OCR Interpretation


Detroiter Abend-Post. (Detroit [Mich.]) 18??-19??, October 19, 1914, Image 3

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn96076572/1914-10-19/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

mtlfebe esterrefcbiscbHnigaHscbe Verlustliste.
SJjiyMu.ii..:: IN. Infanterie
icstimcai. ttlsJl. 2ai'.Mücl)iinfante
f.ercsti.ncnt. 2vJi. Siaöünmwmeiii.
ijyi. illaiicnrestimciu. Mit. 2mid
iiurm. U($ii. andcsGcndarmerie
!.)iitma:iDü, Rlu. tnat.zli.acl!c.
Pioliicrbatctillou. Tez.
Citsii-irne Lei Den DiJiuc:t brzcichi.cl
icr. Cxi der Hcim.nsdcrenigung.
tot: crivunJcl ; es.
lrictV-,Kfaiifleu.
Verlustliste Ar. 1.5
iiu. Miuxicr, Johann, IS!. Oi.
k'iujot TfaiuuiH'r. ubioid,, JR. 77.
tt.u.,a. .v.aioiu, iSt. 14. Misooioa.. C
U., I- OS. OOäzvCieUI. CiU0'
awut, OS. Mezoiui, i
FuilJS, Josel
j 41, aiinuuieuti. ovats. vuui, Jji.
ca avaivza.oi. I ajroauueitöor!, ;uü!..
-jite-j, ÜUIUICliCÖ. In. 03, T JUlOio. o3i.
.tapio-Jicic. t. äü)uiiöi. aiu-ciiu,.
0j. 20. uniuot. T onoa. etuuioiuiia,
t. 20. iuiw. T Sieauc. cmiij, JJ. -o.
ttUUlWUlC lUaltC, T i'O'V'J. OU'" viuUi;.u.u
i.uiuiit. itiejuilöct, u3i.-7. vui'UIiHic. t
l"" " ... - ., ? ivh.'iiiiv
tJll. SIIUUII, o1""' . '
int Viiiuj, vt. o, iiuuo.uw, (ihoteiuu.
"ukl. G. .X T Auaict, uul, o. . o.
Ltu.jüiiiu, AdiUilu, ü.M. IX itil iiialu. T
oiu.). uuueu. i- ' i-t.a.o. m.
i;G. ij - tojitfoiciuicö, suuiucu. o.
o ouiiiii-, f Apoujii, an. ii. 13.
i-u-Müiuvit, Maiiuu, U. Sijeizijia Olugu,
f oiiü0t. lycoigl, L't. WiOlOölÜ, T
,.,,',. ,. ueiiu. mo"""
muiiu-;, saugen. J
liöcioculu. T
JfUVIUV, wvvw, .... !
iiuiijutut, -i-c.ct, lö-. 4. UiWi4Hel. T IU
ucii. x:ciD i-AoiUü. ot. ÜüiUai'T n
lOiJü x;uaun, 3t. ti, noiucuöani, sin
Lua. tö. 0. uutf. - t. ctiaou,
.um JJ oiivu. t VeiiUi, iüiuuo. O".
tIv -N - tfulow. iilinu, viw. 0. iuurn
lütte aKoiü. ieuaict. l't. IX 2hüiu.
i -Uiu.aiuui. iöou;iW. XM. o, 2sa!H.
,,,, ,üll, O"' iJ' '-.,
ilUlUUuUtC. aulüll, öi. 0. SUKiUI, T
te ?iütl. JJi- 0. ' - a5C4ülül4U Utl
..,,. T .IlUUlüU). JUlODit. WO. 4.
v - '- ,1,,,, .Illllluu.
iroj-
airi,. - -i Ai-uu,
Sidai)aiiora3. ' oi""' '-'. V. (,,7,
iöütXa al. riustii, o-
ta Aicie!, iciüiioi-i. H. ua, ao.
ioi "öt..l'Ji tl, - UB. VU.DlCü ot o.-.
ü-röo-.ü. t ol-acs. nür. K. 14.
iv-ni -li" i -'-'uiui, iDCüöui.
a!' 'r. ' -
.'r. Ä'r-Ä:
faul, . o, iti'i'cutcii. T.
Verlustliste Ar. (.
-or. tciau, Jt. i-. ' .T
Detail JS. y. - 4-ttlcv. ooUomi. . U.
uf), SlitMea-3. L .-.,. 5, u.iüia.iuia, T
vk-M. Thcoooi. JSi. 3.. XcuUüwcO.
2ani, aifjaiidcr. IS . 57. loaipo.poli. -,c
aoi. M 'niao. J 0. ötweiel. ' )0'
d ..h.. oranö, JSi. ti. !? "
-lM'lr. .sji. vo, .iiiviu, v
,,,,, 'aooiii-.it, o-"i .
i,ciu-iu.aO). xilip-, JSi. 0. Qlcrventa
Xoium. i'dwt., JS, 37. tttoüBflotüt. t -viiMixai,
ijctm. JSi. io. .
Bcrlustlistc Ar. 7.
"eiilnanl Seiiil.. Julius. iJSi 35. Ti
i nu. iiuiit Siieauiuiln, Üü. 13, u'arudanow.
e . e.tt S. ti.'. i'etciü. Äaffll. USi. 13, flf,.;
ZcmcU . nn. Ist. -io. ; i-cähMo. yohuiiii
-k 35- S ,ak. S.'.iJ)üel. LJSi. 3j. ;
Ä'iosok. JoDan J'i. ti. Botodij. Peter.
St 35. Buak. oax LSt. oo. .
f:.'. i w-. N 1., liooiob. JSi. 3o. ;
1 llllül.
lUllH. JSt. 3o, ÖC!ll. 0.i.
.. rums. Johann. LJSi. 35,
: .lvask0iv. Joies- oSi-
: Jlkoio. JLSi. 35,
lvasokow. oiei- OJ'- u u --
i.V
: .unuiu), viiun-'u-j. .-.
10, ; Lavtak. Jianz. üJSi. 10. :.
5. 7; :,.i.aUo)C-öi)ii. -imcon. iioSt. 10. .
ä'iaiim. JSi. 3v.. ; iPiitiMaifioui, iioSi.. 3j,
'ioloivyio, 'sitfait. 0M. 5
Mikoiajoch.
liiäodn. LJSi. 35, e4. :y.iiiiui, oj. .
Pihan. andteaö, JSi. 35. Podioaim,.
'ajiuii-j. USi. 13, es.; Poblvdl, Temeier. L-i.
?., .,.. 7! -unio. .'Si. 35. S!ek0,ik.
an'dieao. L!.- . awiseze. gek.: Si.iejnit.
tg. : ciota, Peler. ot. 10. " , up
loioi-tt, intöii. oi.u. 5. .;ciuii)itce, ge!.;
. . ,t. aiidreaS. JSt. 35. 3iuiccift, ,,o
JSi. 35, iiuiUin-Mt, BoieslauS.
VK. J. . Yll). J-1. 35. Zab
lui Joses. 'M. 5. SJiiiDlüioio, t ji
pnu'a .idieas. vst. 3j. - ocijcoi. ii
., ii- ?vi h - ?,ikiela. Paul. öSi. ti. '
..1,11.1',,. cieiaii. ?Si. ti. iuia, Josufat,
Jjt. 35. iämiian-Jki. Michael. JSi. 10.
TainawSki, SSitchael. JSi. 35, '
Tlacjuf. Taniel. JSi. 35. ' TolaiM, sl
vion Ist. 35. ' Wachorvölt, andieas,
MXH 35, Werbtcki. Johann. oSt. 3j, '
.-tlupi::-fi, 4'cin, JSi. 35, iiiitüa.
'ihlifia. ',.. 35. jtHiinwn. snoioiuii
, 35, ; Teciapa. Johann, oll. 3a,
Verlustliste Ar. 8.
Cifijicre.
., .t't ü',iiier. Mari. 5Si. 00. 9 Sel
drtlaiv. .sainot, -le'an, IS!. 10.
i-hrit i'itil. MOitiud. Tr. iur.. Sii. ait.'iv.
.vi -t.iiim rinchan. Jeldi '4.1.
,',. ' ei. i. aül'iiüaiek. ,.iu. -v..
Vt. 7. t Mad. d. Sies. SiiV. Jo'e'. Tr.
't. 54. Friede:. ' v.-ki. ich.
?r-u. 17 i;,,.,i,o;rben. Mad. d. Siel, -uch
Woii J:H. tiü, aiiolehota. Hanplm. Wie
singer. eo, st. r. ' . i..
iudwtg, IS. 10.
MUanntitiari.
aldeit Paul, JSt. 51. Hotzenvlvtz,
aiia. oranz. I. 54. Siudelan. SZ'a
. is anio. JSi. 6. -Hau. uguslin. Sta
d't i:.Ä. -'1. Wien. - jfSüt. couati,
5-" Ts, 2, ii ade. ßo es, LSt. ti.
tijap, i'- t?alaca, Pal. Seidhauds, 4. jf
.IjüülUUUll, 3illüldl, VUMt. lo. -Uiuiuuiu, bl.
Huiter, ;y.miüi, G. 5, iburuz, i'auc
c-jiui, iiiuä, üm. 13. t Bcrni. jerot
1V.10 L- 13. aiOioöta, A-oocnul. oit
II V..I.M .1 3JILIUUl,Atl Ullilij,
wotula T jötuujii, -iv-"-.
.uaiiiJiiiul, cniicUoiit, CA'un, iio.jr. ix
yl- S. oo-c,; iX iiwuaöi . -
Upid. eict, otot. 4. l-ialjJüai-jia, T tu
wiuVu-jaUD..l. ' ."'i
i,. iiit l.vU. 4. töC lila, I ulU
.. j,c(..V:i. litbüllj. .ooaiuj. totui.
y. -.jäHjMäUür. üi'ud- '
nii -i-ii 1 riuat)'i'ccslcrcf, r i'uUa,
V- 7. - ifiuc,ci, Äüttcl, G. IX
sei cimuutoii, Ätwi.11. tött.
t Ä - 's. oöitüi. Vi-
ix iiiaii, t a-ii-vi. r .-I
irnaic4i--. v i;öcUu. i'l"". o- ys.
m HiVi : -iüilüii. - Siaci. siiiorcaä.
- - Sinppcuual, der Ä T -'
. oiem. JA. 0. snuo-,ilj!, - te-e
,uior .iuü'j. ichaio, JSi. X, 7 ieui
nun xeovoio. ti. i'i.bipci.
lurniua, 26l'o. ttK'üia. . ti. uüp i -
l-cul I t AhCt-Öi VIllüCll, O1., 0, Miücispui. 7
äbt- .1,. Johann. I. 37. Maioia.
. ' t ..inan. tiiL'ima. .
. MoüauiKia-t, au-junoer, s. 1.. tsat.
If. ii.a. 7 Mutn, ic!". t,1-' .....
i-c-Um SitfDian-. oJ. T .ani cr. He
m " JK. 0. voeiüö. f' öüf
.V)i j . T l'.'iOUOIWl), OUlOl), o-. t
..iiatiaii, Sticraiifit. ö. 3.. Ja,oi?aoax
. Sh.iuii. U5. Popaoml. ic
tld'mä, Johann, iloji. 10. ; tihoioiicai. :mi;
io ii Vji 35. ; viokas. :'.'!aihiax JSt. ti,
ornoina. Pe'e'r. Im. 35 ,
iT.v'i.nt ilJ.'K. 35, ; Tendiul, Jose,. ilüM. o.
ri m(. .'"'ch.. W-to'
c .. i.'J.K. 35. 7 ; olhDttllU, It-t.. oJ. .
. ;ii-"lt, -.'IIIDI., VJSi. Tue. Ii W, LS.
.- ..'.in.,.,,, ?, ,1,0t.. LJSi. lo. aoa. o.
Oiural. Ptolk. ?t. iu, vvuii.iu., .i.
.; litaioui, WA. 35. ; öiieut. aa..
VSH 35, ; Haii'Nla. W KjJl. 1,
wiumiiii, cota. Jui. ti, ; velmanschi. 0Ji.
j5 Hat. Ut. LJS!. VJ.il V..
i- -H 3j. Hol da II. Jooann, v-'t- S.
aipiai, rtno.-a-j, .o-". oo " -
üu'ta. adam, üJSi. 10, ; uinin. vriia-. LJSi.
So : M0,,sit. usi. 13. ; Mos.;eioiv-5cht.
a vH 35. ; '.oiuaiijiif. Iwan. iltöM. o, SJiila
luiüiü. f. Moiujuviit. Jolei. üiÄM. 5. Topoioio
ae ; .ttoioaiizuk. Peiei. üJ.. 3 m; Miaf,
35, 7; M.ic,kiida. oSl. 3a. ; Mae
..-.,' ,-. rt:. uitiDttta. Johann. iiot
ae : SSiS6tu:. ÖSi. 3o. j.u.juiiu, ,
XH. 35, 7; Sieiigevauti. ohanii. oSi. o.
; CitorouA. S. 55, ; Oraala. Ho'Ji. o,
cktowol. Jose,. JSi. 3 -baias. ilH.
I ; Panoai. Wojziech. 3i. oio
"rik5' ö-t. 1 remvelg. 1. uiaiuii,
liu. USi. 13. ßif.; -chneeoerg. Jiidoi. JSi.
35 t: ereoa, tefan. JSi. 35, ; -eiei,
Aofef : - . 3 . : -inonial, Masimii. JSi.
3 ': Tiil. Johann Peler. J. 35,
.okun. Iwan. ,;K. 10, ; Tnilchuia. aie
iiii-3. Z5')t. 35. ; Tmiel5ll. JSi 60, ;
t.,.,f.,m 7Si. 35. : Svioiizk, Wa,ll.
vuuptnt. ns. Man. j. zoit -v' .
oal'iir. Gervais, voniinr. JSi. 10, m liaa.
6. Sie,, valii, Joie,. JSi. 00, Tiös-Giiör.
Sies.l. Jakuvin. inion. JSi. 10. Res.
! Maniza. -leian, JSi. 10. 7 Haupt. Mra
.,,,, fiiilia. Sit. ait.Tiv. 2. Sies.
Siei.l. ooet. ;uio, ii. iu ? .
r4 Piag I. Siemicl Pitomir JSt. tii,
u'pa,a ' Siel.ahiii. Sienal. Johann.
54, Ut. 2tai"!vlj. ' - Sie,..l. Sien
ialö. Jiiediich. eirs.'t. 21. Wien.
!t.IIii. .llti. i. U. il"i"M,
balbaia. 4"ortl. itlernent. NR,
54. au
, Oder
54, Po
lerwcrlv, SJosliI, yufet, Ist. 54,
CioäiüroiU. ebal. Slloiä. SSI. ;
soll. iletti. Joyunii. 3JI. C(5 Zalacsla,
Acrger. Mari, I. 54, ponau. 55ic
der. Ätam, 54, ojetein, Blaha. Irnnb, Otto. JR. 54, ciemüctu, j "nya. Vrt).-! tx. IS,'. 52. siucl. An
Wuitaö, Ist. 54, Piaslawiis. T'lazel. Slulcsio, öraiiz, ist. 54. ellich. i ueba I ur - JSt. 52 T iawua. yolcj, oS
hau n. ?st. 54. iSien, lorfefdt), JSi. 54. es, riedrtch, JSi. 54, Tuveij. SuiD'j-1 jtüöalier. Karl. iSi. 16. ctcirn.
rovvau. T ivödm. Heinrich. Ist. 54. :viatr,
ädeivlirchcn 9 oIoi, A.alyias, Ist. 33,
iosiii, Peter. Ist. 33, rezina. Sta:i
mund, eldj 't. 21. ivien. SJut, öriek
rich. Seidj..1l. 2t. ien. uchla. Alois,
.'st. 54. Slemnau. Buda. Iolei. Ist. 54,
r..-altersdori. Biigyo, Paut. JSt. 3.
'liraoiuios. BukorowirS. ;s0tc1. .St. 33.
Cernomel. iÄoillied. JSt. 54, mrkj.
tthodil. lois. JSt. 54. Liiel. tiiir, Fried
riw, JSi. 54, JciecnU, iXfuiKi, Joyan,',
JSI. ti, olelel. I5ombos. Emerich. I:.
37, fiiindätnt, t Tachs, lois, getdj...'l.
'1, iejing. Tawio, jtoito, JSi. 54, e
iroioiu, Tölpel, Jranz. JSi. 54, Prob
,!unci,dvr!, öollas, Gotllieo. oSi. 54.
HeuirtchÄwald. vllynck. Ludwig, St. 54.
iicniiu. Fotiuna, JSi. 00. Turio.ro
me:e. Juiiija, Joies. JSi. 00, Havai.
Gail Hauer. Friedrich. JSi. 54. Äien.
WaniDer-rii) trmanuel, Ist. 54. Prohnitz. j
Waiiiiuuiii, Iran. JSi. 54. Tohischivald -
oiaz,,,a. uton. eldi.'Vt. Zl. iannsmorlh.
oiavra. Jokanii. JSi. 37. LUsosuves.
lier. C'ian.i. JSi. 54. Oclsladtt. Glou
zar, lloiö. I'. 54. Stieiowit. iSoidicS.
-teian. JSi. 00. Pirava, . GiaineS, Josci.
JSt. 54, (Ärieuner, Anton, JSi. 6, u
nacscd. (ünncia, Johann, JSt. 54, Hart
inauiin, tÄioaer, Albert, JSi. 54. Habicht.
HandloS, Siudols, ,Zeldj.Pt. 2t. isie,
Haitis, Siichard. JSi. 54, Siiinlan.
vaiiiiia, Oowaid, JR. 54, Glassorsl.
HarviiNiak. S.'iichael. JSi. 00, Bulka. ?
Harlel. Studolt, Jyt. 54. Sieigersdors.
.vwipiiitslnit. öcdl,'-i. 27, vavticel, öeidk,
j. 27, Havlik, Heinrich. JSi. 54, lo
poloivicj, Havlik, llllrich. JSi. 54. lo
poloivic,;, 9 Hectelinoser, lÄuslav, Ist. 54.
Siilolc-Viirg. Heinrich. Sit. ar!.2iü. 2.
Heuet. Sianz JSi. 51, M,a. Hclrni,
Jofci, öclPi).Si. 4, i'HDaieiiij. Heue,
irdiiaid. JSi. 54, Tobromciil. Heudrich.
Jolc!, JK. 51. Zwitlau. Hentschel. Sio
Itfil, JH. 54. Barlsd0ri. Heijig. Siudols.
,;elo,,.t. 21, tzir..SikiperSdor!. Hetenla
icS. Pciei, JSi. ti". ovaesret. Hirc.
vindrfö. IS. 37. Aenler. Hirsch, vein
rich, JSt. 54, Wien. Hodaba, Emertch.
J.'t. 37. i-aiicsoo, Hi'bl, Johann, e,,i.
ht. 21. Kvrneubuig. 7 Hohnkauier. JSi. 54,
Hoiiib, Jolcl. I . 54. in:ini, Hon,
Wilhelm, seldil. 21, Wien, 7 Hvracek.
Jvliaiin. JH. 54, V'cirnil, Horal, Siin
en.,. ieiok.Si. 27. Hoiaiici. aiiU'ii,
eioi.'t. 21, Hcutnilü. Hornig. Jose!.
JSi. 54. Htavee. Zeldl.'SI. 3,
rdlicla. Cllüfar. JA. 51. t'r..Te,nilj.
HiiiDtfff. Joses. JSI. 54. Piedinosl. Hüb
uer. augiiit, JSi. 34. U'iaiwalo. Huilla,
JtUöfiü, Jii. 54, uiDiom, Jareu, !e
sau, JSi. 33. Jlles, T'lasius. Jeldd.'Si 4.
Turleve. Jäkel. Johann. JSi. 54, lau.
Ja:i0uiel. Jeldl.Si. 27, Janasik.
Jtmii.- Jli. 01. -voblone. Jarujzeivslt.
Andreas. Ldw. Ul.Si. 1. -vrocko. 7 Jar
uns, Äi'vreas, JSi. 51. Cechow. Jellmel.
Jof.. JSi. 54. Wien, emeiia. örj.. x.:i. ..4.
Hravnvla. Jordan, öianz JSi. 54,
-ternber. Jndez. S.'iaibias. Seldj .t't. 2t.
Tenllch Miiönit. ' Jung. Joses. JSi. 54.
lkliil'erg. ststdar. Tanoor. JSi. 3, Ha
di, izor.it. t flalalj, Ludivia. J:H. 54, ProK
ilz, alabis. ti,r,il. JSi. 54. linau.
MilifcPlD, Mari, J!i. 54, Hos. 5ia
Inlch. Joies. I. St. 54. ladt Llbau.
jiniii, harleS. oeldj..,. 21. Hirlendeig.
Miliaii, S!l. it.Tiv. 2. Mirchnei. ?.'!a
thiaö. JSi. .'4. -leienheim. Mb. i-'dw,g.
J 'i. 37, t5sölinö. M leider, Richard. Ist.
,',t. Litschl. ' Mlic, aiois, JSi. 54. Otmo
ve-Z. limel. Mail, Ist. 54, miahr.
Clitaii, MMildi, Joies. I 'i. 54. Po-?it)iaii,
obliha. Joses. JSt. 54, ttoeian.
eldk-St. 3, ollmva. ssiathiav. Seiok.',.
27. 7 oller. Ttesan, JSi. ti. Pomaz. t
Moneciitt, iiaiij, J,Si. 54, tÄechowikj.
Monral. cciaitj, JSi. 54. Trahakulch.
Mvpiiva. ofet. JSi. 54, Sialmv. ttorbu
tial. coia. JSi. 54. oigcr. Piltor.
,.-t. 54. i'.'iuiii. :,e!:i!aoi. - Zivtiier. u,..
ÖiH. 54. Tillersdois. ltoisulic-3, LadiS
lau. JSi. 00, :'Sieicse, olsch, ÄloiS.
J.-U. 54, Schönionld, aIouI. Ludwig. JSi.
I, U. OlnlU. " vjuill, uyuiui, ctv.,. ,
uröl-T!. Millös. 7 Miai. Pelci. JSi. 33.
tatslCr. Jeidinand, JSi. 54, ailsladt.
Midi, Johann. JSi. 54. Lourfchka.
Mralik, uon. JSi. 54. Urasa, ratoch
o,I. Jrar, JSt. 54, ' Mraiaaivit, a.
54. S.'!0'!kowilz, Miause. Hu bei:.
JSt. 54, Aiildes. rejeir, Johann. JSi.
54. Henllchkioors. - Mieiuj. vk, oriv,
21, lopienreui. 7 ttriiujmn, aLun.
I. 51, i-abiii, " reliaiiner. oi,an,i.
JSI. 54, T'liersdois. miidiu. inniiuua.
J:H. 54, Preowsl. uchar. Äiekhoo,
JSi. 54. anst. ' ctufol, Jakob. JSi. 54.
S'ald iioersoorl, suinj, juioo,
i't. 21, Wien, upla, Joses. JSt. 54.
Momoran, Munozia, trmii, J
lersdois. Mu,iSia, Joses. JSi. 37,
UCÖ T Knpena. Wilhelm, JSi. 54, Protz
iu Lau. Sii. an..iv. z, avon
. ck, Fion;. JSi. 54. Wetichowttz. üa
imirK 57 4,i.i),4nlm,ta.
aar, Pertalan aiiten, st. o. asjiaoani,.
Lichtblau. Mail, JSt. 54, i.o..,ioaruo. -
i'iiidner. tZnaelbert. ,elsi..Pt. 21, iick
ftgrf. ibecla. Le0pld. JSi. 54, Leipnik.
l' ihl rn. ,eldl.. Zl. 7 o eil.
JSt 54. Loulocky. antun, IS. 54, Xfr
(Oi'liU, Ludwig. UJulliiü, I. 54, Siea
dör'el. übich. JSt. 54. Siobaz. Lux.
.Tiaiu. JSi. 54. WinkcISdork. Siachel.
Mari, JSi. 54, Leipnit. Ä!aHr, Jose,, Sit
art.'to. 2, rascnoort, 7 aneu-i. o""-'
,7, ?.'ieirner. Otto, JSt. 54, Pros-,nit.t.
Menlchik. SiudoU. JSt.. 54. S.'iezl.
oiant, Ist. 54, ilclechomtiz. Miles.
.iiiit;. CX.Ot. 54. Vöhin. HauS. SSiiko
laiak. Ludwig. JSi. 54, Ralow. A.'iksil,
:,St. 00. Podzasuilak. 9 SSiuiiconcr, 0,
bniin. eIdj.Pt. 21. PtllichSdor,. 9 Mnl
lcr. Tüll. J"H. 54, 'obmi'chdor,. ?.'iusti.
Johann. JSi. 54. Prosznilz, 9 alladal
Jo,es. JSi. 54. Dubai,. ZlavraNl. Franz.
I 't 54 Olsan. 9 Siaviatil, JSt. 54, Prod.
liiz. Siavratil. Joses. JSi. 54. Cetecho
KXHw Nnvialll. Siarzis. JSt. 54, Prasla
Mt. Siedbai. Jianz, JSi. 54. Tibolichan,
SIctopil. Joies. JSi. 54, Piestavlk. 9
-nennrnnn, ,cldl..St. 27, Ziiedeile AloiZ.
Ist. 54. Z'iälau. Siikt, alois. o-K. 54.
4L'lim Haule. ?:owolny. Jianz. Feldj.
BI. 21. Wien. 7 S!uc,. Johann, JSi. 54.
jU'ieiein. Ochaiin. Emil. JSi. 54. iör.
Wisteimlz. ' Osner. Franz. Feldj.'Bt. 2,
tipor -zigel, 9 Olborl, Franz. JSi. ol.
Cpiea, abiabam, Ist. 33. 7 jufmdal,
Ladi-ZIauS. JSt. 54. Slamicscht. Paini.
Jgnaz, JSi. 54. Holitz. PanluS. Feld!.
-7r Pa ;dera. Richard, JSt. 54, tr.
Stiiici& Pecha. Anton, JSi. 54, Mozu
schan, Pel.tt. JSi. 54. 9 Perjesi. aron.
Ji. 0. Csillagheg. 9 Petrucz. Johann,
J-?i. 37, T'ercttvoiarmas. 9 Petz, evpoio.
Feldj Bt. 21, Wien. 9 Piskatichel. Fian.
J'H. 54, Zleinbcig, Plevka, Johann.
I . 54. -tichowilz. 9 Poiizla. Adolf.
JH. 54. Tiavan. Prazak. Pinzenz. IS.
54 AUreich, Precochtel, Gottlob. JSI. 54.
Pe'iskroschilz. 9 nirDl, tiarl. JSt. 54.
Plin PrikiNl. Mail. JSt. 54. amo
tilchek. 9 Pipischovoku. Fian. JR. 54.
Priitzinowitz. 9 Pnlay. Joses. Feldd..St 4.
PesiZt. Loiuicz. Siada. Thomas, JSt.
54 feilsch, Nakoli. leinn, JSi. 37,
Paiand. Rehulla. Joses. JSi. 54. Piojz
niiz. 9 Zieiklälter. Johann, JSt. 54. Ptm. '
Steiler. Stephan. FeIdi.Pt. 21. Wiitait, t
Sieilhoser, Johann, FeidiBt. 21. ra
nichderg. 7 Sicpal. Josef. IN. 04. Tud. 9
Richling. Max. JZi. 54. aut'ch. 9
Richnov5w. Feldk..St. 27. 9 Richter. Narl.
JSt. 54. Herzogwald. 9 Robae, Pinenz.
JR. 54. U. Lboka. 9 Rotb. Johann. ?R.
0. Cfervenla. 7 -aika. Johann. JSi. 54.
Willowisto. 9 TcharmitLer. Johann. Felds
il. 21. chelch, arl. Feldj.'VI. 21. Him
dcia. chik. Franz. Feldh.R. 4,
dapett. t chmidt. Engelbert, JSt. 54.
Etarkendois, 9 Schön, Johann, y. 54,
Ttcrnberg. Schreiber, Mari. JSt. 54.
Tternveig. Schulmeister, Richaid, JR.
54. Todie. 9 Schulz. Emmertch. Feldlz.'ti.
4. Slagnbudner. Sedivv. Smil, JR. 54.
Wien. ' -ekanina. aics. JR. c4. I.
Hrasicko. 9 ScbbolS. Viktor, JR. 54, Wien,
Sikora. Joiei. I . 54. Poiiendorf. 9
Silobrcie. .'.'iichael. FeIdj.Bt. 21. Sebenico, 9
Simecek. J?lt. 54, iucf, Simon, In
l,nS. JSi. 37. Henezida. 9 Tinla. Ludwig.
JK. 37. Siaghoalonia. Stacelil. Wil
heim, JR. 54. Sal.ergut, Skacil, Hart,.
-"VH 54, Proszni, total, Johann. J'Si.
54 Taskadat. Elanska. AI01S, IS. 54.
Turas. 9 Smlia, Iran,,. JSt. 54, Chwat
loioiH Snajdar, Ferdinand, ZR. 54.
Lodvdit;, Sollak. Heinrich, ?eldlBt. 2l.
'ianneredorf. 9 Svacil. lihrill, JR. 64,
jioielcin. Ste'aniSin. Albert, Feldj.Bt.
ZI. Wien, eietiel, Joyann. 5el6i.äit, 21,
urianel, Ioset. JSi. 54. Ä.isitowitz. jvrmai. Michael. JSi. M. endegi.
liapet, öeldl.S5. 27. et. Siudoli. JSt. nk. otorion. JSt. 37. Ljigoim,saiva.
7L ,?,ini,iii Lfenica. AK. 51. Miiuiiät. Taichncr, Johann, JSi. 54. uUeriiomiM.
jtitj Toslll. J3t. bi, Cpiotan. I cniournijir, t jiuuuii, u, - ' "iiineiiovr,, t jiiuuuu, o11""". '- -.
iDti'al, Adalberl. JSi. 54, Qischau. Tosla!. ' Trapper. Jranz. JSi. 54. Hildes. Türk, I .ojina. Joses. JSi. 16, ojie. Jan.
Jan. JSi. 54. lÄr.Pro,senil. Touvrav. arani. JSi. 04, Tculsch vauic Äarg, sf. v low'ki. Joses. JSi. dO.
(H-ldi Si. 27. Treiseilel, Heinrich. JSi. 5t. Paul. Jsi. 00. Lanocj ecera Thomas, ! o'lcl. öra Jli. IS. iovacs. Euiine
Prcra. Trimalla. ZUdalverl, JSt. 54. Vit . JSi. 54. yitDö, Pelech. antun. JSI. 54. , rich. JSi. 3,'. .ooai5, Wuurici, JSi. 37.
lutu. iuiu. ru'itr. öS. 54. xuidi. . aujed, ikar, Jrunj, JSi. 54, Hobel--.. vvacs, ViNücn,;. JSi. 52, o
iteci. Johann, JSt. 00, Tvoral, Feldl.St. dort, ilanlif; Wilhelin. Sl. 54, Tovro vac ev, v2ic,iin. n. oi. " .ojat. Ül.lchael.
27, tvoral, Seldk.Sl. 27, lisju. In melilz, Pogel. öcldl.Si. 27. So- I; . U5, - iiD.wficaiic.A. Peler. JSi. 30.
lins, JSi. 54, tlnl.'Langendors. cnael lavy. Jruiu. JSi. 54. Linolov. rtu. I 4l0oina. vaiuu, JSi. 52. ilozma, Ju
oüicf, JSt. 54. Wernidors. gerenj. Xln Jjnuj, JSi. 54, Piwin, Phinazal. :'.'ie It -. JSt. 52, iirnjcu, SeiiiCl, -2Ji. 11,
dreas. oSi. 54. SiowiUa. ßiala, Pine,i,. ' lhod. JSi. 54, omarno, Svagner. Jran. ial. Friedrich. JSi. IS. 7 jtranczer.
JSi. 54, liiicii, Mischer. Engeberl. JSi. öelds.'t. 2l, chleinbach. ä-jciiuitaiii!. ,m. JSi. uJ. Airupci, Sranj, 2Si. 11,
54 lernberg. Jochler. lirnil. Jsi. 51. Joiet. JSi. 54. onkzslein. Weinbacher. Miau-?. Emil, JSi. 52. Miiiioijiif,
villcivdoii, Jollas, Jerdiiiano. JSt. 54. Jotei. ötli.-t. 21. Perchloldsdori, Johann. JSi. L'5, t ..riisaienheiger. Jguaz.
lnion JSi. 54. oia,an. - .jma. vnue
ndl. Jcldj.'Bt. 21. Wien, Moises. Josel.
,eldi..BI. 21. Wien. ?.'toll. Ludwig
.ciSV.Si. 4, Kispeit. 9 ?.'!ra;, andreas.
Teutsch.Knönitz. Steislal. Jo,es. JA. 54.
Plumennu. Stepoiiel. Richard. IM. 54. t
tfenia Hra.' -teuer, Jfe. Ist. 51, I
iaunch, Stieflet. Peker, Seloj..!vi. 21.
4iverg, - ivys, aioo. yji. 4. iua4, 1
mei, oioi.3i. at, uiyv vlvzes, zr. i
öl, Szeplak. -vododml, Ädalberi, JSi. I
54, Nejaoiyslilz. -vojil. Joies. Ist. 54.
Stakaj. -wlercjiirio. Äillor. Ist. 54.
xuietsDori, ööod, aieiaiifler. JSi. 37.
eiktralymezo. javo. am., n. u. oivJst.
2j t -avo, gränz. IS!. 37. P!ts,iiauilak. I
Zeleiy. Siudols. JSt. 54. SieiMwatoau.
Teufel. Thomas, JSt. 51. LaschKchon.
Iciaiet. lois, JSt. u4. Tovrciiz. Thorer.
?ilon. JSi. ,i. Tunadöleni,. Timkv. iturl.
JSi. 0. Turiaremeie. i Todor. Peier
JSi. 33, t Tor.se, Theodor. JSi. 37. B ,
bars,;enlandras. Toll,. Jolei. Jsi. ti.
Wittes. Joses, Jeldh.Si. 4, Budapest,
Wt'beim. ciini, o. 4 Winiicr. ,.,io.. Osi'idi.
4t. 21. Neiders. Wischt, andren. JSi.
0, Parmas. Wolf. Johann, JSi. 54.
Urctij ahlai. i(iaius. oj- ti. Tiojii
derzs, acck. heoiii. I Si. 54. Paclaii.
aliida, ä'ohnslav. JSi. 54, Gr.Wisicrnil,.
opletal. JaroölauS, J:H. 54.
joplclal, Wilhelm ,JSi. 54. Protznilz,
Zboril, gränz, JSt. 8, t Zechn, grunz.
Jsi. 54. ijedes, Joses. JSi. 54. stein
nieritz. Zednil, JSt. 54. Troden.
rfclc, Thomas. J'X. 54, -poinau. Zen
diilla. WoHlieb, JSi. 54. tÄr..Wislerilz,
tiniund, aloi, JrK. 54, tiiioan. iim
iner. Volt. JSi. 54. Tiiiersdorj. Zsurl.
Jobann, JSI. 37. T'arcsovar. 7.
Berlnstliste Ar. !).
csstzieik.
Rrs.Lt. erginaii. Joses. Jt. 52. l.
acnti, Wilhelm. TSi. 11. adelt d. Se.
omoeia. Riidols. Tsi. 12. Tzbeu. 7 Haiii
man Elans, Oilo. JSi. 4, Zeneialm.
Xani vvn tSharmaia. Blasius, JB. 02.
i. Emodi. trmench. JR. 52. 9 Fähnrich
Feili), Sivtbeit. Ist. 30. 9 Sitlini. Fiedler.
. 1. . 11, 7 l. Fiank. Oiivtar, :H.
11, adelt l Res. tüaitcr, adaibeil. JSi.
53. 7 vaupirn. tSaPeger, Qli0. JSi. 52.
7 Lt. d. .es. Haiteel. a.r. Ftanz. JSi. 4.
7 1. Halm- eitsan. JSi. 40, 7 Lt.
Hekerle. Huveri. JA. 30. 9 eut. d Siel.
-V imo. i'vrich. JSi. 37, 9 üci Holz
hauien, udwig. ,vre,veir v, JSt. 4, 7 I.
Hubii, öirg. Ji. 52. 7 I. Milchner,
cricoiid), I. ls. Madellaip. Sjitjjncr,
Fianz, IS,., ls, Lt. S.'iarawtiz. Eogar.
Miller v. TSi. 1, 9 1. Siniiilz.Siienr!. ac'
pold. Wiaf. . zTT 21, 1. Pslanzei.ai.
im, avvis. leiheir v., TSi. 11, 7 Feldiv.
ttaoeliaip. chneidei. J0yann. JSi. 52, 9
LI. chniz, H'einrtai. 52, Haaplm. 4.
tiijm. tebei. anion. IBM. 02, 9 1. Sna
la, Paul. S. 52. 7 Hanpim. Sziiimisll.
Stgmnnd, JSi. 30. 7 Lt. Tanzos. Teiioe
uns. JSi. 52. 9 Hanpim. Tangel. Linor.
JSi. 1. ' Fahnr. Tieieiwach. ttüoctl. JSt.
52, 7 adeilasp. Tins. Ma.l. yR 1.
Cuetit. avra. ITT. 21. Lt. Waller.
Johann. JSt. 12. 7 -vaupini. Bonnga v. eine.
Slepiian. silier. JSi. 05. 7 I. 0. Sies. je
er. Franz. JSi. 4, .
Ä!achasi.
adam. i.llo, JSi. 4, 7 aoier. Joses. IS!.
. a,z. aisieo. JSi. 4. 9 aiesan
druk, Äiichael. JK. 30, 9 ambrnsch, Fianz.
y: . 52. 7 andiies. iiiaifo, I:. 52,
andrys. Siudols, JSi. I, 9 Slngetct, eo
pold. JSi. 4. 9 ansoige. Joses, JSi. 1,
9 uniai, Johann, J:. 52. anialov.
Linzenz, JSt. 52. apseiveck. Mail. Ist. 4.
9 ,.ab:i. . ojes, JR. 52. 9 Bagoit. Io
' JR. 52. 9 Bahnink. Thomas. JSi. 30.
Bajezt, Tlesan. JSi. 52, 9 Banhar.
nvid, Ist. . 9 uian, Mieschnn. IS,. 37.
Baiint, tesait. JSi. 52, Balln,
Lidwig. JSi. 5x 9 Balvg, tfuslab, JSi. 37.
Balzer. idaltnt, JSi. 52, Ban. Ttva
dar. JSt. 3i 7 Baniowtcz, Johann. JSi. 10.
9 . aralit, Ludwig, JSi 3,, 9 Ban
mann, Joses, JR. 1. 9 Baiiomeek. Jaios
,av, JR. 1, 9 Batlos. Jos., JR. 1, 9 Bn
link, iiiaiim, JR. dO. Baudisch, Johann.
J.i. la, 7 Bauer tSeoig. JR. 4. 9 Bayer.
Peier, JR. 52, Beblaivu. Jban. JR. 4.
7 .Jereezit, Si. 37, 7 Bereun), Ftanz,
JSi. 52. Beiger, Mail. IS,. 1. 9
Bereztuk. tmlztio. JR. 10. ' Bcnics,
Paul, JR. & , Biltczki, Joses, JR. 12.
Ehiatvi. 7 Btswurm. Johann. JSi. 52, 9
Blazek, Pinzc-?z, JR. 4. 9 Bleil, Franz.
JR. 52. Bochmer, eib, JR t0. 9
Bodi, Julius. JR. 52. 9 Boyajzvk. Iwan.
oSt. 5, 7 Bonnai, Fianz, JR. 52, 9
Bonhhadt. aiciander, JR. 52. Boran,
Paul, 1 - 11. " Bosnhak. tSeotg, JR. 52.
t Bonra, anion. JTD, 21. 9 Bozer,
.,0hann. JSi. 52, BudWiC. J.'od. USt.
1, Bader, Tr. Franz. JR. M. Bn
teniec. Iwan. JR. 30. 9 Eaiiek. ÄioiS, JSi.
ls, Eerny, anion. JR. lö. Ehla
dek. aioiö. JR. 52. 9 Ehojectt. Joses. USi.
1. 7 Ehomhsztn. Wtegot, JSi. 5,
Ehyiry. Johann. JR. 1, 7 Esany, Johann.
JR. 12, Esasrai. 7 Eiele. Linio. JR. 52.
9 Eiippan. Joses. ZR. 52, 9 Esiike. iiit
chael. I . 52, Esizmadta. Franz. JR. 52.
9 Esöszt. Joses. JR. 52. 9 E.vraös
(Farago) aiezander. JR. 12, Hereg. 7
E)upcs, 'SSiarktn, JR. 52. 9 Ehitak. Io
haun, JR. 52. 9 Czinezar, Joses, JSi. 37.
9 Eznjak. Phillip, JR. LO, 9 Ezumes,
atanasz. JSi. 30. abek. Mari, llR. 1.
Tauos. tefan, JR. 52, TaUos. Sie
fan, Ji. 52, 7 Canef, Franz. JR. Ib. 7
Tarabos. Johann. I. R. 52. 9 Denk. Io.
dann, JR. 4, 9 ioji. Siefan. JR. 37. 7
Tmiilruk. Peler, JR. 05, 9 Tohosz, Iu
bann. JR. 30. 9 Todranski, Peter, JR. 0,
t Tojiva, Joses, JR. 1. 9 Tolezat.
Franz, Ist. is, xomiich. ost. u2,
Xrinaezi, iöeorg. JR. 52, Tulka. Josel,
TR. 11, Tnlirs, Theodor. JR. 52.
Tvoiak. Johann, JR. 1, 9 Tynega, PC
lcr, JR. 05. t Evhail. Mari, JR. 4,
Eck. Franz. JR. 52. Einch. Monrad.
JR. 52. Eiter, Lorenz. Ist. 52. 7
Eiizenschenk. Ludwig, JR. 52. 9 Endiöczi.
Johann, JR. 52, ' Eid, Johann, JR. 52.
9 Eidödi. Joses, JR. 37. 9 Eilt. Hugo
JSi. 52. 9 Fadian. Josel. JR. 52. 7
Faikas. Johann, JR. 52, 9 Failas, Jose.
JR. 52. 9 Felele, Johann, JR. 37. 9
Feldwebel, Alexander. JR. 52, 9 Ficza.
Stesan. JSt. 12. Ersckuivar, 7 Figliewiez.
Johann. llR. 1, 7 Fiox. Ferdinand. JSt.
52. 7 Ftrak. Johann. JR. 0. 9
Fischer. Emmerich. JR. 52, Fischer, Hein
rich, JR. 52. 9 Fies, SiegMco. JR. 4.
9 Flodung. ?Siarlin, JR. 52. 9 Flo
rncza. Temelrius, JSt. 37. 9 Forer.
Thend, JR. 52. Frank. Johann. JR.
62, Franll, Julius. JR. 52, brei
lag. Raumold, JSi. 52, Fridon, Gabriel.
Ist. 37, 7 Fnedl, Jvhann, JR. 4, 9
Fiieml. augu'l, Ist. IS, Fittz, uliichael.
JSi. 4. 9 Früvmann, Julius, JR. 4, 9
Frzovic Tano. JR. 1. 9 Fügedi, ndwig.
JR. 12. amdssa, 7 Fülckt. lexander. JSi.
52, 9 Gaftrys, Jvscs. U.R. 1, iLaju
rek. Anton. TR. 11. 7 tat. Stesan. JR.
52. 7 Galos. Peler. 1IR. l. 9 lieber.
Binzenz. JR. 52, eiizler, Paienrin.
JR. 62, 9 erder. Adaibeil, JR. 52, 9
etto. Steian. JSi. 52, 9 lebner. Siichard.
JR. 18, 9 ilemicz. JR. 05. 7 öl
zmger. Franz. JR. 4, Eild. Johann.
JR. 52, 9 . nldas. Johann. USt. 1,
Gold berger. Richard. JSi. 4, . 9 Gotteste
den. Rudols. JR. 4. 7 iLiajemskt. Peler,
JR. 2, 9 Grigorasch, Pasili, TR. 9, 9
Griklinger, Johann, JR. 52. 9 tSroo.
Franz. JR. 52. 9 iSungi. Adam, JR. 52.
7 Gungl, Johann. JSi. 52. 9 Grycko,
Johann. JR. 30. Eivurik, Johann. JR.
37. Hackendeig. Philipp. JR. 4.
Hall. Hans. JR. 4. 9 .. HalmoS. Zilars.
JR. 52. 9 Halo, aierander. JR. 37. 9
Hamann. Jose, JR. 62. 9 Hambuch. Sie
tan, JR. 52, Hammerschmied, udwig.
JR. 4. 7 Hapli. Franz. JR. 52. 9
Htram, Johann, JR. 62. 9 Harnasch. Pe
lcr. JR. 52. 7 Hab. Ehaskel rekle. Schur,..
JR. SO. 9 Heckmann. Johann, JR. 52,
Heer, Johann. JR. 52. 7 Heil. Ludwiz.
JR. 52, 7 Heilmann, Nikolaus. JR. 52.
Heifz. Josel. JR. 52, 9 Helesllz.
Ignatz. TR. 11. ' Hella. Peter. JR. 52.
9 Hellebrand. Johann. JR. 52. 7 Hei
ledrand, Joses, JR. 52. 7 Heller. Nikolaus.
JR. 52, 9 Hennal. Gabriel. JR. 52. 9
Herdeila. Zacharias. JR. 37. 9 Hermann,
ndwig. 21. w. I. Tr. 9 Hiid. Heinrich.
JR. 62. 9 Hirn. Mchaet. JR. 0. 9
Holee. Karl. Tchmeie Haub. Tiv. 8. 7
Holnbec. Joses. JR. 1. Hoiac. JaroS
laus. TR. 11, 9 Horvalh. Joses. JR. 52, 9
Hrubcs. Mari, JR. 1, Hrnsa. Bin
zenz. Schw. Hand.Tiv. . 9 Hubcni. Joses.
TR. 11. ' Hut. Eiosim. JR. LO, '
Jdrig. Wilhelm. JR. 52. Jlin. yohann,
JR. 52, t Jlleczlo, Sigmund, JR. 30.
JlleS. alexander. JR. 37. 9 Jwaszlow. Sttko
lau, JR. SO. Janicki, ierulo. JR. 05, 9
Jank Peter. JR. 37. JankowsN.
Franz. Ist. 30. 9 Jankowslt. Diartin,
JR. 30. Janozowicz. Stosan, JR. 30, t
Jaron. Franz. UR. 1, Jan, Wenzel.
JR. 1. 7 Jaworski. LadiSIans, JR. 30, r
Jelker. Johann. JR. . 62. 9 Jirasek.
Jaroslav, JR, 18, t Jobdagy, Johann,
-zalai, uoreos, JSi. d. zigetmonouor.
R. 52, r ?oke, Ziose,, IN. 16. Je
icjif, Johann. TSi. 11, Jiiycisz. Äntoii.
37. .urnicl. :'.'!atheus. Ji. II.
jladal. Zovaini, IR. 0. Kaiser. v'eupulD.
. Atuiiuuuiu. o", 5- j.
. w:g. uji. l. t nKun. otiruiuuu,
cyw. Qud.in. b, tieiiics. aüruljum.
. ,. ev, ttertc-fi, merich, ;"Si. 52, t
Ferdiiiauo.
e'ek. Johann. USt. 1. 7 ich. i'-'tanoiL,
30. ..tcs..ng. cftuiu. oi- . t
tirchmaier, Johann, JSt. 4 Uirszal.
snfui. Jsi. ' t - iDitojaei, d
nie, Theodor. J:H. 3i, T iui. oroiij.
vW.. 52, iiifc. tSejU. Jt. 5, ' jiictit,
Ö0.C1. iSi. 52, Ji ), udlvlg. JSi. 52,
' olar, Liiijcnz. JSi. oler, SSi
chael. JSi. 5. ' ioiloiuilt, Sülolaus, Ist.
b . iiomarek, cranz. JSi. ls. m
Tjatht, owig. JSi. :2, Csicio. t oui
loit. Wcoia. JSi. 37, iioitiouf. einen.
JSi. 3U, itondracZt. citt. ySi. 3ü,
,.oyt. Jolei. JSi. 52. ' .iuDidii. violliiev.
18. orosak, Jniov. Tr.'Tiv. 10.
IJ.. 4. " Mnoznies. ?icccuu. u2. 7
rzuk. Siiti ,us. Jü. Murior. JSt.
05. iiil'ina, Jahann. JR. dO. 9 Mli
nc;t!. advls. JR. ls, Miitka. Emu.
TR. 11, . Miirta, Ludwig. IS! .37.
Minz. Sludoli, Schw. Haub.-Tiv. .7 Mn-S
zuk. Eugen. JSi. 12. Tunaalmas. 7 aciak.
Joses. Usi. 1, 7 auier. Franz. JR. 4.
ebersink. Johann. JR. i. 9 Leez, Stc
la-!, JR. 52, cezi :ta. arl. JSi. 00,
coii. Josei. JSi. 52. ' Lehr. Moniad. JSi.
52, 9 eugi?el. Joses. JR. 52. en
' .idt. Teiideiiiis. JR. 52. ' eccjaf,
Washl, JR. 30, ewoszpn-m, Stdor.
J.ii. 30. 9 orinez. Siaiiiiiitid, JR. 52,
oviiozyncki, Elias. J'i. (-0, ' orenez,
oofef, R. 52. oi;. Jose . JR. . 9
iiancr, andieas, Jli. 4, ,ikac-, SRI
ael, JR. 52. Liikowi FeiNuand. JSt.
4. 9 Li .owsli. Johann. JSi. 30.
tifilk. Theodor. J 'i. 30. :."chck. Jouan.i,
I 1. 9 S.'iärez. Jose,. JSi. 52. 9
5. '!ajer. Wenzel. TR. 11, 9 iaksymow.
Sirian. JR. 30, 9 '.viaiek, ranz. Jli. JS,
SSiarjik. anion. JSi. li. 9 ssiailin,
Mail, JR. 4, SSiarlon. Ludwig. JSi. 52.
S.'iailon. Michael. JR. 52. 9 SKaie,
Johann. JR. 52. 9 '.iedwecki. Iwan. JSi.
3 9 'iekwed. Mail. JR. .. 9 ;'
i-r, Siudols. JR. 16, 9 iVieicier. anion.
I. . 52, SSierza. Wladii 'ir. 0S1. 30.
'.sielzner. adols. JSi. 4, .iioziocha, Sie
tan, JR. 30. SRiheliSz. MalhiaS. JR. 52,
:U;tfr-;-Ia, Jobann. TR. 11. :'.'itfo:it.
Jakvb. JR. 52. :'.!ilvsci,e, ?!iko. &ex
Perpil.'Mol. 3 MiiiivPie, i'.'iilc. JR. 30.
-.'.liisilliia. "oses. JR. 12. Piivige om
nie). 7 S.'itczel, Ire, JR. 30. SJUtaii,
Joses. USi. I, S.iivliiar. Thoni-Z. JR. .2.
" :'S!onil, Franz. JSi. , 18. SSionlag.
Joses. JR. 52. j Ss.oziik, Emerich, JR. 3i.
7 S.'iüllcr, Jvhaün. JR. 52, SSin'.
Joses. JR. 52, Müllner. Ferdinand. JR.
4, S.'iuslviig. Fiunz. JR. 52. Si,:n.
Frani. JR. 37. Siagn, Joses. ;sR. ö"7.
Siagi). JnliiiZ. JSi. 52. -!,,,,, ttail,
JR. 3"i, SiagNInn, Joljitnn. JR. 52.
Sicdii-X SSiilivoj. JSi. 52, Sienezel. tS'. rg
JR. 52. Sietz. Franz. JR. 52. '
5, e:idöijiei, Wac-par, JSi. o2. 7 Aeivporai!.
S.'iijon. Jü. hO, Süczielski. Slesan. TR.
0. 7 Rovotim. Franz. JSi. 18. o
w0ln. Franz, JR. 4, Siiiida. Janko.
JR. 30. 9 3; in. aicranter. JR. 37.
i'dui)m, Toiolei.s. JR. 30. Cluh. Lud
wig. JSI. 37, 7 Clchciou, Joses. JSi. 05
Oiekjij. JR. 30. 9 Oleszkowicz, Jjct,
05. 7 PaUNiik. Johann. TSt. 11
Panlillchke, oranz. JSi. I. 7 Pam,hl.
Rizelas. JR. 0. 9 Pelrik. Joses. JR. 1 . 9
r Pelrika. Johann. JR. 37. ' Pseisier
Engeiberl. JR. 52. ' Pialek. Stanieiaiis.
UR. 1. 7 Piliisa, John, 11:. -Si. 11,
Pinlhe. Slefai, JR. 37, Pionlon i;fe
S-eil Filip JR. 30. ' Pislola. Jniko, JSi.
30. 9 Pokorny Heinrich. JSi. ls.
Polaifck, Emerich, JR. 12, Banhion, 7
i.viak0wilsch. Jo,es, JR. 4. 9 Polzer. Joses.
'R. 4. 9 Porneez. Johann. JR. 52, 7
Posavee. anion. UR. 5. - Poszanooics,
SSiatliias. JR. 52. 9 Pothoniik. Paul. JSi.
52. randl, arl, wH. 4, t Prihodx
aro?ias. uno. Hail.-Tv. ä. Prohaska.
airxand r, JR.. 12. Szoo. 7 Prtkop. Jos.,.
JR. 1. 9 Prokopowirz. Peter. ? 80.
P hrer. Julius. JR. 4. Pusch. Johann.
JR 52. 7 P usch. .'iikolaus. JR. 52. 7
t?likka. -.tl-xonder. JR. sO. Phraschül.
Franz. JSI. 4. 7 Siagoncia. Emmerich. JSi.
52. 9 Ralkinger. Julius, JR. 52. 7
Rebro. Slcsan, JR. 12. Siaghnppch, 7 Re
der. Georg. JSi. 52. 9 Sicidingcr. andreas.
JSi. 52, Reich. Johann. JR. 52,
Riedlingcr, oofcf, JR. 52. Riegler, Io
haun. JR. 4, 9 Ringel, Heinrich. JR. lg.
9 Siitiinger. Johann, J.. 52, Ro
cholvski, Roman. JR. 30, S.'üfcl. Eruil,
JSi. 1. Sivgowski, Josef. USi. 1.
Roman. Heinrich, I. 52, Rvmaniec. an
dreas, JR. 30, 7 Rvmaniszat. Jurko, Schw.
.?aub.Tiv. s, 9 Siomanai, amauduS. ;M'.
4, Roojz, Johann, JR. 52, Rosen
iiiaber, Siudoif, JSi 4, ' Sioslanows'i.
Skanislaus, JR. 05. ' Roivaner, Leopold.
JR. 4, Rotict), Franz, M. !. L10. JR. 19.
iiian. t juoi, .'itiuQias, N. o,
Ruppeit, Julius, JR. 52. 9 Sin or. Wen;.'!.
JR. IS. Rzei.'zkowslt. :S!ain, JSi. !o.
Saolo, "4 . JR. 4, Saizinger,
Salomon, JR. 05, 9 Samak, Adalbert.
UR. 1, Sandecki. Alerander. JR. 80, '
Saiviak, BasilinS JR. 0, Schab.
SSiichael JR. 52. 7 Schellenderger, Jose:.
JR. 52. Schcltler. Johann, Schw. Haub.
TW. 8, 7 Schleicher, Ist. 52. Sche,
mcr, Heinrich, JR. 4, Schmidt. Jofei,
JR. 4, ' Schinidlehner. Franz, JR. 4,
Schmidt, Franz, JR. 4, 7 Schneider, Franz.
JR. 52, 7 Schneider, Georg. JR. 52,
Schön. Hugo. JR. 1. 9 Schuhmann. Karl.
JSi. 52, ' Schulter. Franz. JR. 52,
-chwarzvach, L.ioes, Si. 0. 9 -chwar,
sclder. anion. JR. 52, Schmelz. Guitao
JR. 80. 7 Seewald, Leopold. ?;r. 4.
Semenow, Tlanislans, Ist. . Sentrir.
Rudolf. JR. l. Seraiin, Theophit. UR.
1. 9 iseucu, oc, -chw. vcub.'TiO. 8,
ibl, aiois, TR. 11. ' -ma, oranz.
JR. 4. 7 illNOn, Joies, JR
Simon. Ludwig, JR. 12. Taoronez, 7
Sipos. Joses, JR. 37. Skalickh. Ulrich,
JR. 4. 9 Sl0kun, Iwan, JR. 30,
lavck. anwn, uji. l, maia, ranz.
a.. 18, 7 -00s, 'Sieian. JR. 52. 9
SorokowSki, Joses, JR. 30. 9 Soiola, Lcr
dinand. . R. 4. 9 e-oacek. Jakob. TSt. 11.
9 spreiz, Joies, r. 4, 7 -ruics, aia:a
rias, JR. 2. Siachow, i'Jiidiael. JR. 30
Slasink. Torostii. JR. 30. Slabnl,
arl. JR. 52, Staub, Ädam. JR. 52.7
-iienno, vioaiucrt, R. is, -tctgcf
vaid. Johann. .R. oi. 9 leiai. erra-.z.
. R. 4, 7 Sieinberger. Joses. JR. 52,
Kleiner. Josef. J3i. 4, 7 leinhardi. au-iS
JSt. 4, Sienel. Josef. JR. 4. 7 Sie
panek, AloiS. ..'Si. 11. 9 -- Tlcrr, Roheit.
,-'t. 02, 7 sliesel. Thomas. ÖR. 52. "
Etieglirz. 21!or, JR. 52, Stigrag, Joset,
JR. 52. 9 Slvrozul. Temeler. JR. bO. 9
st rali er. JSI. 52. 9 Tlrikirs. JSi. 62,
-trotsli, eonvard. JSt. 30. -lummer,
Joses. JR. 4. 9 SuUiok, Tesiderius. JR. 37
Sveda, Auginl, TS. 11, 9 Sveiiy.
"dalberl. JSi. lft, -pilek. Johann, TS,
11, 7 Szabo. Aloerl. JR. 37. 9 Szalo
aiexander. JR. 37. Szaoo, Emerich, JR.
37. 9 zatmary, .iranz. ,sSi. 37,
Szava, Michael. JSt. 37. 9 Szeiserl, Jo
bann, JSi. .2. 7 Szeiier. Johann. JR. 52
7 Szeiezsan, corg., JSi. 3i, Sik'a.
Roman, JR. dO, 7 Szeiva. ofiinir. UR. 1,
eziflcii, üöann, oR. 2. ziiiarlo
vsohaiin. oR. 52, .tiagyi, B'iauit!,,
JR. 37. Szöke, Ludwig. JR. 37.
Szölgyenvt. Johann. JR. 12. Tardo-'Iekd. t
zonior. Baitni. jr. oi. 9 zomor, a'ar
. 11. JSi. 52, t Szoran. Baiali, JR. 37, 9
-,,org. Michael. JSi. 02, 7- -czucs, udivlg
JR. 52. 9 Szur. Theodor. JR. 37 '
.ahi. aier.. JR. 52. -tai.-v Johann. JR
52. 9 antovies, Franr, JR. Xs. 7 lar.
osct, JR. o2. 7 .asnadt. Georg. R. 37
7 Taubel, Franz. JR. 52. 9 Thal!
malier. Johann, JR. 4, Tichv. Jchann,
o. 2. 7 j-tio, arl, 21. w. Ins. rp
Tiv.. Törok. Franz, JR. 52. 9 tdröl.
Siesan. JR. 37, Toid. uierander I.
37, Toih. Joses. JR. 37. 9 T.'th.
uvwtg. R. oJ, 9 Toih. fctesan, JR. 3,
'ixtu9. tsaspar. JR. u2. 7 Tnpa, Mo,
ses. JR. 37. 9 Trilchler. Peler. ZSi. 52 '
Trnka. Josef. TR. 11. 9 Troc. Johann
JR. 30. 9 Troianowski. Shldesler. I Ü. ,30,
Tuchny, Malivias, JR. 4. Tliap-ll
JR. 30. Tuchler, Franz. JR. 4, 9
Tulok. Johann. TR. 11 9 Tun. Jolit!n
JR. 52. 7 iurko. ttosper. JR. 30.
Tnrschl. Johann, JR. 52. 9 Tyfa. F'anz.
JR. 18, r ihusoDc, Peler. JR. 37,
tiriniean. :;ronii. TR. v. 9 Usrucl. JZ.. 4
Paies, ,raiu. Schw. aud.Tiv. S. 7
Panek. Matheus. TR. 11. Parga. Is
vann, oi. - zzeres. xemeinus. F . üi,
' mioa, Johann. JSt. 02, 7 Btenaa
Johann. UR. 1. Vtlnth. Peter. JR. b2.
Pinzik. Josef, 21. id. Ins. Trp.Tiv..
oaciiocrger, sviitjcirn, JR. 4. 9 rancu,
Siikaious; JR, y. Wagner. Joses. JR. 52.
9 Wallishauser Julius, JSi. ..7 Wnigü
Georg. JSt, öj, titUt, eiurich. JSt. U,
n. 30. ' i.i-;',ifii'n, lanisiaus. JSI. 0..,
Cltaii'ii, Florian. JR. 4. 7 v,ti,
Joses. JS,i. 52. f Bp. aicj, JSt. 52
0PP, Jvhann. JR. 52, Parudju,
laian. JR. 52. ' Parihszi,,,. Vlnu'ro.
eber. Llesan. JSt. 52. ÄZe'd,
Ernst. JSi. 4. i Weil, iariin. JSi. 52
- Welt, iZriedrich. I. 4. 7 Einnickt
ZUnton. JSi. 3H. " initz, Georg. JSi. ii.
dinier, Sranz. JSt. t. äLladhejizus?!.
Timeon. JSi. to. Bohrer. Andreas. JSt.
4. 7 Wojczuk, Cnifin, aQ, ikZoiko
wie. Aöall'krr, JSi. 30. probet, tturl.
USt. 1, 7 Zasula. iiasöl. In. 30,
iji:ahi. Joses, .Si. 37. Zoikl. Johann,
o . Znvics. JSt. 52. inifa.
:tiexanoer. J. 37. Zubyk Johann r.lie
Diia. JSi. dO, Ziilliinsly. Theodor, o 'i.
lt, Zvo..l,ik. Änöreas. JSi. 12. tÄer
uiely. t ivardon. Irans. Usr. I.
Verlustliste Ar. 10
Cfftzieit.
Hauptm. abiahaui, Adaiteit, JR. 44 7
Lt. o. Res. aueihand. Mai, JR. 72.
Fahnr. andriil. Be,t. JR. 72. Lt. Ai
ni;aio. Hugo, JR. 44, Siagyszeben.
iSabnr. t. d. Re. Bachmai,,,. anion. JR. 41.
.agiirrad, 9 adelt Balazs, Ctlo, Jt.
bO, Tzelessehervar, Hnuplnt. Bai, ich.
ainoio, JSi. 4, Lt. Baiiasio. atsies,
JR. 44. ungbunzlan. 9 Mai. Baieab de
Baitza, uoicas, h. u. ow. Hn. st. 7,
gei. ad. i. ö. Res. Bauer. Joses, JR. SI.
i. i. o. ste. ,auer, an. R. 00. 9
Lt. i. d. Sies. Bccl. Robert, JR. 4.
.Hauptm. Belil, Joses, JR. 22. Lt. v.
Beiow. Tenlsches Tetachemeni ,-kulari-.
Hauptm. Bicöler v. Beiienhö. Paul, JR.
44, Pozsoiil,. " z Mad. i. . Res. Btro,
umench, JR. v. Zzabaöla, 9 t, t. t.
ei. iiini, üinit, ir. iur., JR. 8. i.
i. d. Res. Boa'. Bela. JR. 38, 9 adelt
Boauaij, Ernst, JR. 44, Jgal t Hauptm.
Bürger, Martin, JR. 72, 7 Lt. Bui
bann,, Emil, JR. 0. Lnk. Lt. Esallner,
Jvounn, JR. 00, Cbeilt. Esemegi, Em
merich, Jsi. 44, Tzaszvaros, Ober lt.
fcscriuioU). Ludwig von, JR. 44, Tinnve. 9
t. Tobo.nopo.au, Georg., Ist. 80. Szeni
tamas, ' i.oeru. norner. i'iiois, JR. 25,
Fähnr. i. d. Sie. Feiete. Fi,rich.
JR. 50. " Mad. t. d. Sie. Fischer. Mar
tus, Feldlan. Si. 38,Tzeged, Overlt.
i0gei, aiiied, :n. 74, sadnr. Fried
rich. Joses, JR. 44, Wien. 7 Siegiments.
arzt Gavor. artur Tr., JR. 80. Esaniaver,
Obeill. Gabric, Johann. Greniagerk0,np.
4. 9 Obeiil. Gabnei, Paul. UR. 7
adelt Gaiai. Geoig, JZi. L0. Paks. 7
vaiiptiii. tzrcgorich. studolt, st. bi. 9
vanpim. Giöei, an, JR. 60, ad.
Gooiului), adislans, JR. 0. Berpelet. "
I. valnias. Cslar, JR. 80, Budapest,
V-aupiui. Harlmann, Johann, JR. 04, 7
I. Hassclboa'. Joses Max. JR. 44, Budapest.
- nciit. vergct, wuiicd, lötan. R.
27. 7 Obern. Hinlerieiiner. arl, JR.
d0, Lt. Hiicl, Johann, JR. 22,
-X. Perlt. Huber, aiois, 1. I. LJSi. 37,
Haiiptm. Jndra, arl, JSi. 70, 9 Oberlt.
Maba v. Uj.Thoida, Emanuel. JR. 51,
t. Miiüntl). Fianz. JR. 84, 7 ad. u d.
Siel. Malwoda, autou, JR. 8, 7 t. ar
dos, Barkhoiomrns. JR. 24, Cöerlt.
cgi. Holla, JR. 44, ad. 1. d. Re.
Mleinlacher, Gusiav, JR. 80. Sl. Jakob. 9
vanpim. napek. Franz, JR. 03. f
Cbcni. ohout. Radin. JR. 70. 9 Riilm,
Möller. Ld. ato, UR. 7. ad. i. d. Res. Stollen,
Joses, JR. 04, 7 t. 1. 6. Sies. osina.
outet, (4. aynr. ossa, Georg.
,R. 44. ' Cbcrll. Möhler. vdnaid. JR.
4, Cüeritit. oller, anlon. JR. 44,
ijicn, ao. . d. Res. önig. Julius.
iR. 72, Hanplm. öpe. aierander.
JR. 04 7 Hauptm. ratly, Billor, JR.
102. LI. Mraer, an. JR. 8,
Oberll. rislo,el, Ge,a. JR. 44. 9
üupiin. v. indensiano. Edwin, JR. 84.
-'oaoio, 9 1. Mun. Emerich. JR. bti.
Budapest, ad. t. d. Res. un. Jalo!
Joses, JR. 50. Buoapeit. ' Obern. Mun,
man. Wenzel, JR. 04. 7 adelt utalik.
itcian, JSi. 72, Generalmaj. Muiichera,
!, ichaid, 10. Ins. Biig.. 7 Ooeilt. akos.
Ivan, JR. 44, ' vauptm. Qiiger, vem
rich, S. L0, " Lt. antos. anoreas, JR.
44. Stalosisrnlmiyaly. " Oberlt. ettner.
arl, UR. 4, LI. Magi,ar, Paul. JR.
dti. Loinvor. 9 Hanpim. ,'taatztt), oioman.
R. 60, oeie, oaynr. 1. 0. Re . ii'ia.
iliivpic, Bnzu, JR. 22. ' Odcrsllt. Mar
loczy. anion, JR. 44, t. 1. d. Sie,.
Mauer, Eduaid. JSi. t(5, Oberlt. zug.
Glv. S-'iüUetn, Mail. Tr. Zlaiserjäg. R. 4.
l. 1. 0. Res. Rag, -igmuno, JR. 24,
7 Lt. Siapialll. Fne. JR. 4, 9 1.
d. Sies. Reunaoii. '4-aui. JR. 12. '
l, Palal, Ferdinand, JR. ti, 7 Lt. 1.
. Res. Paioez, Julius, JSi. 80, Budapest.
9 Obern. Petrit. Eduard. JR. d4. 7
auplni. Pctsche. Mari, l. t. ow. JR. 37.
7 ad. i. d. Res. Peszer. arl, l. I.
LJR. 3. OveniN. Piuiz, Raools, JR
dti. 9 t. Pilz, aioin, Jsi. t0, vodiag
7 ad. 1. d. Res. Plavecziy. Franz, JR.
08, f Obern. Podziinet, Joses, JR. 74.
t. Poszert, Jatov, JR. d0, odiag.
iitim. 'lioieii, tsuioo v.. um. :.
ad. 1. d. Res. Pozicp, Franz, JR. 22. 7
Lt. Pianli. Otto, JR. , 9 Fabnr.
Preisler, Mari. JSt. 80,Szckessehervar, 7
i. Prohasia, anion. Feidian. si. 38, Osijek,
Rciervciao. Piohaizia, J0yann, JR. 0
Budape't, ' Lt. 1. 0. Rei. Siakpvmri. o
Ivman, Si. 24, 7 LI. Siauicher. Aurcl.
JR. 02, - Hanplm. Stegius, umil. JR.
40. 7 Hanplm. Rehner. arl, JR. 44.
Szentagola. 7 Hauptm. Sieichardt Bela.
avalveri, JZi. 44. Magocs, Lt. t. 6.
Res. Rollmann, aiadar, JR, 03, 9 Oberst
Siiipschl, Joies, JR. 04. 7 Oberlt. Schärt
icr. Ostar, Ist. 44, ?eu!taot. Cberlt.
Schimek. aifred, JR. 22, 9 Oberlt. Sche
nv, Johann. JSi. 44, Taia, t t. coi
rer, Erich, USi. 4. 9 l. Schlediijer. truiu,
JSi. Sl, 7 Hauvim. Schneider, Teutsches
.etachemeiit Skuian" 9 ad. t. v. Re.
ctiiUtncr, Rudols. JSi. 04, 7 Obern
Schubert, arpad, JR. 3. 7 I. 1. d.
Res. Schwarzer, anlon, JR. 102. 7
.vauplm. Seiwerlh, Julius. JR. 5. 9
Oberlt. Setanina, anur, JSi. 44, lljpest.
Mad. i. d. Res. Simler. Helmut. JR. .94,
r I. Singer. Mari, JR. 04, 7 Fähnr.
1. d. Res. Sloöa, Franz, JR. 74. '
hauptm. Skravel, Wilhkim. l. t. LJR. 37. t
- Mad. 1. d. Sies. Sodnik, Joses. JR. 22.
9 Hauptm. Sobola, Emil, JR. 22, s
Hauptm. Springer, anton, Ist. 04, t
LI. lanecl. Heinrich, JR. 12, Oberlt.
Slanlovie, Theodor, JR. 0, Oberlt.
Klemmer, Franz, JR. k0. Sioghkanizfa, 7
vauptm. Stephanie, arl, JSt. 12, .
ad. i. d. Res. Sngar. Geza. JR. 80, Eze
geb, 9 Lt. Suller, Eduard, JR. 44, B
dapesk, 7 Lt. 1. ö. Res. Szasz, aiexander,
JSi. 70. 7 t. 1. d. Res. Lzetely, aier
ander. JR. 44. Peezel. Hanplm. Lzo
loNii. Paul, JR. 0, aibertsatoa, '
vauplm. Tamme, Gustav Edler 0., JR. 8,
Lt. 1. d. Res. Tandt. Johann. JR. 04,
f ahnr. 1. d. Res. Teckai. Wilhelm, JR.
i?l. ' Lt. TIamsa. avol,, Feldkan. R. 23.
Frauen'ierg, Hauptm. Trcvicz. Leon,
I. t. LJR. 37, 7 Hauptm. Ungennann,
adalben. JR. 84, 9 Mad. ,. d. Res.
Usiaia. Julius, JR. 8,-' t. 1. t. Res.
sactu, aoalbert. JR.X 22. Fähnr. Ba
dasz. Johann, JSi. 0. Budapest,
Laiidw. Stechn. Ossiziai Bojlel, anlon, 21.
LJTrp. Tion., 9 Fahnr. 1. d. Res. Bhme
that, Emil. JR. 44, Budapest, Fähnr.
Werll, Ludwig. JR. Sir. 4. t 'Fähnr.
Wiesner, Bruno, JR. 04, t Hauptm.
Woiszettel. Friedrich, JSi. 94, f Oberlt.
zug. Glsiv. Wroblevsziy. aiexinö. JR. 00.
Oberlt. Lachar Edler v. Radtm,
Franz, TR. 14, 7 Fähnr. 1. d. Sie,, üet
ler. Franz. HR. 1, t Oberst Lenkt Edler
v. Buuadeig. Joses, JR. 04, f Hauptm.
ijlinszk de 3togale,.a. Julius. JR. 0, 9
Mannschaft,
abruoi.n, aiexanoer. n. 01, adler.
Richard. Jli. 44, Budapest Adolf, Io.
Dann. JR. 74, adroezki, Jobann. JR.
fcO, Bacs SzenNamaS, agoton. Georg.
JSt. 44. onuia. aivrechi. asam. JR,
44. Ezito, Almazsan, Johann. JR. 01,
niteii,. 7 T aiüinl, Ludwig, JSt. 44
Budapest, mbrus, Adalbert, JR. dO.
Mohol, 9 Ambras, Johann, JSi. 44,
Talar, Amvrunes. Weiidelin. JR. 80,
Z'eröttC 9 antat. Gabriel. JR. dti,
ie ia. ..nlal. Joses, JR, -4, Haisago,
angas, Joses. JZ,. 44, Tombooar,
auiiity, Mathias. JR. 60. Szadaola, m
Slraes. Emmerich. Ist. 44. S. alvan.
aivah. aiexanoer. JR. 44. Reichenau, 9
ander. Johann, JR. 44, aposoar. 9
aiai, Jovann. Ist. 44, avin, a?is
laus. JSi. 80. Zenla. Ban. Sle,an, JR,
dO. B. Feletchegu. - - Bajjics. 1. Stesan,
JR. 80. Szabadia Bagniy, Skesan, JR.
KO. Eianlaver. ' Baauansti. Paul. JR.
80. Szabadka. Bakics, Siudols. JR. 72.
t Balo. Stesan. JSt. 44, Uj-Tomdovar.
7 Baionoi. LadiSIans. üelotan. R. l'j.
7 Baksa. Josef. JR. 44, Orczt, f
Balncs, Georg, ,R. 44. Ftso-eges0. 9
Bajdutovic, aiibeg. Grenzjagerkomp. 4, 9
Baiuiz, Johann, JR. vti, jenia. Ban
Ludwig. JR. 44, Magaraiaö. Balasla,
Gustav. JR. 80, Mohol, Balaton, Jo
hann, I. Si. 44, Tatsonh. 9 Bati, Ste
xban, JR. 44, Ragybajom, 9 altcki. Jo
let, UR. 4, alint, Franz, Ist. vo,
.enta. ' . Balizs. Thomas. JR. Sii.
Szcniiamas. 9 Balog, Engen. JR. 44,
vioiig!!osmeiiet, Batog. i,ranz. JR. 4i
Siagniorpao, 9 Baiogh. Aiciander. ZR.
80, Bacsietelehegh. 9 Banics, Franz, JR
44, Beizenezc. i Baiou, Geoig. JR. 01
Jabnka. Baina. Peter. JR. 44. Singt,
dojom, Baiob, Johann. JSt. 01, Sjir
bo, ' Baja. arl, JR. 44, Haromfa,
Bafaraba. UR. 7. 9 Balai. Slefan.
JUi. 44. tsber, 9 Bauer, jrunz, JSt,
44. Böriind. " Bauer. Siilolaus. JR. 44
Bauer. Nikolaus. JR. 44, Balanek. 9
Bebök. Josef, JR. 44. Remespai. 7
Bcck, Georg. JA. 44. avol 7 Beck.
es. JR. 44, omogviamion, 9 Bern
-.:.. X-l AI Mn.innlnni k.
Johann, JR. 0. Topoilm. 9 Bkiandnr,
Manian. Grenzjägerlomp. 6. t Bella,
Frur.4, JR. 74, BelovicS. Stesan. JR,
dO. Sa.,adka. 9 Benclik. Jovann. $St
44. Lon, 2 zLenoa. Jolei, JVi. 80,
Bacstopolja. Benda. Paul, JR. 72. 1 7- Hfroattz, Adam, JR. s, Ezadaoka.
Benio, aiexander. JR. dO. zl. anias. 1 vorvaiy, .tnoreas, R. ti. ishegiics 9
Benkö, Marion. JR. 51. ' Beia, Hfiuaig, Beia, Feidian. R. 10, voivalö
Slefan. Ist. 44, MklYcly, 9 Bcieez. Geoig, ' taboi, JR. 0, ijciila. Horvalh u-ema'
JR. 44, enghclloti. Bcies. Johann.: JSi. 44. Ozoia, f Horvalh. Geoig. Ji'
JR. 44, Beizene,ie. Bcigvveez. ,. i.inu, 1 41, Suiauuiad. oivaiy, vSfju sSi"
oSi. 44. CctDüäionht, Bertits. . nn. ,-!. cn.joeitüii, 9 Hotouih, Johann sV
I. dO. Cöccje, Beinhaid. I. 44. Gamas, Horvalh. Johann, JR 44'
JSi. 44. Mutn. Bert, Ludwig, JS, taio, 7- Hoivath, Muielar Joiei R'
eiila. Berla. il'iartiii, JR. 44. eng... Felsöiegesd. Hvipaig. o,c, -it
t.iti -j'.ri.i .7in.ii .u u S-.irn. !i t...-K.7.K . .'..y 'ir. V-'
Bertalan, Paul. JR. 44. Bnrd, bün. ,
" Berufs. Jors. JR. 80, Parier, !
cfJAKus, nun, 00, ouuu'i, - t9
zeöes, SiikolauS, JR. dti, Szabadka.
IHIM" ,i -.1 -.1. ? !, ,!',, 1,1 Wif
Jobann. JR.' 60, oisulvsaiva, 9 BiNj!
"1 )- -, )"u""i
44, isuye. Biro, Joses. JR. 0, Oka
iiizsa. . Boban, Johann, JR. 80, Le!a.
Bocsi. Ludwig, JR. 60. Saloraijauihclii
Boda, Johaini, JSi. 44, Himany,
Bodics, andieas, JSi. 80, zabadla,
Siodis. Ioses. 5Si. 44. l!ali!orvd. 9
Bvdv, auoicaö, JR. 44, Szenia. Boda.
SSiiyaly, JSi. 44, Tombovai. Bodor.
Emmerich. JR. 44. Gige. 9 Bognar,
ui'oiuiu.. ji. 44, siugiiaiao, ' Bvguics,
Susan, JR. 80, Ocbecse. Bolros. Fianz.
JR. 80. Rhaiegyyaza. Bolt, Johann.
Stlczander, JR. 44, Maieal,. öriicz.I
'v"", -', ,":"' u. -.,u"l":''
, v-" --j- -w-
vann, JSi. 44, Hoool, 5,'rciieiwach, Io
Wtin,JR. 44, aZvod. Biezo. Mario,
JK. j. I Jiuu, Ji. 4,
z-ii-?I,i N , vKr.inlor (vli ii
Grenzjägzrlomv. ti, t Buchbinders Eugen'
rleny, Esemella, Stesan, JR. 44
varonisa, 9 tiicrnDocv, Paul. JR. 72, 7
lisefeak, otslNi. JR. 60, Obecse. 9 Ejuna.
Ftanz, JR. 44. aposvai. Esima, Mi
ael. JR. 44, Maposvar. Enzmadia,
andreas. Ist. 44. BaioanyoS. 7 eiu
madia, aioin, JR. 61, Esimazin,
SSiarlin. JR. 44. SomoghSzil, 7 kitzmea,
udwig, JR. 44, Szollos-Gyorök, 9 titoi,
Stesan, JR. 44, Bares, Esömöre, u
laes, JSi. 60, Balola, Eloidas, Floie.
JR. 51, " Esoioas. Johann. JSi. 44,
zenna, Elulu. Juon. I. I. st. an.
ai't. 3. 11., Biasliian, 7 Esntgai. Ludwig
JR. 44, Felsonyel. tsulotas, Stesan,
JR. 44. Szoiiösgyoiöl. 9 euiit, Jaroslav.
Fcldka. R. 23, Mlinß, t tzar, adis
laus, JSi. 44, B. Escyi, t icius, Io
Dann, JSt. ti, Mishegiies, uzinat, Io
pann, JR. 44. Feisii.-egesd, tizinkoia,
oranz, Feldlan. 3. 11, Stakoskaloia. 9
izinlobies, Paul, JR. 80, Szabadia. 9
Tanihkl. Slc,an, JR. 72, 9 Tann, an
ton, HSi. 1. 7 Teak, Joses. JR. 44. So
mognaszaio. Tech, Jakoo, JR. 60.
Szeghegh, ' Tcgen. aio Jsaak. andes.
gi,noaineielommaiido 5. Janoiv. j Te
ihn, Joliaii, JR. 44, ileanlalsa, .
TencS. Rudols, JR. 44, Pinecycn,, 9
Teilt, Johann. JR. 44, Miie, Tenk.
Simeon, JR. 44, :'.'iite. " Teogaro. OS
lar, JR. 60, jombor, 9 Tetli, SIeian.
JR. 60, ada. ' Tezsö, Emmerich. JR.
44, SzenliZaivsker. j Tiduch, Siiiolans.
Gienzjag.rivmp. 4. Tlouhli, Fianz,
JR. 74. ? Tobos, Jose,. JR. 44, Mereii.
-i- ?!,,Ii Wifiniiiai'iiünii, ; Tm.
bos, Jose,, JSt. 44, vazmas. ' Tomian
Josef, I. 44, Soniogi.szent aszlo 1-
Tomolos
J0,e,. I. 44, um. Tom
a, Franz, JR. 44, Siemesbid, Tu
niotör, Joses, JR. 44, Mnrlasd, t Tm0
t nt. Jou,. J. 44, Siemespulio. Toz
UlUll, 0"l-l, r5-". 44, i'HlH, - AlUgUllllC,
anoieas, JR. ti, Pannova. 9 Ttagulic.
osia, JR. 74, 9 Tvorak, Joses. Feleian.
R. 23. 'lozaiily, 9 Tzslgurszli, Jolzann,
JR. 60, Obecse. filier, Feroinano,
JR. 74, Egrndorfer, Franz, JR. eo,
urapcil. üibca, Philipp, Jsi. 44,
ete-i, Engen, JR. 44, Szelszard, y
Elcsanl. Ftanz. R. 44. Sagvar, 7 El'
er. ason, JR. 4, 9 umvcrsits, Bende
ti, JR. 44, Travaszcnics, Erdclyt.
Joies, J,i. 44, Szeores. Erdödi. ns
ivig, JR. 01, Mosiiieza, 9 Erll, Laois
laus, JR. 60, Uiviöet, Fabian. Io
haun. JR. 44, 9 Fabian, Fianz. I. R.
4, ad. ada in, JSi. 44, 9
Faihgas, Joyann. JR. 44, jti-?bajom.'
" Fadgyas, Jvhann, JR. 44, Misvaioui,
O-Uk. Fianz. JR. 44, Remesvid.
Farkas. vmmench, oSi. 44, Somson, 7
ciurius, Franz, Ji. 44, Bonyhao, Far
las, Sieian, JR. 44, enesz, Faust,
oies, JR. 44, apar, 9 Fazekas. Jooann,
oR. 44, Marezati, Fazelas, Jooaiiii.
i k 1l..inli, I,ii :f . 1 1: 1
ael, JSi. 44, Odannandpujzla, Feil,
oyan, JR. 44, Baiiiiszei. 9 F 10s,
:v,,a?aei. JR. 60. Mozs0r, Felele, te
(an, JR. 44, Som Fcrencz, Jose,, JR.
44, Heiei. 9 oerenczsi, Wilhelm, JR. 44.
a,ania, 1 Figur, 01 ei, tsienziageiiomp
, j Finnhaes, sleaii JR. 44, ivaoar.
FZvvr, itoaiveri, I. 44, rsznu).
.TKh.lr 1 i'rnuhfr -v-i AI Hers
üiirnst. .R. 44. Moroav. .siail. Iu
Kt, Gienziägeitomp. 4, Frant, Joies,
IN. 44, onniao, - oiaiij, veinricy, It
44, ötae, Frisz, Jovann, JR. 60,
Baes,tosi tiysalva, 9 Futi, Julius, JR
,4, Iisiro, j Flur, citiuii, 44
vmogy Szcnt aszlo, Fülop, Jobann,
jr. 44, sarpins, güfivs, Fianz. JR
44, Siagy :'.',anon, 7 Fiiisz, oriaiij, JR
44. Tarany. (Saal. Michael. JR. 44
aposvac, Gabor, Michael. JR. 44
Rcgoty. Gavoi, Pcier. JR. 44, -egeso
V .ftthnr .srtillt A Xfltti i-.i.-.h
Gavrus. Bvidizsar, JR. 80. Szabadia,
9 tfaic-i, anton, JR. 74, Gal, Io
fiaiin. Jli. 44. Scnuer. Gal. Julei.
:n. 44, .viiyaiy, vsaivuvu, rneoiit
Gyurasevity, Barnabas, JR. 60, Sauao.
ka, 9 Ghurescl, a lexander, JSi. 44, Tees.
Hjöian, Stesan, JR. 44, Szigeivar.
Hadnagnev. a0at,' JR. 60,' Obers c. t'
Hajdn, Ludwig, JR. 44, Barand, 9 Ho
III, UVi:. O1 14, 'UJIIUI, ICUll.
JR. 44, cieviz, Hajlmann, Ludwig.
JR. 60. Topolha, 9 aikie. Snleiman,
Grenzjügcttomp. 4. t Haluzan, arl,
Grenziagertomp. ti, f Hanai, Ludwig.
JSi. 60. oöidvar. Handel. Peter. JR.
72. 9 Hanmann, Martin, Ist. 44,icit
resztnr, anser, Geza. JR. 80. Bacs
svidvar, ' Havel, Franz, JR. 74, 9
Havel 11, Josc,, Hcbda, aiexander,
aiideSgendarmerekommado 5, ulnuow, f
Hechc.tvergcr, Rikoiaus, JR. 44, jtocsola.
9 t Hcgeoüs, aiexander, JR 8, Szabadka.
. .,Ar)ii l;th,ir U il 1 , ,
" 'liv"1' wiuiuiitu
.11114,11, VJ.VHOC""''. . V"l-. 31 U
lonian, IR. 60, Ezabadia, 9 Hizdo
Ladislaus, JR. 74, Hooik. Jose,, l. l.
Ldw. Feldhauv. Tiv. 21. i Hoholta, Io
bann, R. 44. Efurgo, Hollo. Michael
JR. 80. Maghärlaniczsa. y Hollt, trut'
nirriui. 44, i'upunu, - ifoiiai,
Aelxander. JR. 80, oslnlhfalva, 9
Honmug, Zviaihwö, I, a, xilommeUe
O". , VllHll(, JUlllSI, ÄUtUlUII, jl. VX.. I -O""". .UUIIIIII, .
01, Bia'.icvgai. 7 Bollmann. aiezandei, Jvaniobis, ,mon. JR. 60. Sza.
Feldlan. R, 10, 9 Bonevaez. Emmerich. Jablvnszli. Johann, JSi. a, cnia
JR. 44. arda, t Bonia, andreas, Jsi. abioi,szli. Michael. JR. 60, enia '
34, t Borvas, Lnlacs. JR. 4 4. Szentvor Jaczics. Tanilo, JR. 60. Szcniinmas'. -
das, Boibelh. SSiichaet. HR. 1. 7 lab. Jo,et. JR. 44. Tama,,. - -..
Bori, Ctesan, HR. 8, TapioSzent Marion, bor, M,el, JR. 44. anha. 9 '7a.
7 Boios. Geoig, JSi. 44, Masleiyos-Tom vor. Paul. JR. ti, Un, Janies Rijiu
bo, Boros, Johann, JR. 44, Tavolh JSi. 44, Feisofegeso. 9 Jnmtet' hui
t Borsvs, Georg. JR. 44. ititi, - JSi. 41, üniuguPür, Janiovics ".Jl
Jinifin Kii!il lil iliilniln jl.irr tvias. Ali. ht :ini,i - ..
1J. OV, UWMtllT.,
oSt. 44. Feiso.vidveg, Buhaj'.-nl. Io
haun, JSi. 05. Bujkor, Joies, JR. 44,
Siagylanieia, 9 Bnmbal, Johann, JSt. 72,
9 l'nicöjar, Michael, JR. 60, Bajia.
-UI..I, owiii, i, a-uiius.', o" -)"), viiiuv, jio. 44, 'Oiimia, "
ha ii, JSi. 60. t.ebeeie. - Bn.n. Emme. Jniai, Franz, IR. 44, .'.agiinregres t
nch. Ist. 44, Gvrgelel, Bnzsai,, Joses. oj'i o,e,.. J,,i. 74, T .. Muiae-' Joiei
JR. 60, Somogii, Eomoni. Jmlo. si. 44, -zei,er. ,aiai,,. oogann
fjeenzjägertouip. ti. t Esallos. Georg, 44, t .tiuliiiniiiji; oiiiuu-nUi ii;' '44'
JR. 44, isbar apati, 9 uiupoiiDu, Sie ZigeiPai Muiimu, :'.MO)üii Sj so'
lau, JR. 44, Zomba, Elendes, Franz, Ma!i,gi,erszi,, j.yltooi, j;u. 'so icicr
JR. 44, Merline, Esendes, Franz, JR. reve, - Mumor, 1,1,1,, JR 44 ' Heien
44, Eddk. Escplö. Udwig. JR. 44. anzian, Geora. I. 4 ' '..,.,,,11,.,'
Fodor, Alexander, IS,. 44, Bcczcsa,
Fodor, aicxuiiucr, JR. 44, Beezesa,
,,voor. 'Siciuu, JSi. 60, Mossuthsaiva,
oDidi, Joyan, JR. 80, Tvpviha. Folk,
oses, J'i. 44. Somoguszcg, Follinus.
MDriiel, JR. 80, Biionpen. Förster.
iZi. 72, " Jalik, Jose,, JR. 60, Zenla, imdla, MoPitnev. Tuschai,. JR. 60.
Gallia, Julius, JSi. 44, Buoapeit. i Pelerreve, evar. Fabian, JR. 7 '
Gantner, Stesan, JR. 44, Bagas, f ober, Stesan. JR. 44. iagi,, zukam.
Gafpai. Johann, JR. 44, Siagl,,gcd. f övesdi. lUiicdacI, JR. ,4. SS.ezztegiiyo
tziaul, Sinoiaus. JR. 01. Gaiabvs. 9 Moar. Slesgn. JR. 44, Puta
Gaz. Franz, JR. 44, apos-errsztur, fiozma, a lexander, JR. 44. Memen,,.' 9
wiBlcr, Stesa, JR. 11. t Gelencier. Mozma, art Julius. JR. dti, llividek, -i-
Johann I. Js. 44, Patos,a, Geleneser, zma, Georg. JR. 44. Taiuny. 9
Johann, JR. 44, Gyelenyes, Gelencier, railckm.'r, Joies, Fest. an. Baon. 10
Jovann, JR. 44, Marczalt. t Geleneier, Mtchoiv. Franz, Feldlan. Si. '3. 9
Joiei, FR. 44, Tonosvcez. f Gerban. reininger. Franz. JR. 4 4. tiaposvar 9
Thomas. JR. 61, Ghureg, t Gergely. resz, aoani, JR. 44, Graboez. n,
Jovann, JR. 60, Ginszla, Georg, JR. Ios. Lnoig. jr. 60, Peietieve, mii
61, Glosz, olomann, JSi. 72. 9 Iws, Marion, JR. 44, Siemclcgrcs. 9 Mro
GovölöS. Johann, Ist. 44, onizi, 9 nesz. adoii, JR. 44. s.iana ,ualmok,
Godös, Ludwig, JR. 44, Barvs,H,ü. eg, 9 ronpa, aiois. Feldlan. Si. 23. Picchowii
Goly. Johann, JR.' 44, Moragi,, 9 Go 7 trzywisli, Michael. 11 R. 7, 9 -
tanoer. aiexander. JR. 44, Travalok. Mnckovic, Reso. Grenziugeri,',np. 4. 9
Goszpvdiimcsii. Emu, JR. 60.. Pelerreve, nczor, Josef, JR. dti, Mo,sihfalva, 9
9 oilsieiii. Jose,. JR. 74, 9 Grabics. ndomrat, Josef, JR. 44. andois. u.
Stesan, JR. 44, Ginöiiesalad, Gnin kola. Frnz, JR. 60. Obecse. 9 ulesar.
uaio, Moriy, JR. 61, Guvatvpies, Johann, JR. 44. Remesvid, un, ut
lUiate, Lzavaola, Guelmino. Joses, JR. wig, JR. 80. Pacscr. 9 urin. Jo'ef
60, Zenki, Gürly, Johann. JR. i2, JR. 60, heghes, urncz. Jovann'
t Guloesi, Ludwig. JR. 44. Budapest, JSi. 44. Magyar-Egres, 9 Hulas, Sie?,,,,
ü GnihaS, Joie,, JSi. 44, Siagijölac. I. 44, Alsonyck. nlhi. Jose,. I-'
9 Sulva, Peier, JR. 44, 3lna, -s- 80, SzaöZdla, Nuzel. Franz. JR 74
Gnlhas, Stesan, JR. 44, Beiilirgco, azy, Johann, JR. 44. RagDdovsza 7
Gnlh. .Peier, JR. 44. S!aghmanook, 9 Laiiar, Jvhann. JR. 72. Lalalos
Guzvia, Ftanz, JR. 44, 7 Gvenoils, Ra Joses, JR. 44. Tanasi, Lalalos. Mi
dovan, 'JR. 60. Gyenis, Michaet. JR. ael, JR .80, Zcnt .. Lamm Emmerich
44, Toroiloppanh. Ghor. Joiei, JR. JSt. 44. S;avadhegl. Lanesar, Joses
44, zereny. Ghöre. andreas. JR. eü. J'i. 44, Gurd, Lang. Joses. JR. 44
jenla. Györgh, Sle,an. JR. 44, Fatsz, Budapest. aszlo, Ludwig, JR. 44,
Gyöiki, Adam, JSi. 44. Ozora Balvanyos. ationlji, Jose,. R. 44,
Ghöikö. Johann. JSt. 44. idociolonya, 9 Sagvar. Lavicsio, Ludwig. Im o
tthurlo 11. Johann, JR. 44. Uinep, EfaniaPer, Lazi. Mail. JR. 44 lab
Gviigiia, Paul, JR. 01, arasia. t Ghn ebtjerz, Georg. Feldlan. Si. 3 ait
lies' Johann Ste,an. JR. 60, Szabadka, 'Uazna, t Ledrck, Jovann, JR. 4, Borun
Hoibald. Joie, ."v.
'aio 11. Jv,,. IN. ;i;aayma0
Julius. JR. 44. .suigo. '
enz. JR. 44. Torvat. 9
Grenzjägerlomp. o. f
JSt. 44, Budapest.
Vorvai
orvaiii,
Vorvalo,
vorvaiy.
44, isbarapati.
stesan, JR. 44, ai
JSt. 44, vor
Nyet. f Vor
Voizzn, Johniiii.
t-
9 orvai
tottj. H. v;tcai.
walo, Juki, Hji.
Ist. 44, idiaoaU.i..
creiokan. R, 23, ro..
Wenzl, Feldkan. St. 23.
Peler, JR. do. jenia, -JR.
44, ara, Husz..
60. Szalniöla, Jiies, :
VUbia. arl.
Huuna.
Jo,e,'
Ist.
vuc, i'llfjlä, JR. 61
??, Ist. 72. - Janusko. Winzenz JA.
II )iei, r.
- zu'i.i ri, oaiosiuu
oSt. i4, cki, Joses, I ti 44 -umiia
-ü.dobar. zcsko. Jo,e,. JR. 7'7
.ertötn
v..!.., .UIII7U1U.J, - ,H . , 4 lnt,.t
Jiatwoi, JR. 60, -zeni.ama. ' Jvtov
Johann, JR. 60. -znvadia. ' - Jia -
,e. JR. 44. Belea .
44. Budapest, - Ion. Gaspa" 'tfitäZ
Si. 10. ' Jozia. arl, JR. 60, Ovecie
t oz,a. Mannas, jr. 6,.. ri,r.r,r .
.uncs, Franz, jr. dti. Szabadia '
ur0ius, vniao, j(ö. 44, vuituua
1. 44. ,,,1.'III
k-iuii r. 44 Tav. t avias. Ouounii!
r .("" "ue,viivl, Joliann, eo.
.-u-".'"i..oiu, jiuinciuiu), clfsau, v,
oBiuia.u. aiavdie. Mladjen.' JR. 74
arbiner. Pelci, Jr. Szegh..'
itarita. -. h u ., .... ..uv L .'.'
' n ' V!"i- VlllllJ-itjUIl
arioivs. Joie, Gtenziaget.vmp
4. as,!ii. :i)h;i,n, ,. 1. .
MJS.UI. Jofci. ..-. 11 5K' 1
a-Soas, Jonann. JR. 60. Szilag,,. iia.
ti)avzti, -ivetozat. JR. 6o. zeniiumas '
Mav. Heinrich. JR. .2. r Maapt.
i,u,,,,v' o-. i-uoupcii, - .iazi. ;y.
Vann. i. 60, Muöuuriauiöiu. t a0i.
'4-eier. .s. 60. L,,,,.,, .1. n... .?.
Si. 44. öriI:iii,i,i,ii .-.s-. ... ?
44, Juiu, Mejia. 'Guttliev. Feioia'n. R.
.ui,u - riemen. Lnowig. J. 44
Lcgeitoii. 9 ..cleinen. iaiuiiiii, jr. H,
0 ' , v '"tllila' cicr, 01. eo. AOti)iiia,
Minder, jvhann, JR. 50, Savaoia
Intel ninst v 1 .1 .
Hinsei, Uinmerich, J;h. 60. Szegea '
Miiiu'i, einn. I i. 60. .;eafm'
Miiiirl, i,dwig. JR. 60, Sziaaeau '
Mirlchyosüt, Ludwig. JR. 72. - Mirsch
e.. u.ius, jt. 41. Misvar. 4irij
oau-!, IR. 44, Tobrolöt. ujä
ihiiiii, JR. 44, Budapest. M,s. Joie,.
iR. 44, Marod. Mi, Peler, JR. 44
Siügimioat, Mis, Ske,an, JR. 44 Sv
ni0giaisz. ' ms, teian, jr. 41, io
poiiai, - ifu, Johann, JR. 60, Baiia
Misgeezi. Franz. JR. 44, Udbaiheio
7 'Sitiemcii, o!f, JR. 44, vobvi
islingiici,,, Paul. JR. 44, Somvgiwar 9
Mlll. Oinnirri.h 11 ai
Mi 6, im i.erich, JR. 60. MclHeii,,
u'"" nuii-u, oji. 00, Zaessvidvar
in, Johann, JSi. 44, Fonoöo, f in
url n, JR. 44, Lairanh, Miß, Sie
-Ull'l sciui. La
di-.-iüus, IR. 60, Szabadka, Miar Io
.Vi is Bert,. luuü, Johann.
It. 44. 0ozs, Mlauber. lituji, JR. 60,
v-c,""".. irisio. Jvoann, JR. 72.
9 lein. rtaiiiuM j 1 r. j.
Mlcin, Uitrid), JR. 44, Mleinvau'er, Mt
-7 ' ,.' -ru,u lenim. Johann.
iR. 44. 3-slrr, t,ij.
44, Szekszaid. Klteven'. Johnnn'. jr!
, iuimsjii, t Ulesz. Joiei. JR 44
Bonphad.arasd. ' Mnoller. ' Peter. ' JR'
44. Travaiamaii. 9 An i -i-u
Moragi), Möcfis, Paul. Ist. 44. .,.',..
i.daiii,ano. seiis. Luiacz, JR. 60.
Mo,uty,a,va, 9 oc,ts. Michael. JR 44
Tarocivaima. ocza. Sle,a. JSi' 44'
-amsvn. ohn. Johann. JR. 44. Bu
dapcit, J ojnnözic. Peicr. Gren '.ger.
lomp. ö. j Mokai. adalbert. JR. 60
Misheghes i olai, Jo,es, XJU 0 ".a
gi!arlaiz,a, oibaa,. Georg, Feidian
R. 11, Billanh, Mvilar, Ludwig -V
60, akanu. ollanes. Bendel in. Xx.
4. iraoaiamofi, Moilanls. Bendcnn.
.sR. 44. Oroiiulninnii u,ii.. .
JR. 44, Tombovar, Mominct'. Jotet!
,cit. an. Baon. 10, Opatowin. f Moin.
lo,l. Gea. JR. 44. Piiisfhcii, 0........
be. Joii-f. JSL 44, ..mog.Feveregi,ya..k.
. 3iicä, Johann, Jr. so, SSiagiiarka
nizia, Könne, adisians. JR. 44. u
vuiu, T vliizi. :iieranoei. JZi. 44 I
liti. r öunnirt ,,,1 -
Mvpasz. Gabriel, JR. dO. jenia," 9 Mo
m owii vV7i. ,4. - Mopilooics. Joies.
JSi. 80 -zabadla. ctopuiopiu. Bold,
lar. ,R. 60, Bacfalmas. opurovies.
Boidiiar, JR. 60. orbelar. Ftanz!
oR. i4, ordan. Peler, JSi. 61 , -
Mormos, Michael, JR. 60. SSiohol, 9 g
rokös, S'.esan. JR. 60, Topo,a, 9 g.
ronies, eorg, JR. 44. Tainsirmrs 9
oröji, emerich, JR. 60, enia. o.
loric, anti'it, ttciijiüflctfoiim. f Mö--;e
ßi, M,chi.cl. JR. 44, Misveilc. ' modüc
Zzigmond, oR. 51, ovacss. ctieran
der. JR. 44. Gölle. f M0ia .h.nio, Jo
sef, 0si. 60, Obeeie. itvvoe. Jonann.
..' fmcl0' . ovacs. Joyann'
I - Bor, 01,, 9 Mobacs. M,eiel.
JR. 44, Szemcird, tovacs, ''iichaci
JSi. 44, Somogv-Udvarbein. - , Mouars'
Johann, JR. 44, aposvar. ' M0vaes
4-ctcr, JR. 44, Gülle. ovas. Steian'.
44' " T "ovaes. Jo,e,. Ist 44. Pul
lal iluiislM iv, ni, .ii .i7...
lonos. ovaes, Ja'no. JR.' 60.
badla, ' Mopitnev. Tnicha. JR
t ef.gcl, Tavid, JSi. 60, Zeiila,
tinuijci, evig. J.:t. 44, aposvar,
Lengnel, Stesan. JR. 60. Peteneve. "
i-engucl, Elesan. JSi. 80, ijenta, cu.
rer. Wilhelm. JR. 4, evai, Johann.
Si 60, Szabadia, Leat. andieas.
i.chtcberger. adam. JR. 44.
Mitlast. ichkenlai. anton, JR. 60.
Magrla,nz'a, Ltpluk. MoseS. JR. 60,
Magarlanizla. Loionez. Anton, JR.
60, Magvartaiiizsa, 9 ovro, Slefan.
44, Bäte, Löezf. Michael. JR. 44.
vsokoln, Lobet. Adadar. JR. 80. e,ita.
dotj, Eugen. JR. 44, .arczallt. t
Lowy, Heinrich, JR. 44. Ü.iaralja. 9 ilu
biez. Ste'an, JR. 44, Boronla. uta.
Joies. JR. 44, Udvarhely, 9 Lulaes.
Julius. JR. 44. Botioini,. 9 nkacsa.
Johann, eldkait. R. 10. 9 Lukity. Zalod.
leioian. 10. ' Lulits. Peler. JR. 60.
R. 44.
Lenner,
Sidstll
uia,
3.a.
1 .""' ....w.., 4J-. , . , .vv-
bol. f Mnghar. oranz. IR. 44. Leseneze
To .'i, Maghar. Franz. JR. 44. Siagn
aniz , verw. Magyar. 'Michael. JA. tS.
Eianlaber. 9 Maier. Sle'an. JSI. 60, Ober
" Mi'lor. Johann. Ist. 44. Ziogi'bojom. '
I 'i1 o"".". j-. . .nu ,
I , . ir . , , ,
..(iZortsetzurig jolgt. '
Kraiu. JR. 44. lird. -.1,.

xml | txt