OCR Interpretation


Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, December 11, 1885, Image 2

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99021999/1885-12-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

81
t- I r
c
p
K
s.
( lie ;
Toy
sell
rc
wor
for
Ian
B0l (
A
HOI !
I
We
1
fa <
faOn
On
I
I
i
THE O3LVHA DAILY BSE. F1UDAY. DECEMBER II
SPECIAL NOTICES.
AiUrrtl < nniiit tin l > r thl * bead lOotnuper
Ilm for tlio lli > l Insertion. nn < l 7 cenw for imo1 !
Mil'Kqxirnl ( n fTtlon. i-cvf nTroritairl I bo count-
ul 1o the 'linn ; they tntiM tun coit'ccuflvelr npil
tntJM r > jiftM m ulviuiw , All nilvutisemonti
IntiM. I r Mmi.'il In UjtorP 2 o'clock p iu. . ninl
tiiiM-rnu miLUuntuitfiek ' 'ill tboy bo taken or
dHf ! > i.timio ibvtcin > liiiiiP , , .
I-nnlcMtcUfTtMmrln tlir o columns nn l Inr
Inn the nnvwrr * mlilrwt-1 In onrn < > t llnr. il
IiUnM' nftk for cbecfc to enable tbem to yet t wlr
ktlir * . ft * none will lie ililuireil crcepl on
firoMiitntlon of rhrok. All nu .x . to ndver-
lioi.li' tmpwlovd In t'livolopo _
'
TO X.OAS-MONET.
Tvoiv it > t.N MI hoist * , xviuoni pnJ
J'l furuUiiiiiw hot.t rt mi n. t' / CaMxoll ,
lloom IU , Iron i.unh l.nlltiiul.tli un < 1 hruntn.
'JaHi' cUX ; U > r. i *
I.DAN On el n lei fleourlty , In
J'l fuimif'nin f IWIntbJW Apt l > lo . II. i ml
tr.Bii ) cnro. Ionian llron , nwrl.n .fco A : l.'ltli. t-l.,1
MM ) I.OA'N Moiny mnfij ntnoutt ,
1 I ti nil cln.-.HO 4 > purhy
Hii.rt Ume t M ni o i ro il 4) into
J mir tin l > on on ten ! eitnte.
Money lo lui n on i lu.t il %
JMnnn ) to > nti on collnlr Ml" .
Money lo b nn on Hny KCXJ.I n-cuntf.
Tom DP ' ) " mo to MM '
Awls II ' til ilm I'mnnrlnl KxchnnM
lli'ikir i tn IIII i r. hW t-oniurof
1'jflcx nib mnl I'nrnam m xips ulrs 4Hl _
. or nverytMvlyt Von can horror
MONP.V on tin oil urn. bor os. xvaijons
pianos' , rtmk of nil hinds < llnniniiil Hnil line
wntobc eli your omit line I njnionturecoixiil
nt liny tlmn , ami InteroH rtwluooil pro rita.
I'roptrtT Ifft In > our own | -o w k > n. Term *
lotriifllHO hn e t. lull HIII ! fee inn. lluilmmft
cxmlltlcuttal. No.iulxiiiiliirctiit.cn. M.ll.Crolt ,
llnom , ' VYttht" II 0 Ncir Iltiildlntf. NortlieuM cor
ner 1'lUl WMl I llltllfy. _ _ R
l.OAft Ono or txro Iliousnnil ilolinn Itn-
miHllfftrly.fur 1 or a jours W ll.diPtm ,
inth nixl I'nntixm. 1W
Tit ONKT TO-T.OAN O. I' . Dnvl , V Co. lUinl
OiJ Jtntlilo-uud Loan wilts , 1W)5 luninm St.
*
LMcOtiWh , riioriiTItwilcit Illocltli Tarnftm
Bt- TI . 'Ht' . ' < l7'
TYf02vrYrroT. < ) AN-0ri clmttelnVooloy *
JI Hiirilcoti , room 'M , Onmlm Niillainil bunk
bullillHH. MS
Tit ( INKY TO LOAN OH real D& ' 'o and dint-
1 I tola. . l > flt.'nuunia. 6W
T f ll rntrnto. 1L
J'l Jl tl ; l > alKU'lilunil ( sold. A. rornmn.SU
Ml
TVT > NiV1 : < l.O.VX In MtniR o
I'l Mtlht-i on fiifi-cliiM itml cnulo ( u < curlty.
I'otKr 4 < ( 'uhli , JfiW 1'iiriiniii 81. B
TV5 > NiV : I.OANIIU ntC V. IUck \ Co > . I/mn
J-il 'ollli'rt , on furnltnro , ttlunns her H. K ) IH
pciMtniil imipcrtvol nil kind * mill l nil other nr-
tii li K or vuliio , williout rpinovnU Ovt-r l t Nnt'l
Itatik. corncT J'ith unJ runiinn. All liu ! nosii
ttrii'tly ooilMdiit.'il. _ 6T > 1
EBTATU.
tlA"A Hujii 1:3 : u o uii 1 Loan Co. , Hoc ni S2
O
and 0 WHhiul IIKxih
u-i'Vto ( rnr , nut pioiK-rv < 'nr nlt' 'n nil
im tsofi ocl j. We nm nt id o-Mso nil o
In v i. In t wo iv'o Hiin ' o ait- t tint. 1'iiin-
crty iH-TwivniKltip , oilo tilo'ayllxo , want 'O
Idiy. AV 'o'i iw a ripeouil b.ir nln lin t > uo
iierlo * ' 111)1 fie it. tl-ionm 'OHMtab ' n nml
otli' ' i O' cl < o''i , I" or.oof lie K--1 locnlitiiv-
inthviu yfoj- iJtvorlh tlO. M. Ill
FlNl ! impiiivcd rnrnii.i * 111 trndo for improved
city property. W. H. Oruun , ever Ut Na-
tlomil Itunk. f > Vt
BUGIHTBS CTIA2JCE3.
* | 71OUNAI > I : A pt od pnymu irntctrytork ;
JL1 w.ll invoice ulMitil S1.MAI , A vmid tindo o
tnl Vsbrd. llcaiviii lor Hi'llliIll ) health. Cull lit
Allen llion. , Ill'IJniiKltLs stn ot. UII
SAI.IC lUvumriint. nnd con'octlotifr/
Foil Ujtunwln aiino lo.at on , mnht bu
to tl iiniiiitiluU'ly.V. . ll.fiii.fii , loth and 1'nr-
limn fLi.1 TM
Oil r.XCIIANfr.-An : Improved fm m of 1 0
F 34mllMviChtf.r ! lletl Onk , Iowa , III be e.x-
clianndl for ilit'lriiblo r < i-i < leiicu property In
OuiHuili'oUYirir llipro\-xl : or unlmprotcd. Ad-
ill ( vii. , d' > orlWni * ' piopCLt } , Jolm llnjos. Hod
- '
Oal.,7drf.V
T7H j l/Hi-Tlm' / only Ifiitbor nml flmllmr
JL' huntae. * * In Lincoln , which lins I o"n"car-
rled t.ti Jonten vcnrs wrt-Micci-wfnlly ; the ro i-
foil lor HvllliiK' . doiith or tlie pioprioior : c'apltitl '
rciliiiiml , fioni , : inoi 30 J4OJ. ( Address Jin * .
Jneob llntit > rlo , Lincoln. Nob. 6TJ
HAI.K Smiill ntool. of ( Irnpa nnd mcdl
Foil toilet arllelos lor f-iilo nt a bur-
; . WilUnvnlfo fllXI. lloxcdf shipment. J
. Holler 70V N ICili Blicot. Htl
UP Dv the iimlcrsI'Miel. 4 ml o ?
TAKI5N
north of Ornn > 'n , ticiir Ilornrro I.HMI. a roJ
vo\v ltli O" > ililtu npnl In irn-linid. wb to lo-rs
und wbitn under hilly mid bud on li"n\y roptt.
. ' . O Hoist ,
l.'oo. 10-174.4-31-J-T
XOST.
T OST Black ami tan ilotr : nnswcir to nnmo
JLJol "Dot.1'f Kindi-i w 11 < > o 111 oiaJly nwrJod
l y Jcavlnjf nt HO ! Slicim n uvrnuo. 121-1 *
3' OST On Tucsdiiy. DotIM. . ndmk bra n
J M-ttcr i\nt \ , about one jcurold ; lust fjiii ) on
"Ith , bctivcm I'IIM mil und IKMl u. l'leu o riv
Hun t < i 1IO < lliiini'j- . ttuJ ut roward. feS
IOS"P At or 'nciir Hod' opera hou < o , on
l 'J'111'wUty prciilnp1 , n loxlblo pold liinpolot.
I'niilrr ill bo fcuiluWy lOnurJcd. Mrs. J. M.
' , . , . , 71-tf
T OSTf-A elilld'splnlii eJoth clonk. Jx-avn at
JJ'-'emitoinhjaurantuniJ yet rewu.d , Mr-4. M ,
A. Mc.Mttiaikift.1" ' 70.
JK { HONAI TJnlic'B y irnidu t ? . rcvern
yrjiiO'irap'ri mi'In tin'bin ? uoml tnl > ia
'lew iin.iilrt rl ittiolr | IU.MIJ > ; tur.iiH no oruto.
.VJ.JU.'ti OIUcc. 111-11 *
TDOOai wvtlioaril. ( . " > per wockj very tiortlo-
JLt cation. Pill Uut oupoi l St.
AliKNTI.EMAN mnlfo or t
mm oIMidn. room xml tnmiil with a
family ino clilldreni in .UMiriiblo locution by ml-
; , 1IIH ) OllkKl.
c'ebrntixl foi-tunotellor
H aUiinco.ltth mid Jaukmm. < V.'JMIU >
T AI > JK in wnnt of frond ilnmcKtio hnlp cnn
JLJ IK ) supplied iliy callluir on tbo Dmalm Km-
plornu nt Ollicii , KIMIIII i. Itiiiiimiui b H.iiou. Mrj.
J , w. Mbrfln > ! i proprietor. B7t
unus. cx peeN clcanodj
otlorloKtiuiy. . K. ICHln ? Ad-
"OltlVY vault's taxi pfsspt'0' ' ' cleaned In an
] ( .1 X odorl - i way by I' . U. Al > ol , I1. O. lioxOTil
BXOV11 HEPAIK3.
linw. aMrtinorStov ltcpiilrro.inSouth
MIb ( < L Innwcnn
t * \TO oiierallun nr UMilow tni * ( u. Pr. 31. M
JLN Jtooro. en Wnlmih ttvo. . Clilenpo. Will
Ito at UOTXOIM Hnufp. lit Gimilm , creiy tU day *
* '
XOX
A rploniHU xxood bciitinj ; ttox'o ,
4' l'Hii ; Charles * u , tbinu'n mlditioii. .Inn. II.
Corn DM. i UU7.1I *
HI fi.M.K A plemllil lillti or brlflt lit I'll
dcrntiA > dlowa.p\x > . 11. Mlubull. II77-1U *
Some fnriiltuin. njno
J 1 ttnTJHH ini'cliliii' . by -iity i loaviujr tbniliy.
t ' . K.ornvi IKxlm-nuUliMli su. li'.B III *
17 OJlfV\I.K- < . "hcMMU' rIi ii IH by iil with
J1 m-nry iionvcuJimui , Inqulru Urujr ton' . 10th
nud lonitliK. | , 777
"I1011 ? wci'lliiy tlrlps. ftonu rub mul door * , go
X1 to if. It. Mend. Ml H. 1Mb bt. b < V
FOHKA1.K THO lots in I'ulUum Jltu-c. ono
cl < H.k from lUvet or trck. Iiujuire. 183.
littbiituut. Wi
u | : oed > rnt for
pinicrvl 'luiutewurk. i eriinni preltrred
lifted und Hun.
Kl-airl | or tfemirid baucowork. Sfl
tn el. m ° *
, K. ll < * r , Kilt ami Jxmien-
IW.1U'
1"ANTICI > A itiri for gtmonU houeoxrork
> u So4tHAilblNU U lil-li
A 'mlos lady In rmal ! notion
WANTED - bi.mcHlluU-ly at IWH V > lb
Ktevt.
\ ANTKU-A Biwd nuteo girl. ItW FHHIHIU
> V ttrwt. > )
fcr Lt-irnl lM-M-irik
> nre n o < ! onk. . np'y f om i o'
fm Bt. , tdtlrn ) . -rthof lftxeu .rth t U2-1I *
\ \ nt
> > tbo Metrotxill nn n .Irl. IM
\\TANTiii : A 8)tfn ) < lltiiiviii jrilforkl'c
' xvorkln nr.'aiiunnnt. A/l | 1I" > < utli i.tit
8 rcet. 1 i Ij *
fit > > l il.-li pnppllxl nltli giixl nit m
* .J ntxl Inin- fxii'jllr-il vlt : K'O-I ' Vlrh at
' crniiin Kinplwj inti.t AKcnty , 416 9. U'tb , mar
llonniO. " IH I
1 _ - - _ _ . _ .
- \vrr.i-A oirnpfnt oroml p'rl. / p ly
' ( n iboniornniB M i ID li MIM. Mil ro ,
K W. f , i. Ulli u nl u p > I mi ! . 1 . -II
\ AMUn-A K'rl ' tor Ktmnil hou < o oifc
1IW Initium UB.-U
n Inrtver
roi'ntrj- in i 1 lit tk itttlierown
bonier } i tn } ln < .u ) in ll > ntti'ln ; mr < m it
I > 1 mil I : no cu ixa < nln7. MII i..xo n iioul no-
mind for our nor.t nml fnrn Mi n'ciiilv imp'oy-
liiMit. Aililiixx lib Mi tnp , Cm nn .M't'irOi. ,
UU Vlnn > t. , Citiflnimtl , llnio. t' '
PAVlin-2rlrl ; ( l-rfinat M
w
to.iary. 1414 Vi riaut st. UVil
WAN" "H Ijidl mi < 1ounT 1 ijn"i to ilrvor *
ftti-Olirf. ! . ! ! Jjuvlur nd 1 ! cr nov-
clt o < . i i full In'orimitlfvi nikliD'K tj < .nitho
AH U'0'ko 7 KxtlltttlKO I'luco , IlOalnil.
r.u. luixMK twi-st
" \ l/ANTi : ! ) A rtKwl oxppr't'nr-cil ' Hill for urn-
6ml houiHiM-oik. Aiil | > ut "UOSt Mnrj's
uvis V > 1-
_ _ _
\\7 ANTr.l ) ,1 irool foinulo cot > l nt once
? nowiito \ | : illnliiff room ( rul < mnl i
lor ( icnurul buufcunoik : call 112J i'lirnum M.
\ \ rANTHn-Olrhfor nil klnrto or 0 nno tlo
T xrnrk : plw < 5tfl "ii to lil frocof o imvP !
Ncbriirkii r.inplot'iiu ' t A fticy , IIU ll'.th
. t'aliilol KVO. , Crounu8 blue f. Kit
\\rANTr.I ) I.iJIiH to wink for us lit tholr
' own liouirx , $ / to till pop wpi > k c n Iw
iiili | > ll > inii'liv No plioto. imliilliir ; nr > rnnvig -
I UK. I'nr lull puitiunliiri , pin iso iulJii"i < , ut
nncu. OrcM.t'iit Art Co. , 1J Coiitral nt. . Hiitton ,
. *
HELP.
\\7ANTii-AK : iit . O Nolll < V Co . 1ft1 W Var-
mini st-,0uinlni , Neb. lite-lJ *
\\AN l'll ! AntlXT. 0'iorpclio rsmviM'or" to
bundle moi rapid ( .I'lllnu lutii-niiold mllclo
ever ltilnd ec < l 1'rolits biri'o * UK ) per ilny
' nnd ii | irnnli made. 'JUininpwm \ ( o. ,
\i' * ANTiiC4iiitttiiil : pmits inuUcrto xrork
1) In t.iDHtinp ut J. Ci. \ up r's , IH111 *
\VrANTUIl Atfrnta to Hell srooK for tltno
IT tmj incut bonou. Cull at 117 b. Ililb ht
lti.i-1 . *
\\ANril > 20 jottnr nltn and laII" < to OR-
> ( mire In the toVr.riiplilc nuvlt-n. Tor pir-
tlculr * iiililross It , 1) . 1) ) . , Crumwo Illo-k. Itooui
] , liitli t. Wtrtlce J *
WAVTICn Asront . Ait < lit > 4 Kloclrlo Ultnp
mill t-tox'uCo. . 5-t. Ixiuli , Mo. , lor elrciiHr.
cut nnd tertusof l canillo power Mui > b Klcctrlc
Lump. Mi
AOK > TS pclllnir > IIr. iiirl Mcnm vii'shor
innko Mn monuy J. Worth , Solo Viiinilau-
turcr. St. Ixnilt .Mo. lX xiii:14p
EITUATIOirS V7AJITSD.
" \\fAXl K I ) WoiU In icil : r-Mato ollc ; ob-
' lect not Mila y : own boi-jo I'll I blurry ;
aiwi to irni of a i m pitiioity 101 ichklnci I t .
Ad ixtiSTA . Hoe t llleo. IM L. *
'ANTICMSllLtt Ion by H p od broad anil
cnKo biilc.ii , .VUure .i A 7o , lleo tlllc" .
TyVTHISlttiiitlon to. do on'ri'work.elther '
1 * rcu ! rH"tc or iiH'icaml ic. have be'i n lonjj ;
h ni i enlol tiiociU i occupation more of anob-
jcct tlimi Miluty. Adilte .s A 71 , llouoilico.
1JI1-12 *
WAXTKI A tin * irm us kltehon plrl. Cal
8. K. tor. IMh u d Chlcaso Us. w. l\f \
V\7'ANTKH Sltuiillon litn flr-.t-cln s meat
t mid pntryook. . S'di f iction nil ranteoil.l
Aildio s Ai Kiel I.oiu , OmuanXeb. , cam ( iroun
Treoaloute. 1UV1U *
" \vrA tTHl ) A Fltimt'on ' by nxo-uisr man to
i vorK tncrnbijf nnd cvrnbmslor li.slintird
and 150 to eulioul. AddiesS"A'ii > , ' i.ou ofl'co.
VCO-10
T AHIIiS ir you wiph for pooil ( flrls for
JJ cncriil houfcnork , plnmoifi \ tbo Ntib
lo.uiiont Atrency lor lemitlo'i > oaly 11H IliUi
tt. ( 'iouncu lllock loom 4. 771
T\'ANTr.Ii A jotinir mim 'il jearso'd wanlB
'i a p < is tlon tit un > thuitr wboio ho inn nniku
lilmpi'H UK'lul , hiiH omukniinlo-.lKOor prlntliijf
mid nlso eontectloimry business. AUdws A.
'
MISCELLANEOUS WAKT3.
'iirtliH ile lioiiB of ! < n nlntr
Miorlbnnd 10 mil nt 15 I I'tuiuini H r'it '
nnd n\i mo I lie MenoK'iiipli , ojx'iu'ed by u | rttc-
tli ulooriui | ) r. Ibu t-jMcin ei'n be Icnruixl ni
4 ne tliipi 'ev- ' time thnntlio pi n.il nrs tin ) . Diiy
and ni ht ueliool , eo iimenti IK live. iJ. lt& .
llureau of MiorllniinJ KoportltiM11" 12
" \\TANTKD To rent Fmall hoiiMJorSunfnr-
IT ulsbcd rooum. Addru. a A. , 71 , lii'o ollice.
W to 4 Imnlrod jeullm , ' and 2-
yciir old tteLTS. Slran o Unix , Siou \ 1'ity ,
P04-I7
POE KEUT-HOUSES AND Z.OIO.
UKNTOR I.KASK-gto nm m S-13 ;
J' 1 mere rnrun ivitb rt room .icti o A n u
" 'x-n : u n 11 , , ,17 inic | < ebt < n m , i ; u
lul.c-4 1 o.i S % Mn y o Apply U' 1 11.
( J.minimi A , Co. , 1 17 llo ur.i bt. 110
POIt ItKNTrootn bos ' with pan ry , tvllnr
undo.Hlicllse. UCil .S. Icib i. lij ) 12 *
FOIt JtKNT A oottiiTO witb flx-orooine , c iin-
lortnbly tnrnUliml. two clo-Us mid plenty ot
HUIIII. Imiuiroat No , 71t > IJCBiititr btieet. ono
mid u bull bluclti ne t ol icil ear lino. 1UI-15
17\OK \ KENT-IJR onciit , WxOO. mliablo for
JJ gliiruKQ 01 plumbing. U1U H. luth ti. llft-ll
ITldlt HUNT 7-rnomod botlco. Iiirpilro of
J.1 The * . Swift. Hifi N. litb. IhH-lU *
"ITltllt IJKNT A" r. ) | ii lieu o , i'tb utKi Dodge.
J ? InquiroUIOB. IMiifti tuHU'
FOU ItKNT-Storc , : w .N. ISth su
P5I-12 *
l.-ioit UKNT Tno-story liilrlc lmu o xilth
JL1 'jusotnetit ; tuoilnrn linpioxcmoms. Miconit
door IrwiiiM. Mury' uvt < . ou O/lbfct. / Apply to
Mi .Cinrkhon. 7o5
If Ml liliNT ll > room bouse. Popplcton nx-o. .
1 -looinlioiiMt.iltli : nnd IMvuuport , fJO.
V. . r. llluiter. H'J N. til n. Mi
"T71OK IIICXT Nice flitiom eottauo by 8 , T
JL1 IV.terMiu , 8 K. eor. 15th .V Uouglus. Ml
TT'Olt IIK.NT A Smory brick bnlldlilK'utoro ,
J. tnuit on Cu-,1 , bet. Utb nnd I'llJi : iij : j 'r
mo. i , . C , K. .Muyiiu , cor. 15tb iiml I'm iiiun. aul
TJlOlt It TNT S htmy house of 6 rooms. 2123
Iiivi'ii ) | > oit , 1 mill iru ilr It. Slot ens. SWl ] ) u-
TetiiHirt. _ va _
fTlOH ICI'.NT-CuUmjo on IFth nml Ilutt , A
Jl rcoutH , US per month. AMI ! colt turn oil fall-
Joinbt Hiid J BIH , 7 rooms , .aj ixir miiiilh , iHitli
In tlioniuirh lepttlr. Imiulro of A. U. Wakuly ,
ovui Oimiha Nmioiml bunk. Via
Foil HKNT Iloitsn U'UmBlnjr to the oMmo
of Jndtfo CbiulvUck , txTJ 1'aik uvunun. U'.J.
Coiinoll. Sl
" 1I1OH llivr : Two nen Bund' ) iDoincd bonco-j ;
JL I tin nice , bath room and nil modem etmten-
trnee * . ono blo < 'k Irom PI reel earn. ImnilieJo.
K -Hurtim. till -rHli kt. , or .SmelUn Win k . H'O
"
rum HUNT- store room with uood cellur.
1 11WJ Hurt struct. Apply toJua i Un QI-
. UINT BiHlila ni'lir 'lilKh fohooT I'our
1.
1 ll' , itood itima for canlaven und hay ,
pp to liiHJ. 1' . ItemK IM
] 7H > K UINT Now IIOUMI n roomn. Onu of
' boil built bouww In umaba , ! nd between
fuming mid lrjinlJi6.
Two trout olhcoa t > cuoiM dory llurkor look
l&th mid 1'unmm.
Tu o btnru iiMjmt in rlty bull Imlkllnif ICth and
1 uruuuv. C. H. > Io > uu , IStb and J-'unmui.
_ _ [ IIL
EOK HKNT New IIOIIM ) rooms. Olio of
bf t tiuilt boiiMMln Omuba. iitd between
| Izitnl , '
Culture. U iwuiiatb . .
Twolrom elllc-oj atvoud tory llurluir lock
1Mb and Piirnnm.
THO Ittige i-oouio In city lutll bullJInj 15tb unj
Fnrnuiiu
Uiuior l o Kinull Horn nwms on intb et near
1'urmira lu City Hull tiiilUUn ; will -i > o nrrauxuJ
Ui hult renter. C. U. M ymii ISta an J
FOH HUNT Two new residence * * room * roch.
oittutfB t > roouje.bousu iu ruoma. J. llilpuj
III m. (66
"I , " 'Oil ' ltUNT 8 store * on Hb nnd Jx > u von worth
J1 MB.
1 flora on Pouth imh K. Roth 0n > l-chui * bun- !
lii't-si Icciitiont. Alee houtos to rent. A. MUittv-
ovk. ( Ut
FOU IIKNTirntsbul rooms. Dodg
4JO-1S *
T7i > lt Itr.VT To furn' ' 'i < vl front r OT-I *
J'w'li irMfl 4 o biili icwni. * it ' 1 or
t reoorfnn- iron k-iuen. Hcft-renco i nireJ ,
.No. tttlt K in met. 1rU
70011 nr.VT Toso'iro" n nnd nlto or tn t
4. pontlomt-n , iilennnt r , > n' nlooxpio m w Hi
lonul In privnto lum.ly. Adutt-vi A . tlco
- * ' - K5 1.
. HUNT \Vf | i tonrl. rro front room !
Ir.oit mill lutidiutt l.niroVi mcuts ; HiO . ' iw
tn t * ' ' *
_
l.toit ltiVT ; TwonVo unftmi > liol roe * In
busuio-ij pnrtoi t-lty. in lUlrcsli ti. IB h i
. . . . IIV.NT-U go m.ely furrlj'cl frrt
I roon. $ llpoi tnithi nl-o Her n p u <
ii or < i t ii.u1114 R tl , 7iu south 1 11 s-t , *
KKNT rurnl9he < l room"Atuoiith I'th
, - < OH IJMNT A hnnlnreU f J-nUli d ' -
] nr Imvtii o 't inoiioin iiiunn me
,70O | i.iii. B'C , I1J1.-
IJlUlt KVT-rirn nnt fiirnl < hnl f
intllt IlKNV Nicely fiirnl < ti l tx > oini. tire
J : lilmki livin I1. O. W78. iLtitft. BliHt *
: > OltKiXT : To ( fell lemon plo stnt , fern-
J i betl.o8-t-fi-rt'itr.Mxm.b * d nit < * oxo. Slro . t
ciir nt iloor. No , III ! out iftnl i *
"ITIOK IlKNT Two fiiriiHIieU rooms. 7U 1Mb ,
iv near M'el.stor. ! J M < *
7111 It HUNT SiiiifnrnlslifJ front rooiiH - < >
iJ block.- * from 1' . U. liti.iuiru UUl ) i iffl.u tt.
HUNT A furnWiod txxjm xvlth bonrd
JTMHl t north U'fU ' Btrec-t. u.1- '
-J710II itKNT KimiUboil room x lth bonnl
J. KiillablulortMOKVUtleinoii. U 4 DuJKiut
S IfltUl IIKNT Onu tilcolr furnUliuU room for
Kuut.cnmn. ITUa Cnllluruln.
KKNT rurnUhoJ mom xrllh
1812 Dod o. t > iH
'OU KCNTWltb tMiixnl , n roum nultablo lor
one pur.-o.t. li.llWpb-.ter. Ml
F I ItKNTVltb iKittnl , txio roo'im ndjoln-
' " '
< ; liont louin , j-ouliii'ust. li'U' '
IT ruumlSlfl
J ?
"I7i ) ! t It SNT : Nicely lumlshiul nioini.
JC IHxlKO. VlVii-
JTU HUNT ApiirtmontH of six loiimt two
blockn Irniii tlio coui'L iniii-o , iiiiiiirni li l
Apil | > lit iiull llaincy , or to Kdivlti DUVIH , | * > ji
Ku i ii in Rt. Oil
ITIOlt KINT : lvi ) nnt n > onfurnUliol : ami
J iiiiriiinblH'tl , lor lU'it ' hoiist1 pi'mnr , t"in
iiMiully 1 o toitml in llcu.nor's lil.i k , cnrnor
iUlitli : nml llonnrd. n.il
"IjlOIl KK.VT fl flout IOOMH 111 Iot' .V-lllKCTln'rt
J. hulMiiifon HmrnrJ hi . bi > t. liilh mi i 17th
; limy lju icntud Mj > itututy. liKiuiru on the
Oil KKNT runuMiix ] rooms. WG8 Ihlli U
F
ITlOlt HUNT A bujfo front meta
l.niiulto iu H.1U llutl st. . > .J
Ijltlll ii\i : ; ! rnnms unil'l > nscnipnt , cor li'lh '
JL and ; South UVPJ pur mould. MoCiirfUo llron ,
OlMidltO ] | pOytOllll'tl , 1.77
IOK IcnXT rninUhud rooms , with or with-
outlioanl ITi'l ' Gtpllol avo. UU
E dit KI5VT Rooms vrnli Lonr ciraliln for
siiiiuiicr. A pU ut St. C'l.tirlM IloU'l.ol
FOK
"TTIOIIHAM : A full'ot on .lonci Mieor. nonr
JL. r.ulriiu.j track. eS/uO. Ujiuiiilmm iiun- !
nan. l.ill Dinlwu- . l-.MU
17/OH SAI.i ; mil comer lot. lltli and llaney
-1- tl < ' 0 rt ulll bo M'lu cllOJp. t'U II11 II Ull a ill i.
liicnun , lull Doduo. 1-rlu
"I71O15 SAI.K > ronm IIOIIFO mil lnttor
JJV.HU. . iiinnini'lmra > \ : llrumiun , IK11 Dotlno
"ITIOIt SAI.r. Sp'cnil'd ' bu inoH piO'iortyou '
-L1 lit 16 ic t , or K II ido < ii-a oodiu Idnnce
inn A ; Ili'ciinan , li > | i Ikultro. I'il-li )
If OH SAI.K-A ho'ivo ami lot on 23th a.id
1 Clink uticci.ajj. . c iiiiiunKluim .V ill en-
niLiijll Uod t- . > 121-10
FOK SAr.i : menp lots m Ifnnscom riuci :
monthly piiyiiioiU. : C'lmnui imm it ititn
nun , lull Dodt'O. lUi-lU
F OH SAI.I : .v full lit opiosiio now oxpcvT
lion bmlilliiif v o cao.ip. A ( fi.od clniuo
tuiuxest. CumUmjIuuu A Jiiuiiimn , loll Dodco
: ; iu
TTIDH HAI.K 7AX1.V ) fed on Park nv nuo.
JL' Jl..Oj. C'unninghum & . ilrcmuiii , 1511 DOUKV.
BKI.Vii : > KKK norclots.f 6 to
\\nlnn Hill lots > . Oi to fM.
WtB S iO otifiiito sfn ) .
Ti ornti IKiO'HS-'i ' 0 lo > 4 0.
I'aitucn LIlo i7j 10 tra .
linker .v Mfl ) no ml 1 lo h $ ! fl < o $500.
iM.noo ntr-a. d. lots t-A > lu t-'UJ.
t = uiuy idol ts S > 7.Ju to M.'Wi '
iliino.ii i la o IdtcS ro o $1,100.
lliiiio.ntiivli flu o lot i , 0 to $13.
( iitH > nf.ood s-ncie lo n ( l 0 io ( ; 5
.1. 1. He 1 K'N h.bilv. . lo i SI.r. o o $1,600.
'
JS IOlK I IV ri.
Ju..h-oaud ) 1 H &SVJ.
'l'ii.\ . < i. 'a uU.i acit ID H ? 1,0 > 0.
T.ittlOHbiilitl v Horn' ) t < U' ' .
i oia in o cry pi.rt of the city : pa _ y tonu * .
L'uiivii.aniOh nl tuo iiour nn > t iiii'o the ay
Ikmtlui tbuFiiou- Mop ion , but IKM.O mid t > o
ilbli-Un ridiiit you WitnMit louK nl ropiiuv ,
C. K. Muyne , K.V. . tor. Ifi h linn I'm num. l -
JTiOH SAI.n ( S'lDPotir l > o\iitlfiil : lots In -ir
' Unit , cho p. will only bo Id iu u l > ody. 0 U
MIJIH : > , Ijtn and Kuril. uii. l. -iw
SrooniIot&xil5 ) , ( Jeor-
: ( jiu mo. , linn lucjilon. tSM ,
-I 11 ] ( t , i ) room bonce , bnrn , 'JCtli ami
IViivc , u bar uln.ilj.
J loiiiK'oUH o , DnUwnru St. . } l , . ) l.
Il toi in no t 11. -tli .mil I opi.lctunuro , , JI.W1.
Ixit in ibi.rnb n' it IU , tt' > .
acotlilKO- , Inta'.IJlUt.i and J lull. ( I.'OO.
S Lite. Wod..o.ii ! ana lnoi-Klu uve. . yi.iuo
unch
li. lot * . Mrr'h nOd . Jl,030 to $1 700 ojoh ,
Uxi lo H III Dm ilm t'fnw , f-l'u to * > a ) .
Ixils n ilnttt mrn choip.
- lots ( loulln ) housri. Mnnn'H ml ! . , $ r01.
0 room liuuaCf lot &U17J , OJjlouka fitnn tK > st-
ollkc , $ M M.
l < oi on l > n , an opp , high school , t.l.l.nl ,
lIuuttouiM .ot. > IrKinlauvu. , ( l.4jil.
tWl l' 1" . Kliwor llj K. 1Mb ttivct.
FfHt 8AMi A i 1W7 I'nrnain.
NKWI our , nuiireit , < ln.'Hii. ' l iioro lots.
Nuwi'oitT , nuiircst , clumpoti ticro li > u.
NmnsjiiT , iicio inn. in mtlil.v jm > mciiM.
Newi'our.Hcio iOt-iimrtcrly | p.iymcnts.
Ni'.wi'oitT , m i ti lei r. > inn ly pay iniint
MKI.HIHI : nn.i. , diy Ion ni'iuilnn im Park
MEI.KIMK im.c. cliv IOIM nciir HanaxXim lurk.
Mn.miM : iiu.i..MIO f.jj-ia lot.
Ml.l.lUISL HIM. , lull ! > 0r CUlUdOIMl.
MLI.HU--I. HIM. , ten jicr r < : m ilo n ,
vt : HIM. , ifa iii < ; w. a int.
i-K HIM. , Id iiiliuiU'hUuik frn-n at. , cui.-i.
ni : iiu.u , nioiiilil ) pnyinoiurt.
NI.WIMIIIT , ncro lo soriialt UCIVH.
Nr.vM'iiHT , nno Into or ) mll' HCI .
Ni.wrdltr , HCIU lots , clifii | > cai mid bo t ,
XbHI'DH'l , HCIU lOin IIO IICS lOttll
O\K cimiUM , HuiindciN .city lota.
> * K CHATHAM , tilt llllOilKt ( ) | ,
1'l.tlNVU.lV , Oil ) ' Iol4. CUtlOdt torillft ,
] 'I\INVIKW. ClIJ luH , loucst prlCTS.
HiiiiHrosut'ii ) lina , * - ' ' ) .
llVIlh I'.UIK , IU ro IllIN , f LO ,
I'lirCIIIIIM.lAMU , llClollllh17& .
1'HATTrl HL'lllllVlHIIS. IXLTO lot * , SIDO to JflW.
Cl.AIUMlON. ( llj lo 8 SlllJ 10 # t"iJ
lttiiK.\i i\t riair , on I nrctioiili M.
lUiiKAM > ir ruci : , in ar I'm . ( an , cars.
JlMtKAl.iW riacu , a fttuimr. 1ms. ' .
IUIIKAIXIW I'l.tCKfcomu linn M-O It.
II UIKAI.OIV iitut. : < il i on H null pnyi jonU.
SVMIIOATt : I'HClMlHII'KMIU IIWDlt.
t * > MIC'ATi : 11.ui : : > : U/aii BLTD.
SIM.IC.VTK I'l.Aff , beau llnl lorntlon.
rniLLliy Ai.Dinos , 1 tli t > ' . tliy lou.
I'liii.i.ii'rt AliniTlDN , Cn-tu Inr u id llancroftst
I'll 1 1. 1.1 ADDITION , old Oil O IkT KlUO.
11 IM-CI U ri.\Ciloiwiil ja r pilcoj.
KfUlfKa AIIIITlllNrt' | l'O.ICOlotti.
llOL'M.s AMI i.HTc.ln nil addition * .
lK ( > IIKM'l. | ITH , III all 'O IIIIOIIL
, lorjo
UK 8AI.K ' . ncrt > Irts In Murdiull i iff
UcU fill v clou illrcc ly ucilund In view of
tin ) cliy.txmiitltnl locution. $1 o nn n r. > . .oiKl flu
casli , bnbincu on monthly paymcn i. 41 Ian BOH
nd loin at priotw. itoni fKV ) to U2.0U ) . | iu > l-
nia und rcti deuce | roper y on Furimm HI ,
Vai-nnl lol. In uiiut vurlcty 427Q to f&ui. J ,
Pmi HA M-HOUNJ : i rovrosuU lot ; burgulii ,
ft&J. or wdl It nuo for cam , do.
Now hoiuiM uxiun.col r , tUtern , LoHiitlfnl
lot ; ittmp , li. < JniAll ; ciuli | iuymt > nt , buliuuv
monthly.
Jxitlu j'roipoot riccoj buifrslu Bt JJi'J. llemls ,
l&tU und I > u ulus kU , tKi
FOU8ALF. By llrovru & Huwlcy , Itcul Estute
Afct'iitti , N. w , cor. Htb mid lutuulut btg.
6om i-ry ilrairuble lots and ilHrulintf housoj
on Kiirtmm Direct.
AIM ) , u u > itniro und lot , 23x131. oil llurnoy
tiott. Hour buxjuroa-
T o lots und cottaitet on FArtmm ttruot ;
grtuled mid well loottlad lur ro4ldunuu.
Ouo XIMU of n coitmrd uud tut , graded , urull
located , neur tri > et nultray.
Also uuiuyviUuu bio luu. tut
B PI. Oms' nr-n t'-o
b. IH H t 11,1 nr , vii .ill ih , n > .unf I -
rent low tmi . i r\ line t I'll tm-i fin it r 3 in
( tin MIHI. fits Acio lo "f-'Vi to $ 51 M p . o isy
to in . C. J'.t MMJIK- W.CH lib iiml l-ar-
ni n. 3 t i3l-l- >
ttTTP S Ltmtt lunrtlonnnioMiMitir1
11 rnullioun , * [ ! ( ! ( iiiii > , ini i < 'n ( n < i itit < t f
j-.i wiitit n I"t c n NS'pat s | , u d > n i wiit I ni f or
yrim.il i ploo l/o. 1'ricoor luts M I > o $ . > ! .
Viidficrni * t. u Mil ) ni' . lilli und lunttini
ninl lic.l & "MoCiunll .i , 1311 Ddlrfo st , solo
m.u is. . . . K7
T7l
JL' Ina , null ftblo ( or t Uin < , no ir Uta Hill Kir
nnmStv Applet tal o.fljo. all
inoU.HAlAi-l rxWtnlnlnUotl Itolro MrctJ
J' $ | V ) to n. > ) , oirmdnthly pajmunH ( Iru
hum , ( ; tmilUiii lllock. 1VW
1T' H .SVI.l-f/t : lii llmncom 1'lnpo , pnU
J front * . $ ; i > ) to JJ.HU : cmf Ifi uisllrnbitin. .
KM
.
lurtcnu. " liKiulniO' ' A. 1' . NIolioltA. 4,1 ,
nPmi1dlnic.V Kuhi'n
( llvlilnn , out of Holt Line , on muntlily pny-
1 1:011 IH. ( IrHbmu.Urei litoii llluvk. utf
1ioit ; SAM : ; : II.R | ) J ) Micros i miles loutb of
, lli\j < comj IIIK , mMrM"cli.vnr.H Kn < y ten. H
oii'ino co.nttiliHio.i.i. j Adam * , si I'ni'cr
lllojk , opp. 1 * . t ) . JU l
I7 OH SAI.II-UiMiti .Spnlilliu Sc Kulin > snl > .
illM lnii , OH-I of Holt I. mi' , on inontnly pay *
incut * , llriihtiirl , Uii > ij.iiton lllock. .511
j > OnS.VMTinUi : | in Hnnwim I'laoa , t V.J Jo
J. ' { .AO. UiiihaiiuCniiehtou bloutr : iJ !
"I71OH * A 1. 13 ihcnp lotH on raontblj-pitynunlH.
JL' on Doilno 8 | 'ol. Ur.ibiiiii. CreUlitoii bl < iot.
t
FUIt .SALII-riMcTlnla in lllirtlott'a Bildllloil ,
fl. ' > M ( ira uin.l.'rtil/litoii Ulk. tlCi *
Fen , iti-inuscanillutSM9 : | ? > thiil.cbntp ;
mid niiyniciiij. Ail'Jicss C. S. L'hipmiui , Lin
coln Nob. f.7l
Bii.VrOiiu : ; KIWI ot , nlcost. i'-cii o tntro'
pro flr y , f f > , ,0 jy tl | > iu1 u i n-y IITIHR.
U. K. Miiy. . S.\v \ . cot. iolli and I in 1111,11. VK 17
AUCTItN ) > Uli : Tlioll. & > l. H. rallrnnd In
NcbiB-ku f\\\ , \ \ \ cil ut public nut Him. In I.ui-
coluU17O . > lic'tro.iim''iH'lnf ( ' ; Jmiuory 1 , l > il.
mid eonttiniln M Itu proper ndjo jrnmiMits tiiulf
nlljToinN linxn l > i < i ) tiinl. it loixu cc iii'L'llon or
iiiicl'iimivl nml rerdMHl frcixbi. I'imiM tin oC
liiriu Impli'iiieiiN. liijiibi-iinlil > ! < > diU. nirollllio
lui alrt anda lot of property diimiue.l bj Hit.1 sit
( . ) niiib.tiiO | > ot. , ioDco. . ill.
ONI.VKi lots lotrmlo for Improvcn pnnwrty ,
will H.SIIIHII iiuirtiriijrL-s or pny tllltcruncu In
cnali. l' < irtiet iv.t'ilni . ' , ' to tm lo belter call lit
nnco.V. . II. ( lioon. ovur 1st Ni'lloiiHl ll.tiilc. 171
FOR SAM : Tliltty lotseust of Dolt Tilnn on
monthly pu ; mould , ( lialmm , Crci < htou
1 Moult UN
HOMi:8KiKl'.U3. : : ATTUXTION-Vor full pur
tli'tiliirs uuoiit Iruo and clifip hinds In
Wt-Htcrn NotnUska iidiliess I'.IIIITHOII iVhito ,
Hcnl Kitato A cnti , North 1'Uttc. Xi.li. 'JJi
(7IOII ( SAMI At a I'urjraln 10 u ip-sintlino < t
JL' ot ihi'dty on i ho Unit 1.1 if. Yl i or iicio
0 , II ML.rne , S.V. . CJT. 1 .t i nml I'limum 1 1/-1- , ,
| ( ) . : - , - bnc'c block it-frot mint
by lit ! fuel ilenp. unit ! ) lor ? I , iKW a y i-ur.
W. II. tirrun , l.itli iin.l Kilni.i.u. 1UJ
ITiUKS.M.i : I'lmt'ottmc , 7 looms with all
' ninilem conx-ciilcucui. bitin , lot DOvl'tJ livl
im Kainnni4t ea t otIth , W 11. ( jrci-n ,
1MI : and I'uni.im 1U7
FDU SAI.i : Acienml5ncropronoitr. . J.
W. Marttlmll. I , " /i raritani. V. > 7
rOll.SAtnrll'rotior A" Clbli-
Ciioicu lot' ' . In l.on o ti 1 ii'st ad 1 , $ ! ! > ( o S4..0
i-ucli.
iucli.Uniicr In fciuia & t.-lden s iuld.l'y\l. ( , for
JI.I&l.
I'lno lots on iliVttrii ft. , Mvl'M , nl f TOO ; cucli
o.ii-y torins. ' * Jl
Acie lot x-ery cbc. p , eor Brovrn mid California
-t- . , ; - . " . ' i i
fi mid li iioro tf u Is on eusy terms nt Sl71to
K.ti'1 ' ; Kio.it biujtHliN.
A ii-w cbolco linsinTliornbur I'IiRe.oti Holt
I.I o. clu-H' 5
8 o H 1 , . 8 , ilpu\JTIilnl. $ " 00 each.
riim bu , ul ) BO If 4)11 ) j'lirmi n > t , > 19.010.
Ixota In Potter's lulJ. , J5JJ10 S'tA ' ) e..cli ; x-ery
elieup , ' > ' r .n
A lewHiioJpt.ttanlfon , I'lucc. nt f7&l each
Cull iindbi'OO.irb.ir uI'Kln ' o tra -
trr > j rarniini&t.
" 17IOH SAI.i : A peneral mrrchmiills
JL In a ritpiul pruiY-tni , ' tonn not fur trom Lin-
ooln. IQM wiuo 11114 location in town. A slnn [ -
did optnlrntnlil.71' to 'k pnrtyHhinqr a jroo 1
oH | > nlJJK , and Ibivliiir from sever to ton tliou au 1
ilulluni in wusd , j U'd | 11 for ciuh only , or ptrt
each , buliinco ruul estitte In Om.ilui. A < I < lroSd
.Merchiint lieoOlllco. tCi
. Honiillfnl ncro an 1 Jmlf ( lorn
lots , llnolcfftitlon. ai4 iiillu. * Irom I' . O. , only a
few mo nentH unlk Trum Ilium om Park Acres
? < JI. Httirncrei < ? ' > . 10 perpont eaah , baliuicn
monthly pnyintnta. C. 1) ) . Muyno , S. W. cor Ijtli
und Knrnatn. ' 4 3
EDWARD
MAUIHTKlt OK I'AhMYSTKHV AX1I ( XJ.N'Ol
TIONALIST , aiXlTeilth Hti-eot , iKHHeen Karnum
and Harncy , Hill. ith the aid of KUHnliiui
nplritH. obtaliiln ? for any ono a iliiuv Intliti
pnst and pnHnnt. and ot certain tradition ? In
the future. Itnnts uinl shoes miidu to ordor.
1'erlcctfiatlsliiftlouiruaruiiloo.l.
Chnngo ot Time.
CommoncIne'Novc nbor 21 , UnrliiTton Koutn
P. , II. A O. It. IU tritiu lotCbicuo und Si IxiuH
leave * Oinuliti tli'iot ( II. A ; M. ILRlttt U ) > . m.
1'hroinrln.loopers ooncliei ami diulii'i rif. No
trunalcr. HAHIIV DKl'Kl , ,
Ticket Aaent , IIW1 Furnam t
BIIM.S at erory. lioiu-e. l ll tit tn canrj- . and ro-
putro IIUI'j erplnnmlon. fluloi ncnuru IIIIK niuklu&
ViU a wfuiL.io nil ! pny tialarf ur cuiatnlMBlua.
AUro-r. wit1 ! nta-np , tor tall | i irllcularo.
S F Wtrt AUn A CO W > S'nf. V CO-rnrtn
EXCELSIOR.
Best Steam Healer
IN THE WORLD.
HurriWdiileit by Water.
B nil Tor IkwvijMHe Circular.
& CO. ,
and Ddtlgo Sts , ,
, NEB. ,
O & ' 1 JUUM.u , Dakota
JUUM.
H. J. 'OBOSSMAN'S
lew Restaurant Oyster House
1617 HOWARD ST.
tloviln w > rvf l r < V"btr , an rt 4111 bill of Tare.
Mtai ik-ketaio rfKUlUrb
LYON & HEALY ,
ll r * . AI.R.
Itu. K lr > LA Oulhl. i ( MJr
U.ltrUI ftttf li lud. lbtw lb
Attachment JTottco.
Hinr'e ' < V. l'i-o | n III t , kp no Ice , tliht on tlip
l t tidy of ( Ktobor , ls ! , I .in erl ( . V r ulit. a
Jn'timoMlici pcucoof IVnmlnt LVntiM , Miiloof
ebrn-Vi. ( I s n 11 ul r 01 n > t < nineiir'or t 10
Mill ! Of HI .1 MIKlf. - < < Of ! > lllt lint I04IXCO1 t0
In mi nctloii pcntln ? Ixirorc binubrron
t'.eorjrc 1) . .VlntiK H iibittitir , B i.l OlmiltH A
I'lK-r , ilefetulnnt. That p oper.y in Ibe t.e-
fenunit coii'Utlnjor o IP iiunk nml conic nt ,
> nereKn'nHTl | cnivl no bolt iul mnl p < lu
lint bifit iittnciiivl uiMoi SUM ohlcr. Sn il cm * o
wiiseoutliiui'it lollinU tlRf or iKvsimber MV > ,
1 ! V o'clock it. In. , lit wblrb tlmo ft Hid Uotciiiluat
Is it iuire.I to npp' tr.
UL.OIIUU D Atmn , rinliilbT.
Uoj. , MJutiil IU
Corporatlou
toceitity tiiHt tbu nn.li'i-nHMl | ( ln\vo.
. * - purM ant to tbe piov nleiis ot tin * ( In nun
ol tlio Mi to of No ! i it-Kit liirincd u llmllctl | nrt-
lierslilpunili'rtiiutiiiiiipor Urni of Ilon-on I iili
Co . tint tlui u-rnrr il unt ue o. tlm b > iMni" In *
tetulcil to lie tin Biotml is tbo wbole ale M"'i
liiiilnc-n , H nl n 1 1 iinc * th'jie o boloiiKliu : t ! n
WeniMl tlcii'on , or Onm in , Npbmikn , I * tuo
Itenornl pnrliier , nnd Hvlve-ter Cuniilnxli < u ,
of lilo , ee lcr. unit Wilbnm 'Iliomp-oii ,
of Oli > ucitcr , Muw. . are tbu icliil i ) it t-
lior > ; tlntl tbo ta.il oi | > etiil puiiiiur. Htl-
Xe'ler ( 'iiiiiihitbn.n. bus coiitribitleil tlio
fiilin of flxu thotiMiiiililoUarstf > , uvi om In civli ,
asenpltal lo tbocriiamo i Mock of Mild I'niinci-
hblpiflml tlint Ilio in.il st-ee nl piirttitrV,1llnm
'Ibiinip-oii , lias coibilbuteil llx-e ttiouMuul Ool
liu JiOlMOj lu club , n < cnpltii1 to llincoimiioii
Glocli ol j-ulil iiurlnervblp ; unit tlm MiM ) iii-tncr-
BlitpUiocoiiinioiic-Poii tlio Ut ilny ol' lltrom-
ber , A 1) HSTi.ntil U lo tettnlnato on tlm 1st
tlncof ll.HinnlM'r , \ I ) IKSS.
toniotlluNSlM itoy nfNov itn V I ) . IWi.
\Vi.Ml ; ) | | , I Ks' O i.
HVlA'tMCKIt Ci i > . < INflHAM ,
WII.M.XM TliOll'-ON.
n vrecpncflnrUiiil-KuJtillrpj , Hltnns.sfor Wen-
ilcll Ili'tiMin , CyiitsH o . lituni lor Sylves
ter CmmliiKlmin nndi llllntn Thompson.
_ , _ .
ii * * A ! > r
or IOi..ii.xs ) , f-s-M'
OnthltJIM. . ilnr of November , A. n.1Wl > < > -
loni inn , ( leoitfii . .loltrcj- no H y public , duly
eonmi.H'ioiie < t imdiimibiied tin ii-nl nvlulujr In
Mild county mul mu.e. . pcrMiiiuih in no Woniloll
li'Mi-dii , In luoptiMomtlv kntmii lo bn tbo Iden
tical pot-Mill cltwcnboi ! Iti , and w fo N ued tbo
It ( He. 1,1-1 tlllCIIIH. I'llll lie ilt-klKIXT 4'ilmtl tl lit llO
oxeeutod tbo iiio u bit xtiluiiliuy net anil
lltMHl.
Wltnovn my band anil olllciat sonl tbo day unit
} < > KI IllM III OKlMlllll'II
Gl.otua. , UeKin.Noury Public.
rniiK STATI ; or MA
X I'Ol'NTX ( IK r. tx.
On lliU 7li ( iln > ol November , A 1) . iss. ' , IKV
foitme. . t yi us Hitiry , u tiouii-y public , ditlv ttitu-
mlioiiea uii'l iiu | 1licit lei mnl rn-lillnu < u Mthl
comity mill i > tiue. pciMimilly IH no . jlxe-tor
Ciitm ntri it n nml \ \ Illiiun Tbo np iit , to mo
kiioumoue tlio Idenllcnl p < i o iMlcciibtnl In ,
mul xtbo uM-onuxl tlu > itloxo leilll t.iio , unit
tiii' M > mnll > a.'kmmledpe'1 tlm tlini ti
tin-Mi HI-U tlmr xobin a A iiiiildie. !
M'Utii hiiii biinil ntni neil , al NCII | lliotlic May
mul ) eiuJa > t nboxc viltii u.
I.-KXI. . ] . t'utl'H hiottr , N'olury Tubllo.
nt ii ; STATI : UK NKIIUASKA. i
JLOI'NTX 01 1)01 ) flUH. f Ka
wouilell JJciison , tbu poneiiil ( mrtnor nniupil
lu Uioiiboxut'Ottllluaio , bUiia IU-t tlul ) huon
Ii'-eoi-ilin to ttA.ilotli ilci o e a ul ni. : Tl a
tbo nun of llxn tliou-iliul do as ( $ " > .l"nO'WSeo. ) ] )
llieil In t be Milil eettlbca o to nnvo bren < f > titilb'
mixl In Ilio r-iHt-Iiil iiiiruicr , S\hii-.lL-r C inning
bam. o tin'common Mocho ! mul puniicixlilp
I its bi t .1 iii-tiai'ly ' mul in pirn 1 lallli palil In iivl
line tbo | .rcueitil Iiniil of m.il piiriniu > lilp : a n
Hit ilioMim 01 Ih-o tlmiMiiiil dollati fiiKiiOj
( pi-Citll'il In tllOralll lOltlllClllc to l till ! bu'll ( On
lilbuti-il by tlit- Mild M'ceiitl ' liiiiner , Will n i
llininp-on , to Ibe lomnoiHtotk ol tbo Mt.i
| nrtni'i > hli. | Imsbnuii actt u'ljtx ' nl In pooil fit il
I itul In CH.-II Into tiiu m.ini'inl Iniulot snliliin |
nerxlilp. WHMitit.t. HI..NSUV
bub-cril.eil iu in } pie-cneeiinilxMoiii to bcloro
me , tbH . ' 1st tliiv of .No.ember. A. II. IN-V'I.
Is.XI. . ] Ui.oiicr. Ji.niitNo : my Public.
CUUTIVTOt * AMD
NFBHASKA eli i .Mull Iliini ; ubiiiU'ifiil in
fM'tiil tour tiiir.if * ninl ml'li , " * on n tH''tnl cnul li > i nani | I
mn | nnil rcm n ill t. di hijlilr.l. .Mrnllon IliU ) | K-t bin
u/Uroi.i | | . 3. t > , MiTH , Pub. , Omaha , i cb.
A P12RFECT SIIOI3
ron LAOICK. Mi8fca * CMiLaftCN.
OUR PRODUCTIONS RCPIICSCHTTHC
Pt-ECTIOfl OrCHOC'MAIMNC.
IN THEM CVCRY OCJCCTION FOUND
IN nCADY-MADC CHOCOI5 REMOVED.
THE SUCCESS AT once ATTAINED ay
OUH COOD3 WHEREVER INTRODUCED
IS OWING TO THE TftCTTHATTHEV ARC
CLox-c-Fimnc , ELEGANT tti STYLE
AMD FINISH , or THEFINCST WATER IA13
AND WORKMAMSHIP , AND HODEnATC
III pnlCE.
THE HonnoRa OP BitEAKiNo-tN ARC
AVOIDED : Trier Arc coMronTAuic
rnoMTHC VERY FIRST.
WE MAKE 15 UIZE3 1 IN 14 WIDTHS I
AND 6 SHAFCO Of TCES AND HEELS.
for fir A'a int en Ikt Silts.
J. & T. COUSINS ,
K1CW YORK.
o. r. BAVIS & co.
Nebraska Land Agency
Gcnural ilcitlcn * In Itciil Kstivto nnd Until K taa
HortguiDd , 1W3 I'ltrmiui tt. , Uniiihii , Nub.
EPITHELIOST A !
OK SKIN CANCKK.
vrnr 7 sii'riod wJIn n ennvr on
my nee. 1 ! . .it t > n 'is iw n li en I 10
( ommm f'd no i si o H .11' ' h8p cll'o n , d I de
tcnnlniii O'imleane < > rt to sttiuolt , in thin
1 IMIH MHC sttul , an b uiinlrnm-o. The Julbi.
cnc'o f f tb" ; modi MHO nt lh t turn to MimeiOmt
auvriiviiK'Om wire : but NHJH the Intltimatlon
* "linkedm d I bi'xnn loin pvoalter Ihu
irst : t-n ln.illm M'in [ ral he. 1 ' li M rroally
hill lou-d. I n'n Mionjsi'mnl nblo to do any
Kind of u oik. T e ram IT on my tarn hejr.in lo
drc' o i'o and tin t In r to ! ( e' , iiniil thei D Is not
nviMUooi Itlnlt onlj nit lo i-C'iir iniuUs the
PIX-I. ' MilJill' II ! A MLUU.NAbU.
Atlmita , Ou. , August II , I 81.
1 Imvebud 11 ( atieer on my face lor setae
yrnrs , exiendlnif Irom one c i ck bum NCIOHS
l ho lien ! lolbuolhiT. It Im-irlvnn inn it Kirnt
iti'iil ol pnin , ut limes in.inlDH mid lulliur lo
8 ich mi t'X cut Unit It wax nbiimi un'ic.ir.ililo. I
oommi'iH'ed ' imlnir H lfl Ht-pecillo In Mm , lv < " > ,
a d buvo it-oil olt-'hl ixitib'H , II IIIIH plum thn
ts I'lilext leliitl lu reni' vl"f ! thn Inlimmitfon and
lUatoili ; my i oneiul bimlin , \ \ . lUit.vj : .
< \iiox\llo. | lown , b'n't ' H , | W = ' .
Treiitli-o on blued and ( -kin tllscnsp mnllod
free ,
'ihoHniriS icplfloCo.Jlrawcr UAtlanttt , Ou.
N. V , ! 6T W.tfidMirut.
iK's ml
oi a iNo , infnnU inii hlovtly attivlnnrbo
eim-o niolluiiH < aiiniit iiinviKi ihniuopvr ntiui-
Uhmcnt. Alle.-n te niiiln nii't ' Uilidi'H I on I
wlil ot ton ii ppy ulll thu Ittk , in I ij lut n'g M
iinehiippy JO > OIIH ilu > .H .UII lo tao iinnll. fry
it tnollnn-H , It jour dill I U no lu purled heiilih ,
uniiRfU If jon ciiiinoi join in testimony H I , h thu
ho hnvo bocu blctKiui by Its uto.
rom
Man and Beast.
Mustang Liniment Is oldqr than
most men , and used more and
more every year.
UftYP TUP "MIDTC A1TD\ni ? \ ?
JlUMt lllh jiAKlo Ur.lKAUft ,
Natural Conditions Opposed to ti Strong
Y/Tieat / Markot.
YEAR CORN SQUEEZE UURSTED ,
Cottlo Qiiotntldin t5o to oto I/O\TCP
Tlmn iin "Monilny , ami Htlll ou tlio
Down Ointln ( Sonoinl ? lur-
CII1OAOO OUAIN JIAHKUT.
Deo. lfl. lSiisi.it | ! to tlio lltiu : |
\VliK.vi-Thcro wns M-ry llttlo In ttnluj'n
ntnrl.ct pMt-pt wvaknc nnd n lower
of prices. The leading ( 'rain ' was well
"supported by local bull * , hnl nntmnl m-
tlltlon's wnv wt heavy that notltlnu' could
hold wheat tip. Dttiint ; Ilm morning o.s- > lon
tln'ro wm n trinaikablo dearth of news-
Ahont till thu crowd had to talk alnmt wni
the InoeitHu of iraln on pas > .ait\ ; which of
Hcplf was n i'Ait of some weakness , lle-
triptx , on tin' other hand , were llnht , but
this HIM LiMictally attributed th a temtmrary
fipnrt ol lud weather and t ilnlotis WCTC ux *
| iie. > sutl thai alter wcathfrciindltloiK iKvanto
u liltlo mini' settled lainu'is' OelUcilcs would
iiji a 'alii. The opciiht ) ; on .hinnniy
wheat was at tlm hluhcst
of tlm ilny 87 } c. From thH
tlown to bi'sc ' lor Dt-ccmbtT thn linn was
htf.nl } and coveted n stretch of nearly two
hottt.4. alter which Iho nalnral rc.totlon set In
and cairlcd lite prlci' iii | lo W5V , w-hcto It
Mood at noon. On lib1 loii tlown tnin an
utttinpt was nmde to sustain the nmikcM b
biokerswdr.siiiK Ink Ilm nnlleiV tisMiclatlon
barked b a tew local ( ntniuK'dnn htnivo-i , hti
their ohfect A\as fur Irom accomplished , th
liiu onus leaning toward the .sltoitH' .ildt
The tlay was jurtlcn.aily hatd on ( ; ( W | |
Nulitt ( it the tisttal Miuru'S of itiloiiiiatUr
yavt1 n | iicriihd > .
COK.V Vi'stcniny'fl picillctlon that the en
of the jcai t-ora Mitue/ ] was In sl ht wctt
\cilncil h.the . COIII-.C of Iht'iiiaikct tola >
which was downward , anil at tlmus vcr
weak. It lt > I from ! - " c to lie , but Inti
picked iii JiC ol thu tlucllnu. ht.t ulo.sci
blow.
] 'iovi"ioK' : < Provision tradeis were list
l ( " < s UN ; i jzciicial tlilim , Uioiii'b tlio taiiL'c o
inlet's was a IIUlo ini | > rmi'mint over M > > UII
teid.iv. The moinltt ) ; M siuii cliiMjd ubuli
Hlcady.
OJMOAGO IjIVM KTlJtJK.
CiitCAtiii , Dec. 10. [ special to thu Hr.i : . ]
( \\i n.iI'liuic : were at least 12ooj cattle 01
the matkcMii da > , a largo purccnta o o
which hujcrs heio wonltl clnsslix as only
nsclnl , whllo in thocotnittythay wcto hoiiifh
tor ilrst-classiirimt1 stueit , which li the gica
dilTcii'nct' of opiiiiau hetwccti the ctmntiy
and city hn.vois. At no time In thu history of
tiadc wcio thine so many i atllc In th
un olil : ts between Hand lOo'co-k IhK iiioiit-
in . The pens iteail > a uitattcr of a mile
funn Ihi' i'\cnaiiio hitlldin south were
brought Into roiiuiHltlon in outer to Iiml a
t i Iw-d and witter. On y n limited
iiH : the ittin until ; i latu htnii , hence
it isdllhcttlt to KM' ! itiotatloiis. | as Midi mo
amwhctc tiotn 'J.V to r > le lowet titan on Mon
day , and ; . ft on thu down turn. The
Ktcat dc"llni' is on mcditmi mid fait
to need nativiN. liittchi-rs * stock and
cattle are lowei , hut hi\o not ilcrlincil
in tilt * Mine ( iron ultima" tat cutlc. I'lenlv
ol Mica , led tat cattle ate soiling aMfl-Hj less
than thev cost in tincountry. . Consignments
tuo ht'io to-day that bit ) ore'i > eetcd would
soil lor ntunnil about S-V * ! ) T l ( lor which
I hey can't iret oxer l.ii' ' l.SJ. ( 'ountrviiiuii
are larirely to bl.itno for this M tto ol tiic'mar-
kct. Thei coiupttu lee keenly lot the piivl-
lo o ot lo-iinn monov on the mirkol. Ship-
plnu'wtects , iWto : ) l > 00 Ib * . S4Wli/f..OO ) / . : PJOO
txi IIUI Ilm. St. > jui'iO : : tiW to UIX ) His , .i.:50t : (
I.'J. " ) . Ono car 01 ChiUtmas I M'xes sold at
SU.Ki. Through Texas cow , S'iJ ifiJ.7ri.
lions The nniiket oif | nod ratlii't stiongcr
than at the clrM > Jast niitlil , and this xvns
brought about mote on account ol the pios-
prct or a liu'lit run. Sonto falcsmun icpotled
valiiM easier about noon , but In a Koncral
way tinccs i tiled alxjttl Meadx- . The IMJS !
niKedjiaokliiit $ , ' ! .70 < ' : ' . . . Hough odds and
ends. gj.iXii6.i.70. : ) Choice as-oi ted Iiriit Si.75
1'ackmg and shliuilns , : i,0 to100 Ibs ,
F'INANOIAIj.
Now Vorle , Dec. 10. iloKKV On call easy
at3 pi-rc-cnt.
PIIIMI : \lnnr.\VTii.K I'APKII lr percent.
Foiir.iciN KxniA.soi : Hu.i.s Dull , Hto.nlv
and ttiicii.tiucil tit e-l.s : % ; dt'tuaiid , Jft.b'ijli' .
< II VI.IIXMJ : > js > Dull but Mraih.
btocK-i htoekrt wcro acllxo and weak.
The inailict cltiicd near the lowest priceol
( ho day. A coiis-plcinmb feiiltiie was the de
cided xvoakmss In Kaiisas > tTe\asaiulTevas
Pacluc. which was attrihntcd lo an attack
upon thj ptoii'ity by insidci.s. J'.utics who
hnvo retiiiitcil Irom a tiin ovct the Te.\as it
Paolnc ropoit that lar o slims aie nccussarv
lo put the road In proper ' omlil inn. and it fs
intimated seine plans nt n'on.ani/ation may
IUMO to IxMtdortioil. Kan-as , \ : t'e\as SO\VN | ;
not los < ol 'Jj-5 t > cr cent , and Toxus I'acliic
J1- ! per cent. I to ii-maluilor of the actixc
IKl is nil' 1 to IJjf per < cnt , the la tor Now
Vnik Ceitital. h.ikc .Shote hhox\s a dcullno
of 1' ' and Canada Niiitlmni 1 % per cent.
8TOOKH ON" 1VA.I.I. HriCCKf.
sal nont bonus. . . lUi'i C. i N. W . NK' ' , ;
LT..S. iSf.s . IW'i ' nicfcirod. . .
NowV.s . ia. ( jM. V. C .
1'acilloU'n of ' ! ) - > . li % Oregon Trail. .
Central 1'aninc. . 1'acinc .Mail
C.AcA r. , D , ,
niclcircil IM' . C 'IB' ' *
C. , U. ArO 1 1 Kock liilnmi
I ) . , L. Ar\Y UV ! $ St , L. AS. K. . . W
I ) . A : It. ft W ptclcircil. . . 45
Erie. ' - ' C. , M. A St. I' . . . V %
lircfcrrcil. . . . preferred. . llfijj
Illliiol.xCcittr.tl , . IH Sul1. iVO ; w > j
I. . II. & W. piefoiivd. . . toil
Kaimfi.v Texas. ! 50 , Tiivm I'aclno. . . 17V
Lnl.o.Shoru. . . . . . M,3n I'nioti I'.tciitc. . . r > : %
1 ' - ' " " " \V. L. AI'
. , ht. . . . 10
.M It'll. Onii tr.tl. . . . jirofcrtcil. . . 1 ! )
iio. Utuou. 73V/
I'.iu. . .
Ko v York. Dec. 10. Wheat Weak anil
Jowci'n'ifliils ; , W.OOO ! oxiioili , 40.0M ; 1111-
nr.ulctl uul , h'.i'i < i > i.np ; ; Sn. t ! ml , i i ; < ui.
o. ! > . ; liinuan rli > sintiit ; ! H ? c.
Coin - { .itnor. do'-liiK IKMVJ ; locclptt , 114- ,
IKX ) ; uxiuiln , l.Ti.OOJ ; tin 'i.itlfil. liWk1 ! No.
It. Vi'Xllt.'c ; Xo. ! i , rl"i.t-l\c , ( In elevator ,
. ' ( j'-Cif.VIc ' iillojtt. Jnnitaiy '
Oau. ( itiit't ; lui't'iiitH. ! j.iu ( ; uxiioils , none ;
mixed cst'cin , : .M7cvlflto | \ \ c&tuvn , ar
( ifl.'le.
IVtroJpiiui rinn : uiilkiU'lo at
nnd weals ;
I'm k Khm rtinl ( ttilct ; iut. ' s , tt
10. f. " ; .
I/.u it Moderately active ; January , 50.no
liiflior I'll in on choirs stool ; ; wciti'in , V > ( A
c'hcchC I'u'm , mid' fair liKittlr/ for line
Kntilc.icntcinllat ; \ \ , ' ( & ' . c.
Glilnno : , Deo. 10. Flour Dull and tin"
cluuiijcd : soil hpiiiitf , c-f.70.'ri. < w ; MlinuNnta
b.il.cu , i..Vl lAi ; iiilent-i , tl.UX l.TAVla ; -
cousin , l.nVnl.Vt ; MichUaii , $4T.I. < .K ) .
Wheat - ( ) | - V ' 40 loxM'r , foil off * fo
iiiuio , ruled ( .lead ) . Jat'T Improx-cd , ml-
Vanccd " . ( Oaiidilosiil j c itnih'i ' M-t-U'iil.iy ;
Wi'4ii.Hiii ' < i 101 c.islt ; Nlj 'c lirr lieccmbin ;
sc.j ; . lor .Iitnuarx ; b7''bc lor l-'chiiui ; .i.i ( < t' '
! . , < ' lor .May.
l miinlet. ( . HKnln loxxcr , do til % & * fo
dtider ycitcidaytie ; lor rj.lill : iiMI-o
lor l c < x'mlo. ; JJs C" ! ! ? ! ! . ! 'lor Jatitiuii7 ; ; '
lot 1 elirn tnlO ; , ' , * ! lur
DaU Dull , Mow and weaker ; SSo for
rnMi ; tt Jifo for December ; a54c lor Jmiuar > 5
U > e bteaily unit qnk > t ; Die citsli.
ll.itliiv Oiilft al' ' K'
Timothy huailv ; ntlino. frl.Mirl.nr.
KlaxcvU-imjc ; ' better ; Ko > Jl.W , ' { B
*
l'mU Mixli'rntk'ly iictlvo ami luounlar ;
pailyilwUnutllOrfWJVt1. l ti'i ulllud 7 > f.tlOf .
und uloiitl Htt-ady ; .tWati.uu lor uio'i ' ;
Ssf.tkVu-v.W for Dfrt'inlifr ; fc ! , .S' ' . > > 7' ' < lor
.Innnary ; iu. ' . li.S ) ? lor 1'ebiu.uy ; &l0.ffj
Laid Kapler und steady , ilrcllnlnif S'QV
d eltcx-d. steady ; iiK ) > 4 ? LWN' tor IMHII .mil
eceinlHir ; iil.urHOi.'i.io lor Jajinary ; ; ti.ir
. ' Febiuary.
Hull ; Ja al.s-.SbotildcrH , S3.70 1.7.i ; Hhoit
olear , b iKVijVJS ; short rlb > ,
f- ,
Whisky SI.1S.
IHittor-ririii ; H < MHlniUlry \ | lor line mal < e. > ;
crwimery , iiudliim to fancy , l.'tfyl'v , daily ,
full Hi lints , U > v < illv .
ulut nndiirin ; trade ll lit ; lull
civam cltcddan , n' ' ( T ; ; n.tU , 10'MO'c , ' ! '
you n i ; A n riM' * . ! ' trfimskimq : , 5 ; p
Kgijs Htm ; slight ml\muo ; elioloo '
'
Hides I'lirliannnl ; hea\y erppn
fmij 1'uiTil , 9 n lUltt , l ( c ; dtiii\'oil. ; NI ;
hull liltliw , u < < c : ilrysiiuvi , u fc : dry Hint ,
l. lie ; e.ilf "kinl l : < c.
Ttillow Unchaniretl ; No. I country ,
. . KpcelpL * . bni | )
Ilnur , obw.j . l.tiu : )
Wheat , lui . HO.UX )
Coin. nu. . . . . . , Wi.it o ir. .ii.ui
DaKhti . s f > J,0)0 )
ll.M'.IUI . H.XO (
Hiirlev , Im . R'-.O'M '
Si. l.miK D.v. \Vhrat-\\VnU \ , ln , .
' , c under yostoixl i\ . Su.
'J it'll , e.tsli. 1114 ; ; D.reiulii'r , Hit ! hid : ilatti iry ,
> , o Imi : IVliiiiaiy , i < y hlil ; 5I.t > , Sl.o \
( orit Kasv and 'f' ' 'sc ' IUVMT ; cash , ' . , C'j
Doi-eiither , ui\cj.ln uiary , JU'jo ; , ) , : ' , .
Oa.s.stonih. .
at
- Nominal nt St.Ofl.
I'oik Not muili doliu' ; sK'.OO ' foi novr.
1 ,111-1 1 ijiilotninl n.iiulnal at sTi.H ) .
llatlerUiiptianml. .
Ai ii.iiMuiv HIIAIIII Whrnt , 1 Ci/lU'eli'uir.
Coin , stenily. Oats , ' ? , ( bottor.
Toleil.i . , DPS. 10. WhfMt Dull anil r .k . ,
CIIHII , Ul l 'I ' iC
Com-.Slo.vly ; null and Decctnbpr , lOj ,
Oitli NuKlixiU'dic.Kli , 'Ho.
t/lverpool , Dec. tl ) . Wheat I'ool ilo-
iiiuiid ; iii\i .No. U nInter ami apiiitK , f > il.
lMoitiI'oordcma intuits I.I.
Coin-Spot In Kootl demand ; fultiroq rr \
itmnaiiil und unit ; spot , tiKi'fil ' ; Devon ! * r ,
Nldlaniury ; , Htftd ; I'Viuitnrj.1 ' - ! ' , it ,
Kmittii * Cltjr , Dt't10. . Who.it - lo u-r ,
c.i"h , tiJfifTUe ; .liitnuiiy , 71'fchid , 7l\o
tiikiil I h oj , H Xc ( l.d , , M J o m tvt d.
( 'out ltiwor ; e.xii , y/iMf c ; , ! imiiiirv
Sikio bid , 'JfVe asked ; M.ty , : iic but , . < l'ic
linked ,
U.tls Nominal ; no qtiotatloni.
MllxviuiUe-o , Dec , 10. Whoit - Weak ;
ca-1 M MS ; il.iniiiu.x , V c ; itar , u./o. '
Corn Dull ; iVti.2-
cnih , oM ,
Cincinnati , Doc to. Wlip.it-ralr do-
malliK Su. J ted , UliiilV
Corn-Dull ; No. itmlxoil , aViM'.i c ,
Oai.iQuiet ; No. 'J mixed , iio c-Jlu.
I\o ! 1 Inn , No. a. HUtiKiiiie.
H.ir'cxliuod ' demand and linn ; .N'o. 3
I'oik1'nm at Fin.'i'i.
lnd : < ! oed demand at $1.0.X
\ \ Iti.slKlim . at SI. * ' .
MlmioiM ! | > llN , Dei' til. Whp.it -I'n'.ottlPil
tttnl opeiini weak ; No. 1 haiii , cash , s . ,
Dt'iemlifi1. it o ; ilaniiaiy , tile ; Ma\l' ' . , t ;
No t iiiiitht'itt , Dtvi'tit'ief. S.VJtitiit.ui ; ,
Vi'jc ; IVbinao.Nl c ; .Mux.U.v.
I'lotii Noiiiuially uiirli.nincd ; intetit ,
S-I.T.VU - > . < ; Kikprx. $ i.Tr > rriiio tm tia-kliuo.
ItreiiH ! | U heal , .it < * * > .
s U heal , tt.fiiM ; Hour , ! J , W.
o , Uoo. 10. I'lio Drovcn' Jmnn.xl
ipiuits ] :
Oattlo lcci { > litP. | U..VK ) ; falil > m-tlxe : unl
10. ) lower ; f < ltipjilnur slt-ets. wtKu ! : , .u > ,
cat Christmas bi't'ii1 * . 'fl 'Vi ' ; i own. bin , uul
, ) ; bulk , tf J.7 ni'J'-'ii ; llu , ih
' .
li'pcoipt.s , lO.KU ; H cad ) ; nmth a ul
ttiKod , S.i."iOiC..7t ! ) ; ; > arliii ; , ' and Mtltip . j ,
& .i.70 ( . ! .W ; iQlit , t-.t.iia-'i.W ; i > i > il . s-'i *
.
Mit'cp ' Uexvlit | , ! JOW ; stuady ; nat i'-i ,
. ' .O.Mtl.J..Kl . ; westl'lll , tfV.Olii/yVJ.'i ; T WH ,
5AbO } J.t'ii ' ; lambs , ; : .Mjrl.iA ) .
Ht. iMiiili , Di-'i ; . lO.JattluKts'i'lpU ( ll')3 ' ) ;
.shipment : ) . riU ; sieady and iiriit : it.itKu
> hii > piiuslceiM , Sy.'iv i" > , natiri ) bateln-rs ,
§ . ! . -J."M < -l.i : cowi and heliein , tJ.Vn ) I. > o ;
tlvk . l8 , > i. U l.uO ; fecdcM , &li.- ) < iSI.7r ;
s. S' . KHu ; iJ. !
i KiceiptW ; hhlpiui'iiH , OJ ) ; bust
Sleidj and v , , uilt'lcoa-iiHHi ; to choice ,
fW ( < S/JS.
Kansas City , Dec. 10. tttltlo-Uwelpts ,
hOl.11 ; pweiilitoii > - ; weal ; and 'Hr'iliK1 lowui ;
CNiwiteri , S"i.U. .t .V " > ; common tocbolcuihlp-
piliLSl.JUy .Wzslocke.i.sand livders , * 'J.sO
( < : ! . < . ; cows. Si.OO W .
HogMItecclitts , lO.CXKl ; shipments U.OIX ) ;
\ve.iK and c lower ; K" < 'd lo cholco heavy ,
% : ; . : iivti.'i : ( ) : Iklit.and mixed , $ : t.iovinj.4 : < i ; com
mon , Sl.Hii''l.'J.r > .
Sheep -Kiwlpti , 70i ( ; Milpini'iit , UK ) ;
ste.uly lor 'ond : common lx > K'Hnl ,
s , &JC' r.H
UA lilVK HTOCtt.
Thnr. > tlav Kvenlni ; , Dec. 10.
The cattle market , was ijiilut to day. The
hn ; { m.irku'l was lalily uclnu at jeatonlay's
it\v < n : or i-nifCH roil nons.
_ jito ratine of priciss tor rotia
mlxetl , | > aclciiur and shlpjilii'4 and Iliil
weUliUio Slor _ sj-c tl.tya Is nlnVn below ;
iviin I I'01' ' ' I f'o.ivy ' I I.fittit
_ LM'X.WL-L1 ' > ' 1 k ! ) , ' . _ I WclKllH
y. 8:1. :
I'liilay
Sniuiihy. .
Moinhiy. . .
TlllVHlltX' . . .
\\reliiHiity \ ( (
'
i : STII'.IH. : :
Na Av. 1'r. No. Av. Pr.
Jjl.tr.nous.
nous.
N'o. Av. IV. No. Av. Pr. ' ,
f.i ) i > fl & 1.J17K . . . . ! > 'J J3.lt )
(17 ( ' -.W H.40 W tiM 3.1(1 (
( . . . : ; it .40 AJ , . , . KU 3. ! „ ' > ;
07 ItfiO UU
IIKllII'.BT AXp'l '
Shfiuliip the liUhest mul Inw'c'st pilcu.s paid
in IhH matliet for IHIJ'S diiriii-r tint pa L
't-ven tlayrt and for thu uoir | iuntlln ( Into
a > it month :
"
November. Docqiubor.
1'htiiMlay. . 'WLOO ' . .
KlilllH 11,00 ( iC'H. ' IT )
iatuiiLiy
MMiday. . . .
,
lVitlni--d y ILJO ( ,1.1'JO
I'JIAVIIOMHAM : ; ;
'I'lintMlay Kvt'iiln , Dro. 10. .
OehcrJil Markelw.
. R Diibiamt biNk anil jiiicts rtilo linn
ihmihl the jiro-'t'iil ' cold weather conllntii ) u
liK'hcimarket may ho looked lor. Htrlctly
icsh , tmilled. ' , * Ji ( ( . c.
Hi 11 iit : Thcio IN no matorlal chuio : ! to
ii t- . ( iooil to iiliulfn toll inei'tH xvlth fair
iilovhllo inlcilorur.idc.-j amhlill dia41 lli {
tin ! can only hn m d lo iwckrrtat low pr.coH.
itilcll ) choiroroll , I < cl5o ; Ulr touood , fi. 4
let Intel lor. Idrv.
( .ni1Kfj--l'iini-y : tnlli'icsm chcddarx , Octo-
crm.ilio , IO.YI' ! Flats , 1-'c : Voting Amoricin ,
l'c ' ; lull cit-am ll.itx , Anii- in.iki' , lOj ;
rmiiin' Amcucji-i , IHo : lull cic.uti , July ,
.11111)1,1''a- ) : lll.it illl.llltX-tSwlH-i ullL'OSO. II'KJ ;
el-mid qiliilny , liM < ; Hc ; hilcK cliic.-io , l'Ju\ \
I'm lain The iwelpti XVCID light to-dav.
I'hu imtikct K iiinv in ji uny liciilthy
( iiiiiilloii and will inobably remtiln
hut for ilm next two wecKh. Attvntlon of .
iiliM-i ] | | a.Mlncallctl to thodaiucrii ) H iii- 11
ihirf imiiicdiati ly b'-foiu the lioliu.ii.t. The I
iccli.ts nom Dicemhcr i until 'J' iiroinu-
illy tar In OYCCM of tlcmaml Jiid catiMo iv
ircul ; In the maikcL In oulcr to aMild beinn
all-Jit In ji Jbl , hliicin | | hboiijd make Itu
mint tujmvo tlioir poiilln on ( lui nurUut nut
liter tlu\n \ thu tniniliiK ( of Divemla-r . Thu
ric.iUiKt cue hlinu.it ; IM ) bn ( iUcHLd In tlm ,
liinsliijc ol iHiultry. U'clj die > - - > cil > > | ock '
taidly ever inso thekhlpicr | money , whlju. . .
dim MIK-IC Invaiiubly IIUH | o IMI sold ut u dlit- '
otint ahiiiuhhl 41 ! chnlce , Tntkejif HIII )
hlckciiH bhdiildliodiy pifkcd. hi-.id und ltct
nt nilmil oiluiiJH iliawn. 'j'tirkoy , Mtilctlv
hoicc , iliy ( ilrktil , ll ( < l'iifair ; lo Komi , H ( < i 1
( Jo ; chiiktiiiH , Mi Icily choice , UjlCklair ; to
; ood. N'd'c ' ; du'Kintncliy cboito , IDfijHc ;
, iir to triMMi , wifiKi ; KDUM' , htrii tly choice , lie :
. i
AiiB Thfro U n blight dxlluti ( : on duur

xml | txt