OCR Interpretation


Gainesville daily sun. (Gainesville, Fla.) 190?-1938, October 06, 1905, Image 3

Image and text provided by University of Florida

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn95026977/1905-10-06/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

n r n 11
0 1 r I r
I t t4 wft Jiii tefc fff Jf kV t I 1 J
7 > y
4 1 J > aua > m j tl tlJ LLLLA t 1 1OS t i
N
h
s
F7 r
i
1 > iIII iIIIl
l ft 4 4oie Jt
> m Jtm
jt jtTnIIla4 t
life oie tt + tfef tb TnIIla4 TnIIla4A lttft lttftB rt1 4 4k1R
B Bt Q VvP l l p FJv V VW
A W b 4f ri wit witV a
tf tfiii V l H > w w3tfy
Mmq Mmqewlar
ewlar e tltpadi kei 1aa l lI
iii = = at Jri JriIf
I LJVksuffihI 1iIN If t sr srd srbIafawefty11
d J0f4 J0f4tda
tda bIafawefty11 7 7r
s prOpeeei r w 1 0b I Iwm
wm
J h
0 41ftAi1N f ft
t 1ftAi1N eOMMaMI eOMMaMIt i iJIiIIr
r
JIiIIr
I
t B IURWr
la 1tved 1tvedxr 1 i
xr t 0 M a aiib It I Ii II i
f r
I 1 r 1
rl 1 iib k kt kf k1Jbfl1
t I 1 f I J Ja
< < f ft
1Jbfl1 a i1 vtr vtrfdet
t 1 fdet fdetM f 1 1tc
=
M s I tetP tetPt4
tc JH JHSit
t4 iI + = Sit c taeilneail taeilneailt bt t tJ tr
irj J
t 1
3tfy r t ti
fr i Wtft W bard d J
1 1f t
f
f re P Ivbtt IvbttllebIMiI tll tllIH
1 llebIMiI IH Mt1sr r fLtle ton tona
J a er s JH JHIit J Js J1LIl aFlte
Iit M MtW
tW 1LIl 11 oaiy t G Ott 1tI p p1w f fi fA
1w i P 1Rhled aP aPi
i I awhftuNt awhftuNti
i H L A A fJWjqa tewdJaat f fJWjqaMI w Jtit iff iffllkitt
MI at + eIvr se pu er t r < aarat trlal trlalII a t tstud
stud II IIW tkk > tllail + iort tdek tdekf
W f 1I1 1I1J 4 1
J itte we llkitt XAttftl erg to t 0 0f b blatwrfi W WtrWn
f latwrfi trWn wN lie ta Q QrM p pa pro t trt
a yraw rt rM a hillaIf hillaIft 11ikii Wi U UP itR
t aw La r S tri eilatI eilatIto 1 1wr
wr to 1 yRkkt yRkktto I t tJ
to beauxari beauxarit J
t h SMr wt Iwnatt Iwnatthers
hers d ettaring 1 berter berteretl N Nill
ill adtl t ma1ll I I1I wAt wAtr1
r1 P F TP WW J t1 WW n ari M l i J i a ww wwiftttt 4 44M
4M 1I 1 1I ii4 + St fer ferI ferfwh
I s I 1 1It
It t tIt
fwh yr It Itb Iti hm M MA
A k o b Ipeti IpetikSS
i kSS F 111 M MIt 4s h triw
0 as It b711Mr 14k a tk hlee brt brtf t tj
j f wAi IIi IMt Nt aet tbl t1IdCM t1IdCMI 1J ttl ttlSyiS
SyiS uumfQIMttdIx I tlxiJM tlxiJMi tr ihi ihiit
it t a i glut t w fl w11ditt
4 MM MMI 11ditt N UaC UaCs s trdwir trdwirk
k 4s iftttt ifttttte w 1o4 1o4f +
f
I i j
1 < I
1 tIM We Bleb Blebtilti rat rate
4
tilti te ft ftHT 4 t ti tM tw tI his hisr
e i r pa4 pa4tiitr
tiitr kAait N Ntab
tab ikr M ti trtre trtree
e b w d dss
= I > > > ss t b Nrc WotY + e eIIIU
k e IJ i1 IIIU whi fN I4 I4wiiv
wiiv Tsars + teIe l It WI WIWllf tarttw
Wllf ttw btrfrt btrfrt11st lilt liltf
f lilt i III filii Iki fdI fdIq
q 1 1It 1It1M
i 1b 1M s f fD vet is isI
111 UI
I D I =
1 1Iptltlirtrlt
Iptltlirtrlt tail 1ft 1fte lv lvsta9e
sta9e + tbtti bSa ii alltbi alltbi41IW
41IW e ftd Tw etltf etltfBaer tndk
Baer of 9Mtltital 11 111M tee 1 M OIA sad sada
1M a Itdk4v ttewr IM IMr d 1i
< 5 7 tNN S SF
r F 1 1I t1t11apAMai r teraMteai INt INtbI
I bI M t tbe
= = = be 91 = aim aime
11 11o e rat
1J 1Jtftb
tftb tftbr
< HT IMHI
M
r
o
V 1tSZl1
1 L
f b + + N + b I Ir
r are arenra
J
1
0
a fi ii kci Ji > t w1 w1a
+ j < k
e 1 + iir nra jfif I
t Ji ii iin
u 0n
n
t J
t tY 7
vicw vicwP1 vw
P1 o oa
f f feraM t
a ta 41 41lY
+ eraM lY lair t ht pat pataa parr x
j jw
aa i a4 P Ptre
1 s
w tre rej rejsobd 3 3LM4ked
sobd bJ bJtat bySm
Sm tat 54 ri I Irt r rsib
sib rt aeettte k Ob = tnirAl tnirAleu I Nt Nt1ft
eu eu1t1 1ft
= + 1t1 Mtieu ill at = ti 1 1trtl 11t 11ttalal +
trtl talal ba t rlllidel rlllidel11tr I
1 11tr t uI baths > rU rUlfati u et4 et4b
b lfati tNi tot iak WMKZ lwat1 lwat1rush
rush fltlaIi aetd bloom bloomgls
Ii gls a ixuI Jk Jk0lIl ad vi r 1e iW1y iW1ycrl
0lIl crl r t W bait better t fall falltei r rwSll
wSll tei tererNI4 twl twlt ltihiyataa ltihiyataaS
S ii Sfl IS t ir iterdr iterdrwe f ftI +
tI r t ll W W4et
we NV 4et 4etII t 4 1Katlliti w wU
II trbe itwtt ba ItQ ItQpQ 1 S7fai1 5 5for
pQ f for r ttit ai 1M WI WIh 914 914rettftii
h rettftii eraltat w r It Ittht I r rft
ft XMIIrW 2 I ItTlhJ
tTlhJ tht ksTtoltSsr VfIlCl Mw bo k la latCtt4 itwrn4d
wrn4d 1N x ik Olt tCtt4 tCtt4t d t tteak
t teak I aM f 5 ttQW1IWttj ttQW1IWttjt Is t tMl t tI
t esrbttea I MiktVlwl MiktVlwlN sb Vaf1 It I t
1 4 JU E11 bt y f1 winet1o5R
I M bR r Ueaa I > e ewe
<
a
1 we aU wlr c Gh GEfavHi I11U fdwwo woe woetctn ex extqtt
tctn tqtt 1D Yh ielr iNt H t w wX wA Wr
X
r 1 1Tl
A r rNT
N NT W TKfWEUY MitVToLo MitVToLoII Tl TlTe40l TOUD TOUDAjli
Te40l Te40litt II t t tI
itt I l t Sri L rt rtEkkrat t
Ekkrat ie W k Ill 1 liz a Al AlIe J
11 it a Md3ll Md3llAlt IMUIL
Alt 1 ft tkltttt t aitrat twt isis ta are rt rtTkf t tf I > t Ira Iratat
W tat rll1t14a n Itriktn it th tltc tltcbSklIftdcJ a > tea teai
bSklIftdcJ i Mrki b1 5bue Mi at to wok woktks Ie IetM
tM 1OWtt Ja + rer b + rt t t1Caiss
1111 MV MVIt
It i ix
x 1Caiss 4 lattrabrald ti 1 Lst Lstmkt M Mtate
mkt war tate tb reetflI1 httltt k kbE
bE a sit 1 six wltti wlttiwwt w wWM
Tkf wwt jwwurii WM rat yfirly iMMliki sIC ot atfrI otMfrr N >
Mfrr > Wfi frI 4II t Ift M e < Mrt M fK fKWfo4U PW <
1 14 Wi 1 13f 14I aMS lWClWlR o oO9
O9 3f 1fUkMI et1I U 4aY Jy a4r1tted a4r1tteda ItM4 ItM4w
a aew w rewttrJ Wfo4U W4odbad t N 0 0GfctWW It traatewllatlr
aatewllatlr aatewllatlrr 11 111It
GfctWW JPJw ftJtftJjM WfNN WfNNto
to r fc e stAt4 stAt41bfls at = AU4k C tfftj tfftjML =
1bfls 1It t tCi Pte 11 11t = trek treka3
ML a3e hjiti jw rap rapIT 1 1r1
e r1 pb b tto
t
fit IT y WM WMjr fea1L t II IIOti a alerrk
lerrk 1 1o
Oti o tM = attlp 1 1H of < < z zC
jr H i iIn
In fL fLit
it CWrtf C otIw Dnate It tf i MM t ttltall Oft OftvMMVtt JM1ItIiIt
1ItIiIt MIl r
rWIt
tltall sr WIt WItw waik
k i w this taorta taortatrio rJlIq rJlIqr
r LW LWV
V MlaUf trio tom tomR
1 R w p + flyiMAf wrif wrifhlt r rJiii1i4
hlt WE I 1 wwttilt4 liI + w I IHnen Ibillets
billets HnenlIr JMjpMMi at pp W I fWilipl s T itrviJ itrviJaa1t pfHfWp pfHfWp9P
9P aa1t lIr Hlw A e KBB t I HWP t WwMaf P WWWw et etarr4 ra raMr
11 arr4 Mr 4 + tlMW M4 ifcfjr Ale AleM1 iI1 iI1M7 N l lWW
M7 1 ii a > ai solar M1 M1r M1aT oM awr awra
a bath tt isal r alarm ds htrrp htrrpa1
a1 aT Ittttb ttttt1f lfetW lfetWIt JfeeldIrlw
Irlw It + r reItti fwtter IJt I ITIle Swwl
wwl WW IwNlfHNil + Mb PP A frletel nM tf t > 4 2 Iii1fi Iii1fiIfeex M pMCil pMCilHBMV
HBMV Ifeex t Unlaaateaet JM MAMC TIle tw4 iMteMtlMHtkM aIM aIMs I IfHMUM
l
II s Ma Kit wtr wtrI a sS sSbate
I bate M + fHMUM WMl tNNi It OTinli to tott
tt IIIMrrdZ IIIMrrdZlrNllA 11
= =
lrNllA bftWVI bftW
VI N
Ja fIf 01 011Mtt
iaetiltl lf 1Mtt lGrttt t t tt 111 be belewMSt
lewMSt t iIet tit 1b atat utrt utrta a aw at
a seIs w w DIbtisttrt DIbtisttrtL
t e ffJMrr L t Mleb M uigr uigrl If n
nat at atM
M l + tallrow 1 w b1 y If IfAS kli1 Mra Mraar
ar > r + t + tlett tlettAx
AS a ay JMj JMjw >
w 46 46t 46e
t y 1a 1af 1afer
e f
I J Juo JuoH
H Au Auun
un unj
j rtI IIr
0 fer ur urIIJ iw iwiMArMM
iMArMM iMArMMbe IIJ IIJJr
be JUI JUIsj
sj Jr 1It 1ItI 1ItIn
I
a a aD aar
o 0
ar In
r
OW h I
nvtliep Via Athintk
Y
1 y t d dI
I and Ifhnn IfhnnlIUU w + tnrn tnrnsrstl
srstl lIUU Uortt4ao Uortt4aoC1t
C1t + t + bec extrade to totAy
tAy
I J 1 1aeele
aeele T Iurl o oOd4kfuS
Od4kfuS rEtnri rEtnriI
r laibtr 1 1NRav I cntt 3 0
NRav + alt l ltoaIF
toaIF rrtntp rrtntp1c
1c tGi Iamit 10 10C
C 1 trim other otherMIu ° Ke
MIu
8 A e aehta p pwtl
wtl trationi apa apataatB
taatB lq t0 Boylitea Boyliteaerr
err Jaekp JaekpMlrle
Mlrle
l N RATE3 RATE3T
T g4b Return M Mp
wet Ine t
p 4 4rill 0
rill r sInoeal Rio Rio1Il
1Il t rturn to toSit
Sit ILib MIIM1c rold roldogd
ogd + Init Qti r r1kh
1kh live 1 hleero o at ski skiLWI
LWI VS Ion al alB
B utt be nora l 3i 3iltla1sa
ltla1sa awI
of
wr q qall
all tali oi 3 A ptlekajt
1 1rAttx
rAttx 1IId Y
MSI e eA
A artta arttat
t hd hdJohn John Johnlda rr
lda f if KU 4 Mr Mrfera
fera t3lrres ded iitl olty a4 a4t
t irtep4s key d 1trill p a aketM
ketM t hM s rf Iih aga aga1M
1M ll4 rt j lttc ml h
11 rhr rhrftwtr
ftwtr ti of tA tAM tAWko
M
Wk Wko wltrtls r ot
kelik Lt h lt
IMowa et tarat paresve ke kewltly
wltly wklleaN 4 rYprttj xt Iii Iiiik
ik awltllv t tnty di diw
tt4wes
t II w rkW ltet ali1r
r q wN I IIbal
Ibal iW rh fit Nttat + wt wt11tHrtimii
< Mntrlk ty tyWlet gr grktt
ktt etpalt red MtIW as eid eidk
k II IIild
+ ild Imdlt 1eIcta ThiN weu weuat
at h hr htt + tt trdledIs Wlet te HM kf WI WIttaM f fvfd
ttaM r w ataaarlreRi vfd L LsLbL L f > Kk KkU
sLbL 11iw uiltte U > f t H this ellet fW
et + y 4 I krt krttlbat
tlbat you two 11 54 54lrMa
5 M lrMa 5s
M v vale
ale alew
w anti A air A AP11 >
P11 aeU7 in1M I Ip
p iwk
k w is isat
t D5t
at i j l lsite
site 1tty tl bst bstbad
bad
iK1V iK1VM iK1V1v
M >
= = Q
1v m mpp pp ijI
1 rids Vie 5 U
W WAptttltl It ItI
I I t I 1wI
Aptttltl
Ms Msrn <
rn R 1W tt altw altwA altwattllalMv
A
attllalMv d dMIS
= =
MIS MISI
I
I Irrs
> rrs rrsNIMII
NIMII NIMIIt
t
i
iii tiiai isJ > J qe f
1 If ort p A i iort
w j8tr received a 1I 1Iline i
0 0i 0j 0t 0tt
i
line of tstyles zu Rain t ty
r
y 1 r reats
crr f
eats an r ad to have haver +
r
j u c11 L
1 ° Yj 4
4
r t t
f
tt
t I
t
i1i tlhe newew i d4e d4eY d4elvi i 4
0 0t
t i Y
1ivy 1ivyCall j Wii WiiI 1
It lvi I LI I il t j i 4 4j > t tt
1 Call Aatt see our d ll y y A11 A11ju8t sl slf =
1 1d
ju8t 1 ONOiYr y f
d wY J >
1
1
i ik
t 1 1q k Ii Iir
l
< r n
1
>
4 4L L
1 1 1t
t q tor O1 WC LG4L t cr 1Co Co Cot
l 0 W f < 1 1j
j
<
i O Or I
r
C
1
<
i
i
w
D I III hi hiU
II U NI MM MMni 111f rf II IIn
n ni nit niiill Ii IiIr
Ir
1 IXi IXitIM
tIM
t
r
< <
lI1f I ILl
iill ilt iltWiuInt Ll LlMf1IIft <
Mf1IIft Iff < fJ fJMthu <
1 i
Mthua5 1
M J art artIWS
w IWS WIMF WIMFTfieftortdt 0 i L W4S W4Sffi
ffi splilM Y Yer
er t
I11IIIl1li I11IIIl1livdMlt s i iINPNY
vdMlt fI Q Qt
t IIHY IIHYa e
a r1 r1ssiruiIinn111MB11 Q >
= = 2
D r ssiruiIinn111MB11 J Jf J JT Jk Jr L LTa
Ta T Tfieftortdt IIorIIa
k
r
4 a alF
lF lFS
r
S
i <
fit fitwaY
waY waYi
i
r raCJ
aCJ a
IF YI irn irn1i a
1i
T EI EII e G
f
I s L 1r the at atf atr
r err erra
a
k
IIatrt t114t t ttIYM1a ttIYM1aa
a
I k kf kuiujicpimt
f 1
uiujicpimt
< r rIZAtT
IZAtT IZAtTt 8 > i ir
t r i iL iJi
L R
Ji L + 1 1r
t tifM
r r
ifM
1
1 1 1J I tl tlILMPr
4r
y
J
mJI mJIc mJIJ
J < ILMPr t J t c t
t 1 1t
Ji JiI ir
I
1 1i 1it i
it J JJ
J

xml | txt