OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, December 04, 1908, Image 4

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1908-12-04/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

wu
!
r(
. -lffl
1 11 A ' 1'Mli
:. ' r
ir ibj
h Vl.JfW.U
I
U i
Mi. 'm,
m
'Ti.i :e. r .l.
3
filial
WLvn
5
Why Pay More?
I!) n tIiU mmiiKiiiicnl tilth tlio rrlrtirnttil llnlilwin I'litmi
Co., whom I rvprvM'iitln IliN lorrllnr), I ran tII )oii ii I'l XO
with a r.MTonv ii'.iia.nti:k iihi tkn vkahs. iihi nimi
HH) ( RI.IO LKS8 THAN YOf IIAVt: UKHirroroitK PAID.
Tliry niv lirrc, mill on hiprrtlnB tlio rihxIi nn will rvnllw
nlinl n rmfiiry lu J on proportion, iwiln lit )m In n -aline.
In n itmpto of iln) thr-ro Mill Ih imiiiio Oni'l iiiiiIi'. nillivly
fivo li on. All )on lmi lo ili Is to Inko ii look ill tin plniio, anil
Inko n copy homo.
Heitkemper's
BRIEK MENTION.
S
I
I
I
!
i
Tor first i lam lro-mii)ktiiK '""
on Mm. Callon.n. IM Ii Hint ltnii SI
J7-C.I
(1 A Cliltili'iri Irft thin iiioiiiIiik
fot Mrilfiml
Wlii'ti Wiilk-Oiois i;u on hIihc Iiiiii
lilctt no olT. I!mIhIi' hki'IU'). ICKK
stow:. u
V. I. Sonlo wi'til nut on .Hip tm.it
HiIh niornliiK.
ComplotD lotk intihori at K K K
STOIIK. I
I'li-uli Imtti'i ami i'Kki nt tin .Moll
mill. '.'I
Jim II. HiImioII Ik In tln ill fniin
llonmiiii.
J .Yw IIbi nt IMiniinilxon .. Itlin
?uloir, till' IIOW lllOll'l). I'llOIH' TTI
1 Do not fall to mo tln Itilik Slon
KOIt TIIK IIKST OK KVKItVTIII.MI, A.Ml Till! SITISKAITIOX
OK KXOWIXd THAT TIIK I'ltlCKS AIIK KH1IIT.
i" whitlow.
? If )im liuw mi) imcKiiki'I lo i'1"
t Hut tall up 'J'.il. l'ionit mtvIii
mi.vwhoro In the ill) at ri'iisotiatili
........ i,
444 Im Mm Wor1(iii u ilmu,r
ul ,.,,.,,. , , h-mm. of llVI
l...
W A W W 41 41 V WWlTAVTA PV! M WM
LAJUitt SHirjyUJNT
I'OU HAl.i: . Rooil lilnnii Klixm-
atli u , ni'vl It' Oii'koii llinwo Ilw I
Onli'iH titUoii for mil noM'lly ill'
)ila) i'il In tin' wltnlnw l ttio lllli'k
Stum. '
Di op in al Miillfin iiihI In'iir tin'
latoNl fiuiK liltx '
A i hull o lino of ilBiii'i unit loli.ino
ul tin' Miinimli MoHiintlli' fu
Tin- IIibI miTtlim lot tliofhi'iiionr
niiini'iii IU I'" ni-lil ni'M I'liomlii)
ii'iilii In tin- llmi'l Mull liR"
iiiiiiiIhm ol ni i lit t If linn' "'" ",
ooImmI mill lln- KiuiiiM itnnt I" '"'
Inti'toHthiK I'ioiii 'ii'i'iil Inilliif
IIiiiihIIu-io lll I"1 ii haul ilniKKl"' '"i
thi ihaiiiilon-ilili
I.O.SI' lli'UM'i'ii llir InlilP' "'"I
tint lli'l.ai liliuo. ii I'!'" I' I'ailinii'lo
Shawl riiuli'i IU I"' I'Hl'l Biillahlf
ihmiuiI II hliawl l H'lnriii'il lo huh
olllio.
I'llio 1 1 - of ttiililii'H WlntriH "
lliiMimakliiK lniiil f Mi i I'
lliilin-. lorni'l Hi'iontli ami Wiilinil
Ntn-i'l ' ,ttK
Ii nuiiii' )inii iiii.int lotn. mill li'
tlioni I'll) )on an 1111111110 Tho lti-.nl
Mailo lliiiim Coiiiimli) will 1'i'H'l ml
n lionm on oan) Iitiim full ml I'1'1
llili'k
I
MmMMMWWWt v '""w??f .
HOW ABOUT
Your Groceries p
Your Dry Goods
Your Foot Wear
We have a full line of
GENERAL MERCHANDISE
JUST RECEIVED
G1LLETTE8 lmi
V
X' Miimikm inn! Mi.'knK"i ili'llvcroil
X nn)horo In tliu city,
v 25 cents. I'liiino 2!1.
X
A Full Line of SOKOSIP,
UNDERSKIRTS Just Received
CH ASTAIN a OBENCHAIN
FREE UEL1VEKT fliUNK No. 34 j
aa : '":'.:.aaa... l
.-.-- -.. ,-.,,jy .
Clllllltlll.l1 llllll'ltll'4 III lui"
Sloii'.
Xi'll mill luilil i'miiiiH li ",r
10. 1C. nnil I hlli(1 l(, ,,, ,,Mmr, nii, M.iln
Mri'it of I) II l'atiiilill Tin nii-
S. I. WlilU', of tlio IIIk ll.iiln l.nin-utI In itlliuili-il In-lwwii TfiiHi mill
Kli'ionlli hlii'i'tti ainl lui ii froiiUKP
Silior roinimiy. Ii In tlio city from Dor
i In.
44--tCK 444-t44-tk44-K4K'
v I
.
A ltaliluln IIIiIk-
5 Jos. Soi'iln rilnriii'il i.iit oii'iilnt
i.. . . . . . .
rum (.niliornia
Buy Early and
Avoid the Rush
Our line of High Grade Jewelry and
Holiday Good is larger andjmore
complete than ever before. Come
and take a look, before our selection
is broken. No trouble to show you.
Our time is yours :: :: :: ::
ALL GOODS HANDSOMELY INOKAVKD mil
For High Grade
Jewelry
H. J. WINTERS
WOMAN'S IIA.AA11 Itoom L'H
I'niii') work on alo
Ni".v stock of iIiiiiIiIo.hI.IciI rcconlK
with mimic on hoth hIiIi-h. .t IMtktin
i por's. '.'U
I Call. niul mi- id) lliif or .Mliilun
ItiKkt-rn. DolbftT thu Kurtilltiro .Man
' 31
I
V nro niul) ror Xinun. Wltiti-ri :
Si'ii.Hor Ahnor WVoil nrrlvoil In tlio
ill) laHt oollltlK. He Will Kll til till
I'plioi liko Willi .1 I. Ailatioi 'Iho
AiI.iiiih ilnilr.o Ik Im'Iiik iihimmI toil.i)
o lommi'iHo work on ii-claliiiliiK .Mr
Wl'Oll'B plllpi'lt) lllllllK WlMlll Ithor
.Xou' illuiiioinl rltiKK m Wliitir.i 2
Tlio latent In r.illbiin IlionoKrnihii
nml rctordii, nt .MiiIIith IS
of 2C fivt on Main ulri-ol ami ! Ii'i't
n I'lno 'Iho iiililiiioiTt will ,f,,'
i '.'i! h) lln toot nloro liiillillni; on tin'
Main ht t IronlaKo
Minn:.
I'l.tll nlti r tho llnliil.ii ni lot
ulli ri'tiialn opt n i ' nliiB
,:. II I inti:iw
.
liny
33S&" ft
:- WHY SUFFER FROM
Kidney s HUuldor troubles
When MVAL'S RTONK HOnT COMPOUND
Ii Kuch pntltlvc rmtrtlyr It mlmuUid
IhekldncyRto the full frrfurnunce or their
function, eliminate!! title palatini ttvm U
)tem nnil arm ai a sooihln)!, htilirj
itenl upon ih bladder. Ily Hi ilmcly uu,
healthlul condllloni of these nriiini ire
promptly rcMorcd. I'HICK, J I 00 per bottle
UNDERWOOD'S com
- -- . -, , ""' tn MU
jrHAKMALJi Slru
Khiniath Falls, Oregon
l yy"0 mJM
"Hello! Sanla; Is that you7"
"Yes; sure It's mc."
"Well, say, Santa, be sure
and Mop at the Square Deal
and get my Christmas and
mama's."
r
DON'T FORGET
Our Big Removal Sale
MMM - A A
Kwrv nrtirlp in &
the Store greatly
reduced.
CLOTHING
FURNISHINGS
DRY GOODS
HATS, CAPS
GLOVES, Etc. Etc.
t'l
i r Mjswm " vy.i . s
- .4jfv -v rV" Vjl
V?Y -TSTIT 't-r-P Z -Jr 15f j'ftfi ., I
.fwL- iiLki' ij-M'
ONLY 10 DAYS
LEFT IN WHICH TO
OBTAIN GREAT
BARGAINS IN
Ladies' Suits,
Coats, Skirts,
Shoes, Etc., and
Dress Goods
irAU Overcoats and Raincoats Greatly Reduced.
Remember THE BOSTON STORE
The Store That Is
Doing the Business
?

xml | txt