OCR Interpretation


Carlsbad current. (Carlsbad, N.M.) 1899-1907, January 19, 1901, Image 2

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93061429/1901-01-19/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Cartobad Current
JlMI V I.. I. M I IW V ..
.'. KJiHH.V .ITm:..
Windmills!
i -i.. i V aS . -X". - 1
Eclipso and
Star.
- .-V. - . "1
. .-V. .si ,V.W.CV AvW.JkV. . v ,s , A a," -- V.V.
Al)
$1
:í subscription Ui'íer
!i . ... .
Vi
I'lllillalusl fVfJT ?rH iii'ilu . liili.t ut
t'tirlsliuil. J.ffjilc.i. h :il n.lir.'.i :n
moniiiiI cinsH nuil iiiiiiicr.
AH'MUtlY, lilt uu u I.i, lil'l.
Tm:.n; nr lifti t-ui.-r.ii;.:vi . t n-l
liik t ! wind r Mt Allnii'i h i.. .
Tin ki: me mi;i'i,'ki nix-., ..ril.f f 'ii
III (In- I'liifml Miilfi i, -it. In
Mi nt' l illl'1 I'llMllfs t
l.ii'i(.ilá nri- overrun, iiml piiy h Tmis
wurkitl in 'J'wi ni , i: iH--:r"l
tleiillia I ut rrn.!"'l. ;i f:i in.i . (.
Hull Of flltlltllll' I );.( I MM ! .',. ,1 '.M"i
l -ft ). Mul-il MIX,
W lin (nil lnlclliii.lly ,iti. (In- minis. if
tin-liiui-t iiml hi. 1 l.rhi-v it ftni l,i' la'
let nil, inni nutm-ut ;.i ,i i t'l. ti
nf llir I nlitl Mali- wi'l niif i'.i;' f.c
M I ruli it. 'Ii'iln Un' lio-iif ii.cn ii'i'A
f : n - Aiiil.il-'. Ii.il it a ill 1 1- it-i :!)
f It'' '.ufi n-'u. fli i,i i nf iif
I i w luí ran I it In in iui il
'I'm Hill ii (Uiiiliil U'ii'1.1 fi,r 10;
at'l'llis II Mill- pll'UWlllilr. Ill, I I Hill II'
Mill ill (Hill o. H In tlriiiiHY.il ir
I'lMlv ill Iiml II will 1,11 ,M , I, Mi loll tin
liu.M itl.'lit Inr n-.i 1111 Mlliih. tl.".:tfil
liy 'li ki liti.il in, .1 1,1, 1, n ul if iil.uii.u-
I It'll Inllinvri" Tit ci!i".'. pnipi,,..!
lV tiii'm' imV klilfi-f " mII hum I Iii'
Milil:ir' Sit It nuil I iln (l,r pmt) p. -at
tilt f HI i' pt'llllilll 'I III lia'A" full i.v.HJ.
Hill h lltftiiU ?, mult' it plaili ll,.i!
llir (Iiml liHlr 'UI it in;, Vl'IV lit I',
leiiiirilU' 4 i,f luu ilrfr.it .
N I lilt ! llllllPl 1 lull il.ill l.ll.'
Mil M Usui 11 1 . 1 1 ! i . t n - i 'luí mu i,l s ni
lililí) ínr Iln II. m i . I.,, 1 .i,, li li
t-fmt llif 11 "-nil 1 1 r Ihi 1 mni'ii.í i t muy
Ni'. 1 1 lt.it Ih i 11 uilil I nil i, ili'ii, .. Iif.i
llnll liliiiil't, ni- .ihm i luí in Un- ,i'":i ,
Hull llii'V lililí In ruin in, uní ., ni ;i;i
lliv nf iiIIiit iiiiliiui't. Ifiliii In. Huí-.
till' SiiiiIIi AflIi Mli lti'niiilir Is hi .Iri'il
Wi illi : I lii'iv limy U' 11 rl.ini'.'i'. -!,i ':lil
U ni. T. Mi-mi nuil I'iiiiI Kinjii r j-.il
llU i'Miintry iii'Xl iiiunili. 11 1 il c ii'iiu
lili, llll'll' 'IIM I-' snll.l' ll-lii'li' limit IV
u IU, y i- mi' 11 Hi'iii íiiii'iiiiil .i iijilr.
'till. Iillll'-F 1 if I litlffi'l'Mi I I'l llll'll', ill ill;(
tu mlil 1 1 1 1 1 1 1 y t it si J f I'V liii'ii', i.'.iny
II lllfllllll'IMltlll. II llUS ,.'S r ! 11 lull
Ilililil'K IH liii'lnlit in, tu I'l'ni' flit rl M.iiili
I I,. i:i:i. riii nnlii ur l.iiulil iliKiiity
In Iln1 Iiiiiihi tumlil Ik' Iii nuili'i ,,'illv nil
nil (I f llillnl.i r !' i iii .-.(1,1 il i Vi's,
II litllu II lli ti'ltil nt iilllri', 1 1 M ' ti ll i - llii'
wlin 1 y muí 111 u U Il ,1 ii.H' ii'i ni niliM'
hliu lly. As i1iiiiiiiii' I In till' m'liillf,
Iln. Iiuiisi' srirriii uiul unit linlili-, 11ml
II Ih IhiiIv 1 1 in- In tin' l.nl tluil pii liiilliV
"i'liriip" lili lí Itt'l lulu iln' I.illi'i- Ii i'l.
Alumni ;iu nl I lliiii)! rim ti'l In run
Will sllii' li'trlluriiil iisni'iiilily run
i ni'H lii'M wi'i'k ll'i ir w ill l'i' lui run
hlitiu-iils mull' iiiii.1 Hum llii' n-u.i' uf
l.ilirulii, liilily uiul 1 Innt s i-nuulit -. I .
s. Unit iiiiin Iiiihii 11 1.1 11 11 ii',7tsiiii..i
ftli.it w III lilnk I1I111 inniinu llu ImiliiU
luu fili lí nl tin Iri ut 11 y. li.ttiM 1
llir 11 Mill nf luí. í iimI 1 iintN In', ur run
f'tillillll tltlr l'HM I llllll III' Mill lt stilt
Itlllinllll' III lir ijl''lil lln. W llll'll Will
n i.trwiil'tlii' iNt'I tin- rtuiM'i viilivr
Iiml HiiUli"Hsivi' 1 Itl'.i'lm nl Ni'W Mrxl
si llitM.rnlm rilul lllllr Itvlslllll.ill ill
iiliiini', Inil 11 cii'itl iIphI Iii I'llift. Ñu
II ll's'tlllltiVI III' till' IM'llll llllN III kill
liliuf iislilntinly hinti' llu- i-lrrliuii In
i-nM'llV ii Ktll' li'l Ilia tlulli s UN hitrli
rt'l'it'si'iiliIlM' llillu I. ni Ml. liiilrliuili;
ii ul If tliiit "wilil hikI uihiIIv Mt" Unit
will imi'ii tin- M'ltU uf tin' iniitl'.ty til
S ml. 1 I r, Inr tot iiiaI ll ilityii, run lr
liiiliu i'.i tu i'itli-itli'1 liii'iiMUVs rnlriil.iti it
III Ulll'lll I III' l'llll' IIH It W III lit'. Illtlll'
IIikmI Iiimh will hlitlil In llii'i'it'tlll uf uní
niii 'iiililviiiiin.
A IVniity U KiMrt Suli.it prtipuM'ti to
linvi' Iln' li'-itrliitni'i' riuui a law ruin
Ih IIiiiiI llir piililli itUnu In llir Irailitix
i.lnl-.MirWpiiH'it uf all pinputt-.l iritis
liitinn ut Itttst tlility tluyt Ixftui' tin.
Ii'iiikliitnri ini'i'l, or U'fuiv llu dill it
dually m lisl tipuu. !u ui.ti'i lu KÍM- tin
llrM RpUi'lii Itlnl tin jHatipIr nil lipni'ln
ttlly In illm iltk till llillu at Ilii lr Irltiuv.
If llial I'litn Wriv Knriullv ililnplrtl.
w lili lí i mil' ttrp iiw.'iitln tin' ii li it ii
iltilii, tin nrw It ultslalla.il piiKsuil . y lotf
InUtntvit Wtuiltl U' M l V ktniill In iiiiitiiinl.
T'IihI ituiltl tu lutnllv niitlilii Iml a
lilf.tltHI. Nrw Mrxlritn.
It I'tMati nu t r limit iminii liour tu
iiiaiiitaln llii1 tiHtUmal rungin.. If tl,r
iHiiintltiii'iiU of tlx' t'tiiinn'wiiirii Mini
kfimttira "ittl.l Law an upuiluiilly tu
tlint'iikt) pt'ii.liuit lilIU, many tit' llii'in
Wtttiltl Im AktM-tl with lull littlt ' Imtf,
nl lir r Wtuiltl If lisl'l imii tin' ta tu in
iltflltillnly tin inuii'. nt. tiny ta nu' ot
fur illM'tiaoltiii. Tlin a iíiik uf tint,
kittl uumry nut lmtirtkiil'iAll wunltl
U rflH'tt. mi llicitt wtmlil Ih frwrr
ml Ifi tt Uwa IImiii the DtattltP UK'k.
. li'Ulitt ltii Is Iuih riiiiiliirttnl It u ii
tlinti uf I.III lntiHitr la i Wllliuut tlit'
aiit tiuii t.f tlit- iimnm t, wlm a iv totally
liituaiit at lu tlirlr rt!ititrt until
lHillHi,tiuulaNt unt-hliull U iaIiuh! In llitr
tiprfinr rwii1. tul u'pirltinlly tu
llwuaa ttirllt la ll'it pn-sriitr. I until llir)
hair Uii.tnD) U. 1'lit" loiw rrfiTvn
tutu cali fur )nt nrli luraatirv iat
Usrii ittiHsail tijr llir lSuyhaiiU
ItKinUlur. If tn li ti oitaniit U mm-ms!
U lll Ij llitr l,.i tul kit to an I m
Uir (jimiwil likni in many )tr.
8
'.1
MA
fri Anyone Mili"i'i1)ní
for the (Yi;;;:vr íiimI
Vt lillfíll'r ;l l'l .i sllll-
ffr M-riiti Mi ni inhaiifi'
Ú Will lie iltltli'il tiMinc
V
'JA
llílllcc
nr il v;ti iic
H lili l'lKlV II MllMMllT,
$. ''V pitying i;',) iirrciiis
m
iii
hiíi! : yr:iv 111 ailsíiiifr
1
yiill WÜI lie li't il'ii"l
W ti' Mime privil';1,!'.
iví ti 1 . ! 1 1 1
1 1 i 1..
,11:1111) w ii'i ruin ju
W'illl lili'-' liTÜ's WÍ11
j ;'! v; 1 !'' i'ipr. ai.d
lente (
lliiinl'M, un.' tu li:
IV-
tainciUli- ..llM-i tiiln-
'fl 1 . 1 . -
Yfl UctMi-ilcd til a iiux piriiarcii ur i:;ti pin pese. 1 iu.
)'ü Xcwtim's ,li'vi'!iy Stuir.
VA I i.. M.....I. I.f 1 U li I
II i lllfll l.l, 11'"
who will register tin' roiiKiii.- ; lid place them ill a hat, 1Y ::í which a chihl fji
will draw niie numlier. The rrMilciit of I'lihly Coiipíy l'iohün;; l!ic cdric-- VII.
i, poniliii'i' x 1 1 1 1 1 1 1 r will
4, This iiiaehine svill he
v.
y .-. 1 i- 1 w 1
j.jiii 01 1 7CCCI1MH r.
L'-i
() Hcuschokl Need
ilW
.siaml lly utir 1'ilciiJs.
Tin' I. iri ' 1 " . . s Kirurtl luis lii i'ii
11 .t.u.lt il Hit' .iHi'r .iiiIiiik nf ." 11
MiUli'-l riiiihly t"- II. r ni'Xl Imi yi :ii'..
'I'lir luliuii vi llu- nun,!) t t'liiiiiisiiin
t:s hi Itiii matt.-; i-. iinitil. iunl lit'
iu!.'i iillulit ul' I lir 'l. irn ilif:; i in l!ir
il.il'y i;!irr w ill uive llu in sin Ii ni)
Ili'ily lis llic I uv aun. I. nw Hit In.
Tin- ruiiiily . lil. Inn: r.ni Im .li.l.r rlit :u
el uiul lii'lti r I'V I li' IJiTiU'! Hi, in liy ,ii. y
ullicr i:ih i in I.im Vi'ttt. In miilil imi
lin. Uernlil is it triulill".iii .iirf, ul li.s
fur I.iih i 'ti.it, mill Uir ruutiiy ln.t.ril.
In liilf ltr'iilillt nn. Ilirir writ' in. my
iiinil iriiHuiiN uf pulilit'H nii'l niliry wliy
llii-i r.t linn ttlmiill linfi' liri'li laki'ii. Il
inny iml '.nil llu- Ili'iimiTittii' iii.iT-f in
Man M lnnt'1 ruiiiily uiul tlii' lurn wlm
lunr iipptisttl Ihr i li t tiuii ul llir pit". i nl
.u,.r. iilfunnly r..n.n;i-!i..ii.rH. In. I. uf
muí si', llial Miuilin luu rui Hilt u t
wlulli'M l' Willi tin' rulililv liui'l.l. It'.i.l it
ilitl lint. TI, i' 1 1 1 1 1 1 1 V ruliilills .lunrl".
iri i.:nlrtl tlir orí v irr
In- n.t nlii I, .1,1
ii'iuli inl llir ii 1 1 Iii llu- pa -l r.ilit
I .it i 4 1 v iiml lulu-Mil il lu I ist t'ipiíp
pt'il In tin I lir Win I;. Tlii'V aim ilriivtl
In lirlp mi iiilluriitial in i I iil'S' It'inu in
ilusii y. uiul t'Mik llii- riHiln'. Tin
Hi pul. Ili'.iii uf San Miuni'l ruiiiily nt.
pinvr II. NntlilliK ii'i" it lirrih-iiV
sliliul I'V ui:i''t tiiriult it ii liiusl rvrcl
Inil iiiaMin in pnlilir.t. Nrw Mt xit 'ii
Tl.i- itliuvi' It I'.-prctfiilly rrrtiin
Intliili'tl at stt 1 1 1 1 1 1 it'piiiiiiiiiii tit it 1 1 ut..
Mull vit.lrlii'l' It I ii-t't ' 1 1 1 i 1 1 U Ktii'titlllliull
ill Hit' l iut. 'l "sl.lli s, lliitl I . .'uní
I h'IIimI tu ir-k Ii i litr fit' wliat tin' It'tiill uf
(Ills ii'uMili( IrlutunrV In fulfslilll It ' :t I
liliiri'i'illlilis w ill lir III tin' lir'tr liltlitr.
ill luil llir iln y riiliti' Wlirn It Will '
ptitsililr t,r Kill' lilirll l.iWUMk Vl"l
lii'iiurr tipuu illiullii'r utttlrr llir jjnltr uf
uf II tiippt.Mtl imltui'i' '
-
Till t 'upililll illllllliinil itiiaiiiVt'l Irs liilVl'
lii'i'U f.utlrtl. Tin! t'llpllilll ptDKliss
.. i . i ..;.... .Ii ......... I-
sH tin' uiilv pi iiplr wraiililf tll.tlii'iuiit
llilf ltri rral I'tlutf tlrillrl t, rnitl liilltms
mimI lifWspaptr liiiMt. Tlirnnly inlifin
till! friiltliV lllmnt tlit'M' !rr:tt f.lkf
ktmir.. Utlif f.irt that till ll.f pmlit fc.Ht.
. .
Inllif liiMly lii wspuprr put Irr. It a
llll HI Wliul , i'l klltiw'.
'
Tin: rt iilri' tf pt'ptiliitlttn tiiuvpil lull
ft.ttili'i'.t lililí w.'tlwur.l iliuil.K thr
lust .Ir.'rtili'. Ill thla fm t U tmirli f..,.,l
. . .. . ...
f,.r tliftiiiltl fur ll.titr Im mt nut tlmr
tniiilily ttlivr tu tin' lirt'tls uf Iu inatiuii
Tlif Vil t'f pupill.lllt'll liHit sptrail
uvt-r tl.i't'litiiv I'mllii aati Imt wl.tit
. , i
uf lltf akl llllil lumia llml Hit) apiililiitl
, , , , . . .
I'V tltmi-aiitU il iniliNi uf ruilrunilaV
Al 1'ltViTlWul Iii. Kitnaiia, lilal Tilt's
ilay, Kits I Alt'kNItilrr, It lirifiu, Wlta
liiii inti at ataki ly A Uiul), Tl.r tlui'
ultlMniy. K.tiiil'will now iM-t tipy Hit?
Hisltliill uf k.illii uf lilT alallT kt.lti ' W lili
t'ltwlillt' ItH.ki-il nimii tin' "iiriiiti lynrli-
inn t'uliiliiliiiilit k" at hut ImsIs uf i iiuiia.
tint Wli.i now nlittt.l In n liitiM' Ma
ttuiittilti thr ,mi i bU ),.,..
.. .... .... , . ,
lluwrwr. HoU.li It lili int fiuni t.nnl.
ami will tif rutirac I IumhI frutu.
i ii.
I'kiiM iNSiltu t s-.at t lir K.piil.iliuti uf
I'rautt' liu'ii-.tM'tl uiilv :i.to, Just
a.-iusa tl.primiiiit'ltl.t. ITiit.tl Kliiijiluiii
uf lirv.t Itrtuin Infiti. t l,.r m.iiU-
IU.U S.U1MIU TIip kiK-n. Hi . tint- t.f tin.
t'tiiiarlwu Unny Mnklnit. m.1 fuivr
alJ) Ulmliaic tlir fait t tt. ai I'liitity. U
n ilting liaJ I. ,. Wt'ii rrmitf imw al
war mili íiij utlirr p)Wtr. ).tr birth
rtt wotiltt nut trijtml tttt itiiiuUr uf
raaiiallir III rltttts uf Itir tiut.iuaj.a at!)
11.
Tiiís
Mecí
Dcaulífuí
Machine
vt
'('''::'XO'.:,:r'o;;i'i
... 1 r .. 1. . á 'i'i : .
I!m li miIi-ci ilicr will l -r-
ll.'i. 1, v u ill 1,.. iti.i.m ,1 liv
lili 1 IHI, "'I l'll.l'í
receive lice a new SL'(K!' SLWIN'il M.('!1!X1!.
mi cxhihition at Newton's Jewelry,, lore ai'r"r the
Worth Sixty Dollars Cash Given Away. ty
l'roccetliiiRH tit County Uonnl.
I'll ml ul' rtuiiitv rn n!ni: :i iu". 't: I
in irj.ul:ir M"--.iu:t 1'ii'i 11, r -i Ml. Ill
.lay ul' .lni.ii.ny. I'HI. l'i-. :(, .1. Ii
.l.iiiiri. i v. 1 1 1 i si , t n - r j . r -: t . 1 1 Nn. I:
I icu, ilrnN. rnliiinis iu:u I' i:i :i.I..i'.
t; S. . Wimvit. i uliltnis: iii.i r pit
rinci NH. ."; V. It. O'Arii. rlrrl .
( In Inut ii.n ul' ( vmi. Wilrnx. duly M'f-
uiu!i.. ,y X, W, r:ivrr, .1. II. .1. tines
wits' fin li'il rli.-iii iiiiin.
"l'ljc ImihN rf M. I'. Kerr, .1. 'I'. Tim
iiIiir uiul liurl A. Nyincycr wi ir t .mi
Incl niui iii.i'nvril
r. J. Vli;lil Wits lll'liuintril
iMiinly I'liytiriini fur (lie rnsniii',' yriir.
Tin- ltinil uf .lulm I'. Mntliri-uli, IX-
riraturrr iunl rulln-tur, v:i ii.i'uvri
ami i.clllfiut r.t ai r.'.li ii 1'i.r thr fnllmv
ui'i ftiiiil.., In w it :
sr . ,. y, s.-mmih n.tNrv ur
I niiv :
I N' I
ni'.lhut;''
!M'l I I'l t"l
.S. Il.nl I'll., I,
,.i ;m. in ,
i:. :v.vi'
... jl uv.
ir.i ti
. i.' t :ii
ii-..;t
. ..'.:;i
a., i
im ,;;
i ,'i
. I Ik'...;"
s' 1 '"""';' 1 v"' -
" :i a muí i
N.l .-. .
Nn. il
N". 1
' N.i. t
Nn. U
,i 12
" Nu. Ill
inii'ii i i ..iii iii.inii'itii.i .inil liliiiil't ui
Inti ri'-t I iinviit K..t'ii-.f lit. ml.
l'i unity I-iunl
ll.i.til .till Pi Ut,..- 1-.lli.l
mit.'.;
III hi
luu;.:.'.
Mil nl
4 r.s
'in. ..'
Asi. iii '.
i:tt ui
.Hi l
li t; it,
:i.
i unit II A .I'l M ,t sink'R Hind.
.iiuiKiii.'iii i muí
l.itiitiirtlltuiry I xiwiiw inuil
Int.'r.i-t nn llrliU,' I'.nliiU
w Hil Anliiinl ll.iiiut I iunl
Hiiii.i.l liniit. l.'iTlturliil Li-tlf
Inli is-sl n.mtlliK liitlrlit. llmiiM
t iuirl lii-l- . .
l.lni'i.liit utility Iml. Iil.tliii' IíhihIh
Sluklil ( Kiimt ITI. '.U
In-trli t liuiii t un I 12 l'i
I ui r.'iit I i.'in" lif..-.ü
Ht-li.ii.l IU .tilt I N.i. It . ... III. n
t otirl U' in -i- lit .itlr ... . tn.ni
Hrliiiiil I'll trlt l Su. I.I is. '.'J
Inlt ii'nt I.liiftilii I titnily liiili lilt'tl-
it. .ti.lr. .. 7-il 7
-,,tHt-tr- t nst . la. ;,',
i, rt-riliti-ntm imuity ul 1 il.l :m SJ
l.uviis.'. ami Hii.'t II U
y""
W V- Di'linin, Afst'kKoi' "jii in
,Uli,,K ,i,.t s, :H,l
Hut Nu. II .nl
I lis t Nut Itiittk t nrUlmil a-. I.t.1 HI
'
T" a
, I1 " "'"1,v " ''v- "'- ?
luiit.tl t.viT In J ) Wniw.r, tuiiiaiiitr mu!
, l.,1,.,.,l.i imnyitv.. timu.tii ami
,,lir miiuit.-.l ittui tliu-tj -mt ,t ittillur antl
nlu.'ly-tiiurr.'iUi.. an .Itumu by lln'ntH.vciV-
I"",1 , ' J II, Joti.it,
lialriuan llnaixl tmnty iiiniiiWHliuitira.
......
Ittsi'ltrtl ol Hm ItMiitt uf I'uuiitv I'mtunlia-
;., ,., .,,, j. y m.ii...-...,--
, i. .(r, Xaiit.iiai nnk ot t at lt-
ivt,l l.,r lli'rt) -tlve Ittutoaml' four Inuittrisl
tl.irtjr-tlira.sr' iiutfiy-l..ur une lunnlistltli.
tiullar. h..wii liy llir lhr tvpurt.
Tim Jatiuary 'in. twi, J I. Wtiain,
Trraauivratl. t (jll.s. t.ir.
Hy II U Aastanimst.
Tlit I'l Kltf N'l is lififl.y tlfkljiinlist its
"' " '"A'T ' V . I " Í
t-iiMiiiitf two vtstr. lu iittulikli nil tin-
,,K,i;i.5 ,,f n. l.0,u,l. tnt ltnlmtf nil
.iintiiir iiiitl:isl l:v thr tliilrii nt funn-
ly tMitt'l,,y
il .a: ...I . .. . t
On nitftflrri wax nr.li-nsl tlmt tlio lu-
aiirtllltt. till ,lif fútil t litnlsaS U' tlivltlt'il
" itTiv'i, u,
M' - "K' ' Tmry mt.l tl.i.i. n pr,- ,
M "" l' J -
At tN.VM" A! t.i.w n. (
Knti'rmiit trj km t) '
M, l Mrwurl, l autl fur t'ir tvuit
l a .. , I !.... - . . I I .. '
liuutc .... i.i ll
, l'i trr !: t, tai t í a.ii r Iii m
Ou inuliuti Uwnl niijutiitx tL
i. ii. .i.tsi , huir ii'ai'.
y
s.
rf
V
!1
fs".
- 1 1
1íii w'ul lie !!aV(l jit t.'.'
i?ii. , ui uc raci'd ai i
,-ií ri i-v.n r.nipi'i;. ''
,.,,.iuu'M,. . r tuvo..
II .''I.. I!. ..11. '"I unit. t
m
TJi-. 1' a in-a Week Republic.
Fv i Miuitl.iy ami 'I'hui. il iy i ni-ws
nv.j.i r in i uní us a in i.izii.t- ul il lu i
II I' l'.r II r i,t;'iis t!u' l;tl i-t-t It-li'i r ij.li j
n:i .'ilt-ii-i-l i!.' M in irü Is n.'il It. !
I lir. Mi!."i-i .n'l' i I I in "T irt'-u U t t'U ' I
Ki'I'ul.'ln'. v, liich is .ii"V I ;i ji'.'tf.
Tlit' I'l. in wli" iv.uls I l.t' " 'w irr :i-
U'ri'k" iu'i'iili!;'' Kmi'WH ;il I nl t ui-
f iirs iti,l!"iii. ti mu " I ii' uiul l'iiii i;in
Will:', !m .ii-'t , cliiiiit On- m u ki'l-'
ii 1 1 I I'uiiiiniit'i.il in ilti r.s ;;i'ii"riilly.
'I'llf Uil!'!:!!l Wil l tr.tthi II." "Tv.il'!'
.'1 Wl'I'k" 1.1'iUllniC U' til.l'IS 11 I jl uf VII I
uililu n. im unit lull aliu'.it lit i;st-1 u lit
.i iT.t ii aiul l- r lusliiuiiit mil limit re
rtrntiuii in tin' luiilit i.!incK I lu.l funii-
liiult-r ln'il Ii l.u- ln'.iiliiiiíi'uf taris mu!
lii'limi. 'I'lir i:i Uiissip nl. nut lii-w linuKi.
a;ul :i iln mi utlirr tupir t.f i cpfriiil in
tfit't-t tn llu wiili ii wake man uiul vm
in. in .
Cliit '..ii'x 1. 1st.
Anyi.iii' v .Im is iiilfn'.slt il ut nlT.iiiiii1' " '"
uf tin-wui Ul nl laii:'". hm wril us tiurj1 ' -uiMi
ni; I i.itial life, W ill ltu p i'iiM il wuli l"' '
t he Inilii'viiie sti li-i'i i lit it, ii uli'i'i 'i w i 1 1 '"''
niliHt'i ilifia fiin M-ruie l ,r C. ki.iia ii
ft It If i n ; ami tin. .N'rvv Vutk ii My
'I i iluiiiv uur jrar j.ir h'J.:',.."i: nld miIj
hi-iilit tii in ly I tUi nth uil.ii' (if tins
np.f.' liy piiNliiu up mii-ai.t uiul u yi'ur
... .ithiiiir.'. Tin Iniiiint' is i.tt't- n
iln' luii'liitist juiiniilii iii tin- wvrlil; ÜI
paiít'H r irli wri k. ('ail ut Hi.- t'i .
i:i N t uiiirt' ami w u tiiupf rupy.
Bsr
Air?
Ví'Ár af.. otvAvr ltd '
y & Tor Women
Arc you atrvovtt
Y Are you completely cxhausUd?
Do you sulf. r rvry mouth?
If you atuwer "yn" to any ol
these qutrtiotw, you luvc Hit which
'i'lix ol Cartiui cu.vt. Do. you
appreciate what perfect health would
be to you? Alter taking Wine ol
Cardui, tbouundt like you have real
ised it. Nervina (train, lot ol aleep.
cold or indigestion start mcntrrual
duHK icn th-.l are not noticeable at
lint, but day by day teadtly crow
iiito troubLsome complication!, wine
of Cardul, utei lust before the men
strual period, will keep the female
system In perfe.i condition. This
medicina is taken auietiy at home.
There Is nothing like it to help
women enfoy food health. It cU
only SI to test this remedy, which Is
endorsed by IWJ.OOÜ cured worora.
Mrs. Una T. Frit burn. Eat! St Louts.
III., sayti "I am phytkally a atw
woman, by reason ol my ute ol Wine f
Cardut and Thrdford'i Black Draught"
l.t raMM isa)ulrtne taa-.al l.raMliam, al-
ni-a.al,ltti.loni'-rfc IUlW AilMaV
" jcnl." Ik l'kluuHia( ktxli-
riaeCv., CktUtiHiae. Traa.
" ...I i i. I y I. iti mad it
a i sj. i . ii t:.i. i,, w k .fa With )tujr
, t
; ..t.ii in i-.-, k.,ii Mi t-iz'ctoi
I i i r . n .iui.Miy. ,-.t trr ii..ii.t, ma;
1 )'.u can .J vu U w:,a.i U.t r u t,v.i.
tauy :u thi) i, ariur.
VJÍfWV XU'-ÍV "",'s ,,,w,,rs- l"-'lrM-tt.rK uf il,,..
P$ijf ii?f ít i ,'!l' TriitltT Kt ttitrunt, urr imw wrv-
MJfWi,. , : liiitiilai ""'ls' i.ini'rr iiml snpprr
'P-I'xl - V CSVT''-íií- liivr tin in a trial, if yi;ii waul u pmil
HW'-Wl '" 'Ái s.;!iiirt. tiii-nl nuil tmu-k .st rvln-. Ml'
B
'iiil vanii'il Iron ri.lirnü lniilt I onlcr.
iai- us 11 c:ill uiul tfi t our friii
Tracy &
ciiikCM i;iri:cnkv.
M. I-'.. I Mi lu 11. Ki'iTii: l.'iiii!nr nTVli t
Huiiil . Hi 1 1 11. 111. mill i. i'. : M.unliiy
1-.H1..1 hi in 11. in.: 4 iv.ii iii I,'' im.i.' nt : .
III. I'll.', T Ill'i-tllU -VI Vy V I'lllll s.l.'ij t'M'll
in; iii 1 n i In
.1. I . S l 1. .. I'lli-ti'lV
lli1lfT('!l,l;ill' I ' I II , k l. I ,, ".nil I. .I.'-.
II. I 11':. 1 "i ! . . Ii Mili I... I'l " .Iii. I. Hit..
in. i'Ii - 1 1 I ..'.I 1.11.' ....ni": 11 it. in 1 111.I1
... i-lii. .t ill. I'l.-..' Ii.i.k: :üi' 1.1. 1 - 1 . 11 1
'"lili..... ,M r i'li..:t ill.ili. .I'l.l'.iii, u.i 1.
tt " I.n' T:MI i. iii'.
l. im .s ,t. I'..n .11. l-ii.i. r
Mi.' l.l
A. R. O'QUINN,
-- . . PROPRIETOr.'
American Garfsbaü

n J 1
IGE
N0
WHOLESALE
BEER.
eM'TVVTW V 'V 'V f If
Usifrond l ime TuiiJe.
Milltll It'll Nl
I. Ml! u riMt:.
1 .1-11 VI I'. l'tl't
A I'l i Vf ' Ill I 'lu'l ituiil tt .....
1 rri.-i". t at 11 ltd nl
A.TIM 1 lit l('.s'At :i lit ...
Ai rivi's nt A ma l'i I to HI
huí in m.t Mi.
1 rlt'.-t"; li.'i-!l!n :it
i rift s hi Iti.swt-ll nt
i A i ii vi s i.i ( in I'.l.iul ni
1 ur..'s Ctrl-Li- I
AITIM-' III I'ltl-li.. Ill
1:1
.."!! in
":ll. . Ill
,. '."II i. Ill
'. :.ii.i. in
ir; '.ii. i.i
Tii- s'ltitii liiiiinti I I'n I n invii tivcr til.-.lii Iii
( iirl-i i.u.
Q.W. Cfi'.bES,
Transfer Man,
0
Ji a
I. ! : - k
. ...-i ii'i
u! ! I.'
Is s'.
I't.t,-; ,
.. .'.Lit ,
I
,.i
Mi.;
Ta f't
i I )
i.' i
I' -
iri.r
: 1
I " '
I fill-
I . I.
llll't urn
ii i.-."
. C ; i-t-
i i- i-
A-' ;
. . . ;.:-.
in:'.
t: J :i l i
'! . 'I i !
'.':; ' :
1 .
!.!
t.- :t,
; !! i-t t-:t
t
t'.tldy luu i 1 i .:.'... ti : : .
Kvriy lii.itit- ut"tr:.t.ti'i'ii.
I'li'.sli liiiiTrl uf line kr.'ti'.l jti.-'t iipriiril
ill tiic l'. S. Itit-at liiaikrt.tlui.t Im'iirl tu
.jiilrv it, vim want il ami ll'a I'm.'.
W.VNll.l.: 'I'u Imy llk alurp, in
iiiiif ul !!.: ('!'.:i:i:nt ullirr. ur itt
IW lilni l.t l'ii niilt'lirc,
l'. T. A n. Ms.
v.r - 1 1.- i., i tif.....
.Commission W
J Ami (li-neral
Hay, Grain, Seed, Feed, Blacksmith Coal
S2
U. S. leaf
t
Marte
iMrTMil'i'JIWlV'l'.rV7r'iiilirVilWf'ii'Ti:
G. F. A. Robertson,
Blacksmith and
Wagon Maker.
GENERAL REPAIR WORK.
Fivtl ami Livery Corral in connection. Su. Chuüu St,
Well Casing and Piping.
Tin and Galvanized
. . Ironworks
McEwan.
Contefst Notice.
I'1'imi't'ni'iit nf tim lnt'i-l.ic
I niti'il sun. h l ima unit" t .
Ili'fni'll. N. m . ih i.iUt wii, inf.
A MilllcN'ii. 1 i.llUinvtt ImvliiM INHSQ
Ill.iJ In llilx n'.'.li-.' Iiv I h.is. Vi . Ik'fiinii, jr.,
ut.li'.iiniii, ni;i'lnl In ! i ii iHl flit iv íf
1M111I July .11 ;!, inr 1 ni' '1 ci( tin
v'li'iu .t. Iln- nl tin 1 muí thi l.c'i ni'
ni 111 linn I. !"! ti. 'luu '1. 1 1111.J :'.-.. by
sniiiin I 11 V'.iul, i iiii' ) ii. , In u 1.1 1 it tg
Htli in (I ti.ül i'.iv mili .''.11111)11 1 Moni' lia
l lll'll'. .I,.HH '.'lll'll ll.ii l 'l.l.l UIlU 1!. I IRlld
".it" 1.-1 - ii'-'i 11 1 'I., un- 1IIUIX .lllll'HIX
inn nil... sun.'. lu .i.liur mil i'iui, 111.1I ufrt
til lili' III till- lll'.ti' I'l MU. I mM.IhvII! t.Ult HHld
Ir.'irt i mu : ritli'il iin 11 .uní t iiltlvii' oy
..uní piuivim iviiilivl i;v ihw, ami tluit raid
iilli'i-tl absi'iiL'i- uviiu il.- :ilil lanil Yíi TQOt
1.11.1 In hi. 1 i,,;.!i. un ni in Urn unit)', imvy
or nut! ni- (vi ;,a i.f tl.t I uiii'd SlitliK
lii lvi.t uniill. r, litlii'i r, i"iiiiiuii or ti:..riti
clui iiiii thr uir v. llh f-uiilu. ur ilurtnr any
iniiiT viir in v-'iirli tii t iiitfd NiMH nay
lir i iiK.iu.'il Midi pm tli k iu' lii'ii'liy nulinra
t' ni'ix'iii' 1 i'..)i.ii1 nuil i.ii, r i'vl(leuei't"uch-
lilK h. till nil 'llilinll III III n'l luck h. ti.oO
I 'I i'"i;ln r :' i, IKKI, In I H i' (hi- ITKiMl'I'MI'il
I '.'IVI'l'lll till' l lllil'll Mull 1. Ill UU Ullll il to
K'wi'il, i'W Mexico.
I ln' -11 lil 11 1 :i ;vu 1 1 1 imviii't. In n pinpfP
.1 itl.tn v 11 , lili . 1 1 ici.iii'.'i' i'l ' mi hm (ort.i met
wit ii'ii i.iiw 1 hm iiltfi' tim- ihiiHi'iire n i ou
I'l -,'t Vli'f 01 tlll ll.tt Iff i'l' 11 lint lie lliii.l.', it
l lu it lly i'i'. r"il nitcl ill! -viril tluti :.ticl
ti ilici' Ih-ki iy tliif muí .iuHr puMicA
lion.
it..wti;i I i-;. v Ms Hi'Klhl T.
I'll"! li'll.llcillliiU Snv. i , 11(11. i;t.
Eddy LocIko No. Ü1, K.Ofl'.
Mi'i'tn pvtry Tliiiv-.day
i-vi uliik-nt 7 ::m o't-.t'ic.
All v i -H' M nix v.Mttima
.i. n ii i! i v, c. r.
.I'lllV UOI.Tt'V.
k. it a:
M stilc. -i;. Jr IltitlHo x i 21.
A. I . A- A. M. Mr; in In
IX , 'i.i ,ii-1. ii. i. .i.i.. .' . i
J. I "- in., ü.tl si.iur.l.ty ol ii cU
'''' . .-nii'iilii. ti.-'iliiit' Ijix't.iri . IU
vUt-tl Id nil. lit!.
.1. It. I'l 1,-1 I.MAN. W. M.
A. X. I'll iTT, s.'i-y.
sTti " l"
f-4SaS) Nil. 'Jl IIIIH'IH !.
" - - l' l'lility I'vrnln.;
1.0 0. F. !:.'.ikJ
.ery
Viismilr ttnll. V'li'ltlmt tuvitln'rx In
iiluii'lliut lsii nl.tlly Wflinliii'.
( . II. WlllUUT,
Jsti. S. MnHfAN, Sti.y.
.."otl
. a.
W't.iKlnu'n ot Wnrld,
I'.t'.tly tirovi', c,,.lii
Nu. ii. Mih'Ih thr na
nuil nil' Turr .1 a ir
lll(,lll;i til Puoll I l.illttj.
I, it, SlltUl.I'lllllil.
t . C
C. Vf. Mu ir
( Inrlu
Iiest l'assciiííer Service
in Texas..
Important Gateways
No troulilc to unmici' iiucatloni.
TruUKli .vlfi'iM iittiMlly
Fosee t:
art. "V.' rrtli
Ct. X-.'j.i
tni
Itiruiiiiiirnbln (service to
lTasr Orla.ri.o
Ktuiih'.li
Auk tor aclioilulus.
K. I'. TVIINI'U, ,1. I'.T. A.,
lmllus, Trxi'i".
Forwanlinir O.
Fresh MruU, Saiihajje, tiame, fc.
.. . 9
Always on nana
r
Freo Delivery In Any j
Pert of City.
John Ltiwrnbriuk, I'loprlt-tor.
--.y-it. nt rv5x
r.rt-i.t ni vri;-sr
yJlTCT a"
MILWAY
la

xml | txt