OCR Interpretation


The Daytona daily news. [volume] (Daytona, Fla.) 1903-1926, March 20, 1906, Image 1

Image and text provided by University of Florida

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93063916/1906-03-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

v f p
1 I S
I J JWILKINSON 3WKINSON
WILKINSON WKINSON See WILKINSON THE c
Real Estate Man
T E FITZGERALD FITZGERALDLAwVER FITZGERALDLAWYER
CONRAD AD
I I SURANCEI FiRE lH E DAYT DAYTONA 0 N A D DAILY A I LV N NEWS L t Asit LAWYER N t = th
Iniritl 0 < th MntIi Iu I h tstirne m t FIirlitii FIirlitiivolume3 lnRbllnklnIK lmc
Wlume volume3 3 FIVE CENTS
Daytona PlorldSi
1n n n 1 u T
r = = I 92 1 1I 1BINUIIAM
BINGHAM SE E THE FINEST FINEST I 1
Phur Oc
HARRIS BATHS ELS IXAMIMI FRU
LOTS Toilet If 71 FLORIDA FLORIDATHOMPSON FLORIDATHOMPSON
THOMPSON The Photographer Fun m A lm il Neville e I iI Clark SI OnJranUd8ACflUe n I u T Wpatefrs Waters and 1MOTOR co j jD c cRealEstateand
D RealEstateand ea I Estate an d I Oil I llLV IIATER W A 1 ER OP OPTICIAN flCIAN 0 M er urnes I Storage for Autos I ICOTTAOE51OrIUNT
Permanent Permaueortrajts Po rtralts R RM 1 0 N D thldnuts Phers Plntdl 4
Insurance and Views Thl 8t WI I lor Tabl lilt Rlcksetkers Cotates I 1 ol11odRtlonl for I ars 1 i
COTTAOEIorRENT ELECTRIC ILICTRICIJUU LIGHf r C 11110 lIthlI 11111 U HOKe Ie 0811 RICIS ARIt RI RIIHT < IItT J t
Ohad Ilronll J t U to n elK h t PLANT 11011114 11I11 lIIIIIt ATWOOD ATWOODPHARMACY PHAnMACV I J
COlilpanl Upp 110 JlrJdlle lrIlIIlIK ltr I W nAXWpLL flAXWPLLflArgKIN5 ANKINS B reen reeniItr i I q r I
iItr Ilr utts lul IroprlIor oprillo
= 4 ji I
ACCOMODA ACCOMODATING ACCOMODATINGPASSI3NUI3RS TING TINGPASSENGERS
PASSENGERS
Railroad COlllll1ission COlllll1issionTimeIt CoiiiiiiissionTimeIt
TimeIt Affect AffectC
C L at Ora OraFllr
Fllr I ir tlIIW in III U ii lie ie pa I 111I IIIIIrl H gi wllti wlltiIt I i ivIittI
vIittI It IU 10 polllllJ ilItS lJlt till tlalltil ll1tIItIlI1IIt
011 IlIll ILl uid II III tllll tOutllllII Iunlllil Iunlllilu
u of the llIlc t 1110 bllli gitttIy 11111111 11111111II 1111 ii iiuI
uI kneii1 I y II IUIIG oug tilll t fly It tt I J1I1I fit Ige e CJI CJIJllllctillll ti tiJ
Jllllctillll J Ilitet i III III I t lalllll Itiu UII ot CIIIIIlIIII CIIIIIlIIIIImlll e Iii I Itriiii
Imlll ImlllTill triiii1Iii >
Till Fluhili HallwlI LIIIIIIIIIItlIhllti LIIIIIIIIIItlIhlltil1IIIIh1 Lttiii liii liiitit
l1IIIIh1 till rClIIII oI tUdI CI tll tllltlalltlc tllltlalltlcluasl tIu tlaiite tlaiitett4t
luasl tt4t Llllv I A u IIlIti ti ul EII I Cllllsl HullII HullIIIIllIpalllt Hit II tiy tiyekasglng
IIllIpalllt lIliIlI ekasglng llI Ihell I tjhlluks so sot u u1111I1
tit t lIIIIIIIlllollli III ittt IuU4 III li I lIh i I II 130 IIlutll j ItItI rill rillpoillis rtgOH
poillis Oil Iho Ellst LIIa tIut tIutIIii t
1111 llalitle llIal JlalIStlIlIlIlIlIlIlhl JlalIStlIlIlIlIlIlIlhlI
I to dill eIuitig II t1 tilt tIhltllllt of I 111I1 pissciigtr pissciigtrtruin 1lIgll
1111111 XCI 11 so SI su Ihitlll It will I JlIIlIpa III IIIj
j 740 O IIII III lit ueh I huh hilI II US will ellllhh ellllhhIt
It t tu uIIII UI ut SlIlIrUlclllt iiiitoiI lit I J p III IIIIIlId iiiLUIII
IIlId Ut I lImligu riIIgo City JUIIIIulI I to p III IIIfllu in1lie
fllu EII 1itt t LIIIII Hlllhmy 1tith iy I IIrtlelcu IIrtlelcuIhlllll urdeiedttitt
Ihlllll ttitt It tlllill No o 29 U shill alrh al 11 11tlllllIe ljttiIIfe
tlllllIe III 240 O p III dllI but shall shallwilli ittII ittIIviiIt
willi tllI millutcs longer fur ur the Itrrlml Itrrlmlo
o of IIIeir tlllill No u 12 I 2 1011I iou i SIIIurd Lti ford If Ihe Ihealll Ui e eaIIIt
alll vllall hu dehl Ieh1tI I11 mid will si II arrive arriveWithill
111111111 lint t thm thmlslt tIiflVt
lslt thaI t tmlll XII o 78 hllll a in 111 ye lit litTitll atTitiiIIle
Titll TitiiIIle llIIo lit 23S a I p III but I hall < willi
Orders Changes in inI inS
I IS
S I F1 E C and A
i
City Jet Jctcii I
111111111111111 cii iiiiiiiitt < 1011111 rill lilt tli 1I1I1lil nit iuI I I I1iafii
1111111 III I rlllill i tiiii Sallrolllir uifiiI If It tIIIt II II hllI sIiitlIIH hllIhI
hI tllII 11C1113tlI III 11 hat lralll Xo I hltll IiiililII1UitI
111111 lIIlrllllllll III p III IHn Ir 1 tht thttllIlIlll tlittIiiit
tllIlIlll It lulI ott t Ihll III in so I is 11111 II aisd aisdiIi lid
wllllllrie iIi iiirivc witliln IIIllIlI 1IIIIIutl IIr II IIdlllIlIk itIitiitifc I
dlllIlIk 111111 1I1lijXu I 12 IIIIII iitt sitIt sitItiii
fill iii It s IInillIl toni hllil IUllkl lUlilltl lUlilltltlIIII ioiinrIIIIIIII
tlIIII With IIIIIII XII II 29 U IIlIti is It 11 11I i iI
I IltillI I It I k IIIIIIII t hit t 1111111 I iiiI ii Xu I 2 IIIIII IIIIIIkllll I IriIiI
kllll 1111I111 riIiI iI ity JUIIIIIt III I J JIii
III lint II IIII tllllllhl tlIlI Itst 1 LlIIII lrulill lrulillo I rain rainSo
So o SU b Ilite lit IIlId will IIrliIc aril vt wi 1111111 1111111fllIlI1I I Ii III IIIiitti
fllIlI1I ii 1IIIIIIItl lIr 11 its stIicdule dlc ulc Ihill Iliiietiiii
111111 trulll XII 2 111111 wllit lis it IIlrillIl itrriaIiinil
Inti 1 111I11 < IlIlIkto lIIIIIIIctllIlI wit tt liii II 111I111 111I111Xu tiitliiNti
Xu ti lltl itt XCII NL s SIII Siiiiiiit SiiiiiiitI IIII1 IIII1II
II I t Is lurllllIlIrdoled tI rtlitr on ItietI tlllll t IlIc tIIfL e dltd dltdullli i Ii id idult
ullli ult s tjllllil JII Illtil iiit lITIcl f1te 011 pliI I IlUOi ii iiIUlIll
IUlIll aiII 11 Ielllllill 1II01lmtioil Iii 1111111 fur rllrtllll furtlicr
tllll IIldlls rrulII tile t ha ClllllllllsslolI ClllllllllsslolIDy
Dy the uboe II will be seen tlllit filch filchrond cads cadsroad
road b required to dll Its sillne toward towardafford lowardaffording
afford affording In IIccumodlltloll fur pBmlIl1els pBmlIl1elswh acsser acsserwin
wh drlilw 10 IIIlIke cast tonst 1OlIuec ossiwctions I Itlons
tlons IL 1 will be obsrrC also thlll IIOt IIOtolily itotonly
only I I he East Ctlll inst I road tll IlIIld It itas itastridiss I Itrulll
trulll is I tlIIWIIUhk thlll IlIlUtiC in tsie thf 1111
j + IIiF jjJ II1I1I V I I I i + H + IIH
R Hem poem for Coda CodaHI
I ITHE
+ HI 1 + 111111111 + t + I + II + II + + JIIHIII IIIIIHNII I II
THE HE HEATHEN A THE N CHI CHINE CHINEBy N W E II
Dy Bret Uarte Ilirtiicir 0 0IWrcn
icir r w wlei h tp to renlark k i5I I I Ii h hAlld iiiid I Ii t vi PI 4 5 191 191And
And my laIlIlUufp IK l 11i1111 II iIy Ihlll tipiiilivii IiIitc IiIitcrhIt I Ifhllt
IWrcn fhllt for WII stiy Stint ure dalk AIIllIw AuS III 5uiiii hint h IIIIII IIIIIIAnd
And for trick Ihallirc tiii aru IRIII sj i11J11n fll ti bilitriii IMIiI 10 10ho PeP PePlhO
lhO ho heathen Chillee Is peeul 1111 iti I H t lu1 he 1111 pit I iSo IUI I II K II I I s hl IIIIPI IIIIPIJar IPI IPIJar
Jar Whkh w ii ILlI Ihe 5 ILU IIlIIt 1 had lJlIl1l1llJ lJlIl1l1llJWhich dtit tiii tu tuVhich
Which the Ilime 1 would rhe 10 ex e III IIIplain siaplain
plain I Irh1I
rh1I I lo kld up HI N NAll N3 N3th
All 8111 Wld hll hl nam Alit III lIu gftatII tll UIIII III IIIAI1 HIP HIPAnd
AI1 And < ll I Khalt not deny AIIIIII AIIII III IIJ I IJtP f ni lIh ttt II t Klall KlallIn lp Ii Iilii
In regar1 to the KUllle AltJ tI1 LIIII Ihi K Le1 Le1hRllhllt be
Wfl HIIIIIIICd tuhicd b lhIIlU cheMI lulI 1b4IflI13ut
What hRllhllt tiut name mllllit hllll I IBut
But hlK iil mlle It WaN plnKII enlve tOld child MId he went for slat healh1I Ihl Ihllike CliilIke
like lite liteAs liteA
As A I lraquent rellllirkod to Hill Ne
cutd cutdI
In the HIlIe that
I did IItlllake Iiit takt 1 a haud
I It t WUI wt Augllftt the third 11111 the 1100r II wa K lr IrewcI IrewcIAnti wc1 wc1n
Anti n 1IIIIIe Holt were the klcs Like lIe Raves 011 Ihe KIIIlIl1 KIIIlIl1Ich tiitiiuiWhich
Which Ich It might be IIICcrrltI with Ilh th Ill cHrdK rds that Ah 8111 IH hud bun bunll1al bunlitat
ll1al All IIln wa 1I11cwl e hllhll iilI Itig
Yet he pluoll It that tla thty Upon VIi III lilt I1IC hi did hot Ulld uiidci uiidcihum I IlIam
lIam IlK II lid
AM me In Ii wa way I dlHIIIBe
In Ih liI 1CItH whllh ncr we bug lOlliWhIch bugVhicIi
WhIch we w had U BIIIUIl game lie Ie IJlIII 1111111111111 JIIIk JIIIkAh JiithPMid
Mid Ah Bin look u hand Whld Wnu RI CU1II11I1 II HlrUlllf HlrUlllfI
It I IVIIllUchre witu euchre Iho santo Tti I tKlt bill Ih fAI fAIlie fuitMlie
lie dlllllot did hot undcr untiortuiid lund And we fOlilld nit hiM 11111 which vvre vvrehut ere ereDul
hut he Imlled IU lie HHt by the tahl talleWith tRrH tRrHWllh
With the smile that was wa childlike What I is fl eluflil In IIPIIhal IIPIIhaland
and bland blandYet 11I 11IYet
Yet the CIIrd they wcro Btocked Whllh IH Wit h I tfllluk tflllukIn
II I plain plainAnd laln lalnAnll
In a Wa Way that 1 grieve Alld 111 IKlllflialfe
dark dakAllho darkAt
And my reellngd Vue hocked hal fur wa waSP that lire
vain vainWhich alnWhich
And lor or Irkkl Ihll lire
Allho At the Hlllio of Ned Ieee
Which The heal lieatliell hell Chllle II I peculiar Jlecullarbowen peculiarbowers
was BlUtted lull 01 aec ces and main mainAnd mainAnd
bowen Which Ihe 1811I1 I am free to
And the came with Intent 10 deceive IlIln
111 r III H + I 1 + 11 + 1 + 11 + 11 111111 I + I
I
I WWil WirWlW WaWfflWNtNNrWNfl
e The I l1 C Clarendon C 1 tieiiL Idi THI CLARENDON BATHS
1lIlkilh rkiIs IIIIIIIIIINHiulI aisil Ii issiiisis 11111 I III IIIIIIN I iIt 1s14 Sass alllHIII1 Iitiii IitiiiI
Sculucczc 10t0I1U t Flolldu 1 oridn Pill I i iiI it 1Idlt I I 11 > i HhllIlI hll < agl 1 olII I 11111111 11111111I 11111111t 11111111FlUlllilig
I FlUlllilig ioiit Iii Oil Flolitlat FIIIIIUII > IIIalll I IUIIIIII
THE j h CLARENON CLARF1 IO4 UARAOB
1IlIipIII111I1 hllIlI Illilt ill 1111 ICIIII sixlyivt ixl =
11I1I1t Itatisi 111111110111 00511 IIII iIilt IksL I 11111I11111 ussitIiiiit I 11 tIiiii t IIII iii III II liii 11 011 tiiitIi II I i
Tin IIIIIIIII1ld III titti 11111111 II its ilL 111101 IUn1t1 I II
Clnrcl1dol1 Conches Meet All I Trains tilllilti hH 11111 11111iM
iM NmNNNmM
TWO MONSTER MONSTERSHARK MONSTERSHARK
SHARK CAUUHT CAUUHTI
It It It ItAIItlerli
AIItlerli line 11Iltlnl lime rrlllll rrlllllIller lirsilliter
Iller at Uatona lJeadl I3ediMeasured I3ediMeasuredSeven tIt ured uredSeven
Seven and IIRht Feel FeelInul IeetIvt
Ivt tiitiy stti Inul aI liurgi llIlIk iiii k hlll hlllIHI1I Issvibutii
IHI1I taught It fitiii 11111 I hi 11 lit 11111111111 I itiisiit itiisiitItiiiiis
1111111 anti SIIIIIt plllllllllIrll1I silliriltil 1111 Iitst i ititisig x xtIIillg
tIIillg It IIII lisis tiiticn llll hili IlIind IlIhI IlIhIt
t St t III lInlk 1i liiiIiig lilll IIlId dllil 11111i1 svtiitlvlitIiiipIiiitit 11111i1lIII11I1
lIII11I1 vlitIiiipIiiitit III lIl IIlIgIII 111111 tllIlt IIII viiy III IIIthl II IItilti
thl phI phIIIIIIIIIII jikrSIttlii118
IIIIIIIIII 1111 III iiitIi III IIIIII IIIIII IIIIIIuhlllli
uhlllli eCII 11I111 rllhl kit ill liiigtli liiigtlit4re
wlte 111111111 I 11 I iy 1l1Il1k JIIIII i Iliid sii I I J Jltlrm JIiirrst
ltlrm JIH IIity 111111 IIlIlxlilllll an ti tliliC I iIsi III III11I11IgllI iiiIirIisgIii
11I11IgllI IhllIll them lii hllrt 111111 gtiis IIIIS Illn IllnIJruugllt vcrtbri
IJruugllt bri sight IlIlu I is It pillS III bcfrt bcfi ire tlll I he 111111 111111Innl U Ii Iilanded
Innl landed d 1111111 halk IIlId II st tlllt1I1I it itbroke I Ibruk
broke Iht lillI lillIIrlllll
uscithuig Irlllll IIrt IlIh hilI III iilu tllIIl tIllulhRviuug
1111111 111111 tlllr Sallfllrll 11111 tutu lJrullll lJrullllCiIy triiuigiCity
City JIIIIItllIlI tmlll tilt 1IIldd 111I hiuigt lh lhtlll1 Ii Iiof
of tlll1 tilt lIIut 1I11IIIIul tints hut rllllill fish tit 11111 11111lIItl tiiuiuittL
lIItl with thl1l11ll1 thii uunihuu lilli I IIIIIII III Niv NivSIuuuiIiI 111
SIlI SIuuuiIiI IIIIIIUIII iuuil J iitIiiIhi IIl IlIh II t Id 1111111111 tilualigilutist
1111111 psisusgtui nr sire 1111 rtiIiiustIhiI > 11 sins 11Il iif iifgil r rglllili
glllili gil I lug I iii Ihdl I Ifp ihiiitiuiit tlllatlllll tlllatlllllComplimented liii liiiComplimented
Complimented ComplimentedIt
It It It ItSilllI
SilllI Ihl II riigunitIsiuu IIIHIIIIII IIr IIl1t FIh FIhhllill hIhtthis
hllill this pll IIIIIII IIr ii1iii Iuitiuiihuit IIr IIrIIr iiiihaii
ihaii Is IIr Vi oiIlSIII il iislit 111111 I lilt hll hl I1I IIIIIIIY IIIIIIIYIIIII uuiiiuiynhto
IIIII III till IIIII i pIC pICIIIIIIII r1ss tIuI tIuIteuuuluig
teuuuluig IIIIIIII 11111 I JIll rllIll1 Ih I lii JllIh JllIhIlIle JiiikiiiuuihIo
IlIle ihIo IitrnlHihiS WI IIIIwllh
I IItl FIII 1m Iht suIhiIrlu suIhiIrlutiiiihtuuiy
IIIIIIIIII fIr the Pllhllc hiiiiI ii r uill uillbill ijhuiiiit
bill loUIII t iiuututy 11111111 < III hail 11111 lillIIll lillIIlllaw uuiuithihav
law IJlIhllS Ii link lltlI ulIll IIIIIUI Ihiiiuugkt Ihiiiuugktlie 1 1III
III llIlIhlllllt eiituhii hut 1111 lii JlIslltu III ti II II sihiiiiiI sihiiiiiIIt
It I IIlIhllI IlIIlirIII III kiloI IIf pistil pistillulls 11t1ilIIII
lIIII tlIIIS 11111 IIIIy ihii Ill ll I ISIS ISISto h 1111 I Itll
tll FlllrirllI hut hutNiii
Niii llIxlsr lIay lIaytlIIl I mytiiuiii
tlIIl 1I1IIIh 11111 uuiiiy h pilid III 1111111 lush 111111Ilully lushthai
Ilully thai rIll Iruiuui II I I III t II p III 11111111 pllI I 1st 1st20t I IUU
20t UU f 111111 CI1IIII tKu t it JIIX ls x lIlhdl lIlhdlu i ilIpi
u
Ii lIpi 1I11111cl IIIIJ 1111 iuiiitIiil Willi WilliIlIlIc vhiiihiitc
IlIlIc hN1I 1 ishIing 1t1r1J III it till t lii Irfllll ur Illp Illptll till tilltishui
tll tishui II I 1IIIry I 1II luigriss ra lilt I IIUIIJI riiug 11111111 11111111kllll aSilitlehitive
kllll IlIdll tishity r1 St t tugiit IJIIJ llrlll liii rlIIIII rlIIIIIWIIIlIl nut nutllIIIY
WIIIlIl IIIIY 11111111 Iii go tll I lilt iituuis lOll III IIIJltollklII inlirtntklyu
JltollklII N V
THE RIVERVIEW R1VERVIEWhAS
I
H hAS AS BEEN SOLD SOLDlit
lit It lit litM
M if luau C t tIIC1I1I hlllic is lie IlIrhIlMer IlIrhIlMerA
A 1 Fllle 11IllIonllle UnrUeld UnrUeldIrurerty hsurileidProperty
Property Also Sold SuldThc Soldliii
Thc pllIllII 5 kIlUWIIII II till 1111111111 1111111111rllnlllII
rllnlllII 1111 I iii 1111111 > 1111 II Nitilhs lIlt II 11111I11 11111I11has hlitithl
l i ttl has letis uIII It lrs Ib Iu Iuhs Ii Iihti
hs EIIIII t HIIIII Ill lhal hl hilLs 11111 hitusl1i1ih1uig
l1i1ih1uig rill iii IIIIII hun hilt IIIIS IIlIly 111113I 111113iii
iii llIlIda lnlliil3 Till IIIIII I ha Iitliflitti IIhulil IIhulilInnll
I
liflitti Innll 1111111111 tutu liii hlllItlllll Is 11111 nr nrIlhl iiithit
Ilhl thit III htit Its lb III 1113 II lus nllIIIIIXPIIls nllIIIIIXPIIlsllIllIkl ilillIu
llIllIkl Ill 1111 wllhlll hi tllIIIIllIllIlIlh tllIIIIllIllIlIlhIIIJ tlti utiontli utiontliSlit
Slit IIIJ will nlll lilt Iht I lii pllllI diit its II lIalllllll hiiiiuhiuighitisi
110111 III II lIa II I i I 11Ilnlla 11IlnllaItllhl uiigiil iI1 iI1li
Itllhl li ih I lit elllil 1111 linll hiss al 1I 0111 ptihilttii 0111Ihl
Ihl Uallivld prlllllll till lallllllIn lttlinitttilit
111111 In h lrs 3hiiry 11 r A 1lIl1hlK 1lIl1hlKI uihilussEntertainment
I E Entertainment EntertainmenttullIlilt tertai ent entI
It It It ItIollal
I
Iollal iuitirtithuiuusiutt IIlal ihlI 111 1lisI 1lisII
I 31111 IIII 11111111111 will Ili III IliI IliIi this thisiuiIng
iuiIng 111111 IIII I lit slurl IIr Ihl 11111 11111IIIilk lhiitluhk
i
IIIilk IIIIIIIIIIII hisi isust hi lIlIlllall 11111 111111 IuillItIiiluitiitiut
1111111111111 whhh will hI givuui III 1111 1111I
itIr I tirisists II ur a sliuttipt hiiiiu ilJIIS ilJIIS111111111 ilhissI
I ritluti hirtuiu 111111111 liii thu SI t LUlils Wurllls iiuhils iiuhilslitir
litir stutil lIuw h liittt II II hhiiuusii IIIII liiits An AnIIIIII itnl3litihi
IIIIII IIbll IIIIIIIII upitivitig plllllll ihtiurts nr 11I1hI 11I1hIIIrulIlIlIlId hiistvrtutu
IIrulIlIlIlId tutu Ills ch ilug I1 ligt f III riio MI flf III IIIdlIIIIlit is isitthitr
dlIIIIlit 111ltllllr Ihl plelllll is will III IIIfIUIIli Inslut
slut fIUIIli iviu 1111111 is iii 111111 I IIlils
1111 Ill iuiltrtiihuuuniuit 1111 III II II 1IIIt Is giviis hy 1111 tIiili
1111111 li iiti 4hiiit hlllIIIIIIIIIIIIY I iuiipituuy ur ii St luIII UIIII UIIIIIIf 11111if
IIf IhlIIIIIslllnll liii htirgisi IIr lIul 11I1I1IIIrlllllil uiiiuitsittIisrIIS
11 IIS III lIt 1IIlIti 1IIlItiJlllIlIk tiiu iii iiiluisui
JlllIlIk k Jrllp iiui isulu UII IIlIti tutu Ills Ii ii sisl lslll I t Miss Il IllaII
laII fir 3iaustiui whll lsi IIIL liiivi hlI1i hlI1iII Iiiiuusiuusihhuig
siuusihhuig II 1IIIIIIIh Ii al Ihll hilt 1111IIIIIIIIIY hilt3hiiiiihity
IIIIIIIIIY 111111 lilt II II iiuI II III tt IlIhll 11111111 IIl1d IIl1dIhf stusilii
Ihf ii III Ii iVtIl EIII I < < lIlIsI i nslllls nsllllslls rtstirtihrs
lls lIl1alll Iatksiiui kslIlI or JIII IIIIar IIIIarII iiiirs iiiirsitvl
II itvl 0 II plllI IIII dlllllI al 1111 Ills I IIII tiii
III 11011 hiuiir II r of lls l rs JiIlhrJcok JiIlhrJcokWllllllhl litlhtrhtkhiitiikil
Wllllllhl 1t11l111l1 auiih huir dlllllllfr whll 111110 1111101IIIIIIIIIIlY htsivoitttiriiI
1IIIIIIIIIIlY itttiriiI fur 111111 hOIlIl III FilII 111 111llIs Ihivur Ihivur3htiss
3htiss llIs nlo IIlIrry I I is my Idlll hi Hilt whll 1111111 1111111ludllY hits vis vistuthity
ludllY fur IIIOllkl Iiinklyts II 1111 XpIIIIIIIII Xiii1iitiiliiuiI
I rihiist rn IIII III IItl attplsthiiuiti lIdllllll 111111 dl ills illsiuiusrsiii
1IIIII iuiusrsiii rll 1I11Ih hullll till irviiiiuig irviiiiuigviis
1111111111 IIIIS IlIlIlfrllllcJllllllllllllh tiuilhtiiiitl 11111 II us hit hnllr hnllrIIlIcl hititiritisil
IIlIcl thitii rmllllllll Itiul usuitili Nlnll h 10 I In uris urislilt I IIII
III t tllorllllilly tutu doycJlhu tyith t hii IIIIISIIIII IIIIISIIIIIA
A I I II A If II
POLITICAL POT POTi POTIS
i
IS BOILINO BOILINOI
I ltlt ltltlhree
lhree AIIIIOUIIlJl1Ientll fur tsr Iotltlcal Iotltlcali lohltkalOIkcMl
i
OmcAII hood nail Capable CarableUentletnen Capablelcgstlcunei
I Uentletnen UentletnenI
I III IlIcla tttthii3 s 11011111 IIIPIIII IIII I lii pIItII1I1 pIItII1I1r
I ItutlIIllIittllitsul if r hithn hll II IlIIkfrl lstukluistiui lstukluistiuifits 1I1I 1I1IIII
fits III htiiiIiis ur Ihl IIII ItmisIittist lalllll III I I IIlIlhr Iliitltr
IlIlhr rill ill I IIIIIII 4110113 iiiituutissltiitti 10 np Itllittllt
111111 Ihl his ihhtiiit allli nlIIlw iiitsgt F I Ifts
rill 111111I1111 IIf IIII shtinih III huanl huanlIhn litiiirilIlit
Ihn lIall I a I 13 oi1IIK lakl I iskis phIIIIIIU I lhlItslsuO III 111 111tllIl tusthissing
tllIl thissing llI 1I1I111IIn all I Iiuitt 1111I11Ilalls Thl IIln iil ll lltill
till 111111 III 11111111 111 litillihti IIIIII till tillIUIIIIII I hi hiIStliiilil
IUIIIIII IStliiilil I 1lIlIlhlllIl 1I1I111 iltviuu iltviuuhisJs hCIII hCIIIIIIJIII
IIIJIII InrklllllllI Is 11111 II stJIIIIIWI si ustttgtu III IIIIIII iiitlit
IIII 111111 ititl ItslIIU litivisig rill itt ytitrs IUI tutu 111111IeJcolllllilllwith tutuitbuitIlitth
IeJcolllllilllwith itbuitIlitth titls lilt 1IIIIIIIIIIy of 1110 11101lIlIlIt liiitiluultt3
1lIlIlIt III I r I I Pllttrl Is 1111 II stnthist stnthistgiiiiil IIhlI I I1I11t1
giiiiil ni tails sit Iv istttt 1I11t1 I i4 1111111 111111 siustiiiiitiI
iiiitiI 111 III lIst wlIlk ink IIr 11111111111111 11111 itttushstu itttushstuhtils 11I 11I1I1lIwlI
1I1lIwlI 1I1lIwlIImtI htils ways waysiipgi
ImtI F I CIIIIII1i Is II Irkcllllllllrile Irkcllllllllrile11111 tried stutul Irsse IrsseI
I hut ii tuist 11111 11 u till pt 1110 YIIII iso isohits
hits litius 111 11I1IIIIIIItI hususi ifitil with till iso Clllzcoltl ClllzcoltlNlws I hizitttNtU
Nlws s IIIIIIIIIIS isusil hiss 111111111 IIlhll uishuuy 1111111I nitusds nitusdshsii
111111 hsii will wlIllllly sllppllil hhll hi I isis 11111lIIIlIlIllal isist1IlttIIihi5i
lIIIlIlIllal Wllh Is suitli 1111 111111 II 555 11111I1111 11111I1111till isluus isluustlst
till 1I1I1II1 hiiaiii 11111 Ihl ltllIlIIlllIlIlIl ithistist liiustl lillI lillIIsl iustisisis
Isl isis III till l1l1l1ly will h III Slirn IIIIIIIIK IIIIIIIIKIIIIIUIIIII hiiiuislsI
IIIIIUIIIII I llIl1l1 iuiui is rlplC bus tlw tlw1IIlit tlstuttiul
uttiul 1IIlit I 11111 It iuivttls 11 Is III ii L 1111 I hiiuiu ii ii us isy lrs 31ssthls lrsW
W 11 thls Is I IIIIIII lilusly 1Is EIII I I lsiusity lsiusityititil
111111 1I hiss s 111111 IIlIlth I lhlIIIy lhlIIIyrlll I
+ rlll 1lItlle Aiel SlIllly Stiiti y IIr i the FII liut liutI t tI
I l lstssiIs wlllllllldil tvhlI a II11ZIIIII11I hliiiits his Ep
11111111 111111 IIsusustiuy JIIlIr IIIIY IIfllI1IIIIII1 111111 111111tIIIIIII stissI2
tIIIIIII rllIll1 2 11 u i III IIIltld itshtitl
ltld I I21 I21v I III
v II FlllhlI < 1I11 111111 tutu II hiss FIIIII1ls FIIIII1ls1IIIIklIM lraustlsIisiktrsiui
1IIIIklIM ul JII Jslsi3vhiiii IIi1h iIiitut 111111111 111111111rill
rill ft in II rlII iv i IIIIY III Tllu 1111111111 I his usit I 1I11Y iIiiyliiis
liiis lntiu on ii 1111 tll 1lIhll 1111111 111111 tutu tutuisthsur
1111111 Ellst I II must II S I uis isis isispiart
plcIIlIl1t par piart frills 11111 III hmis1ihisuiii
pelll Yt yisttiiliiy ItIIIY Inkhll III tint TtllllllkM TtllllllkMIrip iiisutuikstrill
trill TlloH willi vhii lIIJIlYld till 1I11t111 1I11t111IIWII ituil hug hugsirt
IIWII tl Ir r alill M lrK rs Jo l S IIllIl I I au I 31 Ir r 111111 111111Irs sstiihMrs
Irs II S lIarl ihIss Ii lilli Mr II 111111 111111lrs siusillrs
lrs Jo I II EIIIIIS 1111111 usutih II F I hurt sill silliii
01 ChllII hhsitgus O Thly 11lIt III till lalilldl lalilldlllill iut5siiisCruiIir
llill CruiIir CruiIirAl I IA
A Al nA h nA it a i fiAnl It itt I
1
MANY TOURISTS TOURISTSSTILL r rSTILL
STILL IN DA DAYTONA DAYTONAb DAYTONAS
0
II b 3
f fHotels
Hotels Doing S a Rushing I BnsinessWilI usiness I Will Be BeLiberally 1 i1
1 1Liberally
Liberally Patronized Until April AprilHotel
Hotel People Pleased I u 1 1I I
Till hllhls hi 111101111 utah tttilss S rht
11111 1 1 VII 1111 itu t tlll i III tvthI IIlIlclllllll lihitil stuth 1111 I itt hlllhII hlllhIItilllllll hsiihiisttutu
tilllllll tutu is Ilial tilt will ilt III 1I1ollIIlIy pallIIII pallIIIIlzeotl sIuiut sIuiuthzttI
lzeotl 111I111 thl lilt III IIIIIIII 111Ik III lituis
uis hi hilisist
Thill till plitiilI III IIII III rIlIlr rIlIlrpll ftis usc uscltItsL
pll ltItsL l 111111 I tutu wlIk 1111 IlItli lIlt I III tllIl tllIlIIIIIIIIIIII I liiiptiuisshuiih
IIIIIIIIIIII lir 111111111 31155 IIII I is atll iutltslttl IIeI h 153 153till
till hllllIIIIIII Instil Ibis 1I11t1 tutu I iislit 11111 Iin url Ill isugitgttl
1111111 III IUIIII titling rill Ihll 1111 IllIill IllIillwith shiuhucvitls
with till I < 1i1tltt IJlI hiuisiustss hiuisiustsslIst hIlS hIlS11I1
lIst gtsssls itt 1111 I < < rIIII1 0111I1I1I1 will willIIIJ ivitiiitji
IIIJ I 1I1lIdll It isrl3 I III isis ttiusiutg ttiusiutgilu
ilu II 11I111 SIrs II II I WIIIII tlhtr 111111 IIIill IlsuIrthiuusghttir
1111111111 111 tint IlllIfllllt II rll fi tllI 1155 H ilL sitI
111111111 I lhlY 1111111101111111 vtust iltsvss iii tlwlr 11111111I1 11111111I1I liissustlstihsussslshit
I tihsussslshit IIIIIII Ihoy lise llillkl fllljuelit 1111 trips its itsItiiiii 11
1111101 11111111 1111 11113 sissusil lutist IIr ss tlltlr tlltlrIhlll thtcirI
Ihlll I 111111111 111111111II
II i r 1111I1 Irll I rs I I 1IIIIIIIIWilY I itul luissiy lxIIcI lxIIcIIII
III it hIIu 11111 witllill tutu IlIxt 1111 dllY dllYrill tlaysrssr
rill 80 bsiuuscrshhhs III lrl III I III hiuss shscnii tlltY till will hIi
till lit slllllllllr IIlIrlllll I IIII pllsl pllslLWIIIIIIIIIIS issiLtwit
LWIIIIIIIIIIS twit iusiuutlis thly hilI hVllI luI gultslis IH lit sitt
111 t Iii IIY h t3 lilli 111111 IIl1h IIIIIIIY rrllllIl rrllllIlwill ruisuisusvhll
will III lIrry III hsieviu 1111111 I hIIIn
III 1 knillill rnlllhlll ussst lust rlIWr twin 10llrl tususnlsts ts tttl
I ttl lust 10 I S I IIIorhl11 IsIs I tius l11I1t ten r Ihall t lust I Iliisl Hil HilI
hili IIII hits clolIl 111 fish sistine ur oflist
I I Ii
till Iiihissss IIII 11111I1111111 with Ihnl IIOII tIssusthut
i 1
hi olh stIlius IIIWIlS III Ille Sinh i4lsutoI I
I 1
I Till I1lIl1uIIOIiK sit IliusI hsiuss or Ihl thIs lllIly IIIWII IIIWIIthl
1 1IIIIS
list ehtgstui I Iitsttlt 111111 tutu 1111111 lit Inn lInIlUIIII sssnsuusitlsutgs
IIIIS IIII gruttt iIssiiusg lUIds Imd tllou tlsosihtii
1 1I
I 1110111I1 htii lisit ihtuuui IIIIIIII St 1lIIt III sill or Lllo Iso HCII scaSt 1 1 1j
j lillil St lu IIIIU sit ny I lit3 w hn Itsuve 11Illlly rlljuYIcI cusjoystlI j jI
I wh IIIY 11111 IIIIIt of IlIuIHllrl thu Isusirists IH IiMI IiMI1PII hsnvitx
I svclllllIIC I huh tltsI hl Ilt situs I I II
1PII tx I tuiSSLi t sc to rn rs
+ 1101 1IuIhe uItt I I iso llIIIIIIr II lnclu Snlll iuiis I j jllIh 1 1vht j
llIh vht is IIII I iss hi IlIllIukllllllIr tuusokui hi ivir IUIlI oi1W Hili 51553 51553rusit r r11I11
11I11 hIlShll 101111 will Ill lUll suuiil I 1IIIIk III itslstart
IlIlIrl IIr is 1111111 MIlY 1110 tIt tItW IL ILA t I
I
I
i
A W Ntthius 111III1U is rlll is tlIIY 11111 hllli tilt tiltIlilsrortuIW tlstuushsortssise
IlilsrortuIW tlllmuk to hirtsuk tilt cfUllk Hlmrl III IIIIII 0 0his
III his 1IIIIIIIIIIIhilo stilts uusisbhho 1111 III t I it Ihl t liii HuylulIlI I H HIullcl I iu iuIlluisui
Iullcl rllUlI nhUIL Ii Ibts 11 1II11 isshiss rrulll lilt liltlilltlr lielatter
latter 1111111 III I iii hllllllllInlly Ilutlusti hhittly WI1I1 III IIIIIdnllll I ii iisitisrcti
IIdnllll SIIurlll II 111111I sunil IInllhll IInllhlltlilt hsaushstltiss
tlilt IIlItolllllhll tll 5 IIIlIt tuwlI IIc I hi ttI ttIIfUlI11I11 dc dcgrsipistsl
IfUlI11I11 for II lIell lfUlik Hlillft IIlId It I I I Iwitllill is istiIhiIus
witllill tI till lIext rlW sw llil llilWllh 11153s I IItIt
Wllh ItIt Ir r NttlIus Ivlllllllihu sit iso tllllt or IIII III sitvishsutt
11111111 III FIIdfIIik 1IIIIIIy IIlIeI HII HIIIrnl si siinsil
Irnl rlillllll
I R poem for today CodayMOTHER 1 iii
i il iMOTHER
l I IBy
MOTHER Of A MIGHTY RACE RACEfly
By William Culln BrYRnt
I
Ij
il ilI j S SMIIIIlt
MIIIIlt r is a nsuglsiy h nisip Whit h cordial wluounu gnct Ih gusvt gusvtYit
Yit 11 Innly III thy yussil lllIlhllll Si flu lIy Ih thy IlIlIe rltr rI vsr or tile wrll wrllrHrt wcslgruv
I 01 gruv rHrt lIow rllllh IK kit RIII trlllh nverutl nverutlliii veud
I liii h d1I thur r ItKlmH Ihy hKIINhly Anl mail I Iu luv loveit llInd md l1oll lou I feared reandAlltlllr fearedho f
ho 5 II III I Ii WOOlliMlleI wooiil liii horn hornWith Itottite
Alltlllr 111111 is liii hut I Ihy I It y LloliltIllll YN ycline yclinetVllIt
With WIIH Ir IIIHIll Aunt whfl Ihe lie OCCUrS border roam toamAuiit t l lAIII j jlilt
AIII 1111111 Iiisiuils III pious Ih lliy JOlts thy t f
1111111 lilt liii lhr K Irfllum III thy Jlte and rut rutIur t tIur
Iur 1lIrlhH dtllVltrolhlfll 11111 Opt Opt1lIr I IIir
1lIr ins thy hkK till Rlllw Iisw II IIPlI1 ln II f flhal
shut till litils Ih IIIIfllog IsIs iting hili with 1 A hvlllr fur the hllllllci hlIeI hlIeIII I Isll
sll II s5si lIt wll1 lll 1IrH irus IIIKIIIIIK rI1 sit ltH Ih lIii flnn11 1IIInr Inlllln tssli titsil bread J JWllhlll ISVitliitt
Wllhlll Ih 1IdH 1111 iii lilll 11111111 liiis lnIIr III thy boisuils boisuilsIll
11 I 31 HIli HIuspe 11111 1lIlIs hllllI his tllftlll i 1
IH lrlK Irlghl ilK thll IIIIll IIIIY ky huunclR huunclRA itouuuleAl
I
A Al IPI Ih ilitsl 11I lull Iho llinits hIlIlMIII siis tl tltiiIlip
II fair 011111 IUlltllIr out tll llsy I brow browHtiili Irow IrowIll
Whill Mh hnl lldlt 1 wills Ihr I pislH 1111
Hh Htiili 11 nut llllllhlr ii grilic rIII Ihlllllowl IhlllllowlIInw Ihuss uiowi
Ill sliy cI in lisil II It 51510 11151 I i lists is t
llln lii Iii II tl5tlluitsA hiI H of Ihy kin
IInw lIn 11th II Jiiiil isitI IH 1ll1lIrl lutin
Ih Iiir Ihnll thronging lnK itM IIH III KIry rle
ttiill I i III tltllll I leluiIl il
AIi Atiul IIH Ilisy 1 llst llstlnoss I
It IIr lire II lisi 1 i till I t I lii I f ro 0
IJIIJII rNlllth 11I111 ii liii rlthu rh hca lit thy feat If I Iny Il IIIisy
f l
ny kIIW 11111 III lliilr lisils IP tslsil
1 1urlIs
Irl urlIs Thin in 0 wills llh PItry rOllllnl hour hourWhill hourtlssl
Whill It tll 11115 s with I lit h 1111 sIlilililil Ill hlo HIKU hrllhlln 111111 thy form Khllil ishisilIIs iI
lIuw IIs Itll 11111 KIIIII Iii ltiy grtisrsii 1111Ir 1111IrIIIIIII tswsrsitill
IIIIIII AIIII whn Ihy tIl KIKIIr elIIr boris borisbuiIliii orll i I IMulll
Mulll Irlh II hut fltlll lisiuli ISis 1 vlIlIy WOII VoiilI hrllll1 thy lIune wllh word of I IhllI
iiliiilp hllI If S S nlll Ill II IIlul i t t
11111 lul uuili5iIi IIIIfI 11111 I IIIInn yi yiHpnlsig 0 l J JHltlfllllIk 1
HltlfllllIk Hpnlsig Ilki hills siiii M h I 111111 11515 siltil liii 11 I I ii I I 11 I Ii 1111111 NIlIII dlr 11
11 11t
t JJ JJd j I II
d o
1 c1 t t t tt i t 1t1UJl1UUJJJWWWWJJJWWLlTt i l
L
I The Best of All Ready = Made Clothing
bears the label of Hart Schaffner and Marx We are agents agentsPalm 1 1A
A NTH 0 NY 5 I 1 1w 1Palm
w
DaYto Daytona
Palm Beach
ifJj
I
I
j I 4
±
5 5 v
u h I
4

xml | txt