OCR Interpretation


The Pickens sentinel. (Pickens, S.C.) 1911-2016, August 23, 1922, Image 2

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93067671/1922-08-23/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

-- g s
I-r..
a
r
~44I
-'---A
~jcpr~
~t 5
6- -
* .. 9e . ..
- -I.
V ~ *> S.
..............
55.55~ - . - -
*5. , 5 . . . 5
S.. . - .. .
........
- S I
a-.............
a...
51 j I
F.--. -.
.5 ~5. -.
S ~. .. -.
*1 I-'
$
.g Yct
* . l.A I * IM- - U
.4-. 1*'
6* *. y
j~ ILl?? S
lie. If tj'fl !~ A
cr ~ ** jt s-r.~.'.z ( I I
~'I ~f ~4 Us'- 'V. :!~rT rca
I *2~uLhXJ&LL ~t r ; ~ -' ~
44. (IL t~gzuL
.5?
:~ U~t~k~9.7 U . ,~ ;' r'-~,
lrs~ p~r~~ir4 Grnuaavy ;II1"T ~' pa'
fi~5 Pvlfttrt rr:urrerC ? &~sf w.v. *
I DEId cldleruLttt JtLsiZsbut 1~~'u~ U'
a . -
I
.2~
/
I
r
Mu SJL
'4.'
*ti .
V ~.
* .,. , .-.
* -. * * .~. . .1
........ . . . -~* .
* ... - .. . r
r ~ -.
-.4 .
*2.
(9
f21
- - ~rt ::~t
- f I -a
* "fl.flrflg.
1.~ir-s.
- Ida. ~
-~ rA~flI~~4 -.12.
?tAI*WI 14 .1'.*'* tALC in JeerrvTat~.
u~Iin' t..':i LW. V "~ij~ Lr.st.r ;ni~Ikanu.qc
List bt2~4rxt w-tsucr~ .t cuus~ -
-E tE NTl
rt
t 7
2 1~ ZUJ'.~'~ V
~
- *...****.~*ii***
-.
* . .
ii:'' ..~
..........
.........?..:.. V
- .., .. 1.~.
IL
43. ..-~
............
.....
- ~.'-~ir*
4 -.
'I
1) C
-:"
- I, V
~ L.C~vur r~~n~i*'-~. hit
* t.~.r4Li i~ s~fw
~ ~ui4 ii ~ftT~ *
~ Wi~ A ~. RN'1z-~,.t.
bzw~ ~ - :2-is.:: Th? .:bei~
~ ~zaWy ~mmtw 8urnw NflWL
Thqr aty ksI~ gmm~ ~ aa)a~w~
STATU Rle
Im im- Li ~ *4?~~t
~-ar tLL.~ , 'k ' l , us- w Jim
31
Sur R1 e
F~~W OR' A..GE~
..........
SurAM Relef
F ~R HWtLLlO
r-: a Ah lt
hr b wm~
bt- zbe. I t 15.e 4t
-*hmm. mw 3
ia rw nmc. AL
?DV ri
E in 2 z le
31L e=m-"
*t.~lm~.~ ~ Sam=- ~
KILL. RATS

xml | txt