OCR Interpretation


The Bennington evening banner. (Bennington, Vt.) 19??-1961, May 21, 1918, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn95066012/1918-05-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE BENNINOTOB EVENING BANNEM
J!" "" . '1 -', ' ' 1- Ji iji ! i . U J -
I.ENMM.TON. VT, TUESlY. MAY 21. 11.
If ,.4 '
gig. a. J. "- Tsr.. i
riltCX TWO CENT3
FIFTEENTH YE Alt NO. 416
Luck Doesn't Amount to Much. Things that Come Easy Don't Stay and Have a Tendency to Make the Receiver Take Too Many Chances
ITI
OF
SO FEIII
OEIlfiCED
Ot.4. of N Ur Uj
veM latmnflat Ot 1
-?
DEPOr
TO
'Kik
WAITING POLICY
AIiTi.l
ka 4x at H.a1 al
ia T
WUUB. kUt ! . ..
ftoaaliciKg i "" " k "'
M ;tai 4tr,'t iu4 a
m4 ra-- r-r '.!
ar).4U - aa4 ran ta f't.' a
n ar J!I ka
. rv ' U4r
Cnfeii! iM4r. kt.r 1 Th
rVtMn ttna.Bt !ria4 Vi ! I
taw r:ttg I.- ta 4a
Ntl imi tfnm to I- -: r
y irg arwraartot" fr.sa ."
iit w ri
tak : aaf Ik rri4
T Wt af tl art .. an4
gr h; to , i '"''
ara r v -" aaiira
T gatir tot t to .! 1I6
4 gat Ik ar4t 4 Ik tr f
iti4 uf tto ocaam'l-
Tt '. l'n 4
lj4 us to 4fW e IUI
wm H ri-;-,4rr t
la :)MMk in'
ef tfc Unft I tor wort f
fVWf mt f Ik lrw vr.:ia
ft 'M nrrvint. h
rr'!4 Of i ! I""' (- ' 4
tk l k f I'M i
'$ 14 &rMn I- km
trrm iMtt JnMq-wf !jr r.d
b4 riijiM4 to t ! if f
MUC4 r tk Mk:iM-i - .J
"f f . 4 Kli 111
!- Cii l' ! Nn '
iMT M XS4 M M of
M fi4 ! ). Iw
IN k ( fwt 1--NU!
( W A v .. f
m ik'OiK :t (It I M4t -
tl4 ( tM fur lit
Alw 4 hH ' front 4l
vf w b )l tk
ft-ift Vwt W4r kA t4 k
irtrtoa, OrT4n rnf H ... . a
lwtj4 fcu-f (,$.,,
4M t
WALDKON HOPfls C'AnE
will ki: AiTt:i.r.n
'if
rkfl rVta.
tiwfl.'T.f Ma It tr li
ia1 KtrH t (litnt lv.i t -.
Ht& a(M - '!-
WVt kf al4 l !
yrt (ft t"-rl U..e.'.
, , iur i ;t ti t b M1
i-a rM !.'! tk to t ' ri
f i-, is. j;
;( ji' ,'V!,. tfe t a. 4 tt
5 t iu ar;' N mm w ,M
Iftro.. h to aiai fcr tia rrt
aaMTiHM', M viw. ! iu
m Ma M iim h l e-f -
tar f anoaJ;. ik t l
M Wftiatn.n t rvi( Li ar-a
dte if (a hiii al AtUaU
if uw tito
TM ta tr.l t)r . a4
a)4air4 aiii ih pr -tnt
Ia r. ilk lit i. i-
' "f ' !'nx. at .
MILLION TO Kl i.lsTJ Ji
JUNE i. .SAVS CKOWfU.P
lraat Harafcai tar ?M at Tafj
Ma WM (ka Aa4
f t a ratiaa
tt'niun ok, :t ,4t
kui.il a laxtaf br fUf.tt Marahal t t.j
Va Ua4aa tt.at r'' m,. wir
tor af a a:H4 lra a til to .t. s.
a ff Ifca a'Jr k lto Ai-afi itv.Ka
to!a J Jf h tl al foatka a t kae
aia)a4 ttotr a. ia
iaa
raM.f kt:ami "a4 bi at.l to
rtf . xt. I to r atattAi to.
It ra kal it la a-4 lu ih,!
aaajtoar .-f tlit to 1fcj..t,.i
oa aafavaa k'taaHa
WlTZIi.AHO TO CIT CK-CaA
t1a ''ara h la Raa aa
I-. af Iiu,
to-. . Ta SaU'it !
aa.r. ia.r f 11. .-arte a4 Xt,4
a4 kia f;ii . avri;a to ri''t;
lrtt4 ta k aaaaa a , ar aaa
ia tto f kc-; a ti a v.. a la tt
al tft tr aaa4 I ka k
aWl4 i v at:iiia4.
THEY'RE COIIIG
OVER THE TOP
FOR REO CROSS
-r " 'V
etj fK rn4 Merr Yun4.
IMMIVES A lll'MMEIt
!.( r Mn b
. ..
.tl.fxaim I f '' rt!'
at,:f4 u Ha i f1
Jtma U f
;f - -t: i'f at:f Bra at
ral rnl f:T aTr
at . '.ra ll'n rs 4
trvw o ti Maaa'i h4 f
j.rt . l rtrf I.' t-V
. K. .- tm.l'l U
I"'- ; T ! . '!. m4 T
ir.fT, i. i fea that rvr
t la tfi l.ial !Wt ka4
V ra" 'h aai nf
H ai -tisK'fM'wl la lb
' ira'?. tla jf(ua,iri
l JV-r ' S,J avricil !
-' ifc nil af kaa tit
... a a- '- ts f r "
'liwy .i.-aif r.(ri 14 !', fcV
'a N . a a " ! l.
. !- Itiwn auwt " iiiai-
' a riir .V-rti
a.frd Vffaa irf a4nr .
! f- ",arni Kirl( i
lfnaii I MIwo:t4.
as. ljtmit-m - 5 a
kMUl Var T.WI, ir..
tat4. M'n-o Mrril
Jc l;MS' ! I' Hart, a-?--
f f ai:t'a a4
Huftrt I t Jm v ' n. tf v
4- s ,'-a-l a 'ta
. i' ' , ti4 r- In l l'4atft(
a -lrr llit fcrriai .a
t ' a f r haj
4 .. -4a 1 i ift t
v "! a f.r rt 1 r
, : I 4 a u a a f t-!f 4
. t air n4 i ra
a4ri fr-J fc-a.'t li
'H vi Hhr a'iiaa r. r ;aa
t ! tM4 f -' frw ( 4
aa'.ji'ti'a w af f4 lv- a anal ..
.j0 i a1 I Ir it . fr-.li lf rr
,f ) ,. vxntr'l a!
n-a lr. 4 U( "
HM( r Oaaa ia V.
Tftbjo av.oiar t A4wt F"-a
k- !..:. i tl f.. VT r -Ik
I. -u. tSl aa la r'f
a- .. .. f ( r 4
l a .! TV in f
aw( i ifii.,i rf Ik.. !!,) .4.bl
a rft ta f !;J T
44 a,' a ;! ;-rism itjt.
at f-, r l . . ar 4 I. aar a a-nvi-B
taa l r iv f r a aa at
' I.-' !! j f.'flarB !
" i. i. f.a t r-t fa f f(i lidraa
lit-i.ia a at aa1
Uw " t'rt4 -t a
rx4 !-. Inrn,f9l ttt Aarval
r a I M . f a ilaaa ta-4
at iiinata. f s.f
;j.f Oaf a "aaal ia ih apr'.'
i' a U' of tir la't-r A 8
!:.i-r..iii T i!im afcu ho ka tu .
J4 eH. ."' a.'t lniiit a4
ail b.- ,; j -arry
i I M-f kaf int aui . M.;ra
A aiaa tt.acara4 V
ia N fctaa La4
V:'-. Va? . ;t I tarwj J ft, 4
vtf 1 : j . ! . k( i 1 t rsi
t:i .ft v tAr-iH a . r.
a,, ;tr:4 kiai "-f a 9M
t tia l.t.a'1 tw4 tia;r
d.r ka ".- t Mint' ta N i Via 1
t,f4 . a Vii.-t r-jt k .a aa
'( m lt an r kt,i a aaa
" ht 10 (to ra r lr:aat IA
l ft I . a' -r.44 a ! 4ar
'ii 4 t'if4i4 a omi.o u.. .
Tt," in...M; tu aaa -a In aa
.1 I. a aij a hJ toa fc-t t !
ttfi 1 a a.-aral ua.l a ia a airt
4 pf Ik r..at.4 at.ta k a
f'i 1 ,! b raf f a
"' N a tot tk.ht4 II aaa
r ' wa f r t,,t a.;, I ih I'rautil M
-!
Mtlt
lti m a tat-a4
t tt aa
r ; J JY Claao!
'a a,yt(! utf at lb frf t!
. t tat b ba4 fk a o4 A ra
( UoraaUija af tk uilitaf
CAT Cha t OOi.I rOtk)0
CltMlvctAU AT HONT
k
Al
SERVICE
II
BY PBESIDEHT
r law.
NI.W lit lEAr CKEATEII
Lat t to O Mr
m m4 D
1
la jrn J7 a.r rw
-xt I '.4f l"rHl-al W itaoa a
i I! .-at a t aar ( w
mi'tiiia kirn l r4it .aaat
4r-fifiiwnf 4 arr 4a a
wr-r ew-i-r h I ri4 . th i t
ari fc : fr 1
-'-4 rMpt ea4 mim ! I . K"
t.i' ..( k! ' at4 $- i tvd ji
,nh f ali la !! ' toa
1. 1N a-a4ia'"4
Tjj -i.-r t.Tw ' !'"' a fc
ra tl a.f' r( pitMm 4x-t!4
a a;i . a?v-,T ha (-
fifsa-iiH av , r ira pr
4r un 1,1 af.a. a, aa
aa4 a.rftaf 'jitmt? f f a a 4J
tfca atn.jr " a 4'rm-in f
rrafv arwl - J' a-l a
fcara -.4T a '.' 4 T
i'lan fa. I t ( an4 W
t H. r as i..t. '! 4
rir r ,fin n4
iKaJ-it; f I . airffaf? fci4 a4
ti, tm4 tf. '' K fc' aU lB-t
U4 bo.'Ut ta f4 ff k! ! S
m r Imiifi (4 m anil air
.raft rfil.t-a
EI;. I. T. KENMIY TO
M'KAK AT AU!JN(;T0N
a R4 Craaa W H ta Daat' -4
'.ril laf'ti laa't4
tf Ca. a".
T a fra a h4 ava
mum'- 'Ml l ..' ha 'J ! Ar-jr'.fc
','- A -I. r
. .i.WA. THsa m! to
tli til r ;
T K. tr i l K,
Utu , ! t,f i Aui.-. .kI M to
Ura to awl IW . 14
ttoa M . aa to a
ai.uM aa4 to ai4 . pwa
a (a aarvaaal t .! a4 m turm
t,-' at aa-a -m 4 -mi i- -, f
U an! to tto A' at u;wir' a wt'
f. t h fMnift nf 'r.a'., t bMar
f. ts.a na a ! ! a a"il
4 iik Maa a aa fen fn.-Nk
tx- m ".- T a
S ft H ltol:.l. a 1 t Wa
a-.n a at a .41 to ta
OtMAii iCC ! COTai.
A ' a Ta M A raM T
xa T i
Wt'a w ,).. as la laf
-4a-jSi ajiic I - anil -f tli aji
l knr l..a lit tit t,-av
a;4 iff T-J mM rvaJ a-
If tfca aa t a(ia 4
t -l ti.a I . ir a-rf ir,!'t4
; tval a wi f"lt
Ht:t4 iDotiiii a't-r.. a fc.ta
It fc4 aia at; h ( an I i
il t li'n t4 n.a Ki-a tit
4" a la ra ..irtlfin ta l! air fa
i ir ia fa!. l-t ha-a hA I
su4 f.f.!j t a' t . ara a .,' !
l r i 4 a a) !k .
!. ?-. T - avta a n 4 a. 1
nitti -b i a( al ta'7
M r ra .. S'-.r.a h,4
liair a.-"'fa- a , , n -a Sa ir
wan e 1 !. t a ni;aa th
.tr :-! ..-i.r ikibj a a4 far
mar-' a t rttao, l a-i a,- at" h
to ri-ir ma '"..t ). !'i
rsi to rwaaa4 (iv ktiiator wf
tut a-a k ia 1 jf a t
i'rt..4 irjsf tajt)o -,U"m 4-
a k ra far ai:a'a lAa Aaart
!. W B ha 4ia la .j.:f
!. Jian'14i uf iknJi abt
,) ao k. tHa! K a b.ua to
f w I ta (!'. i f'f iHif attAtnwa l.
a -fs4 to t i a : a.i la IA Mbr
a.. our ft.ra ia'ria iit
l I t a a-at 4'iiu.
C Ift DAvaato ij ftATTLI
Vaaf 4 ta H ta Lata ta a ka
Itartaa4 kaak
Vlr4 VSat . - Ttt rtaa auk
a.ar.a I J, a aa a-tf ; 4-,..ah
f'-ta I "Mt.tt. t4 Ikat
I. .i ll) . 1 ia a rift; -.it 4ana
t-4 nail a.-a a ti ri;! a tot
It
T t' i u f--: r,f k4 r
f.a a ft if th'.nt n.t a T s l
tattiaj ' a.artu la a auul4 Ivt
r. .,ani'A tru.r f crawaitti
VkCATHlH
ItCAfT
atvata-ra V a4 -r
I rf! ct f. f aa4 n'if Ura-JiM 4
.4af fas- a4 aartwrr ta -t r
I t
L4var Waa fa4 af Cat.
Jfctitoi aarrtHka.a" la Skk ata
arbalarwk'fi. U- la 'a l.irir I
rata. raftow4 lltol Va cuui4 art a-tnrk
C4m4 kia l if t in. k rat a'
a tor alMtt IN ll'rarj f'-Jt
U- Trata t.ara rata; at4 to k f
t.ark: 'ik a f . t-l 4 aataral
rraathaa, "Ttor U a t(a al Iii t4
ka H rat ara grt aJ a4 f4
DISORCU ZED
(a oalaa tr Aa
Taa 0tita
Tka faSiaaik a;r aaa ra-
cJat-4 hf )tr E W fr4uri1 .ri
4.-l -f tt lar a !rav, t tia
Atr-fr.a 111 -aa Ir-.-aa l ia
ct-a'tajT'-at r4" ta ef ara
I'j.-'iaCT.Mi 1
Mar ) J!
rt.,i'rta K4 rroaa
Ha a! to tSaKA am ta Waal t
t ! s mi..a t f-r ta A aa
'.n ata a r lataf ttaaiaft.ta
W. a 4 k a a 'hI aa
ara r? ratt W a taaa
a aact ya l k-r thai aat'fe
an I rtr v f fto t ya a:'!- aala
nr k'mto-aa at I a t'.4 I k to kr
ft"a aar aV a"f la arit
M r --.a.
J W l'raiH.
I- J U
J I
r W Kiwxaa.
I tnrirr
' Aarwa A. Itaa.ito.
I. M Tai.
W-a-rta Karp,
H-irt tl t-t(in.t
jua r M.nar.
I' ; r trt
k.ar r j'iar!
Ttt a44f f r at ua .f la
Hinia'-a ""t a'--(( ariuv4
.r mk ,aK t Ji - -, 1 , I .
V M $ a.l.:'!t. (mm-i-J. ?
Ti k''t tltrk tit tn a m'S-a is
inr - a4 f-f aV-h ah ara at;
aaf"i'iKi ia I nia im t.g a
tl ia ar. J i-t-tn aaka, av
jaaaaa t4 a a kit a4 i' -1
w t
Tj 4 i. f .r ta t,',ra a
caai'ia I a? lh !"- tt fca ai'r-
1 ! a-rr;- a iaa a w-tt 44 a
aan.u.a" f -- Tit r. ,arr
a')'! .;: 04 V kt "-4 lit U,. a'
at ill ausaaff; 1 to ai'. Itr to-a
a Pi In lf JVa ni a5-ra4f tfc
awaa vt Vaf aa4 awr a ti!
Ia I Jua fto hJ 'rta., la
ftofta a:'-' f-r to: a4 ara Ito
.- -it (toaaiac: guiag tt
. ;J "
Tata.i?a if t ,f trw !
r--ta4 ia fVoaY . 4r.a4 (Sua
ttt ( wm 4ra j . tta !
Krtfft'. toafu . au-- ma
a4 rf'Wa tk kt' A
ICI ADvAkCta 79 ! CI IT
erhaai C--. C'ti C t a Har
t f a aa kt a aa
iaf'ni'ui Mar ! - ka'r J H
J. kta ka J. ta T C..!fi0.
a 1 : fl a-ltrs A.w"a'r k f f
tfta .'s4.t.a i Ito krlt4 kl4 am
t' ir IH uata'aia
Xawa 19 aatav arf Ht I''.?.
t a4 to aMa r-ai) kf Saa
a
l( 4tr.t4 al Ik lartj,a (kat tk
(t l ra 1 I h aa i t tt
rt kta tor ittaa a a. .. t
m B.a r " a 4 Itiat t pr tt
t a t laaa l.a a tf aa.
a 4 l.fca (?. a raaa a a ' 74 kt
!! i. .at a(ra t f ktt aa la
I to tf a iVat tto 1tt
at tlit kaariam VJ tbat alal
t tf kt ' ka4 to rata to ;
t ti ra tktr. fto a (- f
K' a. a ifcaa ! ap f.r
.-SJ k4 are4 tfeat ti .rt tea f k
aa at t-t4wl a.wakt rtirtail.
-i t,tr Ik. rf ka tr
li Ml HO !) rulMUENT
HKLO !IV SIC M Ukji)
C Vk Ha4 a' tto V
m t Capita r "lt4
D totol " 04ara
.t..t4--t ar a" W H,it
a i t N 1 k jt r4 1 I to
Vaft'-at ).i:ia ita.j,,. f Ua to.,
t,-ioMrt4 at !m-,ta tivra(f M Ui
t. 4i.-t4 of ito ra-tt 1 4
v.a 'a - a t '4- ra 1 ajwltaf aaa' 4
at 'I iw(Ka"ke af tk ta-l
J li l.rft el V-l..ii Ta. -aa
at.4l4 ftSaraJ 4 l tf tb
lATi CC"0A4, Gta.cr ClTtO
La'aratt fata4Ma fi ar "O
C'aaaff "
f"a' Via f JAaww4 !fc f r
trfta -l5t4 t.ia ka livat t.f la'
I S .. t t a a J la Ik
i.,f( k.-rt!'. t a k.;4
1 r , a Ai-rtt. 111 T to tin
:itt a I
M a a aa knraaa c ia aa4
n':i4 t t I 4 ta'l m ?, aar
aa4 aaa a aa) 4t,rt4
y ..t Ma 44 ! t-a kj'IJ I
ll? la trte fc: toat a ka
k- t I it. Va f"T4B"'
T ft. .. fa "
4latur t;i aaa a da-t.Unl vt
t a,4 "t !:' at. a ra k
V .tr l a tfc I Rtt4 Jiaa n I ax'
t..ti t '.,.it..a. a tamrir f
lrk M aaa t (rat Intkai la
a (a ta trr aa ka.aa
' a l.jir aaa ta tt.4a)fi(. V
t C(AO 14 AITkSA fVO.Oki
Ifra4 N to a 4 J'J Wirkati
Ara Ca t aa! Fa.
n;-'lr-in(. Vajt li .,;jt!.t;- fl t t kar
r- i a;t.l atv4 ftia ta; KJjt la
f. isn.'r'r afi,r 41 t4'.
a tor t 4- t 1U ,.tot-a
t af ui Ik Ar k ( toft... . I xii
a.a 4-'rt.-f 4 f aa-.tmauma Mt'
1rir f. 'nr4 a' l,t.ttTi k.m.'an
ni a."ijaia 'f "'t r t aalj 'Ml
TI? nf Ik autl f . t4 ImI tt
ar,ua4 f.'t Vaat of Ika-a It
aaa ; '! r!i
!a '! r'f ' 4s.'f k
f 1 4-ra!. a:. a4 '. !
lii'wr-.Uri 4 In r.it.ra, a tka
tok t U r' Mk H--fc'l
. i
E
FREIiCII i
A!I0 BRITISH
A tit ttarrjinc Hurm at Kry
EtNtoral I'tonl.
PENETRATE T1HK! L4NI-S
tpmut A!aa a Ctoaa t'"aa
Praaarat fa tt I aaa4
0aaa
4'.i, Ma? -U aaawltof toil
lant '' t am4-t4 kf
r'raaxli lf t" la r4" Ika AiiHrA
aul l"'M pta i '' ,
a4 kH aa tkl p-l kra 4
arfcaaaty ilk np"4 n tnNl a4
k'Mtrtit kf a awrlaa) a.1 .
kWaa lk 1 1. - 1 .-4 rritnt ta f
ti. C-'-rtaaa a,-fatt
Tl. rta a.i k'4 att
r4 ft. i!t ra rat.
itat ta i. t.aa ' ln4 "
tratu-'to) Tto. t.w aatira tkaa a4
awi. ' Tka 4-' a.k avMr
IMt wntw frttta -. fa. tfcal
it ltttt'-aa If tfc a.:t4 Biia
rail aa4 an toawat Im Ttof
ata an4a aa iBtpr'ar. .. a
ktoiuna ra tb kntja
Tka -,. k ;. ' kt l
r la atta :r ta ka r.r4"4
4at b k Aaa'raitaaa kf
-r- aa Mit'aat aJaa ta tka
A itt. t atxar aa a a a4 a'ta
4M atattsm risart, t . k al
ai k tok4 ta a aa-,.-ai a- aiaa rf
atj. it'll aa.a to ki tka ta
a4ra k al aU ax.tat a4 to km
nr ut t aat lk
rvtfa aar to a 'f' air
4r t ,Mj.i4 ak life aaw tghi
ih Omnt kaa toa a trti k.ar4
ai varlt a!) Ik-if to It at. '!
ar k)ff.f la 4f4"atAaT a aa
. -4 4 a. awa.
la ayaary r f ka 0a T'.4
' ;a tto kt a.J AVkia
Tk Ika. ka ka aaka.'!- -
.f S. ;! t(t 4k-v erg tka
akrra at.'. )
';! l" ,e" K!
B T
L1A0EBT
ar...-tr ,.-- - "TS, a a4.k.ar r.tt4 kt ! a
i. trit ar ttiart atata wma
at tto Ar. la tka A.m rgu.a Ta
a (Waaa aa'irat lia vf a to
i fcxMp''r4'wt I t to
4v a I to a.kt rt-T fra
Vu-r'ia aata tto atMa tat fgata
kl.ta.nl Kaa,aa4 tow 4v
katf 1m
LITTLE ('It I LI) HURT
UY TALL IKOM WINIKIW
-
gtaaaita fa. IkaaA traaa fraa
t . at a4 ktaf Ta
tt4 a kerk kt'a.
k,4fanaa r"., a l".ttia trl iaa
tkaa nr f a'a v 4 a4 aka ka
.44a to-r k. ra a Wra J-a t."
Vrj.fci ta N-tH a''!. Iil ffa a
aa-r.vv4 ? a .a 1 ak.Wf to?.
it.a tJ4r at4at aftrr a
ita aa k4 toa a. 4 Ik tnn
af 4 to thral a katrkm to a f
ih Tr. k-aa, !. Tk r : 4 Ik
It'll va a it rt ar k.va
Tto laat t lit la t Is '
n4 !t"4 l.aata S al4
,4 tk 'ri Tk girl aaa al
y'-mf au4 aa ah lii. to4 t- A a ;k4a
a..i k ittH l' aarra a4
fi t t, ail Tv j-ktwin ak
a a ra5!4 ar4 ft to i that
I tk;;4 a . .tr aaa tr,,.a
Aktf a: an tAkiia
kartaa rraaaa Tk
Ktt4 akita Ttoa ka.
Vrt'iafc M1j4jrit4 la r"
Vt"4ar Mar J I'fct'a af M'tk
Iran. kat tmt.at a-.'fca a ahtart
prtm-4 Iktok.r ivr.j,a'4 afk Aaw :
.-aa ggkt:o trw; aaa grai rw
t-aa t'a.-a.r.g tsta aa4 4ta ara
aii:t'g a? a ti rat lata B'!h ku
at.; hritifk kkaki aaa awtmaiii
Tfc aat'av44;r.f ia jjt.!..- f
ItnMnai w4i a.at to aa -
m4 aa a v4 k.-trtg tsato
ta tnaxaat at rf tara III
t4v 4 tto rk'4M ta Rgf.l
;l vi- ka rk."4
Ir.t.nto4 tra.arg to tog l"-
Ml tatttr, aal ia imt.u to
t iM h-aa a .tk
1 a HriA at4 Ik N Ia '
-.! wa gra ta4i to!.g trtu'.tg
tta 4 -r.t tto a iawt rtr't t
tin ik ggkuog ta aata tk
M-4aair to!-,g rf'iai t4 fc at t'l U
I tt ait,tHta
Ttt Ct Ct fttkHVt
QtiPf Va a Car4a- 0'
kJaaaaar Araa.ak
I ,(.. M4t t: -Tto T.rka fcata
rtm-4 tk eJt'aaait 'l m-g Ik
( m a tan ff.-at 41 kata w t,;-a4
Vaa aata a 4ttk tr" T'.S 4
4 V'it li A'-:ar Arm. aaaa
r kaa to a tog-'ta Tk a-'t
4-.-tva ttt a a -ara' s-' toi
th I a i. iimI Jtt a4 IV Ot:ia
rracrat fca k kr..-r ar? at
j -,m of k .r!.,t
li Tark
H0"41L0f
tl0TI3 atlLLO
M Inaa af t.eoO A
Agaa A -at
to Drat4.
!M !. Mar 17 1 4 -a 54 - a",-a
KtM-ki'tf lMfs"rlt K .aaiak ftjsrilsvaar
4r ta h,t kaa to k4 ta a tot
'! altk tk w-t trtaatf) ar 1 ka
t U.r Mta rr 4 : ! aw
ka toa 4fvt4 aa4 t rvtraalitvg
iU.V.M.OUiLDirJG
AT
FIRE 0AL1E0
South Wit kv-
MiJT Hit y U5tRif.
INM'RANCE CUVEIW IvOSS
Maaaail a. .-4. Mr, t. -to4
M MMkf la r W
r4 Wkai' lrjwy.
turl .a.. Mar I faaa IA a4
ik anata ml blMi'a4 a tka t at
tar 1' f of arMf aaa kja-t'r ataaaac
a kf Ira tta:fc. ! fctaAa - f.
ii' Ba4t roatrol at midaSAW T4
H4i: tat ttrwt kf MsM iW
7 aiati. 1 to Ara pnat rtt4
tag aa4 M aaa 9mw4 I kal tka Baa
a raaatt ta kavl fca aaMat
Iji'r la tto )tu4. fca. tk
fnva tot.k aat la tto afr t-
4 44 aar k aVaaiavra to Ik at .ra
a: tfc r.t:a, krr arBi
krtMtgk la ain A aaif
f tk fara.vat.irfa taaa takaa antl to
f.a Ik lattira rarfk4 kot.
la thta 4 of tto fcukt g a kal
4 Ika truvk rwtn. tka T .
nwata aa4 l"tar ..ffv tka a4aa
rwm katavg at that
I to (kaa4 la tka rtM tka k4
aaa at 4arav4, kat H ta ikoagkl
al tfi.4 l.naa I ka! tka l.4tth
t a iis.l.a ia la 4aMr
Tkta aatrt al tka rti kaa
liuiai fur )r aa "'to v4 nail! a4
I ai4 aa tk ait ail I to trat vet
wa kaii4.r.g atwtotl ta laot. kat g
tf. tl kt fir la lI Tk kil4iag avav
4t in4 ttta giraaaaal ftarta M 11 aa a
tttaoi tf a g4aia atoaaa'.kM k ifc
J-ka r Haarg
It ta tarrvaita at Ifcta tla ta aa
!..at tto) 4attuag ktal tu ktaaa ta aa4
u to tui' t ratr4 k taaaranaa.
4I6iTAATIOk 4Vkit i.
Vnal La at kkaarga Cat
ltra-
ta a Waaa ffaagv.
; ajfa,, viar tl rg'tuat
rf ,rrfrv, j, r,
j4a. 1. Ut aUI ka takaa
ta Ittaati J.to k toal. x.4
Stag aa a4ktar rwatt-
tavjaat a4;aaaa gtrat nUVa rrctaa
fratatait Mrai tlak! a4r
Ta taffatr ka 4 (kat a!) l""-J
kra l a a a tk ajoraHtaarr r
rat,itrst k4 awt to ! aa Mack
.4tur aa taak to taa f t tka I
.aaa ft, tali, t tka gar ft- fagkatra
t !a -tri-a tharara itk. A4a
tKrf J, !.. e4 rmi! kaa l
ar4 tto r !atg tftaina.!- t l
aa' fcr-3
" lutniiittta tk tto N
a; - a tM at'.', at oawa r4 la
tatak ai'fc H fka avfjr la ytmt
'-aatf aa4 tk tfea luf 4 kwg
ffta? I roa 4 a4 aV-aa t.akr
assk tka i-ia 4 riira'k'n la aa' k
.: or tt-amahtt. aM aar k' 'a
;ttv!v.' karrtaatt to ietr g eiaaar
e4ar;gn4.g oat th aart 4 ti ait-
"tf titai kat a.4 4 tta a. t " i.'l
I w,a aaatl t to k ttt g ar il't
r:fk I jiirr is.fMat r aR. t at
jjisa Iur ttt rautk T.nt at;i
. grrmn" all 4-ai ta rr ra
tt f tr tkia r-alatrai tg ta avt r4,
al:k fag:tr(S,i r !!. a I
aal flrfn .r lt r u( Wat Jt l!k
Kg'Tfa'iita rt,:kia Vi J kat
to t t aii ua t4 ti r;rka
ft-ta Uia 4,3 s4r fwt ra;'a
! tog-aiatt" N I 4ar'-.Ur a4
aaa ai"a tat-if tagiri.k a I.
raftrl-Af rs-rt a t4tr ttajfcwaa
kaf 4t.,j gt tlta-'r aaWtaia4
akvtti 4 to rfrrr4 la Ik I ttlw a a
a9tkt of IN anoa.i mVt la ragl
'r ta Vrituwit taa, auk a rr
f 4tai.tiao, tka toag cltl aa
l,a4' f' altaatw M kia ra a.m.
"ia aarianaaSr af?. (log at !
4a Jr Tk a-rpihaa akti4
t arrag4 to tkat kr a tit b kva
,
,
' '
U OAT TILL TttO ly
1 1
; At Okaaar tkagat rtr tvt
f Ltoariaa F it Tto'.
1 L4 War J "Tk r-t Bto
' Kr - aa .-il atiral
u.ig .lkt-- t- .v. Hrtak A I Ira!
v.i -a, --
' i.. 1 a f-.
( M tog44 Hr-ga Caial gag
jh tttn'art.a to i-a tak
"Tfc ;' af a ckaaga
k
tka (way a 1 H, Atri; !l anj tkt g
ftr ;rt m4 t-'i aavaaat'a aatoaiA
rat ak4 ttr,w4 trafi taa4 a tk
l"Un4r ctt kaa to- !! ii4
at tr-4 aiaw Ik 7toat liaaag
l jttraiKta "
WILSON .SEN OS TWO
ft)UNis or WtOL
-) kk k.l M4r gaaag -Tg aVa
a: at Aatctt ta tto 4
C raaa
W.tta4i'r. r 4i.trt t.na
kana kaa r v.rttl a saaig ,rin lra
ailat liana tt Ik akg akack
lata ka at tka ak-t aVowaa Wa
bat ko &r4 a4 ttaat 1
Ktat! kat to ailit4 t , k
pita: Tfc (aa y utvia atilS to ;i
at iwiax g;iTStg tk irart a
ttaraar wrakaa atll .-i kwl oa
1 to ami Tk 4irw4 ul go to Ik
114 rrna
lj4,.r aaatu ivo!a Of I to kigtt
tW4r U tot ataJa ikrvaagfc I to
Mfaar.
nun
L'ORE IIJTEREST
III II. C. PJRAOE
THIS EVENRIG
IVfn-a,trtk by laliifi4
Wm ShwiW M H) Sfkm
WOKKEIM WILL DC OUT
ato fiaa Diaa t.k4r
f '
A -vaTa:-a la ft. I Ik paraaaiv
atk fi Ika Ka pau"a4 tka k
to 14 tkta aaaatiagr ttor b taeaakalef
tutaj i kat tka afa atil k ata
Ika aaual aiaktaraia afa'rg al (V k'4
mi tto att'vf af Ika Ul4 I taring
tka aauat a koaara kaa -- aa
tt'k (kat iataa4 la ttta ! fc
If toaaittg atawatl Ik aK."i4 i-t Uaa
! t a4 that lka af
mart fc ta mack thag t
aaa at far aiaraa4 '- '"
Tka ta raaa4 fcewa aataitag
Ika tbn4 tra aa arrtrto la IM ftllaif
ym"4T aa t If k ta' ranaiat tkuai
iAr -:'a ati( fe akva at tlk 4aat
' ar 1 to takttoha-.
Atwck iw , ana, Mt.ttk ka (ka
: trtg 4 fv Hat4-i?Ml ka
a larga aaattoa? 4 fan ka ika
ata S a tow faaaittai fcata toat
ta axrea lata tV kti ef aJi tt kt
kto4 taatt atttof Mtik Ba ta tka
a tiaaga U1 ka In Ika lla af tkrvk
tfcaraaaa tto tiaa af (tarrk kt aa
akufl ta rfCMvti4taa kaa VtMai M
toat to ka l-to kaitt.Wa H Ika
yaa4a tor avaaaxaa aka ga
ar to tak taart aa4 aka ara tka
V(?. aaakla ta axartk,,
la 4 it li tla4 tt
tora.J a U to p- It'4 to tttaaawrraa
-a;.g
Tka raaara h tka K4 Crcaa
ata aurktag au4 kvtfc. ftp ara
war. lag t tra U atata Tka raak-ajs't-a
ka ktot aaaaa It taakAtlu
4! 4 la rt tr-ir4 Iw sail aar
a taeart T - talag' tka
I ll aaak:lk tka aaag f
taaa to fc-t cikarrttoal mp ka tk!
ttaatet- Tto ijr'i c4 tia -avrittaxta
ara la to ftM!ka4,
!y Ika toaw
MUNLSH AMEKJCAN WAB
. ETS HONOR A, M. 1X)WXH
aaaatarttaak C'M '
M4art-)r kl gar ' tor af Aaaaatat-aat
fa Vgraaata.
Tk gaavai kva;lA( aaf tk .(
4-tart)(ta(tl vt .4.k Atnrk a ara
tr4a k 4 41 IM4 rsaoa
It ail kf a Itr4 aaagltvgT A4 a
gi4a4 hi lM tor k3 4
a .t.. r tiattra arf tk tkakniaif
ut aa.Kar t Ik Vatt katkMaJ
ff.ar
ttvtvat (ka a;&4 Airt H
lkf4. a atrg -to ta agr a4
aka aaa g tntor f tka aikt gaUk
1 a f-.tr 12 aar. a a f ra4 !k a
it. igt tf knrgfT intorakti ta tk
iataa t kn 4 lr.ffg,rt Iftal k
aa tr.a oa'it mag ta Ytnui a gM-
4akt4
ta to tk rata! rg!tngt .!
taat ia ( (' Utrtagra tofo-
Wit. aaat to liU-AAVaagg kit
kaM ! tf k taaatftgtog
t ,tj.aa M aiirt rr la tk
aita at aar ktgk r ajvtofiakag
aal k ka r aia-a aariaiJto4
Urf fg tk iir t ftgr
:ik Sva'a .
I.I .HTNINC KNOCKED
A WAT CHI5INKY TOP
tart.a t g-aa At
rea laagi Caig Ika' f
) a a,(g' '
tartr.g tk Ika4ar gttirak gf 11-
tg rgi'mg rrt til rsia
ar at tfc ri4a af rraak taaa
! t'k k' fralt 4:4
m- n larg aawaaat af 4 -,
k tout t,r aaf kkviit a
ffc ckiur at tk t Tv aiaal-
rac e4 rvr.rr f.twar Ik ta-
tafto af th c k taa'T to a rrw k4
ta tk rr aart g tkrag apaa-
' Ik ra4
tto raC rgrto t taB't
frj:y
taa.-k giartaaL Ta
krkfc frtwa tk ck.nua to rat! al
'' J ,fc
t,.4 aft aaawAa ktk -g;r4
lbrt"tgk tto rartM4 tk gpya
ft.ra. tk raf totag Iwtt ', kf
tka knit.
Itf.HZ tTlLL ILOCKfO
fcaraaaay'g ) a "14 r
Caaat lb.i a4
Uatai. Mr - -Tk raratt Co
aJfc."" aat !t"i4! alataaatrat
to-4 4at4a kf Ik Urn lag v4Jr
a. it. "ka aalia4 w. '. 4 ! air mara-a.
H-itaaantM r flrvgw 44 Uka 2
krt, ( ttreg ratal to tot a4a ga4
k4.trafka U k lak TV ta;ta
., a t hiatig kaa lak.g ator
a. a. Atrt. 2) a4 tto I a grahataar pn
fht -h aa r aHMtAf tr;a aM tar
lW. rrr k4 ta 'kaa rU4ra
ftat kaa toa k:nw:;;4 ai ttragog
a;t tk ?toi4g kiaxkiiag; '
TOO V-ATI TO CL.Airv
r. 1 a 4 ! f T 444 ..- grtIK
a.44 a k,. 4 r.ra t4 a:tka
hi . Aaat' t '
jr.. . K 7 i.ig abj. Maatattovt-
U lit
a;i ,at.u. .
- . - 4
a

xml | txt