OCR Interpretation


World's cresset. [volume] (JAH-ville [Colony], Fowler, Mo.) 1891-19??, October 10, 1918, Image 2

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060090/1918-10-10/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

m v,-:;i;..r r:;irwHi:r. .riv.nr.v.-'. ..v.:. -ma.
-9 r
t 4 1 - .
:x.i.;.2 iv Lit Li rr'ii i'r.i.!...-:-.
,. , . . ... -.r . i .
. i - - . i ... ,) .V : : T'.r
.:.. i -j r ! ..,-. .Jf.t.A!
.jj't. .'
' Of'.'.S .!" 1 ! f)fl),
j,.-.ii .! :
J: l-.-t: r t :,-: .!.,;,
'.-r.l'.i ,i !i: U
:.i ;!t .iiii.
'.I'1..-;' v.'.' . '
I" ' V,.; t,;. .;;nr!,
I-.- ! ' .vr.Vi n 'II
.''.'I'.-! I) 1 , n (tih.
" : ' I i'l )J- ! I
' U' ,-wri 1 1 i rm it
' ! )' ijlTI ll I'' U..lli'i
' .i'i il ; jr.
'i'.. . in:; ,;. (u..
v , .;; r.v.vc
. .n" ..- ?...-.! .IHI'V
, "',i:l':l i l.-i iifcl
( , ' " 'II';.;'. I .m" in.-M
."') ' I ;v. mi- '.'ti)!ii ji; ,ii
v i. . i; ;iI;iiii.- lu'M'
K i'"'.'l: .iff tu.-rii-v:; ;l
'.' ' ' .IWi ,i' ' , t (Ui;..
" "J... . I .! .' '' I!,. HlU
" " '-"'' 'I '. .11' '.'Hj;il '.'
' !" .' 111'
1. " I, ;i,f . I iiinv i itjiuu.
(I. il ; .IPiliI T . ll .':',.(. i.W.' ,
''''M . il .",( , :
' ' :1 .....':
' -i , i'.' II IV II
'-.'.I 'I ' tl ,! U!'. ' .... .-.
V.,. ',.; ,., ...
.''"'J '. " .I'll- ',
: " ! ' ' ' il..-. nl -iff .I
. rillil';': i f I.' i
' ' a ' ii; '
hi-' HI.; ' i '.i i i .
i . , i ' I v...,-
i:- . t i.
.! : I ,.-.i'... i !
.: .-,: : ( i .. ,il nt ,
' ; il f .;.;n;.t vl . i i . '
' t...iill ,, VJ ,i,
" ' I ' .(iit' ,;;
V , .'.I-: ii'!:i-.",W ',
; i i : i. ...:;.vv.1.i
,'1 :, ! i.t v' '. ; , (
:.' v . I. .r,r, t
1 1i ' .'.; ' f.n . ",
.... '.v
1 ' i. " -'. i ,r.ir i i i,;
'''i i . r. I ;tVi i", "rvx
.-- : a-A ,' '. - r".
.'i,v.: '... .u I . 4
... .:." j ".i'.s ; .,i:v !".'.
v. ;; '.!. r.-i.tirt-r r: ,'.;
' ., i:;-i ;H;::v.'.;,ivi ,t
'.. .. . !".
; rv. ;; , ' vi.?y. (
. . i ,ii Lli',.'..'. .-' I ".',",. .t.
V ' VVt 5'-i -... vn
',,(? ' '. iv..'.,' i ..-. a ,
'ft ...
': . ' !. i-.
i i' js tf,.r;fr
.. i.'Tii;;
.. . .-: ! ,
I is,:V.. i 1 1.
.'.) , ' 1.:
1..;.; .. ;
U.. li-
: i. (
r.f
"'.ilii' .vJt liv-:f tatj. .''
wirr. ..: vr U'.'.ri''
..',u...vi, i,;:in.;. it;: ;o;.(-.-r. i? "
i, .-tc 1 1 v.
! " ii.'f- !, '', ':, -isttur
k h i;vn i;-r"j.
nrt '?:if liii ,iu; ..u.'..-
T-'-'t'l -(.( )' ..iifcl. 111:--'
li H'.(rr-ji it l.iu;. ws.ir.
-unifdl 1 1 V v.i- n.tu i,;- " '"'
rT.i- "TW,l ilifl n 1!'.".' .r.:i v '.'.
.flu,:i ir'' i . . -r I
in;i u- n.-Mi l.i- . ( . .. r ,
.''yliiKij'. !,;. i. I,;- iyii.v ..r,:t
In; 'vu:rij'.-il : i.o,;t;.i-
i'i!. II Us; .ir.-l. ,tl(t -..ut
l.t!;.:itl'- ir inn: v,j hr ' " ''''
.;( if'.-A1l.' 1 inn Ytl.'l )riAi);- !-;!
!'u ii iii; :w ,t"::it )! t.c '
ll-'. i'., II ; ,i;;i;
'-;. ''''"'i iuut iiid ir .-Juki' ,-.ir- i,.i . .
".'iti;. i-.'i, ia ,ln.,-:f ii viji
II l ''.ll
i ll- .nl li;- o -m
ml iii! iiu .it itj.in Ii;
:.ir.i luv .iuiI nti;T:t :..: '-;:ii,;
Ai-li. r. .f, ;
,fr f"t ill:- 9ti!;.. (,;. ; j.j,,. ; ,
'.".:I ,ii;,ll nit i;. v.v .-:i , t) ,
JlWl. lilitffTlll' ',-lflil lJT I.'-
J'MV .nil t j,,;.! I i;..
'.Hi .iw ?; iu:i i. )!;:! !,; ' " '
'; iir tint li,Ml li.:i;;',il !,;.?). ! l", . ,i
'!''" "I t;- UHmilf.l;.-.-- J ":1Y-.- ,,.m.-) I .-. j
" u V !-.H-li .tli.tr.it ,. ., ,
".j.:.'i t.:.
vi i ;
,1 r
.ii- .nil i;i;iiiii.rli u,.---,
V I i Uli i ..rli
'' ii' , .i I iluil fei.y!) !
"t l ' it'..;. i 1,;,; tx ; .-
!'.!.' V I.-IV :
I'.i' v.. I aid inv I .
lA'V a '.' ' i.'i ! : .
Ii';'.'(-' 1,11 n .. : ; ! ." i- . ...
t ' i ii .- ! - r-1 i -.-.
" ;..'. v.u
. . v ; i ., . 1 ...
.!;iii i,,.' r..
i.i'..:-.;'h.
0 ::i :. . f-:vr s ; '
W;. .,-. '
.. ,l,( I,;- i.Jil.
n.i-.i. ,! ii!,;.;i. I.c ,.;-ki Mi
:IW( 'V.;1 if.;..;f, .r ..Y nil.;.
"i ., r (l.rr..
';:.t.'.r,! I,-'.', i; .'
sfkii .iflnii.;rn il i:i;.
.i;-.i l lit.;-' '.s
. : n - ,i,.ii"
.Hi
'' '' "11' V'll'-I , ,.ri
' - ' ; --i i: : .'v , vv
I. i"'V ,i' " .ii'1; i,..vi ,i .,i)fi;i
'.ir.-i ,. j,i!,ih-
w . Ji'i.l i jii -,ni. in i 'uli;
' ' l- " i'iii ti :. '.:,ii. l
I'll ti- ii':.,,..ii; '.i;n..v. A I
Vi; V.i.i. ii ui f.i.wi i,i .iii-
'.' '. ' l ,n ri v i'.;i,' ;.
ri .i.iiv-..k,t,. :i '. vin ( ..
'.' i. iir. '., :i ' ;r.ii ,ii. t; i,.i:t.!
,,; . I.-1 .';, ;i-... i. ',, ,i...t..
.i.- .v.t;v.i.,, I'i w v i'.i.v
' 't : ' i.; i -:i v t
i... '.''.'.iHv .'I' v"r.il,:i r.u; i i
fy '.:c ,t-. ;.iviv .
'. . .. .;i i.. ..i ". .c
! ; :
1 Jf-- 6 '!,.i4 v i' .i. ca
y-:K Cif iVV I'lH, V..; t .1 H ci sot-
i' ;i i. :' i. v. n.d.t ... ;
.a v s v.. '.!" t ri.t V: a ,
U.I..: . .,
.!! il.'ll.! II .I-ll';':l-;
,:-lr.'i
- . . i.i
i" .it.i
"ii-i
Jul
. i:
ii;.ii''."i'
ni'ii :Ha.'
i
i., ,.r ...Hi ,i ii fiic il'.in '.5v;wn liiid thfint !mt ft ia
... : iin;:-'iiniii ftv ' A.i.t T '.il 'ar.iii Uiis aiinit
i::i;r . hv 'lnir.ir i vi7 tiiai uirtj inii'T t. it E :L
u. iiui -.i' . ".v.- i-.ni ' '-.pad :i'Avn in Idiat tstwy tea
"''i-'' H "'-'i- u, rwvn:-l'l mam iax'.ams
. -':! ,.....-,,.- v. lunn ViSii'i sJwna;. iitit iriiikaif
. . n.v-.!!ii!m "',..'tui'! ii ."or'. Jta-t'niitt.. 7te tiiiaif.t
-..! r" C U via: 5hai,. !tf acn
. . 'wtiiA . S;i?m
. ' ' ii ' '.:'.".; il . 7' -, )'"ll'..""t
ii ! . TV . MM ! i,Uii"T- -i-. . "M )i
! 3.;"t i.ti wur skaSamti
; -i- i. i 7ts. ITic ifta? Cdal
u: ir.itft a; rcstnutt work
.,, ,..r -.n a: i.ti oniiKvi ia
. ' ..- ,'? t lifo'-n si. hrinf ia
.... u ; ' .-1 TT-: . j.ft 5T.-sf iaai'l.ljfi-
1 T . .oua 5iii iii m San
v. :. ''' !ixrtsiii; 5n iiftl
! -.: : i.: : : -:a yv-vie (it S-Uaa
; r. G.i'i icik 'xi?7 any mijtir
: ; ' ' ' -r ? r.t tins izd iaBsefit-
- '"-'i .-ii ita.3 vCL; 'mi Sfcea
:- "ij ti teacfefrg
i..ti: :i biitii teutffi-
..:rs -'i-i '.:sua zcr sil a 5 oy si
mi v : ; - ., ,i.,;i..? : ; :"'5 -IZ 'j&j7 til
.ii-. .L.iii. iifi i.i.i ..t.r 1. ':k iscr-i nii pacfe-
-..u".!! 1.:: ilv; i: : 'its: 1 ii" E-'ii,rK3!r Go;dL
' iiii.i : "t : .iv. ;.ir.I Ti liijcci iaifor
i '.: c-t-.s ii ccjstsfett el
x ,.s 77 .. . 5 y jrLI cot ie sasQ
'-.-.z'k icii Tcraer is
::: : :.vr (rii.S -
.11 :
iii.i::::i:;
ii'.;.. i i..."i.: i;-
:i" nr..'f: ii
iii! ; ii ;:nn. :
' ' :::i: .t,.
..I.-.-, ti".! ,
'i'-;:-- . ii',u::i"i.,.;i:!:
'.; : ' '!nii.! v
IJ :..:!
iii'.h'.i' t:::r-l.
: 1 lu :
, 'I
1. 1 :ii
. ctt. 1 ;
.. '.-. .11'
' " ' " i I! ,
v,;L s-'il Si aii cam,
... ; t,t
" ...-: !
DoB'i W21 17 Read A G
ire EDI OK & Wiiicii lias
war Afi? Question Relic
V
Xf You no
ood RoliniiiiiiS DiiiiflP
j ' ' ' V JJHIJ V
itioAiililv to
fioiislv
0 v
or Olliorw isnV
ma: 1 m
Alls-

xml | txt