OCR Interpretation


The Bennington evening banner. (Bennington, Vt.) 19??-1961, May 22, 1918, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn95066012/1918-05-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

r
'4
BENNINGTON. EVE
TTI
THE
PRICE TWO CENTS
BENNINGTON. T, WEDNESOW. MAY 22. 191.
riFTEENTII YEAR NO fie
iMMMMliBMMliiiW'MIWiirf,'r' "ni tiro mi ai" i iiMmIW"'"'" - a a - . Y T V aaa
When Mother Gets Sick at Night She Keeps StflltoNot
IN
GEM1 EHXT
INSPIRED 5
ftlll PLOTT...
Trw.) Aftt is Ti ..jtr
tUck of IrUh rrrrti.
EVIDENCE I-i CM i rl I
U. . aa W &' "
ft Tra4 Oa t
fe.v M.T 11 :
ff . "i ff " 4S'4
HftHf aaWast tn "Sea '" ' "
apta,- )" '"
tare ft.o.4 ? f""'"'"
' rt!. m a.4 ''" " '
-, t4
iifc tatk-a Aa-aioe'-a'a- h
f?v o I ? ".." t-
l ! J'1
, '
It xl A--''a " "-'
ire- AM .' " l - "
tw. ab4 fkre , "' ' t'
fiwl ' -
ld Sinii ''" '-
(( a nr Me !"'"
la taaa e t' ,- ka
tn-r(l rtr5l t An
4 litw fP ! 4 tm
m rat "r hi art an,
lit rii lr ?-
I'M Pb4 -" !
fW f .. wi
4 i f. '
w H "
i iit , (! rr . rw
4 . f
f5iJ H : 4'J" -4 . -l-
h rnvtiMlTt .
Itocrf 4 iwtv. l n4
. llMk kuw W r S
4 -rt ,.'. p-: - 5'
H r.r M ! i ..
ta to r im
lti, in- M ? f " '
t&rrt 4 A mt". to ' i
Jfv' w J .' w ifc 1 '
prii, iM C iS" '
lr5 e I '
hub prM!iro t" t
Wh4 Mv: tft l f a
rf ?rt;S ''' ! 4
pertijr litf h!-s- of t. 1 l
"vU . ?f 'Km !( fx
Kta4 Mi. r km
rmw a iatfi )?htu J '
alr irrir?,i4' ibn ....
ktt f;UM Iw r
la Irttl Mr v t4 .
ItavaawTa ra
M4n I (. . r (
hwikav r iu -..T(-t
ha atpM f-'a 4' !
aaftt rrtg ih i
Car I'aMM k fttata
Ha4 ara.
JSa'ra. M Jt T
Xta!l f t?4 V I''a
l'Mii J H -a
aa i a '.a I '. I.-ut
'a, Ufa Ul wa-4, t Ai' (fa
,44 Tfca rs o f a-
Iivr aaa 4 a afl '.
r-!'4t vfc ra-raa btj! at
r .t&a .; 4 I f
aarl t mmc4 .4 ? if k (
or Fr'a
K K i J ) k. aV'. 4 U
tVaa f P j rl. -.. ml 'a44 tS
a-tiEt t-4. Tfca f "f tt'i :t ;
4u a T na rawtla a m.
rai af ', t!.a li i
(".
Tva .ff.-a a'. t4 ar '
VMr. T!M,aa VkrM .! Ptt..t
, a-t rrr K i iar4
t a a. ifarf A. I' W.w
Itarna . a4 -i a'a, 1 i V . '. '
M ra a . 4f4H. J f 'tf
H-'-aa-i
4VIATO" lOTTII BitLIO
Daaa4 .a FjM ta Caaa
Afa Ova Nana (a a
Ifc-a aaJ raor r k U-aa f oit 4
kr t&a lf.a'i .-,rtKr
I'.js f'rt'r ks:,4 ,'VI
a '.i a!lim ;).
ar a.rjt i .
0'h.UO TO AktlAiCAS
V't M "AA aal ta t aavaat
tta fkalaiara
Ikjfii a 3l" F5 !. in",.- t -a
a!Hi;ut I4atar in aa .. ia(4
ttii t.ai' iPti- i
tk. aa 4 Irtek bW t tisa I '.i t'a
a 4 aaf-SoVt A '.. i it -"i!4
.art aku k I fc' ! tt
l.iaatlf v.t h-lfar.Rat ii";l
laaaa
It 4a1ttf 4 tfe 1'a.sn ,
h- AfTa 44 tb i'fi.'S a-. ...-! .(
14aHaJ ai ika llUHa I':a 4
!
YAXi SEnvicr
Kwaor)K rncti-Carfvl Dr. f
Ft or ISl ex 40$. W
r.W.Rit.irl 0. t Cijap'cf
T H. MATTISOH
TAXI SERVICE
TAf i. iWf ""I'M
t 14 4 .a,t fc t-A!ltA
J U. Mtr r -
eERMANGOUriTER
ATTACKS FAIL
,T'! BIG L
Ara:ftt U4 Lift.
VHIIH I UV M.EIN IH VsTATI S EC flEil ql OTAS
M f a TfM Itak fa.! tie
,. Mt ! -!.ai. ;.!t1 4 '
I ' tf 4 '
..:.'f :! k T?.:f ..f-e-
tr k4 aara .-, .-r-.-'i
S , u tfc aw t ""
a-.ia to rw. !"' 'a frt ,"
tai -' '; a Vti'-h t
! Ufi.-, ff'H
a . .a, ,r,, t-j-t . a h i
f- ;i..r s. v at a ff1
4 wt p im a '
, '. o .4 N!r : TMr.
.. 4 "
Wr4M-? .' "-'f
!. ,ajt a "v ' ifj ai-a t - '
i f 4, ,. l-
T.' a a trr"" tra
f . M ' M
(!'H a I S'"J'. '
MArCH AND CUkt ooTta
Fm iHt f-ta'f naa
to aa
'w. ji y.vwM-'
..Jf 4i1 Vft
l ha a a f a Bf
.('! . taf a fai.a:
UUJiKll rUEMDENTS
WE Ii.a THEIR JOIJS
rar-' Ha.tt 1
f, aa 0"'1' a-a
4 ry
f ai i..!4"K. ' f ''" ''
, r f a a- .a s'r a
a V !
4,f f a f '4f
".1 . ...r-J ""' ' ' ''-
t,.,i,Vi, ,1,4 aaat- 1a! la m4.iv1-'1
i ? .,.. rr. f-;(c-fi 4.atra
; . t- "to ' a4
i M X ' f ''if'
,. r ', t' iinst ! a
fc.ai liwa a it awi ..M
: '': ifd m esrv:i.i: 5'a
r j -r-4 . a s4 4
t ,.rf fauKa' ' -ra4 ta !
.( taa a f-t ' 4 ?f f - '
A ;' ta. " ' i4 "'f
?!.' .( iHt I ' r4 rts'a
ft lil.J.(. i S Y-
t 4. .-4 t ' ' It Vri.au.
,K,ur ft.i lira : a..'.
M lAa I a:a ir-t .
rf ! " av.4 a trf lia
amu ' ! !a f- ha4
...! K'.-.tf f l!ia l'fe...
iS'.-'im a4 f.- a a.atAr 4'
;rH t a-4 Mr Waf '
. i H !.' a
. a a ... r 1 ! ma : a. I a 't'"'
at !rt af t i.a aat
jj 4 -f .. t !.. AaUfcra
I t aaa a . ivf ! tn . .,!' !i 4 4-4
ra.t Vra I . a4 a4 f" t
,, ' ' I'i" I ! AA4 Ja
;.;.. 4 --4 k f 'a
4 -:,k t'.f
ft', t ,.-ja ;a a 4 r; P.4 4 .'fall
tli i a r'4-4 I I . I(ia is
!H aw.4 k"T 34 4'-'i trw.a
(' wA!A "
raa .)a i4 !JV r-,i.4 il:k f'kt
a wa il.Uii' -"kl-h" Val
it a t
i T wi s r, a r. k AA.-a.a4 "'
at,.
I'i. tr A J,(l j.I'tl a
a a M - . . v .;ar.i A.'
. ,a. .- . -a.- i 4- - a K '
; i a i
. ! I
s af hut
.A , ' -4S -" th ,' 1 '"
a u-i.l l. r..'i- t:r . !
4 r 4 l
,44 ti
,,'r
t .at.. a . ' '"-4 . ...U.' 8 ,-1
'r4 ,.!.. i f: at.
rue J f fj-.'-atl
ia ri k
S i f A 44...T).t.-Al ab4 raB
r-..; a-4 (.f ti tka ral'aaf
i- a i? l s I .-!: u. 4'4 Sat
a '4 - r a v rs-.a if t,.al. if t4 a .
i t-a! f that WM't t( J:f tf
'. a . -r. a". ,a a f t
t s4..afaik4l A.l A
" IS-AA 1 1 i " ff
-.t .. t 1 !,a. ilt.a a t J4
I.-. r . ;ja. r. . a.( aa ,ff 4 M
-4 4 ..(? -ia a.t-r s.riNv.
' , - " i a ta a .a' if
aaa A' al tfcaj VI r M. k4 aa -f.
tary if ISsa taawarir ratif th
(ai ta'tuact iirA Aaaafa if I'.I-
A -4 i (aa!. u4!Uia4j AA ai
, rtl4tT (uai Cat rA..-iaa44V
RED GROSSDRIVE
REACHES FIRST
QUARTER POLE
A I
rt4i uWti!d.
H ,,. Ce4 tk tH-
l'a aa a C t
A ra4f f a'a4.
W a' Vlat ?I - H -., ff.-;
DwfVtt H4 r ja.va
f , a aa.-. t ? arr
ta,i ri4 liaa--ji'rra ira
(i.H.! f-'WO ft . ' "
tha Mnin Ibat ia r" u
m t"i al'Sl KTfc"'r"
Maf i f $ t i'-a tv' t
ft IMI,
t ' a ,'- M
kff 4 !- a
faal4
4 f ft v '
s . a
ara dr's f ' af 4 ( f wi-
Sji d- 01 t.a t J r- .-t f ai
aa. tt ri" ? "
?5Ma v! " a' aif'; iat t a
a-itftafy ?aT afai 4a -rv
lhas ifea a' " f"t "f w
an, .! ' " r '"'
tiMir. f " " t
Ja (- t.a ("- a
ft cnifi '!... mm al tt..t
a a ti"t lar i"
f.r aK(fc4f4 (4jmi '"
ti a a4 f -f - fiv-sraa Ma
(as if.it f t'r HwAiaa tn
."! . I ."' v
rit (,!' fa a IV
A. . ! a 'a ' 4t a "Simi f
71 . - na -4 Taal 4f
sraa ia l.T.-7
Naa v r'r:-ai,4
aa !t ; T " P I
tw !,aTvl tr tM aa..--.-a4 f
fiH1 J W ! a.
r (. r.a- ul f r a
a ) 4
a . t' a4' aa"?-', .
fc a: fra af t - '
f r . - si a 'a f a 5
' " ( a4.4 i .: f . - m t :-9
a (f!rtt tiiAt f( '. 4
4paMi m-ime rili a
m.it iita? w. aaa 4'
a ' 4
T6.a iart'-a; a a ff-in
rVsai4 H 1 !, Ciiw )r.: in
4-o.fAl rif.a" r !"
l; r, jaMar f : . . a it
t'ata ; a V I '
. ( :r THaa tll 1 !.
aiaaa. I " J T M .a. a,
V. 1-vv
la tart ti-n't .N.,.n..?: rw
iiJ f!',- rf .-..! a4 Va4
a"" i.nr t : f Na
!nf I'.- ", ." .: iff
'Tk I WOMAki 14 TH All'
k ;W)1k Aaear f al at Han
Tkaaf ( a V44aa4r
"TVa k !. )';) t
ffJ iuf 4.ial . (r t..
4 t t'a resfia a a-" r a- a '
.Ma Arf m'AV-k tmi '. a
a fat , . k;frt c !. ' .
"! of t5a iw a - . 1 ; ; v a !
( ifn T tsiwa-l I I r
Tka! -..r -f . rsi jir
feaa ,rv.' i s 4 mi "T"a w 4a t
6" as ' '.''!)' a ..',! - a t
!- Ako aaa l ft a: a ' A '
At t W.it 4 w.fc. tf ! ai
f aa t Sa t ,ja- I r!. a.1 i4
k a aa!!-rt aa 4 t-a a '!
a. kft,a a-t ra-l ;.a Aa-'fa.-
t;ia (. f"-.a if f!fi'a
iaa awa
( a 44 I IA ! .k ta tka. fr
-aaA , la44a. r .f a k f i ai ! ha
k it vl 4 a
ita.Ua H -.ta as4 J I ra I, v.l..a
t-a 'ar ara a. 4 aaaaoaa 11 1 a.
. a i.ji aaw i fa ff 4
(;? f akiaaMlaal IS
HUE UK AT 1. V. M.
WAS NEARLY
0t4 Prt-m at Imag k i
lka-a--4.t4 A 0 "a1
Laaa
Id !. Vai i) TWa. 4'i aa a
i t trm lw t!a fei.a ( J f ''Aa
I ..-? ,4 rii.fc! M -B-ial t. , -la
;rift.ati' a t! w B.ff tt i
in i !4 nt la a-A a l u.4i a-. a
ta a4,i4 k f .. 44j n .f im
"fiar a'i'i ta t .aa i.t ai Ti t-nu'
A ..f Ik a. I. ?- a .f. TW
aa. t . a Aa'l r. 4,rf u,'.t .a-4a.4
Tka . t f i, "r4 - la
., Akaa Aaaai a ,.4 ' 4 haaa-A
(a-.-fi,ta4 t C l a T' a I-' I '4a-
Ahn 'f Aaaf Sa-ri.1 tA 'I aa-"4 ka4
I - .f 5 f. tf !,-. ' ' 4la ta. .!
I ial tn !' Jt-er1 k a .) 4 ! ' S b . I
1:4
T h iM;..( 4 n a.f '..
t.tm aa ake-'.a -f al t-a 4 a. .... i )
tf ta iaaU ka.tMt t:,!l ? t !
r h I fca-f f 5.i!i'
A -1a a.:r, 4 tA r 4. . a I t Va a.t
,i rt .,a ! ?. a'ria. tra S-t'.
ua-r 1 a - a '..1 a at leant l ,af
;. a 4r a aa ;a ' . araai SkaBM a a-...an
tat a4a-(ri a a t .w .a.-4 a a.f
:. fjr (,4 it.44 a aa4 (a a.!.
i 4 ,.l.r f'4r 4a-n4a Ik ta
"
a- a! 3 S Ti R4
Vatral ..Jf 4 U .. umiAkt. pa
tvakljr AA4fek AA4 kvt Vu ,
. T S ' a , . aa-.-. . '
Second r
Red Cross
1 Drive
QucU . $14,000 00
f,,4ia v--a- 4 l J w a
Bennington
Village .... $3,260 00
Old
North
Btnningto J. 03575
Total fiJ3575
Balance to te
raised 6,664 25
tofxii Ha4 C'-aa fa Caaaa4 ky
Vt U 1 . In . a f 1"-l
f f' aii " aa ;a
?. t4 ita a t )a a a a a'!i
a-rtt f-,f t-i ' ta of a
.' f-:f a4 Ife a !'&
: t.- r aa . f pa tk a ..it.'T vl .-
!.ra Va a ahSa ' A
pi-.! a..'ta tt"a A:ra4. aa
frw .N af fb t
'" .' th aar. th Anawav
Ut t i Iia4 iwn i"f r ji-
la "laft'a A4 I.-v ar raa4
I AVl 'S t"'40i ':; l tfca ?m
f . a a si fH f-v r I !i
in 4a 1 t I A:ta4 (fa-aa 4 an ta4
s. i-4 as aail f aa'ra--' Ha! ayt
anls a Af'a h4
1 t w.os-IM-4 (Ml . 5-- f
t . .-. (m a 'it tanraaiwav.-wa tf r
..' Va latl ha4 .. ,4 a
a. ' I !- f..f rf a wi.aa
j - w ftM 4 aH'r H
. I a-t , ' t aa r- r.a .4wa
m...s t. I.. 4 fs r4 a -r-t-f t-rf
t 5). .4 -. -4 --I'-iv'a' va tt
t rtAi aa4 iI,'Jt f !aa
a i:,ta .. f '; J 1 . imti a4
r s - t-( acr la i-.-k .rar-4 n
nr fi :4 Jta ((, a
" t A a."-" A vf t r- at
.ir a ta -i, t
;j a4 l Nerval. Mta a ntrf
Ht Vi a . .a ' fl'nnf
fc- f t i a a-i a ' I, ' .-i .l
. iv iiiRw M b 5fMfl Urva r
a i , f.'iiii .M f a i a-na n ka
A f aak ai, A44
.-."it ta I I-.-1 tw la f t-:v. ! a?
' a4 (a im i4 ka -
.. a a 4
I'ka-i-a a' a.t !... u, ta a'.
fi4 I .- k 4j a afi I r
s'ai afa l.i;t 4asJ ai 4nt
ht 1 va 1 4,,,v ; ..4 1 r" it kaa
f cais ka-4 ..i ,.. a -j-.M" 4 a
a v I m!4 4( f4 a-'!.' .. t
4 a4
J. ! j . !! Ivr aka-a fnaa a Ufa
iai'4 InK.aa A . i (:-. a
1 kaa aU4 a to -..fa-.-aa Ft a) bur
4- a-4. a. a a. IS ".S
w n4 l"4 i I a
lain a 4 tka kaa fc-!r f , a.
( J ! 4 --t a f.l 'i .
faA Attaa( laia ..'. aa-J a
a f a 1 4 Swat ! uiiai t aa
.f a-na rt t' .. a T wi4njt
rf J.l!xi kaa -a ? t a"Ht
. k a it t a . . ... K'r'if ' ;
I sr tja 4a it taa -an t 4
a 4 ; j4a!A at i- a (.--ma tn IV
"t hoi data ( A4
iff . A i. ?k ! r a
aain. ta ' a' a Aa f J ? &t
i . i' a 4 raa'rtsK
ii, P r . a lit r uf a
i--4 t t t'J!44 a'aa :
t ! Ar;t i iMar ".!ta f...r
a.:' I ' a it tta a ra4 r d"
aj ta a. I nt a -A A la Tka
'. K4 Aa mm t
Iran. 4 a f '! s . w r-.'4
'.. tk a. - f Ik r 4rt
t Ha; '. 1 k tk r Rat tl
a ! . - r. . '
T! mat . aw aj.l tuA kail
th a at la S - 'a A A a . a a a
ii! ka 4.,a.4.i t ,.r . t k...t tfc I b;4
; i t r a a f a ia t!a' ai.s
l-444-tr.U tt 4"!'k HA l.44 !-
'. ist i ii.;aft t r--4nM;
)w t ' " Ti-'4 fr4A i ra. k
..f !'! la-it tr jj 1a - J a .a'ai
4 I l-f
HIT AAwtNCTOki
tt.tiaart W')A aA Wt a HeHl
4. ff.a t a t I
i ' af t Mi . a'4 "I Tro? a4 at .
4a t'lag 4 ... ,,:; r.,.(4)
t . 'a'-' a I ) a i 4f tw a4 Kt
,- aa4 ...)! ,S.t t tn A i-l bar
i a-A V aa (." k f LI !
I ' -ft - t!a i t a 4, j. ? .),
l..a t'i I'aU aa ; li f ln4
I fca i uta .aa i I . ., e
'.iim. a I'. - . t 4.1 S.tr'ti lanr.in
! , 4.44 t -k m l ta f'A a f
tl a k 44ia' ii if- ' a A - S -t A
Ta K I, 1k -.f t4aw4t-.'- a a--l
a vari t-;i laaf 4 i4 .,-, (j.f.t4
a4 kt -a I ".; v aUa f. t.5.,1-
4.
kf St a wa !'.. v t4 Vt.;4'-4a
la.A . -r;t..i ta 4s iiai ul ! It I'
t tfaaa-larf l.i .t. t a .JU'Aa-f
kr f a I.. & re-ail'
' . l.e-tfat a a i Tf ; 1 .s...:.4j ti
: i ti a ai '- Mr
li.,. it . lat ' U tj I .laaar'a ' J
re ra (.-. la ta iji,
r aal V' f'.4. A V., -'.a
...n .-,. J t !i.4-ir :S,4i'),'4r Wr
Tf-.ial ktar'-1. v.-.t A. t u
rf l4 A4Vi.tr..ia..a. M a . W
VSt-a Nti.-i AaJ i"44 .A-; t,a5 A r
aiai ta !..- A, Mr Si. Va.. IU
leJ '
MEMORIAL DAY
OBSERVANCE
fj BElilll
I'aoal Et ri t .r f (
OUATION IIY MltlllATIIERN
aa Maaaf.a a"a ft Ca.a-
aa at Hia4 at C !
C a,
j a- it4i a r rf. tt
ka ra4 Aca 4 tfea KHt.r
:j
T r Ijf M if a '! t f.r
w..fut Ja Toa L.fcwx-
b! t-t fi4a tt t ffca fc.a4 4 a
f- var ifarw-a l
la Jf Va 'S a atS-iB'-a f
(i-v a-. .
)a t a aw 4 h a
..; -4 wa ' S a a
r tra fc.aa
la "-4 I
t i f fea j aj,
ktiba 4 I in 4 f x a f tiT
w.r a ' " f"r aa
aMl 4j-:f 4 l aaia-i
af tair a-nai ti ji' i.Svt! !
a4 ! 4 Pan. war AA
ai f at l a44 tf t'ta t -i'U.A iha
t--a f L-t A a4 I-' a a4 la
ft- 4, a ? t!s 4 la-a r
tn , 44f t akw.4ff a?
id mm. s' i a'tala'di 4 la M-
ar "t l,rk 4f ka i!ra 4
'1.a
a'a ?r.aft l"ir !:a
M tha wntrn cif 4 .4 a :r
V. kaa haa r ' ea a al
'wir b.vo.t 4a4" 4t "4'. i
a
'V
..A4at. Maf iV( .
' H ' a4 f f a;.T U
- a' f at 3 'in f. ? a t
ii m4i;;;j:a i ? i
r .. fim4 M""4."H a: l 4 t
4j ' i M '- f fc Si a . .
1, ) iit'a a 4 a" '4 AiKW-Stea
TV 4aa af 'ka t;A a
wtaffc ! S .rt ,A 3 k .i
aia-t a t a a aa4 it la tft
4 ra ft4a afcorw "- a!r U
ir fe Aa' I" V ''t ' ra'S44-
f at tin. ,- a; tn
t 'frn aa4 a at
a. .i4 ru''-'a at.! w
ra m l'a I' a r. i 44
!m. k..! ! a: ! 4-4-a aar
Sl'ttM lli!F! Mf' K E
f.KOI.N; H-v At I TF.
k a I44a4a ta ft4t4
A4 Baxaatara Raa!I r
Oat'aaa Cm4
aa' 4 R Wat It !U fV
.!.. i.' 4-r ra444 In aa
n'i ttt k4raj f Aaf
Sfla,i tat r .-. -&an,j4 a .)
I w; ;A lt tl ..a la t: !.
t. K. a ff 4
I .a-- a,.. a-a. a.auat
i t' 44 srti 4tav! aal wa f
' t.r.,ug k a ar t a. 7 1 i ha
a a. k tk. t t( l.-aa i f atriiv
isaorttca r! a kv4 av tra
fr.m tkra lu !,. fmt 4a(
4 : f r t. : 4. a' 'a alt? I -a
0 j'fRiar r if-Mja. ( ( -4
naa . aail .k''S.at J-t r-ar K'aa.
a f ih.- a f . t.-ia i4 k A Via. 4
tfcAl AkilV ) ij!4 IV .Mt AXH4'k t
aar Ikai taa aanaarina kititaiiraA
. ! I r ttif t i fkufi itra
. '.! l ta r4 u r ',-tt ava A taw a)
&a a-.. . k ta ..a-t., v
hit Ji ! ail r4.atrat4 IA ty'i'S
fca h4 ha 4ta;taa ai ' it It. at
A a 'aaj haar) a. caf. ,'!!. -4 aA-14
w-r-. I i r, avaa iha ., 4t
'la- . an ar.4 tt fl-wa r
t ra.- t i avi.ti'i.'..! 44a'rsra 4
hunt
4ii f f aivii aaiiUMrmr i ark
i a1 a4 k-.i a a.' .;
f ,4 n4 t
A ' L aMj
a"a ea la it ana
a' at 4t'.a ,a I .w- I . a tin' tj
a, ..f tka 4 aiim -tt. a
at trt !. i aa i , t anama ef Ife" A
. , ,ataa A t . ' . a aa4 I. 4,l4i
'., f ,,4,- e4 aaatr. " vt-t
tlr-h haf ' a tO" f" lltl
a ,.-. r-..,-t A a'aa a ,;:. , -4. ie.
; a nj Atwtr 4 a .
... a 4 - f t.a .hb it -
J J4 f-A rf hAiS'-VA tkW tMt!awe.
r-' .r. tw 4 a a4 A.! aiaka
t tka aaifa. af ;jEkt I
-raAtA fhalif fa.4--!!ia r!A
ft . K.ftl af ! a.
Ha4 CaaaaaA 9 htk faa.
ei.4,, Ma. M tl RwW
J, ..i!a(t. aa A4ara iA!. r..t
f. ia4. at M. ..',, 4iA i'vi)-4
' f aa-4r 'a ret.. lb aavawH. haat ha.a
I .n.4 iA f !' ah la 8i4kf. Aan.4
If ii i . re. a,iJ hr I;,.
:'- ' let l.ia ilai fraf ba
a,.'t hta fa'.'jar ktA a f a K. )l.j
-'. "t fc t ai la ttt 4-a A fc'.a
C , .! laVIIMt A-.4M k.A
(!;.,...--.' !-!, Aa i r"f !.
' , f.l I l.i.i. a a a t-ei 4A!t- AtAta
" a iint.a i aa t' anajVrra.1 t.t
,4.4 ... no nu a , ! ). n te arAtT A
la"-4 'a ,. m e-r l.(
i.ctntAkio
il l! t -a ra. a 4 a4raA f.. Ik
t a a i J.&ta;aj4 tu t,' an owl A4J
i r,n i ;t . ; h.a a . c 4 t r
;,eia,.ir. 4a ..,f ti i.A rf
f4i,'ar Vi'a ft- I, W t 4, W I
ila4a A4 tf f il li
Ohildron Ory
ret ruTCMR s
CASXORIA
AWtafCAkl ftlfA KlttCO
hf a
"ALL nED CROSS
MEMBERS MOST i
ILK TOIJIGHT
MtIC STARTS. AT T : i $
Hti4 CiMr. 'a44 Traf
Caa 4 Caanat la taa
at a ta-aa
!av ,-r f-' W "! a
a4 I a la'f
' 1 ku.,M
f f I itmi aaaf avlw 'aa
ai4 1 raa Ul IMa.ift fc aiMwi
!. ta tA tba ! ' if tw4M.
t-a raa-a tftnt k nnada
h. ; s.,a ra tut l af
Ifeta a'a .'iff. lvaa aa t ra
!. ' la
a an -r- ')' "f ajpa-f a a
b.aai aa , of awarfhara
r-aawa4 aar !! frwa
Ti,.4 aiw haa tha .u ''a a
and fc4 raa fc4 t
a;ar.-- ia rai 'jaa.
la Ant V Aa aafaa't
auW4 V.ia( la af4 a aaa'f
miw eia.w-ff f" h"4 ra la Ika,
I."4 (
..ia a li. A
a'' a !t4 I Twaa A-4
! -' W rrar-
r--i4al Tka a jaa.iT'
fea rav"4aj info fa arf-av-A
! a.aa4a a J v
t-a.l, k. I U-i'
jr rarj paaw b l laa AAli
M Ihm fr-at w f"a4 t fca A
.- w ) Man MfH. At T ti
ar 1 ka aara ta .li tm Aa
; .. a.4 aaArrk l tft
i. -a .. .-a A rrt ?U t
g"fc itf Sfea WAki)Mt"A t (If AA4
iw ika t-a'at A- J'4a
ah:4 Aaa arf A lAft 4-A
t.. t A k-r.-a 1T 4 ' Tka
w a a,4 . Mf IS tnrA
(K t "" .-: r?F-1 "a 1
ts sba-ar a'a fcWwta aa.4
y.t rt rj4-4 ta la gfcr
m , a j
p.rt$ V T Kf - ft ii-k'
ya . ' bra
, ora4 a -
4 Waif fci II AJli4a Aa.-
J.,"f, mat V4 ft
tu4 a4 Ik -M4 t. ,ar k la
.fcaas ! aa t.t 1
I 4.a-.ie.m I i'jf ra-l
I 44V,r . k TaaHl -- 4r
p. i wi a
I'.a I r.-4.a VrmSrti
t).r,ii fa
a . 4
laa l pv.f taaa a4 4"tia
Haft a v4 at 4-na a4 .' wkk
It4 I I r-a
iy iaai lata a'a Tav4a
- rt Ikt W A'4M
, .VrtaMV.-:'iS t. a "a- . ' at
. . t ,4-4 .. .. i a ta 1 -aa Ik I k
'! '"-44r 5 6 .. 4- 'ara u
ia a b.t ta K.aa , A KN n-
i ,n m . M 4lt 4f ..' '-, 1
al . ' far.a, a W a ,-1 t t . l!
k - a 4 tv f a fa.ia.' .. A a "
t ka 4 ' 4'i,!M - A fat
a1 '-- aak4 ' IVa 4-.h-;-a ..
J., 'f It. I fVanaaait t,aH-ii a. 4 ft
. i -a A ' a .14 Ma4 -4 rm
T k.aa 4f lO-ifcarir. VWa X f
l'; ft. K.4a aW a. '-: I a-e.a ...I
Urn remirtt aat l grtaat a t u t
. ,). Hi !. 4a4 A A 4.4. k t tl
taa a t f a raiaMt t-i Ik a.t k 4tl tr
k. t I ta i Aaier -t A tfl
ta tlv a.ark 4 1 1.- K4 ' rww lu
iTjiatr
Tk 4,4.aitttii 4 ..-a tat a'4',f.4 th
lUtlt 4f lit r4H4aAif f U S-4'f
i-.t-.A i llaf't la IB l .fe totaef
. a 4 I ha t4 f.-t If f4H))'f
4 A luak t4t tk. A.aa't .; 14 i I
twtfti A aa ,.- -V a aatar i aa
tfi aiataaaaa
la ska l.aa .f t .art A f,r t hi t
I1 f f 4 la A t4fl tasa tl. kaa laaaa-a
da am.aaat 44 1.4 ft :HlatA A !-fc4f4 vtat ,a-
ak.a-M - tVaaaa bat ara f k.aah ,
aia' lt . 4
i,! 'kta ai,a t.. Mm
r4 a 1 1 j a.rJ tka'. K fiaa,.4 I !.'!
ifa4latl t,f t Tr I al4ir
i .fc.aaf'. Awa.4 has iA i44AA.41tA
i :..,; t ,aak f !'. X a.l I raaa at
f.a C'eta, i'taxiM C sk jr4
tuiTikM ten I vacttt
It) Cktci 4 14 t ktA A RaAV
A Ha4
ty':e4.M. Ma Jl I' -16 caaa!1 kaa
it Aua.ka .f S ? kaa tvat ta
. ui tk wa u!iv l.-'.ar
T 1 ataaa -tr ar 4,4 a4a I aa l-al
aa a
S ,':a tar 4 a-4 "f )t4 "V-'f a
' ! . re J I i
IS, .4.u1. 4 r rt..i.-i t.-tf,'. IJlt.
.a X li
kCkW tCT fCft COtTatAtt
hk.'A Catv Kkaaa Mr a K4 a
ir.a-i a .
Si akit-.(!.Ha Ma It Ua).r ai A
'..a! 1 lt 4e ii 1 4"kA-
a..4 AtM 4 a 4'ia4 l.ia bf (hra
iai I Itaarr a I IS at" i a-cairt -a t A
r'M4Miir Si jarmf -.t .a- kal.
TOO LATt TO ClaAiirY
la-l ' a
14,r,4 4t.4a; .,a a a4 4 M
,. a tw. wa af!--1, wa va'A a. -aa'
a. ,ea ,4 aa . a '4r w . I
j....4 4a .-aa a4 I4a.a-.af a f-ar a-
4.4 a t i
WM i'-k ama m av 4 ' '
t,aa ta.a'f 1.4 aa .'a aa 4 a 4a 4 aa4
t,.t.aa t l-a aaaea. - r a kaaa' 4-aaa
l .,.a 4 4" .l4,aa4 I. a aaa-.
14 .. 4 a9v44iaa44M4. la A4 Ve4 '
i ,Sv4i va a. i a.
52 DRAFTED LlEfj
TO LEAVE HERE
Oil SATUOOAY
UENMNdTON TO SEND 21
Cat aaa4 Aaa fa4 Ca Oawaaa)
aj Wi4 Ta CawaI Ha4a 0
Ckrlkaai tta.
r,f f ?4 a, .af uaA rrtAA'f rafH-
trAAta. tl mt f!4W ftAI tk arf
Vi4ft..-, AAA t4aA rA.tlaatf 'Tl tv-A
atrtk-A at4 Aitt haata kra Rat rSafkf '
twrtitac fr '.t la4. AlAf.
,"
TW -( r tj tat f,a tt' ra."T la
tvai bar to antra & 4aa
pta4 ka k'SfAl4
T& a4 ai-lf 4A fcf t.sa aranal ft
A fV fi4Sf'ij Si sains of ttVA
Kil'lil.-! rn4 SA ka;t 4" A "4 a
rTiifr A'i .!i.ar , 1 W aAt t4a
ta la 4 ,f (af '. aai ta Aaat
kaoa A tta Ua ta AA fAiA
fa 44Ar4a fcf ttVKk, It ' A
Kerry St. at. I.. a.J HarsAiAA-fm
nA tat lj.rf, Kti.A lk-4.
Sk tt.aai f 4 'm AsWA fe, JSaa-r'Aaaiar
f. a. ttr
klAA k4lA.A ItAataatt. I'WAA EA
t44.
JkakA iJ-ktaAA. i. fAAl A fttilflWA
i attaataar H ik!Ak. fktta.tfe f aAftA
1-4 rj
IMM IkaAAtVC'tm
HaVAf ? Jiatal A aa -tt flaAAiAf !
t4rA itrf -ar. Waiua,
It.
i Mk(i a flf fm, AAraNirrg
a. la ;tAf1 (i"iA l'Vr.i
V 4 i'a I AfS.A fa. (traaft
V '? i-aaafU 1A).t'I. H,4a4
( (ta raj
4r4 rnrtAa. ..riijru.
Ilar?art t,.-.f4a M -., RaaatfaAtsr
Jj f fA--ta HAatT. ikfaatnaitt.
fr.- VS u;ka l'- M. NNpfc
Is a -sIa (.
I"44r atatj Harr-tHl, rwshtvA,
i(aJA4 Ta-aataav Aa4aA4Ma.
Ja'taaaa ii ki'A fwAAiiitlM
' S4t r : MfGna.. A .aa-
kif4J f t,kai f-aa!f
f4fcr m T-'tiiA, t.tfA.
rtkr4 . A fer ns-awaa. MaA
k'alaar I a.;
J.fiA . Trajaa t .fe,r
Varmr !.?! laAs.a. AJf.iMr4
t jn Hwr t!isA. W tntiAiS
rAkk Or $., t A Mr. t. .
f.r-aii' rurtttAA( iA A'i. RaAtl
Sa. ! t).
t.jt) Itary KAigSitk. Ha.AAtai(4
(.aara l-ta-rata akaar. SkutAtk
t ..
J 4lb Iara,a, M k-- Vaaiaar taat
l(ri!4 A 4 fcf Jefei,)t, t4 8
I'! Vk.iaj. Kiii. Viaaa Aaat at
lA,a?
SI ai'ar i.- H--A ktA waatAT
ta j.;
Si r-tm .'a .. W !l'r St AcSsm
t'a-
t 4m f'at'aA, faata41Jf)
v ! : t itafltfjr !. f tj a ai
' lajaat W Ha-kf. kk'tialk H.kf.
t 4
''" i H,sfetas. HaAAtAt).
.
ravlaej, 4, 14 t, ... iNtrtfea
.- -A
'rrr Fis-araa !, :aa4 Art in,
-tf a riaxwrl law-atifaaA. kfaaK fcaaaa-
' i i " j4 .
t 4 rf l"Vtr tf.. HtSU
.' i,-4,, KA!r. fhAW4rt4
: c !k Sk T i . t' al.
r -Aa la I .-.. A. WilltAii
-a ff A'fraanl SasaAlla'iA. AAlBf
kiatt.e t.vii k..v,l.. ArUkiMI
l--farti J t.a!!-. lAa''to
'ftlft A rkeut. thAA;a4a
J 4 V ( 414.1a ;.' . IkaAAtAari'aA
(.CAAO'kja A&AlttT IkjfAtV
0r At C'aal tAfea ka ka'gaa4
aaa4ia1r.
ria4. !. Mar II W "fc I5.A
iaaaj.jtij.tiuA n( fttttoa tm tA
'tat ttiaa tka ta4tk i arvarrr' a
r.a ' (.Hi ha ha 4)4.4 a U. aaatATV A At
a44ITt tal tl-;.JJ, til A'i teaffja-
ta a A? -4 tavnl t-rtjra . y Ak4 kaaA a
!' kA f )t hau-tt ffaitfittafA.
I-Afar ara tAafrax-taal te tcka ttT
4f iia tar a"4 Ai4avliA 4a4 taaA
!? (rv,-ar' AA AtJ.yA taikaa k r.
I .a- tr I Hf;.iJ tVa ratra't4i4 of At
rs,. 4ii.iJ'wAa. I..i,hai Ia AiM
. .4--4 ;- 18 aMkarAti4i t4 iv
I ill -! tal
Vt!af a4 aA4larA Af AfJavJ tat
I",' a'i k'l aaa ; I kaa aatrr aaA
aai ti la.r rraa t aatr ekt .
4r4fe'A Af AJaJ fltrfAt'ttaal la fat
. ' .a.i IS a'-ii,- 4,4 ta aa &4i, t
4 A -i tv( 4 vA'.-.a f f.j caPkiba4
fwSt, fkojf ,re t..rk4 otr ta f4ajrA',
j-4,.,(i.laJ. at the f rat (..art ai alii I
a aatMtat Arrtava
TH t Ala4 tS'A'a i A tat'-A
I1...4 fca aliUt4 A r. t..rw k.U af
t fur ta -rV & t.a ttarr
ir 41144 la ft'T 4,f kaaAr4 1 A
aa a ; a
ii4r era ! r4--4'r4 tti ja
a lb aa utT aiia ' Ai:,j
...aT an.iat tvf t r-.
Cavrti ( TkA-
aak ItV ikk f4ANiA
V. .
4: 4 na''f a ta Ir v jr -
aa a: 4 4 'tar.f r ? atrtA
aa.J ba r crw fe Sr-.4 tka t..ataaa
A.a-4 tfawttk 4-1 aMta" AiO4 tatatjMaf. Mr A.
Wr aa iUrtai
Mr ac4 Via MaaA lV4krss4,
X.nfc litaawttA.

xml | txt