OCR Interpretation


Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, October 30, 1903, Image 9

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99021999/1903-10-30/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

THE OMAHA RULY PETT: ri.IRVY. OCTOBER TA
-SPECIAL NOTICES
i tin sai m ta fee (km ewtesaee
enu fee Mkn a en I It aa. fee the
nil( eirtrtee aa Ml aw an.
a Mttiu mi ir m.
Be are. l 1-Ae a arare Brat iMrntm,
te a wan iWrMfln. Aatklee- takee
fas- Isas iku be e taa Bret iMff
tfcew. Taae m rrntotm M Ml A
. rw i eueotr.
A4rnltrm. Ar rMlx
tif tkM. (ma aavee wm eaV
us te aoo III linn AA Mr
a Tk tM. AAwerere ee ri aai d will
ae Bens no ea fmiUBw Abe)
Jr.
WAITED I Tl ATIOSA.
W AXTETV T""t5rn aa c-nneral MacA-niniLh-!
el. kinds of wota Adores. L i
Oiimca m. A-M4I" a"x
rxtmr-x r ipr a cat . r-er-r
Cab da tTiier-pt.lr rk Saiarjr no ob-p-1
for tAn. Aiirens T V J fi
A jmt ix
WITIOS WAXTEr-Erperl ladr beok
k ape Jne rare ftTwr fir end
life thssrAnre. Address Jr., H-e.
. A-VMt r.x
WlITtD-MIIC HCtP.
Educate for Business,
Boyles College
JtEV. TuRK UTS
rXE. HvilTHAJCD. TyFCWFJT-
Eat A-NL xiuut.
STITCTS AI'Mrr'i 4ii AT ART THC&-
B-S
HMH lll H1a. &ILrfcM Iki-
. uifc. a a- jut.
'A-VJET, trtt-mw vaud turiaer x on.
1 1 ilXMtl k- irtl. iMX A k.fr
V A 7XX), inr U. C mrmtr. AUf inula, t
14 44 Iil tJ olHifcUwli
; 'i-r u cruuvi uCioer. lk-k AbA iucc
f niti Aba Imawoa. Neb.
Arr; 07 war. C . AOam Oa. j
Uui AV K ACM
VA AKTE1IX a ju-Aaper ar auau4ua a
Diaior 10 lui ui. iiij- on a u iirvtr
oeiuaav Cam At Jtrtn,i win Er;1 OixJia
AXTEXC lirvl-olaM Alotn.: eu pv
iM6y aa f t-oa J m rht
1-acfuA AOOrcaa A Bm B kC-LS U
Tct"XQ. Bibb a-ad (TSna wit bana. o 7
IriUrr juouc niuiu. Kl at-k: aead au-
to JAum aha
M'A.VTEIV Mn ta Jtm.ro bArbcr AraAa. Our
(all itd" aiKudffa &iaj.T lIi uuuml cur
(ferae mfif'j ol toeAdr ir-ut by tr
ahavuig aud hair cuttu.g. cjtrt-'uJ lustrur
u4 otittiKisu-kiiuoa trtrnx. Ktw
tw-ka cm p-k: Cf-ii it w ntt. XLuita
barbae CfAiosa. 13SS. LwbCAA o.
b-Vjn 3P
VAVTTP ta knew foa wia fliitritiot
a 1 t-t.!t.i Biaitr; mUAbte pcjuj j
iinrqmxiy ; tli ard ci prnfw. Trj-
ium.a Co LAUaA TA- 1 AU La
IOI NO MAN BRIGHT Crr 1A to pr
fa trr 0r t pcwiLmii; a(Kid kiir; -r-tuAorat.
arAduai pramauus. Itn F"fl. ( V
AT KAfUoA iA. B 4S
IKJT WA!mn)-lPt and WTAUd hTTM
ATraid f work. 'tux la wurk
Tha sAbaa FnMer Tjprarrt Ca
B MiM W
V'ATT Jii. bakr And cand? maker: ateadr
k . irwiiif nu prtilem-d. CtrurA
aA.rr, aAMituoa. CaA b Mai a
1XCAL aaanarar ta handle popular build
in BiAua-iai ia urirraraai u And dtnnAud.
wan Faarljr Aa cHAStMiit mac;
manarrr oiaat attire. rtaiKuaib An
ettiad diajArier Asd Aitla aa cajry
wainb af ;at-k no xnroi iamrCLttf c
aBaaaA JLAoctaa W. F. FArAfir. ixA
Aad 13tk ar. Jt. T. Ory. B M47 ax -
AST i-rarra ta dlatritmi aauplea fnr C
oailr rnvaiid addrraa "f Titilrn'' Vv f-r.a.
'lwf. r?iead ifaattxiA No CanT-aaa-"
. ' B M't I1!
A'AXTE3-aod enact bar avboct Bi raara
tf ar ta taaa ran of burae and -r and
aalrver cooaa 1-A FaruAm. B M7 lu
VT AXTEXa Artlaa ff-raio snaa tear road ao
ouanitad aiti hipfxTa ia aoutbara S
tAkA axd arctit- l tnaaA A 5 r
w;ui anferaacaa ai4 aAau-jr exiwt-t-d T i.
boa b mct a
IF TOU Ar amlaf aaaa Osaa U aev wnk
wa Aa doutu rwur iDntBM tr Una
poa Iipw to am la cld lin Ufa lnuraxoa
and wa win anaA van anaiwr waw j-oa
a 3ajmiMt taa buaiofaa; if iri-f.T4
t"M T S Ik B M4I 1
W AST-I-rKAIAl.a; KELP.
1 OtriA CaU faliarttf affloa. IiU Ioa-a.
W'AXTED, flrat-claas ladAaa tailor. Max
Aurraw 4aa r a raa ra
C1RL tor raral bcnaawoimj OB Park aA
- c AanA aux
MOLEB OOLLEiCiE. 1V DouelAa U wants
ladM to Wi BAlT'O Trauma. KiaiilcuniA
. AatAal fcinna Laiat laetbuu, au.
f lijitrucuoi.A fra tuijc Four ataa
OfarjkfieA Oraduaia flaoad is brat .
tAtmaijroairtB nunWl Tori a-r.
Baod. . CaOl r wrtia.
C- ACD ux
"S7TD. eTTenoe flrl to rat and o
fxaerai Aiowaraark ia aaaaU famDr T'K.
TautaA . t . c 411
a AXTED-Oaa aM for nra t.ouae
WarA ita iaubArj , gaA taA U4 S Kid.
C A3 2
TC-rXO Tir-i t aalat at dreaarai kouara-o-A
Kiixiulra ilT A. Xtb at. C M4U
V A XT EI' nAt rrl tar kjcraJ hojt
wack. WW M. Mtb at- C Alto
VAXTET Two XadMa ta d- n .uf-t.o-baua
BK'iitTauif aJ.-d oi-li . i
to 7 ptr 4i au AA4"faa. KauobaJ
fcujTj.'y Ca. Oraea Bar. V U
C Mt Lix
TAXTEI-First ciama nri. ferAl bw
arm; a za f.ai. y. Aajii'i ita R. wi t
C-MTl lx
WAXTEb
aewlna- cirlA MrA Cttldall
t'-k -V ; i
FOB AiLAIMOlkAA.
lint a All pana af tea ctty. R.
Fatara A CA. Bar Ba.
HOVALft.laai
aVaadwait, aaarkar B-a.
HOUSES SFfBii B?
TO MOVE Titat art OaaM Taa 6uraa
.a. ca.ikj A araaia. ar XaiA lmt a
JT'K El-VT. taa-raoas bvuaa. aoArc. aad
(ara, ia aa, rtma init aA a.
1 -lc. Bac X. U Ann BiA.
FOB Ri XT. a-raoai bobaa &a W bcMo-tA
aa. J par aawatk: imiii m aarca 0-
VC'tfcT 14 WAK.ai 144. CJ
,aa tAaa
D-AUWI v.
AT.VE-BCT 1CK CO, cbu LauaeA
aw-at Brw lrA Lata r.f. tuot Ju.a
L
WE MOAK ptarmA Macrard Tab A feiar.
Ada Ou. 7ai. 1AA 0o. 1TJ VA eier t
EVi.RAL rood bouaea. (t A CI OI.ru
aar. m add Caniii Ftiub A4t
Et-AUl
SEW eaaaj aiiaoi bauaA laoneAiaia
i.tiaaui ti rvrn t N. Malta. ( k.i
a. aHx-i Trade.
D 142
FOtt ELNT. A-ruaai ortaa. IK-1 X r- k at
1 14
FOB krST, tuiir nr-parate ft. ool.'.itiu.
)C1 H rd t.t. r auuaiA 'wi-ra
A- iaut Faruaaa at. ' i Mad A
4"D -r"ai JT..rTi doda to reot. fee
Vi eat KtraA; 4 im ii tr.ai at
ar; AA 1t a Hm aad W .-r-" .
b . A. L-fr. ti. .4. EwaltTI I
FOB EtT-frl f E.A.
B HilCUf'S FT. ax r.rr. Ins-oe,
;oae-:. P. '-'23 X. 1 et., : r'om.
le're J"- K ' CA'tfe-na. ir r
I 1 t'-.tjrn F.:: frail Brv.. T n'ker
FOR REST. rfie-roe n-irttVera tnik r.inae
roo4 -Tairii. ave ani hT'-v.
v m K Potior. Keo,er. Xn. 1 -" c
! k
Pr-R FiX"VT A-ei-wim Tr"de-B bou etti
.t . n t f-T-ti! 2nh s:ref I." --'.:!
T :-- ''It tv - St
rn iEiT-ri(iatD boowa.
O M E likwi eruxAA Tfcirpbone CI
B l
I L'WET Eurcpesji fcoteL LT-k and Fertw ra. i
VI CELT f arnifttrftd rnmii. 20!' Cptfi Are.
i K1CEXT Turt(rf rvsmm Ii.on1r Ort
1 rrTo Luiirr. 171 ljemveB ank. rtot
A-17VX E t
AETNA HOVF EsrojxAA. lBtb IVcKir
S J
E Krt
Large ughv. airt iii.
tI.M' jhS irr month.
7: find uT a flfcV
AT THE DELLONE,
34tl- rt and Cajrtdl
tfaro krkifd. t-irtnr uft.-.ri: prjra: atfl
fn wil tiiuti. au cosreiuenoef, firai uaas
Ea; A-tipre rt'O Jteyj
EOCJd AT THE ITUOSE
iv-aU- nvsris
KICE3.T fumiahd ror:r; rvwrtl-'-'iA i'
7 'v"0 a-tiod aram rwmt, modern. !"
"Z WO rot rain, aw rvodcr : r t.i.1tt b : Tfr
rnrf!t E 41 1
FC'R REST. I nr! furrrtahod rnncia, fd?.l
or eumutr; privata ianui). SH ?-tt.
I l.AlMiiD BlOOMA AAD MltD.
I ESLRAELE EiX ia ax Tba Famam, W fe
and Farina ll i--A
TT O rrwana. iih akw a a oond And
Uiird . K.r, iiot a Alar knAW a1 AWuk Suul
y aui
FRO VT rouni with nlwrt, id and IUku.
tiut a'Aitr iieat. Z. Sa. 'AOs, at.
. F-Ml'W
M ...' 1 -
FOB BEST-( irtUllHED BOOMS,
T0 ar Lhrac faaabtiful uoAmi rooma
nrriy A(wrd; vrrr Uhl ttattMikaFjiiiic.
firr baruta a iUxut cLiioian; iuard : u-
Fa'raun At Eiusdbe."C. UA & i-TtA. Tel L-l'i.d.
b it;
FOB atCAT Hkl AID OFF1CKA.
FuR REXT Buildlnc rulisliie tor wLcuf
aic ptjtijaaa at kit. A ath a, IXi. liur
mumm Aua Arar-ciaaa aiBMi.md tntaimei.t.
-aLuf . u? u4 i'fju firoot vuil, tl
ttt cuauuer ana Lalw tA ri.r pru .i.d
f.artjCAULra uduAi Rriaawater. aat-
l-tAT Uia Baa rtanftiiid -Ca, rsAun jj. Boo
f 1 kju.
FOR BEST-Tba kuiidud JarroerlJ aocu
liusd try Tl Bc Al Ala F kTAua at. It Aaa
luur atone Alia a tiLAenxsttL. a bAcA l u
IiriMr unee tj B praaa room,
'lut U I reuiad irjr reuuuUf . IT
tt.uirtud A4ijr At eCm ol C C iluac-
wausr. aocj.uri-. raaoi Aiw aa btkauu.c
J-6TORT Asd fcaacraimt. xi(V; 1U0E Farbaa
at. lxmtura AU4 Firau Nat l Bask fc, at.
J ALuS
FOR REXT, tbrat arprr attirAra la lour
tflorr t.uiiJ:i.f at njt Faruaxa rv : twa
vtariea al pralarrad. Adclrcaa C C Kai
w ater. ac J, Boura Jab. Baa bid.
I MOW
HTOHT arvd f.ne bmJmnt tiaildlnc to
a tifcVf AKtnrt: jTr flJUiu. F. lJ.
Wnad. AU4 AtourlaA -St. 1 AtA N
TO LEASE Warebouae witb govi trackAra
taruilua litciuira iAU Jiam at.
1-M4M lx
AaEin WAKTCQ.
WASTED - Cumavi4 Ifn lj la aaerr
fui.l ta aolioil ruca-Auusj to TUIC
T EXTiETH CiI Ui-Y FASAtEA.
uiir a-iurniia alth aaaurad sood la
cupe AsaLia ia tba ooautrf iu aiaraa
Aad buAAA' aaiiocihiij' dAr&. CACvaasera
oAt a y Adv tu LA tr tBuiitb. Ad-
craaa vautuir Jarnxir suic-ura A-uraaA
Baa b4Lai4C. m Aria .
WASTED TO BIT.
VTAXTE1, f-nod amail buatBeaa. sot over
tl, at WiU pay wacea and auoid in
veatir UiA AAiawur quuA. Adaraaa
T AX Boa N M x
FbI AALaO Ft BJiITt AL
FULL luat a( hard ocaU
Cliioaca A araiuira Ci
a4i ijos et
O-04X
FOaV 111 IT ff"" Tl A4.WAA, K1C
MONRo AC aaia pjaaaura wMi tea tl U K
LiARRT FROST Camap
rAtu ia at euroar 4 AatA
And Vt(M
FOR 11 W-Tt "- cxtcosiga tap ear
na la (auA oiMMUtM.h; rutOiar Ltsa
AiA.ua Auara A AiOia Ck. A4 A aid Fai
l A f"MA
A A t B-M W I I AAA hat A.
Second - Hand Sewing
Machines
a, i.ne tbe fi',ltjaTL.k ancund-band ixn-iop
auAcAUwa Uiat aara ima uiujuubif ovot
LaMiaa Alia are m cp..ajuva W cw (Mid
aurA At tiia icuta ii pna, Aua c4a
p.ftt aitb Al.t llTKXt.
V Alto J 4
Houaebold uj
liuat4iutd . ................ L.aA
tuir ii
aacr Jt, m
X a Home mi
feiAtinatq iiresarui.aer A (ooa af
la i iA
VA L.W k A 6.iba tAKud aa lira 1 . jk.uti
ti'.i.rfr (H,miu4, ii. cod tfeiiAi-
tik-A) - - M U(i
fetnifmrd ituu. Lux . fcimnal ai4a Xi..j
DROP-HEAD MACHINES
Tbai bate been audtt!y uu, but ar Is
arrlwl couljuoix TLe iat 1 ri, . tr,.
.Cieui lAttuiuia jraut. 1. . , iu ia
ti. u. rim Ara aorpUuaAl trcuLA
V rcxt bmm ti.r Im. iPtsr axA. and
arB aba rejjior parta 4,1 ai ) fl
bt auv' tui'a.
Nebraska Cycle Co.
AA i Jli.oaa. C.-uimi rJufia.. Ftt.Uc i-t
.f Js. AlttA At 4Ul U&iU I'liul ak
ItLXA'lioXE
FC'LLS; auc Ex tuauar,
ai 1 puITi atJd i- hi i.t
aaooAdnaad tucuntotAA.
atiaoe al 11m fthiT prioa.
k. r
LKLlAJk ffeoea AA raAoA Farn&aV
KS W aad AJhand uptanurt, FVravav
vAj
LKf N Ac Wire faaoaa tree fAArdA tra-LarA
e m4ui a lira 4" aooa Ck. AA A. Lu al
CAIAL1A.U out Art pcicaa frea Eoar-
aa Mt-ai iiali AA u4 a. j t '
FOR SALE Aevaral aebolaraaups ta a Araa.
cakaa ol i. oar acbeui ui taalA CiaKivav
tA eoakiMr-u ex. fa la au.at:,ra. in
Aktd aj u a nAuA- Aaura at haa
FOR IaLG-Ca-J beau
A-.au. na J tk. BaA
i.A;atal reAir4.
L. iiAXD ftUa tweAA. LwrAt, Lt fTua
YOU CAN TALK TO OVER 30,000
READERS WITH A LITTLE WANT-AD.
fob tLtwiCT;iA.t.r:i .
k:i.-i:r.. V.ffinoUr tifi:oi. iritr- j
-Ml
CLJklKI ttllllk.
GT'.HEPs jUjurt.
MRS CARF.iE FKiTH PCTEaEIC-)! .
LaIT viEEN f cla.;n a.t; m-mry- i
th -a; tnid. tiaan lir w ana ftr. Nt- !
tf f,.f-.'.t cr p.. N U-h :A i
I . , a
SXijC-TaUCAA. I HAvATMILAT.
" '
EMJTH. bauik. Ul -V In M fw. f 1
1 Tit vir
rLIMIIIL.
FEU V ATE SarJtexicai tvr tauDe te:ar and
iuni4 t-oc; L,':un,t It. ana Air. Crerna. '
Aia kAAlaritia ak 7nx roaaouAtiiA I
tLbjc bdrnacc AiTA va:aeiA 14 L t.a
Td. Efid-laM
FRIVATE toina durir.f oontltit;
to bit apii,tJ. Tr Ofod btaitniu
fAiu-rium, TA lit Avt, Coimcii in-! a i
AA. U
BOF7VN rmbreaa K'j. W I 1A TaL KIT.
I Hibwi ia a aiarma ra cpwareA, r;jr-4
or anate. L aft
THE Omaha Klatin Co. a-j; aooa mr La
larfTT iiurert At lka HaJTiey
U-M44"
TTA VT" war faAAlUr: ME bui.f'rf,
OrnAhA. U iA
FTUVATB fcnttaJ l!o- and wrtT. cea-
tiiim-ii.. JArA Im. Fjebw, iit'j unou.
ikhs. r-s
WE RENT rainr marrus at Tit per
rk. tl par mor.Hi. we rrpar and aB
pana tor mrr uiachu niaiiufac.i'jrd;
t.-ofT.d-riaid machiT fian ti ta k
Cj ' . Ca li.iA aiid lia r!r. U A.T7
MAGSCT FILE KIL.EE R. . IT CVRF:S.
At driiCC'fta C - C P .
1B. PRIES trsr aorTaftil)y al Ciwi-a
at, lrrrulAri-.is ot a onr. from Any
muw; txjimeni'ed and rf.lxtoa. 1UJ
lieorr ax, ArLadrum biecK. omAAA
f! TTXING. paso or orrn rfjpainnf f cr-
MUAA.V TO lAiAl-A nil KJil AT EL
WAA'TEli, cltr AOAna A&d Tinuia . TV.
laruajB EiuiUi At Ca, JO) FarxAXD ttu
FAU VATE xatattj. SbcrWDud, aZT X. T. LiIIa
KAXTED. real eTAt Jnana and aArramtA
A. X 4 C W D r-Mt
FITK FER CiiXT oaiA Gama B-f
Funus. 'W fraj
i TO I P. C xnoDry. BemiA, Faxton blm k,
r F. M and rtrr Imm. apw ra'ea "W. H.
TbtnnAA Fim Xat i Eixk BjO. T-l IMA
VF-AA)
PRIVATE rsancT. F. tk. Wead. ltJD EtonraA
W a
JTO LOAS, V at 7 Tr wrrt on rood reel
aaiaie awurtty. Afiarea F X B.
W M3E
B..'.Aia) TO LOAN ymr Omaha and ovlb
tntiaba real evtate; loat, anadr Tor buud
lt jiurrBe: rnaJ estate aoid: Unprorod
pTijrtj rtred lor; Innuranoe in le r-orn-tariA
W. H. TbasnaA Finrt NT J Bunk
F"ir WT M4 It
T TO LOAA CatATTEAA.
MOSET LOAXED OJC
FTTRXIT L F, FlANua. LIVE 1TOCK.
aALAAUEs. ETC
Low raiaa ma ty uraA
BuAKaaa iJraimaouaA. - -'
Tr w f ou a asit to aar sotaaTF.'.'
FHOENIX 4.REJJIT CO..
CS Fart fin h. 1nr.1t . -a'.n And.Aar&ant StA
. Ja a
LAKGEFT Bt"SlXES IX LOAN'S TO
bALAKJETJ PUOfLC saercbacia. taaaa
atTA twoardlr 1kuwa etc- without ae
curux: caAteai tarmt; 4i ofiaea n jtib
c tai ciajeA TulmaA. 4aV Baard af Traac
Bids. X-AU
MOXET loaned aa j.laia vote to aalariad
Clinic; t uai oaaa oox, 1, wstaii j,w-h niiai
Faxtua Uioca. Tba J. A. batiun Ca
X &4
MOXET loaned oa piAnnc. fumrtara, lew-
eirj. noraea. oowa ate u r. itaso, t a u
CHATTEL aalarr and Jea-eJry loana Fniar
uaa Ca at A BArker tvioca. - a
EASY ?8?a?
Beat ij.itl-a i.r XketbooA
Me luax. on furutora. wareiMmae
retn-ipia. etc Or d rau tiave a porniimei t
iKjeitjoii aa caa suit t-ou a
AAlAKV LoAX
without aerurny. axcft ji.ur oarn acree
ineiit to rtiar. Oar aeroc ia o iuti asd
cui-iidrnUAi atid a c ajwaa trT to jueaaa.
All UAi aa aaa a Ltiat yint jva aia a
oeiore 3 ol. aurrcw eiat-a tiere.
OMAHA MORTliAuA LOAN CO.,
r: Board f Trtae Fs4s 34
- 'Xt-tAbualied lat'Jj. Aa & iUA At.
:aft vcset x
fitrxitl re cr salary.
LOW EAT RAILk
BrSIXESS JTKkTLT OOS F1EEXTIAL.
FRF ATE .'FFlt E.S.
REL3APLE CJ:EI'iT CV'MPAJCT.
aAua FAX T OX BLOCaL.
X V1IT
BIA1AKAA AAAAACAtk.
WMEX rwu wast ta bur. aril or aACbaxiff
1 t nrooerrr or auanxiaB tuiii, aea i u.
Ai-liTiami. a A x. u:a
PC K I y rotd arotwrr And autcrra ftx
turea. Awauou Auo buA. aiMiuaa A lai
FOR SALE to arm a tnaa. 1 merest la e-
tat,'iiUjed bUHUjea . perajt,ai aervtoea and
i. h isjuird- ti.nu tij.tKinuniTr tui
ntbt Jru Adireaa T F Bt. T CS
FC'R SALE. dru ato-e In r'vod town r.
iio-tbera XetiraaAA Will aril wbcue avoc
ar baif Uiiereat ta nr'it lartr. O.OA oa
lKiniuu: tor 3ie'rtuc Jbbx mar, Ai
drtaa T 2 cara Bet T lx
FOR SALE, rood mllliBery st-wA. in bTe
tfWA atil awOAUifSjed trkde; p -.r bealtL
ouati-el me la ar.L Addrtoe Jdnt V. trr
iatd. BAAiWU'h. StA T Ai3 Wx
FOR SALE Foundry And mArhrne anop
in tbe part f the beet aariruli ur u
.un;rr of 6. X . 00 aoc -uct f acAri-a
of tbe oa-uer. at very loa pric. Far
ifumiuii ttorreBond wilb J C Itr-
Ik.uk tan, a I.
T-M4L1 4
FOR SALE BiAcAnaito abop. tve m.lea
wast of Omal.a A-p!r i- A MrArdiA
Je rf.a.jl rifm Y MKj lx
FOB EACH Al GEL.
TO FJECHAXCSE A riioice eaVArre faral
n-ar Faooa. Ia-. biXbiy utorc; prioe,
Xat a-re: ellt take a r"ii lu.ili.
a-c-te ft urn' for part tar V. r,' J-dAB
At Ft Bi X t-C 1 onAa, Ia i-M 2
tT ACRES In Halt reuntr. Ma. M -per
arre: a. 11 take alo'X f fti.d or c:tr
j.)-rt AS tat pajtaexo. tirer.ry A
At 'na Crk f Mo Tm T
IA A ALT BE!, ESTATE.
ta ACRES, tea aciiee from Cmkiia. crop ard
et-fe atiKk liO krxu or trkie. Txx at,
Inuii'l Xeb. fcL MO II
C H Al
AV
VU3i roson Qx. L o2
RE-U
TIMBER! TIMBER!
THE beat taaaaTWiOPt. LAjee or ankal
tracna Rcfercoos turxjebeO. tArias a
fJaluXB E REASOXER. Aakaa. Ota
, BE Maw XT
. $4,000
t-RTiOM anaoera In. A naObot Weat Far
t.aa c jihi ctwri a.."'" Ii Aunt
I,. iK"J kt avkAA OBAX. A
.' i-'ifcfc, A
Ca . i 11m Aiv-k.
. ku aK-Ai. t'liir.
I i I yv r A
l ukey & bon
HOMES
W hv ;-Ht ha j-iK 4 1 our ItnOii fr r
J I1JH1 ?t o! r )' "t ni
"i a -:td j blif-lv.-'t; In th rrry
ff hi-: xir t, KM'AWi.
Ct.iare w. H rcvuia, tn;'m rorrt
furattv, larr, flc: Ali itj,.
HA I
and PnrTiVetnn. 5C-"cvtti) mrTi K.fiB.
r . Xd ai I rtm. Hxd-rr.. t: '
xj I..r rt, rwrni. imK5f-r.. SI. IT..
2-is ;.. Arirth. rr-omA tnncx-rn. S14i.
a d T room
!r:fc and Ktir rt.i'ma id latb, ti.2A
1 41'i Grant F'.-, nx-m, t.i.
LOTS
V iav t- p Jck aan uf rTti rt..
rn rif-nb si A Cati'I'ii ai-a. a-ra?
nd arii.hri a-&!klTir dwriant t.f V'im:
nil a 11 ib"ro Jot kni! aactk, or ia n th
W TrK.t Jit ti..Ki.
3n.-t w-st f f JKRh n. lAfaTpfta m-rr..
ha-r-r a iW'-ftHi it n a-ai". -iih r:-r
r-r ar.d aw ti t atrwt. n!.
On a-id Oiirxra Ft., at I. v a SO-Ion
lot 1 or r.tWi.
Ori ib and Erirtol rf..,a a0-It t Oa
ahirh a want an fcflT.
BUSINESS
PROPERTY
li:h and tvra w(irrh, B fft at US par
foot.
ACRE PROPERTY
W have Bf arrc cf -rrrj Ca lajad or aaja
vert at rurt Oraalia.
A. V lLJaf PN.
444-44i. BuATfl t.1 'iTlide rniilfl:-
RS-M47 SCX
$450
BUYS FiNE BEWIS PARk LOT
Thirtf-ajth and Hawtljomo : pareid
a-rett, Mxlai'; aouto tront; A L- bar
Cajn.
CHEAP BUILDING LOTS
Taenty.f ftk atid Oran ive, oa rarr
irnu; frtm but ta LI-"' earb.
P. H. LANDER YOU.
442 BOARD OF TRADE TEL. 21 $ 1
E MO 1
SOME GOOD BARGAINS
tsin X4i 4-rcium 0(.nA-A rod rejiAir,
water, int !il
C-lia rtKima. mv'J paperejd Asa pAiaUAdi
t:De lot, VLHlij.
H.4'1 HkAutx atree.. BbaT ota, i rooma.
OIT TUir; Adt -ii4lL
CTii Fire ruomA Airtiucit new, porcelain
t.h-.h. fras. at-aer. otunonted cftiuz, on
motor Lea
tl.l'H-Houae T ro:ma. tiearlr nr. water,
tnsXb. loiit-t. (a, aewer, tuli lot, soar
H an com park, iteat boune.
CWii Z7J1 Hamiltuii. rafnuA bath, water.
xwer. 4arpe bars, coraer lot itcxlZl. aior
treer; aar.t tiEor.
tltt. STt Eiooca t rocana, fuUT znodern.
exrelient rejiiiir; lot lAi4u- V . A- fef'E N-CEK-
Xew Tork LilA TIE M4tt 3b
HOUSES FOR SALE
s f r r t" tbe nine-room motk-t
S,fl lll bonw At f Park avenue;
Tu1 ' w j frrat-clusa oondiUoa.
lnaide tnd coa. Let TJxlw ru. w-ti el
frontage ra Ktb rtreet. aaj,bAlt payed rtreet.
fume MideaaiA. fiiic araen. A ve; ctie.i
lro-rt for fKuntion. Houae fattiit. poa
aeMMoa pltea At onor..
$ . for tn a-room modern bonier
J J Q eac-ej tusace. LUl X. latt
$1,7)0
e.- for bonae. And 4700 lot. 14
CEORGE, & CO.
AAA Fi
RE M4 X
WANTED, TO BUY
WE HATE caafc ruatomer tar w.x to eight
room bouiwia beiaeen li.th and Dub a
uU ( viaduct, aii farm land or azctOi
Arroafe hi Liura cottntr; we bate uaiiF
uail lor kouat. Ian W vactat bouatA
a-TLb ait. BJ&-M4M2 1
N. P. DODGE & CO.
1614 FARNAM ST.
TEN ACRES
WE OFFER for flret time l croa to Wert
HtrrL.iton u. ona sue aogiJi of BetiA.n,
tour-rot n inu ajid outtanfling; rood
land; M.ienctid plaoe lor fcAroen t.r airr;
JirKA. fci-U. JV&V-M4SW m
N. P. DODGE &: CO.
1614 Farnara St.
BARGAINS
Lota near Tih aud ,iirLtrue 4
L. aoutb of Haaaooni ln fci
MajtbA. otiar lfcth t. .
Liaieawortb. near awn aA, AJLii4.... TfcB
Ufc'-fa near Cumirig. t 1 'a i
LincAtur. beiaeen i4tc And S.:b ate...
ttmrouLS ave p. ALotmme Piaot Hi
C'iuio. near Qrl at..- aMOHO ft
Clicooe lota etr BrownaJ Fltt .. Vaotf
FiOLfeEa. E41IT6. FLA'i'a aD BJXjRFa IX
ALL PABTb OF Tiit Ci i V AT WW
FXjCLS
iOiiA S. FREXEER. Opioid P. O.
B Mt M
PARTT lea vi! f elir t.r thta a ttjf thre
iota 4ii Aud L-wicxc. A'lK?. tbree i.aa. Aid
near FAnm. i.ji'; u.ree iota Haruey
a.;MS dial, L.4X iiitAi. A Biard tf 1 rA
buax. LL ii47l t l
FREE bnrnea; orad t-rebt atamp for map
i4 RoaeOua mrmum, fr: viu full luf
oiUia. lx. W. Foru. BouAt.eel, . r
KE MCT
t-RCOM HOX. EE ASD LOT. 3F tiJ.;CAS ;
Urti. 11.. ttE M4fcA 1
FOR FALB OR TRAt'K FOR SMALLER
FrtOr'ERTi' a-rouin modern bouaa abd
at'iercid bam; lot 4iAiUB. Atjt -owne:,
1C4 X. StA
.x at., ni
WQ trade rood li'f lot near TTtb ae
j-'in.nra atA, toretner e-nb H W' or K..ot
. . . . . . , .... ct uir. . n nr ka. ml-
in caan for a riioioe urn to nt.uia rem
6 r,o In Wcat 1 arr.h m distnru rV-nuA
Fwxtos blatA. RE Me U
nrvi-KT.9 and lots n tfl Tarta of crtr:
arre pi iobit and linn Iii.ca Te O W.
Ewvia Ui. tvoon aa. cm oiaa.
ALL about Xortk rakota and wnere ta bur
rood lijd rnAj . oewnpt-'ve foider and
lint ei,t fr; reutt'le ref.reaertacvea
aantec Wtnon A tAimeiiXi. 1 brno.
aar. Farto. X. D RE Jaa
EASiH end tarn neds for baIo fer tba
I tuoa hutr F.a2reed eaaopaAr. R A.
McA lea'.ar. land corrnnl..ta,r Laita
Pacific AiabAUArtera. fmiti, Xeb
R&A3 .
FIXE corttx-e. lauk Franklia Ft., full
eufrtUr lot, a anap at F-.i. for !' a di-va
'UiT trul rejiaira are atartad hkJ eaari.
F. V. VA oad. ii.4 Ii.uxuA F.E Ii At
FPGCIAL bare-tin ta V-room bauae, Bonb
of Hkiianoaa Pirk. at ti Mi. lot aione
w-n-it, am-. ej!ifcj take tulir pa4. F L
t uad. ik-4 Loukaa F.E 4aS St
Fv 'K SALE ecrea ia RichardA:m Oo
XcIl a anao it taken at owe: PS per
Acre caati. Grar7 A Adt'i. Cra . Ma.
RE Mtat lx
rve M
far eottte front n Burt rtreet. bear
Creir-i oc Conxtf
GEOLGK A ODMPAVT.
1 Fart kTi Ptrc
T.E v.x a
ACCOBOAOS FLEA TT A 4a.
OCLDMAJt. AW CwucAa katek.
ACOTiRI-IOX T'Msk TIT r . theklA 11
OiucAeat. MrA A- t. auarx, A.tA aa 114.
aa.
BALK T1AA.
CM AH A Bar Rale Tk Ca. LI MurtA A
ClirEITEkl AID JCRL
ILL kind of crptar w ul rrl"-
pr:-tr.t r at'enod tA i. T. UAl-w,
7B tM uir ena
m
CKIRrODIl A.
I'K FXiT. raoma AA. laJi f iniin rt.
1 41 -
DA All A (i ACAAtEBf.
MORAXL a. L-iAi and Uajrtxr: csaaar to
toimiz Im ttiiA'er,. M.. -i p. rrl
Ait., iv a ia ans A p n.. Acujia. Taea
And Frt, p a Aaananbba V rA- I I a
t iiitiaia aia ara opa a ijatntinerA IT 'A".
ieaaon tu) Far terms ia paruuiari
it., m 7. lil aii K
UKErllAAUCk
VEI5TEK 5 Leeiea Taurine Ca-ieAA. 17A
c'LTi.rnc AU. Write tut uA,. Aat
IN FAMILIES, ktlsa :urj. ait X. JPtb.
M4 Kax
STAKIAR.I Garsmst C'utUMi ColKt
Fanu.m al 4 X
OKTOCTIAEA.
CAFI. T. CORMACJL UT aUrbAck NocAv
i rL a;'8L Mb
JE.WT Hetartna cst-orr. J X. T. LtTe,
LAPAkT ACXVl ATAKT.
O R- RATHjSITX.
Baba. Frtrata aaw
ra.Tni IA. Coa l Matl
cnia is baokkoepinc tA
FOB SEir-TAB.BA.
A LAR.QE and a eli improved larai tA
giai.ton -ouut for rent, o acrea alt
il(..tni a ortb of in ;irc-enierj tA
K C. Fi A.K& A Co.
Ground Floor Be Building.
jfp:
FOB HEIT-M1M CUA1CAI A.
LOT BLE ctore buiidlnr. w-nh Rata a floor,
4Ktb and ( uaui;; Si ; ry ! pnoe;
ulurut oBeTA F. O. WeaA. iiA loux
:a 1 ar 1
FOB SALC-TTHBEB LAHDA.
WE ARE HEAlVl ARTER8 FOR TEL
L 'VA FIXE in r.olt Tauow Pino
Bait. Tbia timber oomjiare larorittr
m -quali tr witb toe Wtu'ja F'ine of Ww
ootiAia aLd MicLufAn. ias All be l :a"d
jtb big a beA X a fir rihA Con, i--ta
and revalue tnionnatioiL. Ferfart bui
LAXrB H'K COX1I.OL AXLi CAS I
LiVER &.Mi AtKlS. avraire i.(MA ta a
B'rter pecutjx.. price Al.ai' per A.
H.uoli ACKL& aAe-"&e i.twe ta tbe quarter
section, price (. Mi per A.
Vl'H' ACRLS. aTerax-e LWH' ta tbe ouaner
secuoT.. iirioe ak.aV Jer A.
t,M ACEL&. areracc i.ii to tbe flUATtrx
aection. price tk.uc per A.
li.mic AiRi.4, f!pruse and Hemlock, a vr- r
t.aiHi to tne quarter aecuon, price CLla
CLRtTf1EI FC'EEFT REFUTE SCRIP
in iKJtre And nmu amount at tbe market
pnoA 2lrenotA f urnmlied. Correapoiid
ciiOfc aoiioted AddraBA
AMEUCaX TIMPER CO..
E. M RrrTAit, AiT, ISariuaa B6x . Porv
land. Ore Mai potx
Ft A DBEASIXO.
L . WALLACE. Taiadtrmlat. fit fl. Uh
ia
FLOBXSTb.
HESS fWOBOOi. KlA
L. HEXLEKSOX. Sonet. 1! Fatsaib A
AXTI-MOXCPOLT GARBAGE CO., cleaaa
OBBrpoola Asa vauitA raaiaTea AArtoura
and dead Aiumala At reditu prloaa, Ad
K. 16ib Tel. 1HA
COLD AAD ALLTEJt FLAF1A4L
CAAHA FLAT1KU CO, Baa B A. Tei. UA
-a.l
LAW AAD C4XLLAJCT10S.
anti ul A FSACa. U lat X At. BA- bid.
KEW a.N O W -ili L" 1 -CH CO. Aat fiaor X. I.
Lite j etUirncj'a AXid ujacaara eear.
a tierfc. A-4
LAWS MOW1UAA.
CaARFEXEIX F. MokAuOr. Utfe B BowarC
LtACAwAMJlkL
C K. H-EFLLN. iu X. lalk St. TeL UCt
M LA
LOAT.
WlilTE lax acrrier oc.j witb blck maraMuc
41A nnafci ; xni Biaiue uji coiiar; it atwn uu
iatr 1 "- eu. Alikmst . vu a ra-
' w aj-otid. jv. r. Lotse, 11" 4 r ATAm.
LOaTT Xiat btb asd Fanuus, srejr ttmiAar
ie ooiiuauuux auier Ana aoia iriiiiuiie
And AlB.nra. WllA ilMUaik KL At. J
r moar imm i al urn to tc ilfiuc aha
receive reward. Loat vataa at
CHAMOIS aAAU bAAT oentaiuiiui ouacnuAd
iitA. ptijdi,! Aba olIkx aiii inat Lia.
at .Ourtxar a cruotxj. MnJi uu Luava
Liborai re a are. Lutl Mm
LOST Ladies' cold WLtcb. FLriu. bttwnea
iiitk atid r arnjB Ana &oirta .n.tha. ate-
aid tor rciuiA ta Aaa oHioa.
Lort-AQax
LOfiT In or rear Bennett a etore, 1 u-ltr
tucDBHA, biaia ana a tuut auA uek ruL
feuitat'ie reaata it reiuiuod to Mr. V. It.
iieinrtt, BiAlA ooc. neuneit a.
L.iarl td x
Mt AACAL.
TAiOA, i. AvXLLT. aoAUA LTUl Biar A
1 e. o. a
V aid TtAeber. AA "Xx tii&AV
is Aova
LETuVckT 1 ORCHESTRA. St4. LA4.
rkTiAKA-T, aaaUD. &. AA Witknall auA
M au X
MAUilCAL.
LlwrOR MA BIT cured ia tAree AarA Far
a iim curat St u poitcriica. m rta tu
tiiuukia Galua AWUIU'A - 44-A.
:i
riE4rAitii.
aefexaora lbattUtta, AiX.1. LOa BaOs. T tuM
-A
Tba Hont A&AraaAry. KoCaAtu Bas. T. ZaE
Aiaea 4k FarwaL. PAAuaa LIA, a-L T. UHA
J
tR GRACE OEEOAJt. AS M. T. LlfA Tai.
L'L&- LA LHP LAIRXt. 201 K arnaik t,U
M jtr; six
PATEAIA.
Af i CC'WGELL Xe fee vrjees euoeeAafuL
PATEXTS Sxts A Co.. OaBAse, NeA L
luUA pa. act book tree. Tel. ISA
Ai-i. Xlz
FiWIBAAkAAA
EAGLE Loaa OSa. TbelAkbln, aosatznse'aU
41. . aXi bun inaa o-r,(ia 1 a I Uw Lmufua
-aa
MvkTHAID AID TirCWUIllA
A C AX. AAXT A ecLoeL m X. X. LlIa
I f B BuaunaaB At tbortbAA4 CoiiecA iarra
1 71aatar
ATA HACK.
CM. Taa itur- Ca. Farm. Tela Ike
STABBEBIA6 ASD TATT EBUO.
CVrlUJ- Jlia Vkux-bA. 3 FAanre ! 'a.
I
TKKKT BIOAAKI.
CtT RATE railr.-wj uif.i --errnor
P. H I-A..B.B. IM Fa'-bab Ptxe
FHLnCltl.
GATE CTTT. 17S5 m Mat ava TeL FSTTa
WAATCD T BOBB9W.
WASTEO-To boTpw f to S at T per
eer.t on r"od fn"k Omi ha rer tj proa
anj . aariarjtr aniiiA Aduxtaa T A.
M-d
B,B (O on lhrr 3ca Jarm. a ',) im-jTrw-ed
Afia:-Mi T 4X. Be J N4
rvllWTKk AOTItC-
Sbeuld be reAd I' A ILT 1 f a U intereBteA.
aa toAire nua oot-ui at axr tune.
F:eut, maL fot tbe a t a ';ui.f Cuto
ber i:. lAJk a ul txoae FKoMF'J LI ui
rue, at ttie vreK-rai 1 ufU'S.i a toiia.
1 ArtCLLS-POfci AlAlle tjo w boar
earlier tban tuanitc ud aiit'Ws beifa.
I'artiela-l'iwn kiji foi Gcruiauj cloae At
i p, m. Kwiii.
t i oreura Ptavloii lu ll bour i'r tnaa !
cioema utue tUint Imu iui tliat e-i- j
pienu.iA;T Mkils 2i.ir Luro;c ia Certrei j
AaaeruA ' ia Cuiun. t ioaf we Lour latur at
1 ojr-n Stauon-i ;
TeaaaatlaBiar Maila. I
SATl RriAT Al 1 a- xu. for LXLG1VM du
rect. per a. 4utt ib.nu miHti aam Or ui- ;
rat usi "p'r a a Leviar'O ; at a m
tku;4ln a:ury , a. m i I 1 E.'L'.'Pa
iff 1 a. LuCk-niA via i'Dwuni-kt. at '
L::;Hi p. m. lor fcK.oTL.AXj.' uiretv. per a
a. Arioria tmafl murl lt directed A
A Aauna".
FRIXTED MATTER. ETC -Tbir n?'E.na-r
taAta Irir.ted Mailer. '. unitrui) F'b4"
a?id Sanrpier lor 'tbu.' imiy. 4 ne
aame tat of bi,i sukt.er for otbtsr parta
of Europe aiu no: tt amit tr Una amp
vtlm pocia:.!v a.rftt-2 y bt-r.
After the clowr.x of tne iiiTiTner:tarr 1
Tratiaat.iar ur iMaiia i.kmed ktt-ie. aooj-:
tioiiAi SuppitUiextArp luua ara otied oa
tbe piert, W viie Amerirao. Enarjart.
Frenrn and Oerrnan rtrt xne-ra and reuiaia
open unui a itbin Itn M.uLe of tbe bour
of tialiiTuc of Heartier.
Mails far frewla. a a Catf-al Aaaeelra.
Weat I a lea. Etc.
FRIIVAT At f:B A m. for XEVrrOt-xr-LaXTi.
jn-r a. a KoRAilnd; at L ra. for
BARBAlioS and Nt.r.liiEKX i RAZiL.
per a a SoOrkjcnaf. v.a Fare. M1-1 rfum
tnd C-Ara; at li m. fr TtCA'JAX, jj
. a l.i taa toAd null he diroiia "'j-r
a. A 1 jomo' t ; at li aa lawppieznentArr
p. m-i lor BAHAMAS, per a. a.
aU.uuapa s.ail for o uki. u uazno and ran.
liaro isuat be oiretrtoa "pt3 A a aWa
ua'i. at A.K p. m for EERMVL'A,
lr rlflamer from Haul l a
S.4.TVR1IAY Xt a a (fOpTnemrmAT
" in ik 1 V'ii 1 j L i. rtACAO
And ViSKiLLA. per a a Pbliapeipbia
4Bia.il for fiajk Am3 Ctxtatna inuvt
! dutweaed "itt t a. Fbiu.0';.pba '1 ut
:' a m '.t.pjiimfi.ii.rj k mfjr
fC'P.tvxe ikLANL Jamaica, aava-
X1LLA and CABTAGEXA, per a a A-,e
oaaii for Cue a Kja n.uai tt cir" ad
'per A A Ai.-ne ; at 10 A m fot :rEt
lr A a Morro v'amli. via Havana- fcl
.I'JKi a. m niupjileroer.taTT ri .An a m 1
fnr 1XAGT.-A. .UJT1 And EA-VTA
MARTA. pt-r a A ..iLrondack ; at L . n
in. for CUBA, prr a a. Curupba. ria
AiBTASA. .
Metis rraar4r4 OTerlaad, Etc.. Ke-e-eat
Inanirii
CTEA-Va FiortdA cloaes at lhi offlo
"i 1 'r. iT-i'i inuTKitr, At fi, .at k m.
"tbe ronnecUt.c mau out tiere on
WtBeaaa and Satnrdaj-a rla TanciiA
s,n4 on U:.il.,.. . r . '. J aaiJIO.
MEJUOQ ClTX-OveriaeMU unieaa anertaiiT
tionam tor oiFpatch 1 T aieatner. ekieea
At Uus ofiiua aail, eAcept tunoar at 1 At
And ii .an p, nv
B-T. And tbenoe T atoaxtier, cloaes at Uris
efHoa Aailr at (:Bi p. m. ccTincunr rnus
lire?aT!e'eIT AnKi'- ZT.
t v aUNixner. rkmea At f . e T 'rTVT
r. m twurr Taeaaar
UQUELCiX Br rail ta Rootle ..a .1
byeteAiner. Uoeea at tma offioa fiafir At
E U-rT0 CORTEZ at OUATE---Kr
rial to Xew OrieaiA and
ttnce tor runr. cioeea at ttus o
oallr. exoept Pur.dnr. at C:M P- m. kd
' W A A. Snr.dk v. at 11 n Z tfi
V" nucSaea" lVt,
CYT.AliCA-By r,ui to xat Orleans. an((
Oalir, ex-pt Sunds.. V fl dT. aS
ke?t fss,"- ctoM
-ituaX At I p. m.
'raaaaavrtAe Maila.
EAWA1I-.;rAPAN- CHINA and apectur
T"-'- PHILLiHFJNii
Tier I. a tranapart. ' -i.at.au
C&aiV'x? AL' -AH
--A wa-ae A BIBU; ( T a- -wje, ,
"f" Oftooer aiUuairA foV
eapatcb per A a Empreas ,f Jaila
Merchandise for r. poetaj Jiei
tbaxittial cannol be iorw ardediia CAb-
OilXA And JAFAX. via Sea I tie, r-.ooo bera
eailr Al l. v n up to Ootor Ijk to
crowva, fte o-eraf-fc p-r a. a. Toea Vara
Ci ISA and JAPAN, via TacomA. T.at.
in dA-(y at . p m. up to Ootooor
11. Incmatre. for CtApAUJi ptr a. a.
HAWAII via Ben Franrlimo. close br.
CriJL n t.p to Xe.be c i
fjluarre for oeoiiatrk) pr a a AjatneTa
HAWAII JAFAX. CifcXA ai nTiL-a
P1XE IPLAXT.S via fan Ft,1CS
l-era dai.y at t. p m up to XoveB.ber
t. incluAve. fr AeepatcA tr v '
America Mai A "
Et'e'TRALlA itxnent Weat ' FIJI t ct
AXCS And XEW ALEIiVIa. Vail
ciouver aid Victeiia. B C, oloae bera
tuilr At 4 Mi p. th. up to Xoveunu-r H. tL
r.uav for eeej.atcb r a a Aorar1
XEW ZE-4 LA NI, A t'FTRAUA teAveet
Aelli. SEW CALEIhjMa, mi ti.
AJOA aruS HATWaU. m Baa F-ranciasa
Cjoae bre ui at iJlu p. in. up to Xw-en-iher
I 4. icUtajvA for ae;iau b per a.
A t-obiHnA f tb CuiiArd eueamer cat
rrmf tb Brituth snail it Xew Zealand
Coea not Arrive m una to connect a i.k
t-bis ueasiaucb. extra Bikfla ciowna at 1 An
A ra . lAaa and Ac p. m . guxuiiyk
at IK' A TO-. A. Be. Abd L p. TO A ill
enadc tip end forwareed until tbe at
r.vai .f tbe CaurJ r-etese?)
TAHITI and MAitwl LSAS 1SLAXTS
tk Sas FTancaaoo. uar bre oaur at
tM p. an. ur to Xoeen.tieT jt, iiiciuA
for OcFjik-tcb per a a Mfc.vip.aa.
XC'TE "t t.sras otnerwiae a aqriannd. West
Australia as fora-kraed ia E-rtoe: ai.
Xew Z4A.lao4 and Pi-.rj;,iue Inlands ,s
San Praneiaoe tbe ru)( aeat routes Prill,
li'pmea ejaciailr ad4riaed -via CaxaeA
c "via Europe" mui tie fuilT pwpaio at
tbe foren ri'.ea HawtJj ta lorwardad
via Sao Irar-ceoo exuua.'va2r.
TTkfiepacine mails are lorwarded ta port
of akjlu.j da-iiy and tbe aroeduie of
ciue1:i is AJ-rAi-rea on the p.'vsuR ptior
of tbeir unictks-rvpted overland tranirt.
(F-rti'trred xuaJ cioaie At p in. xtre-
COFX EXIT'S TAN crTT. Pmarte
p-iw"!"' Xew T'Tk V T rvv Tf. WW.
IA1LBOAD 1TME CARD.
tklOA ATA 1IO A I4TH AAD MABCT.
HlLiFFIXE lauAXITvia fiTa Ptin.
ir?' .'212." - 4 t,
' v. uin k.1, A 1 1 V J klnJ A Trap
rniwaea CeatraL
Ltava Arrive
O. if era Frpreaa a TJ aa a aJ pa
C'f ItAf A Un.TtpiM tk
St F-aai Lin.iiea slita Ai.wtaiB
M.rnea;aa A Sv Fa mi
Eiprtas A 7 Aa LH :3 pa
Ct,x:kro lK-kl ji Ji aa
Cbjcaco Expreax. Alt-E Am
Ckbeis Area I W est era Br. Ca.
1(1 F L-odre Expreaa AiXia
lul Ft. Toaae F tiaa -a A. 4. pa -
T Fv I-ce Li jiraas.. aU -S Aa
ICS Ft 1'octo EAi'naa . klavpia
CkleeuBe A lenkaealrrA
"Tbe XortAeeatem Line."
Fast CtucAxo. .. itata aTeaa
MaiI 4iaj.B t IJ axa
Lvaa! 101. a C:lr ... a 1 mi aiii AtA a
I).rti At Paul a 'lit aa a ai .ai
I'Hi jtt .hkrin.... al uaaa all Ju pa
Linwtad O.Kka" -a I .ii pa a I li an,
Louai CA--rt.ii ....a p:n a I aa.
i i-at CLuato. ... i pa 1 I a )
r tat Ft IauL.: a Lis pta AtJia
Past Mail ll pa
Local fctoux Clr fe I pa A t an aa
Xurlolx a Booee'.aej... .a ' & aa all' S aa
Lincoln A Loof ttae..k T J a a la X, kx
LvohJ CtiOkfu L At aa
W aVaab,
St Loua vt ntiati Rs II"
LiutiM .a 1 ia pa ttJIaa
ft Lt.ik LaraL CWaa-
ci Lv,-a . A li aja aU .31 la
IIIUAID T1BB CABAX
C A are s a. Barlt
lata
a A rartAa,
EAST.
n 'tirH!!fM L t A a
rtlrup l-i tatt Local a
C'tucf ro Exjiri-a Ii
l-e ki;r.a Li;'"r ...a
(.'l ki Faet LAlttaa a
W LFT
I'i am lie ia
7 w a ia elk pa
.2 ih am a I A pie
4 r b 1 .4- a at
I Ac pxa A l.S pa
T Ar aa a T-3 aa
JP.ocAt Mourtaia L'l -a
LAnoolA A'. -jir;na
I'l-rtr. 1'uelua ana
Wen
Tta CaLTo-i ia
OkiabniXia F.r
1 Afa a 1 af pa
and
1 .11 pra
A1 pa
I a taa FaelAr.
Overim Limiked -A
Ybe Full Mfcii
C h-.f .riuk L-vlTl-af A
J"litT l'.I'' -
Laraere Liima
Tl Auai.uc Eifcireee...
T. t e t'oi -raa S;ail.. l
'bit'Ar frjwifcj
Lir-roiti. Bekt"ioe V
Svr;miabur E praaa b
Scir.t i'lk'.'.e Local a
Grejid liuand Local t
(kkraaA MUwaaAe
Cl.lfb.fO l'k.4T-' "X
Ctuc-are Faet Atprana..a
C'l.if.' Littiiieti a
Lwa AK ioea 1 rrwav a
Mtaeeari PaeiAe.
ft. Loui Lxn.-a a.1
t 41 am ill 1 a
a -a pa
tl pe
mi pa
-A I W pa
a ; . 'M a a
T:TP kro tt aa
till a a
4 r pnT t r
I ai ara a a Ii- J ra
i M pro b I 71 Aa
at AL. PaeL
T. 4 ara All .1 pa
aS pa A .Ati pm
A 'i pra a :h aa
! Aaa A an pt
ti I atn a 13 pa
mi pa a 4.U, aoi
aw 4. A At
WEBTEB DEPOT ASIH At At llTK
(kieasA At. Peek, Uaraaaik A
oasas.
Leatre Amu
Tatr. C:r Pujiwrper .A i.A aa a I. If pm
Sioux Cfty PKaaei.frt. k : ii' pro aU S aa
Oakland Lock! -bkeipa ktttam
1 Airara AarthaieaserSA Arkraaka
aa a I kaikf WilklkA
Lju: k HUlA Iwadwopa.
LrtoA. Hot S;-nict. a !'! pa A dfijra
VV ortatin, Caajta and
lir.uria w Sa) .a e .( pa
Laitur Tk. Ia-id
t itv supf-rioT . GrnrvA
loi ter i.r.i 5' e i b IT r A l.V 3"a
Mkaaaarl reel Ac.
Xenraaka Loxwl YiA
Utcis!4 'W ater b I OK pin I('.3 a-B
BIRLIAOTOX f TATltr 4Mh at MAAOV
t Alcaca. Bartlaataa at Batacr- .
Lea-. A-r 1 e
Chicare Fpeoial ;t:lm al.Tif. aa
t'hioi xo v ffufvled x..a I mh pro a " .41 aa
Cbiraro Lova am tl3 -1- pa
Ctecar" JAaj;ed ....... -k A pro 7 41 pa
Faat Wall - L pa
Avaeeaa Cttr. - 4eaeph k rwasaril
Bltfk.
Kaneaa Cirr tu,j- Ex ...a rvn
St. Louis lli fii a i5 pa
Ku.aiA Clip Sifil El..t 4i-j.ro
Barllaslaa A Mtaaaert 3.i-i
Wvtnore, leatrtoe tnfl
Ljriw.lti . a f :W ara
Xetraka Lxjirees a kie m
Tei!vtr IJa-iit-d a t lu pro
Blerk H. Ill- and Fuiret
Sound Expj--?i all:16 pm
a Ci? pra
aZ; am
a C.JC ia
Tirnj pre
a i n
A -4i. aa
a 1:18 pm
A t :1" pa
A laA ara
a kJ3 Ant
Caleraso V ent.tuia
ner
Lirvooin Fkt Mail b Li! pa
Fort Crook tnd ratta-
moot A -- T ! tm
Ikullrwe A PAoitie ct. .a pra
Bt:lievue A F'auixic Jt-t.a . ua
a DOt. t' Iifci'v xorpt Pun5iv d rniljr
exoept 6u:dk. e Lseilr exceia AloBdar-
COVEBIkfilT AMTIC KS,
FKOPCSAIJ? FOR BEEF ASD MITTX.
ufiioe ol i.'ia f t.x.miiiiHBr . CiznaLa.
Xe.A, tK'totHr kt. liS. SeAld proposals, ta
jrpioai, a ill tie reuervea riere unui iJ.
0 1 iook a. rn. rtitriJ rtandhtd time. X
vemter i-4. int. ana tin j.utujcly cipened
for f urmtiLinr .Bfb freu beef and mattea
aa mar t reuulred ne SulKurMicf de
partnient. L. A . at OmbltiL,, Xfli.. Fort
Crook. Sett, Fort 4es Mcoam. la, Jefler
eon Bkrravks JCo.. Fort lwctrii,
Kea Lorai H Rfwta. Ark.. SmWaiA
Neb, Reno. O. tUixy, km, . ilolnnenti.
Xeb and fiili O 1 dumut aix eaoeuia
otmrmenuing Jaauarr x. IHiA. FTiVAWis
will Aiu tie iwmvrt .antJ.lti u A' A aa.
roounttua ruuidard unit, al Fort aUbi.uariiu
and until U e -Hk k A to., -central etaauard
time, at Forts Crook And lea Muteea,
Jefltiraoa BarrAcks. Fona LnarenoortA.
1 orBA ii- I.ootA Nic.bra.ra finn, RUey And
Siil and -opened at ports br -taecta oan
mmaariea. ear.h iteivu:ir ptipoaek tar l.ia
cii pot! ouy. TojKiaala wul rise toe aw-.
ff, ved Maunx jiru at tl.Ki tiCjer aul'
deliver fresti peef or tnur.on te-JEpera- .
lure not g-reatT thui T Ovc:?c Fskren
bet 1 Tiforeaa ooa 1uriubid on appViratsion
bera tr to ,-ooraiiwtrv at jio4 a-.t-bonxd
10 i5en prripoealA T". 8. rtmna 1n rujbt
to rjct arr or all prop.uuls or Ar.r purt "
trmreof. Fjivelopns ebcvld tie o.arked
'prtirial for Fredi Bef end Mutton."
and adareasfid la tinJrs a-ia or c i
Karp at p'wt aatbnriid to roceaao tropoe
ais. W. H. BaA Maor. liimaindkry,
Cintl Con-imiwano. CJ-ia Z;-2Zt3i. . .
FROPOSAL8 for FTBSirTEXCE TORE3.
ftic PurcbfcSina; CoinroiatiArv, 4'. B.
Armv. .'m-mba. Xeb.. Octobrr Ti. 1H.
Sealed jJ-i-Txnikja. out. .'tart to ttie tiwual rm
diuons. wau tie rnf-eived at O.is ofboe euittl
1 ocim k a m.. Xooember L l'ul, at wh.ch
time and iaa '.tier aul be pnoiirir etne
for fuixit-binx autiiuKtoiiie untsu f -iLoa-A;
Bkoon. mufkj, cAr.nt-d ro -ds, eve. Frferrnc
a 111 be riven to articles of 6owielie produc
tion. Fiaj A tiroKMiAls and KpeSretinria
nn be oiiteiried at this .ofEoA W. H.
BEAK. FurcLasdnr CoauraKarr
(X IT-JtwSOCT-X
LEGAL AOUC E
XOTJCE TO BIDDERS. . .
KeAled bids will he : ved at tie elftre
rf aoore-arr f state tin kt.tii 1J e'eilok scan
of MonOAr. XAvarcber zud. 1 iua. lor tbe
erection of a I'tidin tt.d ice bouae at taa
Inrutuia for Faebie Minded V oulh at
Leairvoe aiao a cojnniMnArry r-tdioina: an
one rraaate ter A and S Heat at Oren
Inland. JkebrackA Aa oer piaca And paci- ,
n'AUons on fcie in Oie t.fhoa .of aacretarr
f atatA Tbe oekrd reserves tbe rxtl La
reject arr and a 1 iiiaa
Viaur(t. ay. Atuni
SecretArr 'f Board.
OBd. liitm.
THIKK HIM VETERAN ROGUE
Fall kVrlleve Frssk Beaesep Aa Ex
pert Baaalasr Baaat 'AArter",
Well AiBsaB MeiA.
TYaJ.k F.ooTirv. as old, oBtOiOer a ba ia
wanted y tbe ptV- for tbe aJlere cm.
miBBicm of suwrfui petit crtroea, war ar
rested Wednoadar tr tt South OsiAbA
police. Rkiwt a aj brourbt to OmAbA t r
Iiebectrr Tootiahue And was arreifinni be
fore Judce BcrkA. Tbe wCifie cbA-'xe Lied
Sa-aiiiFt. Una waa tbe all red 11elt Of a
pair of aboe and a Eat all t xrued at S&
from tbe rooniitis bouse conducted Xy Xok
MarnelL at SeventoenuU And Grace streets.
June IS. He j.ieaded Tl-tr t tba cbArre
and was truta ta ttry dapk la JtlL
L'-r.iA Li tncAroeraticio tbe pulios believe
vbr A'.le to Tastes Aeveral roomibC
bouae ttiefta on tlMAr sua Tbe police have
lose known Rosiiey as A profeesMsnAl roaau
li,r Lousa worker. His aXierod rjaleaa As
to rent A room At some repD tenia roumtur
boute and. after loAftnf tnerc fur A tew
lucbtA ratisfctA tbe 1 lct Atid at'p out.
Tbe polio Lave roaaaa As believe tbat
Rootier is tbe man a-ante lur aorkir Ala
ak-TtiS at eeveral roominc bsuaei in Omaha
ever a xncmtb acq. at wbicb ttaie ooi.fcdoi
a.',e clotLii. and a L'Rle tnor-ey. wUcb eti
f.Htica treta ar.ber rooanera. was ec-tir-.
AFTER WORE MEN FOR KAVY
I acle Aaaa Will Bewpeat katal Bta
crwttlAK Alalia a la, OaaaAua
Seat Meettav ' '
Tbe luMtsi aLicA Las (aUoaed tbe V
" riir f ui tm-t'ltaa 3.uatnueAts la Omasa
i'ir tbe I'tutad States ns vy baa atm. titled
tbe N k vy aupbruaru to reaaae rw-ruiUa
for Uiai brasuA f tbe anvt ta tma ally.
A rarruitii4r station wJI be 4pex,e bere
X 01 en. Lite 1. to oontinue for 04A week or
poaett.:r loiter. (A Alia prosTeaa cf el-llKt-xhb'j
toaP' w errant. Tboe as aj tirrAt
bead for recruits tor tbe Ak Vkl aervtoA
CWTuC te tbe increaaed susAtier ot tirw war
ktips kbitrt-y xmi.r tlo ruaxjoisuor.. TLs
ar-te la nr&rdad as terr A:tract. for
ui auea Arsfei tbe L(ra ri it end C
an tii re ai AAndant .i.portoi.iMte for
aaranooBanit ' Tae tcna t e-i.liaiarsit a
far tAro jura
1

xml | txt