OCR Interpretation


Farmers' champion. (Elgin, Okla.) 1912-1922, April 20, 1921, Image 2

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn96087587/1921-04-20/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

THE ELGIN FARMERS CHAMPION
STOMACH
SUFFERERS
WOMEN OF MIDDLE LIFE
INP.RFA9F YIFin plan to eradicate
IKrQ" Il.t"' DISEASE OF POTATO
Mrs. Robert
0. Reynolds
OF GARDEN SOIL
A ftogats Psrfed Tlrea,. WtfCa Erar Wesu Mcsl Piss
Practical 5usptions Givn by the WeiTsei. Whose
Letter. Fellow
Islsnsri Wirfsrs 5ar Wad to
rwv wj..v u'mm 5s.-M Stasia Oat Wsrt-
TRY FRENCH PHYSICIAN'S
REMEDY
r wKawL 'wlwavwaai 4
t v
ttvcMa TeiT ti.rv:srh ti-f
' :
t-i usiiaa .aBe'k--: a.-: -w-eki-svw w SMS I rre.it tut ieuxi at af
irrt i jesr srss. -a? J "- A f-jai tui s livct Lj-aa . ?"
iujt Vipi;w cj xuaJ tai ti i Jw if 5i a. t f k mtj.
It rl a ai I h 3v o.Tttf st inffihfwvct. Ti ff xAsw i wrtucf
L&rxt. "!? Traatt iswt ArLS. lLai.
Is aai o.t saiAfit fi z st ssewt trrac Jwrtai as t -rmjt if, tsd
fhlirrx j s isar: -wtr ctmx : ? A. Racs jc isz? rUBtrT iJ
Ijnii r Fisitija'i VteiiH Onseucsi! s ra'e isiifrt sSoc ti
exiT sirtx jcs vc m ftesuc i-rtsfs. It ico ax rod i sxae;
wrnsus. vrt in 52 fKS-fsrtl jc tt t ir K asri Y s'MiEf 4ffcj
swct!:c crrwsijv iJicccl ts rysttonu Ttsvy 1 sS uaw. ii a t
Exr to Vaa wiH t ttt ta wa rv uya rvtwt. Wriw
iirfc. twt s ,4iw i itm a
WnftM. W-wsiwWixrwA fax
r-vwr4 We mkc ftr Mac
;wCj Mac 3r S "e-. fc,
in. mbmwWW Sh 4 M
Sr mc ! iW
iwa su rrw. hhb t
wr!hK -rai. t w V4 AH. 0
54rrf0ky locfee '! -
niuttBri f pffciirww at r hw
rt.wc uwaml Mr rlnr tmom !
aw -4m !((? -rtJ M rraMK.!
trffc raws
iimt Kmoj. !
rc Cwoj wTgt, t tftMajMt jaw
mot waar utfaft lwiw
' u;nninami -w? waaM w al wawt
rurafs aV wtm atniac ,
auie jM9 nae f,
a iCwac Vis taaaaJlat
town tt laiaia Maa at aa 'wjt aat.
uat vy waaw aAant. t xm mat waalf iwaviw. ivj j-
aav a waat aat aat. f. -1 iwp
Xjuraac a atc aa? awR -"
5urw Jt Aa taw aat aa aw- at1 aaraar t tm njt vs m 1
aur. wki ann aa; frr -ua li X if"W!" riri
ar
S ave 'Yb
from tb c$t'z.-CS '-"bich
- 4.i i .i-" - CC-i S-i ti cxi
crjc o a charge Co
Instant
Postum
C3S
Therejs a Reason '&?Tostum
SOLD BY GSOCEitS
EVERYWHERE!
Xi.i r
"r -
Wc Tict- I w-is:
".i; wrfwrwr vvrsw w
." w jt l,yfa 21 ?at-
- Vtiii OroavuaxI
ki mm ; -c s. rtraic a4
" wpf Ixf I ww a w4
- tft ac -j ut Au4
I'fw! Acv-jci trraaaf
x t'. ; ;S-f y stisH pnA
K f-ifit - ist a &
w m E Is-? tans. Ypr
U. .-aAlaMV
c jz a 4urt Scm ! fas
; r . -.w a laafe mt ad
v ?'. fwwi TWMtt iai
- - - aj iSw YfiM
- I -ww ku vwrwa
vu 2 arar aat
k -. iif e waww mm
' - V VgvrA CK
. --: :a "Sviv aaaa watt
M-xe )!. A. Kf:JITt.,
A . Tc
Mrs C-r Llir
Wrfea.lwa-Uar
t-tiaaxa'r tw t& to)
t4 I iilu E. rWstfcAB
-.rAe Ocaoouarf
Cac L. je aj- :
?m airt Wic. -awaaiVt ix
just ts - CaJl3 ? Cawt
j. t3w .,fl. fav- ""
w - t wr-ji . 3tTtr Thi
iff w yg w j i jat
,rw a4 iwnlj aw '-?
Maine Mfcwt 9 t rrw
jb m. t imwinl "M Atwwr
- kM (; Htf a (Id ra
tWMr (Mr J sb w km
A '.'!? M m 1 a n. tad
it arnaaif me iK st . at ?t
avair at at t 'il, mm ' mm ui
fw' tc at au i i :
2 Imm a aot.B aM p- ix
jwi Jaa- ' miaw uu a f.
ai imir : i k
fcaarim ae jw aaA A a? v -i r"
urs elf
tf 'f
J
i-
.
It ipo2 as Tco LVS5x
as ti
iTJ- I
m Sffi HTBAIE Of SDDA j
jwkx x m c-uc iant i r-awr Cvami icua tNtaartMM f Arft---
n-: '.j ; ruv cvancaaala: a avataat -
?fcf 4jw H'k nr f 4aM r - -' taaa fat 4aw.
jaw.' ayats aitt i aarvam aM , IW t'-tiw wraK aat wta faa;
(wi ;S rt rvaw. Oarlia ' xa.? ; auaae iwTanai la rmt-
cj-c k -! l9 Jim Uraan- m. "we fyyaa aai Maryi! x
mwk xrvcwir aw a t aa a m - -s awat wlfi mi tlrt
awKl mum' arxMwiie ta -.r .:'.. jaiat aw a4 a -aafr
at at tHaouat ataoe rwa ' race ir - aaoaa.-( y SC"
arw4 -rt. k feaaM w jaaa a atw. r vmmkk aami wmr t -i-f
eaw ;j. j '-ten. iiictae w ar- w-. -i mot aa tRl tat fp&m
- a tsu anar. tiri i scrafec d 'iianr-i.-- -
awip faaai fmawt aaaw
; fdM - U0witt iwi;
tw Tiy wnrlMwCwW n.-ju-y c-
tfvi-wt a :& arrjt . i ? -
jw jlwt :W aaU 2a. -i 7 '
-"fr twowjj i. 1.--
rK ( wk x a 1
v ir Ow artn k tuv
tarw anawt w rJ a j 4. v .
r rt. c raaw.
lrKj Jim r-rfe-i.
Um mwwwb aas l.- ..'
h. . auawJug afcac - N-c r
.-V . tjft; ?wa ia m rwf
- kaft-a sa 8aX tf n"t
wh par aaa waa wwffcij
w-; v Arwae tt vf ?w awaar
uwwu yihnt a a) t sam wm,
1 -r- t r al atwl ja. r. jorf
wt-rnw r aara r t twemx a
w,c j: adl tewr 1 m . at
laajm't wr af at 1 sanae iaa pk-
k-
VThn m awB( vtiran h
h( tw, au-iw ralaa Smatmr fe
ariwi. - maw y (bm
fww sue i a. naVwu aataoxr at
oJtrwewa. aanaiaarat atrti aat amaaa at
K. an.? -r y Muraftaj aaM .
waimit ml 9ttnOm iaaa( i c
aw wae anraraa. j r hv aj
laiajaMrtur atal iaai 9 ar aat
as tt naea t H aniai at
t awaxwaa jwiawa. n
aat maa.'m aat awat mt A
as aia acxt tkf ruc aiafmant
r-mtr 'ie wBtBtotu.
?waU aa . laua-i aau'm tknaV
wx Tt atnai. wrnnt. rajwaa-
4MMaV a art a fare S 4 rim
'Hr't ;tip aai -- wlw- acv jiwi
i
!
' -f , v
vv'V-',i- ' " . . '
l 5.-JP, - . V t - 1
! 7r . "' J s. ajt
fiuTt a-Hf Wttamtn -
"r " ! - hi-i ?.i ar litlH
vm.it ! j- -i. r-" io nafe
t tn "( ar any waw uu-nuu. CTa
watlt-artaaa aVwait w c watr taea
i'i niaT. fc aaraM aar ipal4
an a araa .at rat naura or m
aj-
S- - Swa jaTaaaaT"
5FT&C? "L"i. - aawaaaaF'
Si5e5a5l55ar3Si;
- ana paautiMawt w atmaar aal
h un nW axaaw "aw nanr.k fpaaB
aa- an arnwa ar mm aw-
aaitf? T jaaawaawWar am, auar tnw,
aaaat? ar faaaa.
jtti-aceaaa f taam aVaaaar i at
UjHk saa i aaa . r law aw-
amaw jaa. i at'wa'i a wafet -
at wawiarta aw nr a aaat a aw
naata n yauaa wm aialat mrt-
wa- -ftrw- aam-arjBB aa
' a t aarai n m mMm aUt
m t aw-iiw al' iinaw aaaaa a
" "wai. w awax f aaan
anauM -u aaj anaatrtak, mmk
aaam. ! -a lajauw aat MaT
n mnuam
warprr-'ilamafr Oat.
u rH-- waw -a aajin i aaan A
:i a. ar a aaaiaa' .
JB-n . -wawi. ww otWfbV. aHA
i a .-. lIWi.i aar aar aaa
'' -" aaa tia aant aaaac a Sat
tj., i ..r -b -,rw aat n iaVr
" - - aur n m
wri m v ). w n caih.
-; - -, x--. .tj -,rf jtj.
Af K.r Ttj "a 'is t m a
a- -c-t: . -...j a:nr. Tjrm.
atlvn v ---. KSiit !-" T--f
'
Aft t ,.ta,,j S-tn EitUft C-cp
fwtri Orrcii.
r-j saw raaaa um tVr'----
-w ntj . wan Imbb aV M actv -
- lag la i:it f.
' law I -W Sw
' nmi ai-fcaiiaawl awft tkw
!jtiti $c-i.t- "iat Cjt-i rM.-
-. j - - : c '- -5
4L4"t' wij i. "t f ."x, Tj"- '
. t:, . n, 4 r 1,.- ,,, -irf
. ,. T, :. -t , w.---r . -j r
k,';,,-; j .4.. , in-.-: m,
.,a ., -.n .- ? nwu K
.j, .j auw-f -wwr- twrrW at
ai jfi ii rvaaa ai
iihi Vc TVtaa St f aat as
rvf awCawb - Uw
bw aa aiaiwl m aam . a
af fraa6aiwW- saw . j
.,ci aiMa aa c aiaa a
n ai 4v - muk-wv .
ta-aa, aetata; wwawawi aosar. aatv- '
inkr . tad iWfftKCwt awu. Twa
ti C aarft awwawi wa Meant
aAatrav 1 jainagiaaai wanttr f aaaa-
at taw cfataai akwee JCaat- at i .
Haamiii iiaananim
farat araaVacaia .rf
otM aaMtiaartam att at aaagwii '
a t MKOwfai ta taw cna. tuwfv 1
amNnt me zrtm mna'ii aoat aV-
rajft? a w am : iwranMiTy af
irtt&nom cil a aiaM.
1 iMtt-waa. Jj'a'anat3 wtH & a
arrta a Iwflan -cat unraia
k-ta .-aa 5BHaafe a.
t tj aeac r 'aianaa am at
watL-ft - aa
waarevj it
-
Y mtam 1 m MiAi m
wr-n Bicf x amrraukwt wK3wr
tcari "r aaOu4 31 S imoiL.
"aaa
a5 STl-aifiS 1
r? , a" tw r Cam.
i jaue, at nt ft.
V j a. .art iwwjt iawaa at-- a
titaaTtaa a a aaax saaw i :r.
aVr at jrniB i wxj aamtwxc
a Jbh limaTlali af jmj'i
aanaaif aaa ' nma t n 1
IMavr -rV imiflainr aar i 3w f
J a Am 3r mnutf a b
jMBfClJCBaPaaaaaT3aaar'lTaat. Haaaaa '
J u. iraarf 200! awwaavaaia
rxrutf iiiwam taaanK a av at-
i y tim m aanaflwar aw
i. oat -aa tt aaaaa f
i -ae aaiaa 'waai
it niaanwat traan.Lj a
-u !-- a Oaajj 3aat tf
j.Jt"ir af Jkpoanafeaat pa4at
L ! ataw aaa. a, t
-a ac ar -eaa Jur
u-t
i "-rtn ta aaiasa-afc -
t lT aw a 1 P" .
tr ia te waaae J
a atiiwt aa aaaa ac !.-
- i .
t tL ui ar -aataa a u -
iu-t i mm a a aaavn.- T I
mmuum s mr
-aaa at aa we vi9l m :
tuawL Ha carotene tf
aW Vf rtfl ma-t a -nr a
aj araVr- wal -thw ca aat a -ajt
-mir a aa omii'Miu -raair a te
- maai a hou
c stntcs ?b wnntt
natiaailiia wttUt ina aa t"mla.
,, aatai iat Sm-im ar ir.
0- aagar. narhwr 5-f rf n a
aaaaat laaaaV 1- aerTn an t )
a at aaar -aHr aat u f
waa'awj t a naa 8 til tm -i
3""1 "I IH-eatlr n
"t . ',,' "llT" C"
" I ""mrr " "
wwj.waa' jwa ca I .-
warfhr t ! trjrf wist-
w"1 rrf rUax Tuscan t-
wmw -j-t if tna:
7r w -roicir -if nmr. rnrtc-t
-WI. Ultt HA ABuft!r IWHtailf
-J- tnirTr ( -)mp Tm
3n "" "-ar ar ak-s.C an. irai
,a 3a" " atav
iPSU2s
cr
M li t- J.-.t 1- 1-7 N "
. - -r Kj.caf Otj. M .
1 - 34 tm aai Baawtiw. l ;,-
y p-r. Vtot Mr - I : .
-! arr4 b a aMcaara at.'! t ..'
' act st jJr,f ".iv
4 v. kajx aat aMwrt. Jl? ."i"i
la.Qi aa bat that 1 "g 4 :'
T-w sjr aaaaV to aa ar ta r
a? iraas aart a to mj tar- -
: -ua iw vwax art ran k .
I "r aB mr am.T as4 Hf ?i-i V--b
aaMC t Vartwa. I tri sac;
-''ao! aat aKfci bwfpwl aw.
1 aat "y -atfe ay rt fc'5
i Tar fn I atswj ay ayt'
aapw-a Ei I (rwM !n tt
wc at SsAt. I kaTw takwa tm UA
V aat ta ( H kat awfp aw at-!
a a rwa-ty arw.ti I
aat Hkrato; r;-l-
at 1a aaitw 4wacfNH!w af
asm. - .a aa) at aic: ir-'
aa a i-cwr awawta taaa aa i -
Jw rwau. I aaa carl s tfr ;t
cawi!'. 'urftae taat i wi.- r
farja: attii amj iiiii'i i -
aaa iiarfai wiiaJaK. 1 v
1Aw wj B i Jawr N Tt-..: 1
hV taat
TwaBtr at H r alia: mr
ail alatav Jatw.
Caaaia;.! Swas.
'Wr'wit raa aarrw far Jaar. sir: "
"nat acwa at A tat aea. ltir '
"r0,"a t.Wr aa fcawt ";
ywnttaj a aasar tsa: wvr
raa atnt-wt ' 'aa'aai aa' i
"W" cwHiwy.
t6Mw4' t ftf ! amwr sal
aat -riwa trjaanrw"" aWt-f !
Catarrh Can B Cured
Ctai, i ', i jn-x. ftwkx rMtr
oaw4 It arnaenraao. wafta. It
swrt ; rjtriXRa itB:c:.NS
9 3tuwt nr Jrt Kiowa rkft t
f ?-in. Si'- i A 7 Jk R R H
XSTOrrNX fctie. 'iy T34 fiaa4iw.
a bmn. tTTM Cf om: itrtajri y
jJapw'Jkf la (nswet. 1-M-.1 uat kwuu
nam1 1 s. .( : wri.
xl rrwttmax ClctaAkn irw.
wffiratlf.
? Cggtaaa t??tai Iara
WAaTTtwv
b k'k1 w ' I 1' .
s"
T--V '.
'-s
7
I .eccect;-ir5xcr
-tafaxJawiJcwrtJ rf
tv Jw.-a:iLitai-s,N
t .. j -.t i
ii,i ii t 2
ajBji ail iiTirTiT"1
i vitfanor? tc
CtttsasiadcataiA.
waosaa"1
yr-AVKK.
iaaJ
W. W WTIWX
It lantir. 'Pt on th au't 13.
;r UM trvJ naso of WI1ESTOIH.
JUsr K'aiK-h entinTM tbd tfcr
n eat -rK-rr tbT Ii br Ui. s?
trMtaid altr aMU.
X. L. E. HJ rttea: -B',-
la any iiK I o- l iartMs . -..
'jt ir OJ I aot 4f 'ssi
v. -'h fsr Dlw"-'! '"
f,t a 'BarT 'f I lOE-TTOir 3 '
d. en a. y. .'' I ' -axi 1;
1 --?. -
-rt'j.
S
Renew your health
by purifying your
system with
Quick and delightful re
lief for biliouanett. cold,
constipation, headache,
and atomach, Liver aad
blood trouble!.
The genuine are old
only in ,35c package.
Avoid imitatiotu.
TOO
LATE
Death only a cuuer cf sbcr: :.
Don't wait untO pas asd 2ch
become iaCTirable cLaaes. AvcsJ
panful consequecceo b- nVr-
G0LD14EDAL
l raciiri iiT cr &:,
Iwr. tiiAJir irj -j ac-i ccil ti
JiicjJ Rcr cf Hjff.iai usee tfvi.
t.c for ta 9A9x CjaJ VtiiaJ tm nvj Wa
0X1DLNX IN HOT WATER
war i. 4ElW7 t Iki c - lut varf
af u 4 Aral ?-ii u a l i i
k k- it tj v 7 aii-- '"'" -i-ijkc
. m nw ijcr k- XT'.
I kt .vi luji wm ur,A,
lllk
! I k k -- - a44-Md4,4
muni i !iiiLW.,t,,.!ii2:
ltl L.11I ULn Va.an w awl AW. 9 C X I
MiiBkiiiv a,n j fm mwmum tiii cm
CASTORIA
For Irrts ard ChSdra.
Mothers Know That
Genuine Castoria
Alvrays
Siguatiiro
of
In
Use
Far Over
Thirty Years
CASTORIA
Or'ii j JAJ T?'aV'
V lAV'irji
M
K t
I m As

xml | txt