht t T r rr
1aJ > trr < u t l xt t al i Hit Hitr ire
r rH j aLI r rria + ttft tgi hi hiV t
V 14 rt r t rft 1 11 il ilrvgrajit Ln i lit
1 t d t r1
1 ttj a f i 1 1I i tft tftA
A li < J I 1 liittll liittllM tie
rvgrajit trr41j1 rl ear tI t C r1 d de i iJ
e 3 J J I r rv r
M 1 J fj r r rr
r h iTlft iTlftL
L I r i
f T f t 1r 1rt ft
t r f fI
I y 1
0 a I nn 1 1I
I E 1 f h
1 P r if ifJ
tb
J t I ED BY BYRUNABOUT BYRlHOlT t tv t
RUNABOUT RUNABOUTv
v v > y r
M I I Ivlt oil Arch Icet eeh V illi ithan n LtLid LtLidon Uudcrit UudcritOn it
On Ueah 5trset 51 rct MuiiJax IHlJs Mter Mternunn ihrIWOII
nunn No J Hone > I5rokn Uro II IIi
i < 1 l
1 M 1 i li Itt t
f i I 1 ii d i ti lIi li liConcert < it ts tsi r rt
i t t Is
j r r q qi qB
v i i
B > r r11 ii iiail I Io w >
ail o i ir lt 41 41r
r n f i i r r1 j
s r 1 1 i L Ln I Ij 4Fp
n 1 1 j r i r i I nan nant b1TItl 1 Fp
t ra a M 1 T Tv Traj f J Jl
l it 1 1i
v
raj i I Ly i M Mr MConcert 1 L
1
iL iLf
J oh ohfro r
f
fro fror froConcert f
r
Concert Parto Partoj Part
j I 5
c
t
H
I
1
I i I i v
4 1 jT J JI
I
I
CAMPING I CPI C G OUTFIT OUTFITON
ON O TOURING CAR CARBerths
tr In llr llrLcrth
I Berths N irelc irclcs > > f fcJc lclcraph It raph kidiaiurCouk Radiator RadiatorCouk JuH1tlrCiJ
I
Couk CiJ k St Stl StateCar < jve Car I > Li Lighted htcd htcdBt iUy I
tiy Electricity UectricitvM
M 1 i i N s tvi K Ka I
1 lY lYr
r I Ci 01 i 11 i Irat l + f laC Croon Croony ff rn rnI
y I 1 1a
I a a r r f1 TH A hallltr avi i HI HII flit flitnt
i I iril a ILtI rii G vie 1 t Irarl aroi La 1 aI B f th thn < i rh rhi
f < rt t o aal i i iMr + I l 61 1 + r ohih IU n fIrk ifK r ri < i ir t
r 7litdiii Hu t < L i llill4 llill4MT i i ti tih
i
lr lr1h
Mr Hq ir wirnj i Irf IrfI J
I ti I tbt tlitiV I b t I I h11S h 14 La j NFS1 it tr e I
I Ii
CIM i n rff r tr tr i J lal I < ir t + tt4C tt4Ct hih h
n t to ll aa 1 Iiil t 1tidl brQv h srt lr r rth I
I i
11 t w Va th < u t r j
j
ii t Jto d 1 i iI iH
I
H v f 01 1tF r i10 IDt Ii t W A4 I i1h
1h 1 r vir jn tiarr tt 1 + 311 + rrSij 1
> 1 vltl1ilit dld I hat f tt7a Tt
11 111a
1a l r a rfa
ii 1 u ii i a d na itjr + aj ajJ
1 1 af J U let a i i LttiL r r > 7 ruJi nlH nlHa = + 7ir Ltr Ltr1t t r I
a 2 i L Li 1t < 1 ri
1 i fla f 1 w T at it t n nji J < J I
1 a 1 1r I
r fc r ar
ro ji H V V yr 1 liy A Ai
r t z 1 i < vi j lf S > r A H HJ
J r jH t r
7 f 7 1 la
41a 1 1 1
1
1 l r Ttl
1 i iii I
ii 1 L 10 r i iI
I l 1 h t I
4 a alU + iiirr IM d S Si 1 1 I IlJaj
i lJaj lla + a 01 j t rlti i2 tb > tha II
t
I t al u alriri ii Ul UlI itirr
I I I l Uf Ii I Ii
i i ih
7 I
u1a r5ra + rtitr II at 1 1ta I Ili
ta li 1 tarllltu ltiiUI trL < II < lY lYrL 1 t
rL 4 11 i arF fnJID ft + Iti r f fJ fI
I
J 1 tWl 1 1 1ilh
ilh Ir j jI j
I I I 1 g jlifJiJtu fai j > t a l q + r ra 4 4r
r a dt 4 a a1l ll llt u i
ii
t t w t i
1 i t tJt jt JI i YHlg t + 1
11 iI L arl arl1
1 1 < 1 1lj
lj t r rL rL
L
J >
1l L 1
ji jiI
I 1 1I 1t
I
t i ii
i
1 1I
j
2 j jI
I j 11 11i
i r tL
= 4 4III
III 1 I i ir
r L r rI
I j jla
la 0 0t 0I
t
J t
j
j
i
I
I i if
C aui f 1ilH 1ilHOw t tLott
Lov Ow I fide ijr lu In the Beach Bca h hr
r t
1
i
3 3ri
S
ri I
>
+ 4 44 4 Loa
Parkinson House HouseL f fr
r 1
r t
h1I
1
L jJ jJj
r j 1 l
t
L < Sblrlc jf k t tL tMRS I
Mr Mrn 1
o1
< n 11MRS r rMRS
J
MRS JOHN B PARKINSON PARKINSONI
I 1 1 II r c1d tl t ltIIL tI
I I 1 I i
M i
j a if r n i I r > j i lt ltFrom e eFrom CFrom
From Orlando to the th Ocean Oceanlt Oc an anmfn
u i mfn LtI Fi all at plE acL urt rr Iut jDiz
1 Li ut rf f bUih
0 J vTiuidattauplihttrilt vTiuidattauplihttriltt wud mpib nht nhtl
l Iiril lt u Jt < iii ti i r r u Ui jui ju tlt t wha wh al it n t our ouroi VUfr
oi r + 1 17 aCr ihtrtnr t r iatdllirt h ihd
1 lid j4d 1 d pui Ut i1 U5 15 in louth aitll Aitn ti tht thrifo
t ifo r f V CulitiaCuunir < iu luia ia County Cuni s ii thtr Jt Jtprjft
sr prjft > JH JHaim j t + + i > uki rirt in the r roAl dlliF j e tf 1iirT r f fr fry i1 r rrviri2
aim y ir jcr st raSi nr it r fr flm > ni il1frd > iifor i elibTirr rijbn l1h l1hEntpi r rity
Entpi = rlh71i ntb ° f < lie DInuii Im ihd aLdLhi d db
Lhi l b i yTiii t ta na i ir indl1lin mfhllfintlleffla t rrrHi nad Sf Sfhynla
hynla hynlalr tllefflarir
< lr r srt jiutt F rrt h v t ixa S a rt t pub Mnn nrrb nrrbOTICE h hNOTICE hNOTICE
NOTICEt NOTICE
111 Orh t hr li rrir t y T = 1n a ht S1IA the Th h und un r r1nJ
1nJ MI7i Ui xpDir fvi i > t 21x Tb r H nnhrahi n < r > i Rrrrt Rrrrti Rrlftmrrurt illb illbof M
of rrurt nun r mulI1f i H f VOUJR outa Cnun Cnunt < oun uunc ountr
tr t c Florid Fluci4aA their b r rt i irl uIr r ni Run sm lei th h hDOGth
T oofh < 4 MArt hor for or A lcr n frat fratrffT nrafret x
f fret rry acm acr ro > T l lQ b + Ullaf iAlttax Rhr Kir r hl 81 u uOD d
t OD otaie Mid far ° hotu hrtI ti a th thbpi e ire if f 1 JIsr JIsraDa xc
bpi Q k d < ir h bf j T Twn tuA rt > artnrl yi y r > 4 B + Hib at b t tsfruM in inT inpr tnlMrdfh
lMrdfh sfruM nc lilih ith rcilt UQ atni C th thr pSd pSdfAUn it tl tlak
fAUn ak ilM1da r ork T Tho iandm I7x h htd r u
btd td pnp pr pruPd > iwwi Fd f fr trees rrv rn o br tttH rl < j T < k Sn inIAS n h heI uh
eI ltv f tityroaRiid tILv iOaRld ltn th the ff t r t f rAtlrr Ahr a rz rzh + 2 ztr ztrirn e
TA h tn rb the Tn T pt + nf iauTA rA KlIds KlIdsTt lf ait
Tt Ilr B irn t rh ol 0 fn the ri hr r tto n 11 i aj AS2 i j r tiC tiCj Tihffltr ihc i
i ltr ah itrn j o Jir > y uitriT rr < J a 1 ul v rfirtu rfirtul > or r ri > In Ina
a i dpI d < pi fr trulli Ht Ji I inch to r t f ct C < r rWLI t tLI
WLI LI M I M It Cn CnPr <
Kr J A AI H M t tT jy
T K r K
t tUa
11 Ua R W V H > 1 Wlclii llr1 li liWR1CHT i Jr JrWRIGHT JrWRIGHT
WRIGHT WRIGHT WRIGHTtiflnty WRIGHTA
A rr tiflnty nhvar ar La w wt wtl1
t tl1 fIlir > lTii 1 t J tt T i r r ralra 1 i i I 1tL1Stii 1tL1StiiC I IC
C C BOHANNON BOHANNONPhyi BOHANNONPhyijan BONANNONilitll
Phyi Phyijan IJ11 IJ11r ilitll < itn itPl inr lJd Surgeon Ulgeon Ulgeonft Tll rEO11
i till ft h ti TA t 1 5 1liarti v TI IVflrh HnhtrL a1 a1a 1
ir trL t I 10 i i NA e FI FrJpJJ FrJpJJDaytona > KJJ A
a tona Tin to and andSheet andSheet an
anWork
Sheet eat Metal 1 etaI Work VorksJ orksT
T J 1 1 H Ur Brow wii 11 lallaire lallaireTa 1 ilnagel
Ta 1 I
i 1i r ani a aL
L I t A r H Work Workj rk
i 1 ilt I l ill ihy ihyI iy iyLi
Li j i 1 p i n UVst V T r t 1I5no1121trnth MasnoiiT fl 1 olia Av n nlh nlhZ it itFLA
Z 1 77 IA I 1tt1 xA FLA FLAE FL FLCall
Call and 1rt d Irrttfa IrrttfaE Irin IrinE
t E L STEWART M MNht D DPhysician
Physician Nht ician and Surgeon SurgtonHi
Hi T IIE IIEf
a f III IIIi1 r
i1 i a J tlt tltIT h hITT
ITT IT CS < S PENNYROYAL PILLS PELSreliable PILLSSafc S SSafe
Safe and reliable tHey Zh e eot
ot overcome weakness e kness i In Increase Incre r rcrease ¬
crease cre e t vj ipor or ° r banish pins
No < 0 remedy equals DR D Da R
a MOTTS SOTISPEVS1RUlrLP1L SOTISPEVS1RUlrLP1LH PENNVKOYAL PILLS PILLST V
T r
c tS
1 G 1C ic ict
t L i iH
H SEELTE E + A B A M 1 M Mhti1 D DIJhy DI DIPhy
IJhy hti1 > i ion tn uhd < 1CI Surgeon SuroeonKnv III ltOI1
7 E a Knv uy tr
Fr r I I i t it U I Ij V
j > rttai rti ali n j IfJlIith tJlli 1 lt rl J AT t tf r
Irvrn I i f E > K EHr ir N Thr Thra ar artt
Ill all tirrtrq 11 Ili i i rlt Hiuaa I IIU
IU 1alrrt71nnr Tul iJl ft 0 rl t1 t1Jul Jn rn rnrel
wl 1 irnn I 1111 1111tf
tf tt JI I r 1J7 I 7 t < RnJ tt STN Ht rel
3 fL t H r Tt 7
t n a rn a 11 I t to o a itc f It p ui u I Iair
E Rawlings air s st5kLErsCHEAP M D DCHEAP Dt
t I I
J JIHI
IHI IHICHEP
CHEAP TICKETS t5kLErsCHEAP
llinois ois Central R 1 R
I
4 tROP tROPI Q
1 1li
aitf li I wni t ilIUn Irl JUn klaho klahoashrajton Id 1i 1iithii t1 t1L1hn l 1
ashrajton L1hn Itttl t tn Montana MontanaHexico ontdnd ontdndul 1 ntianiL
L ul i1litl WdJO o l l tLh I C Ctxicu
Hexico txicu Arizona rizon and andother Ltnc Ltncother i iuthlT
other Western h est tlTn tlTnt rn rnti1LeS
j States t ti1LeS dtcs dtcsdf
1 i tit huh J hilly ly Feb 1xh t to Apri Aprian l lril lrilI I ril
I F Fr r rnt t ticket
an and ui uiTr u uri
rn ri r io ioF r I
F 1 II IIILri
Tr Tr1 i x I i
I Ir lJrlr s I
t A
1 J
tv tvt
I hhC t riac Atc A cwaft art rt tord Bly BlySTEWART ly lyt
STEWART tiLE t W ART ELY ELYLAWYERS BL B LY Y
J i LAWYERS LAWYERSiu LA VYEROicr YYERS YYERSOitk
t Oitk iu Ill Bank P ok Baildibu BDii31 IhLANI I I FIA FIABranch Fl FlBrnncb Fl1Brsadlrlilifrtt
Branch Brsadlrlilifrtt oifi ffit ovrP J r rP Potuffic + toiJic DAYT 11 UASTtrNA UASTtrNAii ToOA ToOAAttention A AAttention
Attention A i ii Tourists Touristsaini 1 1ani
3 aini all livtrs J + nr of r r fine inp CifiarF Cie ft You Youwill YOllwill Ynuwill
will an final n J the ht larprest larg t assortment assortmentot a5 aw ortment ortmentI rtmt > nt ntj
j I fin ilntsi ot t x mriet variety and lthint ht t quai quaiof 01laJiLy
i iLy 2iy of ofCIGARS QtiGARS f fCIGARS
f CIGARS C AT THE CITY HOTEL HOTELiiterii HOTELixtrin
> iiterii i tin different ifflr nt brands oio of of f strictly strictlGEO strirtly strirtlyrir5tcl
rir5tcl ar iCla i gCyj5 gCyj5GEO G S SGEO
GEO H MATTHEWS TfHEVS Proprietor ProprietorNotice
Notice of Application for Final FinalDischarge FinalI FinalDischarge
I Discharge Discharger
r
N NU > a tr r rr r rh t > c1k l ti tl flat at a 1 1t unHiilit 1IIhtarr N I1l lif lifAIrt
a arr n r la < dairu r Ali u or In 1 tt l it d Bar s ol f March Marchr
a r if r a imjti Vii n th thoircr ihi r rrdfief at r a St I can 1n t b befit fird
I Tin HI nia hi iny anal rnra tarl a x > iu tuur < ir ot
tb b Jj r U 51111 ill Iii HIM hnd TVainct Tam ol H HnIT Af nry
KXto K b Jc d c rl1 fi i1L l it T th tbO hr ouny ount Jucl Jug r tJi f
Luluixt V JuJK Iuhdun un > Fiutkx Fi > rMSH h ahd n < ak a the the tb
ai am > > t tr ai nlvttd a iruirri nri i4 < l 6pr f1 jv d l ati and < i that a
flna fin Iii iar r 1 aati1 > jfjir t
n nl nlr t i5 utfa ci cia cInotice I Ir
a > r M 1 RIXGHAMJr RIXGHAMJrI B GIIJr
11 j rx uor uorI
I notice noticer > otice oticeI
j 4 j Tht 11 f Uui1i lkiT jj v ta a itcoDtwl optt fav h the thein theI
I f COIblita Qnt4uU nlnhil t thoi igubr mttt
J inf in Jauiisry JHi 1tte17f l ± I I ti I Itflii > d Vi t L = the budget
i iC fwr f th t N tt I v ri ir HeIf HeIfI l irtl irtlSalar
I Salar Iar lert 1 erl < 250 or orJIar = n 00 00l O I it
t > Sxlxrr JIar l ry 3lKrh Ist itxi i 4 O 00 00Salary O OI
I Salary alar tia A tt y lu lIJlj 00
Salary 1 Trwtytinr TrwtytinrSalary Tn urt 100 JO 00 003u 00Il 00aiart
Salary aiart Il r A Ae t > c 3u 3 t 3 00 00i roic
a ic rll f iv aN1 J 00 00I Ut UtIre
I i ia it Ih rno a lfU 1I + iirf I 1i = i I Ire Ot OtaI
I Sa7littati aI t r 1 fmftY m am iT 10 0 00 ff ffsnr Jn T TJixjriry
B snr t InalJiti IA = talttti ijfJ tell 111 10
IJhr Jixjriry JU tJlj J 11 IFlavr
lavr ant + Irli tlier Hht + isu t 00 00WT it itI I IIrltre
I Iiiirrfcl tn itn < n Rotni Rotnii WT ti uO O Otne
i ftree tne Lightii LightiiPnninc 4000 00 00Iiiirrfcl O
I Pnninc PnnincI 3G0 I 00
Fire 1 Pnc Prrtetioi ro
I ction uu tr0 tr0I t tI
J I itT and n Seer SeerExn eSNP f 5ouo UUU 00 00TvO
Exn Police PoliceSndrk TvO 0 00 00rdrit
i Sndrk rdrit 1030 00 00MAYORS UOitr
1 Mill lm Hnkinc kkjn Fun FUfI < i iJ
I J W WILKINMiV WILKINMiVfur ILKl lJ
i
fur itr flr rj Cltrk CltrkMAYORS rk rk5ouo
MAYORPROCLAMATION MAYORS PROCLAMATION PROCLAMATIONOf
Of Annual Municipal Election Electionn
aaytuna ra nh Km I > 1
n r
IC L r Smith Mayor IsIotr Iaroruf ifhf hr b Cit > or u Iac l ay 110 110ni
t ndo ni do hrrrb itrr > lky h call c ll the th rcuiar rcul r hiiaukl
tItvtioa t11 i 0 t ir eririiiUa e held a the Us Ct c Cly > Hnil OK or te tl1
fa Marir arhlihdnru rth uh day of Fbruar X y o owhich At t
which ahtct rit ison on he the juaililtd lrc 1 1rca Ir r of ai b r >
i lt tip L a hrir tnll ballua for fu 1 tl 11 hr > rietaOA i > eUoo U Q
ih following 1luo1n ic kr r r9
Oi 1 11 Ia ar r fire t nr C y ra ar a an
taeirt 1 n i < rt r for
vj > it 11 > iar iarn r rn
urr n C clI lu1lrCiur > ll vt < ir o or Tax Jor to on 1aP v Vt ar
1 In A 1 tto O r o ot Tax for or on r year ear
true VI11 n Traurf r for fn one on r Io > ar a
i Far ur 4 m U iul IUIr rr r r + r th tho Clty It iounrti for Joror
w tl1rCa tl1rCan tur turn
n runtr nr1 r n h hr 1n CuneH t for or orThr
n Ar Graf GrafTLrrr 1 1Th
Thr TLrrr aSChtvlTrar 3 rch rchV chV1 Tn ot srt t a
V 4 Ulhi Gth h rirfSln tU f3 n E 1 V IiT IjronrIit rvnr Ar Gro F
ml mith h and in J M Taron 1ar oti anil ae art a at 1 In InA
pur and A 1 MtfK J F l pJt Yurf orrr as n cirrk of ofne
hll aft ri 1un
lion ne und un under r my hand and afJ tAr ih Seb1 > u or uu tic
l 1lh ty and lj I lt and sn cndrr ear unltr o lit l City
lt iauciiar nkU nl IH u r r rtcalar r 1r in mdlx + tJi
eifn + m IK I lirCti < s sf Ii IiI
f I I xmi xmiCirrk nl
Aar troir
J ja t Uf t llutDa Ln uan
W lLlil
Cirrk CirrkS 11r 1
i0N fiN1 0 NN NNDR I
I t
S DR BRUSH BRUSHHIMEIJIATHI4 BRUSHr J A JA
HnMKOIAfHlr r Ill Y YsIiIsN Ski h I Io II AN
o
I il l rhlt ult jlr Ili a r a aj l jalty attn i
5 5o I IDR
o DR E R BRUSH BRUSHDENTIS a aj1ENTi
DENTIS 1 1ti T Fv t
v ti Ifll
IJIi l le I I ja S ill t 1
j jNeville
N e
1N fa NaW N N NNNN NNNNN M
NNN s N NNNI1
3
Neville H Clark ClarkOPTICIAN ax I N w
M
+
OPTICIAN OPTICIANEyes M
n
e N N
4 N NN N NN N NEyes
N
Eyes E tS Examined E xaml1H td d Five f rt1t r e 2 N N
5 5At NN
N
N
At L 1iark I 1 Jeiifrv > or rr rriir turNI
NI II N
MIN 1 NNIN INY IN 1 N NI
aytunl lle I t ln iir and andCleaning i iCleaning
Cleaning l E Erablihmeur ErablihmeurrtL > t ral < Il lihnifiir lihnifiirv li llllltIIt llllltIItii t >
rtL aof Ii
i i1
ii i rl
1 r I IPt i
Pt J I UI 11 t IS
4 117 fiuL lkul l at t Uttt u v tvlot t iii riu l lts
A

xml | txt