OCR Interpretation


The weekly true Democrat. (Tallahassee, Fla.) 1905-1912, June 05, 1913, Image 2

Image and text provided by University of Florida

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn95047417/1913-06-05/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

o U Uu
11 II
J uJ
II IIo
0
o C I III IIi
II
W
r Ma Xf Wf4 Ts el 1 H New Y Ta k W H t cktbk tWt r t1 th rr rrtOf 7nk 7nk1lett
tOf 01 nIaw 1C J Atwd + 41 kNh ttACH M Nio ra kr n wi rvfk NesatlM NesatlMfa UJ UJIt
J It fa Style 1Ibt we Prs1 rr kU UIIt w wu SPUtlerd II Uta tk dst ewerNra ewerNrad Sa Saw SaI
I d akrw w
I M
1 i ftiI f1Ui j ru I1QR WEE 0
t iIY rof < tVJJ 4 4ttJt
n ttJt Mtf VQ VQTOIL
tfT TOIL TOILA < >
t tf r
f r 1 J Jf
A f ti a li1 Mp 4 tt r rhraorlt fjr fjrJtrtU
JtrtU hraorlt Arr A AD f M MyJyr
D yJyr I at < < Ir Irr OI OIVtnuiUf
r evgttUN VtnuiUf s ItP1 4 4pnrPblMW
pnrPblMW pnrPblMWskittsNu
skittsNu it 1aOW h t I lack tl tlf raof
of f t tke dtru J JMu x M1Lu et etCJIIrItfs 1 1o
CJIIrItfs ttaier ttaierey
o u14 t ty
ey y alt ttr Iris et a t tiet tiett1 to tolilt
t1 a + N i a lilt to CM t1 s tIfIbI arwigs1fro tIfIbIJI
JI aM tr r rttOla
fro frwnf tM hot lrrrt ot OttHt nUl tH tHef tkert
ef f Uw fottoirtJu f tall JJM J a ailf uatar ta tskea tskeadlta k kII
ilf II dlta taa4t Mai4WI Mai M MII ttttt41N11 ttttt41N11ttNeitir
II I M Mtel
tel II IIjU
ttNeitir jU i II tllJl tz tnFe tit 1 + kl klt etait
it NIAw t ee t wUD If Ifhi
hi 2 i retltebt lilt i etlq4 1 iN th 4riat t tI now nowthe
I till ewreNMrt trItit t l1 t rl folic folickufHl r rm
m kufHl Trek rttt t eN W WA7W h hfor
A7W kAl t u1 u1lttNtNaetlMtallAI for M4 WI WIIMr hiov hiovs
s IMr b r Haa H Hayehlf laY IMM IMMkH
lttNtNaetlMtallAI kH L ftftt wltk wltktk wltkaverklag
averklag tk Met = Z Ja 1ttlf tke1rteUM 1ttlfeaMl
eaMl 4 tM wW IIgt Mfl tN tNT1It M Mxati
T1It T1Iti I M pe MSK at attla
tla it Wkv t
i
ihaL ihaL13ew1t
13ew1t > > 4
te wkIC r 1 1W
W I It
trw thr
Fa iIWk4c t tbp >
t Maw If Mlt MltJTttOI
r
1
r ITiO T Y CONVr NVICT NVICTtillela
+ JTttOI 1 tf tftf
tillela tf AMe 1ft cawM4 cawM4w
e w l + et Fwgo Fwgoii4
ii4 1M Cep Cepilu C CctI
ctI + ilu Q QDMthl tUa tUak l +
1 I7 Ik k twit ettlrt 4 reett reettN
11 N hN 1 1tot of
tot 2 tree 1M 1Mtw bit
> tw 2 i Sirat i M 11 Mla Mlarit vAa
rit Sf Sf1M
0 Ly j 1M 1Mt IIII wits witstike
t tike 4WI etl11iv Pfji J tIMfttlrStlt tIMfttlrStltA T aMw1AM Bi W miMf miMfwu s sflu
A
flu wu t tlrl t tMIt
MIt lrl llle t1ww tilt tiltIII tb t tkw tkwaSi +
aSi III bwtr We N4w q qw qtit
4w w rte tro4 tro4tt
tit tt Itet ItetHtfAte + tr M4 M4Ats
HtfAte HtfAteXtl Ats AtsitMnereeo
Xtl Xtlft1I1 s sn
itMnereeo
ft1I1 n tr I fl b its4 M ii iiI7 1 1J
I7 J M b nmtl1 z a aff I Iteclalew
teclalew ff ffrMrfMot r1 r1l11M
l11M l11MI rMrfMot rMrfMottrtJttr
I eNNN await iMM Sa cai 911r
11 r iMt J r VI VIA Y Ys
f
s
v
A
Y 1 11 0 WW
1 < II
d 2
trr + f aoONt milk Uk u4 I tftiaal tftiaalaU Mil
r t4 4 HIt tI 1e161et1 atwiK r aU u ar ove r the UI UIt ih ihi ui uiia
i 4a t U4 l l ia tkt tktlMf tiww Hi HiJlut N NNif
Nif lMf t u tOW J wfttk1lt rU6 t tf4 tf4It tI NM NMt
Jlut It t tim t Jttn trot tktt ev4 ev4ecsk
ecsk tttt t i u tlte tk NMP NMPbew
bew svw 1 r H New M Mitpoa Xx Xxtile htekis htekistkay
tile tkay JHkW1 JHkW1HI11ct kekiir1aR kekiir1aRTl
HI11ct drat our wai bd eaetck p fr frwkaa kt
wkaa 1 t aelw u + i ers at t itpoa itpoala po Uat Uatk t thewlelt
k hewlelt erewd Irt craw crawUat Qrky II wrab r la 1 a rerv rervotte a 111 111tIt n
otte et4te tIt that UatAK awtd t tktr tWr tWrf J t trulytkJIL
rulytkJIL f J At AK > t ttr t oetoftfcUiftt oetoftfcUifttWJRO t tu
u tka wredat4iet wilt WJROta MuNN1 Mw1ite dlllMlf dlllMlft
te hri ta t work M e1a wa waMd waMd1er 4 Wf4 Wf4er r H HM
1er er to tlrr t laart bavtk tlt tlta IM IMrn +
rn a 1 OHU mUAutN s 0MtJtW c cars carsiI 1i 1ioM
oM k iI iIM > s Narwaitaw Narwaitawway
= M r rClln7
Clln7 J Jof
way of cc + tlM ti II OSIUSI OSIUSISi Q C CSat
Sat tlttlt btIt4 cl k drr rM rMfret Mtk Mtkn
fret n ktttlae Nt nrrt wu W 1 + n ililw
7 IiI 11 acre awWtt Mfr Mfrit
tt t f t t M MfiiN
fiiN HwtK4 HwtK4ult
ult it was a dleoa tMt tl t WIld WIldt wwaewa
aewa M tkt t tfefct tfefctf c ea tIhk t Wilt tMc tMcs tWrMrIt
MrIt s J Jt Bd
d + 7 wisa f M Mfelt M Mly MlytebMekN
tebMekN t uh felt t M WHIM s tt M a + e tit tittA tM tMe t M Mteadet
teadet e t M P ptred IL tt Me Mext iIIIM iIIIMte
te a
xt ee wkI s fit fitflea Ie IetM
flea aet p 1 1of
of tM 4t 4tta1 atwss atwssJorML
ta1 M1ri4Sl M1ri4Sltke ar ar1r =
JorML 1r thiWiL t tke > > fir tk It e ethiWiL tl It ItI
c i
tA Wi MWAFi frftfly
law 4 W W1httN Be I
4 1httN tttJIfl tttJIfllrtisMt
lrtisMt lrtisMttN e 1a4w yJkMn tYr tYr7M
7M tN N NMidi Rlt Rlttat
Midi tat
l lhlt rrit
hlt hltfft
fft ffttrIM
trIM It ItlIMa
lIMa IrIt IrItft rit ritpw
I
ft 6a 6awu
wu
pw 1 1e1NraL
e1NraL 1 wra 1 1f 1fMat WI
Mat cilt Jt W
I
t t4 1 1n
n > F Ftseu
tseu n
II <
n
4
f
n < 1
0
u
n
D
u U UdJ UIixa
c
dJ > J 1iko 1ikoUh
Iixa
a aFjE
FjE
Uh IJr nrt nrtWfV
WfV WfVtel 44Q Y Yo
tel
lit ct
o 41 i TJ41 T
a1 J41 lartr wve wvem V VlIf
m ahr + aru lIf of ofdftM ofN
N dftM
1 W VP VPY VPj VPs
Y
Qff Qffti j
t M Iff L Lc >
s > c zf zfi zfM I IAMI
ti
AMI AMIif i
if
M W Wadi M Da o OW H HtH ae aet
t tH H W Wawc Iit itN4sal HtIf t tw1M1t
4 bJq
3
1 oili t ML L wd wa Wat aar a aA w1M1t r
r = f t fit 11Wl e tePw 11M 11Mil5 MAIIR MAIIRth
A Fippjpjppw tmdlM rii W 7 th v v a wwtw AA is tm woes woesdUw MMriCSf ft ijp1 ijp1rWftw I IaJa
il5 aJa aJaJ dUw t J rWftw tr aaAp aaApT t > > ht1lA
p1i T f wHmUpf J M Msp sp a at aWJF la Hw u wwBMKr wwBMKrtNf
t w Mw tNf 11 bMtiSsi bMtiSsiMI
MI 1 Ytrr y t1 ttfj ttfjy P W Wti t1t tbMFubkaI tbMFubkaI1rc MI
1rc ardiiifo 10 tJM ti tiIn tJMAW ryrMird ryrMirdM
In a jiaalan M rtiprt fito i fa Jau JauIII S ta taW tM NNE NNEe4wrti
III e4wrti e4wrtipe n
pe nrtp rqrt rtp < < t wsi a tlr Uteltlt Wdtt WdttW fit fitfl
W W JHtfV u SM xNMtAt tw C CWW Wi W Wt v vi
i t ie aaa1N I fJHk fJHkS fauiiaukal
WW pi fcJ p pjWWflfc p Ppi P Pk
k S a JK JAMrlw < BM ttfrio rIot U a M ratid ratidt > > 111t l lto
11t t retoro to a eclat uu a ava hfl et etNie c cjfJ
jfJ Nie tK I IUflltw +
Uflltw rsrt1dw va vaywal at t betty t1 t1hie 1 1W
W hie Mrkk aJNr1 tkk t Wa WaIfx Wade Wadeiadwed
iadwed t Ifx at a 1akH + ar9c tad that t1IcvII thatu
u Mtt l whom vII R ke RMd 19 19HI totau w to lw lwa
a Md < < 1 kfe kfefttaifie4 1ISu b 1A1Sf Wr HI owtwNtlotl o tu turt WAK WAKeameiae4
fttaifie4 fttaifie4Wa4 fry a1Nt lout loutKa4 rt rtW
Wa4 W a ftOOfUKK ltkk to tl the matt JDUtWa r raa rfit to toMr
Mr ha4 aa II M rwrtt f U row rtO At1at flU 4wltfc lltkQ 4wltfcart + erlh erlh1as
1as Q ee art ttWetr W l waa waaIP Met u wt westt
IP t 4 i1NNMMN b if Jlritl tia JIIOIII JIIOIIIo UI UINi
Ni IPtffcar tffcar r wetMHw wo o fftlatt fftlatttk4 lId tk fMti fMtiflit MUll MUlltW
flit fee m wji ffa fa C to tor ttt wttW wttWrapl4 it itrlw
rlw rapldl7 rapl4 1Hn1 by 1 htr 1 1p44 5 51Hf
1Hf Wkt m t O7 1 8 wl wleu1 wlUl wlUlU4K
eu1 U4K le J Ht Htta ilijititka ilijititkatrirott
r trirott f < frt frtftttr etates ta arts Hut AdIt AdIts fit 1f 1ffa
s fa kl recut re N d id HYft w8cawrar weMi weMiw
ftttr ftttrWM wrar WM w w wh l Wife tv W waf chat Iai if ifA 1 1r is isreMN
r reMN u tfwietpertafl ertdu 4 fJlllt fJllltwM ket the thewaiIgi4tj
waiIgi4tj waiIgi4tjts wM aIp f fI >
I
J r I II IIJ
ts J A COHFSnMED OHrtJMED B BNELO BNELOo SA CHElOft CHElOftt H LCJJ LCJJI
I o qU t H K Kk Iffii tftf1tt tftf1ttW 101 o A
idt W Win + M iy RMvedTi IVM T Maagl Maagl1L M MtIJa +
>
tIJa 1L It ItQtJiir d dM
M QtJiir 3trL f M ttY Gii retti r 114MMi 114M a aii
Mi eealitjr airehrred tala ke want wanttI q =
11 tI tilt M4 I tr1 oasirtl aut k o oGf4ea OJl ud udaa
Gf4ea k M1U a bu16etoierw Ior I f tUB tiuatd 1 1d
d n d I
R
1 1ftItJ
twi > ftItJ y jn NPt k t jttHf tie MM I1i11 Ii IiI vre vreI +
I I II 4d4kfd Msi wt 14tr aCr eie eieN41
N41 1 weMN x xhA Xi MM rsAtlM rsAtlMrYM
rYM 711 ktl ktlF
hA 11 11tuft
tuft F YI YIOvrrd Vni il tJ iI
0
1 1 T
1 lIIr lIIr0IVJft4t
0IVJft4t iy Mlles tfT tfTk s o olam
k lam MtA MtAeft
Me rr rrws1
ws1 alidkt iNw war rt r 0 lP of ofMt
Mt 11m 11moe
oe Ibm 1 W du R Rw
w it itI
I 11 11ttaM
ttaM ti d dtae yy yys s
tae f41
f41tWL tWL
dlirr tuff 1 1a
a tte iSI seIc + R RNt
Nt Ntu u o
at 1Ii Ire lilt liltr liltV
eft d dW
W 4 4fL
fL 4
r r
V co cot cou
t r
4 oJ
P
t
G c
u
r
II D OJ OJII 0a U
D a 1 n I J JI
II Ii
0 0II rJ
0 0II 0D
I D
u
II
II i n ol olII
U
II I
D
0 0r n nC nr
i
c
r
u U
I
X
1 1J
J F Fr
o
J
r y yY
4 4JS
a1
JS JSl Y
l
I
I L l YfII YfIIi
i t1tAII t1tAIII l
I
MM N t WI tput tputaay MIl ta
1 L aay r Uir ate ater wo woA
rM
f r lertyi I irM cwriu b riw A ta tal tuww u utlto
ww IM Jet l < t 4 4to
to a tile tileC tltont thftttMte
nt C t t tlt wt b bLH jR c c1M
1M A1asI u Ca n nwkk The Muad kt ktwkk
wkk 1U e7tnw I iT xtara at r rit rb1G rb1GY
Y it 934 fA 119 1MI1u Lb f 1M 1Mto Wuuwwe
to a 111 111at
uuwwe ttMte ftp fi rw DM u IJerrA IJerrAr IJerrAJaICP ttierrf
> at
f a4 Nt E oiJr r UI UItt
tt rL k and tarp tip tfeiTlw tIIrtJ fllayr fllayrYriar1
Yriar1 J tw twt 7 frt a2geti a2getiIst
Ist t it ea t 1 tKi JrdIIt w t rani raniwetM
11 wetM Mewd t6t1Itk t6t1ItktkNa1HIJ fi4 mtlt
iiu tkNa1HIJ will mom t a afife MM MMtf ate
fife hUe Ik ACt ACtdoll
tf doll o i7dnL taL fJ Tlw yi i taya tayap Ji1 tM tMfttt tkkaTA4
fttt y 1 p sa sanf
nf JrIJIHt WI > cad Ja JaUtI to1Ni1
1Ni1 and MM UtI aa aatkt rsr JIt JItsJrt ir101
sJrt 4 t ft ftu ftc fttO LrrMti I o otk t tthe
the tk tktl 41014 aad i orAd iMrt iMrttkr
tkr tl alit at apIrttYrH tlr tlrJi hsvl hsvlmatted
matted Ji I u ld9tL ii 4mr Jt 11 11lOt liiloll
lOt MMr c of < < tW ti e r lIIM lIIMto 1itt 1ittbirw
birw tO tOwit MOYkk MOYkkwlU1 Tdp tea ails ailswith
wit wito witU ffM lard and ullo drop Rai RaieoMmditou
eoMmditou o o tw wttiuitasN t I Itin tkt tktTk eMtit
U tit QO ooadltt
Of v Vatrlu roML roMLma
ma Tk Lea j Mi t M1f M1f1CJfI cap t tlild
lild 1CJfI j f tRlewr f tOa t dE dEOYtu i iTat
Tat tW tt II IIUna
Una l 0 i MJ the f ft9rI1i t ttWttyJtWt
tWttyJtWt t9rI1i ii u xr a aIfc pei di d Ili IliUi JM JMII
Ui f II Ifc Ifcw IfcDu eirirl WI mad trUtttt trUttttailla1t j
ailla1t toNltwia t fl mM J JrlytMl sacs v vtUt
rlytMl jtftl a Wa t t trt fsr WIi WIif1 1w s swi
wi td aazr f1 t the water a au3 un unor
u3 ett w maul Mrs tkwiil this t1Ir 1ft 1ftor i ibite
Du bite t auto or tho u uof s t M e e01t
of 01t 01tr wwUnr wwUnrIU
IU r tklr UW UW1H 1 > I Itaam
1H t 1M il 1IIItft 1IIItftwitt rra rrawlti
taam with a satit eC g Irt IrtMMtv ilarr ilarrr u uoe
r syitiM oe I t Cfdlt Cfdlttot c cNat
Nat tot tM ta trip > > st 4 t tJfrOHt c7 c7is
is JfrOHt e at tM
6 1
lItlIfIb e MMtv j w wm wHkVHRVr r thx tktJ lb iMN I It
tJ m
HkVHRVr W 1 flw 1ftItk 1ftItklteea W P flw VMbV WPW BW r rftwr
lteea Wrtr t ttv1 t tHn trotutt trotuttriflrwed
riflrwed r Hn s1r71e tko tJIou e k e etom
u tom tomfurl 1I t ttfWN
furl tfWN t1t 1M 0 ti tf + rrr s st W WartCMI
t i ftwr w7M artCMI wr IN INWftJf 1 1itr
itr 1 r kia kia1eN
1eN 1p t Ii tllI tt3 a ac ar4 eaN eaNI
WftJf c ft
w Mt MtAJl4 miii miiiM
M iad r4 1 m Mtm t t SNtt hi u ut hio tys tys4lwM
4lwM M AJl4 IWT tl A errrt t MII eti etitL94 In In1U
1U tL94 fr1tJL 1 a UWL ae er ertom
tom srMt k1 Ntlw et etIlk o aaa aaaN <
N eat Wsi Ilk IMr > ii > M =
r IlktIttl tIttl
I It L
= ft ftJht
t tltk i ig L i1 i1it
Jht Mt lb if wa wa1U44 amt amttic MM tN tNSW
tic A fIM fIM2ft Ar m mk oreMs oreMsThe
k Y SW SWt t T The wt wtlie lilt liltiIYe
lie iIYe wet kM lama 1LtW
nl fC t w twv JjVgr ajf t tie t tt tV tVw fv fvP p Me + l + eet eetM1
M1 t 34m t 4 e r1Ja r1JaIt rainy aeiies aeiiesv
It P wit v l w b PW i BBI W r Me f flrW ftU ftUCdt Oaiver w Ww WwUJMjMM 1aO1 1aO1t
t UJMjMM MtliiiiT Cdt lUlfr lUlfrt
P JWw P y V W Wjfcy
jfcy imixmi t Jtjttt J1I0rtlrll J1I0rtlrlltela 11 toi fiitofcicll
1 w1M tela at I t tfew 1W III IIIr
few tMaMM2rWl att attSt
St r I Iim tit titkit
kit M c 111f 111fIf
im If = j
d Lk LkI JIIIMiIt r Irll4 Irll44t1W
I 4t1W as as1I t tb >
1I Ij c 10S s si 1 1HI
HI HIaalII
i aalII aalIIc i is isb7I1lr
c
0 0II
b7I1lr r Tt1aiL 1N 1r i ia1
a1 tat IW r 4 A
II
D lye of J
t tr
r < l i L
T
IAN 0 m ff
01 i 0Ja It e q iv ivMr
ae rl flJEN flJENt 11ii ti oSts i iJlM x qt t
JlM t f
abi n nf nfHt Y Yvrttt
f vrttt otttlut aCtm tt ttMt ±
fHt 1r p1Ao Jt M at I s er ton tonellxe W t1ir t1irtlltdl
tlltdl OtotM to
tItT Mridc rW w Nv 7 7tractor fie fiepMt I
pMt d a tractor IOrL oC t k kwgek I It
wgek t ftt4 kt tOIIt t Ot Otr
tktr4 larit laritMr I IIttk
r M M t
Ittk t tk
= =
k Tis W i f
Mr MrflW WM i Allre AllreThT + + I
MrT c
ThT T iit p VII a
flW W 4 Kf Wsp J 4 4ta MI1PIMI MI1PIMIref JIi JIiftf <
ref 1k t aM M Mihra
ihra w1 tIt wuik t bu buy1L y1L 11 11Ii
j Ii r rIt s b a aS
It S uew i iIR I Ir
IR r UiJ tk s ariI rli 1M J1 as etavisA amt Mt MttO iko 1 w wboto
boto tO 6l Ch may aiid e efir f fth
ta th + fo oelep if pftft w tackle tM pbrt i wiwi tt ttw Itt knvu
nvu t tprlovr WjtW tha IIrf atone w t te tom if iftn v vTlw
tn se e oatlaMd au k r N1a + I r rJ rt rtTiw
Tlw Tlwtii J Jwba JltlaOll a fir tip tipft
ft tii k itchor Itkot tk r oTfer oaf ft ftfrwa AEI 1ho tt tttiesfrsire
tiesfrsire frwatt frwa roan wvw IXS Vic Vic1I i iwII u
wII 1I kN tt t t ter i ivt f t Sa Safew IIIw fsMt
few ita1 w weldbt o t I L iNiit iNiitrs 1 1Jeok1at > >
rs 1 la fkf fkfof Jeok1at Jeok1atof
M t1 of oftfe t1e drR drRfact > r k krM
rM ibv tfe tfetfca yMl o pl4 Jftt t tt
t tw + W tfca U ktto + t c Mww AiNeret 0d 0dtk r d r t taa
tk l aa tfcaMI L MI its J Ur iWa u rip rippW j jtW j
iWattat
pW M UMti4 t ttat ttatXt dIKliM I I l lIIct r rl
l iii IIct 1wt Xt t tkt1owe ti Jowft Jowfts J4 tut t tIa
lba s w Wt pra lr Ia W to Ms tu tuM 1N 1Nto
M
If1 If1te
te t tyt tyteet
to hriat eet ImrMZ ImrMZart ftI N Ntk
art ttrr tk kr1e Ii II 4 1 1t i iittjwtar
ittjwtar t i iMM4 I1F A Ar
MM4 lt M wtrrfrt4 the thefiance
It l arll arllH r ft
H fiance e I Werlr Wet WetIi tw twUwdw
Uwdw Uwdwbr4s Ii > fl t tu
br4s g u Mrt brM lItt awl IJllf IJllfW w wis °
W nl nle
is
0 nlht I ItdJ11t
e fa tdJ11t tyr ri Ja a akie1MNir f fI
I ij 1 Y t ttt
kie1MNir tt Ja t5 J
f fb 1 1i
i fv fvtftII
b a40 I
tftII t u if
IItIIK Jf 1 1rrrtoweN It tiff tiffr I
rrrtoweN + t tM
= r = I
M is5 is5zi H HrlJJU
zi d r rlJJU q jf l
pMNt tW Js1 twlf ctrl it for ir i iP t I IpIF
pIF pIFf
f r
P y Lj Ljm b4 p I Ii
I
i TM m J C CJiIt x
I IL IWIIt
JiIt
L
WIIt t N Nii
t tWta
ii > j
l Wta W WDe > J JIt
It r rer
er Jlltft Mmmii Oi 11 11Jtter t tl
tq
Jtter T q
fIIIIIIW l oN kadved kadvedbs f It > l
It Itri
ri y j j5i
bs 5i 1 = w t r i fJl1 bA y yo I
4 rk
11 t iIJJ Iir I fi 1 C I IMa
Ma 1I1f l lalAI 11 f
alAI o f E
6 = TI j
J 11 juliini sI s st srem r rtlf
tlf t JIIIt JIIItU
U rem iOar 1ss p pt 9 9i
i wIt dt t ad + M MraeONir t
raeONir II t4 t s D aws Di
i j ws w > a a a V Viietr f SCib tJ tJ1I
iietr lc 1tet 1tetra 1I r
ra JiJ i i
1 1w 1I
w
H
Ate AteY
I 0 t tIt
> It if
Y fRII fRIIlm
0 01I
lm it1r
i 0 0lt
1I lt 3 JIT A9 > k x g 17 1 1o
0
7 =
o

xml | txt