OCR Interpretation


The home journal. (Winchester, Tenn.) 1858-188?, July 09, 1884, Image 2

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn95068565/1884-07-09/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

A'. A)
It
,;
;T ll.f II..; -.- .J .i I :
I ' I ii ' ..rat'.r n llnilin is, lull
ii. i.li ilml v. l.n-li I .1" k mn ,
tt'M. .I.SI.WTi'.l;, K:
H III)' IV H
HaLioad Commission.
IN THE PVLPT.
NASHVILLE MAhKET.
I! i.cl.-ir niilci. 1 . Iiiliki'il.
Pn-cac" from the Sunday n,m,c. e v..:',.
I.nnl - Smmlhil.e, in ki'-'x, lli-ls.
Vyi' liui v..:ir. ..
' i -j Hi x in iiiih-,
if Tllt'ee 111 Hill-, . .. ..
i ','! wii ii -. in ..in ..i 'i
1 A J (-"' ri'iii" i
i . i .. : . I "
'.P. Li- I" IU.ll rl.l'.l. N : min i 1 1 ' . 'Yllllf.-.-e
.-in .-tiii-. nnv (me ever tiiinii:t .iliini an. I r.ve
"'' U' lV (llllllli "ii.'" li.' V hi'"!..' LilW
I"-''-"' ,,f(:, !. V Mllf'eVli' illsillliilll-l'.
I- ai.-im.' I- sci I. i'. "'..... , .1, ,, l, l ,,: ,1 i,- w;i.-; II
! hr.illier OH ill.' Ii"ll'l 1 I'1'1 M"
U i f , , .. ;., 0 . .iMiiil.ui..ini ' thai i" i" "" 1
!'1 .!
A li'li'.iir (I'fiin.) fni-ri-sjviiiilciil i.f
ili.i Nii.-livillo Amen. '1111, in a i', " i
- ' I ) 1 1 1 1 1 1 1 ; -i I f i j 1 1 (u tliat Uiirr, makes,
i I.f f'(!J'jviiir remark-: i
lr -: 1 1 1 Ciiiii!iii,-i..n i
let has he, n tl.el.ili'tl llli('..lii-lltilll..Mlll, I i. ,,,..., t!ii, ,,niiii"," Nlitl Mi'.1
S.nnon of Honry Wti'd
Ceocher.
('.Hllltl'V llilll, I"!'
Ivr.ra' 'r mi lir-t Ii.iiuU. ! J
1-Vii'iInT Trinif --. r nnxii.
i i- I ..I. 1 ".-. !(!..
. . . i i . . 1 1 1 i- i I ' ,. . I . 1 1 " 1 1 ' ' i .
I '.i .-.. Il l' III I .1' " r i.l IIS ,lll, 111' III. I"'""'. '
Mill llll. I V.'l.j llV ill.' (-(II I
A similar liill iii M:--i.--i.;ii l.a ...,.,,. .,i. i... , ;r.,i.i ri, " Tli,-' Ikf!.'-"' I"'1
I I... ,!,,. I.'.l. imI . . ' . i , , , ii i- i I'n I'll, slit let. '-'
, ' l i ll 'Ii ii ' ' , I. V I ll :t . !l I'll 1 I illl .1 . i 11 V I' 1 -I 1 .1. i
'. . ' ' II I I . I !l 1 '
- i ; v -inn-, iiini .i.-.-iiin-.i m im: nun
iili.l Vniil lis iu -i,n(!i.-l wi.li li.'l'i -"""'It'
101) II,.-.
III. I I'l'llfllll CiillSlllllli.il'- .III'!"
, .. rvr . i- -I y-t rf t -ITT r Tl mill J I 1 11-1 ill 'iill.-lllllll.il1.- .1 u1 1
DEMOOHAiiC irJKEr, !.ri..,.,i dm. u i.;u.-,- , Ilanim K Kt,v ,,,,
: i;
Tlu- N urn i in . - i-i ili.- '.
lull i:i.i: i'ii - i n:
.1. '. i . 'l
i:..l.i n I.. T
lie. n nil. ii :i.- ttiis I'V . I'
; ,i i , - iIh- t'ciitli-iiuii -.n (l,il !i-ii iii"ii;:ii In
' llii...-f In jUiLlillll I
"": '"' ;li',-v..,i.. .:-. i,i tni .
! ..IV..-. Ii..- hi- .l.ll.lii'i.n '-
Nmiii i.f liii: i:i--ii;..'s nun- :
" ('ln'i-t i- r. vt-iilf.l tn h pit-lit ninny,
in -ti fin ii-iliry kiinw iinylliiii' iili'Hil
ii, siuii.lv :is lIn- ('iiii- i nf tlui i-t-t-nr.l
ln- lii-.tnrit- t'iiri-l. Tin? ililUf.iiiilll.Ul
ii;: ci'iii;.- I.;, i
!.-iiii.i:;l is y
' li.-unl lit- i- l.-ili--i
i I s.l-. . , I...
I , lull ..I s'llSll.
iii. I I-.. ..I ili.. l-.-.ii'i-iil .lu:li'-i;ii-y,
Hi-1 ilii.l:;t' i ' I 1 1 , :i li-;.riii . iisil.C'.l'l ,, , . -rt Uf - In (! .1 i.-l -.. I a iiicUirt: IVmu
.I' Ilii- Sill!.- C...M-N. ill Mi,-l-.-li.il, Iiiivi- ,.,,,. ,.;.,!. ,,.' I, ,,,,,,'v."
iii I'- --'"I UIMi'i tin- 'I' l -l:-'ii iiii.l i-n ..-ii :. ,. i ', ..i- ,. !i.!,..i
. . .. I l II. l - l-ll'llll-L"! .h.iii..."-
I ' I-. :it i.i ti i-x :n l 1 I n- ::inn- rrsii II. II i-. .1
in "i
1- In-1
lull , I'
iiini' t
. 1 1
! ... I . . I.l . I .
I ' I I.' II II ' - I I ' . I I " II tt I I . 1'" " r
' ' ' , :l,.rt-r...'.', iilu.t.si i-. rliiii. Hun Ii..' ''. .;,,,!,. : iui;.!.,-!; "nil tin-i:ui--"l
1 ' ,i-,m, ( -.in t "ili iiKii-iii 1I1. -.-I-. l.-.-M , ;, iir,.,;,,,.,.1,,i;,,s,-.,!,riil-. "ii'' I'.v
. t I .1-,.). .i--. 11 1 .i.r 11. 1 1 iii .-in. 1 . . . f 1:111. . II
.,1 1.
in.
. , t , . , ,1, .. ' . .'. . . . ..".'. IK
' " , I j- ., S'..'i. .iiIimm. ( mi..
Ill-' Ii-Xi :
V? fii
M.4
!. I;.-, -i i;..
v. v. ... 11 ; i
i. M - I'.'
1; .! V I ,.'
V I !' I' ..I-.
1; IV I. i.
I I Hi.;
r : :.
.1 ; 1 1
I. U 1 1 .1
.1. . T 1,1
I I1'' '"I:-.
.... , I I :.. Ii-r.
!;. . : Ki. -.
in r 1 -r
I in' I ) -Ii. .1-1 :l ! il' I 111 rl V III .-!ll I.- In ll'
l in- -i'..l.ili,ii.i;ii-i.- 'iiy liui: "n y .r..-- j... .. ;,;,;;., 'j';,,. 1 . ,,,,,-( ; ,-M
in. - .11 - im mi' 1
'""' 1 I'1-1
I H'i".'l'lll t'I'llll
'' I , ' Ml I'lll-I '-.
Mini, i' 1 11 11-1, is nit ;
' I "i ..I ..'1
lit " ! '
.1 m.
l- lis 1,1.,: '.'
Il i- -'i'i i1.- !i!.t I'nii 'I i
li..i.in:i:-.l i'i ' '!. :' ! :
-II v.
1. 1.
he
I tr-
lit
1,
1 11
1 ., n
n. ii iVn1, ,'-.11, i!.- :.n;vc,,'',':"v 1 '"
iiri-ni
t-i inn s 1 , :
liiliiiiii- I
l-.N:ii,i"
. , :.l., ,
'I'll.' M. Hi.- l-;li S ill'I . A -fill-
lilv ill ' i ' ii .-ii Tlii:; i 1 ' ' !' 1 .. ' 1 '-.f. k.
..!) j Ill-
Tin' v,. in-11 ! tl.. ii l.ii ' li.'.'Va- pi-
in iii-;'. 11. I...' !
ili- 1- iml y I ..v.-i-.
( 'nil'; n i i'i' .1 l'..i- ( 1 '.1- l.ili'.li
dl'lli.' ii-i'.- tl III, 1- I. ill iiiihl I li i-i 111I11T.
Tin' liill Ii- in;; .1 p. ' nUn
im-IiI iiii-r,
I il i- n -l ill-
N "i, tli'.'t, ii .-n'1' - '
U!l I I-' ! v.ii I'i. . - '
-1 ii.-.- vit ' nf -nil'. '':
:,l::n; Il V. .;.;-rail-'.-
i-s !"l 11 ll- -llUlkr
.'''.- '.1 iihii i .
l.V il.'l in.li.r ' i'
I.V tli-l -I in..!.'- I".
a'.i In .i- 1 'I 1
lllllkl- i. 'I-. V, I'll ' 1
v.ii-. ',-..',- . .ii . r-i
l.i-i.il. ! ;'
mi.- -..i , i 1' I !
nl nil r 1,1. .1
111 ;
1 ini' -,
h-: ,j'.l"l:lll"ll. !
;!,;,: 11 . iiiii.i
1 Ii- in. 'in-. mil., 11 ;
im 1 .-I., imIi ; iiisjiiraimii i ll'-iim-nrli-s
; His n-al, il' .-illi, i-i'fiii r.'i'tinii
iii.il ii-1-.-..-i' ii."
' A in. in inav Ii.- a iii-rfirt an.l tliill.-'l
Im.. in,- l.iv. t-i. :i s i 'i-r int.- '-;nl,' l.n;l- , I.,. ,! ,. ';,, s..'il.m hi- tluiii.ilils niinii
I'l-li ji'ill v.. 11, 1,1 :i Illltliy l.'ll.l-s H- HUH
im. I u l
U In II lIll'V S" liiliillllll.il:- y
I n.l'l ( 'nll.li:l--i' Ii II llllllil V. i..i il Il.'l I
i. l, :.!! r in.-1 ,
,. ;.',' I- I 1 , 1 - '
. . V 1..'.
'-.!.. . I.l .11-. .'.I li,,'
' "" I .""'" ..",'. '" .(. ;,'. V i,: l. j,'V Sill I'.'t'S
V" 1,V 1,11 ''""t-'"'l ,. ,,".- i,., kll-HV (Tll-l: I."
.', Il-ll.l"
1 'll'l- I'lll'.lt.-I
il Ai, i :
Man- - iv.-. I,! in
i'i'
I,,:., .I
; ' i1-''1' ,'r1'1 ' : , ! 'Hu n' i- a -:vi,il,.,!i.: Cln'i-1. .'I.-
I'I"'1 Ill'I--' k :" ' !l' 1! i.l Li 1' .. 1 I .- -Ji.i.iii I lil: s 1 1. 1 1 III.. si I V
s ll,.lll,l.t lill'.l (-lllsl.'l- ill-.'llll.l
a'.'.iil I:i;i.i - ;. :l.. 'ii: i.alu
ii Ini' rlii,ii'!i ii 1- I,: .11 M l". I.lli lv ,-lH-li
I'.. v.. Mi. 'HI
ll-
1 1' I'I' 11 It'., "lllll'll .
I ' l:,i' r
II
1 11 1 --im,' nil ( '..iiiii.i-.;..ii . n-ii a- tl.-
':l1 !"' I. .-I I - i -!:.! t. iT- :ilt"i.
'' In I:.- Xmlli Ali.rl'i'-HII II vi'".,' . i
'" ,l''.'-' S, .l, Inl.i I . 1' ' ;l. i- l.'ll.I .-11' '. lill III li 'lr
- ''''' mi I'i, -'ii.;. , '. I.v ,in.l:t. ( '.. . , I lit-
a .
I ln-ii u - ,1:,,- in Chri-I in yna
K . rrv I 'Ml im - in llilll a I'i. list lli-it lil
II,,. I ml.. " .'-. il I.. ll;r lii-ciiliill' .-!niiv
. .1 1 I.
1-1 III 1 -i-r
I 1,
;' liu
in. , in, 1
-,,i. '-, .-
'I
1,
'iii
' im n
,1
i;,i
Vl 1
1.1,1. 1
lll..'s V I.l.. 1,11 '' I' I
I 111. I lIn".' V. ' I'i. I liln-'l I" ti ' .1 '.
I.,!- .,; : 1 1. nunc : tniit is iiii-ii int.,
:,li il,- 1 :. ri-n.- (-M ills iiii, I cm, luii, .11-
!i. n-l In rtfitri', :.l..i 1'"' .! ,-vli.l: n- I .-Si-ri,'li.-' i.l' In-
"--' kil.i'iiiiLi-Isli'i-.l : j;.;. v I, ii- !,;st imliiiily rl-,-
"Wii' I', rl. I- ( i-f, v.l.irli !,:ivr' 1,1 l.i'V.' il : -, ilitn illi li'i, l.V rl.-i. il
I, -, ii -liiiii, .i niili .111 ti,..- . ri n I i. 'ti i.l: tt...,!i 1,.. 1 ,- i r, -.-i;.-i'lr n. tn Iiini."
tin- -u-l in iiii'.-n I or ! ' '' ill. tli'' !-!:il- ' I ,i ,:,'i : ii;.im: licit-me I'.'.n icr
ini. I :. Liii.- I .y (!. .I'ii'it. IU..I if il u.i-' J,, il,'. (.nn-ri -niinii who uln-n
.. ,"''.'.' i l.-iil. -I Mill' i- li.- ' I.-''- i! v (iiiiii: ,!' ,1,-11-,-vt r ll.iiik nf llim
i' 1:1 ' ' ' '" "' n!ikc. I! iv v.n- .-arli ii tniii-.: 11
l" l"f:ti-r- li'i'iii-. im s "I'- ..liiiin:,! i.i.i.l.,' n.il.v. .-.1 1 1 . s 1 1 v.c ini-hl
-iv- !',,.-1 -ii-., ii, nr. ul' !i- i-i.i: 1 1, I- in-- ni'ijii-l ....I- !,.,ii-li't aii'l li-t-liiiir "I
,-, 1. im- 1 - 1.- lr..' im. -i.t . :.i..i if i!..-;.' ci,r;., t,,.-,. V'l.uM In- ii! 1,-a-i il.i-cr
I, I'i !,,,!', .-'.!', I- I-i. il. il. Tlli- ! llll- ll.,,li uli'l n ll.i-ln 1,1 IV."
i . ; i 1 " -i ' 1 -. , 1 ; .-1 i 1 , : 1 i ' . : -: l I 1 1 1 . . nil.) it i- :il'- I In- i-i',n n Cl.i i.-I lli-.it mines tn
ii; '
I :
tti'l'i: Mili' i'.
S
ci im, -
,1 '
I IV- Iillt-'nii' 11, -II- A ,1 I
H'l.i I... I. ..V
1 111 ' t 1 111 .. ii.. I.. i.n .. . . , , ... . . ,
In- ilil'.lll If- " i- n I'.in lit: ll'M, t .,, . y. ,11 lll.'il'-ll tl-i -illiill I'Xjl.'l II IK'I .- Is
Iii'- !. ! - II .1 ' iii n liui-l:i-ll, iii;.. Iii.ii. T ll iiii Unit v.liirli en mi's liirni-li
u-Jii in int 11 iiui, in. 1 1 :i! tin.- ii'ii! liny il,i...-i,,l,y. In-u n 111:111 mil nl'
I'l'.lll l!.lli-"l.'l ' II I tl 9 ' 111- .- ,l,i t Aj'lTIt Ill-is lill'ls llt'l', I'i' llilll II
T!,,V r II Iml 11. It 1 1', I- il:: liii- VC-'c 1 t'.. 11. -llinl iir!lil',- ll'lll i- joy to llilll, If I
I - .1 1 ... . . I ' . I.l . "..'.... I
,1 ...1,. i- i-.'i.i.n, . .i.-in,..- 1., I''. Ill- "i li- I illl ,:l'l-. :ill-l 111,' II , III!- 1,1111 ll'il llll'l, l",ilir in If I'i. llll II UV llif
Nn:-',, ill,. I:is 7;i'i mij: f :ni, I i-iiinll 1 -'t ,-,-,': .. ,1... .. , . ,. rim.- -1 'tl -,vi- 1.- n 1 . -I nn I Iii-tfii-.-- ii.i-hi."
1!li,.,i,.-i.in,,:; .-iui.1 .in-. m. ni-r j,, ,..;, ,. lh!1. ,,,,1,,,; .,,
l..si,,.,i- l..i,-l tlnil nianx 1:.",- mil , ,,. i!; . v.,i. ,., i,,v
"' '" ' .Imiliil. ii.-V .1. I...I j.f.j.. , In . ti- I i'i' , il1"1 I .1 ' '' ill'i- ii'l '
.larks'-.i ."'iliiTv'"., . i !.' Iiil-'l .Tilnf, I.I.I ..'..... r I- .i-! il.il 1 1.-'
I ,. . .... ' ill' tn i,,:i.,,i.i. ,',i- ,1 ,.' 1 .! ,. ,,i- r. . . .
Wli. iit- Nrw, ilry iiini in inilliiifj
ciimliii NnaiU'i'.
(',,! ri'.l. p. r lut , il( i'i''-
Ilvr. lifW. t'l'.'in a,""'. ,i,,(-''
I lav. ! If - ? 1" J"-'" '"
Ilr.i.'-. lvrr:l::UI- l 1'nlllltls itll'l ll
Wili-.i, -4.7':l'"i'(il1
t 1 . -. j -. 1 1, . , .
( Ml t If. I'Xtl-il -mill Mlll'lll-.', fi.."".' . , 1,
Tl. bauoh's
3 Hoadquerlers for
Dry jIoocLs
Slats,
filiJOl.S Allocs,
- Xri-lcr Puns' Wamitilcd,
......
I SlltH-S II S'K-l'iillt V. I
1
iSewhir UlndiUM.',''
1
TrnsiliH, (:.
l-'.'i- iii-I'f .1. M riilrliins, Winrlit-sl. i-; l'af.y Slumk, Cuwaii; I'.S.Mu-lcy, Hiunl , ,,i
. r. I: .
iijirlC-i
n-l,
For Everything that goes to make a
Desirable Gun, the
REMINGTON FIREARMS
ARE UNEQUALED.
GEE THE NEW
SHOT GUN
MODEL OF
1882,
RIFLES,
SHOT GUNS.
REVOLVERS,
Al RIFLE CANFC
SAHMSfor HUNTING
and TARGET SliCOTlNC.
jhy SEND FDR UUSTMUD CATALOGUE.
UfiiBERSON, FISRMAN & CO.,
60UE ACENTS r.CMINCTON OPORTINO COO08,
western office, 26 0L loo DnOAnWAY.
D. H. LAM3ER?ON & CO.,
73 STATE STREET, CHICAGO. ILL.
MEW YORK.-
liii- nn.'- ;n -i.'.imi I'.i.i.-i - 1 i'i;. i-i 'i
vt-iil . I 'ml Inn !. 111:11., in Iii - I '.:
n p mwf ryB?OT pis s p
, , ..'i, 1 T;.-'.'l'''.y Uli";- I'.n I !. 1:1 .... - ..v-" i. 1.1.111. 1.. nn
111 I I I'll I III' it I.l.;"i 1 '.'-. i ' "-- ' ..'"..:,'".". 1.. iiiiii
; 1,1' '1,!.. i'..;'. It.
I;-V-... A lull line uf Sf!n,l Ui,;.:.
li",. All kiinl - nf r.iult-i- tiiki ii iii cx
cliaii'.'i' I' i' ir-.ii.ls.
jl.-l - ,.11 V.'.'ltl V
;, ..i'.i''. ii uii1!'
ls.l 1 in ... i-.r in. '': " '-. 1 1
i:. il .-:
.-ill .it-..
r...l.l-.lli '
.- Iiy i.ui'l -'ii
.) )!:-..
N irt-Rcit:-3nt Notice.
li". .1 , .1,.. Ji.r l!.- iiiiii, In 1 i.l iii ii'lir-
("iiiiuiii. .1 v . , ; 1 , 1 1 I: limiii'l-. Ti n
in 11 1 . i'.- . 11 fii 1 1 1 . 1 in il.. i-i.i.ly iliiriii;.'
liii; i.ii.-l 1 nr.
.-
Ti nllii'i.1 I. iiini I. Iiv mi t-M-li:nii- :
' W lie 11 ;i n.iiii !.- ' 111 ilii 'i' t illl Hit- til
iltir lie lliiiil:.- il n Imi'i' i.t-l Im i.nliT I11-
l!l j Ill' .-.'ii. .1. A il'l II,. II In- -lljl-
llliiiili'l iiini Mil.!- Li- In i; l.l,-"i'.-."
lill'.- tl- 11 Ih 1 1 ".' ill ' 1 ,. r I,,:, I Ii
crini'-.- ii !, .!. I . . 1. 1.i .;. v n..-: v I"- 1 -
i!
1.1 11 . 1 in In-tli.-..: .1 in- "li. nt nl i.i.i'i.-.'i:iy Ink.' y.iiir
1- :i iii u- n I'l'li.'iiil Mil.-.-- ( lii-i.-l nv.iiv li'.in sun. I.t-' Him In-
1. u'i- !i;i'. tl .-i l' .1 ii. i.- nn. I ni' i'i V'.iir.iwn. Tli'.iiuli nil
.- . ... t . . . . 11 r . i'-..ll
ilinu I tli. 11U my clnl.l l.nliii'Iy, it l.s 111. .J . .ini 11 T vs n.'irs t'l iinnnv.-
I.iiii'i- in ' 1" i.i' ." I'still .I,. ,.t .,1s
1.. f i
11 '.'.'; I :..-:.i'i . 'A'-,
Il :
'c 1 . t r. . t . ... 1
1 V liliiV I.l KI IS II I L SIIHI 1 1 . iv i- ! .1 I!. . ... ......
. . , . - .v . . . . , ... , 111 I I m II 1 . 1 I ' ' '1 1 1 1 ( ' J I I .1 11 r 1 1 i I 1 1 1 1 i 1 1 1 .
"!"' ' V.iin. 1.11I t.l tlif .-illH-liiiil-y Willi.' Iln-;T..., i; :,, mil, : iimih ,-.,iii.i-.in:ii.l'.- I. Ili,
-III i- 'r;',i-il:' llll'l -.-j' i. illL' ill -iirisl. ' tt lii.-h i II I", lliill l!:.' tl. ii ll'lillll-. .1. 1'- :
Ti..- I''--:. in'-!. -, i. -n.-i-iil Im-p. iliT.lt-.l li I,::- nn Im.-iii .-- I.. ii.tiM-l'i't-i-. Il ' -r-i I -liii. '.Villi. i.', r.iiiT"i!-li, .1. ri
ni in 1. :-. in. i,t- I,-.- v.lni'li l.-H'-i- niii I v.M.i',1 i- li'.,-a jn-i:,'.- ..I'll,,. 1,,-ii,',' nn.'iii.n, M'r. -nni- T.nii.y, I... 11 I'm I, -.1,1 i.n.1
I- l.i-'.M-. !i I."- imin'-rali-h f...-:..'.l...l .l-l-i:.:.!.,.' tin- I 'liit f.l listii'f ! " , 'V''1',-'i- 'I'i! ' " """
1 ''II ... , I ' 1 j ft- llll 111- III I .'llll. 'Ml'.'.
Im I .if tl- il l li'l I. I" mIii.'i'. . , 1 I I '' nil''. I Nil'"-. I j, j, ,:.,.,.,,,,.,. ., , l,v il,:,i p.ilili,-:,-
A I hi. I' .1 1.11 it Hi-, v. ill ;-m ,' t. 1 " ,',:,i 11. .1 mil' nf iliM-f llinl lliink ii, .11 li. niinii i,,i-1 -iii'i-i-'-ii . 1 in il"
I-. i,t .. . i,:it il,i- u,,-,l i-;i 1 h.-rc is nf ih,- ll"iii' .1. 1n11.1l, ii ii- . 'it r iil'li-li"i in Wii.
i'i. rlii-.' ill'- l-..li;i. il. .1 I'i lit!. I'll il ' llliiliil'.-li.t; I' li.,' -Iniv I.f (i.i.l. 1 t'll, -It r, I' llll . li jll i I'i I 'l I In ill Im HJ'I'i 111 illltl
.1 111:1 Ki' Hfli ll-i In -ill'I lull, I'I IMI'.-1 lit- 111:11-
lis I
!i! Iji:
1 . I 'si -
' r -. ,u
.in
llll'l. I I.A.M;ll'
-.!1
I- llll'il III' i
vi iil'-.l. . ii"l In r I , ii.' : .' : .' Im i:l
Miy.-, 'N" i. Iil- I. v, ii" li r- .-, n in .iii v,
ll'l Ul'lll" ! llll'l II , U'I II, ill I I' '. 1 ill
Siiil.' nl I nn, ' " 1. ii , .i.'in 1 In-iiiiii-1i
I I.f IimII. .111 1 III , f '.li" .- i'i!.-, -.1
ii-. I liin". t : !-i 1. .- i: iiii-ii v.. .i.l. I
Im v.. h.i'l :i.- 1 n.v : III.'- :i in. . 1 ;i i I-. . in
llllllllt V I'I 1 1 . Ill lit' ti; -I ,;ii',C.', V. III..: V
is Mm- t.r iii iiix.'i
I
1 I -.I- !. v -l ..:-!
I! r-. .--li.-il'" I. '...-1i-.
a 1 ,'.- : II. t.
1 -! 1 ,"i : i'i-'. in
.- - -I ,.'. ' :: '
i ll litl '11'-: iii'-'ti'i'
,tc", t.-. '.. ' 1.-1 '-
11,1. It Mil "I
.... I'Mi' in. .1. ci.n.-l.
.1 . Sj-tl 1-. i-i .T.-Vt-ro,
:: ,'; 1 )., 1 .!;..
n, Vl I,- yr,.n t..
!'t ;'.' l"' AAAA:'!.r)
'" '" ' -I. - :- ,1. :.i
1 : I- ' ' - -. t.-.-i
l.-.J. I'.I, I'.I
i. t c .1.:
U 'I. :.: ir.
- L.
11
! 101 Uluod St, NudVill".
.;. .,,,,1 ,. ..Mi .',.-l:i-:'-.--l:inii.' iiii.l t iivt l. .in-. ; i mui1,I s,,nii, r lliinl; liui; all fliiiri; b u
' . . .1 I...,'. ... . ... .. .1 .'.'i
r.iiii-l nl W'iin-l,, , I-. l-'ri-ul lin t-.iinilv.
t I'll l-.i-if li'V.nil. ..I I'ilr I'Mlinlv I Hint nil'.' i'i t 1 1 - 1 1 1 - 1 -: 1 I tt.l.i, iiini I""'"" ' .'iii'iM, c..i.-iii-. nun 1 in; ili.i;.-i it- 'iir- 1 mil '.. 11 1 1'nlll 1 in- -j',.,,,,., ; ,N J ..numv Tuni
Ims ii Iiiiii- irl .-is v.-nr 1 lil wlin i.. "in- thnt r-i, ,!ii I.r ,;i-ji-i-.-.l v.ii'.i uiili- 1 .-, , . , ,
a-Mss.-M-,l !i,v iiini il... i-.'M' iliiMl,,' "nf nny ,i.i.-iit in.-.i, -. ni--nr.- !. m;...-! J Iv.'i ii.''p mh-I . i v 1 ,a in 1 1 1
1 1. . ' 1 I .1 .. . . 1' :. .. 1 I II.' il UillMr: ll I'I -K nl S.-lii , r. I ln-v in mIiIi i ' I Is Ii. . .'!'.. . .1
i-t iiit- siini'jiil it i it 1 11:1 11 1 - i-iit'li iln - mil 1 ti.' i-t- in 11 11- -t ..--v. i.i---, 1 , - i'. . ' . 1 , . T, 1111 1 is.sl
Inifiiii. I :ii,i in liivt.i- I 11 in. iln i.l "I' ".' "'" p"si 'nii-i.'i' - 1. 1 in. l 11, nl 1 sliunltl iinpiiv.-i'isli the ( l.liM. A Kl.l'.l ( ,
lln- I'iiii-t. 11II1 iiiiiiuiil 1:1, '.-Im..- t.l ;iiil -rl, 1, ii::, ini -. .N.i'i, liii.,. In- 1 nn ii' it it.- 111 i-i it .-j .-inn'. ,. -i-, ii. 11 mi t, .,,1 .-.;,', ni ,i',,M,.ii't' ny 1 1. tvv
1 ..' III .. -.11 I ' '.. .1 .l-l-.' .'.I'
Ini's : ll"i.-,-- in-.- i -, i.i-.. 11 in-u i.-iiri's nr.-1. t-.-ivt-'i nt i'linu' 11" liimim.-r 11 m nn: i"-sniiinii's m 1,11-
iiini'li li.-in lii 1 1111. . I .i,. v i-11 ii,-. ' 11 ." I i"H 1 Hi'' 1 .ni In- l"i' v, 1 1.. in 1 1 1 v art- III.'. 1 ln-m-v.- ii-. u li Iiiiii'.
li." I Villi'' -. .- I'i' -s A .."it 1 1 1 1 in Will In
lii-i.l ni KnnM iiit-, I ii-.ii -,l-,. y, .Inly 17,
nl. Ill hVI'tU .1. in. I In- ni, .nl nl liiii.i:-i.n-ii
t. as I.. 1 r.m j.. 1 iiiii'.ii hi, lit-i 11
iiin.lt'.
- ..... ... 1 ...... ........ .... 1 i.iiii., in 1 1 - ,1 illlliil'V lillll, is-", . , q, . 1
; ii.l;;t-s t.l' t'niir'.riiiil is (.-liitniliitl ill ilui- ili.- mii,,.' vill I.f Ink. 11 Imi- ...n-. I r. -.. ! fully :i 1 1 n . 1 1 in - In I In- .i;li!'.- i Iim! T; ) J H In . tj . 1 . 1
iii.-I I I,.. I.i--. I' llilll 11 11.11. 'I'liiit.-i'.ili.s'l'. -f.liin.ls,-if,,-,,i,i-ii,..N-..'ili, i-i 1..1I1.1.1 I li'f iiimv.'.I my sl''l. ..I I,, nil,, r t i-. J- f , T, -j 1 AT. il I V I- i' !)'; V M MS.
li,.-v:...l,.. '!i,.,l.-,l; il is ..,,1,-v.1m.. (i, . Win-. -iiiylii,,,,!, 11. t.lli,-,- in Vi,-l -l. r. , 4 .Lli V.t:l UhMIt U
I i'i-.-ii v ; 1
ll-ii li.-r,l u ,t
.i.M-l tin.- l! ill 1 iil.li"!
ii-f siiiil'y lln-liict t'ij 'Tii'-if nn-a "i-i-:it niiiny llinl wiiil. I
1 sin v u. 1: r
'4i) fii
' I:. 1 ,
!
iiiniiily H'li. 11 ni.
I. in.-. I, nii l in- - ii 11 ' .
iln-1:; 1.1 iii'1 ..: -, :
ii.ii.
I I I III,!
:i f 1
Tilt' rlit'li rn, w liii-li !i-. I.f 1. nl. nl
IihiImii, I r.iiit-i-, 1- i , :i 1 111 iiisli-i nn- I,...- alis..iii.- ii"-
, .... 1 . i.i.'. 1. .. 1 . 1
ii"ii 1111 11 h i ..unt il'. 1 1 iiii.- 111 11 iii.i ii ! ;, ii.('(..-iu I,, 1,1 mm im-Ii im
i.'l'-,:!,"
Iln' . .-1 111. i- Ii i', iL.il I.i- liiii v ill t lifi-; like I 'lil-ist if 1 1.' i' iiii.l nnlv Im llilslit'tl
I'.r.'.ni.l. I inli. lli'-in. (.'Ini-'t i-li-ini in I every
-,.1'ni" elii.-iii'iis llinl an' tiM 1 -1 1 " 1 1 1 1 ' mii' a lialiy- 1111 ii!ji!i:iln-',ic ( 'lirist."
i.t v-.le, ttln'M -nil I'V 11:11'!, .-Imiliil lit-I " Tin-It- a V lli'ii.-iiu.ls wininiilv llilVt-
. 1 1 1 . . 1 . .. . . . . .
.-in '..-.'.I in ir iii-iiMiiini iinM's in siivi; : a i liii.-l Hull I ln-v enn-v iu-.iiilnl 111:1
I nl si vi iiil I'.iini.s in I-' 1:111, -r, llnly, ( Ti-1 irt,s 1 1 1 1 . i . i i, a i- ,i
t i, ;n '- :;.'.. 1 ,11.
1 ' . .
.1 . . , t 1. .. 111. i, 1 . ... .
, . 1 ii.i .1- iriiti. 1 11 e- 1 1' .111 iiij.iiv. 11,11 li I. Hi!. I'll nl i.lili'ul'ixv, I ht'V IilKt'
iiiiii, T t
Vi'i
Mil
BRIDLES, SADDLE;
111 I'.II I,
.l.-vn II-,- f''l it-.
Ml il 1,1'-, -III.
g 611 j I NnOT S "0V KJ.P KIM'S, uliirl, in,- ,..!, ; ...:, :, h:l
iDSIl Si iEJUUIUl iiUvtO UUI ....li.-,'.!....l hi.j..i.:..ii-.!:iv !.'.: !..!. :!!
! Mini nllu r imii'x ;i ji in inv liin , (
' t it.. 1,. :. .1 i...' 1 i 1 .... 1.
I H 1 1 1 . I l 1 (I 1 11 1 Ml II Ml I . I .. I til . I 1 . i ' ,
i i'ilVlhci t
1
llll llll.l .Ji'Mllll. I ill-Ill 'ill Tillll lull Is lit
ii,.; u.-iil I" j'i'i-vt-ltl its -ifinl
I.fill.if.lll ,;,IT.-: ,lll II till,- UilV ;
" lllll.l," mill I II slllli'-lllilll llinl 1
K"ltiii r." Tlii v t-i. iiui im siiiii'siiiiiii.-liii, I
li'i- L.'-.'ii.i iiini im li;:liiii. iiiiiilii if- (f
l) uf ''''i11 I'.v siilt.-liliil.'j I'l.i- llliiini'. We liiiu
1 i III . . .. 1. . 1 . - f .
' li'
i'ii1
! , ! I
1
1 .
Tin- salt- .-I w I.i I.v ; .
! I'.'ii i.-1 ': ! : .-. .m
j il it i-', Ml' 1. I ,' "': I" I" .1
ft. I ril ..t l. I,- 1 . I., : . .
.ii I- r ll., 1 1 ii-1 .- " :
t-Miiniy, aim i-- i,' 1.1 1 1.
n I'.'li;:. V"ii ,. I" iii.ii : I'
.-.I I. Illl'li li.. i . V, , ', : ,, . 1
a lliin;- tlml im i'.n ". !-. I '
If a 111:111 ;'.. !- 'I' ml.
Ml II I1I1 ' I' Villi SUV I.f i.- ill-i.
i lil'l'i'lv Imm iiiiii Ii iiiililiirv ''mvi tIiIii.-iiI
. Illltl llll.,".-! In-1' Imm Inlii'li Slll-ll slill.-s-
j lllilllsllijl IH lilillllf's l'"- llif m I III' tilt'
I l'-llilllf, ilhll ll.l' ll'.lll' .I-,l,,slt III
cliaii' t' lln1 ii-M"i!iniiiH'. I'.laiiii' iiini
f I immiiii m il! iii-vt-i' lie l'if'-i,i-iil. anil Viri- ' ,,. .'., , In- -nll'i
tl.- iff 1 '''"li'iil in .In-ii'.'i'fiil i-nlii lilt-n.-il run-
Ills lllll -.
I!-'-, i- i !,i
I.
TUT C A H .11. fii C" I f, V ' If R
, , 111 , , . 1 ''.rii.rnt I'nlilif . inn.-. Al.n v, i.l k, rii ,,r. ,,,,. m, . , : 1 ,
I K, 111 t,ll llllllil llinl lll'llllltllt' llll'l' (11 til'ilt'l 1 1 , , . 1 .' 1 ''I I III'. lM., : .. v.. 'i.i t ill' .11.1. 1.1 1.
,,.!,., . .'it . n Ininil nl sit. if 11 slut-li i.l '
ii-i ..'-1 v I; 11. ' 'MIT'
1, 1 ,1 , ,- 1 . , i . . a 1 .1 t. -1-11 1.11 nun. 1 iiini iiiiiiiiiiiif nut- in tinif r
!-ck- i-aiiliiil lie sinl. !iil'.ll'..:i tne , It tint iii-'V iiiil :i-;imi v In-ll lliev iiiit Iii1 ,,i ni, - 1 ,.i,;,i,i ,., 11
iiiii-l. ulii-n si li v.- Tlit-ir j u;n-k i n iva.l s .:i.-ll.i:ir, an. I tlieii ,-luit it iii m ,, .i-, ' ni,.,. li ,.1 ii-t i"t- s.
. u ii'.lil tli.-i nrli I lie .-Iniiii.i r.-nl' 1 In-elci -,' a ;:,iu." i Mniililiiius. A.'., nlwi.v- 1,11 luintl. TTriTlPV nll'i S.vl.'-T.f fillifV
w U,'U. MJ.,1 -i . V. ll 1 1 . A .
I All.-iy.t-s ,,ll III ll.S niinii, I, -I .tn Mini I
I t-ii 1 -. I':i-I.. -I.t, M. -lulu-I'ii-. -, iiii.l nllknnl-; 1 .,,,
Ini' 'ri-'niiiiiinu- ninl Lining- fn .-unit , kt -t
I'.'ll-llllll Iv 1,11 in, 11,1
, I .. i,-lal cai -. I
-Mil ii;ly I" 11 '
W .:, ii uaieln s i'l'e
rule, !i.neVer, i
,ifk" "I ii Ii .ii in -t . j
-.-III l'il'iil"li t lie I
CRAZY PATCHWORK !
, in lilt- ,:u:.' Iiliii'Iiir'
I
.i.,..i,e s,,i,,-iu:i , a n,i,.,. ,,' '-; " : ,V"" ".v: S'lr t ''-I" ''"' .'..'.....:.. -iiv.,, ... i-...i..r.!,kin.' GENERAL REPAIR SHOP;
IV. II" I... k ii....Mr V..II ! I.t I "1 U'I.
. . : I . . . . -n 1 n.i 1 '" ' . 'i 11 ni.' 1 .nn-1 -11 Uf, .-.1 1 1 ii' 1 i , , .. , . ,
tn, ' ' "ii . .mii 11 1.1 urn tt 1 ii' 1 11 1 1 1 ., ... 1 ... 1 , , , , i.i.. 1 1I11 ii. ni. 11. 1 ' 1 n' ' I ' ii ni", ii'i 1 in 11 i. 111 it ii 11 11 11 1
... I" mm I,','l' '"' I- "'''I'- Mi.- :...'.! l'H-.,i.lii,. lln Ill "l.'l "t llt.v I t. - i l -" "."'.ilsMllitUe. ,
I'.'Cllls ,,1 Si, I'll;, aiiti 1 li illllifill '"lii.W t .li," I 11- I, i',:,- ,'.,,N, Tiilit-s, A,-.- I v ,. '' ''', ,, ,,'.'L ' '
1 - n iiii- .1 -i 1 I-1 1 I' 1 1 ' ' 1 1 .i.r 1... 11 ,-' .Ni, I'll, . iis .-nit- I'ul, lit-Smiiiui-,
,. M, . lire IlL'lillv CXflu.lfil ll'lll ll,e inails. 1 I A' I. ..!'.. .. I I - 11 linml.- t- l.iiiitlli-1, , . 1
. .''.jl", I hit H, ,i j,.-.-j' l,;.U,li, l!.OI',lil,'!-sl,'!t'l"',.i!" :;i--,':l,"" I'l'llfll'lftl vi'lv-l- ,.
1 1-"'in- - in iiiiii-,,,,' .,.' ,.,', ,. I,,,- 11., ......I
1 .-.', .."1 ..., ,,, .,.... i.i...,. nr.. j n j. tn
"M """K ii.-.t:. '!,...i, nii'i !,.iia,,.,i ,,; ;,',;;;,, ', ,;;,;;., '-;:;;;:i vyiuxi auu oauiagu cwy.
l-'nl' llif llllnVf L,'iitnls,.
ti'",.IIi'lt s mill Tiillttu uiiti. tl nl lln- iilinvt'
-i.niii.
I 'it:r.
ff I 3 -4 Ji W
COTTAGE
I V ..: I Hull nl' I I.f I'.illlil I'V
11, 1 I'M j Me liie'ii.- A Villain-lit' : " I lie ivii'.iiii
li.ili.'ii ..I' I I.t- I,'.-, Hum- ',,
llll),ls.-l,,M I-, a
. I I n Si, iii
ll -U'I,!. . -, li -i
'I'
ll!, , 'liill. If. 1 TAI'lv itl. Nil''.! f'.iHaiinit" I Inn- (iiiiih
-.I. I.i- in ill a! I'.T I. '.'"'I :l' 'n"'-l - I'm 'I::".."- N". I- S. ni , .-i;mi. fun
I,.,, ... ,1. l 1 . " I "" I I" ' :.!" Ml!"ll.lf .-'.-I f,"'' ,'". .'i'i.
I.;i '11! Mill .Iiiiii t l. II mils I ,,' I 1,'IIIMCIlll'V
,j. pj. 111 tin iilliliitli- nl selling ai 11. liiiln-e lln
':, ' -.'if '! I'Vilei'iil ('mill. Am! v, Iml i,i we viiinl
'' I: 1, 1'a Jtiiiluay I 'niiiiii-.-i..ii, anyhott '! ll
I II,; I Will '"' lime i-li'iieji Im (all; ii!i,,',il
l-.'i B I'e "llilll ii.ll S ill '11 lie lillVf ,'i.MlO miles
I urn Iiiiii l t .-e !m it',e., I,,- ,-i nn,'. !
I'M' II , ,l'.,l l Mil I, 'I II '
V'tiir lini'i-r in In- v. . I "i :. i-i "i
an, I i-:iv lln-1 a i'e n n.ni-!. 1, 1
II..I III V'.iil lii'ill'l. ii .! , i;"f' li'i"i i' a L
Ihi.I,, I. " Win :i i-iiinli,-.: ;n
If men 111, 1 nlii. l.i :i. i.-i'i liillv n- "'",' ' :iri"'-ll.v 1. .j.
ni". 1 t,r tin 1,1 tin it I'l.-ni
tt oil hi lie little lit- , l' ,1 I'i-, ,liil,i 1, ,:, 1 ' niiil , yet : el 1 1, e i ...-!i ,Iiee may i,,-1,','. ,'..
iiv 1 ni an-:i ii.ei-v 1, 1 -. a 1. i.v '-U'i.!..-, 11 -in' a eii.-r iiivi'.i l.. . ,, ' , ' : ,'
, , ' ' ' I 1 ,, .- -.1 I -, I , -, 1 : 1 1 1 ' I I'i'lltltil l,f nill. ili. .1 ill nnv ,,, r -ill; 1
!'". i- y...i.' I". -1 .1 : hi! -I' ,'.''"' 1 -: V'K'I' iv,!i- I,, ,. c.'s.,, ,,:;., .,;,..
1 'I It. v nil! ,l -ii-f nnv In I.'. 1 'in- 'tilt i- i.l
I l!:i'"l!-ll l!ie .,' .:. lim - 11 il .;-. a llinl.-. ' I.MUliS' M AN--.
, iiini I,,, il, I' I. nl' I A M WiiliK, iih lim iilii-n-ii-
.ml lull in-inn-ii
..1 1 . ". :. u'i inn in- 1 n-i ni - i-i- r ic 1:1 lev ,,i-,iin,'t u
llll lil.-IV ''' '.'.'..:-'s t- t.-ii, '"-. .-. ., ,, , , ... , .... . .. . . 1 1 ' ,
, . ,'. . ' Ml- lH Mf. V,l ,.- '
WiM iii'.-ii.i:, Tina.,
-f .P I'ill'ftl t" tl" ll,e Im -I, t in ii ,-I illi.l
l il:;"lls II llil 1,11"' Its ill-
: llim miiilnott 11 ttninliir'l of excellence which
cnliuiu. el' no sunc-rior.
I: i'i"' ill rmitiii.li' llie 'I illiliili" lins-1 H rnniiilns cvt-rv Inmrnv.-iiu nt flint InvciiUva
ine.-'s- ill llienltl (1.,1'lei') i'aiiyaii!. a
llsllnl lit .-pl'Cl fully,
Renins, skill unit iiiunvy tan ii-i,iIiiii'.
y. V. VK'l'TY.
iaii-'-'i-lf
I'e" nun lull i 1 m -it it e have
1 . I . . I . .. I : , I. , . .
ill'. le hi sieel ll.it lis tilil. ll a 1 1 1 1 1 1 1, , 1 1 1 1 1 '- ! ,, ; 1 ,11.,,. . -.
M ,1. I 1 ,1 ,1' , , 1 11 ",1 : ,", .
11 1 11. . ci I . .'. '
I.' e.-si iilnil Im llii! ;i;ii ienll 111:1 1, iniiicial
llinl 1 1 1 :i t 1 t':i 1-1 1 . 1-1 1 1 - il.-ii-l'-i-'i" ill nl'llie
.$s tmie. Wlni ttill Imil.t llies ' I'-ails'.' I,
('lull. Vim linr.sl nl' 11 !t,:.!i'.. i.i-ivi!.- . .. '' ' ! !!-" 'l!,nl".V.
Why il-H-s V..I I- Male .,.,j',. lln-. !',:i!ne.- raiun t li" -fill in I hi-, i-la-s 1
:i, hi, nl):, !,, A .,,', ,.i,,', ..,'. ', 1, 1 i,i;.,,i- . ni'HI. i' pi i-L I .-'.ifkin lit.t I !.) llll. II
In i-,' I, ,,,,. n:iiiiiu-ii,-i-,,iii':iliv liiein.
r..--'i!ie ii"i Miiiil.ti.lt' iine.-. 1 hev art"
' ., I:--, !,.-.-', r, N. ,
ini-1 Sv
I ma . -1 e.
il'l'.!.'i;e
1 1: I, live in, in. !-.
j nht In say a man shall in-l have n ,is-,'
I re.- a I mi
I sli .iil.l ihev hi-t-'.iiie eliit-h-
i e.rili vi!". will itilnisi. ihe euiii ,-t'l nf his
(1 J.i , , .. , illiin;;s. liii I'liei-Mueii llifie li.-i'iiiisi. "" -."' 11 ..i"i.e ' ini-r 111
l'ti "'iIiimiis I'. .Mm l-axii'M-. t.v lo ihi-i'i. , , .j, , ;, - .... i,.. .1,, 1,,,,,.,. ., 1. .'..,., c, n ,,,! v,,li..ii
ii'ii "in iniinisis, in, t i, 1111 ..I' win, 111 linf u inii-- : t .. 1. n' " i .li,,,., ;,. ii... i,.t,, m, .........
. . ..- ',. ,,,ir,,iiTii si iff . . " ,i.-. tin .'i
V ii 1'
m
''iff I
liit l'i! 11 i-iiiiilali.'iL 1,11 I he l.iee (if
i,e
I ImI, in-sell ii pisl'il, mi-l,ny a ,i.-l,,l, limn t'ij" "ii iiiili-iMiiev l'-.-i it' llie ,iiiely :
vmi havel'.Miv lie 1 in n il Im v !.i-i I "slMiln-e I :i 1 . ineiil.
1:11: 1'ii.r.Mx,
nf 1 lul l I. i .! ;
Tin: .i:tna,
t.l llitrllMitl;
tin: knoxvii.i.k. kii;j:,
All liiinl-il' lll.i'l.-iiiil liiiiL' I'l'i.iniillv nl-
lfiiil. il In. I Ini-if-.-liiif inn ii -n fiitliy.
111:11 -Jli I v
IT. C. LINCK,
II N.t'lifiry S N.i'livillf, I'tiiti., (,"nl ili.Mi
(ii. irili .if .Miixit. II llt.ii-i ,
Curie
DUE
I'M
ll
TO
exc:
I fill'
i'i,s ih Id mi!-v. 1 1 llieiu."
- wwz O--
. 1 rnetiee v 1 1 1- I,- a.-l. .1 I
"llVnitliin; nil ;, ji.i. n rm 0
lii-i-limiilv hv . I"'1''"" rellintr lln- lii'.ei' cm tlinw l!ie
,.,-rr' ,. ' . iwffiANSB saloon..;;;::;:;;.
ee hett.'i-llie Iiisiiiiince ( iiii;i:iiiie! 1 ' ' K,l 1 ' ' ' u' ' v l'--v ' IIA-M'.
eamii'l l. f, ,. I . "" '"', '''I1""'") Ciw.'- .....I AND OlMiANS.
t .iliiii-f 1 1, I inn, IS. , : ,
.il"
lll'itll'V.
in ill- iis iinssilile. I 1 1, nl i,t-, iiii 1.1 I.. , ' .ill III", iiiii'ins, .A .--a !'.', il a. Itiini
I'lie Niuimii'l I leaii.ei'alic ( 'i.iiviiiliiin 1 tun. nl' ili,,-,. ul,,, 1 i,;i. ,. ,.,i .... i ( .i 1 1 1 1 1 1 . r. Sw il,( r. I,iinl,i, r ,,,l S,.,.
, . i '". " I...-U , iiii.i 11 . 1 ' i" ;'
liieels 1,1 ( lnea.'.i In ilav I nt '.li.v, .Slh. I awav I'.ir the In'iu-'it .1' .,.. v..,".i;., U" ."it llin,ii-,i ihe mails s! 1,1 !,..
I 'I'he ('lKilli,ii".-i!ii Tiinis savs ihe li'lltiii-'i, i,e ,:i-v ever u'mlin r, ,n (',... 1 1,,. h'j't "li.-M jil I he iml.
K, h-i ., t, it il l,v
W.M. ,1. SLATTKI!.
I'.ilif'i. s i-sn.'.l 111 imee mi all i,r,liii;-,i-v
" ' )' iii iiit is all,,.,., 10 he an aeemal,. st Iil'itll e, l. ' I ,!..., ; ..... I I'i, I It 1 anil lni-,1 11 in 1, fill,, ill I, :.,ri i.i-:m 1:11 i.v IVilirJiS, Ul't'UUl'V Ct ilUIJl'UV. HISU UtUUll DOUKS rii
l " I U . . , . ... I 1 , V'"l V ' .... . . . 7.
ineiil. nf (lie vi.les nl llie ieli-nle.t as' ;,ii s.-,,ii will ina,'.,' ns it rleei l,v u v j ' !"' -n ui .ner imiiitlis. W lap I Iiiiii in n j - I- . i-tttwouiics rrico wi iw
.l.'.ey ",-ie iiislnmi, , ,v ,Lir M.'nie ( . means, , h.-e.-iin", as la;- a.-- is emi-! "'' !--m' pni" -r '.pen at h .1 h e:l :. j 0".:r AtrontS. i filll'V A Tli Tl fiHR fllff ft A ? fl -V 1 1 O T ll Oy S at LlUV,' TU PliifinM frttPP" I
v.-mitms, , ,..,, expnvse.1 l,ei,' ,-,.(: n.ril,., ,.,.;,. i' ,,- , ., .. . ,,: j I he h.iiie.- ,,i. have U the hail i U U UU hft U IjllJl Vll li jlH V5lf Foster Tcnn II.D UIUI1CI0U V.UlCuv.
c-vnees h.r ramlhlnle Cr I lie imiiu'ii;:- j I am lir.,1 e' h, ;,'., ., .i,,,;,-. i"....!.e.l ...,t .-I' il. i The I'm i, ,,:e,l ,., -ss are u-i J " M ""J "'W"Ji Vnc.lOoiCr, Tcnn. Corner Rando'ph an-J Ann J
tm.i I"'- IVe- i.lenl Whole iiiinilier i.f. alien! '.! i;i 11. .-li " -'tl,;.,,, .; II,.,-," :ll f Wl',11 you em-l.ise nmney tn any ,.f' tl'ri'"l t" reeeive antl receipt f.,i' mil)-! St-nnrlnvfl Potrr.t iyir!m. I Wilt Pi-...-t i-,- in 1 1-( '. . ,1 m . f I V:.., 1. 1 i u ,l CHICAGO, ILL.
v.ti's, yji): iieii-s.-ai-y a el, ',,- mult rj "ilrinhin ..-:in..s " ,'.- , ,,,,,, (,,,'ais,. lln' i'liilh-- mi llie ., Ili. -ini list ..' framls ! ""' iplim.s . llmne ,..Urniil : I w"i'UilU liXUUL lViLUltJU E, 1 11 i 1 1- fioniii. s, ami in il. 1'iiii.il Sn,., r' T
Ihe tiwi-lhii'.l rule, il III.-.'. n ht.ttl. Talk sen- t.r keen vmii- l,,,':l'-,'''l:V 11 lillle I'liiver. j 'I'lhill! Marlili, Wineliesler. -1''' ' Vni-'ii-h. s. I iy -Smli;.. I ,f I'miiiMs n.ni S.nii'i-iii,. Cim-i, 111 .a-livill. I TJATTnt' I
I'-.r T.I.I...I--Alabama, 20; ( '..lil".-- month hut. ( m il,;,, r imJi i n 1 The plaei,,.;-f t:ia'.:.s .,Psi.!e ,lv. n ,.,1 ! iforc K. Uirnks, JVcIi.tiI 's,'"','!' 's'r. VT' A:ri, U' I'-f"'-"'.: WUiiOJj.
Hi.., Hi; I'.ttii, '.'li ; Kiinsiis', S; Louis- in V i,.,.,lia;i,,. ' 1 1 ,Vi 1,.,,,,,. ,.s. I i's is ,-',,il'ile,. I l. S. I.me-, ll-ehe, ville. in nil .-ill 11',' 1 .' 1 TuA.. N 'i ,, , f , ,
eess-t'f lll.itlesly j-rev. -ul vmi frnlii sav- ----- ' 'H'lillll, 1'iiWii!). mils, I "nr.- Win, s ami I.i, , ,-, ',- M , t ! i :i t A If Ik VJJH ? ?ST Q '"''" '"W-"'-1"' 'ns"iv in ; l.v
liiv in hi'i.ken .hii-, s" u,, i.,iiui,sl, ,J WJlUt UBPLT aPcr l.-N M.ii-nn, Max-,e. I 1 ''.';'""..- -rnh f,,!!, ,. AND VFftFT A "RT V 3 , l'V' miK fliiiiiis iiL,.ii.-i
.n.i . 1,1. ., .. I .. I) ' ' ,. II i i i i"ti lit If .1 , inn! . n , ii j , i, ii, v, , i , il i. i;i. ,i lLiU V JjuIi 1 1 15 .Lil J iiiii-:ii- lil, if . .. 'I nv nr.
inin I:-
JOHN M. HUTCHINS
WINClll-isri'iU.TKNX.,
! I IIh '
I
I '' .
Will ifiii.iin la AViiii-lifsli-r fur sivtiii
iimntli-, iiini will
Time, or repair, Piancsarcl Or
gans at Moderate Eatcs, j
..... I ..r .I.....1...-, .,.,i..:.. Vi.'.i.... i...
iiiitl unaruili i- In
nltnidtiw, iiinitiiii-imtl unit tli-lnil'lo iirmni f"f
.vac IWUl'-'S, Sillnt.l.-, Cllllielii'K, liMllifS, LH!!L'lll.-,. "
X-NU' i:sri5!i,:sii;,i) m:ii l.vrioJf,
i'M:li A a.i:! ivm ji.hi! :a.
A iiv ..lie wi-hiin.- I., i.iii-flni-e fun e,.i-i',-s-i KK1I.I.RI WOltKJJES.
I :. I niili mi' villi en Iiini, nt Win,' I., sti-i-,1
linn. I, Iiii-ii
Marks, Gregory & Embrcy,
ntvr .n.m wi n.
-...MlilNI-, Jl.lKIi TllH
!
THE POPULAR ORQAJJ
Instruction Books & Piano Stools
C'utiiloiaies & Pik-o l.Uh, tin iiniiUeitfiun. nil"-
The Chicago GcttsgG Organ Co.
Corner Ramlo'ph an-J Ann Streets,
il'
m
i ..'..
: .iti
'. '"'ii
;;i i'i
liiiin, II. ; .Mni-vlaml, U ; .Mi s.ila,
11 i Mi-:-i S!,,l, IS; Nehl-ashil, 1(1 ;
Kevii.h,, I', ; (li-fgiin, (J ; 'H xas, 'J(! ;
""' - I : ''"l iin'min, I'J ; Wis- allinh, l u ".In
tiMiihiii, ZS. 1 Mini vi.les, '.ill
"I'I I t
Kxi'in.u nn- ii.i- l i-i " 'as--iiiL.' mi yniu-
".l . , , - A..M1.I-U llif 1" I If f .1 s-1 1 , ' r fi
An, ,, a, Dak,,, Mianii, C lah itml ! have jnsl. ,-,, ,),, r ;
7 '!,,n'''-..vi,!l ih'ei.htl r..,-Tihh-,.,l J J. ' '
....' .1 Jll-I 11.11 H I, Vli. 1,,' I,,;,,
I' T lllevrlaiiil Alkaiisai. II-I ',,1.
mnilii. (i; Ctiiiiieeiieut, 1; ( i,.,,
IM; .Manie, I'.'; M ioliiuati. '.'ii; M;V-
twiiiri, 2H : .N'eiv I lainiishii-.. n ;,..
t .. .. . . . .
.i.'l-M-y, ll ; ,M'iv i m'.;, li ; . ,,;, ('.,,..
Tho Coolest of tho Coo!
Thitiijti on art!t.
I'. lirin-e, llnnilaiiil
i. W. ll-.Hlinjr, Maxwell
I! l 11 .
i ami; in il.- spliei-,-. only wlien Ihey -.-lk'et
Jli. I nii'iul il'iiieii,,.s. ' " ll.iltliii:' I'innlv In. " " "
n.- view, it :iv.s : '
llie I ni nl ist, (N. .) Wi-i'klv iv"!ir.ls
i..liiie:il issues ami muiiiiialiuiis ns wiili
tlis..-ilei.
. -t M. ..r '.!...., -:,..,. .1.,.'.! hiiiiim
ai'GAME ETR. UIO l-u Mi.'-l.il 'i's,.lvi,ii:'l,y' trilu' i.f I'V
lOMSb. I iSiMi B riUS 3 U 'ltrl;ii,.,i, iii.',in.ii.,.i" li.iil.y eiv.n t'..r ml
Wiie:i (hi, H'llliniei' hiMH U i-a-iii" (he
l-nnlest, tiling j,,,., j ,,7 ft.j,,,,,.
"'. ""-'." '' Ih" I'ii l. Ciniia
" c- ii eiiijnie a mural iihlintinn t":
'X,u ss an i i!i,,Mtie ilissent rM nutiiy
.I'the senlinieiils emlniilieil in the ilnt-
I'mI'iii nl ihe li'eiiihlie:in conventim) nt
The UiiivciEity of tl:c gcutb
W 'hilVhW SIlO)'-l !i..i ni i ' w a n i : i:, 'j'liNS'., , , o.,
' . . I'lliiil.i l-l in I I'lalean, :?,(HM) ,,, nl,vi. .
Wll lev. -I. I his Sfn,, mnlti' ,r -i.,.iii
J- n. DeLUTA,
m niivMivi-Deiaiiiuv,.!; Mi ,,! :,"; 7i'v"-,:!v l7':"''
I-..,' Mel)..ii!ih Jmliiiiiii, .'Jil ; ()!:i'i,( . ..
j ;(4 j fi. Ti.lal. .'!M j Tim Xevv Yolk .I'.i.i'iial ihmkslhat
Vf''l I.'"' "'"' fMfM ondt lo he l.i-ivi.letl nil!, a i...,,,,,!
1 A J i.1 i "l'i"'Ky. I .limlliei-i;t.er (li'-,es tt, this, ami si,"-
J i utlt'r..!aSsirliUM;iH. L'S. pv,u thnt Hm h., i jmu,,,! tt then, h n
".li'i J.' or flower Jscw 1 uric. '21. I i.,in,l i'.,n.,i,.
'lli,:s:" i "I' llif liilillis mhiiileil In! ,. Hv lf . ... ' ' west, nliii-s
''li-el the imminali,,,, uf lint al, ,1', ''a, ''"'i' "."V . ,lvn
-Mnili'lnies. n..l.;'..ili.,)?r..r tho pjVil. .1..... fclJ,
' in i in- iii.-enssiiiii til m se (lle,ilIS, UK' I -- " ml- v. i v i,, , h i,.
piihlie i-ectirtl ' II.,,,. ,Is. (i. r.lailH) Ul ",' :l M n.llv. '
pntnniut tl,.- I'.i-li, -.. ,,f il,,. 'i',,i,,n,
Kiisrni:, ( lim-t li in i,,. s , mi, ,ni,i si,,,,,
il,.
iiTK llie livuliliifsl i-i siilt nee iiiitl I he
i iintnties, linlli in. u-i, I nail t tliieiilii, mil,
iininntr nc Hh iiml us 1 1, Hi-mull.
''I'.Klnil llfieirliiiiiilH. I'tir tl,.'
cju'eial elitiins- nf I liis t'liivi'i-silv f'ir puti-Mii-
, ...... i ... ,i.V i. ' ,
""Hiiis .les imt ,, , him tn our 'i',' , ',,,1 . ,u'r '''",M"'! "ill !'e l-'AlK ItDlK iSON, J. ,. Vhv Cliimfell'iii'
Mi'lyim.ni as it lit inn,, ,.,!. I . hlhJ ' ' '""M. Imni'lli I Si ivi.iu ,., Temi. r"-t.'Mv
''"' l" iln- frill, or our rou lilin.
I.'enieiiihei' that m,(.i the I leinc J nir-
T. C. MURRELL,
!rIu,l.,:iil'!',,H'c,,,",,-v l"u" "Wn - Vlivsirini,.
12 nmnthi., ,.,si,it,. ltv,ai,, f. Winc hester, Tcnn.,
a o!!1'' '"''",.v,"i'l""'l.o all iall.-.-ii,.nivn .,r
ollC. C'Otllllrj-.
For Sale, Cheap.
On,' l-'erly-litirsf ier Kiinlne m,, I'i,.P
K'.tul iih new, Will i'Xrli!iii;i' ft.r Inmli, -iK.njIITY
Ml'li. ((, '
M'Ptl --lf Miiifri'i-itlioro, 'lVnn.
iiv is'N,, t,ii:
1 fi rfs. , .
i, .1-,'.. ii;. Inn in-' elniiiiM imm. iii'i ii itl ii-ii. 11 '"
unneiii- I-i I'l-if W. K. Ta vier, ('It i! "I ll"'
C.iiinly ( ,,ii 1 1 fur l-'i iiiililin nil, nly, 'I'teli . i"1'1
liii-lln- saint, mill,, nlit-iilt tl ill lln' 111 J. !' r
.ifsi-rilit-il In- liiiv,tiii er 1 1 1'.n-v .lie -"'I ''1!.v
..I' t)fl..lii i-, lVf'1.
.MATT. X. WIUTAKl'i;,
, Atlin'i-nf Mil iy Hum mt.
j May .1, IS.v I. iiiv7- lw '
ILIVERY AKC f.l t 1 I I E
; Winc.'.cstcr, Tcnn.
i .nn - HI ii a iii ,- , , .,.;,.., :Vni.oi-.i- im'' Hi-sl-eliiM- lli'i-iii iintl Snilillt- 1 It'll. s.
mi, he htsi ,,, el,, ,,,,,,, , .,im. r-.l,,iii.l.-,ivil,.' vt.vr, ineiill. .r 'l"-v;
i mii iiiaiii,,;,',! ,v ay ,Vi ii:n , 'liil.l :vei-v Imv, .-.ml m il nltemii .1 I.. I.y fj.itl.lt!
-'''''Niik tnsi,,. , a,,,,.!,!,,,,, , ,.., ,,.. n,,,,,,.-,,,,,,.
"'-M i vi- iliflei'inl si.,.-, ,.i,,.( , ,; llniksi'iiiiniKlilniiililiiv fi-oin Wiiitlit"'
, , "''''niiil-, nt l.-riiis, ,ri, ttithin .to let-liei-,l. l'lis.--. Ufa in-i',11. .1 I'm-in mi.M !" 1
ini-l.iieli i.t yvcry one mvninit nn nri liiiril. inf .iiwn.anil liiifiL'iic elni-kt tl.
ih . ' 'f'"' '"J ,'"silv - " h'iv" iili! aprl-tf ' l-:i.I.I' PAYS.
I'. ...iii, , in tin,,. ,
e illltl elt (i.-inl Tni. inn! N'e-Tt'l I'll? f!
111-lllll-tltlllM
In ni- i' re ii iiceiii .liiiir i.i
in ..... .. . . i
L- . , . I -", ...n viiry iiiiteiniii'.
, 'A ' ."...iiK'ii.'i'iill n nn-anil
i. r tirih i'k i , ii. fr,,0 l.rrvol.(11,
' iiiflii-Hii-r, IVnn.
M-ntl six i t nt" Inr t .li.pf. i'1'1
ri'.-fivi' I'lt't' it i-t.flli I. "I f'""
h.'li Mill tit liiiill. in fiil.tr-'i-
(to iimn. ini'iici- ritn. I"u" !,
"anvihiiiK I" ln "rl''
Hint's nil hii nn' tvi.rM'iT ;."-.""-mm.
Aton.-i- tt.lt' True Co., Ainsu-m. M.im
mm

xml | txt