OCR Interpretation


Daily capital journal. (Salem, Oregon) 1903-1919, July 30, 1906, Image 2

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063957/1906-07-30/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

ra wwxt niv so. ioofl
tt.rt t wiv.ot
FACTS UT XAITSS.
Tak your meals at the
WHITE HOUSE KESTAUEANT
xtv w.:; i- Ae you
White House
Restaurant
iiumiiiivirrTitini
Ort.U ,M VMM ttttMVXl
NO ONE
tar i wtc
DAILY 8AWT AL JOURNAL
iiw iitt -T-.n- i-t ,, -. .
BY hxttm nMs,
HAH i O . N.e
.jt-.:-i w """"
fttgnrttf 4 Wl "&
W"
n 1 1 c c v M -:srw:; 'U wT .
I w Ww tW " "
1 n ti
I s jswvr-.
wsvxm mttK'w
i i in mar i - - -
CXOFJGE BROS. Proprs.
?nw rdi . SUte St.
iii ir-Biiitiir i "' 1W""-
(-THW UH
"?
u.aaAa.a'i&ssja
JBBB5SiiMrw',fc
S
H
b
M
(v
!
RC
v
5ri
II
n
Ivy 'M.
R .Wirt r "ti
fW HMWNlit -
fMwWr MtWht W
-.. J to tfcAMkMA wvlf
... v huvn vv WIS.
" . Aft I'l 1 IW1 1 ll"
"By Ssrrffr. rrrim rwi trtMfc
a. i " m
Vf ,k Ml tV ! W
VVtfc ft1"nrJ Jr "?j
BtWiMWIWH
Sua
iMw'iiMMirm 4
,
WWUHVh S VWVfft YfiftfcM v HfcWt V 0MtB. fl
..4 W i m -
rlMW H1 W "H Wt
W 1 nm r rWr V r b WhttWbB
tf NbS Vr "jWbb !&
b
$ fv vfc Iftr s Wit 1wn
ft vnw fl -
Itfu'fSlltW irt f 'Hl OJdJWMHI
rtw Iw f "fll Wfi'
Dwf wfwiit 'i'lWWfc
Tfv nlHlW Tmu iHf.HO. Wpti
YWH aHKV if W
.. iTilil ii. Ii i-.in
yw?s 5Wi wm -iifts.
. i. . . .N .. f V.M.j KP"I "'
ii 5ii out as
m K.-.lf tnli'" k.
-.r-WWWw"'T""-. " . .. . P
....-- .-i ..ii' W " ".-. nA 3- w- 5
KrftfXS '' " "T" ""' '"7 - -" ipk -Tr'' " .
.lMwMN- -WW-T p-.W ZT.wMio
- " T ' TL. -----
m Hill WiMI i WtrwilK' Wr
W"WW" :S h.- -IJL J - .-i0W rf .iEfc th
- m. 4nh.M ..Ma.I b. - 1U.MIBM T I WM II "
Kft. 1 rww re mi w . i rm m i. ir
Tt.-1 .. K. ' '
Pwwt . " - . - -- - .w, '
. . K w iN; fc' m nSJE i-t i
vt !; tk is !-. . . i- '-.."..'-rr
v? - w rr T3Z.Jsmm:
r:H: t Patronize
1 MAi'VMtK WW"" '"fM
Epplcy s
Perfection
X imm fc wwtwl r tH
Hvf4 nm www VMM
r frv vwniNmv iwfs n
Vh N?n rtiNr rnfrvm
tiwt n -viw rw , tl
m, MOM -pHtrf. a,- t j
TP VtPfc T tWHi K TTwr-
MVr f fK-'W 1,iiwiii. MiM;
f. Awfc wh Wr. ift; trr-
1AjK fr ymmsi s wjim.
1W HMt N4 r MM t
M. Sl1WfHV T?f.
"pW wMnstvft t
i! w wff 7""'
1Wlr w . rw Wlrti
fWIrr tTWHfc ONpCfr WWl
rt!Jffc.'NlV
- .. MMPWffww ifn-f-v -t- mm i a l -.
' "-" -" - -- -,. .j, - ..i- uink iiw" . ., . i
.. jmk hMi I n""' "'J r j.- u. Pii: at it CiR5' iaf .5 it ue.
- - . n '-", ar-mtli n "" '". T,' i '
K vw. . fc.. -. tek - nilK mi "w" H hafcinr tinwiiPT n;L.( i.sc dc
1 M Il I li vwi. -w r 'r--r- - - ... - m. II " '
i i.w wm 'i - - -
4l kp, ?; SH)t ! MirniTic t'J ""iirt'ifr : "
MklMC (ww T. -?Mr!. t'y;: T.Z: 1SSL
. ft li HiliT mlta M )teA M Ml iH-li- HIT- -J ' wu
1 " " " W.m "w --- --
rriwer for Bri.r ": p.rf it e
tn- jii. vm. "ili fiti. tLt.t i "Wi
thI. in? itself
m
ik wt(k : w
: n -it- W-nw" iwkw j-ut-
-p).Ht. WWT. w -w. ew- " -
Mki NMR t --) ,, rt,- t - uu- mnrt
' Mt iIijiiiili. fc Tiff ff'W. HIW w nrw n.,.-
fr"" JlT "'.l wT tm Tn--' HmIH4 3wwW9-.
r
Rt-K l"1!
In njwk - .I'H-ipTB nemnwi
V!tenjM,tim. ftMXI t Har?CKH
WMW1 'bmc nHn- JPwwi 1 HiHrnwi.' j;
J. Tfc yiiiJ-- Tl uti T-wrwi,
C. K. i??LEY
JgrntffnrTtxrcr
jja'tr-n: - Ore
A FIKE, .JUICY
"vr Vtt' , r:: pUusU
vamct flails t-; t: -meat?
at tie S n..'
- -"'"5ifl
u, CSOSS.
The FasEfon Stat
rorme-3x Siispsoa'i SUiJ
w. -.t;v mj ajj
Id for picincf tn cxcnnjaJ
44. CSA IT TASSaJ
t --tji
BRICK
t1,.tMnSK mtt&rrtmeTaixaxi.
L'H3w'4i
i4Nk
p 'w w- JPBBW f ffff
)r ftf M ( W MMR
iNWti fm n? WMTK ?T) , TW. HRWV
1H-11H WWwe r, 'Ifuriwil Vt. fXN
. wrv vm
frrt car of t
H-Z."irc
-i S-.L-
2ojl
- J.
iC Psjef
Smite
Wm
.
rWi
,r
h' m
1 'IMHH.OrwfM HflMtc t
r 4Mb. ymitml. t '" - UWv!t,nnrfHl. r. "
Nk. W' wwn' c - ! nww n.it.vt- f- ;: 4
m fHXT'i ta- ; dt- ten: WtUn: iFra.-
fnite miiimnniw. i 'f-tHj;, t r , ;
tmmm- mmmml'Vimmm-. m'mtmmmm-'K -yirmtusm
&tm WmL. WMg RUUB. WtX. W0B . -r''.TT- -rr-Ti- tr:f fli-T -t'i
t ,.U MKa.r " T'rjra" m- TOTiac "' em -- - v. "i --..
.....I n. - ,. - - U.. .... IUUI-. ;ptr DOi
i waxs: xia3 ao.
! TPrm lap WBk 'IBIK.
MNBhe f
W - "-g. .
3rict fumiBiiea it &., bj
nunadties. PreBata brick ail
order. TcrS or 3tait bwl i
PeniiciiticrT.
BftTi'r SEICETiQ,
A. A. 3T2Tox;il
Jtsst Recerred
ac lrar have
ntKnl H2AD SAWiiD OIT
flh Tfti ab- esrwrater ftsto sell
afTjr- :ziLitr a-
P. i X Iv
Peace HiMtt (.
TT.I.TSE KGiJ
25C :w2T- at, &:j
'RELInf FOR LADI5.
'FRENCH TAW5Y WAfBB
Driisa; ar tn:- fianntPtt
. WwmWwvmw&
,NM(ifiFt,
1HWWh iv.
it urn. ia
" w
7r-..r--W' r (. mc: 1.
fl ni -MMHMh w
rlwttwHK V, v "v M
S , v "K M Mm
ttw iMr4f,
K nw rv AlhiXBk
." c
tW WNIlia; -
r: Mift, m i. Twoir
r- N fnWMH. It.
1 "'KlW'-WPI! 4MMC4 - IK-
' 4 vmmC
HHH. Kg j. i-.t4it-'t ?.-
.. .d ': G' - tt
IM . i
V f
;. fn-
'WBpiil; : r m ' is
.ffa! v jWMinwm
pR IHp HMPl
t. Y". v -wmmmmmu. -m - 1-
-. - - t j"ir-fv ,., wnnJifc..
',' nwan, wim, . , tn
ftlMMM
n.-MM,
n";- a. MBMBk suvmmoK
Mh IWt
?MIMti
"ludT iH -"
It tow EantinT tr.'.SfTT W T?4rrr
, fc jtej - .-ji. t,inic
" tBMttflilMu. r.'we-. .., feoj.ic.r
vrmiTi, Mi suie .-iSfWBi.t
lr . n mm mi. .r l" ,,am- :- Ask vctrr w n-y-m-ft
- - - - '
1 StJiamer Sdbwl
Tj firs: xern : to Caniti:!
ilissu. pc3i or. Ujf-Ir. tin
Bta of 3?irris lleihoci.
.Jem Uti. tcwoosurue tareeTKhl
tt4tE- X T iior!. Sua. Ct
ksrB.FioarO.CLC1
.4, .
- IHTII. tMfcW7. t: t-2 r.
n - 3tb4,
:s.
' "" T IB II fafflrliini dw.
,w. t. , , tm, 1EHiWIMi
H"rW4 TPH
T .TfWBlT l1(Vwtei
1 -
'- . ir-j''1r' ""-". ' Mk
W Wfc. r
!- i i ii - - -
!VHftrOLT. . MMSMVm
tv nwa( , - , .. ,jr ir-i , -. .. k'
? is.nr. .. . ,. , Ik-.,,. ,r oid jLiusr rlotit ..
tw. . miu k :.? js:r.-ij( . r - -
Pseiatr "P;r.
fr Bsrtiuc a
.
'Xfirn cv MMMrs Bt '
WlN WtTv K,, ootfi, MgtoS'VMBV
...ii.,t
v
- - - - - . . .... anf isr - tw -r-. r v - . . rt
tww, ir ynwi , 'i - " w ' - ii liio
-...., . jr
1'bbi. totfisa
iwmrtjj Atw
OM.
Ifooi
vr wl!K h!wn. k
H ' :WIW?Vi
' 'n m vM
-r b i
BL Y t 4MMMIL. Bb 9k..aBB
NMHMII'. .
wa v a . . Jr.
f
iwrf1 tMPV
BHW M r MB1Mk'
MII. .4
wt. . .'
- ..- " w.
pwwvr4 ai wtfmimofith' '" Miit
t'W iftfv Kr.ft V.v np
:.i. V. . , "
wWMmm-''mtoimm''
"k
11- m.wws-
matt! mith
j. .. ji 1 11 . -
14. AttrM. , .-... ,. IS FW' Jr - to " f isUNDAi
lv, . ,f b 4to
'. : T fc m.o
IIKr 11 TT IBI
!i u"-t, -4bii.
m- rt ..
., . .
.- tk n- immw I . TRfc
""'1 " , iMki rp..B
-i "4 f. . rt. brb. taaKt
via
fA lirWtT. f. Mn.
I , i .., . i " u.
'" nan. l.i it)
Atouu . ' j ..
m
vo. 0nrtnsr: lr:
wfc Onwrr .. ti 1-1 11,. ,,..
"4uc aituiMx. 11 en. t
"" ' - v.kSL iaU4uTI. .1
.... p
m-jcu abttsi i &.. . I
fBwimw. riwra. Hu. w
. no-.
tr a. k, w.. - .
1T STTVITTTT .nrt- I
.-. wui. 1
31
3 iralj
. - SUM? I
.JIDVOK,
P. 3. Wallace
AGHKT
nn ihc
n'Corvallls & rastcn
roas
!HO JJE'POKT
c
- fx, m1s
Wf
-
ffH rwiiBi MtBMWi.. K
BMHO'WL.
Wm "!.. ' - i-
.;-.. -
' trlmw?:-L&tt 4Mhi. """""""'"'
' iw tw tte w . inHMt. ntu:
IL-il. ,j PnBB
JBH4k jfc - - . ,X JBhbE. LbbbbbI AKbbk
-WHI WbWJWM 4HHtBBBBBfei MBBi -' -Hk VObbMuflV' . MBBBBBll "VBT
take ft UK- It . . 'MT"JL v
"i". .- im pr ' -1 v ) . . " i m t
w BBMMMti bm: muk,. V, " I
1.. m, 1 rKCrw .i
..- xa 1 J'rtIM I M
BBBfjB ilBHMBWi lu bm. I .Va "&
BikMkBI lu.k- I ir"Ti-l-K
' .. . , " "-TWIW imniN .1 BBBBBB1 ' r
I Mm mm
t' BBBBBk. Bb.
- rt. b. Giic &Ca.
r Su4.
is)BBiiT axesiwo- ' N'
!.- '-- Aii
JWiT jUCSJ 3MaK I S-VSET SOK33AT AT 7:50 A t
4 -Ar-mias-iii Krarorr aJ
bi -wcxr JjajR.rr KvTrr x - ?
i oitg, uM;
1 5k ioBT Jit tfc- s le515
4BBMWBlHBBaf' - fi
BBB w, 415,?,! . Wf
" 1 HBV Mk BM-
i'S' VHeBW feffle
B PHIlWa. Mk. A."
K'BW
f" "? .
V Bh - " - . .. ; Bhtr
- -. .. 4
r- A 'BHM. t-BB- nilBTH, bV
"BW BJB"; BB tttet
1 IBBfc iBBB. null .
ka. as
ftUcf - .r i.- "aJS3!
r BBBBlte Jmca. "W j tW Troxrr ccrirr
.' Btme.- e . ' !?taiy&r? ts. w tuk
liar (m-Sasdax rrtr f3
.- f,nrr 'lHc. -Tal'A
rautt -ilJC fc- ti "' -- c5'.
. W
f"... . ' i MJKf (MiatiiinnTL ""r -
VWK-- - Si.--.. ;. . ,,-..
nrtu w
- fl -v.
WMBSB kM,: tk. .. I . x-C-
HOiU OREGON
BB. "Bnt. BBBBBVf M!i
JHBilaBBB4r4BBBBJPkB- BMW
B?liH', ILl ""'I'BBBlllUI BBBBBMi' ' '" BBBBBBB BBBk uB4PR'
JJ.BBBBBV MBJjrJWrB'JfcJi
BBLZT'? 'WBV BBMBBB,??' 1h" fBBBBBt L : BBBBCT1"-'
iMV.. h WRW HHRMl -4tmmmm ? " bbbbbbbbki r bML,' UK. " kit 'MmSHfbbTj'
m9IHBBBBBBBhW U - BBBW i-w - s J ""PJ
. BBFBBBBBBm W l" Mb HbfJMBM Bjl uJl 1 Ik. b. . MaiW.
vIb-NbbbV ' "'"" 5' ' "" bbPbbbb," x MVMtNlhVStt
i BB 44iW (W.
BBdWM.VC tv, w . -7- "-. MlWkt
t - m-wtt. mmmM. ruli 11 A
ww. c: k,.
k. . Bbiti &.
' ""r U'.,I,J(,
, r..i( WK. .rmt
"-S-JteB- Ik...,.
yf
IGOCD
- tb Tfci. (IliU ,,
IMM
nw
MWCXSSKRCMv TOTi
-1
, S
I B t - k -
1 I I'M 1 JMK kBB k, . "BB
iianiMCT!
iS?V",'.
(- v
bSSI, !;,
t.'w.a.1
s
I R -r- rt!.in " "
i ' f 1bc mi hs sees
?2SS
-iuhi ivora hkw
Ly?aa

xml | txt