OCR Interpretation


The Daytona daily news. [volume] (Daytona, Fla.) 1903-1926, January 17, 1905, Image 2

Image and text provided by University of Florida

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93063916/1905-01-17/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

r
s
+
+
Novelty Store StoreC
C Co B 13ARNI R eS eSIuncy S S1Ltncy
J
Iuncy StntionerYt StntionerYtSlluvln St ltioncry ltioncrytit
Slluvln tit UVCllll l Good11i Good GoodsIishincj
11i Iishincj hlnJ T Tclele TcleleIutl1Cys cl c cLwney
Lwney Chocolate ChocolateCrockery
1 Crockery GltV Glassware Glasswarelays rc rcToy
Toy tlnd NoticnS NoticnSNo otinn otinnt
t O ONo
No 40 Beach St StIIl
11 ull alt ti titt
1 1M
M + + + + + + + + + + 4 + I + + + F F F + + + a + i iil + + + + + + + + + + + + i + + + + + + + + + + + + + + t tBond
Bond Lumber Company CompanyllIlllIrlllhlnr
il
llIlllIrlllhlnr in ubtrturrr ur urUOUIItI ofkOilN
UOUIItI MoOll UlUSSIH 132liSSfiUIIli >
11 IIli 1 A 11 CII C1IItLS C1IItLSAlit LS LSSII L UM B E R
Alit SII I OIIS rIJUI P OORINI J ClmI j mUCK IIM 111111 AiU AiUCI AEICfA1I1NILIN
CI CfA1I1NILIN H TLIN STOCK STOCKII STOCKtlldst
tlldst II < Iit + t ftln rutt t Itllllllily Itlld IJIllIiLr 111111 Pall PallII
1I11 II I lIlIlitl IIII tlllItlt IIIht flu III It 1111111111 1111 ii ls smith II of 11lIkIIIIIIII
I ICulntn11uo un lIlIrJllIIlIIIIIt1a nnhud ttrluuti I of tll I I I Ity ItyIholle ItyPhone
Phone 111 8 I It J MAt MALI3Y Y Mltr MltrM
gr grA
M + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + H Hi
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
A II I liIlIllU IRA K 11 IIO 110NI II 1 p N CIISWAU CIISWAUIluldcnt CONRAu1rexldrnt
i Iluldcnt Cuhler Aut Cahl CahlerMERCHANTS r rMERCHANTS
MERCHANTS BANK BANKIlIrah
11 IlIrah Vuluyle lulul Counl County lIankt Itankl11pital
+
II 11pital J II 1 a I Slk SI III I of offlsn illlggl IIIJlIII
4 flsn snnal II 11 I Iialililj 11111111111 11111111111Trnn 11111 qnl qnlTransacts
Trnn Transacts ncts a General < lcllcralllnnklllit Banking lIuslness lIuslnesslfllIIWlIfI BtisinessCi
lfllIIWlIfI Ci I I K 111111 I is AII fIItIK 01 1111 lIII 11XIItY TIt TItII
I ul II IIr A Idlllt r IhlluI + P IhriI AIi ttlit IH Iii IiLliriln Idlcl Idlcl1t
1t pru11 lu I tlun n nRUniat lIllIlt IIr tlrr > I Is II nr uluwHIi1 IlIrly irI >
II nuts 111 nail 11111 01 rlUIII rl tovltx III lit IIJ p r munlh munlhF
+ + + + + F + + + F + + + + + + + h + l4 + + + h + Fa + a Mt M M ha + + a h h F + a + + Fa a 1 1The + + a + a aThe
The Daily News 15c per week by Carrier Carrieroo CarrierThe
oo
m
The TheGazette a aGazette
Gazette = News NevsIll
I
Ill 1III I I 1dIIFN1dS m is n weekly 11fJIspaper published PllhlishcllIII
III I 1ytrmn > 1jIOIlIi FlorillI h by Clco 100 jot Crouch in the interest of ofjtona
yb
Iaytonn jtona and vicinity is Del110crntic in political politilalIImr politicalIlitVot
IImr nn QUtI i is nil nhocnln of e lnl prosperity ril 1 peace peaceaul
11111 goal roams fur our l citizens Its l011l1l1118 l011l1l1118aro
aro devoted to bringing before our Itallcrs n nhl abrief
hl brief cf and nllthclltic account of the happenings llI1ppcnillgsof
c of this placo 111111 of the mljoining COftll11l1nilil cofl munitics muniticsin
0111 in Ial IIitcl witcrtnre arO ever 011 the lookout for lIes itlII1S iteilsntld iteilsntldmu 1II1l1 1II1l1i
mu itssintetl < i hy gaol I correspondents In nln mnrnil nenrby curh 10101 torusFito
M lho Northerner who his a
spends winters here the Otca Otcasiullnl ea easiunal
siullnl winter II resident illllIl 01 tt thoso O who ho are now making their Ihcilfil
E fil lilt t visit to OIl our Ci its could invest nu If I IIlnlll stoney lhlo it would wouldgit
git tt tllllIl gnatt1 enjoyment for n year IU that 8 1iilJ sprat far fnln
n illhsIiptiolllu to the lA 1Ai In III 3113 In lIlho the OIlISO of l a year yearit rl1
it will liIIlllIlho tell the oltteJl clllol what 1aytorin lalolla Ilall really ii awl
if our section l < Iion or the Inllllh cotuttry would 10 h better lIel suited II t hill hillthn llilnthan
than Ii Iris IIICSCllt hatillll hatillllAs
As 10 II health 10 fillnl thinly > believe that Daytona ajolln i is ns trathj trathja
a location as IIn any spot in the United Stales and is briefly brieflygnatrd
gnatrd 101011 nn Daytona is lost Paradise nrn regained IIi To I teilllrirll tell even
llrirll briefly > our advantages over other sections of the 10111111 country countrynt >
ill nt Health Investments Pleasures and
a pllllo ono rail call all
II home would hi 11I0 too In much nrl space And 1 nn n suggestion ngSI
for your Olll personal enjoyment and business relations in the 5
SOlllh that you subscribe now for the O1IrnX ltlrrl tw I We Wewoulil 0 00IIl1Joplas11
woulil 0IIl1Joplas11 be pleased to count you OU as n Daytllna advocate and IInlln
n Jmm AzintNews HIndc HIndcra It1derMah
ra a aa
Mah akc our ur Office your I1lUdq l Ic dclual I trs trsGazette
a GazetteNews GazetteNewsra Gazette News NewsG10
ra GEOI I CROUCH Editor und Proprietor ProprietorH
H
r + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
I W M SHAFFNER SHAFFNERIIOUSLS I II IReal
IIOrsES AND COTTAGES A Felt UEI D SALE SALEloans L8
I
Real estate estateRilyCWooI Loans and Insurance Insurancei
i Hidgcwood Penin Peninsula lIli Hivlr HivlrIfotcl
Hotel Site and Business lI ine5 Lot LotChw9c LotsCharge
Charge of Estates Taken for Winter HL ISilcnts ISilcntsMost idLnt idLntMost
Most Reliable Old Line Insurance Companies CompaniesF
+ F + t + + + F + tttfFtF + + + + + + + + + F + + t + t + + i + + F + + + + + + + + + 4 + F + + F + + + + + t ti + +
00
0 = =
i Daytona Daily News NewsPubUbe
i PubUbe Dally Except Sunday Sundayluued Sundayluued
luued tram J January 1111 uar 110 AIJrlll at IJOtulIlI Flurl Flurbin < lII IIr IIri 1 1uFO
uFO F CBOICI3 t Fotrolt DITOII Md A 1 lIIII111111J1l lIIII111111J1lI lIIII111111J1lsublcIJpUonlt
i
I
sublcIJpUonlt Iunll luatl1ido SIW for th s u un lIy Itgtarn flmlI I Ib it n w Ik IklItlred c k kIlltered
lItlred at t colldcl con te1a11 matter January a J A III Iii 1i t tt nt 1 IIIln IIIlnI
Florida under Acl letofCongrr otcon u llIrdl lurcbni 11
I
LOCAL GOSSIP OOSSIPW
W t C Shoemaker is confines tf tfhis to tolli5
his h home l1Ic with 1 a case of muscular musculOllhculJlati muscularnceuutatism
lhculJlati nceuutatismU lI1 lI1O
O E SealJliug nut and I U II Sea Seabriug lII lIIblillg
blillg went out thc DcLo1lt1 mall Oil Oila
a < leer Jlllnt today lodujnow
A now crank shaft has ntl nrriletl cll for fori
i the GIII Dragon ration to replace fill + h hono
ono Jccllllj broken IJIokclIIt
It is rcpoJtcII that mushrooms l11usllroomsliII
will soon bo offered for sate on 011 011IIImlwts our ournun
IIImlwts nun luas This trill hI a IIHW indus industry lulilstl
tl try > fIJI DatOlln DatOllnJIIIlgo Iuconaludgo
JIIIlgo aril Mrs McCrory drolj of Dc DcLttlHl DoLaud
Laud ate tho guests of their llIugh tlaughter < llIughtCI
tCI M 1 is f E Iicklcl liicklerA IicklclA
A limo socia will liIllJo ho held from Iroln13to fromto
to Ii tOI1l tomorrow 0 110 aftclroon at St StJlatys t tarj
Jlatys arj 111111 for the benefit of IlJo IlJoEpiscolml tll tllEpiscopal o
Episcopal church chllJCrls churchohs
ohs rls N1 fclTmr r F I Johnsoll lohnsunI
1 C Clallin Washillglon D C G GH G1L
H 1L Pride r D I lIislJco Hostoll 110 110Ipgistllollllt ucregistered
Ipgistllollllt ntlho 1110 Ialmetto IalmettoA
A A Lillllcckll and wife A r rDCI1IIJIDst 1 1Icmm
DCI1IIJIDst Icmm est lifo vi to and daughterluttcr laugh tel 1I1Il1 1I1Il1SIJU
SIJU s oil f r n 1 Hopper liro allli allliclJilll x11 x11child 1 1
clJilll Sadie lIicl liit et X J 1 are lit nt1ht nt1htSt f1J f1JSt
St failles faillesIJI
I IJI Ion rent t or sale now cottages 011 011SILonll of t
SILonll 1 CFIIIl1ishotl with l bath bathroom > nth
room hot and cold later FlJnnlO FlJnnlOheat lurnacheat p
heat in all roams IlIquilo of Geo GeoF
F 11101111 Ih o1vn llillgeood and all A 1rc 1rcli c cii
ii tf tfII tflt
II 1 JIIlIgOIth of hope Valley alle alleII
II I I11 urh ed yesterday 10 visit isit his hisSOli bi bison s
son E I D LOlIgwOth LOlIgwOthThe LongtvurthyIhe >
The many friends of Miss Lang Lallgollhj Langtrorthy
trorthy ollhj will he JlIl1sed to learn Ilmt Ilmtsho thashe
she has returned nail trill rCl1Iaill rCl1Iaillthc rentniithe 1
thc balance of the tasoll tasollFUI tasoui1ur
FUI Salo one w rck olllj the nllX nllXilhllj nuxilliuy
ilhllj jol1 Lucifer 8 feet long longi 1utgi
i ft beam 11 ft cabin 3 I h p 1 1l Icycle
l cycle d Sllojngll Sh olinger engine with l hatter > allI allIics
ics 1 05 uohol cable turd tender tClltler1l tenderPrice
1l Price lO iiO 11111 copper shall1 sheatedlit
lit 11 gOIHI gui nl order J r 1 DTllJuu DTllJuuPm ItTwthtaPres
Pm Fin Fish ant 0111lI antNew
New lI Sinyrnn l1IjIIIII Flu Flu1ltt FliiLett
1ltt w Letter on the 0 0Our Desk DeskOur
Our little youngster six ears old oldhos oldhas
has just reached the lellrlllllJ to towrllo towrite
write stage In n school BOIUItlua1l Ills Illstenchr histeacher
teacher has tho children lOI copy moral Ulornlpreclll moralprecepts
preclll from the bllleklJoRrtllnto bluckbonrd luto their theircopybooks
cop copybooks hook8 Among thllle wnR 1t ns the theRtntelllpnt theetatenlant
Rtntelllpnt Ian worth are never 1IIer10Rt neverlost
lost In rcddys book however howeverwritten
written clear across the paper to the theoUIr theother
other mnrsln this nPIIlaJCI laud Ilul1won laudwords
won words are never log When II he was wasnaked ns nsnskd
naked Where III the t Freddy i he herelllll1 hereplied
replied Ob there was IS 110 ruotn 1011I on onthe onthe
the paper for the t 10 I left It 011 the thedesk
desk l You ou can Bee It there If you 1111 go goto goto I
to the school schoolThe
The same youngster has n slMtr who whoWIIS whowas I
was married recently Being lIII 011 II IIIslt hvlslt
vlslt Islt to her parents and hnllllllIhll to toclltcb tocatch
catch loredd Freddy In some IIIlstllhf ht lids lidssister
sister reprooo him Umllh 81111111 81111111Fredd snlfralFreddy I
Fredd Freddy You neednt arch IIIl You Youdont Youdont
dont belong In my tllmll1 familanyway nllWI1 nllWI1St
St tl Y ii tI tqol1b1n ttonttt > Iln
lit h nr nl ncall ncall1t l1r l1rn
1t n CCltUlt1 Swli 1IltfI hut nlll nn nnAlIlerlcnu n n1merleau
AlIlerlcnu tJIIIlst whn IJIII I lOut ready leIlIto readyto
who u ho IIml IImlInlttll tin tinwnlted
to g I I tipped c1 r In1y
Inlttll Oil uw tll till sllclltct Ixtut IxtutnUll exteunull t
nUll 118 rCld ready 10 delve 01 off WIII1i till In Indllldllul n ndlvlduaI
dllldllul nlllCnrPII nppenre and asked 111 If I had hadtorilottclIlIlI tin tinorgotten a
torilottclIlIlI f orgotten his exltn exltnII e emd
II 1iI1 tint dl 111 y uill II 110 to tor I mc tiler tilerasked J JlIFklll
lIFklll lIFklllI
I 1 nil till IlIltllltulwl r III till canton llIIt01lbe
be Icpllell IcpllellJlllt
Jlllt thallI 1111111 henl en 1 1I1 hn10 lIot lIot1Itet1t no l lyour t
1Itet1t < I your 0111 III Ice kcsII IceIIhnt
II IIhnt Tllilt I Is nut 111 t3 fUlllt 110118I1UI 110118I1UIror
ror to weeps hll hint I blI1I rlIlI rady 10 1011nteh t tpatch
patch 1111 your 0111 IIIIIUII11 IIIIIIIIIS II nu nuscud tal taljell d
scud jell thaw Oil to YOIII tlll11I1 with 11 Ith Ill IllCOllllolllICl wcondoluc0
COllllolllICl nllil yet lt you 011 have In Ie refuse 1tuscl1to refuseto
to 111 lip 011 tile UlOlllllulll nUll au IIlect IIlectwith Ines Ineswith
with n full It Is not for what I duty dutydune lIIIC lIIIClllll c
dune lllll but t for I what t I slloulll lIIu to t thave o
have dune
A nodding nhlln Diplomat DiplomatFhc t t11l
Fhc 11l WII ns cxecttllnI n Itlt etty willi willii w lt ltI
i sift ot blue t rlS > II sCUlI sciulet t Ullfulh nnll1t nnll1ttie and II IItie
tie wlII wls s of gold LlulllIL blow lue urulIIII IH li t
Lro briny 101 nil the 101111 IIIIc ItllIlrlls ItllIlrlls1Iut tendrllItut 5
1Iut II ns Rll slit IQolf up frunl 1 > 111 her des llelnnll desand
and saw RI the troulJllSnlJlO boy I whisper whisperIng whlspelag
lag behind hlK Loan her IC eyes I1l1l1tw I1l1l1twIIntJ dllut dllutand
and two 11IIJell1Ilullir 11111 Ilnes hlweell hlweellIler 1 etlvee etlveeher tr
her eyebrows WIIQ t1 ere 1lallll Islhll vislhielonlniy Islhlllollllill
lollllill lornlll loultuy l1I111 nitsshe shl sane sanesharply ulletSIUIIIII d
SIUIIIII tnltIi lth n tone of lOl1llJlnllll In her herIlhwr b bslivery
slivery voice You are 111 hlslllllIlI tvhhspurinagain hlslllllIlInlIln u
again nlIlnHilt againhilt
Hilt 10 Jutnny In 111 vas not 0111 only trouble troubleBOllle troublsome e
BOllle Ho was n ellIlI ek vr It as well 111 111III
IIOnsc III C 1111111111 he suit IJlltt1nll IJlltt1nll110n puttlndown
down Ills l1 beak 111111 looking lit tilt tiltOUIII tIi tIisottng
sottng OUIII t teacher III cliI I sweetly I 11ns ns just justtcllltl lit littellln st
tcllltl 11111 13111y 1110111 whn w hnt t nk Ihlllr Ihlllrull
all the gentlemen say about you ou when whenYOII tvheyou Fn
you w 1111 IIlonl file sl1lftXcl York YorkIress
Press
lIt t tile heal Artllll ArtllllChol1y ArticleChopsnrne
Chol1y Chopsnrne onll ot us tellllllq were dlR dlRCIl8Nln dl dlcussing A
cussing the drama Jtwst III night ht and andgot I Igot
got nn Irltll In 111 nay cad 11111fl8S I cadMiss
Miss lIJlllrIY IepprerYou YOI tUtllIt rlnll rlnllChollyIII1sltlllr really reallyChollyIliwsltlvel
ChollyIII1sltlllr 1 Pact lIet I n aastta s1nb s1nb101l b
yowl All 1113 on ot1 n IIlllI too tooMhs tooMiss
Miss Ieph rcyOh thnts 11111lrent 11111lrentYoull dlfferenYoull t
Youll find It wllmt t1 really nil idea ItlpnIhllnllJlhln ideaPhllndelphln
IhllnllJlhln Press rCss rCsso
Yn o III Coarse Not ot
I suppose yon 011 expect ate to 1111 pay this tt t ie
bill nllll alit laud hlll1 hlll1Oh happy i iOh
Oh 110 I1ltrI merely t to 1J3 pay ItXc1 it
Yorl AIIIIrknll
anclety lorlll lorlllIdnls
Idnls he Ie Is throwlllt nil tile cnrd9 can is
In th the r ran Ii RII > s III w1l 11 ill never pIny ph phanothcctauneof
nl1otllI anothcctauneof 111t11 of hllthrl hllthrl11I hrtdecMayIImI
MayIImI 11I II1II1 turning his hrhhw > 4 be
hind hllll I slIlllllJlrun1dn n Cltl Cltlzen C1 tl
zen
<
oes sagnl sagnlar + slrlmEoaaaaoaa ooooooooooooooo + aaaaaaaa
+ aaaoaaaaaaaaaaaaaa ooooooooooo a o
a ara Q
ra c
i raR 0 ° R Our Item Boxes BoxesFor a Q Q aQ
ar
For the COIIcnicnro or t11O tboso 0 whin 110 have items flf news for l lwo us ustco °
wo hao placed Item Boxes nt cmtvcuient ollwllic > nt plllecs plllecsnhollt nhtcesnboltt
nhollt the cil city they arc lornlell lis follows I
a Q 0 0a
Yacht Club ulldlnz 0
Oramlln Bakery Railway Station 0 0t
Clarks Stationery Store Dally News Office OfficeIt t 0 0If
a aa
If you kilo know 01 0 0la
on arrival
0 epnrhlll
n flHIa 8tor story or nil any or till 0p la
I hundreds 01 little items that
p
help to make
0 IIHI
sy write It
paper out
and
anI G
drop It In the Item DOl Ilo nearest to you youM
p
I
> M
M
1 7 > FT TTTT TTTTTTT TTTTTTTT TTTTTTTTL1
Ii It ItIt L130NI301 BON 30NI301 BONS S Sf00L
It L1
It ItIt It
It ItIi
Ii j C CIii lIOCO Lf TC TCIt
It
o = c cIF =
It IF lrR
1 Box of Sttttionc tutionelr tutionelrilc i iA
A ilc Book 13001A
A Piece OL of C 1 f 1 lIl idle 01 Chinu ChinuA mU1 mU1A
A Souvenir Spoon SpoonA
I A Piece of JeWelry JeWelryyou J owel ry ryyou
you want go to toi tof toGOHCL
I
> f
i GEO GOHCL H CLfRK CLfRKI PK
=
I r
For Fortbe
the tbeI thea
a Finest FJnestI
f IIV4 aliili111M 11ftw udtI y + I
lf t I Bread BreadCakes
m Cakes CakesI
I Pies Pies1
1
ft 00 to toThe toThe
The Granllillge Gran ling i Bakery Bakeryft
ft JJm
A II IIT IIJ
T
J C Pettepher Auto Garage Register Registert
t N1 > Ih I 1yltiF i ytAl11N1 ytAl11N1I tAIIIJ tAIIIJfK
fK I II liiiif Xtiti utu li it = llnrtfurl ttul
I f 11 I 1111111 XII 111 1lIl11lulI CUIIII oral
11 I I Smllll nl II t 1111 JII Iitlbur
111 llnthnlc11y Itillil UnIy t tvrtn lIotflll Jlns lnl +
II f II usi ii n 1111011 oO Kt lams air Io
t 1 if rIIIrI1i Steunlur tlIIIII < t ItLnud Fill FilliiHi IIn
< iiHi t oiIi Hi < > H Hn 1 < HH
I Drink LILY WATER I
J i if
j f c i iI And PICSCiVC Presel ve Your Health
i f M + 1 m i1iJIti lf lfrOJ
rOJ Ii jr d 1J 1JiJ 1l
iJ iJ Ahsolllttlr fled from a1ll111IHultwH till
I 1y J t the 11 til Sthtluti I mntl 1 Filterltion tClnhon I Process > roccs roccsI
I Iris t IS rl recomulende1 lO 111 I I J1 lc1 hy the most Cllll emIf i
f r t 1 Went IJh Ihyslcilln5 S1CII1IJS to1JC t0 le a pure healthy ltealthyI i iI
I O and h hygienic gienil water atei Plain and cal calo carlIIY
o 1 1Onatel 0 11n t j I 1 IIIY 1YATHR ATF1l OATHS HOT anti C t
o Cava at the Eleclrlc Lliht LIQht Plant 25 0 1 1WM
I WM WICKING Manufacturer
o
r
ooj oj DAYTONA FLORIDA ILORInAIt r r rr rTito
It < > 1 E > 1 1N 1T1O
N
T1O c1iml1to of the I East l1st COI St 01 FlOlldlt
Is neater perfection thnn lint 0 of flu nllOothCl fluoilier
oilier lltwo on earth t tY It
I
Y 1 1I 1l
7f 7fS I
S i1 i1If
l
J JI
I IJ c ss I II
If 11 c + r4 1 1I
I
1 0 U U Ino
I
l I I 0 111411 r Ion a cs csra1moaeh < i < I
k h 11 f a rain ra1moaeh 1 Qa h yt fI
> I f
h I lIna J hLI h hI
I I J I 1 1 I a ill I I rI rIiJ ZvY iJ tf1 t
J JJ
Jitl
Vj Vjan4
and tho famous Onngo Crom PIneapple JllntaUon Plantatlotitq i
Coconut l CrUel and Ttget4b1e Fums of the tountrr trltratlrr t tDU t0
L DU DL1Y RITER LIKE lVomn Qn and DISCUE Dli Dliare DA
are rClched from JleuODTlI1o Tia IA the thenORIDA theFLORIDA
FLORIDA EAST COST lUILWAY lUILWAYFor
A
For toPT of heautlM hook DooYrFut II East Cout of florida Florldabetmay bfd DlI Or
PWnlilar Florlb and other IntormaUoD l44rtll
J B ertenorr P ABBOtt J JruIcftttlly P DECJtWlTU 1 Ja13J D1UDEB D1UDEBG s
ttr rrwt G Cea ltaae
mil a + wn loll a r rU rT
U T 411Q11STI1 enJ L

xml | txt