OCR Interpretation


Tombstone daily epitaph. (Tombstone, Ariz.) 1887-1890, November 07, 1889, Image 4

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn96060681/1889-11-07/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

:m
jniminanni
' Vf-iff' I r 7 '.
r -i;wi ' , '" , f ' qrf" "
s
TOMHS'lONL ElMTAril, THURSDAY MORN'NG. NOVEMBER ;, iaa9
vti
1
O,
'J
I
jslV i
.
x-W
oe.K
n
(
V.
a&C -r(
A
tun tut
btt bit
Job print
fay doo
law jood
V cty it
jrrtcin th
oOa ol ttu
EPITAPH
Mb out hi
V1J Wfioe on
theoL Tha
brt uarhlM
-! tCJOt4
tt$fc-j wtiittc
fnntrro(Abr
a titffrtif: tttw
rfuH. boitJK
t.ar your work
untfc yaq Mecur
uvplt &n4 lctr&
hOtB indtt-ltaK aV4
VB KfMCt 0 t
paXrotMtul. AXolUh
" rUfifcrT ktkAi ubar
re r'aeJ-- Acfe tb
enMc rnWkf fMiriow-
lai 1o e&to of' m
'$. vouM Utrt lUri
irto )wujuud rn yu
TC old yod rtl t Matt and
rofcJf. Vhn v. At &
monument ovrr ourmniii .a.d ouroui
III ffo MIT's lb the realm ot tlhtcsxt MWa
A Common Cold
II TOiWtf Tt bgmnin2 ol mtiiu jfli'
OCE ct tha Tllioat, Ittooctul Tiil-.
aSdJLnnjB. Tlirrr(or. the uurt.i1ii r
f-tl'ajitl fffctTe trfJnirnt tmiiKit
V Bti-tcotiuiate.l. Aj-r' Chfrry IVr
tntalm'liv b rrim ux for tin-IpJuJdy'V-JjrBoIlt
CoM or OiijIi
J"asli.Taaurr Lu aitvkrj with x
eTM,Co1d,-rbk!i,Iy iieslft and Jri
cfBifRXpasurr, btnainr r, finalh
'ir(Ihon my Innjpi. A IrrnMo nitich
' M-tlk)W.1, ('omrnirU liv uiu in
thnikt.ftoin which I ..utWnl inteji-r-lv.
Afttrtrjins vinoui" rui'lie, with
atbbtainlnrlut, I coranifncfil taking
Ajt,'. fhtzrj JeLtOMl, and tt-i
Speedily Cured.
r awiatliifl that thli rcmr.W 1 hit
1te?0&6. WtbJtf r, l'awtmlrt, K. I.
I cfi&incttd ft evre hl. irhwh
' '-irwlJjenlf-df t'Mopti into Pnruraonu.
iieHn-lan;trou8 anil ohUnat
Tfipax- Mr phTuriaii order! thr
at-Aj-CT'a Cherry I'ertoral. His m-
tfMtioM wera folloTrid, anil the remit
. aa A rajiU aul prnnatirut rnrr.
,'JLJt;StJmiottv:'ioKer Praine.Tex.
"i,TwTeais20luffrrd from a tfvtf
-rldZAleluscttleUon my Lnnc. 1 i-on-
all:yirinas phyi,Wn, ani ,ook t,lr
"BjWlciBWrtiPy precrlbl. hnt Thrived
BlyteBiporirrrelirf. A frif-nd indnr-.t
rfcrtttf-tryAjwTlChoTTy Pectoral. AftT
faking two bottlra of thismxlicinol j'
cnradZ riisce then I haxo tnm the I'm-
t40 my children, aoJ consider it
utk Bast Remedy
fcr.-CaJa,Concbs,''nd all Throat and
"XuiurBUSMerf. ever used in mt family.
-A-tei"Vl"T001. Meadville, Pa. '
t irhici.be leg rjclected, crew trnre
. mriiil f idt Lunff. I had a ha
oeuh.Aad was very weaV. Thntv who
kMMJie. bet exfljaiderrd jay lifo tn be
JhajMI ilniifjrr X ccintinacd to KafTrr
"ninTcOBiSBeiKa nins Ajer's Cherry
'.TWetaral.il than one bottle of tht
VtftaJjU'niodlclne cored me, and 1
"'el tfefi.rI vyt the vnnatiou of rur
metJW curative powers. Mr. Ami
J JtKBS&iAaTon.'Xew' Voifc.
-rtAyiICJirry Prctoral 5 ynidered.
" Jiijo. the great remedy foralldiK-.i
"-Irt throat and lnD, acd i' rrore
tk-d4j6ad than anv ol hw incilicine of it
clr .r.ltobefts,lfrnolia,Arlr. ti
' ytr't Cherry Pectoral,
- Tiin I J Fl T " lirr"' T ' ' -
BVU ryatt trafi Prl..l; lit teul.t-
. J - - i '
. "Oct little ntl wbea bot three wetto M b-tle enr
iM-Si itEfc- natritd the piticxlpiioa frwn ftr
cal poo doclort. but wlttost aiy f ixlal l tt
- -imr iti ha a fajl ami kavy hcvl of Ln'r
a. of L.'r-a
cbll.il. 31a.
' iLCt tfillW rfc'M. I 111 It 6 It IUT
t)VUt3irU. JLT.!10I!HlticU
. .. .. . mi ..t -
rfrsaforor-Eo&Uinr;loo.UnltkInrjiMcs i
e 4 AdticetSaflfrtr.inil-a free. ,
THadinrrBTcnicCo..I)rier2.AUr.ti,Gt. ;
I
1
? ttii&ict ,
3 sir .
jscr4Er"fci Tin
!"
lJBBaT'aBB!-aBBrLBBBlfaft
bbbm aaiBBBBM flBBaSM aaWBVSBaB
VRiMfB
taS-'llraS Vaw"afl aaV. .K MalB
jZS&f OwirTll' OTTdriO ITUU kJO VI VUUCCU1 IIIW1
PoIiO aflr 1 red h-i trratril In ran v f h d
-o-crfinlrva'.rdirtof Jtvrcnyairtl rola.-h J4 J !.
i"SCi iSTa.iitfit Esl 5-r-s. '-af r-t '
h1tiisiJieirw1.lc1 man can-t ty the jii'we
ol3crili (.HX U1 ZLL,SHi M Ai-ouc, X, v.
fcicl.il Jtjclcried j ruy dUir -willirc nu J
rv.AiJipiiti'r ccclc. V.ecilrSwirr Srtc-.ric,
i iCltia rtae! wintd-ih:l tiid the cere jmrnpt.
JA'A S. a. nEUff)NI.CfTfLAl,Tecu.
' ' Kiiy?!" Srfein-1 emiT'y a vetaMc reiaoty,
aait f Ibo-iXJy Reiliclce wfiicli jx-rmiuHntlj curt
txrotiU, I;."t Hstnorn, Cir-crr nt onUdy"
llkmd iiin. P. tut f.w bfiks oa lll.l and skin
- "IiTase, ilkd tne.
TurS insriciiro Co lraTr Aibala, fia.
1 Ji J ,
iAtirr4 !fttnc has ci. i .
aJ!,antinaair;OTC(a ffly,
yrea lntolcraMa pain. It i ciUrt
Tl'flFliia bT the doconufner ckf ixhor-
TMafcd an lih no relief. I eaodidl
eoafeal laat I trra hit ttmr.f. f-t 1im!i .
.. wVli In tay ctiimallon i
tlutt aa a Bicry! rnneay.
aiBJluijlllinT,
T MR'NIOUiSLrSt.LQuip.lia.
Oar baBy"weirfra EMatbs oil vs
Tlttlf- " t-croful.-. Hhlchfu-alon?
rcrorui.-. atca rcr a ion
I bcr eytljrtteat!relxrj
at im ricr eycuititeotlrerz,.
(- an so;:r of bcr life The
faPed to rrltrre br. nrwl eire
tot" BrtcrriA vmich nun corufl r
vanar isdow caiaaixl acarty.
. iirut, wm fint,Texij.
foe hook 1
t jtrrinj bWa-y of
adult to nfam. ,
1 a 1 mi
j ar
shi-jBHt
yir"m aVyayj
aHLvd
'-v" iTin;-!
f2 -X Hfr-i
ate Co..
BPgagSg
j-ii- knit'"" - rn' 'uj tera) fa
'. ) i. itr i .t f ' of" . U riMnc
i i wl e y ii. d i o It v frtflaz
aadij H aptTkiahro oa ii y i' In j ii ugiaat
Vm r, rti x h.irar. i lit fc t i n v t f.it ft catd
-Ht in cut mil K rur-ian re nnw-te nr4 ff:
I, bat ttw rrc2r pr piftadi' v -. iM.lilFntwi
3 that I nu dnnnird to I .nT ti e uthcr of tlu
mllr I tot Sw.i. ' ,o.i , "-ich, t ui tht firt
or, fotf-d 0 it Ik ) 'a '1 can I l t
illllnju.. n n 'It- W I ( 1I
If nt! Ik .YI IV 1 C n-Jlm
Wiiirtun, .. v ., N . -",'- Miw.. M IL
SMl.l f r HkJc r 11 f
ri't
i J
-1 A n i.O
BHOWtoBUY
' mY GDSNEWY9BK
AND HAVE THEM DEUVCRCDV
EEOFCHARgT
-.t.1 the order amoi-i! fo d spcid itm-U'
n.e quaranreed LOWER lharva-y c i
' " H..IIC '
iievsc irtn w j
berr.i-Annual FhiolCU-
l-C-. p-t' .'J Sept. totfc.
liitjn; At J iUvvrifl2 with
&JrW3
rer j oooi ti(i7afJis ift- -owl
t aJ Gen't 3td CiUrq'
Wear al aJ rn-rnt , Hr.i
kfjno Gevx. CuruatUcHV
aagiQj
m tts fit
KOCH SCO. MAKE A SPEaAOYor
inl Jwt1 Uf-t wU n t: rciabW M1 Order Tnfc
&.'
N?
.
V
vCf
h'
irtStcA " J- .' v
.&vv
: "rv ri-tv rs
-.
-
- VJ -AT'
iex5a553"
&
Ti. i
f ( -
41.1'i tl - )
I' -
a, i . t
ir. 1'lr-
tli k.Lk I
irv '
be I - ? ! k
i Jil d J rM
n.
. Pi tlw ui.
.a
l . i . IHiCei, , .
.; lit tK IU .ih tjr ""
. i - 1 r iintlMt for .
a laiiirit- r-"Cri;!r
!i. r n"ilt. vl U.to jraut i
hIvum iinrvi-' Tbomsndi ot 1
tim
nuts r-i ii . . ; at l-iiL, itn4 f isu
iltt 1 . ''! I Hit ti-4 El T
.: ' r i u -.i-.io eautB Wiiib Ua-I lS
l-ir 'J. I.: i - ! ..' i I.. tLe n m r, c i
l3-i .i . ir-n A ffrUK'te! and cjn.
tiff ti'-jr i. Sua uoC roaimili a.
cr.iSi." t-ot as R rso perfect rp.rV '
worrr . ; "il -v . J.nciia.
jts .i f "'fij iurl(orlnp (or
t I'JfM '- . '10 t, ItM! U- i
xzA n lit . uu ai d tta ajf jJ-, v
iUTlii.r. Tr- urentorki', 'torn..
"run-W r.," d l limv'l ', rri I.'
' inwttiwk'-.t.' Mi -ea," ' -s' i If
' keers rur-i ir'tb"rs a i - i
! piiiirjtir, i-. fi'n 's Invoilt 1. vii.i
I l Ue ifrf.. -k k at it. 1jhic. '. ,m
l teftaai'i u-F r hIm! &ai mj rutiv t ..
.14 Jl L)uCIll.li Kllll trt ll.l. -
urrtinr. "! rit.- l"rr-iHi, . i
inail hi ' i .'it ! i.b in aii ii.,' .trJj
ituiOfr zr i t icixabllit, m tuiy, t
ha-irfior. pr ,lrjl"i. iiyKtru -hhi t
. other tl.Mtrr-jinj, .trtoiM f t. : i - ". i
J 'UonIyaiti-.-1'uit ina fmicti .at aixt rrvsnk
t Jimiie if tl.e ki rut) it in4ucv rtfi vi r
S7uS "
i."S '."li
jje. uid re'i ice meDuii aiui-'y uixl c.
. Tarcrlte P-eer;!-t;oL
I in.l. e mctt !';;. i - milf
xiniK1 lit ' . . an fiwnilKfl . hSu'iru
ohytHiun, m 1 rt.!ipt-A woiien . ik-linu
0n.-ani ti - .f pcre.) ei i. 'ti n
co.mj ,4 1(t .rV.jJ ,m 4 In
artjie Ji ir t hi J.tiijfi of tli vr u. I
n.ornln i -a. or iiaui'-a fifi rratr-v
caiiMS ar' . 1 at. .'cmat 1. n'i, ri. d
twjr.ia b t. ti.rit p. 'upu r-c. 11 i iui..
ti.rij fv. 'iiutc;
Xirti-K. will r" 1 vit Siief cl.
"lani'it"1 frcacrllil.t'ii" (r 1 W
llvfi tlrf, r rli m ij .knir.ii-Af . rn .
j itdiaic ci. f hw'iirrriea. eieiH r wir
psinf 1' 1 'n Hii'in. un.itmn! U'vr ' n
jmIei 1. fH'nrirof the woitili w 1 v
"fWniiK '.ii- ' ant rrnlrti. rtr.n r-4'
jeairluir- er, ijiatlo-i, c ronb cot!,'!!'
nfian.L' f 111 i id ul ratlirti ir tli if oinh.
Unite t' -"1 ttiOrr.rM !u m.iri
icioim " ' " iierri at."
A s rrjrti .ittir nl p rniit-. of fuix
Ion! i. in. 1 T'.f tTtfuii I iHidof bnr
X x. ;r r "-,sl2'r l .,nti lv
criijlii;' t ri rftly ule rc"iff1il a-yenr.
md ena rr ,' v oniv cued r-xini. It "r
Muallj ' iuj aad t"ii- V la in ffi ct
when to a f r trT lHwrr uthI ilTnrr
tnrcw loi Kit 'it Ui t!wt h i-r J 1 k t critics.
pt !. ! r en "Tn riiii ; I fe."
'' t'a.oi : i'rei-rIitloii,"'rlifnjr.
n ci n- - i ie ua jf ! H e
iibk-i 'i cn4TV. sr'l Siii laiam
! .f i' . ' . . 1 I'utvn' IVlots 'Utt
1.1 . ."- i'Ib 1 i l- er. KMiny uivl Dkvt'
f-js. .. .- .u-'l U3" Jo resvoT
nK l fn ! a' ois f rxnToua riii
yctifur 1 . fir-i-i tt" srem.
"I."rn tf,-' f n'toe-" id th oil
." 1 . ri..nM vd'i.ssl,mia3
fiQutiv 1 At-.ir.lee, fmin the lan'r
nnnrre-i. . t d jri vo sf Wui lin In ever'
&., or jii-rn .- w .' r- ren.i'"r!. ThiK nurao
ei? ha h r jir.ibil 01 the Iittro-frraper
-rtd faltJ'''ill crrlI rn t for many years
WW botllei. (Ill) How fcl-UU, oral!
bottlti- lor I.'..(l0.
For 1 jrv . il strata! Trcal; en Ditcaacs ol
r. icn dJ. ijhtm, ruttT-ovcrod). send tcs
eerily in r.ar.)A. AdOr-rim.
World's Dbssitsiry iiif.ti isscciatiHL.
C03 wui nu, nvmun, K
en eciicu fjLWTtrrk
I
Small line of amp'e5 from mincfnet- f
, .. I
onng corporancn onerea a live man.)
One iravciier earned an average nt 53501
n.r mnnth for i win mil V. O. Ro t
t wfr,r,.tfi
--. r
;
r- t 1
Li
fill
Sit
. - Jim
it .Ka'iN
1 1 C ." t'f
Aav,.
v'
uLayii. ,
ns "sun
3M-U.f. OiCnMKt. fi."1
U., -a- of Inu(t)9ui,
l-syi wit ( tiJi
iThi . r
U5tl tn i
",!
t,
Matt. ''
it.
n.T
PJC)
it v i i n.
t
.!
10! jjaiWE,
l it. 111.! if I5M
ll.li1 .rlllBT-KW !
$
111-. I1C IH1 '
m .ti .i i an l
l siiwrl". 1-n.t 'I '
, i ,. ..t o- . :
f 8T .T.
OP
-t
l! i
-. hi .
i V BE
'mi cry. A'
-. b- tfrinff
i' ;, ( XfltiO
i - f r
. .i j I- i
T "-lv aim 1.
ii. . ' a . wit
th I r
i p . ! nncr.
Ii i n r t w .
i r ttki t to be pr.
ml 0
i -f l ''
UHnifn.
Is f eaaaa ai.i . n .i ir
i . rm.il of the dwr. s .'( " '. -
' i jii . tinn, d -n 1 i m i
hi in
o J-.TW i -oiuin'n. ru n ! n, I i.n .
lint" r i ' I S irwVf,f,"n h 'irt.l i-
C r I !' i c, a Ml 'K"H u viri'ii.ttv.
Dr .ii. -t -! H't'-' v Mc Wiir-i-
..f tn'airb. 0ll tJ 'lw Il5a,",
for) a, .it fifturifcal K.iea.
rl b Cn-stis i ve.'S-het " .J.U.
t'ntvld VROIi' Crom rrjrrtt
ritif. vr. IUw rn. th- ff mom iraiimr!'f
I Ith-un. if. l' wrttc WJ t" vcons at.
HiOVred tmtoM ajrtr tro .,i-.)ii ou.
utarrli M xatally ..br'i&.'O n t inu up .'
imunlil arJ sa. D'nt f; Si ease,
iv a lied , ttiat i vcr iit , i wa.fjj au-arpil-
v Did tuxom - .ju- 1 u
"BT-!v"i wh!i-r h; tbc-o. iitt.
my wrum'. -'ki . rtrtf . ?ti. ji
rmi--t.r ' an- fir u a IJ isv
Marrhttrin .J fct-'W onitHi I ttti.
W.1I
jr Tan lawr"
Coii.
K. Ui.
-!-
i'y II .R-ktar u '.pltttnc
::c mvc Iii --. 1t Wr- r
, . rrKca ' I tt.
.i 'oa rtw; y ari.
. aiU -otf cc
jff-
1 c
I-Vkl
-Wl.
I, "
.It '
t
.' 1 1
-vj tar ra
. tlir vti
i'p
lb l
Ir !
I
i I
1 '
r-t stb-2 reuw
l .aC one la1
ijsarfcjux as"
'uie."
Traitfiae op
1 to ciotbl;
i xvitaBve, vl
idr-. a
Addrcw.
a ;
3a.
lt
oumic
Uts: ,-
oitMuian IhJ '
. - an
i.
For Toilet Use.
Aytr's Hair Vigor keofw the hair soft
and pliint, impart to it tha !ure and
freihnesi of jouth, causes it to stout
luxuriantly, erailicates Dindrnff, cures
all ealp disease-:, and is the icost el mi-
l.v of all hair preparations.
mull J p r.,ii vulailinn. I-n
nearlv bald fornix vmrs. during ;hich
time I ued many hair prenarationn. hnt
without luccets. J-ident. nhat little
hair I had a trromng thinner, nntil
I tried Ayer'a UatrVipor. I uid two
bottle of the Vieor, aud mv head ia now
well cov ered with a new growth of hair.
Judson 1$. Chapel, P. .bo.ly.Mawa.
HAIR
that ban heeonn weak, irrnv.
and faded, ruav hav- new life
and color restored to it lv the ue of
A er's Hair Vigor. Vr hair a thin,
faded, and 1U3, and fell out in large
ciuantitiei. Aver s Hair Vigor stopped
the falling, and restored my bair to ita
original color. A . drfwintj for tlie
hair, tint prepar'ion has no eoiial.
M.iry JJ. Iiau.iiionil, Stillwater, Minn.
wlOUlli nprx-aiam of theliair, may
lie preserved for in itidehn'te period by
thensoof Ayer's Hair .r. A dii
eae of the scalp caused nv hair to be
come ltnrnh and ilrv, and to fall oat
freely. Nothing I Irud m.-d to do
iim anj- ccd t:t:l I cctsrcsivl uic
Ayer's H.ur Vigor. Three bottles of
this preparation reitored ia lniir to a
lie&lthv condition, ami it is now soft
and pliant. My scalp is cured, and it
in alio free from dandruff. Mrs. E. It.
Fois, Milwaukee, Wis.
Ayer's Hair Vigor,
Eold by Drnp5il and Tcrfanun.
PtRrrcT SArETT, prompt action, and
wonderful curative properties eaiily
place Ayer's Pills at the head ot tbo lut
of popular remedies for Sick and Nerv
ous Headaches, Constipation, and all ail
ments originating in a disordered Liver.
I have been a great sufferer from
Headache, afid Ayer's Cathartic Pills
are the only medicine that has eer
given me relief. One done of these Pills
will quickly move my lion els, and freo
my head from pain. William L. Pace,
Richmond, Va. if
Oyer's Pills,
rnparad by Dr.' J. C. Ayer ft Co , IcrKtU, Km.
old by it ScaUri la Mdicto.
Fresh onion sets just arrived at Hcef-
rr
I - .1 I ,
in ifiUfr
. OT 41
i ti iivMn
V
' 3?w
. v pteanant
iv j : tt .
i.i I'n-fw
umi i , - w
tr ft i r i
. , i ' " ' i
tl! n , ' ' ' i
at t a t ' '-
lH "" T l(krl VL
-. f -"..i !. V. I
-- .ir
- fn"jim !
i-fii i' mi a i
I .' i t'l-
, '. . ta.-r
no (suae
' i . .
1 t n
. sa
' '
j, ti! -ej
,ri iiMU
.t in
' fit ill tiie
i .i . -tr
' pi.ie'-,
i ,r h
' ' r Jk.
C . ! -n. Jb
VI -
f-'ia-vi"!
sn- if
WW
VVANT Iron for Mining Purposes,
or
WANT Agricultural Implements,
or
WANT Anything in the Grocery Un&
or
WANT Any Article of Clothing,
WAN I Dry Goods,
Go
'nnliiop Ilsrita'P
UUUI1I0U 11Q1 I
Allen St.,, bet. 3d
JOSEPH
IH-IAlKK i
f -1
I
i
TENTS. WAGON COVERS
MINING SUPPLIES, ETO.
Corner of Fifth and Fremont Streets.
u. 3ii;ij;i:. x. withi:ki:m..
l'K-iiltn, i-i I ft i. Vice Preside nf
I 3 S m xu irr jl w, " si
Isi S Uww PIS
HSt
y
11
Paso, cX-;slL!K
iTtid iu.-ii(it(d hi!?j
CAPITAL. -
Buyers of fold, :
AND FURNACE PPQDVQT
PRICES QUOTED ON APPLICATION'
1 ; "
Summon;
In th !.-tu rVori. I-."t judicial Distrct
f t-o luniort 01 A'fiu in and for the
osph ku$--rj , pi ii Miff v- J W Goikkrd,
dfCfcndiT-i ,
Art nn - unht i ti 1itn-t imrt ni tk
i-iTt ) urinal A)innoi tht Tfrmotyof An
'om in ()ik: .cri t hai ij oi L--iac ana we
i-omp aiat f 'ed in the a-uc eua 'if Cecble,
in Ihe IP ot ir e I no' d t I nitnet Ut art
1 be T-rrrflr ot Anzona ) (reetmi; 10 J.
W. ImkJi ti., Vndain
wi-ii fwrvbv nrorr d tn appeir n an a
non lirMihbt jntr it vou ce U e xbore named
pi.-mtitl ia ! uwnc oun -i ti e First Jod
1 d 'tri of t1 T- Tiloiy of 1J1JC.111. mind
for ihi-re rir o" Cor"! '' t KiMwer the '
coarjdimt hWl rfr&Bi ntao im da jencra- rerncd. ii.nni' '
ke o( i'. ,& of nif MIT te service I ,1c, ,,,e M c n
rou of lht sannioirs in wtm! mubin tb
roortv, or if ser-d out 01 thr oonty, rwt in ' proferfional tt'limnDV JiU'.v
tmsdKtnei, thin-'lwer.rf bs. o!ierLeUh-! :4 . Utiii, , mt,.. an -J,iii wl
iudjl,di,-., c-;2dg-et y -ait Ma I- ,s '"'K11 fttratue, Jiru Cittiie MM
taVen air-ji you w-cordifs to the prajer of j ft'tcr, t'illiue rnuictnt, dumb aglta
S3Th?l!ck h broncht to ree-wcr the sum J an" !,-",e -ikf'- v"pM, Wrer TI
of $a 000 k-ot on ll-TOOUACt. aa in the com I pluint, ne.-vollfctlf", deblljtv, tidntiV
rJfaMtr - nil "
I . ', (.jv-fa under m biid ard the sra! ' " "laduer Oflmplaiiiti.. Ii mitig('.-,
j f J rf the I,rr.a Cmirt of the Firvt u-' tho JtjrmitlVh of Hc lialrr. -
: s, l - tin J iJi-Jnctof the frm'ory of An-
I I I or a. m awl fc,r the county of Co- valcsccncp, lias a lentlvncT to protent
'V'ot'adhidS!111 n.,ncnc from ov.r, and
I and eishHr-riT Ol O II DAILY, exhaustion. IVr.-nn-i f Mhiontnry
. lo habits and laborious oocutwtioiiH v.-JH
Dry Concentrator.,
THF GLOBE DRY ORE CONCEN' -
mr . mrin mi 1 1 r f- 1
TRMDR Till ccuceatrate from lo to
25 tons of galecjt ore per day, and of
, , . , ,r ,
light SUipnoretS from tO J5 tODS.
l?.ir PartiVnlnrc: Iflflwe.
tOT raraCUiarS aaaieSS
ROOIU 117 Piielan JBaildin,
I ' ". ,
t SaS FrUCiSeO, Cti
lig liggp KS3J5
or
Wet Gt.om,
to thf
and Ti f i!iii,
b UMH I flIHit ...
&4th. Toitilistoiie.
HOEFLKR
i. s. towm:.
2i ice Trp-iileiit
e
B aa
'
IP ft Off
R3S21 SsiPby
Ml! ft Is If 0
2 M l
trf a bi U i5A HN vl
Ltivi
HaV.5
nundi'ii & I t:.i i j. Co
" S2.0COnoO.
ihr a il !
fie?
H A.
D pt by the Tide o;
n.
t.
j T l4' llnnrt phmm ',
IIntet!er'a StotiMrh Bi'
E-liitun? pnmf of wlmt v
Imcfcwi the lhins: ti.
- fet.
can ntts'Sn. T5
c-..,!, ,, , r
I M'utii t" , i 1 mil
Anittnilia " I
D! JIi ii-i li
patn r i'f
lav ' ! km '
ri , l.p - .,, ., .,
find it an cer useful tonic
BLAM6 .
Location notices, Jttsti ' Mnnki. af-
' i,licabU '" tht n c. m.mne nhs
and dteds, and ll blank' titmHt t-
, Wi flr f, rtf , ,
" Hoefler has. reieiven 1 o - the
, eed of ibe e par-etie-ifir.io'n. a forage
plant Shat ts .vrart g a .re -.! f
-attention a: tnr present '1 . I is
claimed to be especully aildpicd to dry
t'coumrTes, and is said to be superior to
iucerncoralfalfa.
I
T rar bairrate Co.,
INvftMMa,aW
i7NwYrkf
ti
aaMMaiUsuiwij'TMj

xml | txt