OCR Interpretation


The Tombstone. (Tombstone, Ariz.) 1882-1885, August 26, 1885, Image 1

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn96060683/1885-08-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

fj-
1
"U
K TOMBSTONE.
I
OUl Sorif,
TOMIWTON'i:. AtUZONA. WiONKSDAY EVENING. AUGUST 6. "c?."..
S'oltitno IV, XO. 13
r
7
, ', , .'
Will Exhibit At
Benson Sept 1.
U
NeV JNtTIHO
RAILROAD SHOWS
TBIPL- CIBUS.WCaLO-S MENAGERIE, MUSEUM OF ttVTHa WOKDEM,
HJLFVAT2D 8rA.-""E AND ORAKD RACIXO OABNIVAt.
A CONSOLIDATED COLOSSAL CREATION
i'B sU9pRMHHnlfcflHjHH
Opr.'p r. ?.w ecd Wei :rfcl Yitfa ofntl '
HOST KA8NFI8ENT FEATURES
n V TKS SHOW WORLD.
In :t mrtV ";-' rv-ni".s m Ejrtlt, tailKulrl-j in ROteTvrerIaK Unity raaaT
lr-.t W iW 1 In '.! " i to-j-iriSei;, ji.uir GrauJ Mijr. isltaelf, whiie all
THE GRANDEST OF AMUSEMENT ENTERPRISES
A I'uvi'riJ m' ' 'J Plo.-iir Pi-.nu K . t S!x Art at one and Iho aait Urge,
j;j.trviii. 0.vuu. Aei.Iati-. Cnuusrt'iiii'stic, Ao-iiil ivid Athlet-5. executed by
,-Jl.vi!'!: f xat unrt'i v.rt tend ArS; TWO HU.VDP.KD I.'I DUMBER, radian!
a hh 1. m.1 m
MR. JAMES ROBINSON
V lif I'mr!.-. I)s!i'- niil llaKng P-artltutV UMr fa tlie world, whos Ianie kai
K-oj u.-iliJ i.i l.i,li li"j jiiure-. l t':j TrauiiM-t-Tiiiguo of I'ajo
MISS EMMA LAKE
A Mt (Vn,-cf.il ami " nclu,; I-adv Fiii:ria'i. c)ic Prrfurruanoe la the SIJe-Saddl
1j Ut. lu.-l f ii. Trai. l ivced: are ix-tiia!lr u. F.in ia iloL.an.
-A-35TX)"y S "W" jE DE.3ST IE TT
" . "Tic Il'-mii'.' ( Areba. Q
MR. ROBERT STICKNEY
v - a-.-f I:.fi?'.tl. V .,:- im a. d Hott(Jo" KACUKSI OP THH RADDLE, Ganerat
AtLVio n'til VurmsUe Altai :u tho Wcrld.
FRANK ASHTON MADAME TUONSHA
PltlMKOSl'jf'AD PICKETT
jiV' TraiMTataujil tiu'.r
20-DOUBLE SOMERSAULTISTS-20
MUiSiS POLLIE ULIEIE.
The fiqu-..' 'm Jor j'.cr A Cmr-.niix and loistif J LuJr iUder, h' j a Perfect Mods
Of jn ''t 'i t. -.Ahri ."rj -4r..ii!.n.
GEORGE ZURLLLA and EMMA DUBOIS
':.) Win- L-tni-'a Artfstf.
.V.i 1 I.' WonJer
l.u r.rjn i'wt rcr.d
ropjorfol
I.IDOPOLD BROTHERS
a v-jeticr:: or GEXEBhz, rmmroBMBBa ok
Li Q-t-ir" A'U V t ('i!'"':i: T.t'rc'.. fo-.--'ni' t cnstplltlcn of Bright Stara
i-r?;'-i - :; It" I rlfd . vt n'" '' t IV" '"'0 Sm!jw la Ata?rica.
Tlie HOYAL JAPANESE CIRCUS
inir tii- iiir'i".i;M ini-' n rf l'n i" ICO KTN-SEO-VWAO, bv cerraiwioa cf tba
MIKAf. i.:."h: .f VAf.iOI'S 'ihol PJ Ol JAPANEHE yVP.TLSTS. In BwonJ
.iuIim;, Italic n ji.-I I'-n r.iiri'tio i wt, t.L.i.v;uu.'el rjiywhtro Ir. tco Trorii Tha only
COAL BLACK TICJERS
1Z r ilini:v-(t. 7t Kl'.u-IIu'vl Fplir.o T7ct(3 of the World.
GROUP OF GRACEFUL GIRAFFES
tttrSen AV'hw"' Ijt;. Ir-i.wi. rKns. Case. IiriC(l TiEsof WilJAoJnialR. Whol
Trrt 1.1 "i-- ''a-s rpr't-ns r. t't-CTH of rrcm'xl AnimAln, a WotU of Wild Onca.
"Wb:lo. Urwtl.sr abor. all, indo-vntadTri-ethe Orectettof Animated Xatora.
Stands tho Giuj.t Kiephast,
" :: JE3 SS, 2t 3S"
Wicwa weleit cscecdslKi Tods, !nl wao carrrie a Band of Twenty Xuldaim
I Upon His laaaire iiack.
Droves of Traiiu le&ras, Camels, Dremedaries, Hyenis
.d1 a L- of i the 1 1 iLsss-rori t- mention. Stoxiti'j a dvre cf :-ttIl!tEC tiiftt
j- r-rfitjv tarthne.
A MONST E"R ARABIAN CIRCUS
AND A C 3I?Z.ETZ "WILD WILDERNESS SHOW.
OUE G1UXD STREET PAGEANT
A VmiS.1 iu HLteilr. V " ""J St . ."vjr.i. OranJ, Doctlinc and Bett IMenngly
iijuitlfi.!. .Mnnv lti'j.! : JI'J- ilnii :iIJ'u Chariots, Cars and Ccgae. A WboM
ir.-.,.. ; f tf.u m.fi,, IJi-n in ihuStnvlK.
One TicJj'i -vitjitk to si' w- "'" ntrs Sb.
7,'l, - -- rrnm
is JJw J-i - j-
U
--WujAk
I
MONSTER
J D00 CIP.CU8.
VTui'iirrfjl Kcr? HIder.
Acro!stt.
Uicurtioa; oa all llailroaAi a)
-iirTCsj -rrn t
oatw .--
Sept. 2nd,
Macneil,
Moore
&Co.,
Coriicr Filth ;ml Allen.
WHOLESALE AMD RETAIL
D-.alor in
General
t
Merchandise.
Hum alwoyn in ntock i Fnil Line
of Easeni wnl Wctoin t,'aiiiifil
Gx)d..5bancy ind 8tJili,
FULL WFJCHT
and
.s: UPEIilO ' B RA X D
r-.. i. .. i.v...:t.. t. v . . t
iniai.uiit;. ti. & railing v. nt-i'
Flour, Stigurs, Hani, Bacfii, ect..
alwayn at
Bed-Rock
Piic-si. A C'ltnp'i-trt StocV f
Underwear,
Clothing,
Hats and Caps,
ff3 1 r i
HOOT JllTl OlnP
-' V-'V3.
Sole Apent. for
Budweiser Beer,
Sup'Ttor jto aT it Market.
Hay, Grain,
Mixed Feed,
Corn and Wheat,
For al( in (Juaatjf ic to sutt.
t! .t.:
'irj,,no ,a v " wi
QAR LOTS ONLYJiKVidiM Mixo-.
I
VV foe! jiistilii-l in yin, wo anj
vy- I
To.wuJfT-M. X MIm! IHs-
en tint "to onr Gftfth Tr.i !.
MAtF3UU)KK.4CU,
PJIrCKaiiJL. flI00ow.Xr,f I orVHX: ,7:8!t'TWefnr8TWitTrwrt-i'i-'m-T
' . . vi tvo .'Jla aad 1 oiurbnu; irit. I
llotei. Tl iuly tjtt-el, hntM 'n
T'r.!t'(!l S'tt.ilcJ oa t!m crai r ot
Fmrth un i Ai'cn 'tt"f- IIau Somoi?
ltirr''ittl iHr. nhi'tit, n'iJ I a li ui.
o.uii It c :iiri"ri il irnler. itu
.r ;" itu li uf i lur'iw't!! -uft nu
iritt liii'tifl t dil- vkI csrii rH)tns,
i'iiI i :' :"i t 'Li- Sxiit liramN i
im -, livjtmm nti'l i'r.
..Olf JoJiu-II PvClto:.V. 1
1'Ki.iili-tnr.
i mil i w fc MMyi ii ii i
"Notice to Creditors.""
I a .. .. II. a . ..I LI... I .. I I . X" a
i .i tir hi im-i iw mi ,i i c ' tuiiir
!! ini'tn .lii?i I hi" u'.t!eri .tl xltuii
f .-tr it.r of ttir t .I'-t'l !i k.t I tl-.jl. . tie
Mid. ti tr r M.ir- it jhU ull n f...i .
v .. .1 m ..t.t .Wu . t .1 ..... .1 .
! l l tliip nliimt 'air 1 'H 1 ' . Ft '
xtiiitr ttt.iti w 4 U iu i.4. ir tiiu.4r..
.dlliiii i.iir M-!.t! .iSI-r llic Jli! i-U' itt! .
I f itii ii iiic l2i4' a a Auinintr; ii ut
in. inn, in ". .irii ir'-i, u.i.n ri:i
.. ."itil. rrl.. Ill i'.ilujot n 111 tin
..u ill ..I Toil- !
. Dii.il.lnlt -1. !kk-. J C. DI'.VN".
. J u.iiii'iruTi i -ii ihi. K-titt il Mini it-j
.1 1 j I.,. . J.i i..i!
in:i:KiosTAY!
The Silver
City Stables.
Our. 1 It.nl .in. I A ti '!-' (.
Tlif iiniliT4it.'iieii wuu'il l.i ri-liy nutifj
tht pulilii; that hi- litv lciuotf.l iiis tin
lili s to tin- oiinir Tl.inl iiinl Allfii
ktrcU, ntul tlmv lieia nri-jrip-d to mit
Stinjlf ami Iiituht" 'J'ntin
ami i-aili.Ii1 Imr-i-i at tin- tnitt reauin
;.i-il Lit--. .!.. lU'r. (U-k'lit ti aiJIK t"
Rurl'tiil . i'.u.-int.-c .mit l,v MHrkin.j
j joimK lu nit i.iiei'an -.urn of 'juu t
! :r.iii-i.'iuuuii.
'"uba Cigar Stoie
I Living purdi.u-ctl the Inturit
f Mr. U I'.ifimr 1 am now pr--
jtrt-l t irvi my Littoin'rsut!il as
nm:iy nvv oiu-a a.- ixiiiU witli
Imported Cigars
AND TOCACOOS:
O- I3ilUOL pi'op.
Coiisti'Mk "rf 'alf.
py.VlItlfl.O" kt K. I I'TliiS I- I r Ii
-'il ! tn- -lu-tlf- t.U' ' i U i rl
1. I' l T .in .f ut. C tin V .f lt liU... t m .r.
1 f Vl2. H. If Mi'- 'l!.. ll mill il Ilvir.Cl nil "i
I i-.!;ii in r- vt:i I .i 1 1 u't n. Ilu- .:i)j s)
Ii.iJiiI Ii )J.iri n -..t ? W" Nu ii ni r)
IC t: .!'-'. n mill M J. rr I". .it..n, .lfrrln
I .in . rui..i ii rn ui ina-:.i khii.ii rtj; ni
il.lt r i..tii.ct wiiti ! trr I i1mi. ir.niit9l'
fit...:j i -t III mti.fi iijit in.t r uti-
iiu .. i.i til ?'K: la-r uli ! ! r -u ti
i. r iIitii.i- M'- x ih mi.pn IfO .1 l!i mik -
..fr. t. m.-clhir ltnt erii. r.ht niji r n-.i
.,.iai l u..n to. lillnvtiii.
int.ijrrti.il: Tin- lir.'C r-n.-ft-lt
lit i i't jki a )i .i. i 'i i'- ii- ii
ir i.iirt A- J n !i"'H art I i rj,l i'.-p .
kU Mil 1nlf Hoi Mrfi ll-t !." .i-iM .!!
u ipv d Uj nt lt:on Aii il tc. t-Inr
lli.lvf on ih" ma fi .r-t lu fnfrhu.k, t-
I' Il' II trm t Uriir .Utt ! tlf ,!i
ii l t' A !. Jw? lftwtu th" a-nf oi j;
ir, i.i'wpni'ttiTir jun Bur )i ; ; it. in
I' n " w mu! cm rt iio'i-c !nTomli
Mmi, ,ir.Hfc, I i!lf UUht ritftiT. till fe d
inti. ; f ( ti- .1 Ihty Urtnn Ut nml i. i..
!.!.! i loti1Hi i! r ir rji . Iwfu
if ti I ii.Mt-t.iIr, To n ati-fjr hiitl iti-vaii. r
J v MICH LETiOM, Cii-tiM.
.Dvar & Baldwin.
VVIkiU-hI ana reluai A sWta In
5a?r Salt, Bzrjey
POTA fOC, CANNU) GOODS,
sod nil Linl nf
i-rj OCT D1TC
!n v v i iiw.
i
r..nU .. rlt-.por llwn lj ..lb. .
(I cvt in'iown. .ni n c ill.
MAKAUEU.
,s - r
Ohoic-tl of Wini", Aad i:nt.r?4 Tit
qnovs and OiiT?.
Ctrl Jir. Mhfl Ir:o-; rS; cc:t!t
'
-
- - .;'.'-
T)iaUti(?A?r.'
OiiGOBs mi
H
".it? rortT
MA BEil
01
poh Ajn?c,
l!beu;naltsm, Heuralc'ta, Sciatica,
Lumbago. Backache, He,...n).7ootiSh.
SavTli.at,itc'ltlui:H,KtrHlMa.tUll4M
nru, tteai d, 'rl Hi) ira,
US IX of.au lio'ilLY I'lIM 4Mf ITkV
&UcDfM..t(te.tk.. tw.iwiw rLIC.tuM-l
j i n.lulM.!t.n...
ike cnifA. is:.. ir.ucti.
Ov Vill take Stock on 3h-trea
Tiif uuJ rsiit'cl !m f"- siIk. or to
;:Uc KtiH-L osi itlisrti , .! uf rli rtm-t
-t uk iMiit;cs in Cowl.i' -i.Nt f, com
I Istll ' tltlfs. (ilK.ll iidoiu hoaw,
l.ite (forri1 'l.'O jVr-t in ilii-tni-t'T)
tti-Il wiiteiivi. t,'finl fitil; siitii'itfd in
Stilpliur Shrljis Vh11iv. lfi inilfs fronj
Tomlistuii. I'or pn-tii-nltt-s a.;l tci
California Meat
MflJEtKET.
tkijjom:'!' i.j:os. , - iTop.
TKinoi.KT. - 3Iaimi'op
riprn jikku. r.:rwrj-N au.sn and
fi.i:moxt,
II ' Muttnn.Poik :.t; Smiijt,..fit.(.,Pkf
l iliM !.!;.: utial milt on Ii .ml '"i i)l L
s.imI .a Hi.- U.t.(t ni.iiUit .rtr, iioili
VI!OI.K"Al.F. ASD KETAJU
Give Us A Trial,
Vest End Meat
T 'MABEaST,.
Martin OM.nncMin, PropHotor.
AHfli tn. t. littwtfti .r-ti': anrl Tlitnl,
Wim'iJ iatorni nil 1.1 i Ji! t . mut!ul l.a
v i,l nil rlirut unit 1. frnd tl.rfi 'n th
i j.t. but n -ll ri- i nml, i iiiir t i.ie - f.iir
ijlln.' j"itl full i i;.l It. ;ti-nir Pull.
J.V."VICKERS."
Fr)nunt Strref.
Ral Estat. Hi'vt. Jfoney ss
'"n ratter.
i Real Estlto -' "'Uhl. -i irt
i 'l f'if MriV.Tii.- rui-L .i;.
, Mlnwt-lnHn'M'J
W,n9S V" a . -
Real Estito -"-"uhi. W u4 tli.it
Mony-!'iJ c,tl v t i..t !nTimni
Mn,K.
Insvirancc-Pi"- t i . t uf u
JIOTAR PUBLIC
AT THE
Union News Depot
Cm U j.j).c I'oitnd tV bct "rtmeut of
Books, Toy3 and Stationery,
ML'MC.U. IS -Til I V.r.VTS.
PEKKWICWI..
X C. XINPs. STO
Allon Street, in OramJ Hotl B'U'g
SOL 1SRAF.L, Proprietor.
0. B. TABBELI,
i jr. i n.i in
Fancy and Staple
GROCERIES
j Q. J Q 0BR1ES
Fruits, Nut-., C'ftniii!fL Liquors of
the Fini-st quality nud Toliac-
cr-t yf all kuiU.
Kr-n fil mtlv tin ti tnJ ta a' ItrnrWSa
iii. i' . .'. . in nnii :1 ii nua in lotrn
,itf t.f i trill t I ! ((intli'Tit.
X. E. mn 81-STJ AND ALLEN.
hKanV Qi stmnL
ipioneer-
Meat
MARKET,
.
eOUKTH Strwrf. Bt'tw;i-rs Alln
i.-l
and Frmr-nt.
COXXOl, . DAVIS, - -yrn.
j Wnii'il fnforn tlie IoJllc nf Tin1tiiB
j .in! t ifiriUv thj tiler notr nriaTi(i'f
jliirnt.ii Hie tuvt of Aiuirlr. n IWf. P"rU aojj
liiutl'jo; .Hn.irs. i tr., af lb lintr,)! atjr
fjlt iixd Ic jnJartr
' r ". wi
" ;i(Ss?''v&Jitw'
Vii
i
-t.
i.
io
1
I J
H?
t, tor
1
pimur.
Ati''.
(Twrr 'jlj

xml | txt