OCR Interpretation


The Daytona daily news. (Daytona, Fla.) 1903-1926, February 23, 1905, Image 3

Image and text provided by University of Florida

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93063916/1905-02-23/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

11 4 N
v I IS
S 1 1
h
r
T Th TR
R L L SMITH 8MI TH a 100 RoomHoue Hau B Bea Loctian 8250 Son p oor 7 Room Hau HouuwoodLoa Good Locaion atlon 81100 700 Seuon
5100 Room co Cottadn Son 150 up Cholc Real 1Eatls E for Sal REAL L Es JISTATIre j TAT E j
I
w
i SOvE 50 1L SNAPS SNAPSN i iI
I N LOTS AT ATw T
w wi i w w w ORMOND I I IJJJJJJ I Iw at aat a
i hiAiiFihilligiiFh JJJJJJ I JJJ JJJ J JJ J J JSTEAMER
STEAMER UNCLE SAM SAMI
I 11111 nudl11g Itruhui IIIJi 51sttlTobtoKA III I II TOMOKA RIVER RIVI R nuJnNdnr4Ihnrsdnysnud nuJnNdnr4IhnrsdnysnudOlu 1111 1Il IIII IIIIII IIII 11I1I1 11I1I11
Olu dnv IIIIIIr 1 IIII llllds 1111 II I ti I II III 11111 IIIJlllIlIral IIhIo 11I111 not Ni 1I1tll th IhIoIIt hrhksu IhIoIItIII
III u II it 10111I111111 10111I111111PO n011t1 n011t1PONCIJ
PO PONCIJ CL PARK < AND > N NIa W V SMRNA 011 II iiih s 1VtiIiisdurs oIlll stud FII FII11I1 1It4iys
4iys 11I1 ItIII NInl IIIIlIlIlidll nrldMo8aI jlUIi n III ItlIlls UIII Iud II II III 1lIII11I
11titI IUUnlllIom II O II Ii 1 rlOI
III11I UIII P Sl 1 ROUND TRIP 100McCOY 100 100jcCOY
McCOY BROS Proprietors FLORIDA MOTOR CO COCadillac COCadillac
Cadillac Automobile AutomobilecW
New cW Model F side entrance Car In stock for Immediate delhcry delhcrySceral deiherySeseral
Sceral good secondhand Model B and A cars carsB carsI3
B A L8iI0NT Agent for Ormond and DaytonaHOTEL Daytona DaytonaHOTEL
HOTEL ORMOND GARAGE ICIi Iwf II i i i I
DR J A VAN V ALZAH Ph G GPHY G11iVsIUIAN
PHY 11iVsIUIAN IUL and rHGEOX Sl11a1ONlrnitlute rHGEOXu
u Imillutl in MlIIit 11elieiut1 IW PIIIlIIIUI ulIII llnnlistryt llnnlistrytLelephIW llllIIistl llllIIistlrrUI
rrUI LelephIW lhonll lhonllI 232 232t
I I1tWt yiii t fi fit
t J JoCoca
t 1 1Focal
Focal nalo4 Jaeidoscope + r oscopo oscopoi I I
i t J
i 7 i i
+
i
9 Ji > lcllrclcs olfjllly ell f In n JaYDlUr anrr Vlcllly
t i
i H < Ii < m iXW iIiiiiiyt wi i NiiUii ii f
THE WEATHER WEATHERhoil
hoil tnis ItllliLdllllllfl ht iii l FI hritlsi hritlsilin llllr llllrt
lin t illl II llIlIhlIs IlIIs IIbllllt Ie
1111111 Iri IIi4 allIII of glip glipI
H I trrEl nII Ilanwl 1111111 11I1onl II O1 and dll dllI d dI
I II hnse e 11011 111 lhhlJInoci lhhlJInociIt
111 It II G iltUtlis IIulI s 1II gnitc fu silk alekuilil
uilil 1111 h il I rnso III of gli grip grip1l p
1l 11 11111 nu tits h F 011111 of IllOlk IllOlkI
I II 111f ui siiting Ii iillg 1Jilllk 1 Pelk IerkI
I uT A 1 pnil it of hull IIIII 111150 I Iyn IynIlhtssi u uIi
Ilhtssi Ii 101 < Fillllt will pleIse lellll lellllill
ill The I IlIblt O I 11 11O t tNext
Next O I illllllll ii l il will lilll 11 SIxllwsillllL SIxllwsillllLIi
n n 11111 11111llr
llr Ii nnol If rl rN 1 J 11II1frllili of ofllIlId ofL
L ulg 14hllol llIlId turn III III p pyiug illg I h l IUIIS 1lltllsliId IUIISfild
fild collngtJ 011 Sccrliiil ecollclllllmlw areune areuneIlr
Ilr 11 11111 Jlrs I hill lilltH um iHitillg 1iMitiugparents
11 Iillel parents 11r h and JlM JlMIIIIIII II
111 IIIIIII IIIIIII1Vtxrlu1111111 ilh ilhIr
Ir 1Vtxrlu1111111 ISTIW h ito dUlInllllIl1nifl clnmbarnntidnl1hn dUlInllllIl1niflal
al nl1hn Ill lodge v vnl Cull with it1t Idlo i iI1
1111 hI turret 11m 1111111I1 11 and 11 II n11 111 111 111llis4 It Itr
llis4 iItllIett r IIlIel t has hnd Ilex ollngo ollngoOil
Oil Polley nlleI slIell Scalncc1c IIII1ed IIII1edhwk Innvellhack
hack nod nil ndel addition itioll hili built It 011
Jls 11 f N Van III1lIh au alld SOli SOliIIf 4otbIhulglass
Ihulglass IIf JnhnstoII In lll arcvi4itng lllisilillg
isilillg DI Ir11111ls lIucl IltI 1au 1111 1I11lIh 1nlznlThe 1I11lIhIllI
The guests of The ustin will as asslmle as4PII1111e
slmle tonight for n guano of pIoIressive plO plOIl
Il Iressive ssho euchre clleno cllenoIIIInnthrncHeeqg
11 IIIInnthrncHeeqg AI nntllrael toegg stove und undat nmlhestn
hestn it at N S DIlons Inmher InmherIIId Innlberynrll
ynrll IIId Phone 4n t tf tfa f falll
alll a FllrlIIIY l ugnny and wHo aIr HClm HClmI rcupying
pying I illg their now ollage on Liveoak Live LiuUak
oak street Seabree1tI Seabree1tIHr
Hr L S Ruder presifillg ruler rhlerwill rulerwill
will preach lit the lcthHst church churchHondo
11111 Hondo > 11111 next Rllnda Sunday Sunday5INJO
11 5INJO IKJO wanted for fl fit yenrs eal at atII atII
II pet per IcIII security on gilt udgu udgurealty llg j jIcult i
realty Icult ApJ1I to 1Iillg1l11n 1hlJlllp 1hlJlllp8UIIII11I18 IhinnpSUIT
SUIT 8UIIII11I18 Ilgellt8 1jl1t1t 1i ilw1t ilw1tU i iU
U 1 UUI8f1I1 of WIIihillglllll WIIihillglllllexpects IJtt lliugtou N Nexpects
expects to upon n glOCUI store ill inthe illthc
thc neW hlildill eMI of JUenll JUenllPnstntGce 1 t1ff I II II IIRlofficc
PnstntGce Rlofficc I
lh k Applgntl who Ih 1111 n Pill Pillirllplwld IiunI
I Orel > has irllplwld li4 hi Il1rlli1g In Innulling
nulling ptllIhl 1111114Jlrs s sI
I Jlrs II Inv11par1 p1I1 Iras hll hunghl II glr I II nhuu4e
huu4e stud lot till 1nllcy lIlb stlIt fllIlII fllIlIII 11111t1nlge
GlIIge IIIlIdlllI IIIlIdlllIIIISr illlthllI0I
I
0I IIISr iiI lIelllI IhlI I1I llll LlalCIIIIIIII LlalCIIIIIIIITire
null Tire 1I11101ld a Ml lJld I sit I ring Iillglitla ringPllgrldll
Pllgrldll litla ere rICt Jihllill 11 11I IItnrd
tnrd 11111 if r + gnrneI III IIle ho ClalflltIIII ClalflltIIIIi
I
i A 1 l III o111llllllit II III hill lnlllIllg 11I1I1ill citl Ottl 111llIlIgillg Ili
I Ifl t 11nl 111 II IIlIldsIIIlh IIf 11101111111 11101111111i Ibvl1t11IInrrid
i IIIT nrrid pd ye41trllny lsllIIII1 null was lall1I lall1IIIf
chnrgu IIf t t h ly J J 6 C PCIIHtJhlI PetlophcrSnnilnry PCIIHtJhlIfllllillllY
fllllillllY rIlSpCIIOI Xllhua loss
11111010 II few flf tile C citizens li IIIS get 1111111 1111111III 111114ycleilniug
cleilniug III Ilwir leek Ylncl lirp lirpII
II 111I gond ooll work
111 1 II 1JIIIIilt Willialllllfl 1I11e 1I11edllllghICI 81111 81111dnng111er
dllllghICI 1i88 Elln 1I In eXIe III 111I1 111I1llIIch IP1eJlnrdll I
llIIch lilt fm 11111111111 Ilnvn111111811 all1 tlu I he Hle Islaof Hleof
of Pilles lIw + y will iIIlw le gclI sever lICI lICIIII
III 1lh aeek4tFlllt 1lht
t tFlllt HIIt grand Rrmnd annul 11111111 11111111Imggy hnudhuggy
Imggy 11I111 1IlIIIICSH I 111aty IWI quaker quakerlath lIlIhl lIlIhlIIlIlh
lath Iaillel 2lhl f l I 12 h P 1 1Jfooy III IIIrllo
Jfooy rllo lnnt at clIgilll with 11IlIpelll 11IlIpelllI
I Sdlllg jl1l11p spark foil Oil rllqlliw rllqlliwflf 11111 III It Itof
flf 1 H Jafha Elertri1nn o1rCtr t all 2111 I IlIellch N NIlencitSt
lIellch IlencitSt St II f I Ii h
1 fIIISIlII of JllckSIIIIllIe Iln4 11I14 jilsi jilsiIJeell jn41been
been olllpielcil b by the H1l1itlll Hlnlihlry tJiI 111Unlulen tJiII
I tmllllCII and IIhllR n pOllIllItillll of ofJ4I4i
1847 J4I4i of which 2291l OJlme tor IICmes IICmesTllcksolljlle tlcgrne14JnchSOnvilie
Tllcksolljlle RIIlI its HuhllrlHlllaO Snhurbs hnvo a npnpulalioll aJ1of1l11ution
J1of1l11ution of iiJS4 53111Flit iiJS4I
I Flit lllunrh Cilc hrlllisht Iln Ilmvn Ilmvna II III
I a plllt of twelve ladies 011 R shop shopping
I ping trip yesterday front Orl1lolld Orl1lolldfho
rite boat tvlts III built Inst Bummer h hhm by byher
hm UWllcr A O Jlccil Ic cil and 1 L A AIIlrom ARostrum
Rostrum RostrumFelt IIlrom IIlromFiliI
Felt SnAIIdllillr Yacht YachtUucnn
Durtla VlItum Veliturn80x1Ix2 Od I x2 IleMtdrills IleMtdrillsbig jest crlliso
big jll beat of her size ill Florida
rudder IIhuo IIlId hlocks bieek3Full
Full inventory iuclllrlillg spirit com clnnpas compas
pas barometer slips clock silver siherIIIC silverwllle
IIIC ha hllr l I1Il1ttrcscs clIslliII 1110 1110lalllIl tun tunpatent
lalllIl I1IlIhorrl awning anill ht dllsl dllslwllter 1hialvntcr
wllter looltJl 11I1111 Eli II llitlg 111 tvntcr 1I1t1 11e 11eSllIIS ill illSleeps
Sleeps four illllIltilllllld Ill idlin 111141 etc fUIIII1I fUIIII1IPliee I I1rieo
Pliee Siii in if taken lit illite cnccjt illiteIt
It J II AlclI lhCll
SHARRIS BARRIS The Photographer PhotographerFor
For High grade Portraiture or Artistic Landscape Photography PhotographyStudio
Studio South Beach St 011 City Hall ttallI
I
I + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4 + + + 4i + FFMFItMFFhIi + + + 4k Mil MMiM MMiMWear +
r w Wear Low shoe Shoes r for Comfort Comfortr i t l lt
t
I
r J hi 111111 1111111r 111 wn111l dl1lsl dluSl1I dluSl1I1l
t 1111 1l 1 11111 4ht1M shnl uli UIi4 s 1111 I1IXIIII I1IXIIIIt IliXUIVllnlllyl
t III JIiI llnlllyl II i fCI ftill PWllflllI PWllflllIIhu4
+ 1111111 bur errlnilIl rmllnluhl rmllnluhlC
t C I 1111I1 alt IlIlill tit lllhl I tt he It
the father nllnktI ulforI4 111111 111111dl
dl SlIap11N 1110 fight fightr
r I 11I 111111 1111111 iii 411ID4 411ID4hl
hl pd11nl rather vii kili 116
I 1118 is III t0 Ills till 11111 11111Icllitenllv1144
Icllitenllv1144
for tneu Isnluen Isnluen111111
111111 Ihi11hI n nTH
TH 13 G IS0 B E lc4k DAVTONA Poster Proprleturs ProprletursDAVTONA FLA FLAClothing
Clothing Shoes and Gents Furnishings Furnishingsh
+ + + + + + + h + + + i + + + i + + + h + + + F F F F F Fh F F Fi ht F h
Pllilhl 11tI lit IIlIdi 1111 11 Ih the tnth UI h hnHI
111111 nHI Ihlllh
I 1110 1l11I1 1111 111 IIIII II 4 I i II I IIjIII
1 IjIII I
Ii 1 1 IitlIl 1 a illld l 1 wit if of t I
11 i 111 I1I4I 1I IIa4 il 1111 11111 ll ll1
1 1 I IIrul Pro 1141111 IIf lilt liltI
I I I1IIIIIIII Ia d Ill e h j ill 1111 11111111 IIIitIt1
tIt1 1111 Ill II ftll tl11l4 111 1141 1141i
I MIN I IIIS I ollg I s I IIHI tin 11 11illllge I
I illllge 11111 11 111 1r1l hum 114111 niuld hI It
FllIld 1111114 alI alII
I I 11 Illt111 II IIIM IIIMIII4N
III4N 1I1 O 111111 IIII II j ill III Ih Ihit ii iitil1
til1 it I IlIeI Ii dn1
i I 11rnIis l II 1h Iin1 ill illIIIIIIilll inelolhill1l
elolhill1l < IIIIIIilll 1 Itllliml r eulni 111 d dby
II by hi lIiI it ir1 i II t gll C8I iII111 Ill Ihuud I
i IIllIli 111111111h +
1 p I Uhnit ii
fill II Ilip IIIh II iii trill llulln llulln41101IIor i iIIIIb
41101IIor U ilt IIIIb ti 11I1 1l Ih Ihltihurlllll
ltihurlllllJllllll IlidgllIlIl1d IlidgllIlIl1dI
I 1111111 1Iti111 111 III t + III S Sitlld f
111101 lllt lJIIIls lI II I Itullnl ltPl ltPlIhwu11 11 11dllIlIld
dllIlIld ill ill IIlki I I 11111 llirllu
IIp al nturlhly II ldaI 1IIruon wldl 0111 011110111 1t 1t1Nhllltz
1Nhllltz 10111 Il SVIII 11 IId IIdII
II I11111I11IH fiI 111111 1111I 4hIlI 4hIlI1CMt8rday i iYlslllda1
Ylslllda1 II ftrruen1118111 II Ilnlrtl IlnlrtleullwICI IId IId1II1111IId
1II1111IId ill flollilif fru11l if Till nlllilol 11111 II 1 1i
i 1IIIIIil III tti11it44 Iilllf 1111
Ii Ialillol 11111110 4mk 1111 IO4 111 I
111 1111 111 11 11 41ll 41llIdelph
Adolpll I II I HoCIllull 111111 Ivil Ivil1tu iI iILallfIIII
LallfIIII 1tu r18t 1114 1 rift riftmNl
111111 Ill 111111 iloI IhetiItn idllIll II I 1 Innper
OOI nnper I lri IdI 111111 lid if II IIJIrM I Is
JIrM s JI 1 IJ I Lelvi4 1 N 1 llr4 llr4l
n Jo l l1illin1114 illilllll 1101111 1111 I Iln a III IIIglllIs uIrgur41M
glllIs of f IIIlIidl 11514 1i1111 1i1111I illa I IFlodd1
Flodd1 I Ilfllll 41l 1111 10 III II 11111 lid I I II IIII nIII
II III bllli Dilly II fits days tiaMi IIgli 1111 I Ill IllCulnnlritll i iIII I
Culnnlritll IlutI III Iillill
IIIIS hllllId IIId nlrning nlrningfr i ilin
lin dnsllIoI IIII 111 IIIalilirll IIfIII
1111 fir il ai tl liI II I Ilk llllIililg II uloss IIloss r
loss IIf 0111 I i I II HI 14
TIll Iigal rig illdllSll uhi4try al IIIIIlpa 1111 1111gllllllI h8Mt h8MtglnMll
gllllllI 10 1111111I111 plvIent11111 plvIent11111lelstwoks
La lelstwoks > 1 llk pa plty roll for 1111
flleol l s nL tint Jill II it IIns olin 111111 111111dllJclallll 11111Ihed
Ihed dllJclallll 11111 flHIII tholllItrl tIl of lull Jul 1111111 1111111J
J 114 il UII any lolJllm Ilot I II lit Inolpil il ilgrnllil1g 4 4growing
growing growingIeh11
101111 Ieh11 Y IIII grlIillJ 111111 1111111I1101r 11101whole
whole jollied pr1 si l lit of IIII lii
111 Stole Fisll COlli CulnnliNSioil III i i 011 was liP liP111I11I ells ellsfrnul
111I11I New5ntyrnrl jll SII1rllfl 1011111 IIlId 11f 111111 111111IlO ld lddOlIlIelJa
dOlIlIelJa IlO u a t htit l ill 1110 l Ht N IIS of oflilfJ ofho
lilfJ fur a Hlmlt tlilt tliltIle I irne irneThe
The IlIlInflre JllillRllrlllllld lniusnul 111111Irant 111111IrantFerrislrn Ora II IIFllIis
FllIis Ferrislrn rr jlldIIJg ilubllgrrl inn Ial rnP ycs rs rsIUllla
IUllla IIIJ whlll Ia 85 hot dc dai4iv i 1I 111 111other I IotllOl
other lILec is IS llIeflllllI In la lnko n plnrn
shnlII 51101111
THE DEATH DICE DICEA
A JlIIIII St olY I Ihll 11111I frum frumIll rolll rolllh
Ill h Neinlnlh Inhirll
1 1111ald1Nhlhll I III III Ili 11111111 11 11hlllZlh Iii Iiiklozllh
hlllZlh Ill NIII Inul raININ III r III r8 r8l f fII
l is + rill IIIM II 1101111 IIIe III IIIIhll IIIIhll11111111 IlllllihI
I IhI It 11111111 II IM1I1111r11t IM1I1111r11tItt 1111111 Ifill IfillIIi
IIi Itt II I unir4trriI null Nn NnI 11 11I >
I III II 1111 ii 11111 vat Ilior + 11111111 iii I
1 11111 II II lnl 1111 Iintl NIII1IIIN 1111111 fill
IIilllll Is hulli 1111 Ii prSINtIN Iae Iaeg
g ill IIld 1111 1111 111111111 flllh111I IiII15I
It 11 lull flOIIl Ill 1111 ill 1llIht IIr IIrt
I t Ililalll I Ih1 III 11I1 knl4r I 11111101 nuoturIte nuoturIteIhh h hIII
Ihh d Ii III Ihl 1111I111111 Iwol 111111 IIII IIIIl hutdirt
dirt l l It hull x Till I Int 1111 IIIIIIII slumIhtl slum lluliltlfill
fill llitII 1I11 huts the III II III 1 iii leIArPllhIl
IArPllhIl IIi lilt IIIIIIYIelPI Till Ih 11111 PYilllRIIN 11111Iill
Iill RIIN hhlIIII1 111111 11t111 lump 11111 nuQsntnullly 11111IIIIIII1
sntnullly IIIIIII1 1I1It 1111 lrlnr hllllIlr itN itNNsnd II IIIhl
Nsnd 1t Ills Ihl ulprnl l1 dhlut lulerleu lulerleuIlnu
111111 es II II oils IIH ruuNlllelrd Ily 1t1 lIr lIrhII trrlllly
hII h Intludulg 111 lit I III lilt IIIIIII IIrIWurI IlrnlsIAs IlrnlsIAs1LI11h >
111I1Ih IIII tlv4 Itleu 1111 1I1 1 111m stud 1111I1hi studho
hi ho tll drrn sI ts lilt hhIIsl hl hest I1 I t IIIII lbleInwu6u
Inwu6u 11111 1111 1IIIIIhl fell llIhlllllll luhlh11llI
1111 I he Alit lit box 0 IIII u1s Ilea ghn In lfllI Ilfre4tth
tth 111111 fill iii III his I lillll Luis unll prllyell nlnnlL nlnnlLlllnlcllly
lllnlcllly flllt 1111111 kluOw1II Iw II II 1 silo siloIit
11111 Iit it 114111 111 IInlert lull I lrsrll II IIHIIIII th thltlInu
HIIIII III his feel III 1111111 lilt Ilhl Ilhli
wlIJI t Lilt IIlh 11111 tree Il1l1t ono of then 1111111I
I Willi i tisl III I Istn 111 IllI IIlIhlIII1I 1111 0111 11111 Nhnttil 11111Ill
Ill sl Nlx I Ih1 hi hlukllI nil 1111 IIlslI HIIIIII I Hlx HlxII Nlztill
till II Ih lilt 111I111 portion 111I11 till lilt Ihlll tlotthall
hall lint n sJl1I1 uf Hholll1 l 11111 111111111 111111111II
II 1111111 III 11I1I1t tlIlrllrn II 01 01111 lucre 1111111 Ilululit
lit 111111 III 1I1I1lh Ill 1111 IIlIlIh 11I1111 1111111n
1111 n 1I1I1I11 1 wllh IINIIIII4IIIIIIlt vehtle lhll lhlltill
till pr11u1 IXIIIIIIIIII IluI IIII tins Npu Npuken 110 110klII
ken 11111111 rrgnrdlugthenlhuIusii rrgnrdlugthenlhuIusiiI II Ih 1II1I1IhIIM II III
I II I 1111111 U 1In IIa l n 1111 ut 1II1hX 1l Ills gull 11111llilt gullmid
mid IIIIH 11111111111 III death II Is I 1111111 lrnhtutu
tutu IIwl AlhItil lfll 1 titer 11111 did tint IInl1IIIIIIhI tintbunulf
1IIIIIIhI hllllslf IIIIIOIiIt Ihl wllo look lookIJIIIII 101kIllnll
IJIIIII 111111111 1141111 IIH 1111 IlIIhlllr 11111111111 UnlilhtrIotldull
1111111011 llIlhI llIlhIA Inl InlA
A FATEFUL DREAM I
U 1P4111 Rill lrelIIy el 1M It IIld 1111 1111Inrhl nrenrrluld
Inrhl + In IIlumr
1 11111111111 u flllll rnlnlly KII story IH 10111 III the thelt1tulIseuces thti
i 1111111111111111 of AlI NIrN IIktIIII II IIIIIIK Itlusts
IIIIK lu do wllh her III Nlsttr hI 11 Inn lit mar 11I111rll1 marrlwl
rll1 I ti Lord 1110111 Ihht son 1111 of till 118INI
INI it IIlIltlllk IIlIltlllkj Nnuolkh
j h 1111 Irndy IlItJ Aluloltrl 11111 IIIIII ii Wtuy4 Wtuy4t1 H HI
I t1 1111 11 for hll11I1 Ih Il0 III liIn4t liSt rIP rIPI reuuuo
1I11IJalllt uuuo 11111 drenltl5 1111111111 lull tile tll III muruiug 111111 ilK Nile HIIII NileIttv11It
I Ittv11It II 111 fpnllllK IWrOUII 111111 IIlIclllufurl IIlIclllufurlIIhh
nil 111I111111 dr II l nUl 1 ttlll Lund Illdn Illdnt1
lIj t1 hili I gone out Hlwotlll when 11111 11111II Ihrewtts
wtts > II ImBue stud IIIHIIIII hud bet Hhlli 1IIIH 1IIIHIIlulll IIulNtlulde
IIlulll lIcll 1111 IInlIIIIIIIIIII UII her 11I11111 utbulthat I Ithlll
thlll HIli NI 1 f1I1rIIII hllli nut III Nluuuttlait IIllfJull IIllfJullIhlll
Ihlll day hunt III hIli Nhty willI her which whichhe 111111
1111 III 111I1 I OIlHIlIh1 tll do stud lb1y lb1yrrsunurl ttll ttll1KIIIII111
1KIIIII111 IIlth 111I11111111 cud lflullillt reudlugHot
Hot ttl the IIIIY cum 1111 0111 141 III Ilue II 11111 Iliu IliuIIItl
1111 IIItl 1 sun shone 1111 Ilrhhtty IIlIIt 1tI lily
1111111 flelllll she 111111 hlI1i HII1Hh lit lit1lsl III12Ni
1lsl Ilrll bcglrl It1 him not tu lust the day lfI for forIlr
Ilr Nlllw IlIIt to 1CI out flII11 Join 1110 thnuttins 1110othraH
othraH s so III 11111 After lie 1111111101111 1111111101111IIItI hod gonu gonushun
IIItI blituuul I IIIII 110 rIHIII restltsuN H 11111111111111 stud untnN that thatNhe
Nhe 111 HIIII rtlrI 1 to walk Ik fIllNII the IIIrk tll tlltltl totie
tie covert o rt where thry II were holJlltlg Nbuotl9lgAN
AN 11110 CIIKKIII the 1111k llIrk 1111 Nlle IIIIKlrffl IIIIKlrffl0111I
mull of till IIroomN gnll0plug hard to tolIlwl tos
lIlwl s Nrd the IHluu Ill 1111 OIl tN 111110 torltobore 111110lJUIHf
bore Ullrollt lillIIIIKC III say 11011 11011HCllllrllNlt Iln Ire IreNenllnont
HCllllrllNlt of evil llI 111111111 lit tllllt 11111 11111rDIlit liiitnut
rDIlit to 1IIIe Htnlck 11l1 stud sue IIIII IIIIIrelllllrklll nuiy nuiyreuutrkeul
relllllrklll low Icr rery IIIKr Lord Alt AltdOlcr Auclover
clover would ho It he cOIIIII IIlC IlIlIt IlIlItInllll tlultIns
Inllll Ins fldllur my horse Iu Huch n III IIIJIu wily wilyTIu
JIu Willi ilN rhllll rldlug to the house with tile tilefl1H thenewN
fl1H lint Iord Andover hud bell 8110t 8110tdtlIlIlJy akotdead
dtlIlIlJy dead by OIlU ot the kUtIIIII kUtIIIIITht keenerNThe
The Fanntln IIf nnh YoalhMr nnhII
Mr II JanesMy JllnIH I dlilKhhr IH only JIII IJ elght elghtern ht htfn
ern fn You had better tsnlt 11 until she III I Ioldlr le leolder
older The lolflrWIJI Ive 11111111 11111111two wttiinTtwo
two years 0018 for her tlJ get flldfr Jut Nh0 Nh0still JII JIIaUlI
still stays lit IllIhlfIIludl eigltwu Judge
l Toilet Waters W and Perfumes PerlumesIO l I IIllIer
IO IllIer ICr fi Hits IIIudntits Iudnut I CI Culgatcs CulgatcsI tc tcHilklckcr
Hilklckcr I II IPinulld 6i hillys hillyslllcys r rIar
Iar on hand at the theAtwood thtAtwood
Atwood Pharmacy PharmacyPllunrIln
11101111111 JIAY11iit1lI1NKINSIIaprktue JIAY11iit1lI1NKINSIIaprktueb 1XnrI IINIISH lIUJlllclllI lIUJlllclllIi
b
i
y k M t av n
I I
1 CHOICE 1 I 1SI
SI
w1 1 10111101 Lt gO allli at IhiH till slul Antllinq Melcrl j I
fnllll t this sllllk of
j I
is I Drugs DrugsAt
I I ItvIll
tvIll 11111 dktppiulllt At tll llly 111511 II pllS11I 1111 t1lll t1lllinko I ill
11111 III IItn 11lIlth ran < 1111 bind lurt 1111 VIys of 0l I1ing n nn 111111111 i
1 I
1
I r III n IIXllllilltliulI IIf gHllls 11111 tu111puison of ofPI F Flotto 1 1I
I f PI lotto little 111ughl 1111 n1tl il will III auH Ill IIII IIIIil wlly
TI r il t is lust III h hllI 111111 l
Burdines Pharmacy Pharmacyt
t
I Iv IFor
r 12 IG Bcnch St
r
r
v
I
For Forthe ForI
I the theFinest f fFinest
Finest j jB14elld 1 1I
I 11J 111h11VIJ µ t lNttJlINdVD j f t tI
I Bread B14elldCales Breads
I
Cafes CalesPies
s 4 V lY1 A
I
1 1n
Pies
n 1111 In let letThe I II
The Gramling Gramlin Bakery d i I I IH I
H IL I I In 1 I I I
1 1N 10111 n l ll Iq 10 l I 11 1 1 III I II IIIlilI fill lJIIIII lttilli lIrI j 1 Iro I f
D ro
rop We W do the
N e rest restFL1 I IflmW
flmW FL1 C n l EASI COAST RAILWAY l i 1 i iLOCfil I Ilocal
local Ti le Card No 59 In Effect Jan10 Jan1 301905 301905SOnlnUOtiNDNUAD 1905 I ISflUfllvotrUIIIAD
SflUfllvotrUIIIAD DOWN NORtHBOUNDREAU UP I IV i i ijt
jt V ill Nu JS i No 29 No 14023 3 No 70 No 74 7 NO 211 NulO No 118 118bialy i
bialy 111111 I Polly 111111 111111 Dully STATIONS lnlly 111111y Dally 11111 Dully DullyII
II 1 p I I III lim Neln II 11 Till 71II I 7i 7Itp P tuoun i w 84 ii
1 5 I I uI llImlll t ll lioII n Jnt6rultltllu IIII 11 7 l1 li NIJ lJ II III I
r I lllu n Ulh n 4i A11ensllni 11 i lp 111111 II lit p rlIlIn 7111n 7111IIbJn
IIbJn n Il4duMs 9sP aptn 1
I I U4tn trn Nurtlltiitut 17ft > Hll 11711 II IIj 4 4I 1
I j p I 111p i 111i I p 8 Ar IIII l llnllIl by I l i p jj I Ii p 7 1sI 77 77I n n11141111
I 11141111 II J4la Ir 11161 NIIIp 4uua 111111 111111III
a III I I U 16 II I Ar Nall Si tlr 11 l a I 911 911f a III IIIHIIO
f lul I 1 HIIO NOa II SIIIbri Ir r 7 711 a 7l1 I 711 76na 711 II
r
IJj I p hY 1 114 ft 1
luny Ihllilioli Isle I I II1s5
I1s5 p till In 117 117III I
II III II 11u1llnauull 11 I 41111 48IIu
11 u II Iiul 1 I p II Ina III Ollfllll Stn p Io p 1 2111n tu n 4411 Irk I
1 I + I IS p II Il1 II Payt It t 114 lil p I In p III a H it I II I
I r I IIIr OrIlIlJ I a l llill p prNln
rNln lill HjII 1 I2t lIrI p NIYFin run aICp 946p ltf 1911 u lIr I IT 11 I
I Pin p I III + p r rIn I II
I In n 4IUI I la II a 9i I p > IHr p I1II1yllll b p ii p 1111111 JlI Hk u uI4 t I IJ
J I4 u III i tIJ I luua 10111 I II Il I I
411 4ulp ilnrklI IIIIP I I Ir
r t1 III p 4 11 I p 111 I n I p ltlllkllI I I I lab p I l1 II I I I IJII
611 JII p 4t1 p 211 JlI p t Bell 11141 I I I ILMl 1 IuirI iI i ittM
6 ttM 1 I Nut 1111 p I I MIbuwu lls I p I p Ilu4It IIII I Ir11
rI p Nebo IIIIuIIIIII + ttnlt II NI I U U11 t tfl
fl t 11 I u u1lf1I
1lf1I 711j I P 1 In p 1140 P 1nrt urL IIrn 11 1111111 loul n InJ l tI p I 11I Ulsl II p IIr I 1 1 1JI l
II 1111114 ill JI lilt u II 411 II i
71111 7112 I u tuU1n I u Nlu p f f1Mft
1Mft J1 + ra ola 1 t 5 l 1
11111 711 p Hlllilll 1111 a IIII Nub I p
7171 791 p Ilol + IN Iuul t II uvt 1 711 7117MI I S I I71rI
7MI 71rI p Jtl d1pnr hllu hill II 71 7IM 1 I I I
121 211 n 111111 Ml n Ii 490 11I1 p r Slsl 1 inlm 1111111 IIlr1I 4111 n III Iu6 n 0411 p I lilt Irl IrlIHIII p
IHIII is lIl hill p NtslI 511 r fll p i IInh 11111 NIII II In la n UIt II DIU 0101 I I
71vu 111 Iflr 0161 I 1121 I II cJ bwp l WrvllIlnlhurhAr W > AI 7 lit 1I1I it urlIlL 6151
1111 M p I flIIYIIIIIII I lV 71 II 6Il r I I IIntitp
Intitp IIolr PIro 71 7a1a II I Il1Abp
l1Abp It lAUUIrdnln n It IIIL a fill fillI i iii
I 111111 It 1 I Ilnll 111111111101 luI l tI l r 1 IL Ij 112 I III p
I
II 52p I I 1 IAOnuulily 1lIy A1M8 II 1117 I IIII I H
1118 Ii 21I III lIilJl II Ip 71111 dr Ar Nitlill 1 Novo atl 710 JIp JIpUldlltiIllInrlIlrSnllrailtAlJ8t71111115
UldlltiIllInrlIlrSnllrailtAlJ8t71111115 17 tjII AA i 11111141llItrNUn 1t r trouts r I UN alt U1 r rrhvrlNlntrarlllnnnlNnuoo
rhvrlNlntrarlllnnnlNnuoo l11I1IIILIII 1lIrllll IlLr IIlIlrlllll 11111111 JIIIlwCIl iI iAugnstlnnnoll iAugnstlnnnoll1vIIIrla AIIIItUIIII 11111 11111W
1vIIIrla 1vIIIrlaUONDENSE W IIrII IIrIICONDENSED
1 1No
CONDENSED SOHEDULE BETWEEN N JAUKSONVllLE JUO ST AUGUSTINE AUGUSTINEI
Nozj No t1 I No ti lit ro 19tN 291 NoIAl HI Nn1 in d I No r JINnu JI No 491 N Nn 9111 > > I No ISM ISMI
1 Iu11NP 1111 I I I I Pnly Pure 111111 Unlly
Dally Unlly Pally i Puly IIIJ fsMOnhv IIf1 M I t Uelly PnIIS IIMn IIMntV Er Mon Monit4
tV HI it4 II tr AI IuI1 II ItEiit I I Ill I IlblMSn1 a 1114 I I 4ntPli H 1 II 411M I IIW IIWII IEIlM IEIlMt41AnNlnh1rIIOIIAn114uAMIIlfA4llIIt
II t41AnNlnh1rIIOIIAn114uAMIIlfA4llIIt IAI II11I4fAI1I11I AI 1 f1o I II III 1 J
SIIIIISI NaJApI4o9k lt 0 0 9tL Or I No Iall I IIIy n Nn4n 07 I 1 No 1111 ° III I N IiI II 6 N 0 JI toilljfoT4 0 71 0 I N o oIall 7
l Iall I Patti IILI lA Bon Uao lh S Bun nI rt in I II v Iltlly > Polly tally tallyv
v 16Anl 1 I IISII1I II < lI AIrAI m AW A 7IA 7o IA1I I i r d A I k MIA J A I 1111 II I 1 A i I t t II 1 In 1 1 I I 1 r I1 I I I 1 1t
1 atwnvlllNl IIIA11 jiO lI IA I 1 t tIIAAI IIA IInl Y l 11 I I I i 1I Il 711lM I7 7suli llul11 llul11I i i11
I rI 111 tnegNSd ra1111rls1I i l Inlllnuu 1r 11 ia In I r uu1 ii 1l fare Ivlll l rhergld rhergldt
I t 11111111 + 1 Ill till t1111 1111111 ail I < IIi Cl 1 rll tI 1 tI r I I4trIi IlIV IlIVJ l
10 J ST ALflC5T1NI A AM II No 40 f J IS I I I No 26 26Pall t y yP111
I IA 1 r ACII ASD A MIAMI l1 II i
Pall NLW Sl SMtkNA A Iah I 1111 Pn IAltt 1 1lln I
iiI lln p I i AIIIII 111111I11 till r A7 Jr lllutA4 996tv1tv i ilrn1r r Ir rr rrlllsl r c cI
1 I p pt Iv IIH IIIIIII II 1 IIllf i Iv 1 VL Ietln IlemliAr Ar 614 rill I II t I
t II I Ir 1I flI 1I 11I I 11 1 rollII rollIIIII r 4
yap III Ir 1611 7t11AM 1IIIAIIIY t I4It I4Itlop
1111 lop I Ir SIV Fulynn IIIYII Iv Ilr SII lhlJlt 1B 11 al 1111
I SO 17 INo No Iroadi IS o lU lUndJ
ndJ MAVIIIRT RANCII 11111 4iurIII 11111only
only 11 11 III 11 Y only onlyI I
I u1 n 1 IC I p i hv jI htrhrnnvlll IYIjj A7 I II a I io1 p pIII
III n b II I I p 11 Pablo Ilaeh II Iv 1 rln to n 1 II p pI I II
I I I I 6 rII N plhu lIlalltl 1Ii1h Ivl G In 1u a Ir I I III I III
II II r pllr Ir Slapplrt II hvlSn II a Sul 1 1tin I INnln
tin 7 Nnln NnlnflAil IA IAIIAity
flAil IIAity 11I11 UnsfpEAD trAD UTlNSION 11111 11111I 111113
I I nA n b bjll N 1A 1Ar1
L
r1 jll 0 rv SItem Ar rW I p
HI 4t A Ar JtOhtrlld l l16 It I p
No J No I N n 4 f
IIgAN91i CITY IIR I1NA5t1 SCI
IlellylbllnS II I 111 I 1111 1111I I
I tun HI II l prl lv Nv Fm1rnn A Ar 1111111 11791 ii I i
III I II I lul Iv Ill IhIn I P I p y yI6n
I I6n I I III 1 Iv IIHIII f lIy Iv I q I I I i ii
Ili 1111 InIallAr r nnuqIrI I I 1q j ra raN4p p I INo t
N4p
No II 1 Nn Il t d
SA SANDNI IIRUIIII nNINCII ISCII
PAuv 111 I Pdly PdlyNll Uv Uv1 I
Nll hY 1 llhhtln IIIJ i ii I e I IIr t 1 1ill
ill a Ir Nnofnr l I Iii lowa Ins1 1 I I
It ItI
I
PENINSULAR AND OCCIDENTAL STEAMSHIP CONNECTIONS AT MIAMI MIAMI1lnlC h11A11LtInu
tY tYNASSAU
1lnlC Connection Made al MIami wllh lIh Sfcamsh1rl 0 01 the P lc O S S Company rnr
NASSAUJHAVANA NASSAU HAVANA AND KEY WEST i ii i i1hr
r
1hr 711111 r TIIIP ThInInh1N 11I1 > Alww 111 Ihp tlmra tllIlI aL which Iraln euty ilia I tl Id 11 to lrrllII lord Tull TullIrutn
IrOl1l1an Irutn thn gpvml hlIIoII + 1111 Uwlr thi It nrrlv11 arrlt it ttr l1 IhplIlIIls tie lanes ntdled 1hut unrntJ unrntJr00411c II rant r reneparlNutiGate
r00411c lu1UI1II1 IIJIlltocll rCIlulIlc tr nny UIIY cIIIIlucncq eneparlNutiGate rhln Ih r rror
Irmo
For Cop 01 h LOCAL TiM TlH CARD A or Other Inlorm lnfornllon i iSEE j5EE +
SEE THE TICKET AGENT AOENTJ I IJ °
J D lAtlNEI At a GeaI 10 PeuA Ag t ST AUGUSTINE FLA
j
I
1 v1 C a + A1rn r n 1

xml | txt