OCR Interpretation


The weekly true Democrat. (Tallahassee, Fla.) 1905-1912, June 05, 1913, Image 13

Image and text provided by University of Florida

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn95047417/1913-06-05/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for

c l U 1 U u un ut
0 U J
41 l
1 a J II
0
n 1 1u
ii
u
r
1
a II 1 1a 1n 1a 1r
11 a t r
ri II IIo IIn
n
o
n U L
J < i iYA
YA
1 1M
q qa I I tI t r i iI I i ri r rI J JfI
>
fI fIt fII
a t I > DIsrRJcT a al
1 r
1 1I
1j j
I Yo YoI YoIJ
l Yol
I
I IJ IJI t tD l e i df th tM tMS tModeiitof < e primary primaryflit
D IJ IJf
f t rr t M if dv dvItMd
S
flit ftf grgYc odeiitof tiapfrt = = of the themy they
y t ItMd ItMdlIIPIiIftINivMMrI
Li cigo lIIPIiIftINivMMrI lIIPIiIftINivMMrIon i ii4
i4 my mywhole 9 I o8 on onr ijfi ijfiQote
r Qote tstte clt vYltif mNya y f fwhole 1 1tt I Il
whole comae l V Vi i ifromki
JtiWc i fvcd fromki f rtom wif f cy cyin ki kiW kiWhsint Wet Wffoi WffoiIfMnttMItof Ror RorIfelttriftt
Ifelttriftt hsint went IfMnttMItof morn m it cxf nwlfeln my < y ftfefci fe in Wfeh MIl MIlp
s c
p co coeIJ J JI
I I riM eIJ f 1 C 61 61iiiIt
iiiIt jJct jJctn
n aiil aiilj
j r rI
f
I
1 1d 1f
d
f j
14 14L
L i t tI 1 f ff fII
I
Jt I Ic IfJ
f
II Etilsi + NN6t to tot
tt w fcM fcMjfcttbt
jfcttbt MQtft t t
1 t + tw tt + + k kt
M t
2 rv i i1Ia
1Ia 1Iairi
iri t tr ttr
c
= I
r
1
tr
it
ri
1 1 1WttllfllftVH
ry
t WttllfllftVH WttllfllftVH1s SS
fJ
l 1s r + f < fob w r pB f J > j W V f fi HRk pFS faf JIA f jJ > f1tffl IV IVo
o I IU U Uf
U
1 it 1 1u
u f
Jl ii 1 1 1i
i 1i + i 1 1i
v
i
Y Jam JambytoIv
j ii t M d Itu11 i iII
II bytoIv bytoIvt IW HI HIUe < L >
Ue t thur c AS ASof
hs hsthawlarttof
Ifrr of f fk
= thawlarttof bbl
k IOr 1 1I wlrait rf rfJ
J 7 1 at 04 04o
< lIt nllI nllIftlt i
ftlt l1h o ths karat karatit fIaII
c cJi1
it kIWn I s sI
Ji1 Ji1JlMfri
I JlMfri JlMfriHItrtI t tt
t p lie t k Pkst Die1r Die1r15g
15g HItrtI Kr W
1 0 Osb sdStsr 1 1b
f 5i 1M b 11f t ta = t Et Etf
ftW Wt
1 Q III
a t =
11 wu wufI WIL WILtips
fI 1If
tips 1 = t tm tIaw tIawtIoI
m tIoI tltirrs A APv
tIoIJIl q a
JIl i
Pv c rsi d do4
C o4 4 i itiltY t tIriet
tiltY Iriet n Otot iri I Ir
1 r IkIak IkIaktor Al Alstht f
stht tor el1M sf PtRlTakss PtRlTakssr TU tIM tIMMe
r v Me ad t k G Rsrpkusr Pstlaii PstlaiiS4 I IA11tl
S4 k kM
A11tl
a M MIt t1iatuyiee
4 uyiee f u t e Dtfa DtfaJ rata rataM3tjr1
J M3tjr1 INtd A1sit A1sitthr Ii IitW
tW thrlltt6 t Ill I OI OItJfit1l
tJfit1l tM 1 1tWt
tWt 1 1tie
lltt6 tie trItIlte rriddsta to swat e4Mtb swatt
t b M Mata
ata 1tJI b xe xerc 41 41Mctt
Mctt rc f rf f 1M bh pnseid f ta sti l lt lrraaw rti rtifT
fT t
JtUTUW 9U1 9U1It Q UT UTf
te wM wi wift i iirtsd Mr tbit tbitIa 1 j jIa
ft i ilit Ia Ia Mttrbib ra etStark P4W P4Wtk I Itilt
lit + 1 tilt ItMJt T Tf Tsia r rJLoiios
f atsr i ker t s tM Pferkfe PferkfeMM FI ddt ddtof BOut BOutof
of t CUTN Uvu MM strftl rsl tIMM tIMMk ttM tI 4 a ate
te a MUNlMftte lsa s M r rN1Ud111I n atkl atklN
MUNlMfttefreot
N1Ud111I N I C at161 ft freot freotJfokawtaW a JIotw JIotwkJlM FJoMsk
k kJlM h z M b lIatMOD sriiolo pW p1stIS pWteltL
teltL It JfokawtaW JfokawtaWreM2j IS 4awet tawttftt tawttfttIf able ablesett
sett reM2j reM2jftd If iks btjt btjtJiwts Juih t apko apkom
m Jiwts ± b sid fefe 1 I dW tduy tduybtMt y yTto vIM vIMtW
btMt tW tf e Lt L M4 IdMHklJ IdMHklJI kliwsklycrkers
I IWadhert crkers wltleh ka as gi gii tt ttk11
k11 i wii
Tto MfwtPAtk Mf tt rsgis r fld it itfor t XMz XMzWs
11 Ws Z444 Hetthewe lIa tUte WI tilt tVN tVNt tVNtMb K KNt
+ tMb Nt t + t d II IIA Illlq
t A for forJlMUnwt HI IMI IMIh
= lllq = JlMUnwt K ifeftglbltlftM bka h iGtlisss k kK Jtflh JtflhJKw k kut
ut 1 IMstt t St tH 1De irstis peal PMt1ww
1 ww 4 awe cnait Wit roar skI dli dliit as assb
it sb I I ketOf tu tuH tut s sCsii
JKw H HP HPFOIL
t Csii ssJ w tart zM4 M M1tritr s i iMtiiekii
1tritr 11trWI 8 8w
w Ia IaiI
iI t M MHr Mtiiekii MtiiekiiNe
Ne het Hr Hr1ri1I NttMt NttMtate
ate I tiiiiS will tRMt t oI s ItterML Itter Itterj
i y yL t
j
J
FOIL L TAXES TAXESb T TAX TAXU XES
U bI b Puid P by bydt I Ifatrck ck 9th 9thJ J Jpc J
J
T 1M tU tUpcbI
pcbI pc Iase4s 1 1W
4w A W 1 1o + jL jLofIId +
ofIId o 7 1sw 1swt1 JW JWW
t1 W i t Mr Mrtc sayc 4r 4rJtA
JtA
tc Ail 1iu MtWwh tw J JtAw 1t 1tsp
sp =
tAw wit witIf i itisj
If 1W tisj die prat at f f11t fi
i Ip 11t Nsaaisy 1I1 ratr ratrJII Is Isiss
iss MsN isc JII JII11M tls tlsfit
11M tni tnit
t IIWr IIWrIU
IU It Itre
= fit I IL
= re
L wt wtcat 1
1 S f
> i5B
Ift IftJ
II flet fletJ
J
cat J
J
o
I
0
isre isreray I = l l
ray L II r rSRTjtR
+ J
l L 1 M1ID L 1 L T i
lr i iI it SRTjtR 1 1e 1r 1G
I r
t
f i ZI
0 S ii iiI
I I u y yft
ft i r
I W 1 V MMPW I v w m Rf RfBurr IIj IIjIff e
Iff r t
l Ior L I k
G ItnIIWJ d
+ > tl tlb t tp
> 1
wift r
p = ti r 1JI 16rii 0 1 1 1J
J oM oMT oMt
t OJ
W
oPy oPyJ
T b
J
< i A t tK
f
1 1
t K I f 13 ij Orov f rL ifv If >
frt l j 1id 1idt
v rt iAUk iAUkw
w ssb
t J 1 1J 1t 1t
t
t 1 1n
+ r k + ee of n ikp WlI < < d t 1 l tir4sr rui ruin C
n t Qn auu w The pItCmta
1 ua 1 I IrrAH
rrAH 1
fK I 1G W J Dit DitM M y y L y J t i a ar
r f fI fF
I
I
F r ghar lit
df k ki kP kt
JU 1 EufBlr Burr Sttifc SttifcIt s st
i
P
t + 1t MY + t labi labiN
N 4 41aMih
1aMih
s
4 4e 41iUA
e
1iUA 1iUAw
w AL YEMft YEMfty
y i i iY
Y a ae z a dlrwt dlrwta dlrwtVtM
a U
VtM s MO MOIg63
Ig63 Pij1I
I 1ty
kgML
IOi lt s
ty tyi
r
i
It t r < Makes 1 MO C
f I Ii
i
t fiumbtr ojf ojfm ojfnjor A jn5 > II bymore byanimal by 4
irrSJSr
animal m ttu11 ttu11r
njor more r cottop cottopThe the < < tt pkti ttoft t td aesd aesdThe
a d The 1he rettei retteicom rMI rt ott C1 i La t ke do not b bcomo b bcoLqa z
com como availa availabav < < J
av ov 1 a iong lonlerJ ilriocfpltt ilriocf of f thus g your f fov Y Yo
pltt 1 qtJ A more c iitiniioM iitiniioMAnd tin UO I odd oddthei
And tiie thei cry bottW i ri i liaflL 1J 1 1ffi
ffi DaaeoC o s sArnipur
Arnipur A Aurt t iijrtll iflftbffuf oI l I H J c
tIIv Aur R I ij C ia gg ii i
mniii mmii iLiijL v
y tj tjwe f fWe
We know knowter ii f ftel A
we ci jw jwf jwget
Ito4tl W =
tel 1litoit 1litoit1ulfCturerlr p f tW tWl
l uaanufacturcrt uaanufacturcrtjfrota I1Q m actlU ttt get Iettbe IettbeftQ tbi bit bwtfrom
ftQ from J the tfetArmour th Jarptt m tile t tt
Armour L
t
AmaouM M of
t f at j
u u WI
1 JQIdIt 1J1 i rt rtt rti j L
t II
i
S I II Ir ItJ
i
P f 4 4I
fI j I tJ tJt
t t 0 t
> r >
I > > tr trt
r = t
L c cf
f
fr fI fIF fIt j
F
t
0 0y
y < og
4 4jt
jt < jIiJ
r
i < 1 Ji Jin > i o R > V t L t trJ
rJ n f k i
J
0

xml | txt