OCR Interpretation


Farmers' champion. (Elgin, Okla.) 1912-1922, January 16, 1913, Image 2

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn96087587/1913-01-16/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

n
f SERIAL
STORY J
ssa
BS
t
Tke
Sable
Lorcka
fib
8T
fcx'
cv
t-0
L-
I
Cv
rr-
St
8.
Snnist
5iry.fi lime
A-
:-.v;v..-.z?.-;:---i:c"-.:ci-;'C:c
cverc-c.cv
.rjW.-.ArAiV.V-A.VA
v
lirr 'MtiMTcx. an'tat
"..IS rrr hmwi i. :
m r-fr wwe fr
t a.1 - Milt- - T-r-
K TWTTi! iSr"
& ! an mrv i Ik4 Hm
m Winn. Umrmm m m
m Mr wnw r rrw 3Mf-
"trwHh toatnfmpr: & r
oi- t MS r Uanavr w I- w
t r ! Kmisc -TOBr l Ttrrj'
Mw "' tn! Ktir sbtutt
'Mamtm "-- , J1
'S'.T'rS "VST
raf. it- m fm -"aw
trrlinm n !'" 1 w " jf11""
wm -niHM . i rv -.
aMtor km- - w lm .. T .. -I
( 0nrop tttfc-iCTX!""
wmi-"- ... a
t :
...... .,t, nt iiMW m! s- ..to
Htrr t-K- m tjti;CT?' .nf?!
!-rn mTn. - - - ... -rr
T- mttte ty'
frmi. a C rU" "" - ':
.. . --- ,
tattrr maim ir - mf-TMer .
rJBSMr oraanj: w"rmtt
(SHAr' -XI. amtmutc
JLS J i tent tuw. Wnrf
KrEte , W. fat- u -1 to-
W- raS ' - Tffa,
.,.
-J aP- ' -" ' "-. .
xsriMiH- "Jlf W aw Tau
nrrtr ih-
rWtii- il 'f", ? " a" l
UJiMad nntrn- tin- etos timi i-fc h-i
twtknn3 "Wtr w thfjHiHee"
li wa ' av u tmto w hr
x;h? T "teuj twr Jaw- " Ui7ioltwi f" '
UltJ 0' 'tatrf -u i-trHst' -sill 'ttw:
itJ tuu' n " ilreaiJeil tan
Trtitsji fttf nwnwf tatsnt T-cti
tatc
mntV lieitwtm. ' MlkwtUi trtwt
tlituir b. niwwn Mllnvf thrt-
tKi?f ihtbto " - ""-
i ..,. i. Ih. mM TMt nltt
f!T or MB :tW Mi' r niuin n
tli.. ttte! o -Mi' wohw b edlixiei. lh
fact -that ii mmnwH lia Ikmi. nisulf
v!ll iMi H' on' KinuHtlcn "II nt
)-a If tc fwT tin- Ototlr proir u
JJito thn thr ht ti. error pnraitM-tii-m
tmmunl" nil Twr nv
rrl-iitJ'
"Vb' i"HJ Hw uk' a Klb' Vui
Htns mwiHiM.r HH -H"t T1.
ililtfc
, ..... -. ki. 44.. -.-. . .!..
1 I1U' ?5Ft M W miaiw - "
nlacw ami th tie LitnTv rj, feul
ID hi ih : aftnii Tr mini: 'iiim im
Ulictth aM I toil Bin all ntHmui
H!nmttai. ! w nia rri' tli' 1
nmtiH'11 u. i-tiir mm- Mturr it -rrnlcJ
tin Una'. UtTtfit
ilf
An i tol boot at
I: mri
eaiuM'
uudt-TBtaue ntr ; rt. tut it -pw, uiv
irAV --- u' orwi: tit nftV- hn Mtt
Aiifl -H wh ihW- f
t.tr llttlv ! mhwiU tdtlumt
muol. a .loarnt a.pjB I am-
H.j Unit i.- i-tu . Twutaill- ni.rr
chant v,tU. cot. t-llhe- buuieM
anil -tuat -U.ermor. tr-ali mi -fllB
"""IJT '"" ."J T,slu?f ,
nw) yT trli.- la- .nam. up Ii.,
foHltMl tin' wvr. --rras mor ui
Oliimr"
"JJover 1 nfltrail
Mot ii vm JtniK
'!H iiar UJk' nn t -
lit wu tiolUie- , Mil)' uor n mw
which !luatt Jb- tiM ninnit aerusn
thiMi' Hrthtn-llh( tmturt! It itji n
liioi. a' pit-tin; towratiw. ipatroittttHi;
Bl;um nioTHtj trim tm anatll U
mi, Ulnimul veii u,K. .,jf iEUKianf.
KrattMt wnraiwi It a(.litini;,of iIn.
-Chtuuiic has -ah: -Thoy Huoh ,u iff
., , .' '" "f:,aj ""
JJmt 'he inKjroir aatd
V- -rrt '-ttr m- tr-st smb."
-js wsi "Vr tore""'
B rqoc j as iat-,-ia-j api 2
ir 't J -I1L
''Tat'" ar "taeacrrtw -rrra3
c" -a in Cae-fp- -rti
TJ3 J"I XT. r,-WBnr ill 3
-
t -r'tfT-s-xx: tytvpn -aa. sMBtij -or.
? xn t Jitrwi:Ev"04-itH. aatf taw
rrttrrKa ixn
I (ktw. en- cmx aar-
It auiinS,liUK5ittif iiar "wif
t. -fctJ-OIaTill.. HlCffTtt " 3t- '
. ... -. -
atiirs rr cm? ts
on
't -aoar? ttijIh vMttenir
Mf t. " rnjsa kn-N-ti. ltut
WtMfc
In --in tttixr Ha. irva
tntvcc w; ar thv -l:u wmw
r-TW ' i.-. MM ,Dmil 3M sa
M- Ka 'ta. t'. m . OK'
Ja x r - atf -xte -mr xrtmrf
-. lasvr- -OlMHt(
' 'CTi
iozi Htt nw: tu?
BiL
SMAn .ll
Vs Wit tn KrRg
A- ar atar xorft-
TV
naa'naK -miiivntox
"T01 . "Hltar t WllULL'
Mtt- xf ttor ecssot If Bjr o
-fWtttL naii iw, maifr t
L , "ks
:rr S-a- tea" . ai. Bitfcm? tt
Ul ItT;t-3 Tar atln!Ml U ttw
TaitM cntolatap -fjia: xr u" -r
amwrumu t ,. ccav
Tjwnni. i temif u to, n- Uita-j
"l1Fn" ' te Uki- t mtitnnl surf
ewt ""lrt- thjt tut amtn th-r
" Sim one !k hro..
th
Ati ,- 4.
-... a mv arn, ot ai Qiurt -nit
" TnBT AlE 7ntIT 1 -nw
l- rtj,, t-ri. .ir-.,-ri
t i (att?r
. .
Hri-c -ithjv uiw -rfvj- . mj
tE i, DKnnur- atmnr QaJlte "Wi ahal
lv Ik T-lunwti'
j AM. ttr -mu it4ltrrf th rntnooi:
A4u iAiizrr iTTnMniiti - t- .i
f Pinily I: lw- ,
f ' - ' t" - a -matter
X '. t" aox-eomaili
IniBr-..-' trs -', u, -t.. ,
. iji ttuj tit
t-tttv m tm Blst anC tor "thtAfc It
ii-ltlie- iQiMbk no
tin Bciavcat-.T
"Wt. oh- tt tit mwl- -moa; Trtirt' i.
jtr d irrtt- ttimn? wnvc rrmi n'
?ti am: -rime- crranik tttmast tli
Tt" twtj rt t!K btaz to- Ui. TettJie
iir urmrf -Jill. Bv-t-n Tnm t. eltnp
tr xtmi n' bfctos pan- -sJt: -rrttt)
nurtiif nrsaldf a lir rralt V tru! r.
TrcjHlffrtulh smtun rrr to onv r
Tounp hb atn. bu- t- -rra Tim iatma.
mc lHiio-d f f-ettvt uaenuitc
th il-ii tot kimi unu nf lw bar"
ujib aai!r, tr th'
tratMoaraicT nf jir-
unnnntl twlior fras m-vlltac
one usUr. nwr U- mtrrrnnlh ura-r
irMxvmiir tr ap!n o' tii coattatr
nmlT ai xraicl mIIU! cli-jkF Trt'
tin iBitr 7i3lhl 4ir rrtwn -sin- gait
! war aur- -tr. hmilxl 'life!- -froa)
Qnptati iiajfb-W won
"Up haa i:niSb- ski Trttt' -mujrt
ih TmnKltnF 7-otn .Iwlttt .e"talf e
h urr. A nl ff Im Mt.H i.. -i.....
- f-i -IUUII
mt. fr I" ii ntrtr' i
pkoH TK TCni!aIto .
TTBJ" u tk-
Umirtr U iaithta: ar r
trtttst ' ; G3Biittfif. aUnritiur tin. Tei
OHOliB' "It tll'-IUH-f 1U j fimr
.upi;;!d y,w u Um. Jufata
m itsutiiti oar' n cnwsit ui
j,, ,,. Jimiltni , f u
Jlvr tjmujajyj
-nut ti. WJl0l. ,mmun,w xmm
lmnTf 01. nf Uwt nun,,, UAb
m ,.(,.,, a Juat
tilroush- AHL ( tnk Brjmmen. -,
UD ,,, TwJ.1" arjwmeu
.itaaatlT h..-v- moih- rruH t.
nutrrf of -mi ts- a that nicm.wt
.tl5P, Ter,. auai, -rU.inr Uit- hall
,,. i. ,,- v ,.., ,
( -- - -------- -j . -Ma.u ui'iil'IUIli
Ukiv .ncnuntr ti ilapiwr tiRun- nf
ltnuib Uaniron J-pjjicIj rd'mt hall
1 inr rM:tiu!-. m the thmihiJhi
"ilajIfjniUii"'!!' ' itr m.lh! hnmnr
"tuaiH irolc Ua isttr nUJ Jal rnniYt "
aiu' w.- hit, tht tiu- ii carriil u
tii tlatiatei box
Itr.Jlyii tllrft Uln ti mliteo tt tn-
ot. ti ubl tr nnici. ttiitj at It
-jiU Utat Ik uai ,it -tvro nvor
Um..i1 tbat 1m MtttrrKrfnr which -w,,
thud utiirchwl -jo UlltRontty mufiimtiar
foijTtaiiu; tin ittn miy nf -rrtltiae ttbat
jiiie cml!d (tar thi iiatuln qiwu
Itc tatf 'fJtd 'tie- krura list
ca . i4irc crnac jwtnrn tcrtr
tics: ssadr-tt: trr-TiW'B . 2. s- llrrorr
us ta-w.t- -stiittr wsctitx tat n
c Ml' It-sjtb: -rut- a Beu &:
tet ta Bra-4. to Jitffnf- irTu
aiwatlr-1 xuisitTU c :
! TtU tnu& -stTBE- im at tuT B-
ijral. t ?ntt:&? urtf u Mct tr r.
Tfutnry aw irta. Ttttfc
c- sHraurlEK tI, tws a nt
! m ' - Uisatn f enuK
r. feni-rr iter zoc ?crrtnc' aar xai
fcw'n M tsiTttMC tt mn-rcratr Cli
Mmrr SrnmitoTtt oar toratOT
se ttr r-tr. us tir .jmui at "w
"sasr rai. tt!- lfc t 'ftal,
w at fltiTT- w.'h" utoc
Slfe OBlfm Btf & 'ltCC INI 3tU
j tnuiBxz Traat mqdR to
la trr t- aav.-rr-.. al. ai
mrmlf r duutK cat wwa to
tT ami rr; af . jetttmu y-iraBa
BMtam aivAtelt jtiur-. aw: r
'scaaWj
I- tj ac tt nth arrMtr raefc
ser-sl m be tbjuJ aar a tn-s
W t-stt it pomwt -wata tv:
4 escTwr it aaaaicnat ttaMpt
tttlw a Ittt rrur tf nu
ruor an. Ifrraj-m ni nie asm
a lc- ttwr usn. , a-
sK tnca osj iw : meat
vuSaMf r ret a tiw savi ot twhrrf
iiar cc " unttt t fj and
tsw T ti txina aiu nr
lra? tr erM?.x ttTtamanT csatacar
J-tfctBr tmv. -ij?ast a i. later
edf untBtcrottD? a cae waat
x rs -njrroMmp a: an nesr.
'Ts-n i-s eBnerpotutei f twr, Trttfab
taaii- sotela? -tt, u Traat7et anC
tteT itsu- oarrtpnantst Trtstci tbTtT.
Brra--h?ra' utict: ?otto n' Ram
"rr ai7-T txrrtap pxit U-Jif ant!
tolli- altoa TTttana- ttitrrnainjtttatj
I- ttb 01) ijaxu !. uno-" taa
Tf aoutr tit? iri' x rnaHm- n pa.
o law ntntup nnittK aut. inlf
irmmJni?s Itri aiu cam- ui
or tii a" ttF races tmultnnnu3t;
am' hus tr nir Trnrt u nuesttoi tr
diaiKua. 1' oawd u u t noh thtns
um Acrt tor t. Krrantr tnucl. atm
vcz a ttu -rlftt nT paattnF nva- r.ha:
intpn juxrrt nu- one 117 -in of Tnvulh
tiot. TTt told! tt ctto asatr "nttti 1.
i:" o salt: at tuvrtup aarat! tr lit:
-. Um- cnrtHr- nt'tln -el.
IPtr- 1 tui; linur H 'nut ucaniifd nut-Inttc-
Bito- anntiir- tl absnrly-d tt
termiess. Iju- ittl siur pnihi t?f
trt. ucnjM" Um tailk hnC lt-t. nuttf
as i)U3 TtaTo!' bat! vt tntorriiptffl
ntr- ctaiHoTnwn- t;IU rcaajip 11!
TfOTliS llUt 1WT Oil TTTttttir UlCtl 3
iwli jmnkf,i caslamatton
Aihluo!. ' ori. it Bharplv citt
tnr th flltaim this tlw ph! ntarta
iitidtfou 3HC Tot fTer iiea" n htm""
But E-tuiTt! i nonattvt "Nn- tbat
" Tcaiandwr ai nunltttC "Vnr
"3icam rt. miw hnt hla, ' Ut
elaTd t. Ittth- ectsttdrj ' lnuinlm:
tir th' ltur- iH-jn! Trnutiertullt Jn
ijortant
lastantjr 1k tius al! alert
"What U t ant a9Kd. aprliiRlur
at aad xotatnr tr m) atdu "What
nave -ran tnutu!"
"Ijiiil:" ' cnmntanni'd tit uhf-j' or
rir tt on unTai'H'i: hand r. htiftflr
ii.' in? ntli- hand pnhittur U1 r. iah
?a?e "Lnol: Ir 1S0S "ynur tnicli' ltul
tr rra It. Vtiittur; and -yi: he pnv,
ni hlr Trord tha- li had unvr-Uttd
Catat.'
Itetthif; ar ura. ot mr ahntlhloT anO
iiiidtnr 'tnrrran; ant Tend tirr iwraalf
3us; to tntut: V'fi -w!Tt tn 2hlup
tofwUnr- atal tisttliflr of tie -was nTrari
of t unti tur btt'' "Vhat i. 'ton?patii
cttuK w mta-d Rveti hvf mtnmefl
cha- Trodld hnv bt noniethtUB hut
tu. oonr kit. tou than Uk- crnwd
cr lflattct otrw KTTaltnwti ynti up '
"!lav tm. Teat t- Ull
"No- tr tin ciu." ! tdld licr "Juitt
tin iKtatnniiir mic tin- aigiuutiru
Konit 1 add-d rc'U read tt troni
ltrf a las: tn;MUir'
1' Trai- T7Ttttt iron Catn;. and ttnrn
Uat or 3cntlHr " 1H03
ili tMa- t.'wnirnti " tt liyptuu "I
air TftmiHirinc T,-iitiifl- -vnu nr. bucl
it Nm-. Vnrt. upalt. HiiTfiver -vnu
Tfll pmbiibl lit tiwri. 'tijT- Cbrtatmap
and tiierafort thb ltter TtU' no lniifc
ntralt tou Ti irnvf !!! niahlnp u
ratliir ieUa'l'1 mu- ot -tlic east At
-rived hort' vxn dnTt u?u mid Hhul! t
inatr untl' sonn iuk tu January"
TJm Trtturr thoj pavs w Hncnt! nut
Itni' of hli" rravjlt "i'nu tIK ,pnib
abh Im Bunrtii"! u learn thnf nun.'
Tnu and I pua-i eaci ntliirr ue ahliw
In Uk' nljthi nvi otlh tiuti ti did tint
wets Bieal- eacli other in pusaliiE," lit'
went nn "It TniB ni butt tln lnilwd
nyv last hnut li nortiicni Cllilim
t)tiirwiii 1 -Blioiiii hav' nmllo narch
tor you-Jua- tr thidii' W worn in
1'uUliif: uwtun and ncltlmr al un
irai nwnri of t uctl ujc late Wlmt
t. tiirejatthotiur w niisneU" 'Bvon hvu
minutes Ctia; wntllL hv'iMiji annif
tliini; ihut I no cuuuor'aaTi .mu, than
tiif crowd on .'pttlon idtrent nwiil
lnwati "you up Hal an hour lator ii
wufc mi'tlic trulti tur rxieiiuniu"
TXlie rreat nf tin ItitUrr wub tnttiiar
contuslnab' iJiermimal ;tn .ttn rrdfcntacfw
Id imutua! "ttk'nuc and iluUTt. Ot ,
mm -pid 'A'wuti -rtth warm r--
Sirrt. iutdtot-
Ttc tm. utnof that ir- hln nmt
aastc ir on m ' Evelyn aakid m
tn xet sassf v t"'
. ratUM u tuppoaB." 3 Tetuni'd,
catltn; "I" aI fv11 ,ntict What
is ciriT ti uk rGim is.liow loun bu
Xauu h rrnr uneki'c flfult:,"
"5TTa. Tan "
-fT-Ta imMflnltc Ztiv lntlut'
altt Tm uu-nnttj Bupiioai' wi
tm-i Ala tt tfr und UuC oat s
aOt Vnutor tit taiowt Air AUUI
um.'
Whr ouf ta-. 'hnwvi ti
tan nctntnt Ut bud Jipver heurfi nf
Ah ArtdKm n- of t llr AUrtloot.
Sflittim. it 1 Um- thrw ymrf utiU
lt- TiwtUh o n viervltM with Mr
'Mstarni. m Erelyn ttumked hlai
bsp! laoTP it ne- nwn pnietnui v.-w
ant th oonttm c out wort.. dtrctlnr
ht Aftaru eT-tlh now tt uiH'Urtlr
tnj; turthc A(tdiot-alpit) iHtterr
wtt5 sJtati- pmv. enlluhwntuf;
"W1 houit " noli' ltnbon tell you
t bat nmr iwhi tr Chin' Eviilyu
aX. rat. tnoKtw up satldont' unti
enipprnv ti n- W llw ltwr t' v
aw maaMC osantiutnc "I cun't
tnut-itmiu taa. '
-r ; . aamtttf-fi "If 1 bud w.l.t"
bta. mi o tdK tuxioalt b would
turn f-iti iu-.ttil tmrhupt in mti
tsmdtar ai: nu iif must bii-v cuov-u
vjt.- t tt u tmortuit 1 muui tb
tntiurr
Vw Jus moawnt ahi- but tt al
wn- iw narTowet pazc on tin plov
tnr oaikt U Ui nrophiE-j Tti'jn utn
umMPt u w ar.iti.
"J rm. tnuiL I'lllltp tt wm tt
t9U Ih tmc aonietltlnp to httlt " ntn
aakcC rtmtan "Honiuthlnp tu vui
wttenMC o' an tenrud mWht tiocumf
tWOWT."-
lntantl- ' apTaue tu tnj Iriid'
itat'in.
"Nt. ' '. 1M8UT-1 liflr. wltl. emjiliucli
-Ne aralTti Whatnvur hif niorjv
di 3 as. satwtHit tt bud no dliibonor
abti bust I' 1h told mi- u dollbiirutt
taHttwMtc t' wuf nm tr. HjiaTf btniBu!.'
foaattot efe proliublj-. tt v;ut to
snltttt: oUi-jtx '
nut ftrfctl' clncorn lti thli., nut
vz But 1 titillpvpt" ntiiorvlm 1 itlitiulfi
Jjbv 1r ifrntptHd to prpvurlcutlnta
enutd I hnv toT(hteii nu Miv.-urd m
tun I qull- -rvalispd hor purpni' Cv
l?t wa nu- o tm ttlintr, bud ultpju-d
nvc Iwhind mu und cnclralln-; nu
netst: wttt lur umiB hud priiawd tisr
Itrff noftl tr nu nliitil:.
"OJj. taw plud 1 um to lirur yno t-tj
that' Vnu IfilH-vi- in Hit Iiipniii ti.
hir nnblltt junt at, 1 do dnct joe
"hlltp ilea"
"!'rr sum lit pnuld tu-vor bnt bs
pully of nnvthinf dlnlionnrublf.' 1 ri
olarr'd upilti iniiirlBniiliif; bur iit-nfit
JiU! the nojri ninninirt, lii-urlnp FtcpJ
npaln eroHiilnp tin- hull. 3 roluctunUy
iilt'iiKcfi them
Tor u third tinu lnuit nnuid In tin?
tlonrvuj Now hi- ujilmld l r.ntuU red
linund btwil. unfl hit Iumi win 1kls).
tup
"Vnllu nuuliimnlMiUti" tu- firJtni
I'd tluliphti'db Mi vlmii df trcu
vani ltr "
it vui u linol. of iitldri-BHi't. lad the
viiini nnrvtiiiitl xumlnp Uit- r:.
put hlh ttJipur tipnti tlit nuta af Ho
ratln Addlunn, M T). vttt tfc lr of
otn v.iit) bud dlHPOViiri'd tnrt(J triu.
urn 1 nm tticMutid r i tut k tbt
vcr miTHulviti almoin i.i drcionilra
ttveb nlamfl tu. ho fo? llxvufh
could nm In nun. tln '. t'am
flroii'i. pnrrtMUiniiiliiiii 'hi- oW t
mtnlv tiivorun tbu' pnttttiiiiitn, and
uuloiit. tbi' pliynlrhiti t.til dlod or
ninved nv.'iij ultirt- tin iat v mailr,
wt won- nnv lti poKwi-nnri at lit ail
dress which rliiiiippf. u. W aii apart
nn;ii! hniiHP on TMnrtiHrir, nxemm, llial
1 hnovv to Iw plvnii M-ir cnllu-ly lo
Uuctnrr ofllr'!!
Tliln ttnii' TJvnljni mini, t-A l..iuo lliul
lit win- nut nun-nl' i. pixM bot'- hill
ui: tuciimpurubli' MiilK''.ni mi, li.
TtcluitiHM nf tbu Ti'Viiv cmn iilU hi
tntull" wrncklitp lib .-Mir it-tiiio, fill,
llh lit HtlVI'H'll 10 lllK'l. f-.im I till l)lli,
1 ilnti'tllcil imniliitiil.'iilii tr-m iillilai)
tup on hlh hotlinh
'Urfuih.,1 i iiluuilipc i m Willi mill
dun liiRplrutlim. "iii'i'ir m.u ,
rnctntri- Inlnpbiiulii i'i ihi iUII '
Anil wtitm the Imnt. hi tirtUlhlll Um
tuct that Tir AHUIhoi Miv.. Innl
not Ihhiii ubuni'i'ii vi rivvwiiili
tUhllHllttll 1 VJIIh fP ...J!T,fc )lm ,,
Uicu and tbori). bin l.'r.tr, r.Hiili.l h
tlii ChiL'l. anil iiIK'Ihw f,tui'ui
waii ulrniub iifmr iukh.iHh
"Tnniiirrnw," iihr w.iA if, )t wtn
t.iiblim. "vnn ulmll ci.i .-mh Mm, rtlnl
IcaTii. It pnmilblo, btv. n, H,i)(i
ropllfd tbut lutiin f,4- u r
fflrnupii, yon Uunv.. f'liiiif. M,v'u w
inp tn ii phipn mill i.i, !,(. t,ti l(()rt
hhi! vnu 'iluirti Nil iin' Ajt m t
'tiilllbln "
T.HfcfTt'ft vm
Whnn 'tMnuin rmiwi4 tHiU
'Nut until 1 biih In-ill, f,it.w, nm m(
ulnvutnr hy u tlatiltt ""Hfit iiltmi
tbu WhlHl blillll nr t, H'lMyip,) miiym
abut Up 'Mi" ll'i'lTfc Hi' !. btMbU ill
iiiintlinr wbh iiiliitu Iim tiPin )m
lirnt'n twin iiMtn mm t,'i lM(
tu turn, tutu ' wvtiHii fMYi'MHnl
uppmiriup wuKlm, Twmi, m, uppu.
ti'-nui Hint U wm 'ilwii, h t,M lu
.vdlvlnr, tbu uniiiiviii.,( A
tnuiTiltiiury llitvt. i (,,i fa ..
ihimll .bull H bmili wtld ait. I'MMnrtllVrl
ut nuttniha- wwiii 'iu.iwwft di
hue nut b"-o 1" V'Unc iv 5H" A
up to hie UI'JMH m i htl aU: iott
alpht of ivy ovu pvaltlvu Jv'vw t w.r.-t!
nynult. yu TJiti, Ktwund u i viuuc
nir pl': In uiluuunUout 7v till ttua
3ir Addloou 'b' v-liuW tUtrr ttuJ'J
cur-tutu).-' U i-jpjtjtUwtt "7v titul m
ut uliimi oon-x 'Ut-Jt Ct-JU-tavii jntlr.hl
lnvolvf tl- t'i-'-'PJt-Uvti f tlir nut
.luJ dlaimtt-r bf but lvst.t. tiiC J-t
tiif w'lucb b- bud t-ud Jivt lufit-nft.
would nw .nr 'Cwrt tu vvAtJ 1U
Jutrtk ; 0--O:d U ak)r W uvut uu
piclon. uv u.'.- Uv ttlitsrtas)
mutt'
Tin uiot- J ivj'lrt4 U.T tktu-nws.
iiHUti-; tb'J- U.vucblWl rcK vt
uft'ir i.nu'LT -b -j.ik vijv iifct
p-tiiitid'id w- ft-tb lev -'W jit-71-i-lun'i
ooneuKf.vt iwa., Jb. juut'i Uf
p.urly. H i. -ihm! -'j sut, lw V ttT
cbtintt-t of n.'-t Ai$ viiT nl
I'-tUtth. tu-- Tvrx. '-tsir iv taAw- i
p-fhnt- of 7 frtii'S't frt-iS,. 1 -u
bbuut i-rti.i 'iil 1 li-vinC ry
uoob b- ttifck'iir ui IjuvosJiidvut a
brundud ti t. ta --.Ttl-iO xutClinc
bur; body
J biT- tl-t; 'j'M-,li i.i- 5 w
lr A4d!wi t i--! yfwid-.TnUI iiir
vbtcb wti tn-rAilii tvr i.-7 ttm;il
rutluu. xot w, .f. , rA ti t a"-ui
otK-tirj to at. k!1 ttti.tfti.t cuaitfir
b'titta-jt IrtiW- ii!L I tfJiJt.r VMr
bdoui tbtt in- trvjif xiitar.il ii--1
M'jjtor of at iTi t j'lt-v tr t tl
I norit
I Tbf -xitait"; r.i ill txm cax-
i pretMrd -s.r tt i Hit urf ir7
-j-t ncr 'ir t tlir cA w.i7K;tix-f
pro.n; tl 'i7 - 11 it'.rz'. li.t,t
ft'LtBt; A.-1-J- '3 ti.n lti J.ut
VLt 0TJIS.U'
'Detctcr," J tt.-i yi t ita.f :d
jay too -wbt t -itf tj ti iCriasmt
ifiifi! o! ti- sjavsit. i irtin -td
ytm t&r-rerij Kr Cx.ri K? eiii
urt Cuat'ttt. i s:r-tU if.tiA.'
1 irt;'ii tt Hi txj'trtjttw ict-r-tav
ol t-t ttt ai-a. inn U iii xi.c K
tber- -nn ui.y 'jbtir vi,utr it -vui
tti tit Iflf.-W t-Sltt AittT t '
ond i dtita. run-t i ul-
"Tws -o-liit - tKCiixfc . .---inir
vtiarn! "'
On l imbita. ia;ili 1 ti.iT imt,
' Tm. ' tbourl : iiui rtitl-i? u-au aur
jir.tn un in ii- u I ittnat jutinc
wui jfirt'-rj? xioiaii
1 k. ' lit -tijilH'i -in 3 rung
in ui,nuan-jr tilt jots xrtiulfu 'u it
l XKirvciui tdiLnirti'"
H-!'tti. tnovi Has. iv itr-- n nu
iLaciS xiftrxsLtey tiurt biit lwa nuJ
Srks:t a.K:c H. tbt ;ilis v v-t'ta
far sj n-i l ps -.! " cot-fMt-fi
t-.it 1 tii t-etr ri.it? anninf.
, erjble sestai -train.
Tfcrenpoa. ba-rtn: bade s b iatt
(&. be beg&c to ply sse 1ti pin-ntinns
'Ritfc a iv to eytopati:-jr -Ht'tiattuix;
1 ltT. bowrer. thtt I ptT xirn ai--cer
materia) apes d v luiw t m
rluelon 1 tlept e tjoir:ni ttu
e'.ccllcnt I bid obHn--t ntittiitr- a.
numbness nor a tuprws.ii-t'iaietH 'u.
tay llnRor tips, nor a i-cim. m if Su'
ne at the baie of -.! ii-uti. I
J coylJ not recall any t:..i..rr uT n-
nnuclea, nor any dlai.stva tf nu-i-cular
power At lengtSi ufttc t iixta:
pauae lio Inipilrpi'
"Will you bt) Rood tMiouti v ti-I nit.,
Mr ClyiJ, why you ilu-ik t-.it -tt-tur-t
pnjf miluiml nllntlnn
Ami my Inabllll) lo nmr litn at
tiinl. patHiloxlt-iil nn It ant HWa,
cvKiiiually iiiplli'il tup wttj. to. ut
wvr at oiirn 1 1 ut Ii f ii 1 nnd vvaittiatjp
"Jau-." I MpliiliiPi) prtiMi?;, a
flud (bl ut lain I iiiii InMiif sty xinvntr
of ui'-uial i'iiiIiiIiiii
Jin iikIoi wllli which nmwc
wuvu i!ii iniji' or nu -up;vfii xnui
4 - iiuiNtiiif liiKinuih .. flrt,
ubth-unl; noJ 'ltuplt InirtvtfM I
bp uliix iwinil Hint whM Xjlit'ti't
u . iyijfmtM) hmiiuli,, b.
Illt.;ii ijiuuIIt lin. liipppHw, t, Wit,
lo wlUniiil tiM.minl ,.(n,tK-MJ". uii
lilllmitu If nmt ipinlp h ului
MX Al IIm HbMi, I liolli-v. -inil
Hlll lf llltfl.tf v--Kli.
',Vbl ) Hl'ltlKllI, lliMMir., ..j,. ,(l,a
lit. lllll ll, In Hla (,im , jj I
Hii'iyi iil lliul lit imihiipr vvj
will MliHl, III" ilij'il .Mlil.Milli SHfll
H'llll (Ml1 fllll Mllllli. Whftvtfv.i,
III" llMIP llf M'TH. HtAi.,i, Vf.Vl!
n. I n.iiiiiii Imh-vmI iimhh w.-i,im
WHllial fllMill" MW
II M 1 1 1'( I'llllllNt'lvtU
llnlfil .l. AIIfU VIW
llllillin Um i.mi m fc1
lllMf-ilfliai (Ml UN HlMrUAW W
ll'"! Hi" iHlllll Hl.lll.ill .if , ,v1
ibii-li liihl In l'iiiii,l(,t,t., AV,i
lH"Hjl.alllh Hlri I, lxv,.
ui Hut H'HIihh ini, nli-l,.. ikvs;
I'm iw'iiiiih hihIp iiMiin,. m ,?.a;i.
M. IHMHl lllrillllHl tlut-lli tti
HiiHiiiHiiMfi iif iimi..ii, 7v.;
lull ii in Uih niie..i ui u.u A:l ..:.'
iiiu.ii il. u um. ...... i. . " ."'"T llfl
HiiiiHkiiiiMu ..i.i..L":".l;w
1 1 1 1 1 1 inn
HIItIH llf IHlllll lnUlHII.1 blluL,
MIW III lllillll III,,), IHHhVV
H'HIHM Hlllrl III lih ..iiiHhwK " M
MlllljHlllJfill rilllMiip n, wiiw. ,lk
fll NIIIHMHrhdl llh. ZJSfi J
ata
i

xml | txt