OCR Interpretation


Capital journal. (Salem, Or.) 1893-1895, September 27, 1893, DAILY EDITION, Image 2

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063954/1893-09-27/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

ET52F,
Si-Sre oiAiMTAb O03UEb TI23-2SDIT; PJ'KVtf ST,
HE CfflliL WJffiL
3-a- -- z--" MCWfcasi
"Dg&l Jura-. ?j-j&ftGisic,
-JOte". 19- tsOR 3r
u.
?aa. corjiKA oraj n iumb.
A2
Tussdr
GvMvzntT TfiTitTariltg
jr
1mamJm jr?r 3r .-.j r, " gr8 atOT' -2f - sk "sl - hw 1 sxg
5Saw!ScSBrjlsg&fe &niae paasfcj SB "" ' - VBR Ctarjr .- 3f bu
Se feea '-C'J' IfllY- SiSEJSE SOTEHVafea -rt: a A - fife tut
tevw&Jteaci&ttss&z -rr!r "r f-n-rBS-aae. Si SB-nap J a,n- a-- -.'
SSiepECy
i-.
ttasotieaMsxst xihjj aJV $euuiie v
OS Ssw: mflKaac T i wnj5ia
wSSaosa:CSyMl UssB.naa-
jswxnr3&c&iwaiaarivt MiSfltis jnnftt
ttnrs, mill ptuffin&f2 &e aie mxjnsA x
(TOD JiSJijOt 4!taffl M) IOS SiHrUB-
se. it-v iaxajiltso 5"aiii at etor 3
ifilrfiwauae ari afiit swai S awaj
5'2?
jMilAsaieittiniajy, ;3 yoanat. yna -
'vf n fU. Ik..r .. 1.. a 1. - I
6ot6 itu saaT !w &
SkSS 3345ni tiiir 2in
anniejwS-"
iixzumt hxct A:rM(Si seuiuiram
-
m
tSun frrK,m Vm n fft,..,...- .
. -yw-
pitiCi. 5yr
-TffiTi4aSlj,!rt&-
i? JKj-riaai uinjjt;
WT-MB !r -"
irrau9-
tfA i.11 Aj- ffIvVxrfc. J'fryrv-t'fifcil. wiMv
s- -. jJT.. '
a nufinsu' fl iwdw n,,!1584" ? a-'
Vrmh 4 zU - AeT - -
-
w canHiidiiir vicii uia-irij iuartmft
V.M. Ill (rfj- Ul jrftk .-1 l-W "-TT7Ti , ". J
. j 1
. ,TO . . ;
SStOt uazyez isat ussaiei,,itw.iJ.s j At3Maciia A1OT
KtiSZAZll ZiC SUA AvtsnaBK BUvig D
tarxiiltv il wmir tio-t. it jvw
51 -sjnrt $ictt.jps sulSBiiK4rfB5
'4i.SlErI(n Ii - vSKt 8 fett-rw '
r . .- - ...w
- - a . d . E. . .
QS-S1--EB iOaiC!j-SSaMCl SiU. ta,Uf
w-uya. ,
M . f
-ar tg stintfvff.?
TSitw u acwiifc -witu -m itriiJ
sntsttta ttiyaBtiiit j" v-wvtirfct
xaAeziiwxa, ifza hoc SjM wts So-' ri7S-rSal.
-iitaai tn aitc tiitirvtAKr-' '
2Si7 Lt tarn Ttsa at55fUx7 1 wa?M 1 li wwSJ barta5r iue
n!7K!kuSur Ua3 toprwSiky Ttep.tj1tf li wa tisodatd
55tswB. lJ-Szrift!i&a.ltb.t- Satsoi bt-bsiii Sa-3 et3staijcjr.
SiJ Ij-fiasauf fea J?ol-slclJ-S6Jr-
ii&6tf xt yar pBtr fa. , .-.. 17 ,
&-- -i! Sifate tr tif trMaS.
-uxti.. Oiis, t4n-vu. 'ttM'i-f -""'
-, .btfir crktt jki, 5: JJU -tflmfi,
foiUUit w- f ti ?T.rf ! io,4f fa A,li'
Ji-B5fe-3 jfi, 0-tdtrputTto-,0witr' 5f?,a bfc& to
&( w ciUS ty t uf e1
Bf.S--. ,.r ... ,-.-. r......t'4oj-Aa, -Srtt M .-iM-if
irtmm-" -iiii iMiir- )jv mf f
cc?7-,i-j
-TOM
i4ja
ooc
JH Eaifctirjtril, v u fb -
It
- -t-t- is t-n -- is i
-Sv4-td On,cyi, msxet j ( tci
7k7 Bp -.raps--, trja site .
!--, W-i-unr-. Cfu, li.-td tUir
Pcfftfccr-. TU7 i.re to-i . gurl.rn
. T I
V& J.iii!iL, vut -utt ttMtht
. i
Ninii-TpiaiiWBiMRiBiuawj
.. . -. a a .. . .... .
sua izsr 10 jfiMen, Uut .trb
V&a BarD' ttit vu
Lv F. WT4atjj 4 J. W. LdLt
weo t to AS--. Tt-Edj, o lr.
Ttws emcJrmst Lo lir foUhe mil
Jj EWW thJrtj-.T.
U. W. Epttr tuu jaalud itn.
Bowen tw-ltl-ar, ivateK cf tLe
J.Hi.J .
Ltt Hi WorU -Caow Tija art ta It.
"bide bla llfllit uoder UuhtL" IfLe
.Me4N.tUl(.gn.ir,.ilit will Lcetfi
t9 siHuA-t r( .fttvould nut it
Xjawii. uia-iogs rhJcu. tftswd tb
-Ueu plb of tbtlr v'rudrikiht-rm, de
Bpuocw yertled rcuicdlm, nod tkerer
Xarn auyfuiDR uewr. sitdica4tei.Dc
iiuowa no pai&Uel to Or li.(ve's Far
orit. PrwicrlpUoo, corupoaodtd by
it.yIc!au of .kill aod loog expert, nee.
MfwclNI. .r .Mp amUdltt. yrblcb attilct
-"--" It B iwminirit rairM nt
tHaou(igdlfotJJer- wblchattaok
b.r fmil ofKt. m, -mbiI la au aucbor of
Itppc'ti-M.. lo lHtl filrlaaud aufl. ring
wooin; eoBtotaa do deleiertoua drK.
A KUarn(eo on the bottk-wrapp.., nw
fuudlog tbo price la cae of failure. Of
rytt, f 1,00.
" jSpil JKr "
A?
i.-ft.
- -
i .1 -" " " . Tf . fTtT. S
SaSS 5?5wbobi vat am sac?
I' "III ---iBt.. ""'
v ' vifT k -i --- -r:
? JRrW Till i ffi.
r3ir-sJ5!iFSSab
w IF :jt
KiBt-riKi..
. 1 x T X k mr r i. an ilf.
-... r A B 2 fcai K KIKn KZ1TE JJULJZ
gf gaiB0a-a8aw; fSSS
XLdlK&liV?. """:, 1
-at & MUUSHi' L3rS
T5IJ - - - '-
aoiE j3tcniarc'irffiitB'!Itf 55-
toi9 cm OBrrux sAJJ-t
T.
Ti- fjTMflSI 7JHJ3X HPT?? t!il D- I
i-Uw2 . srtrtr 2iii 3 iTuufcfc Srixsr jaw "
nfitr.
I
j--i-.- !.'
icr arna amryc bh sMfc -iT.X- aiutiir J
t: .- : . . . z, :
XA-Ba-k. r-pf5Z2S.Eras5anrfcr5BBr.Wi -aaf a.Jait
ttt ESftUWlSia 3MBi, MT WWiaUM.B2iaaiJaKr.iSCtl3J.iS waiiu.
. . . . . .. . ..i
- - ,
7iwii56 T d-JSlta jrfriafTt11!-.'!
,& iswt iuraija-2u!
w y-H
p.Hk a UJT . a - m .-m eh - r- i
?mim'' --"'-'
GA.
' " 1M1 - ... . ii .
-jj -rt, ur vn&itte icrsirvzicxA. 5r3st5r-WTis-saf2't8TrSiflstft fc
', - . - .. - .... ,..jiii
Mfe
--!
IK --' -T JkVKh T.-w.- .-- -- wt-i riiT- " "-
Tai nAaw 5. -- SMS,. MH.Knm'.
1 aw iku a. - a- iya-.. vx-tx nwa
jra s.vitr. i.ti s jwas-c rarnrieacrt
a!it.TS Jutctai-Uee oscmitsvi -g r. jfo. a. j
i b-i-sM. iot j uut nttit-
ir-- -AWK-s-Ssy," if tik ruv.jJtJ
-nt-tiilt ttf0i:6lf lis fff-fcg--. Of to -T
- briri - l - . UJ-jta -
krij Utmtat C CSa-r.
rils.t Leror Racsinte; tiir Is
cat- tc a ai-n-c-it. It it -
Oi. T-J-a H r
If,Vr "7C- I -Vl H 1 Mill in.
55 a. jwaitgix-es-. rut, s rf
ttaiiaH 3rr?"
- - -
-jrs.- r.trf em 1. . .".-
.a . . . . . .
-iJWBi tmtnr; isitti tr 5 jeer
1 1-f. n rrrat. 3 " jrar tit
i-t- f ti-t ttatfi. K WtB. I ir
i-rfcveti, cwwtrBiBi.il a h- jS
srsa. . I4anMiu2-u.'" rrfcS t
!.L;iti)rir---5-e- "jj-r,'"
-cwe-M)t- -uSTt t- U4-r
I oJati.''--rjr Tek ??rt
Wasactsr ir fitssti, I tfct
7e-r e-hsb (-sKsx -aros. ui ia i
vu,
Gt-Bsi--Ttf I krre. Wa a
in4s2i-. w-t j fieL-jeut-B-
BuauH u. ( aBJr-ss r-ux. jjt
Fkff Wi ihaanr-ic
"Ho-r rr Lt yea
dssab?" fyfcU&-rly uHi & es---B-xa
itf a hv -ria f rtCMBtiM to I
bett. t of if it.-.
-Fjt j u-. ar." mil - fc-o4er.
5f
xau.
To-ssob Is yeer wife st arf iaets'
yew
Jaclnna Ket yt. Tfc i--(ar It a-Q
ln atteatLaset., Yxtlt DU-tc.
TUrPd 1'ILLS m-lu. pare LCeod.
- ..n.rf.. .... y
-m oae!joe! 25i-toir-.
i( 2l4ff Am) JqtaajM ft.
. -3ir Jtac" O-.
K ,
"-!- ---F
tT-jihs'b. -SpiueiHC T bt
-i. 3s-i-es. T--t8aiiii,Mir v.inH-
: t sssncvat tot HW!'ry .na2F -
itevzi. m.iut x&s. v aL mi -;.
- sruaLjmmrz state .hHiiit lit i-f
4-SIBt, 'If I JWIIIBWI-L U.HV(lll'ITIllf fee ,
ibises i Vas rf 3 MBiirr jaif"
Bf Sue e -ebbh-h teSrtMr j
gmdjemim. Ka m fwaittnaaffl,
4Siftfsn0 u. ny-itw dt -91ZM& of -&
rn t lum-r 3: isfes a53-caufl-,
"jTli auaiTH; A til II II. -HC SSBSK-C
i . . . hiimmim tta. !! I P -
"Jnnjj Tllfc.T.I ill li l. J7rr jmj, . ni
iMrMfl: Ju -rf X 'T fe ssaSusnSf
' i i iR . Sldwua Wu gart.ft !.
MOi anrura.-. jwvvniir'.
"S"n- 5s aS6 b oafcr f
ew TyiMiiir sap rarai aae i.
CTT. T. 1 .-
ananas. Trnot&iaie tewflfriy Mffrng. i
5Aff AHa:rt&L Sas Sraarfeffls
Jl &aitnt MZs&rsixutrxGm
t sv TAt- SMvaorr VnafafBv a t y' 'l TT.
tfcnfcrisi5 ki Sfae srtet "SSeaiijIt
i- .-, 3
as. ainmc 3iK eT;ftnfrir aa
Sicsittiaji.jiaaikRnussijiaiSsat-
-'!.4.tr U3S uVfffCtC !i. T3IT T5 fft
tf---
LUIlCinCraUMnGtt STJHMKi
aiaaeiu eraa: u52aE fsu-wsEii zzttisi -
m . a
zrr. -z-jrr.:
-iT!n-r! ttCh mrt kit t?uarrr at cane
c a-..rt -.
. &: -. -r.iJMia jS"
aaiaa ..i-. jus r;:n. jg ajin gauitjet, wu.P
agZ&a&txmTtisZ.
ainigarfcmjig euco is sat 3J'X-,.
tas at sss rai yae -sbsqps
vzitrhi. -wri aiv aisisaiii -soSa. ;yw5is.
'brsaniSicri. 's-jSHSSiuSnxvreiaiirj
'Kaaa3Eaair3&i3isr3
27 ibi t2S, -d siaBf aas sn
7Rf5WBiiHBeasrfjBiaw:-saB.
? ,SiB-usc.25K;fcteii2ii-r
. i ri. AiJr ' A '. i. "n MBir i"m
. " ---- - - -.-j,----..
1 - -.J-- , --V-a-.---
, -rv... u&- a, .--a-i -v 5TW
titj ar Crizi tc 23fn-' stnsS'
gS.
C-BS7---a--B J it5t .
1SK7. "JL -xri-srsr ae -syS-Srsri asiaKfJ
jj- is i ijanW-3i teycX
5. Trc-irai s TuraEt jfii-K, z.
I ! essssi-Bfl so isieszs. ssj- eac-Ks-
Ssits- S--U a ca-. j.ci.yx ir -.
31 a 7str!Sise. Be ii: jimai :-J-e2gSr-stioftfT-r
atyasic.asi
SertwTrit. rafver i. as r
rr Sues. Os arsi-5 I S2 jas is-ii-
trtiii -sriits I -vns vAi stz
b Tria" .xraraig a 4 Tneei
svasi. Slieia55ciitaiar
xS ej-tra5 -tau.ninfaik-
T-htcc Tf "WftC, fsr gsal vCB3.
"-ra. ?
'truiii zamj ii ati.
'3; &w, &. AJssc "WtE,' !
i-iSM ;! 7rUifir?'"C-."
t- --2. "s-oi , r. ,. sjwS
-V. A "-tws fa i j3nlcgni U.
.
jr-rS cjri ycccT ' Jr
Tb cr. Tr-ia HT-tg rr ii
oat&s? zr- Lxs -weB derdsd
ejm. In ctpr artier ccJy ye
c-3 rs pnics-- eys tt
-3 swfij. e itfH ekf W3wc
ibe eje t2-t TstTer jei --
P0Etlg-,
L0fit
Ton Know
t yea can i-ccr- i-
-bees. Iat..'g3itaee- -
tiiS 3asfacit fell-
ii- W -.
phr taHeg a d& ef Seat
ae! Iirr Bec-i-ioc?
SeessS pcopJe -Wy jj4
bacssse a uesAsd Lsrer
-gx-t-ir 1- kg,. g-snhi-g
to dev vkIi I-ra-
asd tia itke. It"$ t
it-SA-Mva ef tits lsrer tlu
ce-w5 I-d-edo, asd
t-U jt-3; ai Cvk
edp.tim, sad tWBi-ke3He-wd-M
Mi!lhss.
bae fceaa sde to sr--d
tMs sad isre laso
camel -hw the-. trooU-.
by S-w-kMu Lfrec Rage
Uior a -o-ieud ci-L.
g Jd perJj TetaUs.'
r-J-Ig--,-'w V--T TT-iM-Mit.Jti:
"M -9-r-- fAnuKETv w -t e
MeT f U- (n-lil. f Ml riff 4
-UbH. 44 - '-f tf tlT t Bifl.rlf Tt !-'-
r,ti r-x-j-a m ( lupttuti-udi
&OKT-U kbl. U--t C
w. r-o-et. e xabC a. .--.t-rf.-.
3t- Ct.r, 2C Xtsxuer
"Heaves Shattered
Hood5s Cures
ftsS! Xce a ai'T' 33sc I am fni,tTOc agate
saJ tic 3iiC laroi ui?r tC ox? 3a 3IH.
3 tat a. ynr&eec cavcJ Ctr.Ty It-
Zraoe. -caii Tff eg Jfofi.TC ftaa; Tax. 2x.
frtoaeTs mis w ste 3a:iS)s-ffiinBr
Snte.aasaflgaBiana3iiTi-ifrvTi' J
DR. GUMPS
3 y
yygjVER
m w
OM PILL. FOR A DOSE-
K3.4mcrj
tariarttai. 1SBr tfla mtu:y klc 3b jui-u.
ttUSCSClM IJlUaK JlllB.fi. TX mum inmf n tf tSteff'
iiu JLtmgMiiiiufiiBirwe.aaracgi3fc
TSEJJLTS iL2ZSIS-
'b.f. ! "i r.T
a . I liTf. A7hl.t ilJ .CJ
3-t "jriS"n (JsccssanEi.
5i222E-SCElMriS' -$!
l . ,.,
aiijOESSiSftccns
i
aaaraz.
PaitiLrtS t .. 6j
Vub ifeaBai 4 2s.
JiiCft CRMStiii ! t 4.
3CfS"..?33CfTs
-Stiica
3akDr Cm.
atcetr ?5asri
Zf&L. 58aM .4E.3
3jm J. fa
(M 3CaCCi3CUZ2-4i333.
tj". - -
"" '
n.i 9 r.-c r. . ". .
. -
Otis 4 ?! JHi irVi
hh&L?s&
tnV r
V-D ,i
5ir ii&ja, " Sc a!C;i fl -ar ---ir--aij-lTra rs8 ..w5nn.
J4. "WsM! jiic.fSil. -icit- -npar aaiut t:r
BtAy 3rtT3S, s SuVsn, 5T. 1, !
J ia . TaJltT 5s less. ir
7JLS PB3-3DC-&
PsaaF aS 4af-S to . zi.
Wi6 Bssc Me.
. u .n?;;:- . -.
PrfTf C--3-. eftaCi-
Escmt 3C drr. S; --aiu
2crorT,3!l
l--BS SI i A3 .
Fr iijtJrti! i3 Btisro
btT'if, 11: .!(. M.
Pas sf. 3Kc &-!.
OectMii 1 Ij ot
5oTr Sir. Ca-.w.r --k--wT
fSr. G-aJ--s, fi.-
" 5
-?
ISs.
-15-.-S9
G-Tftti-.i:e-ir. -. o-e; -? pit&ti,
S eti b !. . 3-C--t. CO fefTT-
rrE ?cxi2rr.
C efcta.. 7 ste; teTi3T; d-J-if, 5
Ws: nart-?., uv"-t, tfeeiiiif. Sir.
Il6r7Xy gCI7aTW3Cf-
ct.r-!.c
j-w-sr -A-J J. JX.tSs W-Jia Wi.
!3-k 5TAu, -3; Q;ri-- !&
Oau O.i . fci-tvSc fv JU3.- grey- Sir;
i-5.,7li; -. S3 -a.
H-j -ferti, f 1-Hfe 11 f r teo.
Wo! t-lr, fmae b-ss-ks-L
-IKeS- -V-jsl ilTJUH: --ttf. -.
-76uv4t lr(-f. &,; eaexp bsei, IIS
! u.; rf ito. -nr. a::c3j pw
cwa-Ui; a-44-i-i?, l-SjS-S tr lae; ttvw
iBElt-r-..-, 5iHftS5cfer-eU: ctefeato
-r-n-l. It .15 ferees-iJL
H-ja0-- M t ICc, v 15 t-v.7.
au-X-rr ricc.
EM-r Or-aaa t-rr eri-r
I4CO-.-K e'ffi -.. 1 b itc csr 2. CtJ.
k-, .tWiU-V' . n-i.
twist-, !: Y? Atrtc-, li-s jt-
Hrx- 0-. -fe rer dmetat.
f'-eiry-0j-M-tt-t; U-Sen.
lh yw. f-SaS-lOJ; ffteae, S-.
-cri-Tf, - Me.
s raixcasco xjl-kz.
Woel: ChgMi EvttiTj ctso. Kve;
IS; d lrfSsr. SSc; da TaBe-. 12,
IS.
He. lTj-t.
P4 B-rfy Hane, CSJfg-fei. 3gr-tuv-ik-,
A2.
O-J-24 . I KglK
Luzeft Gsa ia ti-t WosM-
I oa -xMUila ; tb smuverfd
f-ir. Ys r-tt to tee k. I&bbtbe
e4t-t M -EM-tt-H ts xvM lb Mr.ptaw-
&i uj. teoi elf bu, -k-MauoJ trkT
lae -etbr.
Mxxifixtia eomSft ecreote to Cbl
e- a tb TvUatl Hslted U-iis e.
r-tM Mm. Kjar Burnt Ualoa
P--S.-cri MrivUMecaitrCB'o-B3.
tk- --tf
N 1
Dmfa ta J K 6-ran m sat eelr
-IYl tK- - trr w.m.ir TJV-
iufuiuec
1 SitrwUttcynnTtwr JwngHirf. J
St ai 'das fr f sl Ak iurs rf
a TMBBwfc- wA nmtii a iniLiil
aip stfesa ait ae tHK jtf,i-wat jk
t3A,mrvni a.n imnrmi earr sac r-f
aagapiiifiij
3c -vaa- fi ininrtif imimi'ir: J.ihae
-smE ssbk&hA etc ltifi ftqTr., ISr
CbsrasH hSbs ar BmrrfiiMtuji'vifeai rf
"fee SMwfenir am zmtsoroic jtaan:Bf asfc-1
Twite ier essnrajoF. u tvat J-;'
& ttiiir-agaraisgraagkaii'gitMnifKi- ,
.35- itai Siis ur imas sxaol
f te CSasBt, SBr3nmi Imr. Sane. JL3aS
rasa, jssbt Itf-Ttc Sat iWc. sma
j aiss fhc Jut -buhhii 5ie iisssanagj
-one -roses -b: -3 isjii: 3 frrwr: 'a-if
3mt3j'W- a "wt ansae xa oti5urr t 2
aaaasr sirw aj- xzic iSggpT SiTmnm;
Spite. I
j ti jrniVCT n .'m. jfrn-rr. XTfe iiC ft nC
Sts rs; id sust 2t a t35r-wxira: jj
-jpbce ijr j&ea 3iKae
i smrv. yr, ifct SajaiwPKrii 3CML
SiEjdiwPKrzii W2fi.
..in. iusrt it . iii t 3JUiiri
aiBcsts zl it"siit 'scjHTt nt rsax
1 -PTfuci-a JLsusrasL. atg asm'tn.1 tar-
"-"TTif ins Mt-gi" sakSsass 2bt
irKiaaanj. rf" T-ic5i -iraaia: -via. fw
tcrrnrymc rf ait y?;raT7 ttoiss miy
xraiac st eiih- iac eM -wHSaus.
fTntfr t ifte-ata. as om:crs -la: arntf 5ai
J -anas ib-e: 3ar MK-Transj t&ossanr
:ssj ifir-iEsSw 3ciraj:
.-WI . H -..
. Cfeasurwxafr-
i3L
iniaaEiiii "ii 5uc inEiraas-2 it 35
is j&odass xe sa S5
Ke?s3SssB. JL.;nfcgT7T:rrr, jrTmj
iifo
Tu21i 2 r25 zs
-SrKa3rsia
Yais eKnjuif5ftS:ci-in(nriTri(iuat
" I
Tta; s2iEC irnm anfispwrnnr. MThnsi. k
. -1B jSei. y-(.
:. 7ut, spg aanif ,g aj.
k ; a- o-h-,,uh ist aefccar. u
1TC Upr P' Mu -. -g, dC jheb -v5 j
-ju, :usrr4r;5.3 ariii
-JTa,IT JF 3Si. J-i"
.AiCrsi: 3 n-D!-. S1B 3fqr-
st liiiv rs. & ai5 itK
Jtahr a i5!Kri--siiii !- i.
B1 icBTi lJi itXr
Bo, er i. aiasiSAi ".
4i. tsr i3y
a--5 OF GZXJX
"2--. a-rxss aC si s s c
-sis. s&n$f la., -.rat--. ST? fee- ei
s i kr Saguwif 3.Vi-
"2-- -rsss r s &i bs-t(b? it
- j i-. --
jBssg rr;.-i at wrarta
i sss&irnxassaiTl
s. -----..-
-
Sa-T-f-r-! a-H-H- rf . --; ry-t.-y-
5. ace sa rntV- iwwa erer .-- ;
i5e:ii-'siiT
.-. ---. ...".... .
rt it-fit -rt-JTreSEiE -S-f-Ull 3BiitbK!LlieS t SiL tmliH"rci
gc3 ss.aittcirxiar3i6aL
casjrtTii2djraTlcx&c3
VIGOR F MEN
-aj.Ctic.-tj,
WEAKXESS.
K--8 VOUSKESS,
K3JUTY,
3- 1! t)tt S L f rrs
""t-r". rii4(ail
irua. b-T-T---3i '
-fnTTiflHarttinxi 1 1 1 iiimi
"-. -ftfU-rT 9 -MtUi-k.
J rtt-TEi-. zut.
txt&Kuusma. aaUl -.-i-i-ji
1fI.1V.ff Wt.f f tS-L.
ESSE ItEZHCAL CO.
KJITAIO. K.T.
Deutscher Advocstt
POSTOfTKE BLOrK. - - SALEM, C2.
-----lBaaiapiT-rC.prfesiJttoecgrtt-
B
-t pewi-e A&2 taJaom aa It ecc-Ux as4
cexs. EL HOrES.oCuTltaaic.
.
xv. Mr.
MA7AT
SWi'
CiLDS
AMD CS3UP.
G
WAH-IW-nHEW'S ADVICE
niienc Ifciiiili m ak ttsro. m cni
-r-w Obwoa. Ob-LT-i Otaj maTa
jrw ar
!--. tola
-' -
rX OHIl-1 lliut. m-lii -fc . -- -----
-aMjhtmtiatiaMUii
USitCECaKasi. T-i . n nii
Mi
i &4byBit.VaaSyj.
for Infant
r225.
,3S3Efeife3v3L-X.
3C C-mTi
Til 3EW
WILLAMETTE STABLES
i is rsiaiiiaaii jcisea. iff ixwp;. s, fiS
j is rMaicaafis ariafis. T5 ixwrr. s. fia
. i jjcirri eb tm-rr.;.ii;if i no ;sy &aa
1 i i . . J- U . "5
ijt : e s ocata
CLEAN
3ffiicsi. sss ercsaaitHsssr. m-rj- jas ; ii5
SALEM STEAM LAUKDRY
4
"ws2B fl -srasSjis esse br TrMte-Sfebog aai a ise most irEcji 8
Lamoureux's Stables,
' CfCsiBtmS ssni. cric? astr
x SSrr.rrr? fiCatl7'-
"OsSt
a v ..-
CH URCHILL P&mps, Ptoiips.Pana
BURROUGHS
J. W. THORNBORG,
BaagTr-S 3ls gtir. gg&tfitcggc-
J9K-!S-. i lass. cst Snc-t. "snicc.
CTS3l. ?SJ- 1ftb-.".. grtir
f0NEYT0L0AN
k t Ci .fUH.-r-! -wrrtJc--iii-Ti .- i
FEAR & FORD,
Tteos . t BC -ui-nc
, - ,
r-?oyr,T.
.. . : .
yea .c3 TssB3f ti wto5"
t S. " Tcr &). is.
li EiC. t-L-ke
. T r .t
"ioi c5-ar,
- , jtjxne is t-e -x.. . C-.t
Jc-i-(ifair.IhiT t fa.i3-
err.sc5 Ttftirj,ti!Ti
P-c-od ud Cfr-wr-ga tise frii
FDtt" to2nfC "- fce rieaj.
1 tir n. X-ar-r --- tmi.
y-utfji riwrt 1Eae ecosi2H fa -v -
. Fee fzber vgtSsessl5tBct a5!y sour
r: .-,.-. r- -. . .
) . niT.iiti, j"ecr. ax-
f WitU.---it-.
I Pgci.md.Qg.
'Befe
G-rs tads "WcEiTs
E2nre Aicrt
t7IJfaaidEx-rts Dxlatof tbeC&j-
1 ---. b. n-j jawa uzzago
Os---. ad C-kf.
zat
!
jseseourtfaje TeUafccl. cif-&rie!
tttrerij:
tfJLJteta Ht.Bl
reariSi5:iSiVT-e:i"t'- "
Ww-hcc--sxt0 fc&avfeu e9mjs,acl
-nyif.tbee.1jBr ia tt -rK es&r-1
T7 -C . . m
' ' -.... -- u-w-. b 1.- TffTT T.
x-qc jpjtzxt isjaeciBa vvJr
sajxss eospsQ tattt sgeax, a
U. J. DS. Ci--r-J Ar
J- W. Cxsrr.TrxT. Psts. Art.
S Siiit S4, Pertiisd. Os. tf
MAKE XO HOKE MISTAKES
CK-U-X-Cjuar-rKirx$ k
The Rustler Woo. &w
. ?! d!!-' - T fc T--r -oof. e
-a t-iai (WTMBsaJtr ar-tai.cic-.ad Vte
civ rw umcb. tube aeuU3is2usM
HOWARD,
The House Mover.
451 Xarfea Street.
I Hj-tbfc-H fliffhT'lll UCB-Wt-Lf mJ a3.
bur aamiaa. ls- mcs u Quay &- ci I
nd GhHdren-.
TTTw TBiim itM - -r ''ii
Tir vol ?an3X3s
3VS3SQldc
a-aHLj1' '"""'"' "" -TTTFlBt JM'1 Ij-tf
V" yja
Sua siT-TrTM JCfcarji aaa ZsjaaiJ
Sua sif.TrTMi. JCfcni aaia2irS
Bil5i rr'-'"Hf-ZIl r?'p aoUCJ 3nr rria
3 TS . ." j
ajae. sst jabs' t TiT-g a.E.4 stag
wffl5MMa;
sCeS. 3-icij3iJ
tiit feoc skct-jse Ew5r-. tiiiisiull
H. I. I.AXOC5SXX. Pngrafflt.
StatStreet.
THE rPHOLSTEBIX.
fcjaiisirg. Ic-E-tMsstors-as i. a
5-is f cy-tri.g, 5 mii t
- j --Ttnw-rrt-t--; fi7
' .feffltOFF rf
"W2C--' X?sJPBT-$T. S---C. &J
'ii'f'f'r. ffnrTBrn- fffpniri. rrn Ti.tVI
- , fra-pacCTawfr-S-M-;,r,:ijg-;,i
ffiy-CrgTMiMrTr-... 1 fag---- C---3-(li
-rr ir:.T?c.rt- ea..Kis---- -4
ffc. r5etaf-r--: 5a vic rf-
-cct !- Praae. k. sp-i
- 5ct -z- Sf?fi.il
Swr? -s--i --fc.v - ,.'
-....--"-. m-A .. -. -.1 fjh.- i--a-iV-. -- - .
Z. M. Ptrraa. D.-ew
s.9jitl
i -
ST. P-HzLS iriDE-lt;
'fm!teiw-ri-a-rr- J.nr'eil
J-w-ac jcbtt. T&tii-a-j-i5r-
wi2ic5- -rsaacteii--o5ii
(acaieaf-!Ticccjc(.
" . . ..u
Svaggrayaada?e--g-Xlts
, -wm-i-m -t.--.-
Tr ciiTiucxL---roi-: ew-?95?l
S-C -r -.-- m
fSlWillaflietternivefsil
1 til I .LEI ltJ-JU
S-a cbcetwi -if lEasnorti--a. c
5gi U J-jt, La. w asi .-.
. k CSI 1 11111111 .! kJU '
tiiL itaMistr. JKa jBes&. in.
P .. " . . 1
-n-Ti . -jt ct- 1 1 in a 1 a-t.-a-.-
It' Wc-s-uaV Osg- ir '1fj
beat Carvaasr laiiie -n fa Eiac-j-"- I
&s&& fiae- i&eir cue aod trai-iss-
tPjc-)ooliju- ocKts Sept- 4. 1 j
LYnrYetxXk a& Ufrj
iviiUsc to SrfsoaJ sactr-Tgt--"11
oca. ef-esdy, kAiiWM,
ittfiaif ffS . "J". C. HAWtET, - " i
For ftaiaeial laferat-tiec. &
Jter. J. XOOSE. Agt.
S-3t- Sake-. Or6-
GflflS. WOLZ,
ERMAN x MARKET!
SHOe-!---aSi.-i-
l
AB ktuftk
-Jimm.
sz:tx-.-
i-naiis--M-i-f' "
i

xml | txt