OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, October 13, 1908, Image 3

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1908-10-13/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

--; "i
-i lr'M,,TV(;KW,Nn(T,()lr! ',,,"t " "'' ' "' '"""'
"(Ji'vnoN oV I'lMII.IO i'.ANIM "' ,,lv"1 "' llMtlrr mill .icilniit iln
iilUIINT III-' llli: I.VI'i:illOII, In tlm uimiiliilnl lllnl hmnln i.. u,..
. - ,r.r - - n"jr."-trr?r,Ti
MILLS ADDITION LOTS
are Advancing in Value
,; I'lilJMIi.M ami iimiiy 'iiiiiiiii, iiikkdiviiik Ilin Im.iiiIh of nml
l',,. N heii'l.y lll'l !'" illnniiy miw kUllii): IikIwikii plain
i, W,.1,. .,:j-im.i,;,rw.li7; "- ",,f '" r "
XII till II i Mil' HIIIIH" MlTl'llH '""' n ""'" '"' " ll)
illllllllttlll fill llllltllllllll lllllllH 'I III I M MM Ml It IK KCHIll IiV I M 1 , 1 1
,,l Iln III! nf .llllie 17. H'llS lilllllll III Dili Ctfiilni; lli.illll. i,i
i,;:Ml::Vi1,:;:..:T,:;,v:,v!;:-i''7"';'7i
kr Hi fiillt.wli.it il-nnlhi'il IiiihIh I'IiIiIIhIimI In Kliiimuli rniini, hiiiIi.
I. itlnli uf Dii'r.iin, nml hv Ilin nf Our,. in, liy nnler (if lint linn
,,h kiiiIi uf hhIiI liiiilx iinIimh., (,.,,. n.,1,,,,,1 J,,,!,,,, , ,, riiuni
- '',.l,,l"r.,..n.,,!lA,...t,'".,,,,.,,lli-.H.II III. III.. II... Jmllil.il
n mil nun .win win iniiwii, ie i -
Ill llllininil .1, will li.U"" ""'" ""-, hi up i unit' til ill.lilH'l
lii i III. 'in. till llli. lei Hut pull I, 111. IK, wlilili iii il- l iii.ilni turn
IMIIIIB III lilt IIIiIiIIhIii l) fu Hi llltIH
nlV.1 Wll'kll, llllllllll'IM Ini: mi Iln. Jml
.III) Ilf Oll.ll II. IK, mill I Inline, im
III.. I ..III (III) III NllM'lllltl'l, I 'MM
I'luiici: hvanh.
I l-l'i Allium-) I. n I'liilnllfT
,tl Iiiun uf Iln I'iiIImI HIM.' iiii
kin i iinninel .i, lu.m, mil
lin. I In Will).'. I l "Illiy, 1 1 1 1 1 1 --.
I i lllllll II. I "I. ll". I US, I'.IIK,
I nil. il HI III h l.iiii.l illll.i. nl
kl rt II u.iii, iuii ... mh ...'ini; i
Mil K I'1"1 "" I"'""1'! Mill In'
linil In null, in imi.lttt' nil)
uIuiIimt iimlcr liny ni-ltlnini'iii
tilp.lt lull lil'K.IH HILT Alll'.llnl J.I,
mi. prim rtii nur -".
nil mull m tlli'tii.tiit nr o. iiiiii
In I.. i' fin hlilil. 'ii
hiii tin ( i rriu. linn .Mi'iiniiiii
un h. ii h ' ";. ;ia
l in n iu;.N.Ni; r r. i-nmniii-
hn r iieneiiu i.n. mi wniiu.
Jl SHI I i: WII.WI.N, AMIIlK
hi Iiii) of Hi ' llili'tlw.
SI MMONH.
Lull I null ill III.' HI II to nl Oil'
In iiml lot Kl.ilillilli Ciilllil)
but i I' IImi'.H" I'li.lnllrT, IM-
I llni:r lii'li'inliuil Suiit-
ilHiinl I'. llniU'.H, Hi li'lnliilil
ft- nmiin nf Iln' Hint" nl OrKitl
nti In nli) rllll'il t'l niier
Liiiiliillit lid it iiKtilimt )i.il III I In.
nlllli il milt nil nr nnforn Mm
tl.ii nf N.m liil.er, Ili'lN, I.eliiK
luii ilin iti-ai rlli.'il Iii Hi" oritur
,i inililliatli.il nf IliU Miilliinniia,
nrt imlilluitlnii nf ulilili Im'Iiii;
hnlu Ilin -ml iluy nl Oitnlier.
.iimI If ton lull in uiiiMir, fni
Hi in if. Ilm I'laltlllfT Hill l.iil)
L limit fur tin. Irll.f ili'lillilnli il
.NOTH'I! Ol' I'ltOI'IIKUl IIAII.N.
NIOV III' MVIII hlltl.in.
Nnll.it In liinli) I'.lwni iiml Iln
('nliilil.ill Ciilllil of Ilin I'll) nt KIiiiii
nlli I'iiIIh, ill ! ma II i kn ii. nl in ii
li'inl itlli ulri'i't fioiii ii imliil :t't fni
Himlli CI ili'Kni'H 4 lulu I! nf tin
miilllieimti'lly ini hit nf till, k I U I lo
I Int ill) limit, ii illuliiiitii nf 'Ji'tl ft I
'I'll llo mi It Mill Im IIiiiuhiii) In H t
niiiiliili. it ntrl. nf I'.in.niit l.fliiiinhn:
to I.' II ll.nr).
Tin illy I'lii'.lin i r li.ni nini)eil
lllnl tliiltiil llm nii.iii i i.litinlini
nml tlli'il Ilin ii.it niiiliiliiliu: an. Ii
pliil nml mii(it), Ullli llm I'nllii.
JllilUe, Hlilil li'lmlt In Ini; H.'ilUfllt-
lory to llm Common Coiiinil, nnilni
In lifti'liy kIvi'ii tli.it nt tin' ii'i;iil.ii
mi't'lllnC of tin. Cniiiiuoii ('mini II mi
Mnmlfi) fVi'iiliiK. Oitnlier Hull, l!.HS,
mi or.lliimn.t w III In u.li.ili.l emlinil)
IliK mull ri'imit ninl wllliln DM iIidn
tlieieuftir iiiinilfiM Mill Im tippnlnt
i it In iiiii.Ii. Ilin iIiiiimh.im, if an).
In null) .mm r, I'. II lit im
i. i. i:vn r,
1 IK I'nll.i' J.nli;.'
SUM I HUM "I.OUMMi I nil W II I..' HI III I'lll si Nil i T
llli OCI.lt Mill SI IIIIS l.lCMNf. in I ( liMMtll'l s
IIH.AI.s, SI III. K (.ll. (;il(l .SIISI (-(l
When blocks in Milla Addition were offered
at bargain (iHcch u number of flhrowd invefl
tors bouKht; flinco that time values have
increased materially.
These Lots arc Bargain Buys
at present prices, and there is every reason
to anticipate an advance in prices. Remem
ber these lots arc FIFTY feet in width and
ONE IIUNDKED AND TWENTY FEET
deep more than double the area of most
town lots offered to investors. '
FRANK IRA WHITE
CAPT. O. C. APPLEGATE
FKANK WARD
Land Salesmen.
Office on Fifth Street
v:-v-:'4::.... s4s44s4444s2
luppose You Have
lotm that iuite (I) a coat an inch
liter or longer, (2) a collar higher or
rer, or (3) thouldeii ttaitowcr or wider
the nieaiurrtncntt of itandatd lie
tady-to-wear," ready-mndc clothing
can iccuic complete tatiifaction only
having
)ur Clothes Made to Order.
exclunvc local irptesentativc of luj.
Price c Co., Chicago'i farnout mei-
tnt tailor i, wc nic able to furniih you the
fiacit clothes to your incaiuic for
kcli less than a small tailor would have
chaige.
Choice of 500 Fabrics
the latest and most exclusive patterns, and 28 otiflin.il fashion i
tas. Examine particularly cloth Nos. 4839, 4866 ami have us
le your measure early. '
SntfltOriUITl, Geo. W. McLane. Prop
.mite
t ' i MPM.WIt
VIF7 WH
s Mil. I.. M IIMIIIIt I.WII
I UK s,:.
I Ml lilt lllllll. Ill f.-l'l Of llli" HIIW
lllnl.il. Maw .Mill iiii.i.II) (hi Ml)
lIllillKlillll fill, Iiml I lilKH lllll. Illll.'l).
lllKI'.IIIK VtllKIIIIH, lllll HI', Iltlll lllll IICHH
tnlil. Iii' Ni'U iilmilliK milt, iiml-
lllll I'll. U.I .III, l.llllll lllIIOl'l IIMI-
i'lilin'r Nf HIiIiikI.i mill, (iiinrlt)
Jm.miim lli'tuntn I'lulit nml Inn thou
h mil iliilliim wnrlli nf liimli.tr mi liiin.l
I'lmilliK .Mill, Huw .Mill, lr)liiK IIiiiihh
lllilik t Ilium-, ('(ink llnum', nml otlml
liull. linen iii" nil K'mmI liiillilli.i'.a 'I'll l
iioity In nil. iiilitl In llm lii'.itt of
In' Ul.imulli lirlxiitlnii I'lojnt, nl. it
H Imiiii-il iiml ii it mll.l mi. i ki t fur
iln- liiiiilnr 'Iln' i'nllii' tuiiii'tt) In
nfli-riil fur ii hIiiiiI tlliin Im IIJ.I.MMll
II Ik mull) hiiiIIi ti,n,.ii(l I'.ir full
liifortii.itlnii , nr willf,
i: i: men. Mi-rriii. un-Kou.
u.-.mi Acitcs i iti.i:.
'I li I .utci-f l(I. cnmimtiy dan ZSOO
in iik of luml iimliT lli) Allium illtcli
timi it uin Rivu m:wr ntci: rm
on.) i nr. 'Ilili lnilu.l"H tin) uj of
I nix in nn nun wnicr. 1110 rcnicr inusi
rlnir nml titaic tlm I a ml In culutlva
tlmi. Tin) ri'iit.T r.'.'tit till tlio croim
but wo resurio tlnj rlclil to imat.ire
tllU KtUlllllf.
Tin- ljikiil.lt- (.'iimuin)-,
J. 1'rnnk A.Iaina, Maunder,
M.'rrll!, On-Kon.
I'r llmliinr) wink on Ilin iinv. C.ifl
I i.iiki . Hmi I'ruiirUro a fiimoiiH iu-:i-
ttllli' ll-HOrl, Will. Il In llt'KlllMll III ll
lllll. ! Illf Kll in inn iIiIi.i)imI Ii) llli'.
linn Im')'iiii 'Iln- iniitniit for tlin n
ImiIIiIIiii; wim kIkiii'iI Ii) Ciiiiii.i I.
Mi inn. ifttfin.iiiim: tin-Hull.. I'Ktiiit-
nml tin San I'riitii'lm u Iti'lmllillliK
t'niiii'iiiii Tin- I'Htlliuit.'.l lot! Ih
II. !'.'
tn.lii tin- uriiis of Ilin i iilitrtirV
i i .'itililliiK iiiiihi Im nml) fur nccn
. inn i in llti' luotilliH Apflli ntloti
I uk Im ' ii iiiiulc lo tl i' Hiiiit'i l(ir for
lii'iiiii' iiiii In M. ml inikH In Ilif tii'.ir
lt) Sipiii i.imr) TIiIm kI.imi' will li
UHi'il In tlii iiiiihIi in linn nf tin Inillil
I uk Tin- im'w IiiiII.IIiik Mill bf arilil
ii'i.ii'iill nn liii.io)itiiniit tiniii tlm
nltl o.ii' 'Ilif Ural Hlnry nf tin' utriic-
it will In- on tin- ilrl.'uuy iiIoiik
Iln i 'Iff w lilli' ii liiim.in.'iit nml milt
I ii in. ii. will . llm: I., tlm i lift. fmliiR
l.i in mi
; -
Ii In i.-iHl.r to In' a pi-rfcit lii.l)
Minn II Ih Iii look till' i.irt ulicli
iimiuliii; i urn olf tin- ml.
nir 1.1'iiw.
Iln'.cl with gvit) tiling now, illnlnR
routu kltclirn, clKlit riKinm, parlor;
Ilin) iuitr(iiiai;i', fvoilliiK from ISO In
'JUU ilall). Iii'inlro ut Hotel DnrrlB,
Dnrrli. Cullfornln. 8-Dtf
SO'IK i: Kilt I'l III.IC.VIION.
HcjmiUii. nl nf iln- IntiTlnr, I S
l.mnl Olfli.' nt ljik'li. Ori'Kon.
(litnln-r i. IJmih
Not In- In In-ill) kIm n Mint llirlnrt
II M. l.aiif, of Klmmitli I'iiIIh, On,"
Him, wlio, on Si'it lO, l!)0S, mailf
'IlmliiT nml Htnno Aiillrntlnn, Nn.
niCL', fnr W'iSW'i. Section 32, Tp.
7 H . It si:. V M . Inn fllcl no
tlio nf liiti'iitlnii to iniiku l'lnnl I'rouf
lo ttniiilillHli i Inlm to tlie Inn.l nbovu
ileHi rlueil. Iii'lore I'tiiint) Clerk of
Ivlmiiutli Count), ut liln olllcn nt
Klnmntti I'iilln. UreKuu, on Ilin '.'2.I
III) Of ll.Tl'tlllier. T..0S.
Cliiltnmit tiMiii.'S nn wltnriinw
(i V. MrUuip. .Mar) II. .McLano,
.I S MIIU, i: II. Law n lire, nil of
Klmiiiitli, I'nllii, UrcRon.
J. N. WATSON.
IO-i: Itvslnur
4
!
t
t Having up-to-dote oiano
trucks wc Lollclt your
' fine piano moving Barn 873
if KENYON S GRIMES, PROPRIETORS
: ::::-: 4c44s444o4o
Heavy Frclijlitlntj a Specialty. Baggage Orders Are
Given Prompt Attention
0. K. Transfer Sc Storage
Company
Office S71
PHONES
::':':. , wrw-4wwi
I Save Time d Money
By Arranging Your Railroad Trips and
I Securing Tickets at KLAMATH FALLS.
I Eastern Trips Arranged
t Over shortest routes equipped with through
X Pullman and Tourist Sleepers, Dining and
Chair Cars.
Tickets Sold at Lowest Rates I
Baggage checked through to Destination,
Sleeping Car Berths Reserved.
?.
?.
-CALL ON OR WRITE-
MITIL'i: roll I'l'III.ICAIIO.V.
Dupnrtinent of lliu Interior, U. S.
I.miil Olllru nt Lnkovlow, OrcRon,
Senleinlier If,, l'JOS.
Notice Ih licrcliy slvon tliat William
i: lliijilen. of Klnmntti Tall', Oru-
Ituii. wlin, mi AueuHl IS, 1U0S, made
Tlmlier nml Stnno n.)llcntlnn, No.
Otlll. fnr lio'l liw'., Sec. 29, T. 37
S.. It. U i: , V. M., lias lllc.l nntlco ol
Intention to mnlto final proof, in es-
Korilieil, lieforo County Clerk Klam- T. A. K. FASSETT, - GIT i TICKET AGT.
lath County, nt Ills ollko, nt Klamattr
I'lilU. OrcL-nn. on tlio 2Sth liny of
Noii'inbor, l'Jlrti.
Claimant nniiiis na witnesses' i
Albert llnrrlson. A. M. Jamison,
Jolm (5. Sclinlloclt, lien Carlisle, nil
nf Klmiiiitli I'nlU, OreKon. '
J. N. WATSON. j
U-19 Iteglstcr.
Southern Pacific
KLAMATH LAKE NAVIGATION CO'S OFFICE
::::::
-Herald Ads Pay-
The Boston Store IpSlppliS
v A
u v . $ I
tikJ,1 'l I t
4m
L .ii, I
y" m
We invite you to make your
headquarters at our store
and while here look over our
immense line of
LADIES TAILOR SUITS,
MENS and BOYS CLOTHING,
The Latest in SHOES, DRY GOODS,
T matters much in the strenuous!
social season if 'you allow The
Gotzian Shoe to aid you. It j
'fits like your foot
print" and
talses away the
usual foot dis
comfort. You feel
easy in the as
surance V
r f"v' ''
tnai your JiSit-.-.fi.
feet arcfMSS
well clad.jgvggl
Ihdiolzit
i
FOK SALE BY
A
Everything you need.
The Store That Will Save
You Money.
THE BOSTON STORE

xml | txt