OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, June 10, 1948, Image 3

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1948-06-10/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 3

NO. 24
TULOJA KIRKKOKUNNAN
KASSAAN:
Lappe, Ont., past. O. E. Ahon
kautta $34.00
Fort William, Ont., past. O. E.
Ahon kautta $31.00
Ashtabula, Ohio, John Kuu
lan kautta $38.50
North, York, Wis., Victor Nie
men kautta:
John R. Hakala $5.00
Mrs Johanna Hakala 5.00
Mr ja mrs Victor Niemi 7.00
Mr ja mrs Teodore Warren
5.00
Mr ja mrs Sam Lipasti .. 5.00
Mr ja mrs Jacob E. Utto 5.00
Mr ja mrs Richard P. Warren
5.00
Mr William Levelius ... 2.50
Mrs Fiina Levelius 2.75
Mrs Ernest Mackey .... 2.50
Mrs Ernest Mackey .... 2.50
Miss LaVerne Mackey .. 2.50
Reuben Wuorinen 2.75
Mr ja mrs John Wuorinen Sr.
5.00
Mrs Gerald Bidgood 2.00
Mr John Levelius 2.25
Miss Margaret Nordell .. 2.50
Mrs Lucille Martin 2.50
Mrs Sophia Uitto 2.50
Miss Eleanore Uitto .... 2.50
Miss Dolores Nordell .. 2.25
Mr Richard Nordell 2.25
Mrs Martha Nordell 2.50
Larry E. Utto 2.50
Miss Hilda S. Utto 2.50
Matt R. Utto 2.50
Miss Dolores Utto 2.50
Yhteensä $86.25
Virginia, Minn., mrs C. Han
sonin kautta 20.00
Wakefieldin Bethany seurak.
Arvo Liuhan kautta .. $85.02
Fairport, Ohio, Niilo Salmisen
kautta $70.00
Mrs Albertiina Lahti, Chat
ham, Mich $2.00
Mr ja mrs Kalle Sarlund,
Ironwood, Mich $2.00
Riemuvuoden kassaan:
Mr Fred Mononen, Cleveland,
Ohio $lO.OO
Mr ja mrs Oscar Jurmu,
Wakefield, Mich $lO.OO
Bessemer, Mich.:
Mr ja mrs Wm Länttä .. $5.00
Mr ja mrs Oskar Buskanen
5.00
Mrs A. Arpi 5.00
Mrs Sofia Erickson 2.00
Mr ja mrs Toivo Lustig.. 5.00
Yhteensä $22.00
(Ennen tilitetty $138.00. Yh
teensä $160.00.)
Fitchburg, Mass., mrs Maria
Waltasen kautta:
Mr ja mrs Henry Waltanen
slo.oo
Mr ja mrs John Laine .. 5.00
Mr ja mrs Jacob Soini .. 5.00
Anna Laakso 5.00
Mr ja mrs Henry Ruuska 2.00
Armas Laine 2.00
Mrs Helala ja mrs Lindquist
c .. 2.00
Mr ja mrs John Happonen 2.00
Mr ja mrs Toivo Luoma 2.00
Mr Robert Luoma 1.00
Mr ja mrs Edwin Ruuska 1.00
Mrs Aina Soini 1.00
Mr ja mrs Teppo Hurme 1.00
Mr ja mrs Näppilä 1.00
Mrs Maria Roiha 1.00
Esteri ja Arthur Peltonen 1.00
Constance Peltonen 50
Yhteensä $42.50
Fitchburg, Mass., mrs Julia
Heissonin kautta:
Naistenliitto 52.00
Mr ja mrs Matti Marjomaa
52.00
Julia ja Toivo Heisson. 52.00
Mr ja mrs John Heikkurinen
25.00
Mr Onni Heisson 25.00
Sawyer Funeral Home . 10.00
Mrs Sandra Luoma 10.00
Mrs Hilma Haapala 10.00
Mr ja mrs David Peltonen
lO.OO
Mrs Hilma Peltonen äitinsä
mrs Maria Rintalan muistolle
lO.OO
Mr ja mrs John Erickson Jr.
lO.OO
Miss Irma Haapalä .... 10.00
Paavo Haapala 5.00
Edwin Haapala 5.00
Mr ja mrs Victor Erickson
5.00
Mr ja mrs Onni Sironen. 5.00
Mrs John Hollick 5.00
Tom ja John o’Brien .. 5.00
Dr. E. TANARUS. Holmes 5.00
Mr ja mrs Walter Hendrick
son 5.00
Mr Martti Siren 5.00
Mr Henry Savilampi ... 5.00
Mr ja mrs Emil Salminen 5.00
Miss Carolina Salmela .. 5.00
Mrs Serafia Myller .... 5.00
Mrs G. S. Learned 5.00
Victor C. Johnson 5.00
Mr ja mrs Robert Lahti ja
j sa 5.00
Mrs Maria Aalto ja Ellie 5.00
Mr Tykö Mikkola 5.00
Mr Henna Nurmi 5.00
Mr ja mrs Maurits Elovaara
5.00
Dr. ja mrs Walter A. Niemi
5.00
Mrs Amanda Mattson .. 5 00
Mr ja mrs Wäinö Luoma 5.00
Mr ja mrs Carl Lindholm 5.00
Mr ja mrs Chas Mattson 5.00
Mr ja mrs Frans Niemi .. 5.C0
Mr ja mrs Arvo Peltonen 5.00
Mr Walter Peltonen .... 5.00
Miss Irene Peltonen 5.00
Miss Helen Laine 5.00
Mrs lillian Thiel 3.00
Mr ja mrs John Hukari.. 2.00
Mr ja mrs Jacob Huhtala 2.00
Mr ja mrs Walter Kemp 2.00
Mr ja mrs Aaro Kortejärvi
2.00
Mr ja mrs A. Wiinikka .. 2.00
Mr ja mrs Lauri Isomäki 2.00
Mr ja mrs Sakri Lindquist 1.50
Mr ja mrs Matti Myllylahti
l.OO
Mr ja mrs Oscar Lampi . 1.00
Mrs Hilma Haanpää 1.00
Mr ja mrs George Bishop 1.00
Mrs Amanda Partala 1 00
Elvi Salonen 1.00
Mr ja mrs Kalle Mattson 1.00
Mrs Sofia Lahti 1.00
Mrs Mathilda Pokela .... 1 00
Mrs Alexandra Waris .. 1.00
Mr ja mrs Henry Leppälä 1 0)
Mrs Maria Heikkinen 50
Mr Henry Lampi 2.00
Rauha ja Heino Lassila ja
tytöt, Fitchburg, Mass. $5.00
Fitchburg, Mass., helluntaina
pidetystä juhlasta, johon osal
listui seurakunta, lutherliitto
ja naistenliitto, Lyyli Palo
mäen kautta $47.65
Yhteensä $496.50
Ely, Minn., past. R. Ahon
kautta:
Mr ja mrs Willard Wagner
2.00
Mr ja mrs Wm M. Mäki 2.G0
Mr ia mrs Walter Jokela 2.00
Mr ja mrs Donald Buskirk 5.00
Mr ja mrs Ted Herranen 2.00
Mr ja mrs Matt Herranen 2.00
Mr ja mrs Mathew Thaisen
2.00
Mr ja mrs Matt Nauha. 5.00
Yhteensä $22.00
Mr ja mrs Neal Matson,
Athens, N. Y $30.00
Rolla, N.. Dak., Alfred Ef
raimsonin kautta:
Edwin Kalevan keräys:
Mif-s Lucille Kinnunen $35.00
Mr ja mrs Ed Hendrickson
2E.00
Mr ja mrs Henry Hendrickson
2.00
Mr ja mrs Lewis Hendrickson
2.00
Mr ja mrs Paul Parvey 2.*.'0
Mr ja mrs Albert Pantsari 2.00
Mr ja mrs Eino Efraimson 3.00
Milton Martin 5.00
Past. Toivo Miettinen ja mrs
M. P. Miettinen 25.00
Mr ja mrs Chas Martin 25.00
Miss Pearl Martin 5.00
Mr Arne Parvey 5.00
Mr ja mrs Edwin Kaleva 15.00
Yhtensä 151.00
Miss Irene Kinnusen keräys:
Mr ja mrs Iver Bykonen $25.00
Mr ja mrs John Huovinen
25.00
Mrs Hilda Kurtti 5.00
Mr Henry Koski 10.00
Mr Alfred Kinnunen .. 25.00
Mr Einar Kinnunen 25.00
Mr ja mrs Matti Kinnunen
l*o.oo
Miss Irene Kinnunen .. 10.00
Mr ja mrs Adolf Halonen 15.00
Miss Ellen Kaleva .... 10.00
Mr ja mrs Arne Walteri .. 1.00
Miss Amalia Johnson .... 2.00
Mr Oscar Huovinen .... 1.00
Yhteensä $254.00
Yhteensä Rollasta .... $405.00
Fairport, Ohio:
Lupauksia maksettu:
Richard Noponen .... $75.00
Tri ja mrs G. A. Aho .. 50.00
Mr ja mrs Geo. Kangas 50.00
Mr ja mrs Oscar Salminen
50.00
Mr ja mrs Niilo Salminen
- 50.00
Mr ja mrs Robert Pentek 50.00
Mr ja mrs Niilo Erkkilä 50.00
Mr ja mrs Werner Tenkku
50.00
Mr ja mrs Matt Noponen 50.00
Mr ja mrs Albert Sippola 50.00
Miss Erma Mackey 25.00
Miss Viola Manninen .. 25.00
Miss Elsie Wiita 25.00
Mr ja mrs Carl Mackey . 25.00
Mr Emil Manninen .... 25.00
Mr ja mrs Henry Kyttä 25.00
Miss Gertrude Kyttä .. 25.00
Mr ja mrs Matti Hakola 25.00
Mr ja mrs Jacob E. Mackey
25.00
Mr ja mrs Elis Hakola 20.00
Mr Jacob Sippola 20.00
Mr ja mrs Arnold Ollila 20.00
Mr ja mrs Eugene Pohto 15.00
Mr ja mrs Albert Helsius 15.00
Mrs Ina Conley 10.00
Lupauksia yhteensä $2,555.00
Maksettu 2,147.00
Maksamattomia 408.00
Covington, Mich.:
Mr ja mrs Julius Johnson
552.00
Mr ja mrs Otto Kontu . 10.00
Mr ja mrs August Tarvainen
lO.OO
Mr Matt Lepola 5.00
Mr Arvid Salli Sr 2.00
Mr Frank Salli 1.00
Mr Henry Mäki 5.00
Mr ja mrs August Mattson 5.00
Mr Eino Nurmela 5.00
Miss Viola Johnson .... 5.00
Mrs Ida Norback 1.00
Mr ja mrs John Syrjälä 2.00
Mr Reino Nurkkala .... 2.00
Mr ja mrs Francis Lepola 5.00
Mr ja mrs Onnie Syrjälä 2.00
Mr ja mrs Wm Mäki 2.00
Mr Brynolf Männikkö .. 2.00
Mrs Alma Nurkkala 2.00
Mrs Anna Norback 2.00
Mr Arvid Tarvainen 50
Yhteensä $120.50
Sebeka, Minn.:
Anna Pajari $50.00
Mr ja mrs Henry Rydinki
lO.OO
Mrs Mary Kangas 1.00
Edsel Huotari 1.00
Mrs Fredrikka Huotari. 1.00
Mr ja mrs Abram Siirilä 5.00
Mr ja mrs M. S. Nikkari 5.00
Hugo Siirilä 2.00
Mrs Anselm Savela 2.00
Mr ja mrs Albert Nikkari 5.00
Linda Nikkari 5.00
Charlie Nikkari 3.00
Mr ja mrs John Savela . 5.00
Mr ja mrs Oscar W. Aho 5.00
Mr ja mrs August Siltala 2.00
Mr ja mrs Wm Grönlund 1.00
Mr ja mrs August Laine 1.50
Mr ja mrs John Lillquist 1.00
Mr ja mrs Edward E. Aho
lO.OO
Mrs Wilhelmiina Aho .. 5.00
Yhteensä $120.50
New York Mills, Minn., E. H.
Buerklen kautta:
Mr Evert I. Mäki $5.00
Mrs Winifred Porkkonen 5.00
Mr ja mrs Wm Koehler 10.00
Mr ja mrs Clemence Hammer
5.00
Yhteensä $25.00
(Ennen tilitetty $691.00)
Kansallis Naistenliitolta, mrs
Edward E. Ahon kautta $52.00
Mrs Josephina Johnson, Iron
wood, Mich $5.00
Rolla, N. Dak., Alfred Ef
raimsonin kautta, mrs Mamie
Kalevan keräys:
Arne Huovinen $5.00
Mr ja mrs John R. Huovinen
20.00
Mr ja mrs Wesley Bykonen
20.00
Mr ja mrs John Bykonen 10.00
Mr ja mrs Walfred Halonen
v 10.00
Mavis ja June Nurmi 5.00
Kr ;‘i mrs Hjalmar Nurmi
15.00
Mr j ? mrs Clifford Stenson
5.00
Mr ja mrs Raymond Kaleva
5.00
Wilfred Kaleva 2.50
Reino Kaleva 2.50
AUTTAJA TORSTAINA KESÄKUUN 10 P. 1948
Doris ja Noma Kaleva .. 5.00
Mr ja mrs Arvid Kurtti . 5.00
Mrs Mamie Kaleva .... 25.00
Mr ja mrs Carl Efraimson 5.00
Mr ja mrs Severi Eckholm 2.00
Mr ja mrs Alvin Huovinen 2.00
Arthur Parvey 5.00
Miss Jennie Efraimson 20.00
Yhteensä $169.00
Mr Matti Raasakan keräys:
Mr Robert Carlson 1.00
Mr Eino Mattson 1.00
Mr Alfred Raasakka 1.00
Mr Nils Johnson 2.00
Mr ja mrs Matit Raasakka
lO.OO
Yhteensä $15.00
Yhteensä Rollasta .. $184.00
Duluth, Minn., mrs G. E. Ma
landerin kautta:
Mrs Miina Nurkkala .. $lO.OO
Mr ja mrs Herbert Hautla 3.00
Mr ja mrs Fred Peterson 1.00
Mrs Gustava Lustig 1.00
Mr ja mrs Arvo Mäki .. 1.00
Mrs Lillian Lundeen 2.00
Mr ja mrs Walter Engelking
l.OO
Mrs Edna Boge 5.00
Mrs Wayne Aho 5.00
Mr ja mrs Toivo Ranta .. 5.00
Mr ja mrs John Ranta .. 1.00
Mr ja mrs Sulo Toivonen 11.00
Miss Ailie Korpi 1.00
Tri ja mrs J. E. Mustonen 15.00
Mr ja mrs J. E. Lintula 15.00
Mr ja mrs G. E. Malander
lO.OO
Mr ja mrs Jalmer Toikka 1.00
Mrs Jack Hemming 1.00
(Past. E. P. Lampela lahjoitta
nut aikaisemmin $25.00)
Yhteensä $89.00
Mrs Fiina Levelius, High
Bridge, Wis $5.00
Minneapolis, Minn.:
Mr ja mrs John Stolt .. $5.00
Mr ja mrs Howard Koskie 5.00
Miss Vienna Paavola 5.00
Miss Violet Hill 5.00
Miss Hilda Siiro 5.00
Miss Mildred Saari 5.00
Mrs Hannah Norback .. 5.00
Miss Ida Rantala 5.00
Miss Martha Hulkonen . 2.00
Mrs Andrew Martin 2.00
Mrs Amanda Liiste 1.00
Mr ja mrs Einar Lindholm 1.00
Mr ja mrs Iver Wormas 5.00
Yhteensä $51.00
Calumet, Mich.:
Pyhäkoululta $50.00
Ystävältä 50.00
Mr ja mrs John Ranta, Supe
rior, Wis $20.00
Mr ja mrs A. E. Pykkonen,
jotka aikaisemmin lahjoittivat
$50.00, on Duluthista, Minn.,
eikä Eskosta, kuten oli lehdes
sä.
Mrs Wm L. Anderson, Menah
ga, Minn $5.00
Wakefieldin, Mich. Lutherliit
to, Ailie Ahosen kautta $lO.OO
Mrs Sanna Hautala, Crystal
Falls, Mich $lO.OO
Sandyn, Minn. seurakunta,
mrs J. Havelan kautta $50.00
Kettle River, Minn., Henry J.
Johnsonin kautta:
Mr Nestor Peters $lO.OO
Mr Erick Ansala 5.00
Mr Jos. Winquist 5.00
Mr Henry J. Johnson 5.00
Yhteensä $25.00
Fitchburg, Mass., Mikko
Lämsän kautta:
Mikko Lämsä ja perhe $50.00
Mr ja mrs Matti Honkala 10.00
Maria ja Matti Anttonen 5.00
Mr ja mrs Alfred Roiko 5.00
Rauni D. Honkala 5.00
Mrs Serafiina Mylläri .. 2.00
Liisa Kaakinen ja lapset 1.00
Linda ja J. Järvi 1.00
Anna ja Nestor Waisto . 1.00
Yhteensä $BO.OO
Marengo, Wis., mrs Bruno
Paavolan kautta:
Mrs Sanna Harju $25.00
Mr ja mrs Matt Nortunen Sr.
* 4.00
Mr ja mrs August Pihlaja
lO.OO
Mrs Riika Nortunen . 1.00
Mrs Sofia Peltonen 1.00
Mrs Fred Paavola 1.00
Mr ja mrs Solomon Backman
l.OO
Mr ja mrs Elmer Harju 15.00
Mr ja mrs George Ekström
5.00
Mr ja mrs Theodore Lehmus
virta 1.00
Mr ja mrs Matt Nortunen Jr.
5.00
Mr ja mrs Andrew Lippo 5.00
Mr ja mrs Wm Lippo .... 1.00
Mr Sulo Korpela 10.00
Marengon Lutherliitto. 10.00
Yhteensä $95.00
(Ennen tilitetty $140.00)
Past. R. J. L. Ahon kautta:
Ely, Minn.
Mr ja mrs Matt Sampson $5.00
Mr ja mrs Chas Anderson 5.00
Mr ja mrs Gust Sipola .. 3.00
Mr ja mrs tGust Nurmi 3.00
Mr ja mrs Jack Hill 5.00
Mrs Mary Oja 2.00
Mr ja mrs Emil J. Mackey 5.00
Mr Matt Perämäki 1.00
Mr Arthur Mäki 5.00
Mr ja mrs Felix Starkrpan 5.00
Mr ja mrs Arthur Nyman 10.00
Mr ja mrs Benjamin Kaatiala
2.00
Mr Arne Pennala 5.00
Mr ja mrs Henry Jämsä ja
George Jämsä 5.00
Mr ja mrs Emil Niemi .. 5.00
Mr ja mrs Lauri Luthanen
5.00
Miss Martha Lahti 5.00
Mr George Lahti 5.00
Mr ja mrs Alfred Nissilä 5.00
Miss Ellen Nissilä 3.00
Mrs M. Mattila • 2.00
Mr ja mrs Wm Starkman 5.00
Mr ja mrs Eino Lepistö . 5.00
Mr ja mrs Wäinö Mäki 10.00
Mr ja mrs Wm Lundein . 5.00
Mr ja mrs Verner Johnson
lO.OO
Mr ja mrs August Carlson 5.00
Mr George Johnson .... 5.00
Mr ja mrs Chas Harju . 10.00
Mr John Sandström 5.00
Mr ja mrs Jack Salmi .. 10.00
Mr ja mrs Verner Johnson Jr.
5.00
Mr Frank Anderson .... 1.00
Mr ja mrs Otto Harju .. 2.00
Mr ja mrs Oscar Anderson
2.50
Mr ja mrs George J. Mäki 3.00
Mrs Maria Knutti 5.00
Mr Gabriel Hiipakka .. 5.00
Mr ja mrs Oscar Carlson 5.00
Mr ja mrs Albert Lassila 2.00
Mrs Andrew Sipola 1.00
Mr ja mrs Fred Saari .. 3.00
Mr ja mrs Ernest Salo .. 2.00
Mr Bernard Kukko 5.00
Mr Richard Kukko 2.00
Mr ja mrs Alex Hanka 10.00
Mr ja mrs Rex Larson .. 5.00
Mr ja mrs Henry Hendrickson
2.00
Mr Alex Lassi 3.00
Mr William Lepistö 5.00
Mr ja mrs Helmer Lepistö 3.00
Past. ja mrs R. J. L. Aho 50.00
Mr ja mrs Emil Erickson 5.00
Mrs Maria Pennala 3.00
Mr ja mrs Paul Lassila. 5.00
Mrs Riika Tikka 5.00
Sikalan perhe 5.00
Mr ja mrs Gust Helbacka 5.00
Mr ja mrs John U. Kangas ja
Donald 5.00
ENCHANTING *
f* f /
l jraceJulncSA
bCy d fdbmmmmämA to
mmm JSfIZ 2
$57.50 & U[
M-T \ fK l *OS*7>
E W VV* —» *•*«» «
■ \\ *•• r— «w« m *
m \\ m m
■ mnnd f*>|
Range . .
.. jevvelers
Seamen Building
IRONWOOD,
MICH.
Mrs Ina Hill '. 5.00
Mrs Henry Koski 5.00
Mr ja mrs Jalmer Rosdet 5.00
Mr ja mrs Reino Wahlberg
5.00
Mrs John Koschak 5.00
Mrs Saima Anderson 2.00
Mr ja mrs Wm F. Anderson
5.00
Mrs Milma Perko 5.00
Mr ja mrs Albert Erkkilä 2.00
Mr ja mrs Howard Hario 5.00
Mr ja mrs J. Edw. Dahl 5.00
Mr ja mrs John Annala .. 5.00
Mr ja mrs Otto Langinen 5.00
Mrs Maria Mäkelä 5.00
Mr Hugo Mäkelä 5.00
Yhteensä $384.50
Soudan, Minn.:
Mr ja mrs Arvo Johnson $l.OO
Mr ja mrs Henry Hendrick
son 1.00
Mr ja mrs Richard Hendrick
son 1.00
Mr ja mrs Wm Mäki 1.00
Mr ja mrs Jack Lakso .. 1.00
Mr ja mrs Jack Kehus .. 2.00
Mrs John O. Johnson 50
Mr ja mrs Wayne Ronkainen
l.OO
Mrs Chas Salo 50
Mrs Anna Mustonen 1.50
Mrs Alfred Oja 50
Mr ja mrs Sulo Peitso .. 1.00
Mr ja mrs Conrad Linstrom
l.OO
Nimetön 2.00
Yhteensä $15.00
Vaasa Town, Minn.:
Mr Jacob Rajala $5.00
Mrs Maria Niemelä 2.00
Mr ja mrs Chas Laine .. 1.00
Mr ja mrs John Mattila . 3.00
Mr ja mrs Mike Jarve .. 2.00
Mr Sam Heikkilä 2.00
Yhteensä $15.00
Seminaarikassaan:
Kansallis Naistenliitto, mrs
Edw. E. Ahon kautta $lOO.OO
Pakanalähetyskasaan:
Sebekan, Minn. lauantaikoulu
lapsilta, past. E. A. Heinon
kautta $11.15
J. E. Hautanen, r:hoitaja,
R. 1, Ironwood, Mich.
SHELL GASOLTNE
REO TRUCKS
frJviCE Parempaa
‘ Palvelusta
0 varten
Gfell autollenne
Ekspertti mekanikkojen
palvelusta
RASVAUSTA JA
ÖLJYN VAIHTOA
KOSKELAA
Service Station
212 S. Lawrence
Puhelin 720
IRONWOOD, MICH.
HIRVELÄ STUDIO
x Kokeneet valokuvaajat
PhÄ«fe x Nykyajan välineet
x Ystävällinen palvelus
HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA TAI
JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTONA,
NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALVELUS.
El ole hauskempaa muistoa erikoisista hetkisiä kuin
hyvä valokuva.
HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN
Radio Cab Cos.
Puhelin 17#yjj
AUTOMME JOHDETAAN RADIOLuT^~
Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivällä
®
|§§i Randall Bakery
(Entinen Stenholm Bakery)
' James Randall, omistaja
110 S. Suffolk St. Ironwood, Mich.
TUOREITA LEIVOKSIA PÄIVITTÄIN
i »
Syntymäpäivä- ja hääkeekit erikoisuutemme.
Erikolshuomio annetaan kirkoille Ja yhdistyksille.
SUOMALAISET PALVELIJAT
EV. LUT. KANSALLISKIRKKO
KUNNAN JA BEN TOIMINTA
HAAROJEN RAHASTON
HOITAJAT:
Kirkkokunnan rahastonko" ’a,
jolle on lähetettävä kirkkokunnan
sekä seminaari, kuin myös koti
ja pakana lähetyksen hyväksi to
tut rahat: John Hautanen, R.l,
Box 212, Ironwood, Mich.
Miesten liiton rahastonhoitaja,
joka myös hoitaa kirkkokunnan
Avustuskassaa ja Rakennuskas
saa: John A. Aho, New York Mills,
Minn.
Naistenlliton kassanhoitaja: Mrs
Edward Aho, Sebeka, Minn.
Lutherliiton rahas‘-nhoitaja: Mr
Arnold Ranta, 1205 Cummings
Ave., Superior, Wis.
Eläkekassan rahastonhoitaja:
Andrew Anderson, 1209 Granger
Avenue, Lakewood, Ohio
\
i * ,<» «»*. v
k The new BALL DOME (2-piece Ä
f meloi) LID it eotiesl lo use and
L »urest lo seal. Fits any Moton i
p” jar. To les! seal
I press dom^— j
' have been favorites for generd- j
> lions. They seal ali Mason jars.
■■ Easy lo usel
il \ Lii 'J'* ? _ w cc*» v of B .4
I con«'«0 , Bio* * YOO r
I \M\\ SÄ 1
Dr. J. E. Drapeau
SILMÄLÄÄKÄRI
Silmälaseja sovitetaan ja
korjataan
114 S. Lowell St. Ironvvood
Puhelin 757-R
S Maanantaista
Perjantaihin
Lauantaisin Ja
iltasin sopi
muksella
FRED
OBERLANDER
215 E. Ridge St.
IRONWOOD, MICH.
Moottori ja jeneraattorl
korjausta
AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KORJATAAN
SIVU 3

xml | txt