OCR Interpretation


The Daytona daily news. (Daytona, Fla.) 1903-1926, December 13, 1905, Image 4

Image and text provided by University of Florida

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93063916/1905-12-13/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

e Y Yu
u w w1e w1et +
t 1 I It Clifs Ch itel Ph ne 128 128c
t Motor l n n r Triil19 l r nylt t Cot t1hY rburjt TIP I CLLi fo 11 I Y r 1 1J CO COA
J 8F 0 A if II II i I II 1 A II r
c A 01 1 It t i JJJJI Uwuw nJwJuu 1 11
I IM
111 l l Trfl 1 1Christmas
M I fl f 1 f l
Christmas Suggestions SuggestionsSuit
Suit Overcoat Hat Underwear Neckwear NeckwearGloves
F Gloves Hosiery Shhts Shoes Night Robe RobeSuspenders RobeSuspenders
Suspenders Cuff Links Umbrella Slippers SlippersCollars SlippersCollars
Collars and Cuffs Rain Coati Coat
i
n li f luitnw + IIIII will 111111 I I11 rilljill and IIII ht nl lild + l prllllhlII nf If Wliul 111I11 1 1Il
Illtli fill hlI + Ituth Is ill Ill Illdl 1ldrlllll 11111 11111tilt 1111 1111W
Inv Il Caillil fall lillllil 11u1 iilltilhlt illllllt illlllltilllll
lIIadl 1111 IIl1d + slillidd Plan 1111 to Il
tilt II W I II
t illlll oil Ih1 11 1 1I II 4N 1oIdd III I hI Imvi YII Iallll I4111 null tsdll 111 111011 ill lilt one I pn pun
I t 1I In II til I nil n r ud null 011 III III ill lhIIilll lifl + fill II 1111111 is III IiIIV IiIIVI IJ II IIlial
I 1111111 lial h x iiI It Ilia 11 lot hnv f r 11i11iS If IIIi
tllld aha iIIA711K < III 14111 11hP 11hPI 11hPhe
1 Ii Ii r II IIIdllndl 11111 Ill III nfx
I
a The he Globe Globef
I I f 111 lt i s ulil I Ii I it I titipet I ul I iOyh1HI hi t FilllhW Fill ilILI
t It lhW t wh I4 I 51J 1J i1 1 I IIAJJ I J JI IM11111 HA4 IIL11 uI 1L1 11 1 11111i
i
o
I
1
1 ro 1 r r1l
p
r
1l I
s sN
N u ti
Y r ri
i
J
t t
I
tl 11t
t liverybudy thllp xI bill flllllll fnlhtrHx flllllllII
Hx II jll l11t 1 lIlk till 1111 1111IIIIUhll 1nlllislllW >
+ IIIIUhll 1111111111111 11141141 for Ihr h rule rulepny lilli lillibill
k t htktthus bill + III 11 pny Jill JillMIIIIIIIIIIII >
r I MIIIIIIIIIIII 1141101 Illrlrn IIIIIIIIII IIIIIIIIIIII l l4l V
II dlll rI 4l I AIIIIEnI AIIII
EnI > hllcl 114d1 > Shull hlll ut IIUI h111191 h111191Iint
11111 lilY III Itld 1111111 1111111I
I 1111111111 1lnrrny lIlnll I ± III Ifnnd 1I1111111111 1I1111111111hll ill illhllrhlta I
hll hllrhlta hllrhltaA IIIl IIIlIt
A It II III fllIltlll IIII 11111111111 I to Ihl Ihllit Ihltrush
lit trush > flIIIII 1IluIIII
llljlll John hh II N111x111 1lIrldll + 4u 1I j ± ill lad Jn1kyontille ladollilll
ollilll 1lIIIIY 1111 Ill hllIIi
1 1ti
ti
Ilelhlti 111111 lilb 1111 III IIIIlunl la heel heell 1 1IIlglll
IIlglll tll tuitl 11 II ns11 II II niui0es It III hl n ni nr >
l
r
i
114 II 1lIfllllll1llIllIlIl 111nfniil 1r1Ill tlllxlhlilihlg 111her III IIIhll
her horn tin I Ivy ltlllllIh Lau thlr uit 41441 4144111x911
11x911 h I II Iall Putter 111111 tin If NI 1 AIIIII 4tI II
1 1 11111 tiuriahit b III till ihyfoIttI tll > fill II III I > III rlun rlunIt I III
II J I 111111 lathy > IIlId II IllIly IIf fill ode III III11I1I1t1I Ii Iit
t i 11I1I1t1I 1lntuhly IIIIIIIII fllIlII U hlllllhl IIII nipI
I 111111 It the river
1
+ HII > 11111 IIlItli Illlnlhrts III1II1I IIf 1114 1114i
i The 111 III urn Ins 11llIhl thlll 1111 11011 hilts hiltsI IIlhlhi
I hi 11111111111111 tlllk 1111 11111111 d
i
111111111 111111111 I IIIIYII IIf Jntks4ItI 1 111111 lll ono onoof lilliof
of tllllIllII tll0 tutu 1uotthrrs IIf IIII Slnithtrl I
1 111111 rule 1111g11111y > I la ill 1IIIIiI ht lily > 11I1t1 1111 1111hll III IIIbtlrluisi
hll btlrluisi lIt lItJ
J 1 rrlivtll furrorrly 1111111111 > our iiI IIII IIIIIIIIIIII
4
IIIIIIII pnblishtrs IIf Ih ht Ililll ilh Netts 1 11111 11111UIIIIIIII11 IIIIItsith
UIIIIIIII11 whh the llIhh 14111 liallCl llIlII llIlIInll 4414 4414pony
pony nll III Juck llIckIIIIIIIt + utnfll I + III u tI tlic dt city > Oil OilbllIJII ill illr
r bllIJII bllIJIIn 4111 11199 11199l1
n Walblllllillif 1itllrnuur 1f w Turk lIIk city willrer0ntly will whllrtIIIIII
rtIIIIII rer0ntly > IllIrlhn urthn > + d 1 prupcrty al 01111111111 01111111111arrhIII itnn4n4arrived i
arrhIII III the dt city yi I IInlll tcrduy > 1111 1111sp4udh4g 111 r rA
sp4udh4g A Shutt hlll 111111 heir hllIII 114 will 111 II IIUmllllltl Iti
i Ortnuudtokii Umllllltl tllll1l1l uflll ofterIII hi + IlIhnt IlIhntIlIhll
IlIhll Putt < < 1 stud 11111I1 IInllIIIHI1 IInllIIIHI1ythrtlll orritd here hereyestrnlny
ythrtlll huIU lit CIIIllI1hll 0 l stud lute ItIlWtlIhd luterented
rented II rolLngl vat inge tin 111I Ofllllgl AIIII AIIIIThl A1LUt0They
Thl They UWIIII awn u utlllgl lit luII Inure Park 111111 111111will 41111 l
1 will 14041 II IHI part uf their tllll then tllflh
i il
l
h
I iL 11 Perry ralnllrd ur BUlllh mth Orullgl OrullglN
N J representing lilt Foster InfurlUa ildot4taI InfurlUatlollllureall
I tlollllureall tlou ilureau has arrived arrl IlIlht ti the rlty olld olldwill an anwill d
will remain here teeIlI days W5 Mr MrI Mrjdralnard
I jdralnard nnard will 11 Ir triwel cl on the Ensi Lnet CUll t
4 i
I
Ihll IIhil II 11 + 4 rnqr4n i iiU
111111 iU Ihr il 1nh 1 1lr c cJlr
Jlr lr Jllld Ilr Ii II II11 II + I < IIIIII 11111114IIU IIIIIIal +
4IIU I 1I I II IIeall al till Pili 4 4nod
nod will 11I1id 111 trlulrr Iii 141luuii
TIII 1111 I 1 In IICint11nt niIL niILtil tlh
til Inlit I iambl lh hru4uly IIIIIIIIII SIII yrllriItprlnt SIIIII
Itprlnt Iblunlnf II 11 till Fllllida 1111
1111111 la III Iklloun I11iin11hlit I11iin11hlitIlnt ltll
Ilnt III 1i1I 1IUaId III tI IIi IIdlilalY inlltlll riVixl riVixlIll
III Iallll i1ulnIh h j 11i x411111 in I III I Is al altlil it ittill
till prI iiiI bull hll IIItI ngxul Ii I tut III III IIIAIIlllla 1114 1114111imtn
AIIlllla 1II1111111dllllil Fir 141 + urnnrOlll urnnrOlllRarlnw II IIlIarlllw
lIarlllw I lei lllstrelll trcli Cllmlll
111 11 a1l lilli IWIIII 1111 lIalllll lIalllllIIIII 111 Iii IiiI
IIIII I hi t Ihr tit il > IIIla IIIlaIIITIIIIdll luday ludaynnn111tlut >
IIITIIIIdll III ha II1Il 1111 t hip II4upiuly IIIICIII IIIICIIIhII
hII III II 1111 I III 11111 11111111 11111111IInptlllt III till tillIinptist
IInptlllt Chllrd Ch ° rcli dltlslc lIslc ImpfllllIlt Improvingill11fllrlll511Ihu
ill11fllrlll511Ihu 11 III Ih Iligllht Iiultrll I IIll +
Ill rrgddly JI 101 1 luqunilu a TII 1114 uu01bt1 III IIIII u uIhn
II Ihn 1111111140 11 I II I hll1 J Jut 111 III In4101 IIII 1111 111th h I Ihri Ihriutuhilt h II r
utuhilt 141111 bnokl lIld flit uliiihit uliiihit1111x1111 t
11111111 flllIIIh ll I to 41 nalrlr II 1111 hlili
InntsforC1rlsttnns l onllI fur Chrlslnllis Shoppers ShoppersI hnl r
111111 I I II I IllIlnnt Ill 1110h
Ilnnt h Iagwlllr
1111141 Ill Ill ht h 11111
hll yIII 11111 hunk hunk1nnt
JlIIII 1nnt > hllp svlult tan 11111111 III I hlllgl all I IItnnI
11 ItnnI bntt wl ytur 11111 filii 411111 hflll dnlllr Ill IllInnl <
Innl I 1 spend tin 1111111111I1 11I11111 > f for for11unt
111111 pilI stir If yonl > 11111 dlllpplll 111I111 111I111flllw tnittllit
lit ITN ITNII11111
II11111 flllw to nIlnl1I Ih plk lilt ill illhutil a
1111111 11 +
hll it I tllV I > dnllll rXrrl11111ya41 rXrrl11111ya411ulllly111111 slpl fill yIII yIIIIIII
1ulllly111111 1ulllly111111iont IIII 1lIlId
iont 11111 1111 hn1 > 1I111lhlldl1I cur rllillIt1n ot l tits 1111I1 thnl11rt11n 1111I1IIrl
IIrl 11rt11n 1111 + lly hrokr0 hrokr01Int1X11111In
1Int1X11111In sp III III 11IIII1d ttllh 11 11 11III tilt tiltnu1t
III nu1t rblhnrl4N 11I11111 11I11111I
I I j 1111111 IlnnIhnl ld + l II tilt pllo11 tthh 11 YIII YIIIfrllllIl yamhllrid
frllllIl + II tlt I II Ill1Iwlli 11111111
11011 hll II 1111114114dllild 11111 PIIIIIId plaque furl furlgirl 1
girl 111 who 11111 nrtd + II WIIIIIi l1Ip 1IIlpIlnn
I Ilnn I 1111 y a h4I 111 iI1hlntiilll IIIIIIIId Ihl Ihl1111I11 Illlelelude
elude and 1111 our wlfIII tvifl II L < fill 1111
1o0t gli lIIIIIIIlM ini t it i rl4pping pphll with lIh 111 111ItIIIIIIIIII
ItIIIIIIIIII 1 atlll Ingnnrlnus < innquudnn
I 1111111 rrgnrd 11x1 1111 < 1111111 mwrly > us 1 < II IIlImli 1 1sra
sra lImli + unI t IIll txlhnngn lif Nn + tly > gill
Izr v ytl ttY +
cyl MF
t
1 3t > a r iate x t5 + s + w d
µ 4 4ritNi 4ritNiV
Ff4
V
r SxI SR SRors
ors t 9
+ ti If to t tN
f N tt1 a at a4
4 t 55 55pt
a
+ <
pt
v4
1
r
tt 1y
1
5
f fr fGrace S
t
Grace Lillian and Blanche BlanchePICKERT
PICKERT PICKERTWith
With the Four Pickerts Company CompanyAT
AT THE OPERA HOUSE ALL W WEEK WEEKIi A
Ii
ti 11 i U UIf
If JIr I
u
DAYTON AND ITSATTRACTIONS ITS ITSATTRACTIONS
ATTRACTIONS ATTRACTIONSUATOo
UATOo A I Is sdun11II upon the tlilllt theI
I llt tl 141111k lIl1k or thv 111111I x lli 11111 v lit II IIrtlIrIl its itsi
rtlIrIl I + erennrrnlnttHuln1rl erennrrnlnttHuln1rlItiiIntnl NiJlllm 111111 ItiiIntnl Ila outlet outletI
I f nllrll lit lIulll 111 111111 Itll IIlIth IIlIth11111
I I 11uslulln 11111 II Is III 1111111111 1111111111MIlItIUIII
11 MIlItIUIII 11111 < 111111I NL I sib sibitu5tlon 11 11iUl
iUl itu5tlon 111111 11I111 011 001 11I11 1111111 1111 ht lt ltInnllc 1 11IIIIIk
1IIIIIk IIIUII null I h nlk4ntvllri lhI tu tu1m Inht
1m wlthllill n I lllul 1111 11IlIlIt > IIIIIUIII 11uuitl111t
1111 IlIhlll of If thl 1111111 II Its sll4 ltl is I
1111111 wllill hi kllUl1I II 4d IIIh lulus 111I111IIlIwl lulusn4sh I
IIlIwl 1111111 Ilial 11114 II rrinlurd byIlliur hr
1111111 with U 11111 < 1 In1I1 IllIwlh 01 01lIilJ14t1l of11ajtslil
lIilJ14t1l rllll14t 11t trtr < II 4111 iii I 111111111
11414 irts I le Ihl innII III tllIIII to dn willi williIt
It 1111111111111 niblli > 1 11111 wIIIIIII wIIIIIIIIIII Ilhgrnd41 Ilhgrnd41nniks
nniks IIII 111111 11114 shtrts 11111 Ill tt itil I I111lt Itlltt +
111lt nil UIIIIIU till wlh 111411015 That IIlilltill Thatilhrlntt
ilhrlntt till 1011 1111 111111 1u1511y 11 ht 11111 111411 111411Iv411tt
Iv411tt uIIIH 11I111 1IIlwlll mllll III of111x11
111x11 drlipel with gt tt 4llll 1111011 > 1 III IIIIII l
III 1141 11111 l111I1I1LJ putli + ll IIIII + y that II mtrlurh mtrlurhlilt Iruld I I I
lilt 1411111 11111 w411ks 1I1Is II 41114141111141 iii I 1111111111 tllI tllIIItI hts htslift
lift I IutNrrlnretl II t 11 < 1 lull nrlplrul pilluINttu pilluINttutiunylwtrtvl +
tiunylwtrtvl dllH uutAUniIii l irngriull 111I I lIII hll lI4i lI4iIn > 11
In 11111 41 ttlral btrr11 + l holy hllll > o 111111 tun umuy 1111111 >
IIlhI r1tiitpts lIIhIIo wltll III IIIlIlIr tdilrl l11I1 + i
1111 nth 101111 grnp4 1111 Ir0ol11rt 1141 1111 uu uuIII IllIil
III ollgnIup + ls IIhllh 111111 II1I1i IIIIIIIII tllun1Iii
I Iii hI IIIIIIIIII IIIIlIlhl IIIlly hllwIr hllwIr11I11 hnsetrtilt
11I11 tilt 111111 nddiug III grill t14un1 bla11ty bla11tyThe
The 1111 141111 III IIx9 purid111 wth 1111 Ihi IhiIl 1111IhlIhly
IhlIhly Il lllIlix IiI1Nr111111 IUI IIIIII l btud lul utitti
14 1 IIIIIH 11111111 Ih h4 Hhllll 11111 ii ti tiIN
11 IH 1111 IhlIlltl III It tilt itlitlilI 11111 11111III II ill illht
III > I1 l11i1191Iltll 1I1I11I 111111 lIII1H 41114 ltl III Ih 111nnae IhI
nnae I II 141 Ill 1151
tilt 11111111 11111111 ii1 + lll4 ldt tilt 1111 11111 11111illtI 1111 1111tllI1
I
tllI1 Ilitlt 1111 III Ililrl + rrl III III IIIi
i 111 1111 ittt 11111x ltll 41PNn Ilwt 1IIIIh h IIIII stlxrvl 1
vl 11 I 1 + Ihuill pl plat WIIt t1tt 141 but hit 1111Itlr hithtk
Itlr 111111 III 4111111 1111111111111 uItt uItt1114d444 1 1IIIIILIIIIII
IIIIILIIIIII µ IIIUIi It Ili ttshr11 suit < lth ohI ohIhit t
hit 1111 WIIIIp thh 1111 111111111111 nod Ilo11 uud 1111111 1111111till t
till IIIII II1iass < H witlrll 111111 lullIl 1111 x 1lIulIlI 1lIulIlI1IIIoIIIIIIIIIH + 111111 1111114elgorullug
1IIIoIIIIIIIIIH 1I1I1111IlIlthlIlllIl stud 114r11111 ghVhlg Igtxri
111111 11111 IIII 1t lilt Ihh Atliultur 11111111 irhlll nllb 1I
tltnplr uu11 rxudr till II Illllifus II IIfIi X 1111111111 xlhunltill
till 111 III it Lhll tin hlsst lltlttal III IIii 11olll 11olllItrlinttn 0111
1111111111 IIIIHIIIIIII lute untily > IIIIIIH 111111 III lrrli itnl itnlIi I
Ii 1 1111111111 11111 11I1I111 111111111 IlIIIi till tillIIIwts i
IIIwts INlllbIlltg II Il4 Il4W
Wh W 1 eeIlltitl IIIIIII 1 lnrmhe
11111 lllllle1 III 11114 11111 II 11I111
I mun111i
III 11 I 1111111 IIIlhlIlIl HIIIIlh + tit I IIU Ill
Ihn IIllIIld Ii 1111 nu11t1111iI runrst 1111111 1 1i
i h41gdln4lllxt Nyslltgl 1 II11111 1111I1 1111111111 drivhlgUllnl4ullll III IIII
I IIIIIIIIlIlh 11111 rnxilg II Nit II tolvtt IIIIllIlIr of rgil rgile 11111 111111iz 1
+ 1iz iv 111111 III until lIlltll unu1ur unu1uruuuly e 11 111111111111
uuuly 1vhttluu11 tilt xytlIllg 1111111111 is II Ill 111ltl 1
Itltu ltl IIII p11M1111tt IIIII Ivllh lIh Iii Inllltsti IIII I HIIII I
11111 111111111 111111 1Iutrr I 111111 111111I
file Ben1ltlflll Cottages OnttaKIIIItli CottagesIhot
I Ihot butt IIItli xrrl11d llIlllIif Ihl piturd 111 111IIH
turd IIH 11111 and slit III 1IIIliH 1111111 art rxudtr
tllg JlII11I1I1I tin 111111111111 rill Its pt pthnitiHi 111
h hnitiHi 111 tilt Its luvullllul ells list listuul 11
11111 nvtllllts 11111 tutu IIII III Ills IIIIIIIII mldlugilurly
ilurly III Its 111111111111111 111111111111111IIL nllrn + llallit llallitNut
Nut IIL lot West III IIII ss 1I1I111I1I1I1Iii III IIIIhll In111t1141
Ihll 111t1141 ertlulul huulry III till IIIIIII
14111 1101 rllllldliU sxxutil 11111 only III 111111111 10111111r 111111111IIIIIIIH
IIIIIIIH 11111 11IIr plil1nil r II11I1I III 1111111111 It It
nil flit IIIrl IIIIIL lit wI nL11In I i9111011 1M
rulllllnt41 itt lIIIlIlItlll 111111 IItIIllg0llt IItIIllg0llt11tup10
11tup10 1I1IIHtlllll 1 III IIII 1 rhliu0lululr nlllIIIIII nlllIIIIIIIII
III 111111 11111111 stud tlIJI1I11 III AIdwl tldlll II IIIIII I IIluwn
IIII Iluwn ttol11rt511ru IIrt gaud uIIiI thllrrl119 gaud gaudpnhlie 11011 11011IIIIIII
IIIIIII and privhl Ill It 111111II111 IIIImH IIIImHIIII
IIII 1414111 II4 huludry nlrnt uuukNls 11111111 11111111IIJII uuvilltusks
tusks IIJII 1111 1111111 hllIlM Nllrhlr Ilri 1111111 1111111III Iighlt4r
III 1I111IL uttd 111 house 111111111111111111I II
115111 Irltphunt 111411111 II lit 1111111 1111111II
II 11u11r 11111 WIIIIII 111111 lilt hill lull sal 111
iltits IIIII l1 elf II ill t4 tldug els 111 tau I I111lIrl ill ill1intirtrl
1intirtrl 111lIrl 1 IIIIIL IH Ilerew IHIII + lll III 111111 Iliiikit
1 it canrrurtnhls IIIIIIIIi III 111 IIi 11 11111101111111 ttnl ttnl1N
I 1N II In tilt 11lIlIlIrIlIlIlH M LIIIII inist inistI9
IH tll tits
Watlll SUIIII SUIIIIwhhh Supplywhlth
whhh 11 IhIII 1 frlllll II nnultruu nnultruuiii III liP 11111 111111m
iii 1m lug wells IIH lit whlh tlIII1 III Invh Invh11t13
11t13 IJI 84 1111 III till vur11arat0 II 11111119 III It 11 1111 114lilts
111 lilts iH st 1111 tired lIy IJIIIIIIH Hells III lit lit011th tllNil
Nil III IIUIII ts11 ill III I4 fret 11I pnssltt pnssltthrnugh II1 II11I1lIlIlh
1I1lIlIlh several 11111111 IIr 1511 111111 111111III ti111bin
bin III Ib11t11 IIIIHIIIIH IIIIIlIy rrlllli lilt 1111IIfllllI liltnrfarn
IIfllllI 11111111111111111011 UIItt tIIIIIIIIItull 1111 water lIhr I la
111111111 i11lntgnntrl with IIIIIHIIIIII nlnguNsllturd
11111 burl utld IIll 111I1111 1IIIIhlir III 1Il 1Ilhllll lie liesiutlt
hllll ul I 11111 µ t9 whl11 vie t1 sn4n IIIIIIIIIIIiH pitssls own ownlute
lute Population ot Daytona Datoua1IHIr Daytonapluptr
1IHIr III 1I11I1I1l ISIIII Ad1td It11 III IIIIIiIN Ii IiIlls
Ills 1M II 1411111111e1i1l 11111111111111111 1111 n41 1111111 1111111Hhm 1u 1ushnro
Hhm shnro 111111 1 1llIhlHlIl1I or 111111111 1111141 111 4lI
I hlgnltal Illnke I 1111 k 0111 ltd tll11rraN III IIIII titItuwlnll
Ituwlnll II UIJi III II HIlIlIrIII stud HIIlr 1t1IIIh 11x11111trhlrh
11111111 III ore 1111111111 II part ill till IIIWIl 111111iu4l
11111 1IIIIIIIIIIIIuII popylatIOllDaytona 1IIIIIIIIIIIIuIIDatoua
Daytona Death BurhIhK Deathth9
IhK UIII IIIlh 1lIHt or tier IIIWIl It iaplnnn I
aplnnn ehxd II by that nod IIrlI brlllge IH IHUIr I Iuvxr
UIr Ihl rllflr 111111 wllhrllIo1 ntll gr + ldd 11 11IIIIIH ore ore1111x5
IIIIIH mid 114 Ih I11t
111111111111 11I1111111 1r 1rsulI I IIIII
sulI IIII 1411111h or 111 Allgnstiut U IIIIIII It 111114 he heluult s
110111 IIIIIIIMIH iltiltIstn1titillg 1I1111I tll 1IIIIIIIIIlr sit inltar thin thinIt Lhllll LhllllIII1HIIlr
III1HIIlr It ii utltrr 11111114 11111 IS south lit time Ill Lily 11111
1111111 biul + h 11I111 1M 111110 1I1IUIIIIII i II rllurlll rllurlllII fnvur114nlnlr
II 11I1er lIgll the 11111111 III with withIJrlll ividxHrni
IJrlll 111111 ii tttt lilt IIIOIIIII hy 1111111 truly loIlRIIIIrt1 I
th the 1111141 III the worM Rllli th the auy Rurr f
IJlllhlll1 ii I 14MI
and XIIIItlIt 811111111tr 811111111trnlill alinnntand r
and wlllltr 1101111 who have trllll i
I Nurtheru o orthlrllllllli 11114 WtMtlrll astern KIIIIIIIIIr rlIIort8 rlIIort8lllIChlr redort11lelaro a
lllIChlr that there ore tune 110 IlerrtCl I
III lolllfort 11 as UIIllI1lft bencb bencbAutomobile beocbAutomobile
Automobile Rare Meetlilt Meet Meet1h
1h lilt FlnlllIlI Dust Coast AUlmlloblip Altturnnbllse e
AHKIHllItluli 1 se N 111 110n lOlllluclll nil IIIIUIIIII rlWl rlWlIIIIll rnLuitet
IIIIll 011 h Ile
bench whltoh had IIIIW IIIIWulIlllr I Ililt
lilt ulIlllr rsal 1I1
lIlIutlllloll nil till
irtlitpHt irtlitpHtIIlIlullioullo greiitesnntalllobll1 t
IIlIlullioullo rm rnce lOlIrSI III tit ths worM d
1110 bo lInlnllllUrIl101111 1nytnua Onnoud Urllch 18 hnr bllr1 bllr1110M
110M IIInCllllulII and nil hlllIl fllrlleli etrut h I
ot tltlrt or more roller wlthollt n I
break hJllkpS It the I
natural rllelll nieluground I IGrountl
ground bar America AmerlcoAt
At low tide tbcbeocb the beach Is baflll tor to r
300 feet nM neither carriage whee ltlol 1
bicycle or 11ttIlfStrian l1 call make n
IMIlI hardly vlslhlo IUl Imprint rlnt all the 8IUoolb b
end od well WIIIIIIIIkld pnked Maud It Is 110 un u I
rollllllllil eight to 8et 111I1rlggld sat1 rlggrd blcy be y
des 8pelllllg with tile vlllIClty ot Ihn Ih 0
111ud 11111 hpror R 8Urr brplZe along tbl th e
ulootb bench thus aftorillng the l1Iost mo el
t exl hllllrllllll Ih ualing 8110rt kllown to titan lip H e
llhs the these p IlIlIel otbnrll ehelle41In1 helllll 11nlm m
trlog frlaged boulevards IIrUlg b1 g the lovers ot ° I
the wheel And febee lJIto direct lilt lilta act
fi a y 1 hex 7 t
r
tlnurery tlnureryi
i
IvJ IvJQa
Qa 1
l
l
N
I 4 4II
M II Wl1II11I11flIlltrl Ifndrnr ernytvhrtrt splalt splaltfIfIII tIrnkl
1
l fIfIII UllfrIJ11R1falylr I SlIIar sl slI slIf
I =
d m
If
150 1p Smart Boots 300 300STYLE 3 3TlhF 5t70
TlhF is one of the most indefinable yet important of feminine ami amihUICS M MM
STYLE bates Give a woman perfect beauty and that beauty can yet be exalled exalledb exalted exaltedr =
M r by b the tille uf II SIlish When in addition to other virtues of ofM lit lit41Doruthy
= M 41Doruthy I Dodd Shoes women everywhere speak of their 1 smart style we wefeci 1l
feel it expresses the utmost praise Hut other features alt alSdhavr > hne contributed contributedto w
NM to Ihe trul truly wonderful success of 1 IL Dorothy Dodd Shoes Shoes7htlr M
r heir Llgfllt1tsS 1kvarrligJfrrfhaN 1Iuv 111 1hI lit Thtlr Fttr161f1 Frtxflloffhu TA i4ua18faaflu 1lIIIt 1fiItJ N
0 aM 0111 nnyufkrrrlueojrfwdralhrGfy Ilk sltv II ratio 111114 11AIIqt jtbt jtbtTheir fill sarlIIISI J Jrllir
Their Arch ASlspporlt1g Supporling Feature This TIII Moderate Price Tf Three filty an anIII and Na Natrruor
III trruor 11011I nut III t pour lll tllI adJ till IIlI1 1 tllI and tI at tItIIIMII fkrrt ddllmr per tr faillI pair jar naltY Itay 6Iallt 6Iallttit
rtufrmtrlhrgrrful tit fjitl ill iuuujlhrirrfrp 1 Iht lIsli jut J1bb f SraJIIllltltat SraJIIllltltathy gra a joohrvar joohrvartM
tM not IlIlhllle III your gifts a Christmas box 01 of Dorothy Dodd boots for some special special1IIi specialtervlle
lfby hy
Hrvlt nutllaytills11tliii LII Itilaillylu Iylesfordress for dress street school schoolbusinela bU51I1e s outlllg and other services 1 1Th
1IIi Th t arf lilllllay ht 1I11I1 hon now being so tXlellivtly advtltlsed III Ihe magallnes We WeItal
r Ital C lilt t CACIaSIKC CACIaSIKCcM du ile lale I uwUl will afford UI pleasure 10 Ihow Ihenl alld to demollstrale Ihese claim
cM
0
r M MBAULTMAN B AULTMAN AULTMANrrM w A
rrM MmmM I H
11111111 wllh till 1111111111111 111 14t thInnnll thl
111111111 IIIIIIII n9drh IIlh Itll tits sdlndld sdlndldIlullt44
111111 Ilullt44 Ill s II 11111x 11111xth 1 1Till
Till th lu IIIillh 1111 1111111 lit the dntldy 11I11 III hbltT lint t toIhl to
1111 i vt + t 1111111 III 1Lldl 1IIIIIHII 1IIIIIHIIIIIIIIt
IIIIIIt ilIl 11x1 st ud 1111 rI 1I1 11 61 1t111I1 1t111I1II 1
II till HIIIr IIIIIIIII 11IIII1IL to flll flll11I1I1I1I1I1I1I
1 11I1I1I1I1I1I1I gtuth sllllI IIIII III InIrnlll
Irnlll I I hi 4x4411 111 111111111111 lrnllt lllt III I ItVtI U rlt ill ItlII
1111111 II 1111111 I 1I1t1 111111I11 uurInlll 1111111111111111 lank 1IlIkI1H
lug 1111 JlIh lilt 111111111111 stud 111111111111 111111111111IIIIII 01415 01415Inltiy
IIIIII Inltiy sale 111411 for HlIlthnlhlll snr6hothlubfill
fill 1 Ih 111111111 II 1114 well is II lilt ht 1tIY greyIll
Ill litti 11111111 III 1111111 Illlllly IIIIIIIIII slut slutiUl 11111iIII
+ iIII IlIjll > tilt ilxnry IIIXIII lit a den lIath lIathlIlIlIhlllll 111111hru0gbntn
lIlIlIhlllll tll IIIWI plat lit lilt ycur ycurvlt114 1111 1111hl
vlt114 hl till etrnug 1111110Xp1rt Rwlllll1llr
1111 et4tltrt lltlll not 111I1111 tll lest hi
irl4tstb IIIItI HIl1I11I sllil it halllllll n with hh Ih Ihhllxhllll Ihr IhrInexhnnallblN
hllxhllll InexhnnallblN IIIt 1lIwlr III th the 1II111111 udghluw91II
uw91II 11111
Tile Peninsula PnlnulaIhllt PeninsulaIlulr
Ihllt Il1lwl11i lIIIr I stud I 0111111 IH our 11111IIIIr ourbolt
bolt ullls 111 wilt 111 11111 111111 I9 I 11I11If 11111111 rnpldlhnprnrx41 11111111111111 >
hnprnrx41 and 111111 III nil IIIIIII aunty Ilnr rnl rnlhlgrr 01 01III
III hlgrr I 111111 1111 sturul tIII grand II I 141119 lill I 1111 III
1141 11 hllllI taro 11111111 phod liealh bualhIrnllinu
1111111111 IIIItI II large x11114A 1I81110 1I81110A
A RlIIarka1l111 Featulll FeatureIl
Il 1 111111111I IIIH bttu till yearly 1lIrl hll hllIII 111xprnuuuod
prnuuuod III th the slgle Ih and nllll III 4lit
1111 h it hllllllllllH tlilll 1111 hrlug g erexhd erexhdfur
fur ho11us III lit lnphnl ur 1111 1111lillll Ih1Xurlll
lillll and 1141111 ut Inns 11xtolltt nlvnk0u nlvnk0ud
d 1 151 1111 Isdeuuhlgls for + 1111111 rl rest restII 1
11 t5 < will IIllIlIhl IlIt Inls III ntN bang bang111f14u11w wlll wlllIIIII
111f14u11w IIIII 11141 IIIHII rrrvlly bnlleiw IInll PI 1ItIIIIIIhii 1ItIIIIIIhiiIII
III IIoHIIII stud 111111111 IIr ors hlhl hung prl1 prl1d
d nllI epd 11I1I1I1Ir1l1 hllllll Ih tilt 111111I11 111111I11r
If r Ililth 1I1I1IIIItIlrI and rnllnrr ur 11x1 1IIIIIIIIIlu 1IIIIIIIIIlutlly lug lugYrilhrr0al
Yrilhrr0al tlly Rrnnlltul 11111111 rill and andIlu1dnll
11011111111 4r nl lIIIIIfIIIR 1111 hit Oreau Oreautlle ii iishlu
tlle nr Ihl ptniItsula lIla Iwross till 111111r11I 111111
1111 IIlnr from Ihl lolln lollnI
11 I till flllil lit 011111 111111 Ilmtlevnrd Ilmtlevnrd5eubrrein 1oH1I rd rdHIIII1IIII
HIIII1IIII II purr rIIIIIII not tell tellnirnds rtpiIIIru
IIIru nirnds H till 11fIIh Ilito tits tll 11111118 11111118lIlt
serf lIlt of If th
llIIIII Ihld pier Is II IIfllorlll 1
fllorlll r rrsnrt orl IIf Illoal who 1lllIgh drllghh
II the Rllllrl lit 1rhlllg 1111 our I
11111 IIlIolllltlA III IIuIII 11111I1110 pnuglatio II II101Inll
101Inll rnenllt whiling 11 It III IhlIllI IhlIllIMIIIHhlnll
MIIIHhlnll Wild 1I11111Y Ole II ether I1IhlIlH
Itr 11111111 1111 Uurhlg Uurlll the 11111 HIIMOII
the filmolili RIR hnRK ntTorllR roo
sport RIIII II hllll lulu IIn 1I111 nncuungm 011l1I1I1I
1011llrrIIII 11 In brad II Ihnll thondnnd IIIIIIIIOIIUd ponud
of It Ihlll guuly 1111111 114111 1111 h tin aflrlloou
111111111111111 uf it t40tn wIll rll rnogltlg IIglll rWIII I
111111 In IhllI thh1yIvtlNtnnds I 11111I111 III IVplgbt
4t lt nnlj olll IIIIIH tll the I11pnll IIlflr tlll
sllllIIIII1 spurt hilt till IInlltlll IIhlr
1I1I1v half n mile hack of hit IhpllllIl1 41 t Is a
rgnelly IIIIIII flll11ll11 for ltd till tlshlni
mid Ihl ht
vurllIII Ihnt nholllll III thl
ltllIl nfllllr ore prwnt I1i1 III II Ih ht rh rlllr tr trpcrlrucwllRnl
II IIU I II lit nlll
lIhlll
pcrlrucwllRnl g toot Fox
IIII111PR lrs mllldn h
nt nlull101 e elny II1n lny hI IIl1d i
rnMllnllle lrlcIR lrlcIRlow
NININNNNN 111 NN 1
low Tide on the Beach BeachbATF BeachDATA
=
DATA AII A N P A
N nArr A L 111 P y yHer 1 1I
Her I I I ass ore Is 8 IAI I n
4 a I4 11 II 1111 lO I ma
19811 Rri
a fIll 7 1 w 41
II
1 iII 1 < 41141 H 1 21 111 4110 01 9 Rfj
010
0 2
6
H at I H M
amt 1 10 It
IU
211 > u
U
UIJII A III
III r I9
7 III a lit III M 21 s IUJ If it in 9 iI IItl 2t
i II I II II 19
2 2s 12 I I 00
4 to 1111 Al II MI 21 ltd t 1111 u I ail NIu NIto
1 12 II11 II Ix 814 0 4
2i
u 11 I 1r r 1M2 161 9 3 Ut > 1
I Its 1M IN II H
8 ail 21
11 I U
I M r I
+ I
it
amI r r t II l
I 18 1 M I II al 4 W
17 I 21
1 M
II
HI 3 It
16 S
11 16 II 8I 11 a 4a 00 II a f3
1ft II 4110 9 l H
I
H Iat oJ1 a 281 281Ulatitldedhaunbetoreoralterlovrllde
I Iutllhtlde
utllhtlde Ulatitldedhaunbetoreoralterlovrllde bour before or aller 1011 tide tideI tidetS
I
x
tS I j9Jtr j9JtrJ <
J
as p S10 e Or KtrAOIXIXOG3OOOms 60O0G G iY1it1 iY1it1TC fXfii r t e + r
13 C TC T Conrad onra d C Col Colr ColTHE o oTHE
r
THE GROCERS GROCERSJ
J
>
iJ I IOur
iJi S
i Our Stock is Complete and Why So SoI SoBECAUSE
I B CAUSE WE DOTHE DOTHETRADE DO THE THETRADE
TRADE OF THE TOWN
1 11 f S I
11l l We make a specialty of handling only the theI I
1 1I 1BON
I BE3ST BE3STevaGT
evaGT DSaYarriti CtO lr + 4fi 4fi11IIINNNN1111111
11IIINNNN1111111 NN1IMNN11N111INN NN1IMNN11N111INNBON
I
find findCHOCOLA andA
A J1 J1r BON BONS
r CHOCOLA CHOCOLAThS CHOCOLAThSIF TES TESIF
IF 118 118Box 1TSA
Box of Stationery StationeryNice
A Nice Book BookPiece
A Piece of fine China ChinaSouvenh ChinaA
A Souvenir Spoon SpoonPiece SpoonA
A Piece of deWelry deWelryYOU
YOU WANT CALL ON US USGEOHCLARK
GEOHCLARK GEOHCLARKI iI3o H CLARK CLARKN1N1MNN1N11NNIIIN
N1N1MNN1N11NNIIIN 111
1 I M4MY1 1 X rNsMN + 11M + IMMitMiFFlFM1 MllrtMtrtrvealel MllrtMtrtrvealelMLLINERY f fj
+ 11 + 1 +
j MILLINERY f fM IM
M E1LA EL A DIVOY DE VOY Ii CO COWe CO1e
We alhowlnR are ehawing a earelullJ8elected stock lock of
S1 1 1lillinery Iillinpr GoodslIp Qoods drfoWPar Hats in broad bri l riJUs e Irqllls tr nts all allturbnns 3111 3111tllrhnllS
tllrhnllS Iourists Cops in clotb clothduck du k linen and patpnt dent Irlllllll lenlhir
CIlildrpns Wear in thA milin rolling 88i1 sailor r middy caps 7lnn nlllII nlllIIi I t
Shnnters Nnpolpons and Continental Continpntal happ8 hapes itl ulsn ulsnInfants 1I t
i Infants while Bilk and muUbonnets mull bonnets
We dl IIIf our Peraouai ersoualatttlltion altentlon to IIUlnand fitting and making rtl x9114 Yhtt lnU
froDlTl1 IronTlloukingPyyoufur lre If JUnOol8oll ° braids lIks I ft owpr hll tll < I I
IOIlJlng Ou faioreltonearedlItwtIHie to uwtlt tour tourpntrnnngeIn r
> > pAtrollhgefn forrArorl ulllmedltowlllbeour our ourealni ealni 81m to 1IIlItt Yl
1 the lutu future No O South Dt beach cb StV St Daytona tooa Fin flaAA4444
AA4444 kthlArtrHtAitlrlrrtrtrhh4rlt1411x41ARAAAAAA4k1tka1 A AA4AA4 AAAAAA 4AAA AAAAAA4 A

xml | txt