OCR Interpretation


The times-herald. [volume] (Burns, Harney County, Or.) 1896-1929, December 15, 1906, Image 2

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn96088246/1906-12-15/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

'
fhr limes-SnxM.
SHERIFFS SALE
ATt'RIT I M.
81 HKCIiirrinN KATBH:
On Vaar . .
li Montaa
Ttirre Months
By iirtur of a warrant imutcI h the
Clerk of th CoMtl Court 0( thr St.it.
'"'" Of OltgOM. ibr thr CouriM afSontM, IS
mr iliprclril, ciitniunmlinx? iw to lot on
M.M tli. jfooil ami i-h.ittfU ni ttw iHtniiirnt
n.imnl in thr tMiaqasnt tni
. .T roll for said rooatr fet thr rrar 1906,
aesrzr.:. rrto nttachrd. anil il MM l- fouml.
'I i uv lirKn aaagaf ihrn ui.m thr nrnl iirotvrtv. r vi tortl'
inu iirncniTU in inr aui ueiiiiiurni ,a ,
Ti, ...!. l. i. i i i i rnn. or so nmen tlirrrnt no ttall aatHt-
I he push rlun should meet mill ..
' thr amount ot ICMI i-harjrrit thrrrn.
see If something i.innot DC ilom , h the ,-t ami ctpRM, I
toward repairioc the dilarxdated haTtdalYs tiir foOowiaa dr.
arrnr,l t-nevr. or parrrl of lanil a art
Mdowaau nroynd town. Wg
rmiht see nboul tooie crop statis
tics too and oilier tiling of inter
est oniony them being thr at
well proposition
Hum.
.Inlm Mfflghl Hi mirth ..t .iir
tor ontii i qtisrtof aaotloa 30,
lOH Ml,
rat I i I north -.iit HMftl
inrtl i-ast qMlrlvt outh rt
township 1
snoth, it, w. m
i i ' .li .-( i.i.
ml g, Hiimw 4
I V War. I. of an acr.v I Iran -
,;,.r ' a , - li.ili ..,i
lt 'I'l.l'tt-l. I'ortll Pt ,1'lir
Hon Mi
I" otitl ranv SJt,
I
I'iisi
: ,-i
t:nk-
1 I N 1.
forth .-iiid dr:rir1 in Mid
MJ ami 'fin in saJd llarnrv contv
dfsc ribri) and itnriwd v , ...
addition. II im.
John Hi,rtr. north ot insrtrr
north wast ipurtrr, MOffl
and 4
M.uu in v ; ; u' .it rived
during the week look in- lot i
ion" At ,i rule b( tell of nth, i
who ii I mmg 10 the llarne
i MM ne - r.; .mil 'i I
Ihtej him .n Uim iinu
ler to be aiu.n; of lln ru-li.
C'ii.i- Vi;.in MM hc w -
hctviged '. pi ople during
i en viatl ii. outaidc poim
forni.it'on gboul thii i
lie i DOtMivc of ,i bi 'n,l"" dur
ing nev season
HIUM SCHIHII LITERim 0TI I
llo II .: Literary -
ty met jmii - - Ijiv aft
' - k. Th-' iMfHtui): i.i-
call- il la orilr by tbt
-'i f minuli
MlOfl llir loll. mm. rF
raiWdli
-
Kind Wordi u '
:
Cm
I - i..
l'tliii h'.. -
Th"r ,.ii thr itfltrin.ilivc
lltt.-k. II
v i . i I
. - -
M.itun W'uiti
l OllllPlI 1
M'lh. Mi. m H
Jollliioii ami I.i;v li.i"
tliry i! . i.l-il in fitvut
alivt.
Kar.'iTp
N I
'I AfTiM I atlti"lii
Bong by 8ocitv .Amw l.iun,
roport for at
Hi road and Mta
Thoe apiMjiiilPil t , prmpare a i
graui for HM ttrt iuliiig in .1 ,
arv wrr, Vivian JonUi. M
Wiiium and liwnai (iowan,
Thr iiiii". bainf bnufbl in- m-
KOI Irt .ill:
toward Bjakiaf U. u tui.il
uj book lor in. -
Ukfatj
.tn
t
1 ami Mr-
That A M
TIm
to ' i (i ihr BMrrfeu
their Uauiitii, M:-- Mat ami
hen A Law
mony liein performed l J
Goe L i).i
the tan ,.i Mr anil Mr-. 1. .
L.iu. an, t,of Pra
.i praaatM dapa . uf
1 nit county, ami will . uiitm .
inaKi ii. luiuie Iioiiu- in ibm aty.
'I nt
Ihell VMtlt Lllcle uf lliv.uo- v.
my nun. .. ag aad bt p . I
Uim M 1. iglo
baa cat
ii ii, M .
tin i i, o vi
out iMtlilda) ami .ay. in.i! i,;- iri
will alma iba ffaifhliug mui iiurnr
HI llir rtll.UT liui.til. 'l. i. Her-
alii
KOTK r KOK
PUBLICATION
I PI BUI All. i.N
.' huro I
A j-i. rfohn U..---1
S1 I i . m p l:l.!( ATIOK
IMI
llUI..' .... , Mt I
i . :iM.,
n . i .. . allot
Ma Ktaaa. Matiiiat
.1 lollou
rk pari of kM
Horn-irki-r.
ri half aerlion
toan.lii' .t
m UJ
Mai I and i.. b.
I
lanr i-ir
Oir - inliraM
pit twnlni' to
' a m
ran . MhOMt T'-irtar
1. tonli i Ml .
a in
ana Bank laadlvidadl rat
Vi
totraahl) .
' quart. . -. . ttvii
.inni. H .oiitli . at
irtai in. I qaarMH
Ji
toa rannv :,: oat
mi half aaat hal
tswaakd) I .t
nil! ti'.rthwut quartrr and
'lartrr n.rtliwat
luanrr, riion IS, townhip '.'I
oath, ranni' CM t
:.'fl ccatl
I 1 tuan.hlp H MCth. rati.
norllmeat MMnM
'I., rang
. m
.. .
I earn i,aii aouth
.10 lg
a ui
llarm-v
K lln. Ml .tiari.-i
-
wt ipiartrr -r, Hon 4,
fonthaaat CCMt ithaatl
qoartaf -loii '. lam
" . .1 .ulhra.t
liartar and
luartrK)iilli.-aft.uar-
tar icaablg j:
raiiav-t' aatt aaat half .ontl,
t quartrr retioti 4. Maaahig
raogr t"aaat.w in
Lillian Hiuhatt, weal half mrth-
at ..irtrr. uoriliaaai qaartrr
MM iiuart.-r. mnlnatt
luarlrr aortlimut qitartaT On-
rangv
rttr, MotiMMiajcaiCM mcm
mm gacrMr mcMcc
-r aoutlivaai .uarlr,
aat half ootheaat gjMaMff
l..anl...
MajCCTMl
I " aalnp
ill norliirat
aai IcmmMi
Ml Si oa4t a m
I w UaiUioa, mciIicmi cjcccmi
! '. Mi... I
-
I Ii : . ; l : ai,.l arriiiin I J
irn
'luarirr actiiou .';, ti,
uge3l ' M
in
ranga
ii
it a Hi 41 7i
Hamilton, at-.i bajf MMk
bwcai ccMca
' MCMM
J loiuioii, mt ; IJuriu 7 ir.'
IiUj kritM,MJUIijaaliuariruuUi
caa)aaMM0MMMM i..au-
MMJl A) eaal , lot 4,
uulliraat ituriar auulliwaai
lu.flcr aa.ti.jn g, towuabip
rtliaaat
norlliae! nuariar ,
I CMMM -1 MCVa, raun 31
am 1, m 1
Kmm, MMM 1 auu '.'. u. .:.
aea: quarlar aualhaaal quaftCI
1 gj Moacblg -' ouih
a 1,. ;
H gj
Au.tu, -unuia call half m
laataaUg -j aouu., r.u.,- ji
u,
u " Ml hall avctiou 3i,
loeaoflii 1 .
a. "' .. i
WMha .ai nlf .iull.
ct qiurMr, CMUCa lo, toao-
ggip .'.'. MCta, raugu JO uaal a.
u. . 4 hh
l-raii Turitar, lot .; aud . blturk
; ll.oi,. 1, uj
I. I.. 1 i.i.iuiwoii, lou 1, : aiui t,
liurua . u so :
a.i. VaaaatgaaL 4i hail iit
hall, MCUao M, loMUahip gS
..iilli Itaga M MCb eaat halt U
MCM MM caCfMTi north raat
iiuaru-r eoulh aat i.uaritr aac
I1011 M towiialjip C) toutli, range
CJ uaitt, aaal hall north caul 'iuar
lei north toil i.jarlr norm cait
luarlur, uorin ml nuarlcr norli.
iJarlci awtiuii ir.', toanahip
an,, rauae ' caal, a. in. 54i it
go
in irtar aoath 1
'onth. rnniri'
t w m
I - I '. half MOM half
Ml ' tfl MCth
it a m
Millar A Bias .rk
I M Mil
II
II
trior,
itli.ranav
I
iii.it.
11 -
toan-f
ai
lewnahlp
1
irtar
nth.
onth at qcafter
MCMM I,
01. la" 01
qcciM
I
ii.
1 t qaai
!" g
a in
I ilfar,
.1.11".
a rtc
1 raagc
t qMHPMT
MVMCip 2"' m
eaat i
tSaonth r , ,..,!, Mim
half . oiartar
11
town- . Ufa ram-
wmi half .onth att 11
ranf
S3 MMM
.uart..r Hon l 1 i.., i gj
onth. raniaSlaiit, w.ni
NmMOw MtMHM half aw
!4 .-a!, a . ni
11 Hi .It (In
ikM).il lin fllml iii tlnal irmnnt t ad
.1 .-Ui .1
nil Hi,- Hon I 1
mil Judtra, Imc i
Mnndaj h, 1900, at Hi
. thr court hoi-i In BOflt
gon. a Ho-linn ;i'nl plan- for tin hen.
i iv; of Mil Ural I
and
- arr li.-r. I to llv
t'li'ii I CJ
. aai.l
liim- 1. 1
1 KKM,
Id II,.
MiTK i: '"il PUBMCATION.I
NOTK
i
IM KMCATION.
N. ' -Tg
Uatcat Id l
CIAS
CHRiSTjviflS ooo
AT ASSIGNEES SAI
Decorated China and CI;
At Immense Reductions
Vases, Fruit Sets, Shaving
Water Sets, Etc., Etc.
JEWELRY ONE-HALF FORME?
Toys, Games and Pictures at
THE 25 PER CENT REDUCTION OH SSAPLE HARDWJ
I3IOZ-IDS Gr-OOID.
The Geer & Cummins Si
R.L SABIN.Assigi
in
A. SCHENK,
Merchant Tailor :
.i on
i
i
, Or
... .1 -'' ' ' "
Burns Meati Ma
North m I'oMUiiicegi lata Si.
i
k
War palriia.ist wkitd.
M. J M
gj
8.V.
IIMMt
BOTH
M
Blue Moumain Rapid Transit Line
FtANI METSCHAN, Tropt.
vaaa.4aaJJ
Z -r-.lr- il-r-r-, r,,.,, Wl
i
Opcraligf (rggt Ausitn i.t faM Cii. John Day. Canyon Cit lo Kurn. Orvsoo X
. .... , i 1 1
i . 1 1 1 1 , -.......
i , ol drivei I
lo Burnt onlj 103
111! .
TflE HOTEL BURNS
f.M BMIEY proprahji
,L
L. WOLDENBERG. Auditor
BixrLS, Orogron
1
.
-
.
rtl. half
.-
I'l Ton
, N
iIIU-
ISOI
"fii.-r in lor court
l r I Mill
Inal' -
I .
: .h ATI"
Out F;
MMMM N
& Winter s
ARE IN
We can now : ke care of your or
ders for t thinjj: in ous line.
i nt a
1... 1.
fur. i. iiu mrn, akomen snu
children 1 "-r
c Lta, liccpkin lit.cd iu:::
mactnuv warm cout lor winier.
!. C liCOf p 'CUl t.
Mast
oviug.
pi.ie Wire-. Liq ors md CrjcB
flints fori.:rilaDdCii: m6
CLUBR00M5IN ONHICTION
' '
CourtaoU: ihiiiui
.I444 4M4 -afk.
id COM
i past
K near
Our Christmas Presem ti
25 PER CENT OFF
On lucsdav, Hcdflcsda. Ilwrsda), M
uec, 1 010 net act
On Glassware,
On Toilet Sets, iS
On Dolls and Toys,
YOU CANNOT PFFORD TO CTilSS'
CHANCE TO CET mORE TH
YOUR mONfe Y'S LL
75??e
Tz Tm
B3S a
mJSTER. BROVN
mIV 1 Rf -
I IL' V TrlST TNoVSTWbOW
CMiPAa v; A BOON X -.
' vS&Maaaaw -,"5Tli'-K3VT
lTia3
i
a
0
0
0
0
0
0
0
i
0
t
0
0
-" iva w
auk H
llirl
r will
rna
Ml aec
i
CITT -D-ESTTGr- TCuri
H. M. HO: m
fr an
Ulan
I BURNS LI VtkY AND Fi
1iiii 1"
mm$Mmo
Akv.
Lam
hi 1 N
KubbwT. D socki. Lit boots, gloves, boots
and shu valis.s, winnow shades etc.
L. I ...illl. sliVEW
; nle,
: all iclsidLs-
'.
as cm mas Mil
LUNAbURC & DALTON
: ll.Ui
4
T
1. WulUeiiharg br., lou 4, & aud ti,
I
rtttttttsoallll
ci
Ilia..-
.
THE OVERLAND HOTEL.
: F. A. COL. Propt.
t
: special n (iiven
io Conductini lun.
l m AND ALCIRaIL MA, S(
j I C0NMC!.N Ullt i,
Ti
MtUUllll.. . .WMI
BL .':
Iptf always on I
FI.
kRimCli u
' ' ' ..... , . ,
m:u;.M; .uwimitmtuiu...:: JOB PRINTING-! HE TIMES-HE. MLD
Burns, Oregon
lii.me cf Km StoekonaJD, Farin-
et and loo.:
i HOST QmjMMHU SfcRVhli
Firt.f CImss, Well
Appo.nt tu H uae
,
'I Uhlr
BURNS MIL LI
NORTON 6l S- P. f
Rough and Dre sed Lt
Rustic, Flooring, itiould
Finishing Lumber
Nearest Sawm.l! to Burns. Coo-
cl
foW. .
you
cro
ulii
Lumber Yard in Burns.

xml | txt