OCR Interpretation


Capital journal. (Salem, Or.) 1893-1895, September 30, 1893, DAILY EDITION, Image 2

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063954/1893-09-30/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

ssm
rmiemm."miam".
EF'-ir-!3
MBjsam
m
?ffpW WlWff"
' J'JUWI?'
-wmzmz
jsV'ANUSfcr .! JUL , 55ATUBDAT, SEPTEMBEB 30, 1KS3.
w?P5?RPPwPWS'Pi'7Tv''
THE ffiPmL J8ffi.iL
irs-a
3ST X
C-T feso-I I-M-Uts
!. GiJfv O 3d
"?.? ""T-r- t--"" c JC
. . rs
d4tKSt ':"".- It
5vrif jeesV lot rs-r Mote 1 -
2r xjrii- is. . etr "2
3 -
iff i, .i i.i rt t ...
OH S? t-Tfrr X f " I
l I 2" a' p5i
. ..
Sfi 2-P:
----Ai-. - . .
b-, -- T .' J f
e-ta-ii
' "Tf
(. 1 111 l-
r--e--t- Oiia ui.u iaawa.
BfirES 3?ES: - - - -?" S'f&& ggf I
k.)i,:iitt 2 L 'aS-- 'Tr iSr
-fe-. j--. .--, T Hm -r SE
0 .'
' iflffca. -- Ms Ar
? iyx.t. WWHySqg
AS.-ra sidip S'lKi?rM-:
Jo of -Jttist : k-nt4 ?ij
3, es3y-B s-n ay r
Jiriccouotr iAm-jr, .-;
a be t-:- r J,st fa $ .sts-t-4s: W-"-J-Jtr
sl o ?- trf teT " ,it, b it . rfifce
lrr. IMtb rMI jgsBj-.
enest f " C -!"' 4wi jpfnmdr, paw fe i"
EPr: Sbe4-Bm- M-atrr-4K -. Sst
3SSit.l 5- f - U rtw. Sf I -gtffet WW ?. fc rk
tril-- . j-j- jlrss -- -mS
. - ..X. v. -. . ! I ii- ;
K pucat -r J ' .
Mftliia-ate-WTP""";)
. . a . . a
ffitCrtcMl "- 'l2-
t23Uiss4f Liw4 . ic
3Srcr ifc- i -
5ra kWte - .-, iJfcg- fti jaei (e- tt.
te e-rfs jiH-t w :- it-Mt; T- TtinT - n -n - mI i -W
ef t-i? sra3 ktar. - :Tl mi;i-ii- T crt9t ppiCt-t
esEwrd c S t-rwi Uk0- ignp-r'nr -ifiTfTrTrrrfc-"-
Er tfey w6- . hy -" ; it,tirr, s y- a iaipJ
c5Sr tw! - M-fciB-,rtiwiErt--cs
Bti i-j a Jkr i
Aimst tAn7--e C--9 - j C5HSI atSr.
bk 4?irB li.j j.-ti
erp lb rt. sui a e uf- Or Et4 5t2 & aa esA & X-u -
rt Sir3 xiiwn i at nm wiiM? irtkgM. rds ffBV- X-tt. -&
ra So gir cp tfettr jMisti $
iCtrt, r " rtwi
o-fte5 IfrfTaij ;LtSi .- " iaojea -
cp-v-Ct?t4fc-jfi-k3 itJ r S"!
:r---t4 i- ? wnTsr' il Itftur tb .
!Criafcfft--ftt,M-rfJ'
3eii5 t sw )& icj
PC d.
1 C-loew crrg slag e rrrar
H-re 4t -Uit t-- IStet 4 Ifci I
uarB-&a whtm -- -t 4
v.i 0-.--y-gow
-tt to tbe Ore 4 patitx. Sf
tylil. fer nrwrt t -c
TBevrg G - '.-
tcht tirts. t L.Gf.-4. us 5o,
T-ey pstt tius- -feowt Ua r
ei-fcie- ia ke ar g 4 t( re iwl
Tread lt-- tbt ewaMa TGf dt-
B--T-ttJ.
H-od-j sis-, e. tp x4l
C-te- fiwre. a Jeflrt -res' vr
rei. Ttot Srt -futM oly r-
Kpea-e U tbe lrs. t.
irret--icri. d -rH.t f&njea-
ir lof to tfef d3-il-7 lM-Sdv
Tber. x i"tiriat tkwt ia nj
to tbe ccigia f lfc fie of v-fa- -
U-.1 tb --isg tr r4 br lt CW-
z-tDt-t to e lb ji-fUir. Ttk-K-ft
cCbt-r nnarl. te tle tkt tt after ib
erk-Ut- fea&d-j si t Mf-l OL4
e wezv rtAAxd f timm taa .
roei-ejr. .-ere --j- kiwi gwa
cfthl ihi twrj-, - mm;U
th-t tbe la-xrxa-tiM. vafii-d Vy U
C-Iru-atn U trignt, -ti-db
ecold e-J j be ie tf4 .. j-aU
aedrr tbe arcsmt)w.
Te ! a m rt Jr of tbe
cit Moj trsJw u. uai.-r i
Uttr. tt U-i - st a -arrnu
pneawot, and it -sr-s erjdtt t-wte t
sot muc ofaa la-tia(tc to it tbr
Urcp tbe prtf (Mat;,ti
tacb a ex orrrf be blr te e-J
U.e dtj ia a e4tet -bmcmm; f U-aMt
d co-U. Ibe xaMuig -ras nuedi
bj a 'are nter vf ti-uwa- aarf a-.-Ij
ertrose prot ctfJ ( . -ljoe
i tbe -iai--a. M e,
aad te pre Teat ibe dtti-Uua af p-p-
tr-
-Ci0.jr Sbe-Iff Pj a-d bMalet At
tarocjr Hjd. aniTtd Mw4y, aad -tard-y
cojpat ev k4gaa 9--ki 1
afoot fiJtj or a.xty f i (-r-. ywr
Utij-Uaiu tber.i', e-arxtag tk-
vitb rio . A m-tiar . U r.fc-
-w held T-Kerda aad . W- Ut aaf
farther cempHs-iio. trj- a;wdta
coxoa In at Vi t!0 .-ttvaoM
andaubc.lt loarrwl, vahrv
and giro boud ia rwmUii
farobejuuee ofibe gr-Bl Hk-. The
wbo'.e matter do rtts oa ort U
ooaiprocube, aud will pratm-ty aot
(ail a large amauat f cv t a Cr tbt
prooecutiOD of tbe cx- U oa-rad.
Tbe ofllivr couW att dtt.-7-.nl tbwi
duty, and on tbe otbrr baod, t-ed-jxwJtlou
to avoid furt!er U mUe aa
OF SICK HEADACHE.
ytf, . JMwaada, t-atatyr-. , vrlu 1
-fc-v ha a ari arfcrcr fre.
mUimiu. lie- HfadM-e, ua
bva aetott aw jr aae-Jca , ttat
Tuft's Pills
abaa-4jraafh-tcaTO-ircUer. X
A abaf a a yU acta hetfer l-ta
i aCaayatirt lud.aa-does uut
wak m ar srri " Je-a tljr aaz r
11-7 Ji natU. rrh. W C-aUu
lOLD VK-trWHKRE.
fk 11 I 114 W-fcbhto ., 3u y.
HoofsCures
,
r
MireeGreai Enemies
Ilfe'-h-- rssfef -?-
'P:-nls3B- Ws-- X--7i-
i. . . r nba. ke Mr r-
3ai k i ws - Tt-
" . . - - VM
t .act W- "K i ? ?.
torgMnn-W -M-i j aBy r --"
!rf
-
jtSfiMMr JSM-
X. rs
Hcca .
1?r ,5
- -- '-
1JT n
!--: wt
- M
1A t-
su 1
3 --L
t-ej
t ff hi Ike rr
fctfBWaMvBferfl-'J4
. Tot TPj,n.-if4 t-
S)S.
-.rri , fWr
I - -
fnr if issuer ;- 5 vr U l
ires. roM
SUt-i -Til r rvuttai
ijba-4 jrclr- ibotr ti. -iste..
bMei a ad f W-- bo
X re 4-f-- j .i boaf-tj aad Je
seir k aid fee a u Lbiog jc lt
Trs-K
A -l-'t a-agret- of ria$ eert
-er -a-aM aot b a had 1 lag 0c
-vroald i. Bsatfee peop aanre ritgci-?
WiT-wwOc Uoieef-lty is aaeoflbt
fr-- .-uoa i ioHiiedoaj aa t
Pe k t tb t is tm'yVfimz. a ia
rrsd 4ac- tfU fJL
The eeHia.M Vt is a tk?e-
far? ' -ri-t be aswred br -
lrgr tia- f p&vle b b-ve b.
magbt vltbat aae ia tbe jrte
- Wb-C detfiM are ja tJu-r aa-T"
abed tbe KfbttM's w(e arbepat.
ffb h.Mh ia bL ;t4. "I tof
wria x vord." w ibe rrf-J." "-
tbe Wby b jart pat t Mop raaaie
tbiag with uaeb a high kaad. Dr
init TrHMae.
1 .ay Fpue -ha prab-My tbi- tb
- jfid r i- be anit tata g b'
b-.aa tbejr vl -r Me, re i tlaf
-TaAwfl e rt u et tbe, 0(bet
vbo leal nta tbu. thef vW Ue
fe-t t8i-l fir, are jcadtug sbek
-Ndr- to Ue ? tbav.
S-eaa piwou voaM 4 - sbelr ai a
eaad tvra U bar tbeta ta-e Ibe ar
t K. H. Tbraer' am.fc.ah4 xb-ol
Oamt tife. l?l 4 -rieI
K b M-ett . M-. Trar viil mm
.ay HTfaa ia a fc t-s bow to w-
ta-, aad .'! tbe ad-rl. ia yfMiya
( h WsUtia . 1 1 if tatrfe-tUM:
-Kbttate-bhi b at at uarb.
Vary aMM(Ja taa ja
Ut.W
twd arniy paMy ar )dn m
fiar aaytb!; aw. anedJiaey. Kie.
f evary ten awe . that wi a be
pd Mad -H jtil- dttr dr-
aad. tbe jM)aat of mm.
bre j acber exr-adita.
lafely acwdfbL Tbe a v-ba -111 aat
py debt a t4 be o-a. b-a4e-f
dOi-ety i bU ta-.e Bfi -P-wrry-dSe
Patriae
ar:r-,v t.
i3k i-l ?:z-iBSEm&$"s
rT tPT gPli fr -I M" -WJCryjT ,V
?$J liTixW.
t T- t'.JF'
ifI80g of mem
"atlti:
WEAKKESS,
HERVO0SKBS9,
OESIL1TY,
". ..
rrrt?r2i
--W7-f.u4
" W U .
;'' nm 1 mama.
a-Br
EPJE EBAL CO.
SUFTAU), N. t.
.way lonrMT.
jlarKw f J
wptu irt(M r
j mV ir r
yi awrgi i -if "
i-tlUtt -TT
luric-ie-
of t VrrSatx Ty fee
S-Bjrs (f5.j Srr ctf bar
ffloe nk--rt -ttktrn
j' "5sSOSJri ;li. -9
-tv- 3 qr.al tke ss
ab -t to. -t; M
axjci ti dey xk hhcI-, ?y:
j kfiT ant -- 2or
jes.' ; ahrajv -iors v37
tti pjncy T-as. she aj. ?
e -g-r dm. wc far 5fee -a--y
!. c s t raI Jjjgfava.
79(9-f- AT -s-vlf
3thbt ay Her an: 9eif
er& 4T-rp-f. :? dar
3Htbe dL'MR. ,r.fc' yxaqte-whn
xrMmmemAm.tM pcff-aX5
xsaf vbedxj Sfce doe't l-et
: ji-ii'j: i. t s oe5i
xM-stvaariB-cr fc. he ct
-r- or sc odber n i &a
9 buses rbR .Kidt
-- 3y s fels:
raj s- fcss rs&I-1c- jHfe re
jrift-W' er -tt b-"j-ssr -be-It:
-Marry is it tees r
ie 5age ss- ys- -: 35re
pre?-4 s2 ae xb 1 rcr fas
H: s-fa-kKf ?r vrr r
-nt mc& :i SJk is z j
rrr i - -i --. 1
e Kr ier j
e Isss-r eeE-- J-3. J
se of -0-r. e caw5. a-s-g
e fe soft aa. bby -.
ag - it r- JHcd ------
Af !. ocas-S -be knx:
j of ti day"- -v -i abs
a ?. fe 3f -K5ar&i.
lt? aot rjaeaa c-imtr s -
- jt tl:t L-s ssp-rj
it-v.t. Af-r prEg: --e-Jnei-e
rakis of -j-c ad rbim'jcic f-c!
rte jrrs of rfes, abe
sees se 9--tal rt iTBiel
-ree k. 3w.&- looks a- t iar
5ni ; ia ? -ae an- b?
s-lr sad o?xs- - btoc i
re -ar-T-; ber -. Asb-srnse r
aairbrariu. ds st2j or awhile c
b-Use 5 face ' xt a ttt
hot -rir. Ij &be beess r
--g, K-S-rsd iib rG-r7i
r. rate -fee feat- f r t -wcSL
- -be sJar-, aad. jev-j:
e 5?z face gone. ad a rcer
ae pfdss ins; L
Late ia te ereir -sesnpOTor
risr07' ts so lads-c&m cr-C--r
ad s9a& ste4 tn- aad ibe
last act of tbe dav is besr b.
Tree axaes a -' she rod aires in
-ipfaar bad-. Se aad sia-rdly o&
&-& t.t at -be lptr sj-
-ea -frri-iied old fa-bee e fram
tfee ba--wiacc peVw aae-mgt--ye-'e-.
C!qr;
rr gbe tried Tn-ncfac:mu-5 ber o
solpbnr ba-bb. S tbr a -aad
fI of s-Jpbnr into tbe b-tfaxob, aad
tbe next -ring sbebas as preetr
h a a 3-Ter-od bby-.
She adiit that it detes rd-
aanon to Mgrse Uns !, bet
eisfcw? ibat oooe started it sn x5
uf by tbe extra eCTTTK saper
bxi-ccs. Aad tfaen she exalts. And
br idotet sisters fay -fee is &ry
in7-ri2. '- sperits re so ai-
." Xew T Soa.
r c Tl tfty B.
Oooe in 9c Pad a"fL50adavi
bares- ad rc trooUe. . "" t
sa-r C--xaaa aad baga . l-Mp-
i5 be-a. L year be sold fiO.-OC-wordi
of boney Be do well ia
&a--r CaMur-ia, for o-r
bkti-B ia U -idwikt, aad thev e
-a v5 up boaey fur tbe winter
t: a$r cx- (ijt j ef oa -bea,
i"t it 'New York I-ecarder
Tou Know
tt job can seocre s
t6t imwwdtate ' re&at
-root Iadg-sao. aad
-sax iHKD-ukrt-hle fai-
siiar -Mel, br aiai
phr ucagadeSi-230-6
ITr EKktar?
Saae p-ofde t t.
b-uf u it called liw
Bg-aorit H. aot-g
to do -nt la-dMK-w
-ad Um lika. It k da.
ia-euoa of tk. Irrar tluu
ca5 ladtg-Miaa, aad
ti-U frTla-in; aj GW--ayuaoa,
aad aaB
im TTfmdtrVa". Vilfjo
-are Wa auhk lobir
staad Uue aad "
e-rd iron tJMWroali-s
WSaaaoas LrMrliwa
! a WMwhtiae Twn-I
tag nd pm-fr ny 1 1 11 Vil n,.
r-n Er.X. U.rh rtor, n W w-r.-:4
- UMi tc M-aretaa. a.7 V
aar to t . m rf ijfcaii 111 1
I atr Bara a c I km feu -fnr-i 1
vtiaa. - wui a muKtrauw
--4rat-ku-tmM(Mki.
a -1 ia am mim4 - .
'- "" ' itiTimii Tti Mi 11
THE PACIFIC
DEIWIVg ANI (LL-CI-MWr
SA1,K.
Ckr(MM.
Us Hi-i IMocil Fires:
How Tfoey Con-4 the Orgam
of -e Body
's ilinfci-l Sk- rMsl-J-. w
n. M -T teni ! - v-
lya ;ui i ni.. ti - ao h
- -to eii-- i be-ir c "At V t
w iwii - to. fn k -w-i
te r -t - n-' V
if ! scr-net . u '-""j - '. '
- -totjr -w sa c-nr -et-b-j ,i
Siiiij . -
itwm- r ' -
.
fti nwu twre. t- l &ij
- Ejr j.;
ss r B irmtfit jt
-: s, -i ,
te. s-
age a 3eij rr -3
w i -e l-1
mi M if- fc ts -n
Tiens c?T
: J- j -Jj
nan- - .- ti
- r : is !:-
i K ; J TZS
ISI il Mr SK
fa rUBrters s7!r j
je , i S -
o TiB-wstrx t-.tr-
Td a rt
J9T -t j, ut iray --
ra,..,T
r ti.aLia iiie t
BOB K St -fHI, BS
s aj; tig. si -xe r-
f HKJ. j , -.
V USldSL.
JTitei 1 caEr,r i r
r Mi ?f-to5, Ft iex. il
-rJiJLJ??iIJ:w
-Bnooerirl.r-! --
ii - v k.1' Aj.cJI P &-. b- - . & X T .A
-Ss -lto?THl;'
Be. -srlrt Jvsrr m- i r
KWn: riift. ic. s i -11 nj vr-n
-;-. S te trn crors tf is
ae eve- a- . u i e ar o e-e i r
1m h.x -4-tk is VrsKitiS r ahi -ti ir
rryj a : e .
8esw- 5 -ri- e r-al r-nm e
BrywjcB f h an 1t, a
w Sij, sc. Tin - i 1 s itvy fc I-
- fdu M-i r Bsec K r . 1
ri ;a Irec rr u -x-r
1 i. crs ? M ? s kS- .
Ot,Kt,i,nti!)( 9 j. ?
-so m 5 i- ia i Jar S- trta ;eps-e
-reSd by T. J. Fry. draczast, 5ae
TODAY'S 2ATS-
Prices Crret y TdLesra ? Loel
al PoT.d Q7ta-s.
5a x,S7tabrS 4 puns. Office
Djuclt Cxt Jocyx. Qal
taasard ay aad ap to boo rof gota'g U
jres -srere as ae:
FaODOC-
Apjdi- &e te 4 a ba-beL
Peer- 5e ta i a lax.
CICHB 5TOC
Vesfc dred - eta.
H? dre&d ta 7.
Lirc effe !t to 2.
3b---titv JlO t lf
5jrios br -Lo ts S-jb
pICS.
k a -tflhrg Ca. qeaLes: Fkar
-a -rJe jo- I3Ut Krt 2S.-HL
Braa Sla bol. J 1 - Shorts Si7
ilS. Chap &-d iH sad 2M.
Old -bt o ftonre 45 ew
M-fetal 4s CfcU.
HAT AfD GRJOK.
Oits -Id, Its , e w 5 te 3's.
Hy BkV, m-t !S to H; old $1 U
H- WDd !n ba;, f ta fa
Birter Be-, at kJf a. 1,
8iUfMi)p-cea Xau , ta Si t
fa ax PODC--P-
sad !- ta -teeets a g-feo.
Wcmm B4. KRs.
Hoj -ai ii, ji to lc
Bras C-b. 1-5 waf.
Batter Bt dtky, ; f-eey
r-uorry, SO.
Cfct-w. 1 v li els.
Pri iiaatd - B-eoa 12 1;
b.aa, U; iboakkc-, WL
PMU--arv. 2S to 4Rc
Oaio 13 t- lj err.
B ax tic Cy -d, 1S
Um: se-i, &, U.aseag, flL
Kt- JLXD I----.
G- a. 2 e: 'Irr. 4 ate. $beea pelts.
2 t t . io qaef-daas a $ar
14VE hHJt.TKY.
rt-; bn-ler$ tc dea-?,
K ta.fy.
L.. .J K IA-1
HUr;'
FOT- tCU-TWX. j
c , PtWL. etc
Pt-arft-ad-rd iS; Walla W-M-,
.: prabaak. JiTi; sa:roe. S2o
r r
0 Old -trtie.3ft? perba .itey. SS-;
naHMl. ia ua. S-6C1: tt-nvb,
S7;:e-w- SSTi.
Haf-BaK, ? 3-Si rr oa.
Vt !. rfirlMl.
Mi--Bi. .17 (A; ?rts5-3v
jTiaa- barter. ----: ehof frt-1. (IS '
t r M; wbaie fc J. ba-iey, i)3 per
caat-i; Mia-, i- g- K-S frimi -rev-
ta b-rfe . fMt4Ae sr -!: ekvte
wi Jl laJ ire-t.
Hf-
O-T )o ! je , aew IS ta 17.
IA1R r0HX-
r Owica ,aereraery.7f2i
Mr; Jjumw dy. ieK irl)rMl
19-nc uax 10 H5t pr xt;
biah. MAS- - ralL
t a Uretfoa. A 15: E-itera
twia, Mr: vr.jr A-teui, lc fr
ar aeaaa; i.i4fraaa U. 1
g9 OCMwa. rJje mt dea.
!V--?-CidhCk UnaaVr.
k-w, tl-Mjb 4Mb, aid, tlt.
ta-'tey, Hvt. ll-
. f-.vc MxacEsr.
W-ni: Cre- R-rfa 01, 1
Uk-, A-M.fni r -&; da vxloy, lag
Jpc
H-11 17f .
F.4-t-- K rtr Rim, t-QWi. Bar
hat, -a, ,.
Deutscher Advocst.
rrpv
W- Inj-$"'
plIt-.?T-
flftS
-kdk--ib-,
JVcAsc a-dUil ; Cse
, rotTOITlCE 110 IL - - SALEM. 08.
! -- ---iit emt
Tt. J - X !-.
Biep-r A z-c prcA-bry e-r
lend to d--u vbea e ry
vfe-rv - next itiiiir-- - tc
e tnn. Ifr-rt a nipt stgaed
wr kin ia3fl i -:- jpwd - -
icSK. Be !": iLprKt? pMsd
a tke cj --f T U71 ci
Yer&f by - 1 r' atocrp-fe-JSr
A plot -cd --rr7 isa-da-r
TS3ir- I7C!. se otn
SeiTj of -"as-" k- rirteeL k ad
rerBii fl t Xatigr t tbe
'C-COB fe T-Jffled fotlUiy. t-0?
a jt-tter 4d ids -nfe tm aad
- frnta Jora Bra i
72s at ? A -af t azai tjr
i -- -1 1 e soi foe-10.
A.fecK- frrjot -a a 3ns 90b
r r is TJsd at W. nai oairom
Wa-oor to frvend. srritt
1S'. t ... Hf9 AoHais i?
krd f or a && froen Wa Ljd
Jba, "witk oijjvof poea A
jitter Vr Sir Joka B. Bri,
-is '"Perss-je."7 r lior
5Dc
Sij-Sr- -3e30"5 t- r irtt
: ae ccjc3r ocaoer of tie
iarjad 2 till aaore ess of e
re 2dsv- is T-leed i $1J.
, (be ess osf t-ooikto
35 ae !- reffg taecr prc4,
S - r - sea --jr 0i Aadre aad
! eea ov Mia nd vmt osr3ri
j 3lds5 it-I as priso- t Laa-
cter. Pa., . I.. 2voioe
is c o x s, a s il 3 sale is expected
obebyisiTteiic-3 John
J-ea-S Erjui "s terarr"' es-.
j dated Dec 3i. lT4.r-ope5 qrto,
is c cc c-i at tbe bifbest price of
. 43. A fra4 lca- oa Ms--fxicsl
Hrr?rs by ?rade.t Job-Ada-ts,
11 JSTai-ed t 59. Tea
doHars is. astoi i or a i?aar Eaaaei by
Pofn Pj&4 IX as -recta-bop ia 1S
-ver Y r TeAegrgm.
rr b POw.'iY.
Te 'W.j- TIjc I te Exjeriecr
f - C X fl r r.
"It- fBaaT." ssi tae street csx
-exr. 'Jar gs ra t
bss Xo--. if 1 crry a oae
rA in ia use ia oraiag I pret
ty sere to crry ose raei raea D
day."
"IVe DOoc. tx."'ai tbecaa-d-C-or
was c: dety -srao
w5 ri5 do-ra to ia serer
H-t. " ny ?. oe ks3
ia too. Bealiri Q bosr assay ea
serere ia ts rsra "Ho velsi
Prt3 O-f t-EE-tT
. rit." said ss s: coa-d-eaor.
--Is-cccd : -?r I cre
d e oer ftro. Up t
tbe oxra-r of Bryant sTeet a. ooe
Erased sa got Ttto blc3 r
6sr ow a -arkfe ce of bis
less cob i-rimbai - -rd. Tbe a it
-s a -teady sca. of e a ta
srab botb arms ear oc aad :
vri . bod a lesscet . Te crac
a sa Tsi loch r;d oo&ks;
ef: wbo was totei -roc-d by aotr
, aad a t inth botb . legs d
-o Tbea tbere ws a asa
who bad aa eye goae aad a ta
web bock e rso to L
-Fksst ts. tbocgb, was a
sb --. got oq at Swaa str who
Vr-jkei to be rig! 7. He
sacae sort of a sfea to asewba I
to. bis fare, sad I dida'x TrnderstaT-l
j Sa I ed b wbt be
Hz e aaoeher Cat too
rsid L-sd e-o?be
aad op-aed bis mmr, d I! ie
jgrstd if bis toag e st cat
""-bat wie sorter qoc-ar," said tie
other co-doctor, "bat kws v-g-hseSrr
vtf."
"How do yoa tb. ostr
sM o--ro--ae--r. -do
&W bow tbe poar cess was ia Joe-.-"
"Ob, yes be was." repfej- t
c -eroa-daciar. "He onss pas
ily be oeb s ivcd bar s yoa
az Saer
Aad tbee a dead ece f3 orer
tbe rear of tbe car. -. osSyby
.,, .. . ,
-' -,'- - --i ; . irni
Express.
'CARTER'S
FTTLX
IVER
PILLS.
CURE
Sc k H r e
JsJ,i a i ((,(
-
rB5 Lll- - , tr
e. wstrxt
r . B-ac tea ij-r ec r-
SICK
En ci r, , .. . n Lrrta P
r ht Ttcc as Ccttp. -n
1 7 ftTa '- -f .'a-h p
a -y Q TWt I -! f -- -!
nim1in fccnp
COtf-Tr-
HEAD
ri - -r ?- rnse-Ma (a aa
v rrr t scbi:
u at rtrir -!" . i
- . t e h ec By 1 S l
t !! Tfll
SU &tt 1 (- b
ACHE
f ) nr Ere r It wera
C3a ( .
Sa - t
4.
i
---
umiir(--aB
t-toynvituU )-Mtt
- TT - Tt7t do
Mnceris ir.l ky
pk-wtJSvtuwttma. Umlt.-Mti,
ft SlmnUn,-'- w
aaia.1u
hdH k-lSi klhw
-mn jji " -" - - r- "
ARE YOU
It is the small ajo-anc, like lost coUar
bnttcm, that fret and wenj. Sour milk over
night; no tina in tbe morning; no crem
for the co-fee; no for tbe bebj. The
GAiL BORDER Mil B
Condensed Milk is alvrajs readr few e. Use it
for tea, cofee and chocolate; for ice CTeaxa, sum.
mer drinks and general cooking purposes.
Your Grocer and Druggist sell iL
This Crarrr is fx U . et
THE VEW
wiiiAvd:5.Trr; sta-bles
OwapleJed sd rt-dy to wSt oa ca fo. Hcthk tear ed by y or trpfk
t re-Htoableprit We keep a foH x-e of Tro fc Dmj -tS"ajje
meet all dem-. Abo keep tbe tt Bu- a ia t- ecciaty Ice -itx
Bara aad readesos f block f&Qtb of ftr5ee. RYA C O.
CLEAN
If you "would le clean and have jour cloihes dote uj in
the neatest nd drsiet mannar, take them to the
si:bv: steam laukdry
"K-here all "K-orkis done ov "white labor and in the roost prompt
manner. " COLONEL J. OLMSTED,
XiberrT Street.
Lamoureux's Stables,
At tbe OctercU sireei bridge aur WHIaaiette HtAt . Tew x. aad w
ke5tiag added eos-.Ur. Oalv tbe best sni-e render-. oilj
rigs dot roor b " L I IMOTX, Pr-prieur.
CHURCHILL Pamps, Pumps,Pdim
BURROUGHS State Street.
J. W. TflORNBORG,
THE rPnOLSTKBEII.
Ik-8Vcrs aad repair pelfered forait-re. lag cperk-ao ? ia tbe U --sbk
cm to tors oat vt- -art. gmp3es of eoreriass. Xo troable to
ive esdii-. ue Isxrce block, C2 ea street.
MONEY TO LOAN
Oa 1 t?uie- Be e. r U -
4 -O J" 1 f i.r-T-r y 1
FEAR t FORD,
!-!.--."" see-1
IHPOETAITT.
,..IfyTal,Bt'3.r,ttTiati.De,i?'sras
JTL'rjL
s tbe tres are now k Vow tbey est no
:: - - --- w....,
fesre ia tbe extt-- Tbe .ro i
1 IT.. . . . -
!.hi vrt -era xi-y Bare jm ceo 3 '
; tir i BU T IE ea , I
PrU od aed Cbicssro, tbe Jtmrcs
Wajser toerist ere, free recicg
air cars a d diip ear "pax exeei
Jea,' WKb tbe areoauoodticas far-
u,rtes bow onedr together with j
:eri!
h. tn ti- B--f -..v;-- B- BC--iaT,6SrC-IeiXJ,V
ae aT uese to sc ia ',.;-. t 5-i ---
ibeuiB, it is witbio tbe reaeb of all. ca-.---.i-r - txtMt
For fenber i$aris, apply toaBvJST-x,-3f''kJ'e-eict'y oru-y3i
tie-et swdl r ! """ "J wn. xs s-ra JJ2
e.areai.or write J'-a a xs-r ipn- 'w
-a '. BjUUCES, Geol AC a a-te-3.xS-ar4e .
7 Wfi ogtoa atrect. ' Stort!y aad ypewr-tC---!it
Pr.Or. J --,. .
B-fcra -;, to ti Wojld's
Pair
-5 -e Abaat
Tt Ui-ited Exnrew trajss of tbe Chi
'-?-. HBwaakf. ;6P1 Bail way)
wj-wa s iai t3 C-icskgo aau
Oas aad Cbb-go.
Tbeie trL-are T-e$bo-. elrrtrw-
Sed aad ateaa. be-trd. with tbe - j
4 14 Iiis; and leepla CrSrrioeia
"fc e woild,
1 Tfce--ie redla lbt in eaehl
S--ft5333SSSi
edbyall relr patroas efibflise.
We rh others to krr- Jfj mrir
ibe Cfek-ro Milwaakee & St Panl RU-
-.. ,vriir j nri-r
1 -j m j .- j- o . ujpy -
I iajr tbe exktre of thia p-teat.'
I For fenber laf rin apply jlo
.-.-' k . v- g4B, A AU4rr
C J. ET, Geaeral Agent.
J. W. C-uarr.Tra-. P Art.
S Stark S, PortUsd. Or. tf
j MAKE 2O-0KEnTAK-,
! Clt3 J T" B0X3
The Rustier W Saw
Aa h? -1 1 ban cp tr jvo r wx. ta
- vaa he Mr tt. Ux rcMinuu
-aa -ua p-tr. t-.-trc-r.i Ve-ict-ec
'we -utaars tor,asaauT
Mwt r-J . 1 ;. -iu
HOWARD,
1
jThe House Mover.
431 Harisn Sfiret.
I U.t -- korBT- -d rU.
--------
MARRIED?
! en
j
teralofT of Mi..
j
WHtte Ualrerstr. Jk. Or,
Scb ool of mic for rcaca , organ, tx-
iaging.or-bej t-iictsren x ais, -nao-1
ny.eonerfo lot, fagoe, ortbestr-J
iad higber jl oo-apo -ka. o
'tU r grade of work doew- eft- r
t-fc-birs. CexttermbrelsSrt-b.
' d for al year tec-k ar-ddM
y vi v. 1 ri -viivc
' ?".
Doctor. sou
- ilroaur-
S9xS-T
ST. PAULS ACADEMY,
St. PL Varitn Oo-aty. Ortroa.
. f . . .
Fa r. tn- iyji3y a3t-S7f-
Willamette Universily
rtFllET TEAB.
-.,-. -,. . .. .-...j.t
-om,,,rI-
Sixteen nonM T 1 iKtnv4iQ. fro
Grammar, tbrougb Academie aod O--
i. . nJ,rrrr:7A.,.
iai nrwj-, j j- --
p-xtdid (- fr TnUoiee i'
Teblnr, Bc, Art. Eloc-tto1
aQdDie. Se-aral IVt Gra-cate
Coanseis. roaeer aad better tbn ertf
yboM iforyoaeladif-wi hnwp-
i-auuer tar ltir care U-i-icg-
Tbej3yf opesSp i, 1SS8.
ForYeari-aok and all lof-naitJ
n-bUinc to tcbool axaaaeeraeBt as--ooon-i
of stodr, addns-,
AeX -, W. C. H.V3LY. 1-Bi
Furfiaaacial Iafrroatin, ad-Ke,
Eer. J. H. IUX, Aff?ot,
S-Jcw Salem. Oreff-3-
CflflS. WOLZr
rjopr-tar-fU-
GEftMAN x MARKET
Sl Oo UbtreaMt t, S i
AB td- P.n- --t- l-t
tr'
hint war h re 1 ili.tr I ' --fc" r-w. 14 tB jwe .
C.S .CtST,3.if-. itiUt-o. -.--,---'-
it-e -. Ij vreo at urajr ar, ri
1-L .
-tTK-T

xml | txt