OCR Interpretation


The Pickens sentinel. (Pickens, S.C.) 1911-2016, December 21, 1922, Image 2

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93067671/1922-12-21/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

,~ :r ''.' "+ _ + Z! 'emu
A-.1p. Pr =am
, ati3 It*tatier Ya f" "tiar
' i . ,.Leaswt
A mw ,ee63 iatb
j" ; fir toes 40MMM'
. s :8i- tocty a+t Teoei Tls is t
-J W er. Mawr t W am..
s:aooer rsuasyie
an, per. o' lctt maerl: MMM:
oe a >sr -AM lqm
Mew enoe. Mn: art tocLWW
or- to am* anal wane >bor .44
tmr" math:
W.i nn t si.iEa. aaoet r
"Vmatr int!rru to rr.
i.*ntl.;:' rr LC" X "-XU . "' . t.
tsnm-* aw ca. Lrrrc":at"t' wa sad Yt fdl l 30f
cmrrrtr' tu_ . -e- ti...la a a ia-st+
J": !ixttr' 'rD!f ": 0. .n' r tR1Nt"M"Yarlt
ntto aet+r, rr- t:'_ :: "',l n rr?--a t tut
nv a^ " . " "' - u. t cn J-a.l hr tnt
*b ""1T: nnh !tt'3.!! r :'(:.J - (: ih J/fl
tt":t!:. t . -:lt'L : *CQ i : t t! S iQtMS r'i
4a' tr:rf. C ..vrr :it. " R ltSi"IR'
to r.aiw Inv, - - trt v aim.
S L- : z " G.... -'- :t.. ... C'Y . t
manta L -- " T .., i "r.utre. i . (a
Ck- I~
t"." -11f I"l'1 . "i i
c v .tr .. is .:,:. : Mr. f ~
BEARs
" EMULS!O ".
- K: " a ets ."
r^t
Jrn ..t:w L.. i t:}
II-Numil
,L Ai
... ~ ~ ~ .> tm' ... .
a l _ _ . . . . . _
--r . fe"9j:" ^,iT
_isEzinllhiI
" y.
~ "'-S ..
1 I
it tbt Tuv:' -
y ~ ~ - ... " -- .
'-~ . - s
" .. SI
r - 6'
Ji .. T ".- -m
FAR lWlwo n ISME'I
Ufa 1:1z .
f.": "%r"nttn: Istr. Lrtivst"
icr.-o-t a- Kamm;
" _tI -fie b u' .
.lt - V V V ...;-y
31 T.
~ "uvu-- C~fI i uu ti ? Irihze .W
til3L "I1 L uI)Z$I. u!~ Table t!'Ih grmg,
h~iei~ gil~ In un4lunitu: 4"""11 wuuavi 1
Vlsuru t!=. UtIJUDrlur' u 1 buutt]
CT~atroiu. v'11( IiliI l~h t' lilt uIWuu]i
1iV{- Lunfli1"t t) :tit ait iJUI.'T 1J
:r hou i ttrJJ1 :ii 1fi1J1'af fl~ hti3
u .ui lrt :l" -.1-z2~ Inpne. tint:~1%
.. *llt}11U :t :.Z=1 it " 111,
a i l!? J ' I(tl 5. L ' 4 n e fl.
. -( .~~
t. ... - . .. :t : . 14
i~i3.
7, -
*:: *.. :r".
t . . t" t. ~ ' j ..t: . I ...,... I
... t, i - u:: "e'e in Jef ::... .:1"
:.: ..: = :tm- _.1."t~ ... _.i' 4~ 1
Thefrf gh
fine littfr
InerieI'4;;. Tti4 v s~UUwl uue'$v
ii. ClIiwL
+u41 Ise.
Jlou' 4W"'
11 111rI a -i
'I 1 . 4 '1 il! I' t l
tu 4.i 1111
ma"ll.Mt 'T4Ilull ' ..
:Nil! Hil II 7114J4."
: ::r t ~ I 1111 . 14I . . I *' . +"'
Jill'. ,. :11"
* Ir
Lill ' .. . .I . . " 4l
l!* 1 I "
* I . ;_
i" r. V ' , It..:

xml | txt